Byla 1-14-360/2020

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Savinijus Katauskas, sekretoriaujant Sabinai Vigelytei, dalyvaujant prokurorei Daliai Stonienei, kaltinamajam Z. Y. (Z. Y.), jo gynėjui advokatui Dariui Pociui, kaltinamosios UAB „( - )“ atstovei advokatei Mirandai Kunickienei, vertėjai R. S.,

2viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje Z. Y., gimęs ( - ), a. k. ( - ) Kinijos Liaudies Respublikos pilietis, turintis pradinį išsilavinimą, vedęs, dirbantis UAB „( - )“ direktoriumi, gyvenantis adresu ( - ), Lietuvoje neteistas, kaltinamas pagal LR BK 220 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, UAB „( - )“ kaltinama pagal LR BK 20 straipsnio 2 dalį, 220 straipsnio 2 dalį ir pagal LR BK 20 straipsnio 2 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

3Z. Y. apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, tai yra jis nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 būdamas UAB „( - )“ įmonės kodas ( - ), reg. adresu ( - ), direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalį, kuri numato, kad „už apskaitos organizavimą atsako ūkio subjekto vadovas“, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 30 punkto nuostatą, kuri numato, kad „už apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir šių taisyklių reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už UAB „( - )“ ūkinę finansinę veiklą, įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, ūkinių operacijų pagrindimą apskaitos dokumentais, kasos darbo organizavimą ir kasos operacijų atlikimo taisyklių laikymąsi, tyčia, pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574):

46 straipsnio 2 dalies nuostatą, numatančią, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio 1 dalies nuostatą, numatančią, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“, siekdamas, kad jo vadovaujamos bendrovės apskaitos informacija nebūtų išsami, objektyvi išorės informacijos vartotojams, ir taip siekdamas išvengti mokesčių mokėjimo į valstybės biudžetą, UAB „( - )“ veiklos vykdymo vietoje Klaipėdos mieste, adresu ( - ), 2017 m. sausio–2019 m. sausio mėn. organizavo apgaulingą UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymą – tyčia į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą neįtraukė ir apskaitos dokumentais nepagrindė įvykusių finansinių operacijų, t. y.: Z. Y. vyriausiajai buhalterei O. T., nesuvokusiai jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, tyčia nepateikė duomenų apie 44 332 faktiškai įvykusias finansines operacijas – prekių, kurių tikslus asortimentas ir kiekis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, pardavimą fiziniams asmenims. Dėl šios priežasties buhalterė į bendrovės apskaitą neįtraukė ir kasos apskaitos dokumentais nepagrindė 845 353,06 EUR piniginių lėšų gavimo grynaisiais pinigais iš nenustatytų fizinių asmenų už parduotas prekes.

5Tęsdamas savo nusikalstamą veiką Z. Y. vyriausiajai buhalterei O. T., nesuvokusiai jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, tyčia nepateikė visų duomenų apie su darbo santykiais susijusias išmokas darbuotojams, dėl to ji 86 atvejais apskaitos dokumentais – atlyginimų priskaitymo suvestinėmis, kurių laikotarpis nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31, nepagrindė 5394,42 Eur darbo užmokesčio priedų priskaitymo ir 4010,00 Eur darbo užmokesčio priedų išmokėjimo 9 darbuotojoms V. V., S. P., V. R., M. M., E. J., L. J., L. Ž., I. S., R. I.:

6- laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-01-31 vieną kartą atlyginimo žiniaraščiu nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 40,54 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio, nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėtą darbo užmokestį I. S.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 30,00 Eur natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėto darbo užmokesčio I. S.;

7- laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 dvidešimt keturis kartus atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 631,58 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio ir nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie grynaisiais pinigais išmokėtą darbo užmokestį V. R.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, kasos išlaidų orderiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 480,00 Eur grynaisiais pinigais išmokėto darbo užmokesčio V. R.;

8- laikotarpiais nuo 2017-01-01 iki 2017-07-31 ir nuo 2017-09-01 iki 2017-12-31 vienuolika kartų atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 945,96 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio ir nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie grynaisiais pinigais išmokėtą darbo užmokestį V. V.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, kasos išlaidų orderiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 700,00 Eur grynaisiais pinigais išmokėto darbo užmokesčio V. V.;

9- laikotarpiais nuo 2017-05-01 iki 2017-05-30 ir nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 trylika kartų atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 608,11 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio ir nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie grynaisiais pinigais išmokėtą darbo užmokestį S. P.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, kasos išlaidų orderiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 450,00 Eur grynaisiais pinigais išmokėto darbo užmokesčio S. P.;

10- laikotarpiais nuo 2017-06-01 iki 2017-08-31 ir nuo 2018-03-01 iki 2018-07-31 septynis kartus atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 282,72 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio, nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėtą darbo užmokestį R. I.; sėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 210,00 Eur natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėto darbo užmokesčio R. I.;

11- laikotarpiais nuo 2017-03-01 iki 2017-06-30, nuo 2017-08-01 iki 2018-01-31, nuo 2018-03-01 iki 2018-04-30 ir nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31 penkiolika kartų atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 1770,27 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio, nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie grynaisiais pinigais ir natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėtą darbo užmokestį L. Ž.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 860,00 Eur grynaisiais pinigais ir 450,00 Eur natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėto darbo užmokesčio L. Ž.;

12- laikotarpiais nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31 ir nuo 2017-05-01 iki 2017-07-31 šešis kartus atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 648,67 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio, nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie grynaisiais pinigais ir natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėtą darbo užmokestį L. J.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 300,00 Eur grynaisiais pinigais ir 180,00 Eur natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėto darbo užmokesčio L. J.;

13- laikotarpiais nuo 2017-12-01 iki 2017-12-31 ir nuo 2018-02-01 iki 2018-05-31 penkis kartus atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 229,73 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio, nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie grynaisiais pinigais ir natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėtą darbo užmokestį E. J.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 50,00 Eur grynaisiais pinigais ir 120,00 Eur natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėto darbo užmokesčio E. J.;

14- laikotarpiu nuo 2018-08-01 iki 2018-12-31 penkis kartus atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 236,84 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio, nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie grynaisiais pinigais ir natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėtą darbo užmokestį M. M.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 30,00 Eur grynaisiais pinigais ir 150,00 Eur natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėto darbo užmokesčio M. M..

15Taip Z. Y. apgaulingai tvarkė jo vadovaujamos UAB „( - )“ teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, dėl to laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

16Be to, Z. Y. siekdamas išvengti mokesčių, kurių suma viršija 750 MGL, įrašė į deklaraciją ir nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną, turtą ir pateikė juos valstybės įgaliotai institucijai, o būtent: jis nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 būdamas UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), reg. adresu ( - ), direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalį, kuri numato, kad „už apskaitos organizavimą atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už UAB „( - ) “ ūkinę finansinę veiklą, įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, ūkinių operacijų pagrindimą apskaitos dokumentais, tyčia pažeisdamas 2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751:

17- 3 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį; 2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje; 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t.y. veikdamas kaip toks“;

18- 14 straipsnio 2 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „šio straipsnio 1 dalyje nenurodytu atveju arba kai už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą PVM sąskaita-faktūra neišrašyta, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau: 1) kai prekė perduodama ar paslauga suteikiama arba 2) kai gaunamas atlygis už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą“, veikdamas per UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkiusią O. T., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, mokesčių administratoriui elektroniniu būdu laikotarpiu nuo 2017-02-22 iki 2019-01-25 pateikė UAB „( - ) “ 2017 m. sausio–gruodžio mėn., 2018 m. sausio–gruodžio mėn. PVM deklaracijas su tikrovės neatitinkančiais duomenimis apie turtą, tai yra neįrašė šiose deklaracijose iš viso 698 638 Eur PVM apmokestinamų tiekimų (PVM deklaracijų 11 eilutėje), 146 715 Eur 21 proc. pardavimo PVM (PVM deklaracijų 29 eilutėje), 146 715 Eur mokėtino į biudžetą PVM (PVM deklaracijų 36 eilutėje), ir taip valstybės biudžetui padarė 146 715 Eur nuostolį.

19Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, Z. Y. laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 gavęs 845 353,06 Eur pajamų, kurių UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentais nepagrindė ir į apskaitą neįtraukė, 2017–2018 m. Metinėse pelno mokesčio deklaracijose (forma PLN204), kurias per UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkiusią O. T., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, elektroniniu būdu 2018-06-11 ir 2019-06-17 pateikė mokesčių administratoriui, deklaravo tikrovės neatitinkančius duomenis apie pajamas ir pelną, tai yra už 2017 m. nedeklaravo: deklaracijos 18 laukelyje 307 101 Eur (371 592,76 – 64 491,31) pajamų, 48 laukelyje – 307 101 Eur apmokestinamojo pelno, 59 bei 64 laukeliuose – 46 065 Eur (307101 x 15 proc.) apskaičiuoto ir mokėtino į biudžetą pelno mokesčio, už 2018 m. nedeklaravo: deklaracijos 18 laukelyje – 391 537,44 (473 760,30 – 82 222,86) pajamų, 48 laukelyje – 391 537,44 Eur apmokestinamojo pelno, 59 bei 64 laukeliuose – 58 731 Eur (391 537,44 x 15 proc.) apskaičiuoto ir mokėtino į biudžetą pelno mokesčio.

20Taip pažeisdamas 2001-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675:

21- 4 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje“;

22- 53 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „pelno mokestis <...> mokami pagal metines pelno mokesčio <...> deklaracijas. Pelno mokestis <...> turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos dienos“, valstybės biudžetui padarė 5095 Eur nuostolį.

23Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, Z. Y. laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku 86 atvejais 9 darbuotojoms V. V., S. P., V. R., M. M., E. J., L. J., L. Ž., I. S., R. I. išmokėjo 4010,00 Eur darbo užmokesčio priedų ir veikdamas per UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkiusią O. T., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, mokesčių administratoriui laikotarpiu nuo 2017-02-12 iki 2018-02-07 elektroniniu būdu pateikė UAB „( - )“ 2017 m. sausio– gruodžio mėn. 12 Mėnesiniųs pajamų mokesčio nuo A klasės deklaracijų (forma FR0572), kuriose deklaravo tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą, tai yra nedeklaravo šiose deklaracijose iš viso 3220 Eur išmokėtų išmokų, neatėmus NPD, PNPD, socialinio draudimo įmokų, pajamų mokesčio (18 eilutėje) bei 486 Eur išskaičiuoto pajamų mokesčio (20 eilutėje).

24Laikotarpiu nuo 2018-02-08 iki 2019-01-07 mokesčių administratoriui pateikė UAB „( - )“ dvylika Mėnesinių pajamų mokesčio deklaracijų (forma GPM313) už 2018 metus, kuriose deklaravo tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą, tai yra nedeklaravo šiose deklaracijose iš viso 2174,29 Eur išmokų, neatėmus NPD, GPM, VSDĮ ir PSDĮ, sumos (5 eilutėje) ir 326,19 Eur ,,išskaičiuotų ir/arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtų GPM nuo išmokų sumos“ (6, 7 eilutėse).

25Taip Z. Y., pažeisdamas 2002 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007:

26- 23 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „nuolatinis Lietuvos gyventojas, Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę, kaip mokestį išskaičiuojantys asmenys išmokėdami išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio Įstatymo nustatytą pajamų mokestį“;

27- 24 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu išmokėjęs išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo deklaruoti išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pateikdamas deklaracijas“, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 9 darbuotojoms V. V., S. P., V. R., M. M., E. J., L. J., L. Ž., I. S., R. I. išmokėjęs iš viso 4010,00 Eur su darbo santykiais susijusių išmokų (darbo užmokesčio priedų), nesumokėjo į valstybės biudžetą iš viso 809,19 Eur (2017 m. – 483 Eur, 2018 m. – 326,19 Eur) gyventojų pajamų mokesčio.

28Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, Z. Y. veikdamas per UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkiusią O. T., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pažeisdamas 1991 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „apdraustųjų asmenų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnyje, socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos <…>“, 12 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti <...>“, 12 straipsnio 2 dalies, kurioje nurodyta, kad „priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos <…>“, 17 straipsnio 2 dalies, kurioje nurodyta, kad „draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti bei mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus, nustatytus šiame ir kituose įstatymuose“, nuostatų reikalavimus VSDFV Klaipėdos skyriui laikotarpiu nuo 2017-02-12 iki 2019-01-07 pateikė 24 Pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį 2017–2018 m. laikotarpį (forma SAM versija 06), kuriuose deklaravo tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą – apdraustų asmenų V. V., S. P., V. R., M. M., E. J., L. J., L. Ž., I. S., R. I. pajamas, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, tai yra šiuose pranešimuose nedeklaravo iš viso 5394,42 Eur pajamų (eilutėje P20.4), nuo kurių neapskaičiavo ir nesumokėjo iš viso 2257,10 Eur socialinio draudimo įmokų (eilutėje P20.5). Z. Y. pažeisdamas 1996 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „draudėjai moka 3 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, už asmenis: 1) dirbančius pagal darbo sutartis“, 2 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje <...> moka 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos“;

29- 1991 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus, kur nurodyta, kad „draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti <...>“, 17 straipsnio 2 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti bei mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus, nustatytus šio ir kitų įstatymų“, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 nuo darbuotojoms V. V., S. P., V. R., M. M., E. J., L. J., L. Ž., I. S., R. I. priklausiusio priskaityti 5394,42 Eur darbo užmokesčio neapskaičiavo, neišskaičiavo ir nesumokėjo į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą iš viso 575,26 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Taigi Z. Y. VSDFV Klaipėdos skyriui laikotarpiu nuo 2017-02-12 iki 2019-01-07 pateikė iš viso 24 pranešimus (forma SAM), kuriose deklaravo tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą – apdraustų asmenų pajamas, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, ir nedeklaravo iš viso 5394,42 Eur apdraustųjų asmenų V. V., S. P., V. R., M. M., E. J., L. J., L. Ž., I. S., R. I. pajamų (eilutėje P20.4), nuo kurių skaičiuojamos įmokos, iš viso nedeklaravo ir nesumokėjo 2257,10 Eur įmokų (eilutėje P20.5).

30Tokiais savo veiksmais Z. Y. siekdamas išvengti iš viso 254 576,29 Eur mokesčių ir įmokų sumokėjimo įrašė į deklaracijas ir kitas nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną, turtą ir laikotarpiu nuo 2017-02-12 iki 2019-06-17 jas pateikė Valstybės įgaliotoms institucijoms.

31Juridinis asmuo UAB „( - )“ apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą įmonės buhalterinę apskaitą, tai yra UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), reg. adresu ( - ), atstovaujantis direktorius ir vienintelis akcininkas Z. Y., kuris nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 vadovaudamas bendrovei turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus bendrovės vardu bei kontroliuoti jos veiklą, veikdamas UAB „( - )“ naudai ir interesais, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 tyčia pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574):

32- 6 straipsnio 2 dalies nuostatą, numatančią, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“,

33- 12 straipsnio 1 dalies nuostatą, numatančią, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“, siekdamas, kad jo vadovaujamos bendrovės apskaitos informacija nebūtų išsami, objektyvi išorės informacijos vartotojams, ir taip siekdamas išvengti mokesčių mokėjimo į valstybės biudžetą, UAB „( - )“ veiklos vykdymo vietoje Klaipėdos mieste, adresu ( - ), 2017 m. sausio–2019 m. sausio mėn. organizavo apgaulingą UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos tvarkymą – tyčia į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą neįtraukė ir apskaitos dokumentais nepagrindė įvykusių finansinių operacijų, t. y.: Z. Y. vyriausiajai buhalterei O. T., nesuvokusiai jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, tyčia nepateikė duomenų apie 44 332 faktiškai įvykusias finansines operacijas – prekių, kurių tikslus asortimentas ir kiekis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas, pardavimą fiziniams asmenims. Dėl šios priežasties buhalterė į bendrovės apskaitą neįtraukė ir kasos apskaitos dokumentais nepagrindė 845 353,06 EUR piniginių lėšų gavimo grynaisiais pinigais iš nenustatytų fizinių asmenų už parduotas prekes.

34Tęsdamas savo nusikalstamą veiką Z. Y. vyriausiajai buhalterei O. T., nesuvokusiai jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, tyčia nepateikė visų duomenų apie su darbo santykiais susijusias išmokas darbuotojams, dėl to ji 86 atvejais apskaitos dokumentais – atlyginimų priskaitymo suvestinėmis nepagrindė 5394,42 Eur darbo užmokesčio priedų priskaitymo už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 ir 4010,00 Eur darbo užmokesčio priedų išmokėjimo 9 darbuotojoms V. V., S. P., V. R., M. M., E. J., L. J., L. Ž., I. S., R. I.:

35- laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-01-31 vieną kartą atlyginimo žiniaraščiu nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 40,54 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio, nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėtą darbo užmokestį I. S.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 30,00 Eur natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėto darbo užmokesčio I. S.;

36- laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 dvidešimt keturis kartus atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 631,58 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio ir nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie grynaisiais pinigais išmokėtą darbo užmokestį V. R.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, kasos išlaidų orderiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 480,00 Eur grynaisiais pinigais išmokėto darbo užmokesčio V. R.;

37- laikotarpiais nuo 2017-01-01 iki 2017-07-31 ir nuo 2017-09-01 iki 2017-12-31 vienuolika kartų atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 945,96 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio ir nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie grynaisiais pinigais išmokėtą darbo užmokestį V. V.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, kasos išlaidų orderiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 700,00 Eur grynaisiais pinigais išmokėto darbo užmokesčio V. V.;

38- laikotarpiais nuo 2017-05-01 iki 2017-05-30 ir nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 trylika kartų atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 608,11 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio ir nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie grynaisiais pinigais išmokėtą darbo užmokestį S. P.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, kasos išlaidų orderiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 450,00 Eur grynaisiais pinigais išmokėto darbo užmokesčio S. P.;

39- laikotarpiais nuo 2017-06-01 iki 2017-08-31 ir nuo 2018-03-01 iki 2018-07-31 septynis kartus atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 282,72 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio, nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėtą darbo užmokestį R. I.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 210,00 Eur natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėto darbo užmokesčio R. I.;

40- laikotarpiais nuo 2017-03-01 iki 2017-06-30, nuo 2017-08-01 iki 2018-01-31, nuo 2018-03-01 iki 2018-04-30 ir nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31 penkiolika kartų atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 1770,27 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio, nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie grynaisiais pinigais ir natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėtą darbo užmokestį L. Ž.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 860,00 Eur grynaisiais pinigais ir 450,00 Eur natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėto darbo užmokesčio L. Ž.;

41- laikotarpiais nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31 ir nuo 2017-05-01 iki 2017-07-31 šešis kartus atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 648,67 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio, nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie grynaisiais pinigais ir natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėtą darbo užmokestį L. J.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 300,00 Eur grynaisiais pinigais ir 180,00 Eur natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėto darbo užmokesčio L. J.;

42- laikotarpiais nuo 2017-12-01 iki 2017-12-31 ir nuo 2018-02-01 iki 2018-05-31 penkis kartus atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 229,73 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio, nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie grynaisiais pinigais ir natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėtą darbo užmokestį E. J.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 50,00 Eur grynaisiais pinigais ir 120,00 Eur natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėto darbo užmokesčio E. J.;

43- laikotarpiu nuo 2018-08-01 iki 2018-12-31 penkis kartus atlyginimo žiniaraščiais nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 236,84 Eur priskaičiuoto darbo užmokesčio, nepateikė buhalterinę apskaitą tvarkiusiai vyr. buhalterei O. T. duomenų apie grynaisiais pinigais ir natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėtą darbo užmokestį M. M.; dėl šios priežasties O. T., nesuvokdama Z. Y. nusikalstamų veiksmų pobūdžio, nepagrindė ir apskaitoje neužregistravo 30,00 Eur grynaisiais pinigais ir 150,00 Eur natūra (prekėmis, kurių tikslus asortimentas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas) išmokėto darbo užmokesčio M. M..

44Tokiais Z. Y. veiksmais juridinis asmuo UAB „( - )“ apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, dėl to laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

45Be to, juridinis asmuo UAB „( - )“, siekdamas išvengti mokesčių, kurių suma viršija 750 MGL, įrašė į deklaraciją ir nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną, turtą ir pateikė juos valstybės įgaliotai institucijai, o būtent: Z. Y., nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 būdamas UAB „( - )“ įmonės kodas ( - ), reg. adresu ( - ), direktoriumi, kuris vadovaudamas UAB „( - )“ turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus bendrovės vardu bei kontroliuoti jos veiklą, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalį, kuri numato, kad „už apskaitos organizavimą atsako ūkio subjekto vadovas“, būdamas atsakingas už UAB „( - )“ ūkinę finansinę veiklą, įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, ūkinių operacijų pagrindimą apskaitos dokumentais, tyčia pažeisdamas 2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751:

46- 3 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį; 2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje; 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks“;

47- 14 straipsnio 2 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „šio straipsnio 1 dalyje nenurodytu atveju arba kai už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą PVM sąskaita-faktūra neišrašyta, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau: 1) kai prekė perduodama ar paslauga suteikiama arba 2) kai gaunamas atlygis už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą“, veikdamas per UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkiusią O. T., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, mokesčių administratoriui elektroniniu būdu laikotarpiu nuo 2017-02-22 iki 2019-01-25 pateikė UAB „( - )“ 2017 m. sausio–gruodžio mėn., 2018 m. sausio–gruodžio mėn. PVM deklaracijas su tikrovės neatitinkančiais duomenimis apie turtą, tai yra neįrašė šiose deklaracijose iš viso 698 638 Eur PVM apmokestinamų tiekimų (PVM deklaracijų 11 eilutėje), 146 715 Eur 21 proc. pardavimo PVM (PVM deklaracijų 29 eilutėje), 146 715 Eur mokėtino į biudžetą PVM (PVM deklaracijų 36 eilutėje), ir taip valstybės biudžetui padarė 146 715 Eur nuostolį.

48Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, Z. Y. laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 gavęs 845 353,06 Eur pajamų, kurių UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentais nepagrindė ir į apskaitą neįtraukė, 2017–2018 m. Metinėse pelno mokesčio deklaracijose (forma PLN204), kurias per UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkiusią O. T., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, elektroniniu būdu 2018-06-11 ir 2019-06-17 pateikė mokesčių administratoriui, deklaravo tikrovės neatitinkančius duomenis apie pajamas ir pelną, tai yra už 2017 m. nedeklaravo: deklaracijos 18 laukelyje 307 101 Eur (371 592,76 – 64 491,31) pajamų, 48 laukelyje – 307 101 Eur apmokestinamojo pelno, 59 bei 64 laukeliuose – 46 065 Eur (307 101 x 15 proc.) apskaičiuoto ir mokėtino į biudžetą pelno mokesčio, už 2018 m. nedeklaravo: deklaracijos 18 laukelyje 391 537,44 (473 760,30 – 82 222,86) pajamų, 48 laukelyje – 391 537,44 Eur apmokestinamojo pelno, 59 bei 64 laukeliuose – 58 731 Eur (391 537,44 x 15 proc.) apskaičiuoto ir mokėtino į biudžetą pelno mokesčio.

49Taip pažeisdamas 2001-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675:

50- 4 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje“;

51- 53 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „pelno mokestis <...> mokami pagal metines pelno mokesčio <...> deklaracijas. Pelno mokestis <...> turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos dienos“, Valstybės biudžetui padarė 5095 Eur nuostolį.

52Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, Z. Y. laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku 86 atvejais 9 darbuotojoms V. V., S. P., V. R., M. M., E. J., L. J., L. Ž., I. S., R. I. išmokėjo 4010,00 Eur darbo užmokesčio priedų ir veikdamas per UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkiusią O. T., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, mokesčių administratoriui laikotarpiu nuo 2017-02-12 iki 2018-02-07 elektroniniu būdu pateikė 12 UAB „( - )“ 2017 m. sausio–gruodžio mėn. Mėnesinių pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijų (forma FR0572), kuriose deklaravo tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą, tai yra nedeklaravo šiose deklaracijose iš viso 3220 Eur išmokėtų išmokų, neatėmus NPD, PNPD, socialinio draudimo įmokų, pajamų mokesčio (18 eilutėje) bei 486 Eur išskaičiuoto pajamų mokesčio (20 eilutėje).

53Laikotarpiu nuo 2018-02-08 iki 2019-01-07 mokesčių administratoriui pateikė UAB „( - )“ dvylika Mėnesinių pajamų mokesčio deklaracijų (forma GPM313) už 2018 metus, kuriose deklaravo tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą, tai yra nedeklaravo šiose deklaracijose iš viso 2174,29 Eur išmokų, neatėmus NPD, GPM, VSDĮ ir PSDĮ (5 eilutėje), ir 326,19 Eur išskaičiuotų ir (arba) išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtų GPM nuo išmokų (6, 7 eilutėse).

54Taip Z. Y., pažeisdamas 2002 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007:

55- 23 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „nuolatinis Lietuvos gyventojas, Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę, kaip mokestį išskaičiuojantys asmenys išmokėdami išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio Įstatymo nustatytą pajamų mokestį“;

56- 24 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu išmokėjęs išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo deklaruoti išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pateikdamas deklaracijas“, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 9 darbuotojoms V. V., S. P., V. R., M. M., E. J., L. J., L. Ž., I. S., R. I. išmokėjęs iš viso 4010,00 Eur su darbo santykiais susijusių išmokų (darbo užmokesčio priedų), nesumokėjo į Valstybės biudžetą iš viso 809,19 Eur (2017 m. – 483 Eur, 2018 m. – 326,19 Eur) gyventojų pajamų mokesčio.

57Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, Z. Y., veikdamas per UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkiusią O. T., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, pažeisdamas 1991 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „apdraustųjų asmenų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnyje, socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos <…>“, 12 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti <...>“, 12 straipsnio 2 dalies, kurioje nurodyta, kad „priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos <…>“, 17 straipsnio 2 dalies, kurioje nurodyta, kad „draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti bei mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus, nustatytus šiame ir kituose įstatymuose“, nuostatų reikalavimus VSDFV Klaipėdos skyriui laikotarpiu nuo 2017-02-12 iki 2019-01-07 pateikė 24 Pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį 2017–2018 m. laikotarpį (forma SAM versija 06), kuriuose deklaravo tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą – apdraustų asmenų V. V., S. P., V. R., M. M., E. J., L. J., L. Ž., I. S., R. I. pajamas, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, tai yra šiuose pranešimuose nedeklaravo iš viso 5394,42 Eur pajamų (eilutėje P20.4), nuo kurių neapskaičiavo ir nesumokėjo iš viso 2257,10 Eur socialinio draudimo įmokų (eilutėje P20.5). Z. Y., pažeisdamas 1996 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „draudėjai moka 3 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, už asmenis: 1) dirbančius pagal darbo sutartis“, 2 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje <...> moka 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos“;

58- 1991 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus, kur nurodyta, kad „draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti <...>“, 17 straipsnio 2 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti bei mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus, nustatytus šio ir kitų įstatymų“, 2017-01-01–2018-12-31 laikotarpiu nuo darbuotojoms V. V., S. P., V. R., M. M., E. J., L. J., L. Ž., I. S., R. I. priklausiusio priskaityti 5394,42 Eur darbo užmokesčio neapskaičiavo, neišskaičiavo ir nesumokėjo į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą iš viso 575,26 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Taigi Z. Y. VSDFV Klaipėdos skyriui laikotarpiu nuo 2017-02-12 iki 2019-01-07 pateikė iš viso 24 pranešimus (forma SAM), kuriuose deklaravo tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą – apdraustų asmenų pajamas, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, ir nedeklaravo iš viso 5394,42 Eur apdraustų asmenų V. V., S. P., V. R., M. M., E. J., L. J., L. Ž., I. S., R. I. pajamų (eilutėje P20.4), nuo kurių skaičiuojamos įmokos, nuo kurių iš viso nedeklaravo ir nesumokėjo 2257,10 Eur įmokų (eilutėje P20.5).

59Tokiais Z. Y. veiksmais juridinis asmuo UAB „( - )“ siekdamas išvengti iš viso 254 576,29 Eur mokesčių ir įmokų įrašė į deklaracijas ir kitas nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną, turtą ir laikotarpiu nuo 2017-02-12 iki 2019-06-17 jas pateikė Valstybės įgaliotoms institucijoms.

60Kaltinamasis Z. Y. apklaustas teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino ir nurodė, kad iš pradžių veiklą įmonėje vykdė teisėtai. Tačiau prieš 2–3 metus vienas iš verslo partnerių bankrutavo. Tada jis per savo draugus surado keletą kitų tiekėjų, kurie jiems prekes tiekdavo nepateikdami kvitų. Dėl to jis savo darbuotojams pasakė, kad jeigu kartais būtų kokių nors pirkėjų, kuriems nereikia kvitų, tai jiems kvitų ir neišduoti. Tai darydamas jis nesuvokė, kad toks veiksmas pažeidžia šitos šalies įstatymus. Dabar jis savo kaltę ir klaidą suvokia ir tikisi, kad teismas įstatymų numatyta tvarka priims tinkamą nuosprendį. Jis pripažįsta savo kaltę. „Sodrai“ jau sumokėjo. Pasistengs iš visų jėgų padengti valstybei padarytą žalą.

61Kaltinamasis Z. Y. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2005 metais, kada tiksliai – nebeatsimena, kartu su tėvais iš Kinijos persikėlė gyventi į Vengriją. Maždaug prieš 7 ar 8 metus Vengrijoje pradėjo dirbti kažkokioje kinų bendrovėje, kuri importuoja į Vengriją įvairias prekes. Iki šiol Budapešto turguje padeda kitiems kinams rūšiuoti gautas prekes, kurios vėliau parduodamos į įvairias šalis. Prieš 3 ar 4 metus nusprendė atvykti dirbti ir gyventi į Lietuvą, nors pagrindinė gyvenamoji vieta yra Vengrijoje, Budapešte, tikslaus adreso neatsimena, jis nurodytas jo leidime gyventi Vengrijoje. Veiklai vykdyti įsigijo UAB „( - )“. Dėl kalbos barjero sunku suprasti, kaip reikia organizuoti tinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Apskaitai tvarkyti pasamdė buhalterę O. T., kuri atvykusi į UAB „( - )“ pasiima bendrovės dokumentus ir pagal juos tvarko buhalterinę apskaitą. Prekes, skirtas parduoti įsigyja iš įvairių Vengrijos įmonių ir didžiojo Budapešto turgaus. Kai tik pradėjo veiklą Lietuvoje, prekes pirkdavo tik iš Vengrijos bendrovių, o nuo 2017 metų pradžios prekes pradėjo pirkti ir iš Budapešto turgaus. Tačiau, perkant prekes iš turgaus, pardavėjai neišduoda jokių dokumentų ir su jais reikia atsiskaityti tik grynaisiais. Todėl nuo 2017 m. pradžios, tikslios datos neatsimena, paprašė UAB „( - )“ kasininkių parduodant dalį prekių neišduoti pirkėjams kasos aparato kvitų, kadangi dalis realizuotų prekių buvo be jų įsigijimo dokumentų. Pardavus prekes, visos gautos lėšos buvo skiriamos naujoms prekėms įsigyti, darbo užmokesčiui išmokėti, nuomai ir kitoms UAB „( - )“ išlaidoms. Kiek per dieną būdavo parduodama prekių, kiek už jas būdavo gaunama pinigų ir kokia jų dalis būdavo įtraukiama į kasos aparato apskaitą, nežino, tokios savo apskaitos netvarkė, nes visos gautos lėšos būdavo iš karto investuojamos į bendrovės veiklą naujoms prekėms įsigyti ir atsiskaityti su tiekėjais. Daug lėšų reikia naujoms sezoninėms prekėms. Tačiau apie prekes be jų įsigijimo dokumentų ir jų pardavimą be čekių buhalterei O. T. nieko nesakė, nes ji nesupranta kiniškai. Todėl ji UAB „( - )“ deklaracijas teikė pagal tokius duomenis, kokie buvo pardavėjų surašyti į bendrovės kasos knygas. Pripažįsta, kad dalis gautų pajamų už parduotas prekes buvo neįtraukta į apskaitą, tačiau kokia tiksliai suma buvo neįtraukta į apskaitą ir nedeklaruota, nežino, nes, kaip minėjo, savo užrašų nevedė, bet tikrai tokių didelių į apskaitą neįtrauktų pinigų sumų, nurodytų pranešime apie įtarimą, nėra gavęs. Dėl dovanų pardavėjoms nori parodyti, kad dovanas pardavėjoms davė savo iniciatyva, kaip paskatinimą ar padėką už jų nuoširdų darbą. Kadangi tai būdavo jo asmeninė dovana, todėl apie jas buhalterei taip pat nieko nesakė, nes net nežinojo, kad ją apie tai reikia informuoti, nes visiems darbuotojams darbo užmokestis mokamas bankiniais pavedimais į jų banko korteles. Visi netikslumai deklaruojant UAB „( - )“ pajamas ir turtą atsirado tik dėl to, kad negavo iš savo tiekėjų, su kuriais buvo atsiskaityta grynaisiais, apskaitos dokumentų, o grynųjų galėjo gauti tik dalies pajamų neįtraukiant į kasos aparato apskaitą, o po to negalėjo šių duomenų pateikti buhalterei. Visą laiką stengėsi kiek įmanoma laikytis Lietuvos įstatymų, darbo užmokestį darbuotojams mokėdavo tik bankiniais pavedimais. Nuoširdžiai gailisi, kad dėl skirtingos kultūros ir galiojančios praktikos Kinijoje, Vengrijoje bei Lietuvoje, pats to nenorėdamas, pažeidė Lietuvos įstatymus. Įsipareigoja artimiausiu metu deklaruoti Valstybinei mokesčių inspekcijai pranešime apie įtarime nurodytas sumas. Taip pat prašo pinigų sumas, kuriomis laikinai apribotas disponavimas, pervesti į Mokesčių inspekcijos sąskaitą, sumokant mokėtinus mokesčius, nes kratos metu paimtos lėšos priklauso UAB „( - )“, jos buvo gautos už parduotas prekes ir turėjo būti panaudotos naujoms prekėms įsigyti iš Budapešto turgaus. Esant galimybei prašo tyrimą užbaigti supaprastinto proceso tvarka.

62Liudytoja V. V. parodė, kad laikotarpiu nuo 2015-11-10 iki 2017-12-27 dirbo UAB „( - )“ pardavėja. Į darbą priėmė parduotuvės savininkas ( - ). Darbo sutartį pasirašė pats ( - ). Buvo sutarta, kad bandomuoju laikotarpiu gaus minimaliąją algą, o pasibaigus bandomajam laikotarpiui bus mokamas priedas. Bandomasis laikotarpis truko 3 mėnesius. Darbo užmokestis buvo pervedamas į banko sąskaitą. Patvirtina, kad nuo 2017-01-01 iki 2017-12-27 papildomai kas mėnesį dar gaudavo 70 eurų grynaisiais. Jeigu darbo užmokesčio dalį, kuri buvo išmokama grynaisiais, išmokėdavo buhalterė, reikėdavo pasirašyti ant jos pateikto lapo, kuriame būdavo nurodyta, kad šią sumą gavo. Jeigu grynuosius išmokėdavo savininkas, tada pasirašyti niekur nereikėdavo. Darbo užmokesčio grynaisiais dalį išmokėdavo pats ( - ), o kai jo nebūdavo, išmokėdavo buhalterė O. T.. ( - ) tiek jai, tiek kitoms pardavėjoms visada darė spaudimą sakydamas, kad reikia kuo mažiau parduodamų prekių įtraukti į kasos aparato apskaitą. Kai tik pinigai, gauti už parduotą prekę, nebuvo įtraukiami į kasos aparato apskaitą, iš karto juos reikėdavo nešti ir atiduoti ( - ), kuris būdavo savo kabinete, esančiame parduotuvės pagalbinėse patalpose. Su kasos aparatu dirbti apmokė kolegės, o už parduotas prekes gautų pinigų į apskaitą netraukti liepdavo savininkas. Atsiskaitančiam banko kortele klientui duodavo tik bankinį kvitą, o į kasą šios operacijos „nemušdavo“. Taip darydavo ( - ) reikalavimu. Prekių tiekimu visada asmeniškai rūpinosi ( - ) su savo žmona. Pardavėjos nesivesdavo jokių užrašų apie parduotas prekes arba apie į kasos apskaitą neįtrauktas lėšas (1 tomas, b. l. 150–151).

63Liudytoja M. M. parodė, kad nuo 2018 m. gegužės 6 d. dirba UAB ,, ( - )“ salės darbuotoja rūbų parduotuvėje, adresu ( - ). Darbo sutartį pasirašė su direktoriumi ( - ). Į jos pareigas įeina naujų prekių į prekių lentynų prekybos salėje išdėstymas, prižiūri prekybos salę, valo patalpas. Direktorius nuolat būna šalia prekybos salėje esančiame administraciniame pastate, jis duoda nurodymus dėl prekių išdėstymo prekybos salėje, prekių papildymo. Su kasos aparatu nedirba, tik prižiūri prekes salėje. Nuo 2018 metų rugpjūčio mėnesio, kai baigėsi bandomasis laikotarpis, kas mėnesį išsirinkdavo iš parduotuvės rūbų ne mažiau kaip už 30 eurų sumą ir gale mėnesio pranešdavo direktoriui. Jeigu išsirinktų rūbų vertė buvo didesnė negu 30 eurų, viršytą skirtumą susimokėdavo pati, perduodama grynuosius pinigus direktoriui. Direktorius už 30 eurų sumą kas mėnesį duodavo pasirašyti ant kažkokio dokumento, tiksliai nežino, kokio, tačiau jame būdavo ir visų likusių darbuotojų vardai, pavardės, parašai, vienoda suma – 30 eurų. 2018 metų gruodžio mėnesį direktorius papildomai išmokėjo 30 eurų grynaisiais pinigais Kalėdų proga, už išmokėtą grynųjų pinigų sumą nereikėjo pasirašyti ant apskaitos dokumento. Į banko sąskaitą buhalterė perveda oficialų darbo užmokestį, kuris priklauso nuo išdirbtų darbo valandų. (1 tomas, b. l. 153–154).

64Liudytoja E. J. parodė, kad nuo 2017-11-05 iki 2018-05-24 dirbo UAB ,, ( - )“ salės darbuotoja rūbų parduotuvėje, adresu ( - ). Darbo sutartį pasirašė su direktoriumi ( - ), tačiau dėl įdarbinimo tarėsi su buhaltere O.. Į jos pareigas įėjo naujų prekių į prekių lentynas prekybos salėje išdėstymas, prekybos salės priežiūra, patalpų valymas, etikečių, kainų apsaugų tvirtinimas ant naujų rūbų. Su kasos aparatu nedirbo, tik prižiūrėjo prekes salėje. Pagrindinė kasininkė buvo R. N., o S. P., L. Ž., V. R., V. V. dirbo kasininkėmis bei salės prižiūrėtojomis. Nuo 2018 metų vasario mėnesio, kai baigėsi bandomasis laikotarpis, iki gegužės mėnesio pabaigos kas mėnesį išsirinkdavo iš parduotuvės rūbų ne mažiau kaip už 30 eurų sumą ir gale mėnesio pasakydavo direktoriui. Jeigu išsirinktų rūbų vertė buvo didesnė negu 30 eurų, viršytą skirtumą susimokėdavo pati, paduodama grynuosius pinigus direktoriui. Direktorius už 30 eurų sumą kas mėnesį duodavo pasirašyti ant kažkokio dokumento, retkarčiais į sąsiuvinį, tiksliai nežino, kokį, tačiau jame būdavo ir visų likusių darbuotojų vardai, pavardės, parašai, vienoda suma – 30 eurų. Į banko sąskaitą buhalterė pervesdavo oficialų darbo užmokestį, papildomai darbo užmokesčio grynaisiais pinigais nemokėjo, išskyrus 2017 metų gruodžio mėnesį, kai direktorius papildomai išmokėjo 50 eurų grynaisiais pinigais Kalėdų proga. Už išmokėtą grynųjų pinigų sumą nereikėjo pasirašyti ant apskaitos dokumento (1 tomas, b. l. 156–157).

65Liudytoja L. J. parodė, kad 2013 metais atėjo dirbti į UAB „( - )“ parduotuvę „( - )“, esančią PC „( - )“ antrajame aukšte. Darbo sutartyje buvo numatyta pardavėjos pareigybė, tačiau esant reikalui dirbdavo ir kasininke. 2013 m. rugpjūtį išėjo vaiko gimdymo ir priežiūros atostogų, iš kurių grįžo į darbą 2016 m. birželio mėn., o 2017 m. liepos mėn. vėl išėjo vaiko gimdymo ir priežiūros atostogų, kuriose yra iki šiol. Darbo UAB „( - )“ metu direktorius ( - ) buvo nurodęs, kad reikia kaip įmanoma kuo daugiau piniginių lėšų už parduotas prekes neįtraukti į kasos aparato apskaitą. Kai pirkėjas sumokėdavo pinigus, visus juos įdėdavo į kasos aparato stalčių, tačiau jam kasos čekis nebūdavo išduodamas. Kai pirkėjas išeidavo, į apskaitą neįtrauktus pinigus išimdavo iš kasos aparato ir juos nunešdavo ( - ). Jei pirkėjas atsiskaitydavo banko kortele, jam buvo išduodamas tik banko terminalo kvitas, kasos aparato kvitas nebuvo išduodamas ir jokios operacijos kasos aparatu nebuvo atliekamos, tokios sumokėtos sumos į kasos aparato apskaitą nebuvo įtraukiamos. Todėl jei kitas pirkėjas atsiskaitydavo grynaisiais, jam būdavo išduodamas kasos kvitas nurodant, kad jis atsiskaitė ne grynaisiais, o banko kortele, ir iš jo gauta pinigų suma būdavo dedama ne į kasos aparatą, o kaip į apskaitą neįtraukti pinigai būdavo perduodama direktoriui. Atskirai užrašyti, kiek perduodama į apskaitą neįtrauktų pinigų, direktoriui užrašyti nereikėjo, tik reikėdavo stebėti, kad kasos aparate nebūtų į apskaitą neįtrauktų piniginių lėšų. Kadangi niekas nenorėjo dirbti su kasos aparatu, todėl kasininkėms buvo mokamas papildomas užmokestis priklausomai nuo to, kiek valandų dirbdavo su kasos aparatu. Kiek tiksliai valandų dirbo kasos aparatu, reikėdavo užrašyti ant lapuko ir nunešti buhalterei susipažinti. Mėnesio pabaigoje už darbą kasos aparatu direktorius ( - ) sumokėdavo nuo kelių eurų iki 60 eurų grynaisiais, už kuriuos niekur pasirašyti nereikėdavo, o dirbtos valandos kaip kasininkės niekur nebūdavo atvaizduojamos. Be to, kiekvieną mėnesį buvo galima išsirinkti prekių ne daugiau kaip už 30 Eur, tai būdavo kaip priedas ar paskatinimas už darbą. Jei prekių išsirinkdavo daugiau kaip už 30 eurų, būdavo taikoma 20 proc. nuolaida, o pinigus reikėdavo sumokėti direktoriui jų neįtraukus į kasos aparato apskaitą. Be minėtų paskatinimų, joks kitas darbo užmokestis, be pervedamo į banko korteles, nebuvo mokamas. Darbo užmokestis kiekvieną mėnesį būdavo skirtingas ir priklausė nuo dirbtų valandų skaičiaus. Darbo valandos būdavo skaičiuojamos sąžiningai ir už jas visą laiką būdavo atsiskaitoma laiku (1 tomas, b. l. 159–160).

66Liudytoja L. Ž. parodė, kad 2016 m. pabaigoje, pradėjo dirbti UAB ,,( - )“ rūbų parduotuvėje, esančioje adresu ( - ). Darbo sutartį pasirašė su direktoriumi ( - ). Į jos pareigas įėjo naujų prekių prekybos salėje išdėstymas, prekybos salės priežiūra ir jos valymas. Pradėjo dirbti 2016 m. gruodžio mėn. pabaigoje ir dirbo iki 2018 m. balandžio mėn., po to buvo išvykusi dirbti į užsienį, grįžo į Lietuvą ir nuo 2018 metų rugsėjo mėn. pabaigos vėl pradėjo dirbti UAB ,,( - )“. Pirmą kartą pradėjus dirbti UAB ,,( - )“, kol buvo bandomasis laikotarpis, gaudavo tik tokį darbo užmokestį, koks būdavo pervedamas į banko kortelę. Tačiau praėjus bandomajam laikotarpiui pradėjo dirbti ir kasininke. Dirbant kasininke būdavo mokamas papildomas priedas atsižvelgiant į išdirbtų su kasos aparatu valandų skaičių. Už visą mėnesį darbo su kasos apartu būdavo mokamas 60 eurų priedas, kurį grynaisiais išmokėdavo direktorius ( - ). Jei dirbdavo ne visą mėnesį su kasos aparatu, tai priedas būdavo mažesnis, tačiau kiek konkrečiai būdavo apskaičiuojama už vieną darbo dieną ar valandą už darbą su kasos aparatu, negali atsakyti, nes jos pačios ant lapuko rašydavo, kokia darbuotoja kiek valandų dirba su kasos aparatu, o pagal dirbtų valandų skaičių ( - ) pats apskaičiuodavo, kiek reikia papildomai sumokėti, tačiau maksimali suma neviršydavo 60 eurų per mėnesį. Kai 2018 m. rudenį atsidarė analogiška konkurentų parduotuvė PC „( - )“, priedas už darbą su kasos aparatu nuo 60 EUR pakilo iki 100 eurų už visą darbo mėnesį. Jei išdirbama 14 dienų ir tą mėnesį nesergama, direktorius leisdavo išsirinkti patinkančių rūbų už 30 Eur. Jei išsirinktų drabužių vertė būdavo didesnė kaip 30 Eur, skirtumą grynaisiais reikėdavo sumokėti direktoriui ( - ) ir ši suma į kasos aparato apskaitą nebūdavo įtraukiama. Direktorius ( - ) buvo nurodęs gavus pinigus už parduotas prekes jų netraukti į kasos aparato apskaitą. Jei klientas atsiskaitydavo banko kortele, jam būdavo išduodamas tik banko terminalo kvitas, o kasos aparato kvitas nebūdavo išduodamas, o kitiems klientams, sumokėjusiems grynuosius, būdavo išduodamas kasos kvitas, kuriame būdavo nurodoma, kad jis tariamai atsiskaitė kortele, nors faktiškai sumokėdavo grynuosius. Tokie pinigai nebūdavo dedami į kaso aparato stalčių, o būdavo užrašoma ant lapuko, kokiu laiku kiek gauta pinigų, ir kartu su lapuku pinigai jų neįtraukus į kasos aparato apskaitą būdavo perduodami direktoriui ( - ) arba jo paliktam žmogui. Tačiau kiek tiksliai kiekvieną darbo dieną būdavo neįtraukiama į apskaitą pinigu, gautų už parduotas prekes, negali atsakyti, bendras direktoriaus prašymas būdavo per dieną jam perduoti ne mažiau kaip 500 eurų į kasos aparato apskaitą neįtrauktų piniginių lėšų. Iš kontrolinės kasos aparto juostos galima matyti, kad banko kortele sumokėtos vienokios sumos, o „įmušama“ į kasos aparatą kaip gautos sumos visai kitos sumos. Be to, reikėdavo stebėti, kiek yra atsiskaityta banko kortelėmis, ir jei dienos pabaigoje pirkėjai grynaisiais atsiskaitydavo mažiau nei banko kortelėmis, reikėdavo šią sumą dirbtinai išlyginti „sumušant“ trūkstamą pinigų sumą imituojant atsiskaitymus kortele, nes iš karto kasos aparatu operacijos atsiskaičius banko kortele nebūdavo fiksuojamos. Direktoriaus ( - ) nurodymu grynaisiais pinigais į kasos aparatą būdavo galima „įmušti“ ne daugiau kaip 300 eurų pajamų. Kiek tiksliai pinigų kiekvieną dieną būdavo neįtraukiama į kasos aparato apskaitą, negali atsakyti, tačiau pagal ( - ) nurodymą turėjo būti neįtraukiama į apskaitą ne mažiau kaip 500 EUR pajamų už parduotas prekes per dieną (1 tomas, b. l. 162–163).

67Liudytoja I. S. parodė, kad nuo 2016 m. kovo mėn., tikslios datos neatsimena, pradėjo dirbti UAB „( - )“ parduotuvėje, esančioje Klaipėdoje, prekybos centro „( - )“ patalpose 2 aukšte. Visą laiką dirbo salės darbuotoja. Iš pradžių buvo mokamas minimalusis darbo užmokestis, kuris būdavo pervedamas į banko sąskaitą. Kiek būdavo pervedama, tiksliai neatsimena, daugiau nei 300 eurų, tikslios sumos neatsimena. Praėjus 3 mėn. bandomajam laikotarpiu papildomai buvo mokamas apie 50 eurų priedas, kuris taip pat būdavo pervedamas į banko kortelę, ir direktorius ( - ) leisdavo vieną kartą per mėnesį išsirinkti norimų prekių už 30 eurų. Jei prekių išsirinkdavo už didesnę nei 30 eurų sumą, reikėdavo direktoriui sumokėti grynaisiais. Kaip būdavo į apskaitą įtraukiamas prekių išdavimas kaip priedas prie darbo užmokesčio, nežino, niekur papildomai pasirašyti gavus prekes nereikėdavo. Jau prieš pat išėjimą iš UAB „( - )“, kada tiksliai – nebeatsimena, kasininke dirbusi G. Š. pamokė dirbti kasos aparatu, kad galėtų išleisti kasininkes pavalgyti. Su kasos aparatu dirbdavo trumpą laiką ir tik tuo metu, kai reikėdavo pavaduoti kasininkes G. Š. ir R., kurios pavardės neatsimena. Kiek atsimena, darbo metu dirbant kasos aparatu gavus grynuosius pinigus juos visus reikėdavo įtraukti į kasos aparato apskaitą skyriuje „Grynieji“, o atsiskaičius bankine kortele buvo įtraukiama į apskaitą banko terminalu išduodant kasos aparato kvitą „kortelę“. Kad kasoje nubūtų pinigų stambiomis kupiūromis, direktorius liepdavo gavus 50 ar 100 eurų juos atnešti jam pakeisti į mažesnio nominalo kupiūras. Iš tokio jo elgesio suprato, kad jis nepasitiki kasininkėmis ir bijo, kad jos nepasisavintų pinigų. 2017 m. pradžioje iš darbo UAB „( - )“ išėjo (1 tomas, b. l. 165–166).

68Liudytoja R. I. parodė, kad nuo 2017 m. vasario 23 d. ar 24 d. pradėjo dirbti prekybos centre „( - )“ esančioje kinų rūbų parduotuvėje. Dirbo slankiuoju grafiku nuo 10 val. iki 20 val. po 4 dienas, o po jų eidavo 2 dienos išeiginių. Visas darbo užmokestis būdavo pervedamas į banko kortelę, grynaisiais pinigais už darbą pinigų niekas nemokėdavo. Per mėnesį buvo pervedama apie 430 eurų, priklausomai nuo dirbtų dienų skaičiaus. Pasibaigus bandomajam 3 mėn. laikotarpiui, direktorius Z. kaip paskatinimą leisdavo iš parduotuvės asortimento išsirinkti prekių už 30 eurų. Išsirinkus prekes jis patikrindavo, ar tikrai jų vertė yra 30 eurų, jei prekių būdavo už didesnę sumą, reikėdavo direktoriui sumokėti grynaisiais, jų į kasos aparato apskaitą niekas netraukdavo. Tačiau prekių už 30 eurų leisdavo išsirinkti tik tą mėnesį, kai dirbdavo ne mažiau kaip 14 darbo dienų. Ji dažnai sirgdavo bronchitu, neidavo dėl ligos į darbą, todėl per dvejus darbo metus gavo prekių po 30 eurų tik 7 mėnesius. Visuomet dirbdavo salės darbuotoja ir tik 2018 m. nuo birželio mėn. pradžios iki 2018 m. rugpjūčio mėn. pabaigos, kai trūko darbuotojų, ją paskyrė dirbti į kasą. Dirbant su kasos aparatu, kažkuri iš kasininkų pamokė, kad gavus iš pirkėjų už prekes grynuosius pinigus jų nereikia įtraukti į kasos aparato apskaitą, o reikia perduoti direktoriui Z.. Buvo iškeltas reikalavimas į kasos aparato apskaitą per dieną įtraukti įplaukų grynaisiais ne daugiau kaip 200 eurų, o visus kitus pinigus iš karto perduoti direktoriui. Jei būdavo atsiskaitoma banko kortele, klientui išduodavo tik banko kvitą, o kasos aparato čekis nebūdavo išduodamas, nebent pirkėjas primygtinai to reikalaudavo. Jei klientas už prekes atsiskaitydavo grynaisiais ir norėdavo kasos čekio, buvo išduodamas kasos čekis nurodant, kad jis atsiskaitė kortele, o grynieji būdavo perduodami direktoriui Z.. Per darbo dieną už parduotas prekes į kasos aparato apskaitą neįtraukdavo ne mažiau kaip 800 eurų, o šie pinigai būdavo perduodamai direktoriui Z.. Rudenį atėjo dirbti naujų darbuotojų, grįžo kitos darbuotojos iš atostogų, todėl kasos aparatu nebedirbo. Nuo 2018-12-06 iki 2018 03-16 sirgo ir darbe nebuvo, todėl darbo užmokestis būdavo pervedamas tik iš „Sodros“, priedų – drabužių po 30 eurų ligos metu išsirinkti neleido (1 tomas, b. l. 168–169).

69Liudytoja R. N. parodė, kad dirba UAB „( - )“ nuo 2016-02-08 salės darbuotoja, po 3 mėn. perėjo į pardavėjos-kasininkės pareigas. Pagrindinis darbas yra su elektroniniu kasos aparatu ir aptarnauti klientus. Dirbdama su elektroniniu kasos aparatu ne visiems perkantiems asmenims išduoda elektroninio kasos aparato kvitą. Kiekvieną darbo dieną į apskaitą neįtraukia nuo 200 iki 500 EUR, priklausomai nuo žmonių skaičiaus. Neįtrauktus į apskaitą pinigus atiduoda direktoriui ( - ) ir kitam Kinijos piliečiui, kurio vardo ir pavardės nežino, jis nesant direktoriaus yra atsakingas už parduotuvės veiklą. Per mėnesį į kasos aparato apskaitą neįtraukia nuo 4000 iki 10 000 EUR gautų pajamų iš klientų (1 tomas, b. l. 137–139).

70Liudytoja V. R.parodė, kad UAB „( - )“ rūbų parduotuvėje dirba nuo 2013-04-02. Su kasos aparatu nedirba, dirba prekybos salėje su klientais. Per mėnesį išmokamas ne mažesnis kaip 430 EUR darbo užmokestis, dalis mokama į banko sąskaitą, dalis grynaisiais. Grynuosius pinigus, ne daugiau kaip 20 ar 30 eurų, išmokėdavo direktorius, už gautus papildomai išmokėtus pinigus niekur pasirašyti nereikėdavo (1 tomas, b. l. 143).

71Liudytoja S. P. parodė, kad UAB „( - )“ dirba nuo 2017 m. vasario mėnesio dirba pardavėja. Į jos pareigas įeina prižiūrėti salę, papildyti salę prekėmis, taip pat dirba su kasos aparatu, iš klientų gautus pinigus įtraukia į kasos aparato apskaitą, kai nėra pagrindinių kasininkų R. N., L. Ž.. Direktoriaus ( - ) nurodymu ne visas gautas pajamas iš klientų už parduotas prekes įtraukia į kasos aparato apskaitą. Direktoriaus nurodymu per savo pamainą, kai dirba su kasos aparatu, į apskaitą įtraukia ne mažiau kaip 20 eurų grynaisiais pinigais. Grynuosius pinigus perduoda iš karto direktoriui, juos nunešdama jam į darbo kabinetą, kuris yra šalia rūbų parduotuvės, į kasos aparato apskaitą neįtrauktų pinigų savo darbo vietoje nelaiko. Darbo dienos pabaigoje užpildo kasos aparato kasos operacijų žurnalą, inkasuotus pinigus iš kasos aparato paduoda direktoriui. Į apskaitą neįtrauktų pajamų užrašų nedaro, niekas neliepė tai daryti. Jokių pinigų į banką neįnešdavo. Kiekvienų metų pradžioje atliekama prekių inventorizacija, jos duomenys perduodami buhalterei O. T., kuri inventorizacijose nedalyvauja. Kai klientas atsiskaito banko kortele, kortelė yra įdedama į banko kortelių skaitytuvą ir surenkama suma, kasos aparate fiksuojama, kad atsiskaitė kortele, kai fiksuojama, į kredito skyrių rašo paaiškinimą, kad suklydo, ne tame skyriuje fiksavo pajamas kasos aparatu. Darbo užmokestis į banko kortelę pervedamas vieną kartą per mėnesį. UAB „( - )“ direktorius nuo tada, kai ji pradėjo dirbti su kasos aparatu, kas mėnesį išmoka ne mažiau kaip 50 eurų grynaisiais pinigais, už kuriuos nepasirašo, tai yra priedas prie jos darbo užmokesčio. Su kasos aparatu dirba apie metus laiko, nuo 2018 metų sausio mėn. (1 tomas b. l. 133–135).

72Liudytoja O. T. parodė, kad jau daugiau kaip 20 metų dirba buhaltere. Pagal sudarytas darbo sutartis įvairioms bendrovėms tvarko jų buhalterinę apskaitą. Vienu metu buhaltere dirba keliose bendrovėse. 2018 m. rugpjūčio mėn. įsteigė UAB „( - )“ ir palaipsniui buhalterinę apskaitą klientams tvarko ne kaip jų bendrovių samdoma darbuotoja, dirbanti pagal darbo sutartį, o teikia buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas, už kurias klientai atsiskaito pagal jos išrašytas sąskaitas faktūras. 2012 metais, tikslios datos neatsimena, į ją kreipėsi Z. Y. su prašymu tvarkyti jo vadovaujamos UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. Iš kur Z. Y. gavo kontaktus, nežino, greičiausiai, rado jos skelbimą internete, kuriame skelbėsi apie teikiamas buhalterinės apskaitos paslaugas. Susitikusi su Z. Y. aptarė jo poreikius. Susitarusi dėl darbo užmokesčio su Z. Y. sudarė darbo sutartį ir pradėjo tvarkyti UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. Kadangi Z. Y. kalba tik kinų kalba, sunkiai kalba anglų kalba, esant poreikiui bendrauja naudodamiesi „Google vertėjo“ programa ir per vertėją K. H. (K. H.) naudodamiesi elektroninėmis ryšio priemonėmis. Visus duomenis, reikalingus deklaracijoms pateikti, pateikdavo Z. Y.. Be to, esant reikalui padėdavo Z. Y. sudaryti darbo sutartis su naujai priimamais darbuotojais. Tačiau dėl paties darbo užmokesčio dydžio tardavosi Z. Y.. Darbo užmokestis darbuotojams yra mokamas bankiniais pavedimais į jų banko korteles. Darbo užmokestį apskaičiuodavo ji pagal pateiktus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kuriuos pasiimdavo atvykusi į prekybos centrą „( - )“. Kad pardavėjoms yra išmokamas papildomas darbo užmokestis ar joms yra teikiamos dovanos, nežino ir apie tai jai niekas niekuomet nėra sakęs, darbo sutartyse tai nebuvo numatyta, todėl neturėdama duomenų apie kokį nors papildomą darbo užmokestį negalėjo jo deklaruoti valstybės įgaliotoms institucijoms. Tik ikiteisminio tyrimo metu sužinojo, kad kai kurioms pardavėjoms Z. Y. leisdavo išsirinkti iš parduotuvės asortimento įvairių prekių. Tačiau kokias prekes, kokios darbuotojos ir kada pasiėmė, nežino iki šiol, niekas jokių duomenų nėra pateikęs. Į UAB „( - )“ patalpas ateidavo kartą per savaitę porai valandų, pasiimdavo kasos žurnalo duomenis, banko sąskaitų registrus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, gautas ir išrašytas sąskaitas faktūras, o vėliau visą apskaitą tvarkydavo savo namuose. Kaip būdavo vykdoma prekyba ir kaip būdavo įtraukiamos į apskaitą iš pirkėjų gautos įplaukos, nežino, nes apskaitą tvarkydavo pagal darbuotojų jau užpildytus kasos žurnalo duomenis. Kad pardavėjos dalį pinigų, gautų už parduotas prekes, jų neįtraukusios į kasos aparato apskaitą perduodavo Z. Y., jai nežinoma. Pardavėjų dirbti su kasos aparatu nėra mokinusi, todėl kaip jos į apskaitą įtraukia gautas įplaukas, nežino, vėliau pasidarydavo kasos žurnalo duomenų kopiją ir pagal kasos žurnalo duomenis teikdavo valstybės įgaliotoms institucijoms deklaracijas. Kad pardavėjos pirkėjams neišduoda kasos čekių jiems atsiskaičius banko mokėjimo kortelėmis, nežinojo. Pagal banko sąskaitos duomenis ir kasos žurnalo duomenis skaičiai sutapdavo, o jeigu ir skirdavosi, tai labai nedaug, skirtumai galėjo susidaryti laiku bankui neįskaičius gautų mokėjimų. Prekės nurašomos pagal „fifo metodą“. Pardavėjos pateikdavo prekių likučius, o nesamas prekes nurašydavo kaip realizuotas. Kai kada būdavo daromos inventorizacijos, nustačius trūkumus, dingusios prekės būdavo nurašomos į neleidžiamus „atskaitymus“. Kadangi UAB „( - )“ buvo tvarkoma ne kiekinė, o suminė prekių apskaita, metų pabaigoje apskaičiuodavo parduotų prekių savikainą. Prekių savikaina buvo apskaičiuojama iš gautų prekių kainos atėmus prekių likučių kainą, todėl fiziškai negalėjo žinoti, kad dalis prekių galbūt yra parduodama neįtraukiant į apskaitą dalies už jas gautų pajamų. UAB „( - )“ mėnesio PVM deklaracijas teikdavo pagal jai pateiktas prekių įsigijimo dokumentus, banko sąskaitos duomenis bei kasos žurnalo duomenis, t. y. pagal pateiktus apskaitos dokumentus. Kad už parduotas prekes Z. Y. dalį pajamų gaudavo jų neįtraukus į kasos aparato apskaitą, nežinojo, jis apie tai nieko nesakė, be to, yra kalbos barjeras, dėl to su Z. Y. bendrauja tik minimaliai. Kai reikėdavo atlikti mokėjimus, ateidavo į prekybos centrą „( - )“, kur Z. Y. parodydavo, kokias sumas kam reikia pervesti, kiek kokių mokesčių reikia sumokėti. Jis duodavo banko kodų generatorių ir jam dalyvaujant atlikdavo bankinius pavedimus. Kad reikia kažkokiu būdu sumažinti mokėtinus mokesčius valstybei, Z. Y. niekuomet nėra sakęs, kiek deklaruodavo, tiek ir būdavo sumokama. O deklaruodavo tokias sumas, kokias apskaičiuodavo pagal pateiktus pirminius apskaitos dokumentus (1 tomas, b. l. 171–173).

732019-06-21 UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto išvadoje Nr. 04/12-2-13-6772 nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 UAB ,,( - )“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma iš dalies nesilaikant:

742001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574: - 6 straipsnio 2 dalies – „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio 1 dalies – „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“, jeigu UAB „( - )“ laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 86 atvejais apskaitos dokumentais nepagrindė 9 darbuotojoms 5394,42 Eur darbo užmokesčio priedų priskaitymo (priskaitymų-išskaitymų žiniaraščiais) ir 4010,00 Eur išmokėjimo (kasos išlaidų orderiais, mokėjimo žiniaraščiais) ir 44 332 atvejais apskaitos dokumentais nepagrindė prekių pardavimo už 845 353,06 Eur (2017 m. – 371 592,76 Eur 18 819 atvejų, 2018 m. – 473 760,30 Eur 25 513 atvejų);

75- 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimo – „1. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: <...> 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys“, jeigu UAB „( - )“ apskaitos registruose (kasos aparato DATEKS DP 500 kasos operacijų žurnale) laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 užregistravo 846 147,84 Eur (iš jų: 2017 m. – 371 512,13 Eur; 2018 m. – 474 635,71 Eur) mokėjimo be grynųjų pinigų (kortelėmis) ūkines operacijas pagal apskaitos dokumentus, kuriais pagrindė tikrovės neatitinkantį ūkinių operacijų turinį;

76-16 straipsnio 1 dalies – „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“, jeigu 86 atvejais apskaitos registruose neužregistravo 5394,42 Eur darbo užmokesčio priedų priskaitymo už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 ir 4010,00 Eur išmokėjimo 9 darbuotojoms, 44 332 atvejais neužregistravo kasos aparato DATEKS DP 500 kasos operacijų žurnale prekių pardavimo už 845 353,06 Eur (2017 m. – 371 592,76 Eur 18 819 atvejų, 2018 m. – 473 760,30 Eur 25 513 atvejų);

772000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 4 punkto – „Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus), išrašius kasos išlaidų orderį, kurį pasirašo įmonės vadovas ir finansininkas“, t. y. laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 darbo užmokesčio priedų – 2870,00 Eur (iš jų 2017 m. – 1820,00 Eur, 2018 m. – 1050,00 Eur) – išmokėjimo nepagrindė apskaitos dokumentais.

78Pagal UAB ,,( - )“ organizuojamą ir tvarkomą buhalterinę apskaitą 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies ir 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto nesilaikymo laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

79UAB ,,( - )“ laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 nepagrindė apskaitos dokumentais darbo užmokesčio priskaitymo, iš viso 5394,42 Eur, ir darbo užmokesčio išmokėjimo, iš viso 4010 Eur, taigi UAB ,,( - )“ tiriamuoju laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 į valstybės institucijoms pateiktas deklaracijas ir ataskaitas įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą ir jo panaudojimą ir nesilaikė:

802002 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 reikalavimų 23 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta kad „<…> mokestį išskaičiuojantys asmenys išmokėdami išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio Įstatymo nustatytą pajamų mokestį <…>“ 24 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad ,,mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu išmokėjęs išmokas, pagal mokesčio mokėtojo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, privalo deklaruoti išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pateikdamas deklaracijas“, 2 dalies, kurioje nurodyta, kad ,,pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, <...> Mėnesinė deklaracija, kurioje deklaruojama <...>per tą mėnesį išmokėtų išmokų, priskirtų apmokestinamosioms pajamoms, išskaičiuoto pajamų mokesčio suma, pateikiama už kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį iki mokestinio laikotarpio kito mėnesio 15 dienos“, t. y.:

811) Mėnesinėse pajamų mokesčio nuo A klasės išmokų deklaracijose (forma FR0572) už 2017 metų sausio–gruodžio mėnesius, nedeklaravo: - 18 laukelyje ,,Išmokėtų išmokų neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD suma“ 3220 Eur, - 19 ir 20 laukeliuose ,,Išskaičiuota pajamų mokesčio nuo išmokėtų išmokų <...> suma“ 483 Eur;

822) Mėnesinėse pajamų mokesčio (forma GPM313) už 2018 metų sausio–gruodžio mėnesius nedeklaravo:

83- 5 laukelyje ,,Išmokų neatėmus NPD, GPM VSDĮ ir PSDĮ suma“ 2174,29 Eur,

84- 6 ir 7 laukeliuose ,,Išskaičiuota ir/arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėta GPM nuo išmokų“ 326,19 Eur;

851991 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „apdraustųjų asmenų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnyje, socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos <…>“, 12 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti <...>“, 12 straipsnio 2 dalies, kurioje nurodyta, kad „priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos <…>“, 17 straipsnio 2 dalies kurioje nurodyta, kad „draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti bei mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus, nustatytus šiame ir kituose įstatymuose“, nuostatų, nes 86 atvejais tiriamuoju laikotarpiu nuo 5394,42 Eur neįtraukto į apskaitą darbuotojų darbo užmokesčio nepriskaičiavo, neišskaičiavo ir nesumokėjo į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą 1682,02 Eur (31,18 proc.) (2017 m. – 1004,04 Eur ir 2018 m. –677,98 Eur) socialinio draudimo įmokų;

86- 1996 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „įmonės, įstaigos bei organizacijos ir fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, moka 3 procentų darbo užmokesčio dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas už asmenis: 1) dirbančius pagal darbo sutartis <...>“, ir 17 straipsnio 2 dalies, kurioje nurodyta, kad „asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, moka 6 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos“, nuostatų, nes 86 atvejais tiriamuoju laikotarpiu nuo 5394,42 Eur neįtraukto į apskaitą darbuotojų darbo užmokesčio nepriskaičiavo, neišskaičiavo ir nesumokėjo į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą 575,26 Eur (251,60 + 323,66) privalomojo sveikatos draudimo įmokų, t. y.: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą ir jo panaudojimą pranešimuose apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį:

87- P20.4 eilutėje „Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma“ deklaravo 5394,42 Eur (2017 m. – 3220,13, 2018 m. – 2174,29) mažesnes apdraustųjų asmenų pajamas, nuo kurių skaičiuojamos sveikatos ir socialinio draudimo įmokos;

88- P20.5 eilutėje „Įmokų suma“ nedeklaravo įmokų į VSDF, iš viso 2257,10 Eur (2017 m. – 1351,10, 2018 m. – 906,11).

89UAB ,,( - )“ neįtraukė į apskaitą 845 353,06 Eur įplaukų už laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 parduotas prekes, už kurias pirkėjai atsiskaitė mokėjimo kortelėmis, laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 nepagrindė apskaitos dokumentais produkcijos pardavimo pajamų ir PVM apmokestinamosios vertės, iš viso 698 638 Eur, ir nepriskaičiavo pardavimo PVM, iš viso 146 715 Eur, ir į valstybės institucijoms pateiktas deklaracijas įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą ir jo panaudojimą, tuo nesilaikė:

902002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. lX-751 nuostatų 3 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį; 2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje; 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks“, 14 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „prievolė apskaičiuoti PVM už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai šio Įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita-faktūra <...>“, ir 2 dalies nuostatų, kur nurodyta, kad „jeigu už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą PVM sąskaita-faktūra ar kitas vietoj jos prekių tiekimui ar paslaugos teikimui įforminti naudojamas dokumentas neišrašytas, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykiui, kuris įvyksta anksčiau, kai: 1) prekė perduodama ar paslauga suteikiama, arba 2) gaunamas atlygis už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą“. UAB ,,( - )“ 2017 m. sausio–2018 m. gruodžio mėnesių PVM deklaracijose (pateiktose per elektroninę deklaravimo sistemą) 24 atvejais pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą, tai yra: nedeklaravo 698 638 Eur (2017 m. – 307 101, 2018 m. – 391 537) PVM apmokestinamų sandorių (PVM deklaracijos 11 eilutėje) ir 146 715 Eur (2017 m. – 64 491, 2018 m. – 82 224) 21 proc. pardavimo PVM (PVM deklaracijos 29 eilutėje) ir 146 715 Eur sumažino mokėtiną į biudžetą PVM (PVM deklaracijos 36 eilutėje);

912001 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 4 straipsnio 1 dalies, kurioje nurodyta, kad „Lietuvos vieneto mokesčio bazė yra visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje“, t. y. Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose Metinėse pelno mokesčio deklaracijoje už 2017 ir 2018 metus (forma PLN204) įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie pajamas ir pelną:

92- 2017 m. nedeklaravo: deklaracijos 18 laukelyje – 30 7101 Eur (371 592,76 – 64 491,31) pajamų, 48 laukelyje – 307 101 Eur apmokestinamojo pelno, 59 bei 64 laukeliuose – 46 065 Eur (307 101 x 15 proc.) apskaičiuoto ir mokėtino į biudžetą pelno mokesčio,

93- 2018 m. nedeklaravo: deklaracijos 18 laukelyje – 391 537,44 Eur (473 760,30 – 82 222,86) pajamų, 48 laukelyje – 391 537,44 Eur apmokestinamojo pelno, 59 bei 64 laukeliuose –58 731 Eur (391 537,44 x 15 proc.) apskaičiuoto ir mokėtino į biudžetą pelno mokesčio.

94Tyrimo metu nustatyta, kad UAB ,,( - )“ tiriamuoju laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 nedeklaravo ir nesumokėjo mokesčių ir įmokų, iš viso 254 576,29 Eur: - į Valstybės biudžetą – iš viso 252 319,19 Eur, iš jų: 146 715 Eur (2017 m. – 64 491 Eur ir 2018 m. – 82 224 Eur) PVM, 809,19 Eur (2017 m. – 483 Eur, 2018 m. – 326,19 Eur) gyventojų pajamų mokesčio, 104 795 Eur (2017 m. – 46 065 Eur ir 2018 m. – 58 731 Eur) pelno mokesčio;

95- į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą iš viso 2257,10 Eur (2017 m. – 1351,10 Eur ir 2018 m. – 906,11) valstybinio socialinio draudimo bei sveikatos draudimo įmokų (2 tomas, b. l. 68–85).

96Iš 2019-02-11 SEB banko rašto matyti, kad pateikti duomenys apie UAB „( - )“ išduotas mokėjimo korteles ir vykdytas operacijas sąskaitose (2 tomas, b. l. 16–17 ).

97Iš 2019-02-28 SEB banko rašto matyti, kad pateikti detalūs duomenys apie atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis (2 tomas, b. l. 18).

98Iš 2019-04-08 SEB banko rašto matyti, kad pateikti papildomi detalūs duomenys apie atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis (2 tomas, b. l. 19).

99Iš Klaipėdos apskrities VMI rašto matyti, kad pateikti duomenys apie UAB „( - )“ gyventojų pajamų mokesčio deklaravimą (2 tomas, b. l. 21).

100Iš VSDFV Klaipėdos skyriaus rašto matyti, kad pateikti duomenys apie UAB „( - )“ darbuotojų draudžiamąsias pajamas (2 tomas, b. l. 24–27).

101Iš 2019-01-22 reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( - )“ pateikė kontrolines kasos aparto juostas (2 tomas, b. l. 30–31).

102Iš 2019-03-26 reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( - )“ pateikė apskaitos dokumentus ir registrus (2 tomas, b. l. 33–35).

103Iš 2019-04-29 reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( - )“ pateikė kontrolines kasos aparto juostas (2 tomas, b. l. 36).

104Iš 2019-01-21 kratos protokolo matyti, kad UAB „( - )“ veiklos vykdymo vietoje, adresu ( - ), parduotuvės „( - )“ patalpose rasti ir paimti 32 325 EUR, kurie neįtraukti į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, kurie apžiūrėti surašant 2019-01-23 apžiūros protokolą (1 tomas, b. l. 82–87; 1 tomas, b. l. 88–91).

105Iš 2019-01-21 kratos protokolo matyti, kad UAB „( - )“ veiklos vykdymo vietoje, adresu ( - ), parduotuvės „( - )“ patalpose rasti ir paimti bendrovės apskaitos dokumentai, kurie apžiūrėti 2019-06-21 specialisto, pateikiant UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo išvadą (1 tomas, b. l. 82–87; 2 tomas, b. l. 68–85).

106Iš 2019-01-21 kratos protokolo matyti, kad UAB „( - )“ veiklos vykdymo vietoje, adresu ( - ), parduotuvės „( - )“ patalpose rastas ir paimtas vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo duomenų įrašymo įrenginys, kuris apžiūrėtas 2019-08-14 surašant daiktų apžiūros protokolą (1 tomas, b. l. 82–87, 95–97).

107Iš 2019-01-21 kratos protokolo matyti, kad UAB „( - )“ buhalterės O. T. gyvenamosiose patalpose, adresu ( - ), rasti UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentai, kurie apžiūrėti 2019-06-21 specialisto, pateikiant UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo išvadą (1 tomas, b. l. 118–123; 2 tomas, b. l. 68–85).

108Aptarti bylos duomenys gauti teisėtai ir ištirti baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka, todėl teismas juos pripažįsta patikimais BPK 20 straipsnio prasme įrodymais ir jais grindžia savo išvadas.

109Išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos išnagrinėjęs teisiamajame posėdyje, teismas daro išvadą, kad byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje patikrintų įrodymų visetu – paties kaltinamojo visišku prisipažinimu kaltu, liudytojų parodymais, specialisto išvadomis, kratų protokolais, reikalaujamų daiktų pateikimo protokolu, raštais bei kitais bylos duomenimis, neginčijamai įrodyta, kad kaltinamasis Z. Y. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, tai yra, būdamas vadovu, pažeisdamas norminių aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus, apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą jo vadovaujamos bendrovės buhalterinę apskaitą, dėl to laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

110Be to, Z. Y. siekdamas išvengti mokesčių, kurių suma viršija 750 MGL, įrašė į deklaraciją ir nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną, turtą, ir tokiais veiksmais juridinis asmuo UAB „( - )“ siekdamas išvengti iš viso 254 576,29 Eur mokesčių ir įmokų įrašė į deklaracijas ir kitas nustatyta tvarka patvirtintas ataskaitas žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną, turtą ir laikotarpiu nuo 2017-02-12 iki 2019-06-17 jas pateikė valstybės įgaliotoms institucijoms.

111Remiantis bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad Z. Y., būdamas įmonės vadovu, disponavo įmonės neįtrauktomis į apskaitą lėšomis. Tai patvirtina pats kaltinamasis ir teisiamajame posėdyje apklaustos liudytojos, kurios nurodė, kad pinigai buvo neįtraukiami į apskaitą.

112Iš anksčiau išdėstytų įrodymų daroma išvada, kad Z. Y. nusikalstama veika pagal BK 222 straipsnio 1 dalį kvalifikuota teisingai, kadangi šiame straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už apgaulingą apskaitos tvarkymą. Ši nusikalstama veika padaroma tik tiesiogine tyčia. Apgaulingos apskaitos tvarkymo atveju kaltininkas suvokia, kad buhalterinę apskaitą tvarko, pažeisdamas teisės aktus, reglamentuojančius apskaitos tvarkymą, numato, kad dėl to nebus galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir šių padarinių nori.

113Baudžiamajai atsakomybei pagal Lietuvos Respublikos BK 220 straipsnį atsirasti yra būtinos šios objektyvios sąlygos: 1) įrašymas į deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingų duomenų apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą siekiant išvengti mokesčių; 2) šių dokumentų pateikimas valstybės įgaliotai institucijai. Pagal Lietuvos Respublikos BK 220 straipsnį žinomai neteisingais yra laikomi duomenys, neatitinkantys subjekto, kurio vardu pateikiama deklaracija arba nustatyta tvarka patvirtinta ataskaita ar kitas dokumentas, pajamų, pelno, turto ar jų naudojimo. Asmuo suvokia, kad jis pateikė žinomai neteisingus duomenis apie pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą valstybės įgaliotai institucijai, siekdamas išvengti mokesčių, ir to nori. Byloje šios abi sąlygos neginčytinai nustatytos, išvengtų mokesčių suma viršija 750 MGL, todėl nusikalstama veika pagal BK 220 straipsnio 2 dalį kvalifikuota irgi teisingai.

114Šioje byloje kaltinimai pareikšti ir UAB „( - )“ kaip juridiniam asmeniui. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio įrodymų tyrimo metu buvo nustatytos visos BK 20 straipsnio 2 dalies nurodytos sąlygos, kai už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas turėtų atsakyti ir juridinis asmuo. BK 20 straipsnis 2 dalis įtvirtina juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygas. Juridinis asmuo atsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką juridinio asmens naudai arba interesais padarė fizinis asmuo, veikęs individualiai ar juridinio asmens vardu, jeigu jis, eidamas vadovaujamas pareigas juridiniame asmenyje, turėjo teisę: atstovauti juridiniam asmeniui arba priimti sprendimus juridinio asmens vardu, arba kontroliuoti juridinio asmens veiklą. Juridinio asmens kaltė yra nustatoma pagal fizinio asmens įgalinimų ribas bei jo veiksmų tikslą.

Teismas nustatė ir anksčiau aptarė fizinio asmens – kaltinamojo Z. Y. – padarytus nusikaltimus. Nekelia abejonių tai, jog kaltinamasis apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą ir siekdamas išvengti mokesčių, kurių suma viršija 750 MGL, įrašė į deklaraciją ir nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ pajamas, pelną, turtą, jas pateikė valstybės įgaliotoms institucijoms, veikdamas UAB „( - )“ interesais, tai jis pats tvirtino ikiteisminio tyrimo metu ir teisiamajame posėdyje. Be to, tokią išvadą teismas grindžia ir tuo, kad dėl minėtų kaltinamojo nusikalstamų veikų būtent UAB „( - )“ kaip juridinis asmuo neteisėtai nesumokėjo į valstybės biudžetą mokesčių ir tuo turėjo materialinę naudą. Inkriminuotos ir pripažintos įrodytomis Z. Y. veikos yra tyčinės. Ir Z. Y. visiškai atitinka fizinio asmens, nurodyto LR BK 20 straipsnyje, požymius. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad tyčia buvo siekta UAB „( - )“ naudos ar interesų patenkinimo, įgyjant turtinę teisę į valstybės biudžetui priklausančias lėšas ir panaikinant turtinę prievolę, apgaulingai tvarkant finansinę apskaitą, pateikiant neteisingus duomenis apie pajamas, pelną ir kt. Nusikaltimus byloje padarė Z. Y., kuris jų padarymo metu buvo bendrovės direktorius, tai yra vadovas, ir ėjo vadovaujamas pareigas šioje įmonėje, turėjo teisę duoti privalomus kitiems bendrovės darbuotojams nurodymus ir įsakymus, formuoti savo įmonės veiklą. Dėl užimamų pareigų jis turėjo teisę atstovauti bendrovei, veikti jos vardu ir darydamas nusikalstamas veikas priimti UAB „( - )“ vardu sprendimus dėl jos veiklos. Šiuo atveju spręsdamas, ar UAB „( - )“, kaip juridinis asmuo, trauktinas baudžiamojon atsakomybėn, teismas įvertina ir tą aplinkybę, kad kaltinamasis, būdamas bendrovės vadovas ir dėl to pagal užimamas pareigas įpareigotas atidžiai kontroliuoti darbuotojų veiklą, tos savo pareigos ne tik nevykdė, o pats darydavo nusikalstamas veikas įmonės naudai ir interesais, duodamas kitiems darbuotojams neteisėtus nurodymus. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad UAB „( - )“ kaip juridinis asmuo šioje byloje pagrįstai patraukta baudžiamojon atsakomybėn, o jos padarytos veikos kvalifikuotos teisingai.

115Dėl civilinio ieškinio

116Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pareiškė 177 033,54 Eur civilinį ieškinį, tačiau byloje civilinio ieškovo atstovas nedalyvavo ir civilinio ieškinio dydis nepatikslintas, o iš byloje naujai pateiktų duomenų matyti, kad kaltinamasis dar atlygino dalį žalos ir negalima tiksliai apskaičiuoti ieškinio dydžio. Todėl civilinei ieškovei Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pripažintina teisė į ieškinio patenkinimą, o klausimas dėl ieškinio dydžio perduotinas nagrinėti civilinio proceso tvarka.

117VSDFV Klaipėdos skyriaus ieškinys dėl 2257,10 Eur atmestinas, nes pagal pateiktus dokumentus byloje matyti, kad žala ieškovui atlyginta.

118Bausmės skyrimas ir kiti klausimai

119Bausmės teisingumas neatsiejamai susijęs su kitu baudžiamosios teisės principu – bausmės individualizavimu, kuris taip pat yra pamatinis baudžiamosios teisės principas, tampriai susijęs su bausmės paskirtimi. BK 54 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Kita vertus, tam, kad būtų išvengta neteisingumo, kad paskirta bausmė būtų teisinga, įstatymų leidėjas numatė išimtis iš bendrų bausmės skyrimo taisyklių, t. y. galimybę atskirais atvejais paskirti bausmę, nenumatytą baudžiamojo įstatymo, pagal kurį kvalifikuota veika, sankcijoje. Tai numatyta BK 54 straipsnio 3 dalyje. Tokia galimybė gali būti taikoma tik viena kryptimi – bausmės švelninimo linkme. Dėl to BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę.

120Visos anksčiau aptartos aplinkybės, taip pat kaltinamąjį charakterizuojantys duomenys rodo, kad Z. Y. padarytas nusikaltimas nėra tokio sunkumo, o kaltininkas nėra tiek pavojingas, kad galima būtų daryti išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti skiriant jam tik laisvės atėmimo bausmę. Teismo manymu, toks bausmės paskyrimas aiškiai prieštaraus teisingumo principui ir gali turėti priešingą efektą – neužtikrinti bausmės paskirties. Todėl teismas mano, kad kaltinamajam taikytinos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos ir paskirtina švelnesnė (turtinio pobūdžio) bausmės rūšis, negu numatyta sankcijoje už padarytą sunkų nusikalstamą, t. y. piniginė bauda. Skirdamas baudą teismas įvertina padaryto nusikalstamo pavojingumo laipsnį, žalos dydį ir atsižvelgia į atsakomybę lengvinančią atsakomybę. Sunkinančių aplinkybių šioje byloje nėra nustatyta. Abu kaltinamieji iki šiol nebuvo teisti, jie teisiami pirmą kartą, Z. Y. yra vedęs, turi vaikų, iš dalies atlyginta padaryta žala. Todėl nagrinėjamoje byloje taikytinos LR BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos ir skirtina švelnesnė bausmė nei numatyta sankcijoje už LR BK 220 straipsnio 2 dalyje nurodytą nusikalstamą veiką. Taip pat bauda skirtina ir bendrovei UAB „( - )“.

121CD laikmenos, kurios saugomos prie baudžiamosios bylos: 1. 2018-11-23 Pažymos dėl slapto sekimo priedas – 1 CD (1 tomas, b. l. 64–65); 2. 2019-01-21 Kratos parduotuvėje protokolo priedas – 1 CD (1 tomas, b. l. 82–87); 3. 2019-08-14 Apžiūros protokolas (kameros) priedas – 1 diskas (1 tomas, b. l. 95); 4. 2019-01-21 Kratos protokolo priedas – 1 CD (1 tomas, b. l. 101–104); 5. 2019-03-29 Apžiūros protokolas (telefono) priedas – 1 CD ( 1 tomas, b. l. 105–106); 6. 2019-02-11 SEB banko rašto priedas – 1 CD (2 tomas, b. l. 16); 7. 2019-02-28 SEB banko rašto priedas – 1 CD (2 tomas, b. l. 18 ); 8. 2019-04-08 SEB banko rašto priedas – 1 CD ( 2 tomas, b. l. 19); 9. 2019-03-25 Klaipėdos apskrities VMI ir „Sodros“ raštų priedai–1 CD (2 tomas b. l. 21, 24–27); 10. 2019-03-28 UAB „( - )“ apskaitos registrai – 1 CD (2 tomas b. l. 35), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintinos.

122Daiktai, kurie laikomi ne baudžiamojoje byloje (kurie buvo paimti 2019-01-21 kratos metu iš UAB „( - )“ veiklos vykdymo vietos ( - ) (1 tomas, b. l. 82–87); 2019-01-21 kratos metu iš Z. Y. gyvenamosios vietos ( - ) (1 tomas, b. l. 101–104); 2019-01-21 kratos metu iš O. T. gyvenamosios vietos ( - ) (1 tomas, b. l. 118–123); surašant 2019-01-22 UAB „( - )“ reikalaujamų daiktų protokolą (2 tomas, b. l. 30–31), surašant 2019-03-26 UAB „( - )“ reikalaujamų daiktų protokolą (2 tomas, b. l. 33–34), 2019-04-29 UAB „( - )“ reikalaujamų daiktų protokolą (2 tomas, b. l. 36)): UAB „( - )“ kasos dokumentai – 710 lapų; UAB „( - )“ kasos orderiai ir kasa – 319 lapų; UAB „( - )“ kasa – 497 lapai; UAB „( - )“ sąskaitos – 36; UAB „( - )“ įvairūs dokumentai su važtaraščiais – 306 lapai; UAB „( - )“ kasos žurnalas – 73 lapai; UAB „( - )“ kasos žurnalas – 73 lapai; UAB „( - )“ kasos žurnalas – 73 lapai; UAB „( - )“ DU įvairūs dokumentai – 245 lapai; UAB „( - )“ banko įvairūs dokumentai – 151 lapas; UAB „( - )“ įvairūs dokumentai – 46 lapai; UAB „( - )“ bankas – 43 lapai; UAB „( - )“ kontrolinės kasos juostos – 228 vnt.; UAB „( - )“ CMR, „invoice“, faktūros – 318 lapų; UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros – 230 lapų; UAB „( - )“ įvairūs dokumentai – 401 lapas; UAB „( - )“ įvairūs dokumentai – 242 lapai; rankraštiniai lapai – 3 vnt.; segtuvas su UAB „( - )“ dokumentais – 166 lapai; UAB „( - )“ kasos aparato kontrolinės juostos – 30 vnt.; vaizdo stebėjimo įrenginys – 1 vnt., kurie saugomi Klaipėdos apygardos valdybos FNTT patalpose, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini UAB „( - )“.

123Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301 ir 302 str., 308 str., teismas

Nutarė

124Z. Y. (Z. Y. ) pripažinti kaltu ir nuteisti:

125-

126pagal LR BK 222 straipsnio 1 dalį ir skirti 400 MGL dydžio baudą;

127-

128pagal LR BK 220 straipsnio 2 dalį, pritaikius LR BK 54 straipsnio 3 dalį, ir skirti 600 MGL dydžio baudą.

129Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti 600 MGL dydžio baudą, pritaikius LR BK 641 str. sumažinti baudą vienu trečdaliu ir paskiri galutinę bausmę – 400 MGL dydžio, tai yra 20 000 eurų, baudą.

130UAB „( - )“ pripažinti kalta ir nuteisti:

131-

132pagal LR BK 20 straipsnio 2 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį ir skirti 800 MGL dydžio baudą;

133-

134pagal LR BK 20 straipsnio 2 dalį ir 220 straipsnio 2 dalį ir skirti 1200 MGL dydžio baudą.

135Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti 1200 MGL dydžio baudą. Vadovaujantis LR BK 641 str., sumažinti baudą vienu trečdaliu ir paskiri galutinę bausmę – 800 MGL dydžio, tai yra 40 000 eurų, baudą.

136Nuteistajam Z. Y. išaiškinti, jog jis privalo sumokėti baudą į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per vienus metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Nuteistosios UAB „( - )“ direktoriui Z. Y. išaiškinti, jog juridinis asmuo UAB „( - )“ privalo sumokėti baudą į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per devynis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Nuteistiesiems per nustatytą terminą nesumokėjus baudos į Valstybinės teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą ir nepateikus Klaipėdos apygardos teismui tai patvirtinančio banko kvito, baudą išieškoti priverstinai.

137Civilinei ieškovei Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pripažinti teisę į civilinio ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka.

138VSDFV Klaipėdos skyriaus ieškinį dėl 2257,10 Eur atmesti.

139CD laikmenas, kurios saugomos prie baudžiamosios bylos: 1. 2018-11-23 Pažymos dėl slapto sekimo priedas – 1 CD (1 tomas, b. l. 64–65); 2. 2019-01-21 Kratos parduotuvėje protokolo priedas – 1 CD (1 tomas, b. l. 82–87); 3. 2019-08-14 Apžiūros protokolas (kameros) priedas – 1 CD (1 tomas, b. l. 95); 4. 2019-01-21 Kratos protokolo priedas – 1 CD (1 tomas, b. l. 101–104); 5. 2019-03-29 Apžiūros protokolas (telefono) priedas – 1 CD ( 1 tomas, b. l. 105–106); 6. 2019-02-11 SEB banko rašto priedas – 1 CD (2 tomas, b. l. 16); 7. 2019-02-28 SEB banko rašto priedas – 1 CD (2 tomas, b. l. 18 ); 8. 2019-04-08 SEB banko rašto priedas – 1 CD (2 tomas, b. l. 19); 9. 2019-03-25 Klaipėdos apskrities VMI ir „Sodros“ raštų priedai – 1 CD (2 tomas, b. l. 21, 24–27); 10. 2019-03-28 UAB „( - )“ apskaitos registrai – 1 CD (2 tomas, b. l. 35), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

140Daiktai, kurie laikomi ne baudžiamojoje byloje (kurie buvo paimti 2019-01-21 kratos metu iš UAB „( - )“ veiklos vykdymo vietos ( - ) (1 tomas, b. l. 82–87); 2019-01-21 kratos metu iš Z. Y. gyvenamosios vietos ( - ) (1 tomas, b. l. 101–104); 2019-01-21 kratos metu iš O. T. gyvenamosios vietos ( - ) (1 tomas, b. l. 118–123); surašant 2019-01-22 UAB „( - )“ reikalaujamų daiktų protokolą (2 tomas, b. l. 30–31), 2019-03-26 UAB „( - )“ reikalaujamų daiktų protokolą (2 tomas, b. l. 33–34), 2019-04-29 UAB „( - )“ reikalaujamų daiktų protokolą (2 tomas, b. l. 36)): UAB „( - )“ kasos dokumentai – 710 lapų; UAB „( - )“ kasos orderiai ir kasa – 319 lapų; UAB „( - )“ kasa – 497 lapai; UAB „( - )“ sąskaitos – 36; UAB „( - )“ įvairūs dokumentai su važtaraščiais – 306 lapai; UAB „( - )“ kasos žurnalas – 73 lapai; UAB „( - )“ kasos žurnalas – 73 lapai; UAB „( - )“ kasos žurnalas – 73 lapai; UAB „( - )“ du įvairūs dokumentai – 245 lapai; UAB „( - )“ banko įvairūs dokumentai – 151 lapas; UAB „( - )“ įvairūs dokumentai – 46 lapai; UAB „( - )“ bankas – 43 lapai; UAB „( - )“ kontrolinės kasos juostos – 228 vnt.; UAB „( - )“ CMR, „invoice“, faktūros – 318 lapų; UAB „( - )“ PVM sąskaitos faktūros – 230 lapų; UAB „( - )“ įvairūs dokumentai – 401 lapas; UAB „( - )“ įvairūs dokumentai – 242 lapai; rankraštiniai lapai – 3 vnt.; segtuvas su UAB „( - )“ dokumentais – 166 lapai; UAB „( - )“ kasos aparato kontrolinės juostos – 30 vnt.; vaizdo stebėjimo įrenginys – 1 vnt., kurie saugomi Klaipėdos apygardos valdybos FNTT patalpose, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti UAB „( - )“.

141Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Savinijus... 2. viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka... 3. Z. Y. apgaulingai tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą, tai yra jis... 4. 6 straipsnio 2 dalies nuostatą, numatančią, kad „į apskaitą privaloma... 5. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką Z. Y. vyriausiajai buhalterei O. T.,... 6. - laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-01-31 vieną kartą atlyginimo... 7. - laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 dvidešimt keturis kartus... 8. - laikotarpiais nuo 2017-01-01 iki 2017-07-31 ir nuo 2017-09-01 iki 2017-12-31... 9. - laikotarpiais nuo 2017-05-01 iki 2017-05-30 ir nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31... 10. - laikotarpiais nuo 2017-06-01 iki 2017-08-31 ir nuo 2018-03-01 iki 2018-07-31... 11. - laikotarpiais nuo 2017-03-01 iki 2017-06-30, nuo 2017-08-01 iki 2018-01-31,... 12. - laikotarpiais nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31 ir nuo 2017-05-01 iki 2017-07-31... 13. - laikotarpiais nuo 2017-12-01 iki 2017-12-31 ir nuo 2018-02-01 iki 2018-05-31... 14. - laikotarpiu nuo 2018-08-01 iki 2018-12-31 penkis kartus atlyginimo... 15. Taip Z. Y. apgaulingai tvarkė jo vadovaujamos UAB „( - )“ teisės aktų... 16. Be to, Z. Y. siekdamas išvengti mokesčių, kurių suma viršija 750 MGL,... 17. - 3 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „PVM objektas yra... 18. - 14 straipsnio 2 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „šio straipsnio 1... 19. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, Z. Y. laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki... 20. Taip pažeisdamas 2001-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr.... 21. - 4 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „Lietuvos vieneto... 22. - 53 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „pelno mokestis... 23. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, Z. Y. laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki... 24. Laikotarpiu nuo 2018-02-08 iki 2019-01-07 mokesčių administratoriui pateikė... 25. Taip Z. Y., pažeisdamas 2002 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos gyventojų... 26. - 23 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „nuolatinis Lietuvos... 27. - 24 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „mokestį... 28. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, Z. Y. veikdamas per UAB „( - )“... 29. - 1991 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo... 30. Tokiais savo veiksmais Z. Y. siekdamas išvengti iš viso 254 576,29 Eur... 31. Juridinis asmuo UAB „( - )“ apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą... 32. - 6 straipsnio 2 dalies nuostatą, numatančią, kad „į apskaitą privaloma... 33. - 12 straipsnio 1 dalies nuostatą, numatančią, kad „visos ūkinės... 34. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką Z. Y. vyriausiajai buhalterei O. T.,... 35. - laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-01-31 vieną kartą atlyginimo... 36. - laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 dvidešimt keturis kartus... 37. - laikotarpiais nuo 2017-01-01 iki 2017-07-31 ir nuo 2017-09-01 iki 2017-12-31... 38. - laikotarpiais nuo 2017-05-01 iki 2017-05-30 ir nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31... 39. - laikotarpiais nuo 2017-06-01 iki 2017-08-31 ir nuo 2018-03-01 iki 2018-07-31... 40. - laikotarpiais nuo 2017-03-01 iki 2017-06-30, nuo 2017-08-01 iki 2018-01-31,... 41. - laikotarpiais nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31 ir nuo 2017-05-01 iki 2017-07-31... 42. - laikotarpiais nuo 2017-12-01 iki 2017-12-31 ir nuo 2018-02-01 iki 2018-05-31... 43. - laikotarpiu nuo 2018-08-01 iki 2018-12-31 penkis kartus atlyginimo... 44. Tokiais Z. Y. veiksmais juridinis asmuo UAB „( - )“ apgaulingai tvarkė... 45. Be to, juridinis asmuo UAB „( - )“, siekdamas išvengti mokesčių, kurių... 46. - 3 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „PVM objektas yra... 47. - 14 straipsnio 2 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „šio straipsnio 1... 48. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, Z. Y. laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki... 49. Taip pažeisdamas 2001-12-20 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr.... 50. - 4 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „Lietuvos vieneto... 51. - 53 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „pelno mokestis... 52. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, Z. Y. laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki... 53. Laikotarpiu nuo 2018-02-08 iki 2019-01-07 mokesčių administratoriui pateikė... 54. Taip Z. Y., pažeisdamas 2002 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos gyventojų... 55. - 23 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „nuolatinis Lietuvos... 56. - 24 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kur nurodyta, kad „mokestį... 57. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, Z. Y., veikdamas per UAB „( - )“... 58. - 1991 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo... 59. Tokiais Z. Y. veiksmais juridinis asmuo UAB „( - )“ siekdamas išvengti iš... 60. Kaltinamasis Z. Y. apklaustas teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino ir... 61. Kaltinamasis Z. Y. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2005 metais, kada... 62. Liudytoja V. V. parodė, kad laikotarpiu nuo 2015-11-10 iki 2017-12-27 dirbo... 63. Liudytoja M. M. parodė, kad nuo 2018 m. gegužės 6 d. dirba UAB ,, ( - )“... 64. Liudytoja E. J. parodė, kad nuo 2017-11-05 iki 2018-05-24 dirbo UAB ,, ( -... 65. Liudytoja L. J. parodė, kad 2013 metais atėjo dirbti į UAB „( - )“... 66. Liudytoja L. Ž. parodė, kad 2016 m. pabaigoje, pradėjo dirbti UAB ,,( - )“... 67. Liudytoja I. S. parodė, kad nuo 2016 m. kovo mėn., tikslios datos neatsimena,... 68. Liudytoja R. I. parodė, kad nuo 2017 m. vasario 23 d. ar 24 d. pradėjo dirbti... 69. Liudytoja R. N. parodė, kad dirba UAB „( - )“ nuo 2016-02-08 salės... 70. Liudytoja V. R.parodė, kad UAB „( - )“ rūbų parduotuvėje dirba nuo... 71. Liudytoja S. P. parodė, kad UAB „( - )“ dirba nuo 2017 m. vasario mėnesio... 72. Liudytoja O. T. parodė, kad jau daugiau kaip 20 metų dirba buhaltere. Pagal... 73. 2019-06-21 UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo specialisto... 74. 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo... 75. - 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimo – „1. Privalomi šie... 76. -16 straipsnio 1 dalies – „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių... 77. 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 179... 78. Pagal UAB ,,( - )“ organizuojamą ir tvarkomą buhalterinę apskaitą 2001 m.... 79. UAB ,,( - )“ laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31 nepagrindė apskaitos... 80. 2002 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo... 81. 1) Mėnesinėse pajamų mokesčio nuo A klasės išmokų deklaracijose (forma... 82. 2) Mėnesinėse pajamų mokesčio (forma GPM313) už 2018 metų... 83. - 5 laukelyje ,,Išmokų neatėmus NPD, GPM VSDĮ ir PSDĮ suma“ 2174,29 Eur,... 84. - 6 ir 7 laukeliuose ,,Išskaičiuota ir/arba išmokas išmokėjusio asmens... 85. 1991 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo... 86. - 1996 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr.... 87. - P20.4 eilutėje „Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma“... 88. - P20.5 eilutėje „Įmokų suma“ nedeklaravo įmokų į VSDF, iš viso... 89. UAB ,,( - )“ neįtraukė į apskaitą 845 353,06 Eur įplaukų už... 90. 2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo... 91. 2001 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr.... 92. - 2017 m. nedeklaravo: deklaracijos 18 laukelyje – 30 7101 Eur (371 592,76... 93. - 2018 m. nedeklaravo: deklaracijos 18 laukelyje – 391 537,44 Eur (473 760,30... 94. Tyrimo metu nustatyta, kad UAB ,,( - )“ tiriamuoju laikotarpiu nuo 2017-01-01... 95. - į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą iš viso 2257,10 Eur... 96. Iš 2019-02-11 SEB banko rašto matyti, kad pateikti duomenys apie UAB „( -... 97. Iš 2019-02-28 SEB banko rašto matyti, kad pateikti detalūs duomenys apie... 98. Iš 2019-04-08 SEB banko rašto matyti, kad pateikti papildomi detalūs... 99. Iš Klaipėdos apskrities VMI rašto matyti, kad pateikti duomenys apie UAB... 100. Iš VSDFV Klaipėdos skyriaus rašto matyti, kad pateikti duomenys apie UAB... 101. Iš 2019-01-22 reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( -... 102. Iš 2019-03-26 reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( -... 103. Iš 2019-04-29 reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo matyti, kad UAB „( -... 104. Iš 2019-01-21 kratos protokolo matyti, kad UAB „( - )“ veiklos vykdymo... 105. Iš 2019-01-21 kratos protokolo matyti, kad UAB „( - )“ veiklos vykdymo... 106. Iš 2019-01-21 kratos protokolo matyti, kad UAB „( - )“ veiklos vykdymo... 107. Iš 2019-01-21 kratos protokolo matyti, kad UAB „( - )“ buhalterės O. T.... 108. Aptarti bylos duomenys gauti teisėtai ir ištirti baudžiamojo proceso... 109. Išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos išnagrinėjęs teisiamajame... 110. Be to, Z. Y. siekdamas išvengti mokesčių, kurių suma viršija 750 MGL,... 111. Remiantis bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad Z. Y., būdamas... 112. Iš anksčiau išdėstytų įrodymų daroma išvada, kad Z. Y. nusikalstama... 113. Baudžiamajai atsakomybei pagal Lietuvos Respublikos BK 220 straipsnį... 114. Šioje byloje kaltinimai pareikšti ir UAB „( - )“ kaip juridiniam... 115. Dėl civilinio ieškinio... 116. Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pareiškė 177 033,54... 117. VSDFV Klaipėdos skyriaus ieškinys dėl 2257,10 Eur atmestinas, nes pagal... 118. Bausmės skyrimas ir kiti klausimai... 119. Bausmės teisingumas neatsiejamai susijęs su kitu baudžiamosios teisės... 120. Visos anksčiau aptartos aplinkybės, taip pat kaltinamąjį... 121. CD laikmenos, kurios saugomos prie baudžiamosios bylos: 1. 2018-11-23... 122. Daiktai, kurie laikomi ne baudžiamojoje byloje (kurie buvo paimti 2019-01-21... 123. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301 ir 302 str., 308 str.,... 124. Z. Y. (Z. Y. ) pripažinti kaltu ir nuteisti:... 125. -... 126. pagal LR BK 222 straipsnio 1 dalį ir skirti 400 MGL dydžio baudą;... 127. -... 128. pagal LR BK 220 straipsnio 2 dalį, pritaikius LR BK 54 straipsnio 3 dalį, ir... 129. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes... 130. UAB „( - )“ pripažinti kalta ir nuteisti:... 131. -... 132. pagal LR BK 20 straipsnio 2 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį ir skirti 800 MGL... 133. -... 134. pagal LR BK 20 straipsnio 2 dalį ir 220 straipsnio 2 dalį ir skirti 1200 MGL... 135. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes... 136. Nuteistajam Z. Y. išaiškinti, jog jis privalo sumokėti baudą į... 137. Civilinei ieškovei Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai... 138. VSDFV Klaipėdos skyriaus ieškinį dėl 2257,10 Eur atmesti.... 139. CD laikmenas, kurios saugomos prie baudžiamosios bylos: 1. 2018-11-23... 140. Daiktai, kurie laikomi ne baudžiamojoje byloje (kurie buvo paimti 2019-01-21... 141. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...