Byla e2-1701-236/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 27 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės PONTEM prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-4452-345/2015 pagal ieškovo viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“, uždarajai akcinei bendrovei PONTEM, ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės PONTEM ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Respublikinė Vilniaus universitetinei ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 160314 ir apklausoje panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ 2015 m. balandžio 3 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei, prašydamas pripažinti atsakovo 2015 m. kovo 18 d. sprendimą (CVP IS Nr. 3361748 „Pranešimas apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą“) ir 2015 m. kovo 20 d. sprendimą (CVP IS Nr. 3367577) „Atsakymas į pretenziją dėl procedūrų tęsimo“) pirkime Nr. 160314 neteisėtais ir juos panaikinti, įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti UAB „Dussmann Service“ atitiktį pirkimo kvalifikaciniams reikalavimams, konstatuojant, jog šis tiekėjas pasiūlymų pateikimo dienai ginčo pirkime buvo laikytinas padariusiu rimtą profesinį pažeidimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas (civilinė byla Nr. e2-4452-345/2015).

5Ieškovas UAB PONTEM 2015 m. balandžio 16 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo pirkime priimtus sprendimus, užfiksuotus atsakovo 2015 m. kovo 18 d. CVP IS pranešime Nr. 3361743 bei CVP IS pranešime Nr. 3361748, 2015-04-09 CVP IS pranešime Nr. 3392523, kuriais atmestas UAB PONTEM pasiūlymas ir pretenzija ir pirkimą laimėjusiu paskelbtas trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“, pripažinti, kad UAB PONTEM pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus, pripažinti neteisėtais ir panaikinti apklausos rezultatus, užfiksuotus 2015 m. kovo 30 d. CVP IS pranešime Nr. 3386841, pripažinti niekine ir negaliojančia apklausos pirkimo sutartį (civilinė byla Nr. e2-4566-345/2015)

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 19 d. nutartimi nutarė civilines bylas sujungti: civilinę bylą Nr. e2-4566-345/2015 prijungti prie civilinės bylos Nr. e2-4452-345/2015.

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 22 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB PONTEM ieškinį tenkinti iš dalies – panaikinti VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės priimtą sprendimą, kuriuo laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas, apie kurį UAB PONTEM 2015 m. kovo 18 d. buvo informuota per CVP IS pranešimu Nr. 3361748, panaikinti VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2015 m. kovo 27 d. CVP IS pranešimą Nr. 3383537, informuojantį apie apklausos būdu įvykdyto pirkimo „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos iki 2015 m. birželio 2 d.“ laimėjusiu pasiūlymu pripažintą UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą, pripažinti negaliojančia 2015 m. kovo 30 d. viešojo pirkimo sutartį Nr. M-15/03/30-1/P 80/15, kitoje dalyje ieškovo UAB PONTEM ieškinį atmesti. Teismas taip pat nusprendė ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atmesti.

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 2 d. priėmė papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų.

9Ieškovas UAB PONTEM dėl teismo sprendimo pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. sprendimą ir tenkinti UAB PONTEM ieškinį, pripažįstant, kad UAB PONTEM pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus, UAB „Dussmann Service“ kvalifikacija neatitinka skelbime apie pirkimą 4 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. papildomą sprendimą ir atmesti trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ ir atsakovo prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškovas UAB PONTEM taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti pirkimo Nr. 160314 procedūras ir įpareigoti nesudaryti pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

10Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 14 d. nutartimi ieškovo UAB PONTEM prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Ieškovas UAB PONTEM pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 14 d. nutarties, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės – įpareigoti atsakovą sustabdyti pirkimo Nr. 160314 procedūras ir įpareigoti nesudaryti pirkimo sutarties, o jei ji sudaryta, sustabdyti jos vykdymą, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Ieškovo teigimu, atsakovas nesilaikys teismo sprendime nurodytų išvadų dėl nepagrįsto trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ pripažinimo laimėtoju ir sudarys su juo pirkimo sutartį arba nutrauks pirkimą ir įvykdys naują pirkimą, nors realiai pirkimo laimėtoju turėtų būti pripažintas ieškovas UAB PONTEM. Toks atsakovo elgesys yra tikėtinas, kadangi atsakovas nuosekliai siekia sudaryti pirkimo sutartį būtent su trečiuoju asmeniu UAB „Dussmann Service“.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 27 d. nutartimi nutarė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartį, ieškovo UAB PONTEM prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti – sustabdyti atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės bei trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ 2015 m. liepos 2 d. sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

13Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė bei trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ 2015 m. liepos 2 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį, nors Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 22 d. panaikino VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės priimtą sprendimą, kuriuo laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas, apie kurį UAB PONTEM 2015 m. kovo 18 d. buvo informuota per CVP IS pranešimu Nr. 3361748, panaikino VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2015 m. kovo 27 d. CVP IS pranešimą Nr. 3383537, informuojantį apie apklausos būdu įvykdyto pirkimo „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos iki 2015-06-02“ laimėjusiu pasiūlymu pripažintą UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą, bei pripažino negaliojančia 2015 m. kovo 30 d. viešojo pirkimo sutartį Nr. M-15/03/30-1/P 80/15.

14Teismas taip pat nustatė, jog ieškovas UAB PONTEM siekia sudaryti su atsakovu paslaugų viešojo pirkimo sutartį. Teismas ieškovo prašomas taikyti laikinosios apsaugos priemones – viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą - laikė susijusiomis su ieškovo nagrinėjamoje byloje reiškiamu materialiniu – teisiniu reikalavimu. Teismas nurodė, jog atsakovas sudarė laikiną maitinimo paslaugų sutartį, galiojančią iki 2015 m. gruodžio 3 d. Pažymėjo, kad atsakovas turi teisę sudaryti kitą laikino maitinimo paslaugų sutartį. Dėl to teismas sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje byloje yra suderinamas su ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais, taip pat nepažeidžia viešojo intereso.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

16Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškovo UAB PONTEM prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti; atmetus atsakovo atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, išspręsti nuostolių atlyginimo užtikrinimo klausimą ir įpareigoti ieškovą UAB PONTEM pateikti atsakovui nuostolių, galinčių atsirasti dėl tokio masto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 51 322,48 EUR dydžio sumai, o tokio užtikrinimo nepateikus - panaikinti laikinąsias apsaugos priemones; pripažinti nevieša 2015 m. liepos 28 d. pažymą Nr. 2R-1224(5.1), (2 lapai). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171) Pirmosios instancijos teismo nutartis pažeidžia teisėtų lūkesčių principą, taip pat vieningos teisminės praktikos formavimo bei esminius viešo intereso apsaugos principus. Apelianto teigimu, Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 25 d. nutartimi, kuria klausimą išsprendė iš esmės ir atmetė ieškovo UAB PONTEM prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nutarė leisti atsakovui vykdyti ligonių dietinio maitinimo paslaugų pirkimo (pirkimo Nr. 160314) procedūras, konstatavo pacientų teisių, kaip viešojo intereso, prioritetiškumą ir faktiškai analogišku atveju išaiškino, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju sukeltų kur kas didesnę žalą, nei jų netaikymas;

182) Pirmosios instancijos teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra pažeidžiamos socialiai jautrios visuomenės grupės teisės ir teisėti interesai, kurie yra gintini prioritetiškai. Pirmosios instancijos teismas klaidingai pažymėjo, kad viešasis interesas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius 2015 m. liepos 2 d. viešojo pirkimo sutarties Nr. P 210/15 vykdymą nebus pažeistas, kadangi atsakovas yra sudaręs laikiną maitinimo paslaugų sutartį, galiojančią iki 2015 m. gruodžio 3 d. Atsakovo teigimu, laikinoji paslaugų sutartis nustojo galioti 2015 m. liepos 9 d., kai panaikinus laikinąsias apsaugos priemones draudžiančias sudaryti viešojo pirkimo Nr. 160314 sutartį, 2015 m. liepos 2 d. buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis Nr. P210/15, įsigaliojusi nuo 2015 m. liepos 10 d.;

193) Pirmosios instancijos teismui 2015 m. balandžio 20 d. nutartimi nutarus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas patyrė 51 322,48 Eur žalą. Pagal sudarytas laikinas maitinimo sutartis atsakovas ligonių dietinio maitinimo paslaugas buvo priverstas pirkti brangiau, nei galėjo ir galėtų pirkti pagal ilgalaikę paslaugų dėl pacientų maitinimo sutartį. Ligonių dietinio maitinimo paslaugos pagal laikiną viešojo pirkimo sutartį, galiojusią iki 2015 m. birželio 2 d., ir pagal laikiną viešojo pirkimo sutartį, galiojusią iki 2015 m. liepos 9 d., atsakovui buvo teikiamos taikant maždaug apie 10 % didesnius paslaugų įkainius nei būtų buvę teikiamos teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir leidus sudaryti pirkimo sutartį. Skundžiama nutartimi sustabdžius 2015 m. liepos 2 d. viešojo pirkimo sutarties vykdymą, atsakovas, siekdamas užtikrinti pacientų interesus, privalės sudaryti laikiną (tačiau neišvengiamai brangesnę) maitinimo paslaugų sutartį (kuo ilgesniam laikui sutartis sudaroma, tuo pigesnės maitinimo paslaugos, be to, kaštus didina maisto pristatymas). Tuo tarpu, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiai įstaigai, finansuojamai iš valstybės biudžeto (iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų), žalos, patiriamos dėl trumpalaikių maitinimo paslaugų teikimo pacientams, 51 322,48 Eur suma yra didelė ir reikšminga.

20Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, kuriuo prašė atskirąjį skundą tenkinti ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 27 d. nutartį; atmetus atsakovo atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Atsiliepime nurodo:

211) Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino CPK 144 str. 1 d. įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomas sąlygas, nes pirmosios instancijos teismas, pripažinęs mažesnę ieškovo UAB PONTEM ieškinio reikalavimų dalį ir sprendęs, jog ieškovo UAB PONTEM pasiūlymas pirkime atmestas pagrįstai, netinkamai vertino, kad ieškinys tikėtinai pagrįstas ir egzistuoja grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas;

222) Pirmosios instancijos teismas neištyrė visų faktinių aplinkybių, susijusių su atsakovo pacientų maitinimo paslaugų teikimo nepertraukiamumu, nepagrįstai sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso, nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartimi, kuria klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių išspręstas iš esmės ir tokia apimtimi pažeidė vieningos teismines praktikos formavimo ir viešojo intereso apsaugos principus;

233) Dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepagrįsto taikymo atsakovas patiria nuostolius, kurie susiję su perkamų paslaugų pabrangimu, todėl trečiasis asmuo palaiko atsakovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, jei teismas nepanaikintų laikinųjų apsaugos priemonių.

24Ieškovas UAB PONTEM pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, kuriuo prašė atsakovo atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą, atmesti atsakovo prašymą įpareigoti ieškovą UAB PONTEM pateikti atsakovui nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

251) Atsakovas nepagrįstai teigia, jog skundžiama nutartis prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 25 d. nutarčiai ir kad priėmus apeliacinės instancijos teismui pastarąją nutartį, atsakovas turėjo teisę sudaryti pirkimo sutartį. Pažymėjo, jog teismo atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones neeliminuoja dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų teisės kreiptis su pakartotiniu prašymu, atitinkamai jį motyvuojant bei taip įgyvendinant savo procesines teises;

262) Ieškovas neneigia viešojo intereso užtikrinti nepertraukiamą ligonių dietinį maitinimą svarbos, tačiau ginčo atveju atsakovas šio viešojo intereso užtikrinimo poreikiu manipuliuoja, siekdamas pateisinti savo esamų ir būsimų (norimų atlikti) veiksmų neteisėtumą;

273) Atsakovas nepagrįstai teigia, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra pažeidžiami ekonomiškumo ir proporcingumo principai;

284) Tarp laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atsakovo nurodomų ateityje, esą, atsirasiančių nuostolių nėra priežastinio ryšio, nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymui, nėra visų būtinų pagrindų. Atsakovas nepagrindė, kodėl ginčo atveju netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali pasunkėti. Tuo tarpu, ieškovas yra labai didelė finansiškai pajėgi bendrovė, turinti Lietuvoje daug turto ir kuriai atsakovo nurodyta suma nėra didelė, o argumentų, kodėl ieškovas galėtų apskritai vengti kokių nors pagrįstai reikalaujamų nuostolių atlygimo, atsakovas nepateikė.

29Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, kuriuo prašė atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nemotyvuotą ir nepagrįstą ir byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

301) Atsakovas piktnaudžiaudamas savo teisėmis, Lietuvos apeliaciniam teismui panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, nors pacientų maitinimas buvo užtikrintas 2015 m. birželio 1 d. sutartimi (kurios galiojimo terminas iki 2015 m. gruodžio 3 d.), iš karto su UAB „Dussmann Service“ neteisėtai sudarė pacientų maitinimo paslaugų teikimo sutartį neva pagal viešojo (ginčo) pirkimo Nr. 160314 rezultatus;

312) Viešas interesas pažeistas nebus, kadangi ligonių dietinis maitinimas yra pilnai užtikrintas –atsakovas pasirašė laikiną maitinimo sutartį su tiekėju UAB „Dussmann Service“, sutartis galioja iki 2015 m. lapkričio 29 d.;

323) Atsakovas nepagrįstai reikalauja nuostolių atlyginimo užtikrinimo, kadangi pastarasis dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių nuostolių nepatyrė ir nepatiria. Atsakovas už maitinimo paslaugas permoka bei už gamybinių patalpų nuomą nuompinigių negauna tik dėl savo paties neūkiškumo - dėl galimai neskaidriai vykdytų/vykdomų viešųjų pirkimų, pirkimo Nr. 160314 bei trijų pirkimų apklausos būdu iš vienintelio - galimai proteguojamo – tiekėjo.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 27 d. nutartis paliktina nepakeista.

35Apeliacinis teismas sprendžia, kad priimtini į bylą su byloje dalyvaujančių asmenų procesiniais dokumentais apeliaciniam teismui pateikti įrodymai ir šie įrodymai vertintini (CPK 314 str., 338 str.).

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

37Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria patenkintas ieškovo UAB PONTEM prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

38Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

39Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirajame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra pažeidžiamos socialiai jautrios visuomenės grupės teisės ir teisėti interesai, kurie yra gintini prioritetiškai.

40Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog teismas bylose, kuriose tiekėjas ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus (nagrinėjamu atveju sprendimą dalyvį (ieškovą) pripažinti neatitinkančiu minimalių kvalifikacijos reikalavimų (reikalavimai pajėgumams) bei šiuo pagrindu nevertinti jo pasiūlymo, taip pat sprendimą dalyvio (trečiojo asmens) pasiūlymą pripažinti laimėjusiu), ieškovo prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tikėtinai pagrindžiami ieškinio reikalavimai ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę - viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Atitinkamai, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

41Viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2005 m. gegužės 13 d. nutarimai). Viešasis interesas, kaip bendras valstybės, visos visuomenės ar visuomenės dalies interesas, derinamas su individo autonominiais interesais, nes ne tik viešasis interesas, bet ir asmens teisės yra konstitucinės vertybės (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai). Taigi individo (asmens) teisių ir teisėtų interesų apsauga bei gynimas ir viešasis interesas turėtų būti derinami, nepriešinami, turi būti siekiama šių konstitucinių vertybių balanso ir kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama, kuriai vertybei konkrečiu atveju suteiktinas prioritetas.

42Apeliacinis teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįsti.

43Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 17 d. nutartimi nutarė ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti, įpareigoti atsakovą VšĮ Respublikinę Vilniaus Universitetinę ligoninę sustabdyti viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso pirkimo Nr. 160314 procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

44Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas organizavo neskelbiamą pirkimą apklausos būdu dėl ligonių dietinio maitinimo paslaugų ir su UAB „Dussmann Service“ 2015 m. birželio 2 d. sudarė laikiną viešojo pirkimo sutartį Nr. M-15/06/01-1, galiojančią iki 2015 m. gruodžio 3 d.

45Atsakovui pateikus atskirąjį skundą dėl aukščiu nurodytos nutarties, Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 25 d. nutartimi, konstatavęs pacientų teisių, kaip viešojo intereso, prioritetiškumą, nutarė Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

46Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirajame skunde teigia, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 25 d. nutartimi konstatavo pacientų teisių, kaip viešojo intereso, prioritetiškumą, ir faktiškai analogišku atveju išaiškino, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju sukeltų kur kas didesnę žalą, nei jų netaikymas, tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu teismo atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones neeliminuoja dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų teisės kreiptis su pakartotiniu prašymu, atitinkamai jį motyvuojant bei taip įgyvendinant savo procesines teises.

47Atsižvelgdamas į Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. sprendimą, kuriuo teismas nusprendė ieškovo UAB PONTEM ieškinį tenkinti iš dalies – panaikinti VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės priimtą sprendimą, kuriuo laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas, apie kurį UAB PONTEM 2015 m. kovo 18 d. buvo informuota per CVP IS pranešimu Nr. 3361748, panaikinti VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2015 m. kovo 27 d. CVP IS pranešimą Nr. 3383537, informuojantį apie apklausos būdu įvykdyto pirkimo „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos iki 2015 m. birželio 2 d.“ laimėjusiu pasiūlymu pripažintą UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą, pripažinti negaliojančia 2015 m. kovo 30 d. viešojo pirkimo sutartį Nr. M-15/03/30-1/P 80/15, kitoje dalyje ieškovo UAB PONTEM ieškinį atmesti, ir bylos aplinkybes apeliacinis teismas sprendžia, jog ieškovas UAB PONTEM atsiradus papildomoms reikšmingoms aplinkybėms, turėjo teisę reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pakartotinai.

48Pirmosios instancijos teismas neprivalėjo visiškai vadovautis Lietuvos apeliacinis teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartimi, kadangi pirmosios instancijos teismo 2015 m. birželio 22 d. sprendimu teismas nusprendė ieškovo UAB PONTEM ieškinį tenkinti iš dalies – panaikinti VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės priimtą sprendimą, kuriuo laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas, apie kurį UAB PONTEM 2015 m. kovo 18 d. buvo informuota per CVP IS pranešimu Nr. 3361748, panaikinti VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės 2015 m. kovo 27 d. CVP IS pranešimą Nr. 3383537, informuojantį apie apklausos būdu įvykdyto pirkimo „Ligonių dietinio maitinimo paslaugos iki 2015 m. birželio 2 d.“ laimėjusiu pasiūlymu pripažintą UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą, pripažinti negaliojančia 2015 m. kovo 30 d. viešojo pirkimo sutartį Nr. M-15/03/30-1/P 80/15, kitoje dalyje ieškovo UAB PONTEM ieškinį atmesti. Nors nurodytas teismo sprendimas skundžiamos nutarties priėmimo momentu buvo neįsiteisėjęs, tačiau netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų apsunkintas nurodyto sprendimo jam įsiteisėjus vykdymas.

49Po Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. sprendimo priėmimo, galiojant 2015 m. birželio 2 d. laikino pobūdžio viešojo pirkimo sutarčiai Nr. M-15/06/01-1, atsakovas neprivalėjo sudaryti 2015 m. liepos 2 d. sutarties Nr. P 220/15 su UAB „Dussmann Service“ ir turėjo vertinti tokios sutarties sudarymo pasekmes.

50Pats atsakovas atskirajame skunde pripažįsta, kad sustabdžius 2015 m. liepos 2 d. viešojo pirkimo sutarties Nr. P 220/15 vykdymą, atsakovas, siekdamas užtikrinti pacientų interesus, gali sudaryti laikiną maitinimo paslaugų sutartį.

51Bylos duomenys patvirtina, kad po skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 27 d. nutarties priėmimo atsakovas, vadovaudamasis VPĮ 92 str. 3 d. 3 p., yra sudaręs ligonių dietinio maitinimo paslaugų sutartį iki 2015 m. lapkričio 29 d.

52Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis sprendžia, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeidžia viešojo intereso užtikrinti nepertraukiamą ligonių dietinį maitinimą, kadangi kaip minėta pacientų maitinimas yra užtikrintas laikino pobūdžio viešojo pirkimo sutartimis.

53Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į priimtą sprendimą, pagrįstai ir teisėtai skundžiama nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovo VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinės ligoninės bei trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ 2015 m. liepos 2 d. sudarytos viešajame pirkime Nr. 160314 sutarties Nr. P 220/15 vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

54Dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo

55Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirajame skunde teigia, jog atsakovas dėl trumpalaikių maitinimo paslaugų teikimo pacientams patyrė 51 322,48 Eur žalą, kuri yra didelė ir reikšminga, todėl prašo išspręsti nuostolių atlyginimo užtikrinimo klausimą ir įpareigoti ieškovą UAB PONTEM pateikti atsakovui nuostolių, galinčių atsirasti dėl tokio masto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 51 322,48 EUR dydžio sumai.

56CPK 146 straipsnio 1 d. nustato, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

57Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymas per se negali būti siejamas vien tik su CPK 145 straipsnyje įtvirtintu laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo principu. Ta aplinkybė, kad teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, pati savaime nesudaro pagrindo automatiškai taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, teismui nenustačius jo taikymui būtinų pagrindų. Procesinis proporcingumo principas neturi būti suprantamas kaip savaime sudarantis pagrindą taikyti nuostolių atlyginimo institutą, kai yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nors taikant nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimo institutą iš esmės vadovaujamasi tais pačiais principais, kurias vadovaujamasi taikant laikinąsias apsaugos priemones. Siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 ir 178 straipsniai). Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali patirti nuostolių, privalo pateikti teismui konkrečius duomenis apie tokių nuostolių atsiradimo galimumą bei jų preliminarų dydį. Priešingu atveju, tenkinti atsakovo prašymo dėl nuostolių atlyginimo nėra pagrindo.

58Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes sprendžia, jog apeliantas nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų poreikį tenkinti prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

59Pažymėtina, kad pagal neįsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. sprendimą aplinkybė, dėl kurios negalimas viešojo pirkimo sutarties sudarymas ir tokios sutarties vykdymas, yra netinkami atsakovo veiksmai viešajame pirkime.

60Atsakovas nepateikė duomenų, kad ieškovas UAB PONTEM yra nepajėgus atlyginti galimus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

61Kiti atskirajame skunde bei atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

62Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovo atskirasis skundas, prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo netenkinami, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

63Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

64Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

65Atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo netenkinti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ 2015 m. balandžio 3 d. kreipėsi į... 5. Ieškovas UAB PONTEM 2015 m. balandžio 16 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 19 d. nutartimi nutarė civilines... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 22 d. sprendimu nusprendė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 2 d. priėmė papildomą sprendimą... 9. Ieškovas UAB PONTEM dėl teismo sprendimo pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 10. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 14 d. nutartimi ieškovo UAB PONTEM... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 27 d. nutartimi nutarė panaikinti... 13. Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad atsakovas VšĮ Respublikinė... 14. Teismas taip pat nustatė, jog ieškovas UAB PONTEM siekia sudaryti su atsakovu... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Atsakovas VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė atskiruoju... 17. 1) Pirmosios instancijos teismo nutartis pažeidžia teisėtų lūkesčių... 18. 2) Pirmosios instancijos teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra... 19. 3) Pirmosios instancijos teismui 2015 m. balandžio 20 d. nutartimi nutarus... 20. Trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ pateikė atsiliepimą į atsakovo... 21. 1) Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino CPK 144 str. 1 d.... 22. 2) Pirmosios instancijos teismas neištyrė visų faktinių aplinkybių,... 23. 3) Dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepagrįsto taikymo atsakovas patiria... 24. Ieškovas UAB PONTEM pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą,... 25. 1) Atsakovas nepagrįstai teigia, jog skundžiama nutartis prieštarauja... 26. 2) Ieškovas neneigia viešojo intereso užtikrinti nepertraukiamą ligonių... 27. 3) Atsakovas nepagrįstai teigia, jog pritaikius laikinąsias apsaugos... 28. 4) Tarp laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atsakovo nurodomų ateityje,... 29. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė atsiliepimą į atsakovo... 30. 1) Atsakovas piktnaudžiaudamas savo teisėmis, Lietuvos apeliaciniam teismui... 31. 2) Viešas interesas pažeistas nebus, kadangi ligonių dietinis maitinimas yra... 32. 3) Atsakovas nepagrįstai reikalauja nuostolių atlyginimo užtikrinimo,... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 34. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 27... 35. Apeliacinis teismas sprendžia, kad priimtini į bylą su byloje... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 37. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 38. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ... 39. Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirajame skunde teigia, jog pirmosios... 40. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog teismas bylose, kuriose tiekėjas... 41. Viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio... 42. Apeliacinis teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai dėl... 43. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis nustatė, jog Vilniaus... 44. Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas organizavo neskelbiamą pirkimą... 45. Atsakovui pateikus atskirąjį skundą dėl aukščiu nurodytos nutarties,... 46. Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirajame skunde teigia, jog Lietuvos... 47. Atsižvelgdamas į Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d.... 48. Pirmosios instancijos teismas neprivalėjo visiškai vadovautis Lietuvos... 49. Po Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. sprendimo priėmimo,... 50. Pats atsakovas atskirajame skunde pripažįsta, kad sustabdžius 2015 m. liepos... 51. Bylos duomenys patvirtina, kad po skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2015... 52. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis sprendžia, jog... 53. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis sprendžia, jog pirmosios... 54. Dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 55. Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirajame skunde teigia, jog atsakovas dėl... 56. CPK 146 straipsnio 1 d. nustato, kad šalies prašymu teismas nutartimi gali... 57. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nuostolių atlyginimo... 58. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas... 59. Pažymėtina, kad pagal neįsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo 2015 m.... 60. Atsakovas nepateikė duomenų, kad ieškovas UAB PONTEM yra nepajėgus... 61. Kiti atskirajame skunde bei atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 62. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 63. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 64. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą.... 65. Atsakovo VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės prašymo...