Byla e2-1873-647/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui J. D. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 350,54 Eur skolą (284,47 Eur negrąžintos paskolos, 55,74 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 10,33 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos), 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovės, valdančios sistemą „Vivus.lt“, ir atsakovo pagal „Vivus.lt“ bendrąsias paskolos sąlygas 2012-12-06 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė paskolino atsakovui 101,37 Eur sumą. Vartojimo kredito sutartis numatė galimybę pasididinti paskolą, todėl atsakovas 2012-12-06 pasiskolino dar 115,85 Eur bei 72,41 Eur. Atsakovas paskolą grąžinti turėjo iki 2015-02-06, tačiau nustatytu terminu skolos negrąžino.

4V. S. bendrųjų sąlygų 4.1 p., CK 6.874 str. 1 d., ieškovė paskaičiavo 55,74 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino nuo 2012-12-06 iki 2013-03-06. V. S. bendrųjų sąlygų 7.1 p., CK 6.874 str. 1 d., 6.210 str. ieškovė paskaičiavo 10,33 Eur palūkanų nuo 2013-03-07 iki 2013-07-24 už naudojimąsi paskola po kredito grąžinimo termino dienos, kurios laikytinos minimaliais kreditoriaus nuostoliais dėl negalėjimo iš naujo paskolinti negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Lietuvos A. T. praktikoje yra ne kartą išaiškinta, kad CK 6.874 str. 1 d. norma, pagal kurią turi būti skaičiuojamos palūkanos už piniginės prievolės terminų pažeidimą, yra įstatyminė išimtis iš CK 6.37 str. 4 d. nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos. Bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (pvz., LAT 2011-11-02 nutartis c. b. Nr.3K-3-400/2011, 2010-12-09 nutartis Nr. 3K-3-509/2010, 2007-06-29 nutartis Nr. 3K-3-298/2007, 2005-11-14 nutartis Nr. 3K-3- 572/2005, 2005-09-28 nutartis Nr. 3K-3-434/2005, 2004-03-03 nutartis Nr. 3K-3-161/2004, 2003- 09-18 nutartis Nr. 3K-7-751/2003 ir kt.).

5Ieškovė nurodo, jog remiantis Sutarties 4.4 p., CK 6.37 str. 2 d., iš atsakovo turi būti išieškomos procesinės 5 % palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LAT 2005-06-29 nutartis Nr. 3K-3-364/2005, 2005-09-28 nutartis Nr. 3K-3-434/2005, 2005-11-14 Nr. 3K-3-572/2005 ir kt.).

6Ieškovė pažymi, kad atsakovas nėra pranešęs apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka – neradus atsakovo namuose, teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti atsakovo pilnametei šeimos narei L. D. (CPK 123 str. 3 d.). Iš atsakovo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovės prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 str. 4 d.).

7Ieškinys tenkintinas.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

9Byloje ieškovė pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą apie sumokėtą žyminį mokestį, 2012-12-06 Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) bendrąsias ir specialiąsias sąlygas, 2012-12-06 Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) 1 papildymus, paaiškinimus dėl bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo, Swedbank AB 2012-12-06 mokėjimo nurodymus dėl 101,37 Eur, 115,85 Eur ir 72,41 Eur pervedimo atsakovui, Gyventojų registro informaciją apie asmenį ir kitus dokumentus.

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad šalims sudarius paskolos sutartį ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, 2012-12-06 pervedė atsakovui 101,37 Eur paskolos sumą, kurią tą pačią dieną padidino pervesdama atsakovui 115,85 Eur ir 72,41 Eur, atsakovas kreditą gavo, tačiau savo įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdė – nustatytu terminu skolos bei palūkanų negrąžino ir liko skolingas ieškovei 284,47 Eur negrąžinto kredito (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.886 str.).

11Sutarties 4.4 p. nustatyta, kad palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui. P. S. 4.1 p. už naudojimąsi kreditu, kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas išreikštas bendra kredito kainos metine norma. P. S. 7.1 p. kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką pagal CK 6.874 str. 1 d. nustatytas taisykles. Atsakovui negrąžinus kredito, ieškovė paskaičiavo 55,74 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino ir 10,33 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų reiškęs pretenzijas ieškovei dėl sutarties vykdymo ar skolą sumokėjęs.

12CK 6.38 str. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str., 6.189 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka ir mokėti palūkanas (CK 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai įvykdomos sutartyje numatytos sąlygos, praleidžiamas prievolės įvykdymo terminas (CK 6.63 str., 6.205 str.). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.).

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas savo prievolių pagal 2012-12-06 vartojimo kredito sutartį Nr. 9909046001 neįvykdė, todėl ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistina ieškovei 284,47 Eur negrąžintos paskolos, 55,74 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 10,33 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, iš viso 350,54 Eur skolos (CK 6.2 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.256 str., 6.261, 6.873-6.874 str.).

14Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos ieškovei 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą 350,54 Eur sumą, skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, 2015-03-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovei bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

16Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3,00 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 str., 96 str. 6 d. ir teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 1R-298/1K-290, į valstybės biudžetą nepriteisiamos.

17Vadovaudamasis CPK 259, 262, 265, 285-286 str., teismas

Nutarė

18 Ieškinį patenkinti.

19 Priteisti iš atsakovo J. D. (a. k. ( - ) ieškovei UAB „4finance“ (į. k. ( - )) 350,54 Eur (tris šimtus penkiasdešimt eurų, 54 euro centus) įsiskolinimo, 5 % metinių palūkanų už priteistą 350,54 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2015-03-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų, 00 euro centų) žyminio mokesčio.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

21Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

22Sprendimo kopiją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, rašytinio... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 3. Ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovės, valdančios sistemą „Vivus.lt“,... 4. V. S. bendrųjų sąlygų 4.1 p., CK 6.874 str. 1 d., ieškovė paskaičiavo... 5. Ieškovė nurodo, jog remiantis Sutarties 4.4 p., CK 6.37 str. 2 d., iš... 6. Ieškovė pažymi, kad atsakovas nėra pranešęs apie savo gyvenamosios vietos... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir... 9. Byloje ieškovė pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą apie sumokėtą... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Sutarties 4.4 p. nustatyta, kad palūkanos skaičiuojamos nuo kredito... 12. CK 6.38 str. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 13. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas savo prievolių pagal 2012-12-06... 14. Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos... 15. Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovei... 16. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę nei... 17. Vadovaudamasis CPK 259, 262, 265, 285-286 str., teismas... 18. Ieškinį patenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo J. D. (a. k. ( - ) ieškovei UAB „4finance“ (į. k.... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau... 21. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 22. Sprendimo kopiją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo...