Byla 2-3-980/2017
Dėl asmeninio testamento pripažinimo negaliojančiu ir atsakovės N. Ž. priešieškinį ieškovui A. B. K. dėl oficialaus testamento pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų notarė B. V., notarė A. K

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė,

2sekretoriaujant Deimantei Žilienei,

3dalyvaujant ieškovui A. B. K.,

4jo atstovui advokatui Gediminui Lukauskui,

5atsakovei N. Z.,

6jos atstovei, advokatei Vidai Šeikienei,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. K. patikslintą ieškinį atsakovei N. Z. dėl asmeninio testamento pripažinimo negaliojančiu ir atsakovės N. Ž. priešieškinį ieškovui A. B. K. dėl oficialaus testamento pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų notarė B. V., notarė A. K..

8Teismas,

Nustatė

9ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento testatorės B. Z., a. k. ( - ) mirusios ( - ), asmeninį testamentą sudarytą 2011-10-04, ( - ), Klaipėda, saugojimo vieta: Klaipėdos m. l-asis notarų biuras, S. Daukanto g. 21 Klaipėda, perduotą saugoti: 2011-10-06, pareiškimo registro N r. ( - ) ir priteisti iš atsakovės N. Z., a.k. ( - ) visas ieškovo turėtas išlaidas, susijusias su šios bylos vedimu. Ieškinyje nurodė, kad N. Z., būdama materialiai suinteresuota, pasinaudodama anytos B. Z. sušlubavusia psichine sveikata, klaidindama prokuratūrą, iš esmės prieštaraujant viešosios tvarkos ir geros moralės principui, darė nuosekliai suplanuotus neteisėtus, turinčius nusikalstamų veikų požymių, veiksmus siekdama užvaldyti neveiksnios B. Z. turtą. Viso to pasekmėje buvo surašytas ir B. Z. 2011-10-04 asmeninis testamentas. Jau iš minėtų pačios N. Z. (atsakovės) pareiškimų prokuratūrai ir prokuratūros teikiamų prašymų teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pateikiant pareiškimą (2011-09-16), bei 2011-09-26 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros CPK 49 str. tvarka Teismui pateikto pareiškimo dėl suinteresuoto asmens - B. Z. pripažinimo neveiksnia, ir prie jų pridedamų procesinių dokumentų - rašytinių įrodymų apie suinteresuoto asmens B. Z. psichinės sveikatos būklę, matyti, kad testatorė B. Z. jau tuo metu buvo neveiksni ir negalėjo suvokti savo veiksmų prasmės, bei jų valdyti. 2011-09-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria nutarė paskirti suinteresuoto asmens B. Z. psichiatrijos ekspertizę. 2011-11-03 B. Z. atliktos psichiatrijos ekspertizės išvadoje konstatuota, kad B. Z. nustatyta demensija sergant vėlai prasidėjusia Alsheimerio liga (įgyta silpnaprotystė). Dėl progresuojančiu pažintinių funkcijų sutrikimų, sutrikusio dėmesio, blogėjančios atminties, gilėjančių silpnaprotystės reiškinių Alsheimerio ligos pasėkoje B. Z. negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Šie faktai dar kartą patvirtina aplinkybes, kad 2011-10-04 B. Z. jau buvo neveiksni ir ji pati tikrai negalėjo sugalvoti, o tuo labiau - surašyti įstatymo reglamentuota tvarka bei reikalavimais tokios gan retai naudojamos, ir mažai kam žinomos valios išreiškimo formos - asmeninio testamento. Ieškovo manymu, testatorė 2011-10-04 asmeninį testamentą surašė ir jį perdavė saugoti Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notarei A. K., sudarius testatorės valios neatitinkančią, ir testatorę tiesiogiai įtakojančią situaciją, dėl kurios testatorė testamentą buvo priversta sudaryti nepageidaujamomis sąlygomis, būdama tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, todėl jis pripažintinas negaliojančiu.

10Atsakovė N. Z. pateikė priešieškinį, prašydama pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento testatorės B. Z., a.k. ( - ), mirusios ( - ), oficialųjį testamentą, sudarytą 2010 m. rugsėjo 30 d. Klaipėdos miesto 8-me notarų biure, notarinio registro Nr. ( - ). Ieškinyje nurodė, kad tuo atveju, jeigu asmeninis testamentas taip kaip prašo ieškovas būtų pripažintas negaliojančiu kaip sudarytas asmens, negalinčio suvokti savo veiksmų prasmę bei juos valdyti, tokiu atveju yra pagrindas teigti, kad dėl psichikos ligų, galvos smegenų atrofinių pakitimų B. Z. nesuprato savo veiksmų ir tuo metu, kai ji sudarė 2010-09-30 oficialųjį testamentą. Atsakovei žinoma, kad namo, kuriame gyveno B. Z., bendrijos pirmininkė Stefanija -A. J. 2011 m. pavasarį kreipėsi į socialinės rūpybos skyrių, nes B. Z. psichinės sveikatos būklė senokai kėlė abejones dėl galėjimo valdyti savo veiksmus, o ja niekas nesirūpino. 2003 m. spalio mėnesį B. Z. buvo nustatytas organinis emocinis labilumo sutrikimas, sunki depresija. Ji policijos darbuotojų buvo pristatyta į Klaipėdos psichiatrijos ligoninę, bet iš jos savavališkai pasišalino. Asmenį gydyti priverstinai psichiatrijos ligoninėje galima tik esant jo sutikimui arba teismo nutarimui, dėl tokio nutarimo priėmimo niekas nesikreipė, todėl B. Z. iš ligoninės pabėgus, gydymas buvo nutrauktas. Negydant psichikos sutrikimų, B. Z. psichinės sveikatos būklė ir galėjimas suprasti bei valdyti savo veiksmus vis blogėjo. Tai, kad B. Z. jau 2005 metais elgėsi neadekvačiai, nesuprato savo veiksmų, patvirtina jos prašymas dėl sąskaitų tvarkymo internetu, nors B. Z. neturėjo nei kompiuterio, interneto prieigos ir visiškai nemokėjo naudotis kompiuteriu, tačiau 2005-11-24 ji pateikė “Snoro” bankui prašymą dėl naudojimosi sąskaitų tvarkymo interneto sistema “Bankas internetu”. Kiek atsakovei žinoma, iš B. Z. gydžiusių gydytojų , 2011 metų pabaigoje atlikus jos galvos smegenų tomografinį tyrimą buvo nustatyti galvos smegenų atrofinai pakitimai,vidinė hidrocefalija. Tokie atrofiniai pakitimai smegenyse negalėjo staiga atsirasti 2011 metais, jie formavosi per keletą metų. Kelių metų bėgyje, pradedant nuo 2003 metų, o ypač nuo 2008 metų, B. Z. atmintis ir orentacija erdvėje bei lake vis blogėjo, ji neberasdavo namų, nebesugebėdavo pati apsirengti, nebemokėjo pagaminti valgį , nesirūpino švara, tapo apatiška.

11Trečiasis asmuo notarė B. V. atsiliepimų nepateikė ir prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

12Trečiasis asmuo notarė A. K. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog asmeninis testamentas yra perduodamas saugoti notarui įstatymo nustatyta tvarka, todėl jokių aplinkybių, susijusių su testamento sudarymu notarė nurodyti negali; prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

13Ieškovas A. B. K. teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus, patvirtino jame išdėstytas aplinkybes ir prašė ieškinį tenkinti.

14Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus, patvirtino jame išdėstytas aplinkybes ir prašė ieškinį tenkinti.

15Atsakovė N. Z. teismo posėdžio metu patvirtino priešieškinyje išdėstytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti.

16Atsakovės atstovė advokatė V. Šeikienė teismo posėdžio metu prašė priešieškinį tenkinti, patvirtino jame išdėstytas aplinkybes.

17Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys atmestinas.

18Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad B. Z. 2010-09-30 sudarė oficialų testamentą Klaipėdos miesto 8-me notarų biure, notarinio registro Nr. (duomenys neskelbtini0.

19Po ko, 2011-10-04 testatorė sudarė kitą – asmeninį testamentą, kurio sudarymo vieta ( - ), Klaipėda, saugojimo vieta: Klaipėdos m. l-asis notarų biuras, S. Daukanto g. 21 Klaipėda, perduotas saugoti 2011-10-06, pareiškimo registro Nr. K1AK-7262.

20( - ) testatorė B. Z. mirė.

21Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad 2011-12-06 Klaipėdos miesto apylinkės teismas sprendimu visiškai tenkino pareiškėjos Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiosios prokurorės, ginančios viešąjį interesą, pareiškimą ir pripažino suinteresuotą asmenį B. Z., a.k. ( - ), neveiksnia.

222012-01-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi B. Z., a.k. ( - ) nustatyta globa; G. Z. K., a.k. ( - ) paskirta suinteresuoto asmens B. Z. globėja.

23Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių – ieškovo ir atsakovės kilo dėl testatorės B. Z. sudarytų dviejų testemanetų – oficialaus ir asmeninio galiojimo. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2011-10-04 testatorės sudarytą asmeninį testamentą, o atsakovė priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu ir testatorės sudarytą 2010-09-30 oficialų testamentą.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjimo metu byloje buvo paskirtos dvi ekspertizės – rašysenos ir pomirtinė psichiatrijos ekspertizė.

25Nustatyta, jog 2015-06-05 Ekspertizės akto Nr. 11-306 (15) išvadoje nurodyta, kad tirti pateikto 2011-10-04 asmeninio testamento visą tekstą, tame tarpe ir B. Z. bei N. Z. asmens kodus, parašė ir jame pasirašė B. Z..

26Nustatyta, kad 2017-04-20 Ekspertizės akto Nr. 85TPK-11/2017 išvadoje nurodyta, kad:

  1. Nėra duomenų, kad B. Z. 2010-09-30 testamento surašymo metu, sudarydama oficialų testamentą, dėl psichikos sutrikimo būtų negalėjusi suprasti savo veiksmų esmės ar būtų negalėjusi jų valdyti.
  2. 2011-10-04 testamento sudarymo metu, surašant asmeninį testamentą, velionė B. Z., dėl progresuojančių atminties, dėmesio sutrikimų, įgytos silpnaprotystės reiškinių sergant vėlai prasdėjusia Alzheimerio liga negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir negalėjo jų valdyti.

27Bylos duomenimis, nustatyta ir tai, kad 2011-11-03 B. Z. atliktos psichiatrijos ekspertizės išvadoje konstatuota, kad B. Z. nustatyta demensija sergant vėlai prasidėjusia Alsheimerio liga (įgyta silpnaprotystė). Dėl progresuojančiu pažintinių funkcijų sutrikimų, sutrikusio dėmesio, blogėjančios atminties, gilėjančių silpnaprotystės reiškinių Alzheimerio ligos pasėkoje B. Z. negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti.

28Vadovaujantis išdėstytu matyti, jog testatorė buvo pripažinta neveiksnia teismo sprendimu jau po to, kai buvo sudariusi 2011-10-04 asmeninį testamentą.

29Bylos nagrinėjimo meti apklausti liudytojai, tiek ir ieškovas, tiek ir atsakovė paaiškino, jog, iš tiesų, testatorės B. Z. elgesys paskutiniais jos gyvenimo metais buvo iš esmės pasikeitęs, jo aplinkos suvokimas, kalba buvo neadekvati, elgesys tiek šeimos nariams, tiek ir kaimynams kėlė abejonių.

30Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK178 straipsnis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą ne vienu įrodymu ir jo pagrindu daromomis prielaidomis, bet visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu.

31Teismo vertinimu, byloje esančių įrodymų visetas - 2017-04-20 ekspertizės aktas, 2011-11-03 ekspertizės aktas, šalių paaiškinimai, liudytojų parodymai, leidžia daryti išvadą, kad B. Z. 2011-10-04 sudarydama asmeninį testamentą, dėl Alzhaimerio ligos ir demencijos sergant Alzhaimerio liga buvo tokios būsenos, dėl kurios negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ar negalėjo jų valdyti, pagrįstumą. Byloje nustačius aplinkybę, kad B. Z. (testatorė) 2011-10-04 asmeninio testamento sudarymo ir pasirašymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų esmės (reikšmės) ir savarankiškai juos valdyti, teismas daro išvadą, jog, sudarant 2011-10-04 asmeninį testamentą, nebuvo išreikšta tikroji testatorės valia ir tai buvo pakankamas ir pagrįstas pagrindas teismui šį testamentą pripažinti negaliojančiu (CK 5.16 str. 2 d., 1.89 str.).

32CK 5.17 straipsnio 2 dalyje išvardytas baigtinis sąrašas pagrindų, kuriais pripažinus negaliojančiu vėliau sudarytą testamentą, taikoma bendrosios taisyklės, pagal kurią, pripažinus negaliojančiu vėliau sudarytą testamentą, anksčiau sudarytas testamentas netampa galiojančiu, išimtis ir pirmiau sudarytas testamentas laikomas galiojančiu.

332011-10-04 testatorės B. Z. sudarytas asmeninis testamentas pripažintas negaliojančiu CK 1.89 straipsnio pagrindu, t. y. konstatavus, kad jo sudarymo metu testatorė negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. Pažymėtina, jog 2011-10-04 asmeninio testamento sudarymo metu testatorė nebuvo pripažinta neveiksnia. Taigi aplinkybės, kuriomis vėlesnis testamentas pripažintas negaliojančiu, nepatenka į CK 5.17 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą pagrindų, kuriais vėlesnį testamentą pripažinus negaliojančiu, pirmiau sudarytas testamentas tampa galiojantis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vėliausiai nagrinėtoje civilinėje byloje, kurioje buvo analizuotas šis klausimas, pasisakė, kad CK 5.17 straipsnio 2 dalies norma yra imperatyvioji, todėl draudžiama ją aiškinti plečiamai ir negalima sutapatinti teisinių padarinių, kurie atsiranda pripažinus negaliojančiu vėliau sudarytą testamentą CK 1.84 ir 1.89 straipsniuose nustatytais pagrindais; teismui pripažinus negaliojančiu vėliau sudarytą testamentą tuo pagrindu, jog jį sudarė asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, ankstesnis testamentas netampa galiojančiu (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. D. skundą, bylos Nr. 3K-3-368/2007). Taigi nagrinėjamu atveju pirmiau sudarytas testamentas, pripažinus negaliojančiu vėlesnįjį, savaime netampa galiojančiu pagal CK 5.17 straipsnio 2 dalį ir tokia išvada atitinka kasacinio teismo formuojamą šio straipsnio aiškinimo ir taikymo praktiką – Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2011 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-330/2011.

34Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju negali nesivadovauti ir Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-368/2007, kurioje pasisakyta , kad CK 5.17 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti testamento pripažinimo negaliojančiu padariniai ir nustatyta bendroji taisyklė, kad, vėlesnį testamentą pripažinus negaliojančiu, anksčiau sudarytas testamentas netampa galiojančiu, nes, įprastomis aplinkybėmis sudarydamas naują testamentą, testatorius išreiškia valią panaikinti ankstesnį testamentą arba pakeisti konkrečias jo dalis (CK 5.35 straipsnio 2 dalis). Straipsnyje daromos tik trys išimtys, ir ankstesnis testamentas lieka galioti tais atvejais, kai vėlesnį testamentą testatorius sudarė ne laisva valia (testamentas sudarytas dėl smurto, realaus grasinimo) arba neturėdamas teisės sudaryti vėlesnį testamentą (teismo sprendimu pripažintas neveiksniu arba būdamas toks, kurio veiksnumas apribotas) (CK 1.84, 1.85, 1.91 straipsniai). Šiais trimis atvejais vėlesniame testamente išreikšta testatoriaus valia nesusiformavusi laisvai arba yra išreikšta asmens, kuris neturėjo teisės sudaryti testamentą. Nagrinėtoje byloje buvo nustatyta, kad, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, Joniškio rajono apylinkės teismas 2005 m. vasario 21 d. sprendimu už akių kasatorės tėvų 2002 metų bendrojo sutuoktinių testamento dalį pripažino negaliojančia pagal CK 1.89 straipsnio 1 dalį kaip sandorį, sudarytą veiksnaus asmens, negalėjusio suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Prie CK 5.17 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrosios taisyklės išimčių neįtvirtintas CK 1.89 straipsnyje nustatytas sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindas. Iš CK 5.17 straipsnio 2 dalies formuluotės „(...) netampa galiojančiu, išskyrus atvejus, kai (...)“ matyti, kad ši teisės norma yra imperatyvioji. Dėl to teisėjų kolegija konstatavo, kad draudžiama imperatyviąją CK 5.17 straipsnio 2 dalį aiškinti plečiamai ir negalima sutapatinti teisinių padarinių, kurie atsiranda pripažinus negaliojančiu vėliau sudarytą testamentą CK 1.84 ir 1.89 straipsniuose nustatytais pagrindais. Taigi teisėjų kolegija konstatavo, kad šioje civilinėje byloje teismai teisingai taikė ir aiškino CK 5.17 straipsnio 2 dalį bei padarė šia teisės norma pagrįstą išvadą, kad teismui pripažinus negaliojančiu vėliau sudarytą testamentą tuo pagrindu, jog jį sudarė asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, ankstesnis testamentas netampa galiojančiu.

35Ieškovas ieškiniu prašė teismo pripažinti negaliojančiu 2011-10-04 B. Z. sudarytą asmeninį testamentą ir bylos nagrinėjimo metu įrodinėjo savo ieškinio reikalavimus leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, tačiau reikalavimo pripažinti 2010-09-30 oficialų testamentą Klaipėdos miesto 8-me notarų biure, notarinio registro Nr. BV8-5833, galiojančiu nereiškė, nebuvo teikti įrodymai, susiję su tokio reikalavimo pagrįstumu, nebuvo įrodinėjama ir tikroji kasatorės valia sudarant 2010-09-30 oficialų testamentą.

36Ieškinio elementų (ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindas) nurodymas ieškinyje yra svarbus dėl to, kad bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme ribas apibrėžia ieškinio ribos, kurios nustatomos pagal ieškinio dalyką ir faktinį ieškinio pagrindą (CPK 135 str. 1 d. 2 p., 4 p.).

37Esant išdėstytų faktinių aplinkybių visumai, nustatytam teisiniam reglamentavimui ir vadovaujantis imperatyvia CK 5.17 straipsnio 2 dalies nuostata, kurią draudžiama aiškinti plečiamai ir negalima sutapatinti teisinių padarinių, kurie atsiranda pripažinus negaliojančiu vėliau sudarytą testamentą CK 1.84 ir 1.89 straipsniuose nustatytais pagrindais, teismas konstatuoja, kad pripažinus negaliojančiu vėliau sudarytą, t.y. 2011-10-04 asmeninį B. Z. testamentą tuo pagrindu, jog jį sudarė asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, ankstesnis testamentas, t.y. 2010-09-30 oficialus B. Z. testamentas netampa galiojančiu, dėl to, nagrinėjamo ginčo atveju susiklosto ne paveldėjimo pagal testamentą, o paveldėjimo pagal įstatymą civiliniai teisiniai santykiai.

38Atsakovė, teikdama priešieškinį, prašė teismo pripažinti ir 2010-09-30 oficialų B. Z. testamentą negaliojančiu, nes jį sudarė asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Atsakovės atstovė baigiamosiose kalbose prašė teismo taikyti ir CK 5.17 straipsnio 2 dalies nuostatą, pagal kurią teismui pripažinus negaliojančiu vėliau sudarytą testamentą tuo pagrindu, jog jį sudarė asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, ankstesnis testamentas netampa galiojančiu.

39Esant nustatytų aplinkybių visumai, teismui pripažinus negaliojančiu vėliau sudarytą testamentą tuo pagrindu, jog jį sudarė asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti ir pritaikius imperatyvią CK 5.17 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad ankstesnis testamentas netampa galiojančiu, bei vadovaudamasis byloje pateikta 2017-04-20 ekspertizės išvada, gretindamas joje nurodytas aplinkybes su kitais byloje surinktais įrodymais, remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle, teismas daro išvadą, jog byloje nėra duomenų, kuriais remiantis galima būtų konstatuoti, jog, sudarydama 2010-09-30 oficialų testamentą, B. Z. negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, todėl atsakovės priešieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

40Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

41Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

42Ieškovas pateikė duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 41,42 Eur (143,00 Lt) žyminis mokestis, 979 Eur advokato Gedimino Lukausko teisinei pagalbai apmokėti bei išlaidos, susijusios su byloje atliktų ekspertizių apmokėjimu – 475,14 Eur. Bylos duomenimis nustatyta, kad už rašysenos ekspertizę ieškovas sumokėjo 281,89 Eur, o už pomirtinės psichiatrijos ekspertizės atlikimo dalį jis sumokėjo 193,25 Eur. Tokiu būdu, ieškovui iš atsakovės priteistina 41,42 Eur (143,00 Lt) sumokėto žyminio mokesčio, 979 Eur advokato Gedimino Lukausko teisinei pagalbai apmokėti bei išlaidos, susijusios su byloje atliktų ekspertizių apmokėjimu – 475,14 Eur, iš viso 1495,56 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6, 8 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

44ieškinį tenkinti. Priešieškinį atmesti.

45Pripažinti negaliojančiu testatorės B. Z., a. k. ( - ), mirusios ( - ), asmeninį testamentą sudarytą 2011-10-04, ( - ), Klaipėda, saugojimo vieta: Klaipėdos m. l-asis notarų biuras, S. Daukanto g. 21 Klaipėda, perduotas saugoti: 2011-10-06, pareiškimo registro N r. ( - ), kadangi asmeninio testamento sudarymo ir pasirašymo metu testatorė, nors ir būdama veiksni, buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti.

46Pripažinti, jog nagrinėjamu atveju susiklostė ne paveldėjimo pagal testamentą, o paveldėjimo pagal įstatymą civiliniai teisiniai santykiai.

47Priteisti iš atsakovės N. Z. 1495,56 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo A. B. K. naudai.

48Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė,... 2. sekretoriaujant Deimantei Žilienei,... 3. dalyvaujant ieškovui A. B. K.,... 4. jo atstovui advokatui Gediminui Lukauskui,... 5. atsakovei N. Z.,... 6. jos atstovei, advokatei Vidai Šeikienei,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas,... 9. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu nuo... 10. Atsakovė N. Z. pateikė priešieškinį, prašydama... 11. Trečiasis asmuo notarė B. V. atsiliepimų nepateikė ir... 12. Trečiasis asmuo notarė A. K. pateikė atsiliepimą,... 13. Ieškovas A. B. K. teismo posėdžio metu palaikė... 14. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus,... 15. Atsakovė N. Z. teismo posėdžio metu patvirtino... 16. Atsakovės atstovė advokatė V. Šeikienė teismo posėdžio metu prašė... 17. Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys atmestinas.... 18. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad B. Z.... 19. Po ko, 2011-10-04 testatorė sudarė kitą – asmeninį testamentą, kurio... 20. ( - ) testatorė B. Z. mirė.... 21. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad 2011-12-06 Klaipėdos miesto... 22. 2012-01-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi 23. Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių – ieškovo ir atsakovės kilo dėl... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad nagrinėjimo metu byloje buvo paskirtos dvi... 25. Nustatyta, jog 2015-06-05 Ekspertizės akto Nr. 11-306 (15) išvadoje nurodyta,... 26. Nustatyta, kad 2017-04-20 Ekspertizės akto Nr. 85TPK-11/2017 išvadoje... 27. Bylos duomenimis, nustatyta ir tai, kad 28. Vadovaujantis išdėstytu matyti, jog testatorė buvo pripažinta neveiksnia... 29. Bylos nagrinėjimo meti apklausti liudytojai, tiek ir ieškovas, tiek ir... 30. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi... 31. Teismo vertinimu, byloje esančių įrodymų visetas - 2017-04-20 ekspertizės... 32. CK 33. 2011-10-04 testatorės B. Z. sudarytas asmeninis... 34. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju negali nesivadovauti ir... 35. Ieškovas ieškiniu prašė teismo pripažinti negaliojančiu 2011-10-04 36. Ieškinio elementų (ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindas) nurodymas... 37. Esant išdėstytų faktinių aplinkybių visumai, nustatytam teisiniam... 38. Atsakovė, teikdama priešieškinį, prašė teismo pripažinti ir 2010-09-30... 39. Esant nustatytų aplinkybių visumai, teismui pripažinus negaliojančiu... 40. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 41. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 42. Ieškovas pateikė duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 –... 44. ieškinį tenkinti. Priešieškinį atmesti.... 45. Pripažinti negaliojančiu testatorės B. Z., a. k. 46. Pripažinti, jog nagrinėjamu atveju susiklostė ne paveldėjimo pagal... 47. Priteisti iš atsakovės N. Z. 1495,56 Eur bylinėjimosi... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...