Byla Iv-77-554/2012
Dėl 2011-10-17 sprendimo Nr. 1P-157, kuriuo atsisakoma duoti sutikimą patraukti tarnybinėn atsakomybėn trečiąjį suinteresuotą asmenį, panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Algis Markevičius,

2sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei,

3dalyvaujant pareiškėjo – Kauno teritorinės muitinės atstovei Daliai Gudauskienei,

4atsakovo – Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atstovei Leokadijai Daujotaitei,

5trečiajam suinteresuotam asmeniui – A. K.,

6viešame teismo posėdyje nagrinėdamas administracinę bylą pagal pareiškėjo Kauno teritorinės muitinės prašymą atsakovui Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai dėl 2011-10-17 sprendimo Nr. 1P-157, kuriuo atsisakoma duoti sutikimą patraukti tarnybinėn atsakomybėn trečiąjį suinteresuotą asmenį, panaikinimo

Nustatė

7Pareiškėjas 2011-10-28 prašymu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2011-10-17 sprendimą Nr. 1P-157, kuriuo atsisakoma duoti sutikimą patraukti tarnybinėn atsakomybėn trečiąjį suinteresuotą asmenį.

82011-11-03 Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi pareiškėjo prašymas buvo priimtas nagrinėti.

9Proceso dalyviai teismo posėdžio metu pareiškė prašymą perduoti administracinę bylą nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Savo prašymus proceso dalyviai grindė tuo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto (atsakovo) buveinė ir todėl būtina vadovautis ABTĮ 35 str. nuostatomis.

10Prašymai tenkintini.

11ABTĮ 35 str. numato, kad skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Administracinės bylos duomenys patvirtina, kad ginčijamą administracinį aktą priėmė viešoje administravimo subjektas, kurio oficiali buveinė teisės aktų nustatyta tvarka registruota Vilniaus mieste (b.l. 26-31). Atsakovo atstovė taip pat patvirtino, kad filialai atskirus veiksmus atlieka tik išduotų įgaliojimų pagrindų ir savarankiškai administracinių aktų nepriima. Be to, įvertinus šiuo klausimu jau suformuotą administracinių teismų praktiką, matyti, kad iš esmės analogiškos bylos, kuriose atsakovas yra Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, nagrinėjamos išimtinai Vilniaus apygardos administraciniame teisme (Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys, ABTĮ 13 str., 20 str., 2010-07-30 LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1080/2010 ir kt.).

12Pareiškėjas taip pat pareiškė prašymą trečiuoju suinteresuotu asmeniu į administracinę bylą įtraukti Muitinės departamentą prie LR FM, kadangi nuo 2012-01-01 tarnybines nuobaudas visiems teritorinių muitinių darbuotojams teisės aktais įgaliotas skirti tik Muitinės generalinis direktorius.

13Šioje proceso stadijoje Kauno apygardos administraciniame teisme procesiškai netikslinga svarstyti klausimo dėl naujų trečiųjų suinteresuotų asmenų įtraukimo į procesą. Administracinė byla perduotina nagrinėtina Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris paskirs bylos nagrinėjimo datą, taip pat nuspęs dėl tikslingumo įtraukti į procesą papildomus trečiuosius suinteresuotus asmenis. Esant teigiamam sprendimui dėl Muitinės departamento bylą nagrinėjantis teismas praneš papildomai įtrauktiems tretiesiems suinteresuotiems asmenims apie teismo posėdžio laiką bei vietą, pasiūlys pateikti atsiliepimą į prašymą ir t.t..

14Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad šią administracinę bylą tikslinga perduoti Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kadangi Kauno apygardos administraciniame teisme ji buvo priimta pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles (ABTĮ 70 str. 1 d. 2 p.).

15Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str., 70 str. 1 d. 2 p., 4 d.,

Nutarė

16Administracinę bylą Nr. I-77-554/2012 perduoti bylą nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

17Kauno apygardos administraciniame teisme nenagrinėti prašymo dėl Muitinės departamento įtraukimo į administracinę bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai