Byla 2-719-445/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui V. Č., tretiesiems asmenims Varėnos rajono savivaldybės administracijai, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcijai, P. C. ir Ū. Č. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, ir

Nustatė

2Ieškovė prašė įpareigoti atsakovą per 3 mėnesius likviduoti savavališkos statybos padarinius Varėnos r. sav., ( - ).

3Teismui buvo pateikta ieškovės atstovės ir atsakovo pasirašyta 2013-11-28 taikos sutartis, kurioje yra įrašytas prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti.

4Šalys taikos sutartyje patvirtino, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CK ir CPK.

5Taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

6CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Peržiūrėjus 2013-11-28 taikos sutartyje sutartas sąlygas darytina išvada, kad šalių pasirašyta sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, tokia taikos sutartis atitinka CPK 42 str. 2 d. nuostatas, todėl gali būti patvirtinta. Šia taikos sutartimi šalys tarpusavio pozicijų suderinimo ir nuolaidų būdu išsprendė ieškinio reikalavimus. Ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkės L. N. atstovavimas laikytinas tinkamu ir pakankamu.

7Vadovaujantis CPK 293 str. 1 d. 5 p. teismas nutraukia bylą jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino. Vadovaujantis CPK 140 str. 3 d. teismas, prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes. Šalims taip pat išaiškintinas CK 6.985 str. turinys.

8Vadovaujantis CPK 87 str. 2 d. sudarius taikos sutartį grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio sumos. Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleista, žyminis mokestis nebuvo sumokėtas, todėl nesprendžiamas klausimas dėl jo grąžinimo.

9Išaiškinti šalims taikos sutarties sudarymo pasekmes, numatytas CPK 294 str. 2 d., kad bylą nutraukus (po taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo) vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

10Išaiškinti šalims, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią. Teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str. 1, 2 d.).

11Vadovaudamasis CPK 42 str. 1, 2 d., 140 str. 3, 4 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 87 str. 2, 5 d., CK 6.983 str. 1 d. teismas

Nutarė

12Patvirtinti šias ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas: A. V. g. 8, 01104 Vilnius, atstovaujamos viršininkės L. N. ir atsakovo V. Č., asmens kodas ( - ), gyvenamosios vietos adresas: ( - ) 2013 m. lapkričio 28 d. taikos sutarties sąlygas ir nustatyti :

  1. Ieškovas atsisako ieškinio, o Atsakovas įsipareigoja per 9 (devynis) mėnesius nuo Teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - gauti statybą leidžiantį dokumentą, kitus dokumentus, taip įteisinant gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), rekonstrukciją.
  2. Atsakovui nustatytu laiku neįvykdžius 1 punkte nurodytų įsipareigojimų, Atsakovas įsipareigoja per 1 (vieną) mėnesį nuo 1 punkte nurodyto įsipareigojimo neįvykdymo dienos savo lėšomis išardyti savavališkai perstatytas, pertvarkytas gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), dalis ir atkurti statinį į buvusią padėtį iki savavališkos rekonstrukcijos atlikimo bei sutvarkyti statybvietę.
  3. Atsakovui nustatytu laiku neįvykdžius 2 punkte nurodytų veiksmų, Atsakovas privalės mokėti į Inspekcijos pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank", banko kodas 73000, 100 Lt (vienas šimtas litų) baudą už kiekvieną 2 punkte nurodyto įsipareigojimo neįvykdymo dieną.
  4. Atsakovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos Nekilnojamojo turto registre įregistruoti iš šios Taikos sutarties kylančius įsipareigojimus.
  5. Šalys susitaria, kad kiekviena Šalis padengia savo turėtas bylos bylinėjimosi išlaidas.
  6. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas ( - ), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ), AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660) iš atsakovo V. Č. penkiasdešimt keturis litus ( 54 Lt ) bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo.
  7. Ši Taikos sutartis neatima Ieškovui teisės, nustačius Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl Atsakovo statomų (pastatytų) statinių statybos pažeidimus, veikti Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

13Civilinę bylą Nr. 2-719-445/2013 nutraukti.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai