Byla T-14-1023/2018
Dėl J. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini), gyvenančio (duomenys neskelbtini), priverstinio gydymo ir stebėjimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui, dalyvaujant nuteistajam J. K., jo gynėjui advokatui Vytautui Aliuškevičiui, Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorei Rūtai Šipkauskienei, Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro atstovei Angelei Tamulevičienei, nedalyvaujant nukentėjusiajai D. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktą dėl J. K., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), priverstinio gydymo ir stebėjimo.

3Teismas

Nustatė

4Teisme 2017 m. gruodžio 20 d. gautas Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas dėl J. K. priverstinio gydymo ir stebėjimo, kuriuo prašoma nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo J. K.. Minėtas aktas grindžiamas tuo, kad pacientas pas psichiatrus lankosi reguliariai, paskirtus vaistus vartoja, tačiau socialiai ir emociškai išlieka atsiribojęs, silpnos impulsų kontrolės, savo būklei kritika minimali, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą neigia.

5Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro atstovė Angelė Tamulevičienė prašė nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo, nurodydama, kad nuo akto pateikimo teismui dienos aplinkybės dėl J. K. psichinės būklės nepasikeitė, jam pretenzijų neturi, jam nustatyta baimė, kliedesiai, kuriuos reikia gydyti.

6Teismo posėdžio metu J. K. nurodė, kad su Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktu sutinka, vaistus vartoja, Psichikos sveikatos centre lankosi kaip jam pasako, alkoholio nevartoja.

7Teismo posėdžio metu J. K. atstovas advokatas Vytautas Aliuškevičius nurodė, kad išklausius medicinos įstaigos duotą išvadą matyti, kad J. K. būklė nepasikeitė, jam reikalingas pastovus stebėjimas, kadangi J. K. pats sutinka tęsti gydymą, tai jis su Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktu sutinka.

8Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė Rūta Šipkauskienė nurodė, kad nenustatyta, jog J. K. pasveiko ar pagerėjo jo psichikos būklė, išnyko jo pavojingumas. J. K. vaistus vartoja, bet jo liga yra nepagydoma. Siūlo teikimą tenkinti ir tęsti priverčiamąsias medicinos priemones.

9Į teismo posėdį neatvyko nukentėjusioji D. G., apie teismo posėdį pranešta tinkamai, prašymų negauta, todėl teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 405 straipsnio 4 dalimi priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratesimo klausimą nagrinėja jai nedalyvaujant.

10Prašymas tenkintinas.

11Pažymėtina, kad taikydamas priverčiamąją medicinos priemonę, teismas nenustato jos taikymo laiko. Jos taikomos, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 98 straipsnio 6 dalis, BPK 405 straipsnio 1 dalis). Teismas ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą privalo spręsti klausimą dėl priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo (BPK 405 straipsnio 2 dalis ir 3 dalis, BK 98 straipsnio 6 dalis). Nagrinėjamojoje byloje Prienų rajono apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi, priimta baudžiamojoje byloje Nr. M1-191-1023/2016, pripažino, kad baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 3 punkte J. K. padarė būdamas nepakaltinamas ir jam taikė priverčiamąsias medicinos priemones – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre (b. l. 120 - 123). Prienų rajono apylinkės teismas 2017 m. liepos 11 d. nutartimi priverčiamąsias medicinos priemones – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre J. K. pratęsė (b. l. 145-147). Teisme 2017 m. gruodžio 20 d. gautas Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas dėl J. K. priverstinio gydymo ir stebėjimo, kuriuo prašoma nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo J. K., kadangi pacientas pas psichiatrus lankosi reguliariai, paskirtus vaistus vartoja, tačiau socialiai ir emociškai išlieka atsiribojęs, silpnos impulsų kontrolės, savo būklei kritika minimali, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą neigia (b. l. 155). Išnagrinėjus baudžiamosios bylos dokumentus, gautą Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos aktą, psichologinio tyrimo išvadą, išklausius specialistės išvadą, paties J. K. ir kitų proceso dalyvių pasisakymus teismo posėdyje, matyti, kad šiuo metu J. K. psichinė būklė nepasikeitė, jis paskirtus vaistus vartoja, tačiau socialiai ir emociškai išlieka atsiribojęs, silpnos impulsų kontrolės, savo būklei kritika minimali, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą neigia, nuotaika su disforijos atspalviu, skundžiasi baime būti tarp žmonių, jaučiasi sekamas, epizodiškai girdi balsus, dirglus, ryški socialinė ir darbinė dezadaptacija, sutinka jog ambulatorinis gydymas būtų pratęstas. Duomenų, kad jo sveikatos būklė būtų žymiai pagerėjusi nei komisija, nei specialistė teismui nepateikė. Iš komisijos akte nurodytų aplinkybių, iš psichologinio tyrimo išvados ir specialistės išvados teismo posėdžio metu matyti, kad J. K. psichinei sveikatos būklė nepagerėjo, todėl tikslinga pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės taikymą. Pažymėtina, kad įstatymas nenustato priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo laiko. Jos taikomos tol, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja psichikos būklė bei išnyksta pavojingumas, todėl sveikatos priežiūros įstaiga įpareigotina pateikti teismui išvadą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos dėl tolimesnio minėtos priemonės taikymo reikalingumo J. K. (BPK 405 straipsnis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Pratęsti J. K., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ), taikytas priverčiamąsias medicinos priemones – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre.

14Nutarties vykdymą dėl J. K. priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis – pavesti VšĮ Prienų psichikos sveikatos centrui, įpareigojant laikantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų, pateikti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams išvadą dėl priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo.

15Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai