Byla 2-532-524/2011
Dėl skolos ir palukanu priteisimo bei atsakoves uždarosios akcines bendroves „Gralis“ priešieškini ieškovei Vokietijos imonei R. H. F. GmbH, tretiesiems asmenims M. Ž., uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“ del reikalavimo patvirtinti sutarties sudaryma ir ipareigojimo priimti daiktus

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Erika Misiuniene, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškoves atstovei adv. padejejai J. Z., atsakoves atstovui adv. M. N., treciojo asmens M. Ž.( M. Ž.) atstovui adv. V. S., viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves Vokietijos imones R. H. F. GmbH ieškini atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gralis“, treciajam asmeniui M. Ž. del skolos ir palukanu priteisimo bei atsakoves uždarosios akcines bendroves „Gralis“ priešieškini ieškovei Vokietijos imonei R. H. F. GmbH, tretiesiems asmenims M. Ž., uždarajai akcinei bendrovei „Swedbank lizingas“ del reikalavimo patvirtinti sutarties sudaryma ir ipareigojimo priimti daiktus,

2n u s t a t e :

3ieškove praše priteisti iš atsakoves UAB „Gralis" 103 584 Lt skolos, 1 070,37 Lt palukanu, 1291,87 Lt nuostoliu, 6 proc. procesiniu palukanu nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad 2009-10-05 ieškove ir atsakove, padedant prekybos tarpininkui (brokeriui) M. Ž., susitare del automobilio „MITSUBISHI EVO IX" pirkimo-pardavimo. Vadovaudamasi šiuo susitarimu bei 2009-10-06 M. Ž. elektroniniu paštu persiusta išankstinio mokejimo saskaita, ieškove sumokejo atsakovei 30000 EUR avansa (103584 Lt). Ieškove ir atsakove buvo susitarusios, kad automobili ieškovei pristatys atsakove, taciau 2009-10-08 ieškovei buvo pristatytas ne sutartas automobilis, o „MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX“. Ieškove atsisake priimti pristatyta automobili ir gražino ji atgal, prieš gražinant pristatyta netinkama automobili, buvo žodžiu susitarta, kad atsakove gražins už automobili sumoketa avansa, taciau atsakove savo isipareigojimo neivykde.

4Atsakove atsiliepimu prašo ieškini atmesti kaip nepagrista; iš ieškoves priteisti atsakovei patirtas butinas ir pagristas 2843,50 Lt išlaidas, kitas bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad ieškovei buvo reikalingas sportinis automobilis lenktynems. Kadangi iki lenktyniu pradžios ieškove nebutu spejusi pristatyti sutarto automobilio „MITSUBISHI EVO IX“, todel vadovaudamasi gera valia, tikedamasi galimo sekmingo bendradarbiavimo su ieškove ateityje, nusprende padaryti ieškovei savotiška nuolaida ir pristatyti ieškovei i Vokietija 2009-10-08 pagal savo specifikacija ir komplektacija i sutarta automobili panašu pakaitini automobili – „MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX“, leisdama juo Ieškovei laikinai ir neatlygintinai pasinaudoti lenktynems. Ieškovei i Vokietija 2009-10-08 pristacius pakaitini automobili laikinai ir neatlygintinai juo pasinaudoti lenktynems ieškove persigalvojo, atsisake priimti jai pristatyta pakaitini automobili ir gražino ji atgal atsakovei. Atsakove visus savo prisiimtus isipareigojimus pagal tarp šaliu susiklosciusius pirkimo–pardavimo teisinius santykius vykde tinkamai: parenge automobili perdavimui; suteike protinga termina ieškovei atvykti i Lietuva ir atsiimti automobili; registruotais laiškais su iteikimu bei elektroniniu paštu praneše ieškovei apie galimybe atsiimti automobili ir pareiga sumoketi likusia pinigu už automobili suma – 6 000 EUR. Atsakoves nuomone, ieškove pažeide savo prisiimtus isipareigojimus, nes gavusi iš atsakovo pranešimus, nustatytu laiku automobilio neatsieme. Ieškove pažeide savo prisiimtus isipareigojimus, todel atsakove igijo teise reikalauti patirtu nuostoliu atlyginimo, o ieškove igijo pareiga juos atlyginti, todel atsakove iskaite nuostolius i ieškoves sumoketa avansa. Atkreipia demesi, kad ieškove yra neteisetai sulaikiusi ir iki šiol atsakovei negražinusi pakaitinio automobilio dokumentu.

5Treciasis asmuo M. Ž. atsiliepimu i ieškini su ieškovo ieškinyje pateiktu teiginiu, kad jis tarpininkavo tarp ieškoves ir atsakoves nesutinka, nes perduodavo tik gauta informacija, jokiu sutarciu kaip tarpininkas nesudare; ieškove ir atsakove galejo tiesiogiai bendrauti ir be jo, nes abiem buvo žinomi rekvizitai ir internetinio ryšio adresai. Nurode, kad jis perduodavo informacija gauta iš ieškoves, atsakovei ir atvirkšciai. Informavo ieškove, už kokia suma parduodamas automobilis ir kokia forma vykdomas atsiskaitymas.

6Ieškove dubliku nurodo, kad ieškinys pagristas ir tenkintinas, nesutinka su atsakoves atsiliepimo argumentais. Nurode, kad ieškove nebuvo davusi atsakovei jokio nurodymo arba kaip nors kitaip išreiškusi sutikimo ar pageidavimo, kad jai butu pristatytas kitas automobilis, o ne „MITSUBISHI EVO IX“. Paaiškina, kad tarp šaliu buvo sudaryta tik viena automobilio pirkimo–pardavimo sutartis ir susitarta, kad automobili ieškovei turi pristatyti atsakove ir po pristatymo gauti likusia kainos dali. Šalys buvo susitarusios, kad automobili „MITSUBISHI EVO IX“ ieškovei pristatys atsakove, todel automobilis turejo buti pristatytas i Vokietijos imone R. H. F. GmhH. Paaiškina, kad pristacius pakaitini automobili buvo žodžiu susitarta, jog atsakove gražins už automobili sumoketa avansa, o ieškove iki tol pasiliks pakaitinio automobilio dokumentus. Priduria, kad ieškove bande susidariusia situacija išspresti taikiai. Isipareigojimus pagal 2009-10-05 sudaryta žodine automobilio pirkimo–pardavimo sutarti pažeide ne ieškove, o atsakove, todel ji neturejo teises 30 000 EUR avansa iskaityti i savo patirtus nuostolius.

7Atsakove tripliku prašo atmesti ieškoves reikalavimus kaip nepagristus. Nurode, kad tarp ieškoves ir atsakoves susikloste neatlygintinis naudojimasis daiktu, t. y. panaudos teisiniai santykiai. Ieškovei buvo pristatytas pakaitinis automobilis, ieškove ji prieme, apžiurejo, t. y. turejo savo dispozicijoje, todel panaudos sutartis tarp šaliu buvo sudaryta. Pažymi, jog panaudos sutarties buvimas netrukde šalims toliau vykdyti savo prisiimtu isipareigojimu pagal automobilio pirkimo–pardavimo sutarti. Atsakove nurodo, kad šalys buvo susitarusios del pakaitinio automobilio pristatymo i Vokietija, taciau automobili „MITSUBISHI EVO IX“ turejo pasiimti atsakove. Atsakove dejo maksimalias pastangas susitarimui ivykdyti ir kilusiam gincui su Ieškovu išspresti.

8Atsakove priešieškiniu prašo patvirtinti automobilio „MITSUBISHI EVO IX", kebulo Nr. ( - ), pirkimo–pardavimo sutarties sudaryma tarp pardavejo UAB „Gralis“ ir pirkejo Vokietijos imones R. H. F. GmbH; ipareigoti ieškove priimti automobili „MITSUBISHI EVO IX“, kebulo Nr. ( - ), ir sumoketi atsakovui UAB „Gralis“ likusia kainos dali, t. y. 5000 EUR; ipareigoti atsakove perduoti ieškovei nuosavyben automobili „MITSUBISHI EVO IX“. Nurode, kad M. Ž. kreipesi i atsakoves imoneje dirbanti G. M. su prašymu surasti automobili, kuri noretu isigyti ieškove. M. Ž. buvo pranešta, kad automobiliu sporto klubas „Vaišvydava“ parduoda du lenktyninius automobilius MITSUBISHI, kuriu vienas kainuoja 35000 EUR, o kitas 45000 EUR ir kuriuos, tarpininkaujant UAB „Gralis“, gali pirkti ieškove. Atsakovei treciasis asmuo M. Ž. praneše, kad ieškove nori isigyti 35000 EUR kainuojanti automobili „MITSUBISHI EVO IX“. Siekdama parduoti R. H. F. GmbH atsakove UAB „Gralis“ ir automobiliu sporto klubas „Vaišvydava“ sudare 2009-10-05 automobilio „MITSUBISHI EVO IX" pirkimo–pardavimo sutarti. Atsakove buvo informuota, kad automobiliu sporto klubas „Vaišvydava“ del automobilio „MITSUBISHI EVO IX“ yra sudariusi lizingo sutarti su UAB „Swedbank lizingas“. Del ieškoves vengimo priimti isigyta automobili ir už ji sumoketi likusia kainos dali, atsakove buvo priversta sudaryti sutarti tarp UAB „Swedbank lizingas“, automobiliu sporto klubo „Vaišvydava“, UAB „Gralis“ del teisiu ir pareigu pagal lizingo sutarti perleidimo. Tarp ieškoves ir atsakoves susikloste pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai. Atsakove visus prisiimtus isipareigojimus vykde tinkamai: parenge automobili perdavimui, suteike protinga termina pirkejui atvykti i Lietuva atsiimti automobili, registruotais laiškais su pranešimu apie iteikima bei elektroniniu paštu praneše pirkejui apie galimybe atsiimti automobili ir pareiga sumoketi likusia automobilio kainos dali. Ieškove pirkeja atsisake tai padaryti reikalaudamas gražinti sumoketus pinigus. Kadangi pirkejas isipareigojo pirkti automobili „MITSUBISHI EVO IX“, už ji sumokejo 30000 EUR, taciau atsisako iforminti automobilio pirkimo–pardavimo sutarti, tai pardavejas turi teise teismo tvarka reikalauti patvirtinti sutarties sudaryma.

9Ieškove atsiliepimu i priešieškini prašo priešieškini atmesti. Nurode, kad byloje nera ginco del sutarties sudarymo. 2009-10-05 ieškove ir atsakove sutare del automobilio „MITSUBISHi EVO IX“ pirkimo–pardavimo sutarti. Ieškove isipareigojimus pagal šia sutarti ivykde tinkamai, t. y. apmokejo elektroniniu paštu atsiusta 30 000 EUR dydžio išankstinio mokejimo saskaita, tuo tarpu atsakove vietoj šaliu sutarto automobilio i Vokietija 2009-10-08 pristate kita automobili „MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX“. Atsakove venge tinkamai vykdyti sutarti, atsisake gražinti sumoketa avansa, del to pirkimo–pardavimo sutartis ir buvo nutraukta. Pažymejo, kad atsakoves reikalavimai priešieškinyje yra neigyvendinami, nes atsakove nera automobilio „MITSUBISHI EVO IX“ savininke ar valdytoja bei neturi ir lizingo sutikimo perleisti mineta automobili treciajam asmeniui.

10Treciasis asmuo UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepimu i priešieškini nurode, kad priešieškinis yra nepagristas. Pažymejo, kad 2010-04-21 lizingo bendrove, treciasis asmuo automobiliu sporto klubas „Vaišvydava“ ir atsakove sudare sutarti Nr. LT063529 del teisiu ir pareigu pagal lizingo sutarti perleidimo, kuri, vadovaujantis 8.2 punktu, turejo isigalioti, kai treciasis asmuo automobiliu sporto klubas „Vaišvydava“ arba atsakove sumokes lizingo bendrovei treciojo asmens automobiliu sporto klubo „Vaišvydava“ pagal lizingo sutarti pradelstas sumoketi sutartines imokas. Taciau nei atsakove, nei treciasis asmuo automobiliu sporto klubas „Vaišvydava" minetu pradelstu sumu nesumokejo ir mineta sutartis del teisiu ir pareigu pagal lizingo sutarti perleidimo neisigaliojo. 2010-05-10 pranešimu Nr. 01-30-5735 lizingo bendrove vienašališkai nutrauke lizingo sutarti ir, vadovaujantis lizingo sutarties bendruju salygu 11.2.3. p., pareikalavo gražinti lizingo sutarties pagrindu valdyta ir naudota turta, taciau turtas lizingo bendrovei nebuvo gražintas. Pažymi, kad turtas nuosavybes teise priklauso lizingo bendrovei. Lizingo bendroves nuomone, nei atsakove, nei treciasis asmuo automobiliu sporto klubas „Vaišvydava“ neturejo teises sudaryti turto pirkimo–pardavimo sutarties, kadangi nebudami turto savininkais, ne vienas iš ju negalejo disponuoti turtu neturedami teiseto Turto savininko sutikimo.

11Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

12UAB ,,Vaišvydava‘‘ pašalinta iš treciuju asmenu, nes iš treciojo asmens UAB ,,Swedbank lizingas‘‘paaiškinimo (t.2, b.l. 196 ) nustatyta, kad ginco automobilis yra UAB ,,Swedbank lizingas‘‘ nuosavybe, o atsakovei yra apribota teise disponuoti šiuo automobiliu neturinti UAB ,,Swedbank lizingas‘‘ rašytinio leidimo.

13Sutarciu teiseje visu pirma galioja sutarties laisves principas, kuris reiškia tai, kad šalys turi teise laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiura nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. Taigi sutartis galioja tokio turinio, kokio sieke jos šalys. Esant gincui del sutarties turinio, butina nustatyti, ko sutarties šalys, sudarydamos sutarti, sieke ir kaip suderino savo valia, kad butu atskleisti šaliu tikrieji ketinimai, tai reiškia, kad, kilus poreikiui išaiškinti sutarti, sutartis visu pirma turi buti aiškinama sažiningai ir neapsiribojant vien pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Tikraja šaliu valia galima nustatyti aiškinantis bei vertinant sutarties sudarymo metu egzistavusias aplinkybes. Visos sutarties salygos turi buti aiškinamos atsižvelgiant i ju tarpusavio ryši, sutarties esme ir tiksla. Aiškinant sutarti reikia atsižvelgti ir i iprastines aplinkybes, nors jos sutartyje gali buti ir nenurodytos. Aiškinant sutarti taip pat turi buti atsižvelgiama ir i šaliu tarpusavio santykiu praktika, derybas del sutarties, galimus kitus, nepatenkancius i aiškinamos sutarties turini, taciau turejusius itakos sutarties šaliu ketinimu turiniui, susitarimus. CK 6.193 straipsnis reglamentuoja sutarciu aiškinimo taisykles ir jos detalizuotos Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2000 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilineje byloje AB „Turto bankas“ v. UAB „Vaidluve“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-406/2000; 2003 m. rugsejo 15 d. nutartis, priimta civilineje byloje UAB „Sauliuta“ v. AB „Lytagra“, bylos Nr. 3K-3-813/2003; 2004 m. rugsejo 8 d. nutartis, priimta civilineje byloje UAB „Auksinis varnas“ v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2005 m. rugsejo 19 d. nutartis, priimta civilineje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „Arum“, bylos Nr. 3K-3-406/2005, ir kt.). Be to, sutartys turi buti aiškinamos vienodai tiek joms galiojant, tiek ir joms pasibaigus. Jos turi buti aiškinamos sažiningai (CK 6.193 straipsnio 3 dalis).

14Bylos medžiaga irodo, kad šalys nebuvo sudariusios sutarties rašytine forma, todel šaliu irodinejamu aplinkybiu irodinejimas apsunkinamas. Ginco del sutarties teisinio pagrindo byloje nera, t.y. ieškove pripažista, jog ketino isigyti sportini automobili iš atsakoves, o atsakove ketino surasti ir parduoti ieškovei automobili. Taciau esminis gincas byloje vyksta del žodines sutarties dalyko, t.y. del kokio automobilio šalys buvo susitarusios, t.y. už koki automobili ieškove sumokejo avansa ir del sutarties ivykdymo termino. Byloje nustatyta, jog šaliu bendravimas vyko telefonu ir elektroniniais laiškais per treciaji asmeni. Iš šaliu procesiniu dokumentu darytina išvada, kad šios bylos esme yra ieškovo sumoketo avanso gražinimas už atsakoves nepateikta automobili, o atsakove reikalauja pripažinti, jog sutartis del automobilio ,,Mitsubishi EVO IX‘‘, kebulo Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo buvo sudaryta. Iš atsakoves atstovo ir liudytoju G. M. ir I. J. parodymu(t.3, b.l.25) nustatyta, kad atsakove pasiulyti ieškovei per treciaji asmeni galejo tik du automobilius, kuriu vieno kaina buvo 45 000 euru, o kito-35 000 euru. Treciasis asmuo atsakovei pasake, jog reikalingas pigesnis automobilis už 35 000 euru, taciau iš paminetu liudytoju parodymu nustatyta, jog šis automobilis negalejo buti pristatytas i Vokietija 2009 m. spalio menesi, nes jam buvo reikalingas remontas. Aiškinantis atsakoves valia del parduodamo automobilio sudarant sutarti iš liudytoju parodymu nustatyta, jog šalys buvo sutarusios pirkti automobili ,Mitsubishi EVO IX‘‘, kebulo Nr. ( - ), kurio kaina buvo sutarta 35 000 euru, ir jo nuotraukos buvo iš atsakovo persiustos ieškovei, taciau atsakove i Vokietija pristate kita automobili, t. y. turejo tiksla paskolinti ji lenktynems be rašytines sutarties. Taip pat iš liudytojo G. M. parodymu nustatyta, jog šalys derejosi ir del to, jog jei skolinamas automobilis patiks ieškovei, jis gales ji pasilikti, t.y. jis gales buti pirkimo-pardavimo sutarties dalyku. Taciau ivertinus šaliu susirašinejima ir analizuojant šaliu teisini santyki, atsakoves liudytoju parodymai nera pakankami nustatant, jog žodines sutarties ivykdymo terminas nebuvo 2009m. spalio menuo. Iš atsakoves priešieškinio ir liudytojo G. M. parodymu nustatyta, jog atsakove remiasi aplinkybe, kad šios sutarties ivykdymo konkretus terminas nebuvo nustatytas. Paminetos sutarciu aiškinimo taisykles aiškintis šaliu valia sutartiniuose santykiuose ipareigoja sutarties sudarymo metu. Abi šalys pripažista, jog veikdamos per atstova treciaji asmeni M. Ž., 2009m. spalio 5d. atsakove persiunte, o ieškove gavo automobilio ,,Mitsubishi EVO IX‘‘, kebulo Nr. ( - ), nuotraukas(t.1, b.l. 15-21). 2009-10-06 treciasis asmuo persiunte ieškovei atsakoves 2009-10-05 išrašyta išankstinio mokejimo saskaita 30 000 EUR (t.1, b.l.25-27). Byloje nera irodymu, jog atsakove butu iškelusi treciajam asmeniui ginca del netinkamo atstovavimo, todel M. Ž. elektroninis susirašinejimas su šalimis , laikytinas atsakoves pozicijos pateikimu. Iš tokio rašto (t.1, b.l.25) darytina išvada, kad atsakoves veiksmas pristatyti automobili i Vokietija buvo siejamas su atsakoves pateiktos saskaitos apmokejimu. Be to, šis raštas paneigia liudytojo G. M. parodymus del kito automobilio panaudos, nes rašte nurodoma, jog atvežto automobilio tik dokumentai ir numeriai tures buti gražinti atsakovei del galutiniu dokumentu sutvarkymu, be to, šiame rašte buvo nurodoma, kad ieškove 5000 euru, t.y. likusia kainos dali tures sumoketi vairuotojui. CK 6.162 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis sudaroma pateikiant pasiulyma (oferta) ir priimant pasiulyma (akceptas) arba kitais šaliu susitarima pakankamai irodanciais veiksmais. Oferta yra vienašalis sandoris, kuriuo siuloma sudaryti sutarti. Kad asmens veiksmai konkreciu atveju butu pripažistami oferta, butina tenkinti du ofertos turiniui keliamus reikalavimus: ofertos apibrežtuma ir oferento ketinimu rimtuma (CK 6.167 straipsnio 1 dalis). Ofertos apibrežtumas reiškia, kad ofertoje išdestytos esmines siulomos sutarties salygos. Kitaip tariant, akceptantui gavus oferta turi buti aišku, kas konkreciai siuloma, ir nereiketu jokios papildomos informacijos. Antrasis ofertos požymis - oferento ketinimu rimtumas- reiškia, jog oferentas siulo stoti ne i bet kokius, bet i sutartinius teisinius santykius ir suvokia arba turi suvokti, jog, priemus pasiulyma, tokie santykiai atsiras. Jei siuloma tik deretis, toks siulymas nesukelia tokiu paciu teisiniu pasekmiu kaip oferta. Taciau šioje byloje atsakovo veiksmas-pateikti apmoketi išankstinio mokejimo saskaita ieškovui ir prašomo parduoti automobilio nuotrauku pateikimas gali buti pripažintas oferta, nes toks pasiulymas yra apibrežtas, išreiškia ketinimu rimtuma ir šiuos veiksmus ieškove pagristai suprato kaip oferta del konkretaus automobilio ,,Mitsubishi EVO IX‘‘, kebulo Nr. ( - ). Byloje nera irodymu, jog paminetus ofertos požymius atitiko atsakovo kito pristatyto automobilio panaudai pasiulymas. Atsakoves nurodytas ieškovei atlikti veiksmas sumoketi likusia kainos dali vairuotojui paneigia liudytojo G. M. parodymus, jog kito automobilio pateikimo tikslas buvo neatlygintine panauda. Be to, byloje nera jokiu irodymu, jog ieškove butu prašiusi tokia panauda suteikti. Atsakoves veiksmai – išankstinio apmokejimo saskaitos pateikimas ir automobilio pristatymas i Vokietija-buvo vykdomi lygiagreciai, todel neatlygintinos panaudos buvima paneigia ir logikos desniai bei CK 1.5 str. itvirtintas protingumo principas. Liudytojo G. M. parodymais atsakove šia aplinkybe irodineja kaip veiksma, atlikta UAB ,,Gralis‘‘ vardu, o ne fizinio asmens G. M. vardu, todel CK 1.5 str. itvirtinto protingumo principo prasme juridinio asmens nuostolingas veiksmas prieštarauja šiam principui. Aiškinant sutarti butina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje itvirtintais bendraisiais teises principais. Tai reiškia, kad sutarties salygos turi buti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštu nesažiningumo vienos iš šaliu atžvilgiu.

15Todel darytina išvada, kad šaliu gincas kilo del pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis yra konsensualine dvišale atlygintine sutartis, nukreipta i daikto pirkejui perdavima nuosavyben ar patikejimo teise (CK 6.305 straipsnis). Sudarius pirkimo–pardavimo sutarti atsiranda teisinis prievolinis santykis, kurio turinys – pardavejo ir pirkejo tarpusavyje susijusios teises ir pareigos; jas vykdydamos šalys pasiekia rezultata, kurio tikejosi sudarydamos sutarti. CK 6.200 straipsnyje itvirtinti sutarties vykdymo principai; tai – imperatyviosios istatymo nuostatos, pagal kurias privalo elgtis abi sutartines prievoles šalys – tiek skolininkas, tiek ir kreditorius.

16Pardavejo pareiga perduoti pirkejui sutarto asortimento daiktus (CK 6.331 straipsnio 1 dalis). Kai pardavejas neivykdo šios pareigos, pirkejas turi teise pasinaudoti istatyme nustatytomis priemonemis savo pažeistai teisei apginti (CK 6.332 straipsnis). Atsakove pripažista, jog nurodyta sumoketi ginco pinigu suma iš ieškoves gavo, tai patvirtina ir išankstinio apmokejimo saskaita, todel byloje irodyta, kad ieškove savo pareiga pagal paminetus pirkimo-pardavimo santykius ivykde ir del šios pareigos nera ginco, todel ieškove, ivykdžiusi pareiga, igyja teise reikalauti iš atsakoves ivykdyti pardavejo pareiga ar pasinaudoti istatyme nustatytais jos turimos civilines teises gynimo budais. Atsakove šiuo atveju, negražindamas avansu gautos pinigu sumos, neturi teises remtis prievoles ivykdymo termino aplinkybe, nes visu pirma iš jo ivykdytu veiksmu analize irodo, kad ji 2009 m. spalio men. buvo numaciusi pristatyti automobili ieškovei ir tai buvo šaliu žodinio susitarimo dalis. Kito panaudos sandorio susitarimui pagristi atsakove teikia tik savo paaiškinima bei savo liudytoju parodymus ir byloje nera kitu irodymu, leidžianciu konstatuoti, jog atsakoves oferta del panaudos sandorio sudarymo buvo ieškoves priimta(CK 6.173 straipsnio 1 dalis), nes byla irodo, jog ieškove kito automobilio panaudai neprieme. Šalys neneigia susirašinejimo elektroniniu paštu, todel nepaneigta ieškovo nuosekli pozicija, jog jis iš karto po kito automobilio pristatymo pradejo reikalauti gražinti avansa (t.1, b.l.32, 81). Be to, ieškove raštu pareiške atsakovei, jog 2009-12-09 nutraukia sutarti CK 6.332 str. 3d. pagrindu, atsakove šio sutarties nutraukimo negincijo, todel atsakoves priešieškinio tenkinti nera pagrindo.

17CK 6.331 str.1 d. nustato jo pareiga perduoti sutarto asortimento daiktus - automobili. Nagrinejamo ginco atveju ieškove atliko išankstini mokejima už daikta konkretu automobili - ,,Mitsubishi EVO IX‘‘, kebulo Nr. ( - ); atsakovei neperdavus pirkimo-pardavimo sutarties dalyko (kitaip byloje neirodyta), ieškove igyja teise i sumoketos sumos gražinima ( t.1 b.l. 28-29, CK 6.315 straipsnio 1, 3 d., 6.332 str.3d.). Todel ši ieškinio dalis tenkintina.

18Ieškinio dalis del 1070,37 Lt palukanu, apskaiciuotu už laikotarpi nuo 2009-11-17 iki 2010-01-28 tenkintina. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestine teiseju kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007, išaiškino, kad sutartines netesybos apibrežia šaliu atsakomybes ribas už prievoles neivykdyma sutarties sudarymo momentu ir suteikia teise i jas, konstatavus prievoles neivykdymo fakta. Netesybos yra prievoliu ivykdymo užtikrinimo priemone ir civilines atsakomybes forma. Jeigu skolininkas pažeidžia pinigine prievole, pavyzdžiui, nesumoka skolos, tai jis daro kreditoriui nuostolius, nes toliau be užmokescio naudojasi šio piniginemis lešomis. Be to, kai skolininkas praleidžia pinigines prievoles ivykdymo termina, tai jis privalo moketi už termino praleidima sutarties ir istatymo nustatytas palukanas. Jos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). Ieškove prašo priteisti istatymo nustatytas netesybas ir šis jos reikalavimas yra pagristas CK 6.37 str.2 d., todel ieškinio dalis del 1070,37 Lt palukanu, apskaiciuotu už laikotarpi nuo 2009-11-17 iki 2010-01-28 tenkintina ir priteistinos 6 procentu dydžio metines procesines palukanos nuo bylos iškelimo teisme iki sprendimo visiško ivykdymo ( CK 6.37 str. 2d., 6.210 str.).

19Del 1 291,87 Lt nuostoliu, susijusiu su skolos išieškojimu ne teismo tvarka.

20CK 6.249 str. 4d. 3p. numatyta, jog i nuostolius iskaiciuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostoliu išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškove irode šios ieškinio dalies pagristuma, apmokedama Attorneys advokatu profesines bendrijos 2009-12-09 išrašyta saskaita už teisines konsultacijas(byla Nr. L2-1200-524/2010, b.l. 16, 23). Su pareiškimu del teismo isakymo išdavimo ieškove kreipesi 2009-12-18 ir už pareiškimo paruošima yra išrašyta kita saskaita, šios ieškoves išlaidos atitinka protingumo principa, todel yra pagrindas jas priteisti. Be to, ivertintina tai, kad atsakove 2009-11-05, 2009-12-09 raštais (t.1, b.l.32-34) buvo ispeta del kreipimosi i teisininkus bei išreiškusi savo valia atsiimti sumoketa avansa. Paminetos pirkimo-pardavimo teisinius santykius reglamentuojancios teises normos nesudaro pagrindo atsakoves veiksma atsisakyti gražinti gauta avansa laikyti teisetu.

21Del ieškoves bylinejimosi išlaidu.

22Ieškove pateike teismui 839,72 Lt išlaidu, susijusiu su bylos nagrinejimu leistinumo tvarka išduodant teismo isakyma ( byla Nr. L2-1200-524/2010, b.l. 20), 4 132 Lt išlaidu, susijusiu su dokumentu teismui paruošimu, vertimo išlaidomis, registro ir antstolio bei administravimo mokesciais(t.1, b.l.100-107), 7 308, 89 Lt išlaidu, susijusiu su dokumentu teismui paruošimu bei administravimo mokesciais (t.1, b.l.108-114), 6 835,96 Lt išlaidu, susijusiu su dokumentu teismui paruošimu ir vertimo išlaidomis bei administravimo mokesciais (t.2, b .l.14-22), 946,24 Lt , 1446,55 Lt, 859,23 Lt išlaidu, susijusiu su teisinemis konsultacijomis ir administravimo išlaidos ( t. 2, b.l.23-36), 6 893,37 Lt išlaidu , susijusiu su liudytoju apklausa, t.y. ju atvykimu i Lietuva, apgyvendinimo ir transporto išlaidomis(t.2, b.l.117-144) bei 2011-02-19 teismo posedyje pateikta ieškovei išrašyta saskaita 2509,71 euru , o perskaiciavus i litus-8658,49 Lt, todel byloje sprestinas klausimas del 30 187,36 Lt išlaidu, susijusiu su advokato pagalba, procesiniu dokumentu vertimu bei 6 893,37 Lt išlaidu, susijusiu su liudytoju apklausa. Šios išlaidos tenkintinos iš dalies. Pagal LR CPK 93 str. 1 d. nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir butu atleista nuo bylinejimosi išlaidu mokejimo i valstybes biudžeta.

23LR CPK 98 str. 2 d. numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padejejo pagalba, atsižvelgiant i konkrecios bylos sudetinguma ir advokato ar advokato padejejo darbo ir laiko sanaudas, yra priteisiamos ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatu tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose del užmokescio dydžio. Lietuvos advokatu tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine paslauga (paslaugas) maksimalaus dydžio ir šiu Rekomendaciju 7 p. numato, kad užmokescio už teisine pagalba maksimalus dydžiai apskaiciuojami taikant koeficientus, kuriu pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtinta minimali menesine alga. Rekomendaciju 8.2 p. nustato, kad maksimalus užmokestis už teisines paslaugas paruošiant ieškini apskaiciuojamas taikant koeficienta 3, o už dubliko paruošima -1,75. Ieškovei buvo suteikta ieškinio atstovavimo teisme teisine pagalba. Pažymetina, kad bylos nagrinejimo pirmosios instancijos teisme metu minimali menesine alga buvo 800 Lt, todel maksimalus užmokestis už nurodytu procesiniu dokumentu paruošima galejo buti 2400 Lt, už dubliko paruošima 1400 Lt. Be to, ieškoves advokato padejeja dalyvavo trijuose teismo posedžiuose, o pagal Rekomendaciju 8.18 p. užmokestis už teisine pagalba apskaiciuotinas taikant koeficienta 0,15 už viena atstovavimo valanda. Iš prašomos priteisti 30 178,36 Lt sumos 66,30 Lt sudaro vertimo išlaidos, todel ši suma priteistina, taigi ieškove reikalaudama priteisti 30 112,06 Lt turetu advokato pagalbos išlaidu, viršijo Rekomendacijose nurodyta maksimalia darbo užmokescio už teisines paslaugas suma, todel atsižvelgiant i bylos sudetinguma, advokatu darbo ir laiko sanaudas, priteistini 9 639,72 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi (3800 Lt už procesiniu dokumentu paruošima bei 5000 Lt už teisines konsultacijas bei atstovavima teisme CPK 98 str. 2 d. ir 839,72 Lt išlaidu, susijusiu su bylos nagrinejimu leistinumo tvarka išduodant teismo isakyma advokato pagalbai apmoketi).

24Del 6 893,37 Lt išlaidu , susijusiu su liudytoju apklausa, t.y. ju atvykimu i Lietuva, apgyvendinimo ir transporto išlaidomis (t.2, b.l.117-144). I 2010-09-13 teismo posedi atvyko ieškoves atstovas H. R. M , adv. F. H. bei liudytojai W. D. ir N. F. ( t.2, b.l.51). CPK 89-91str. reglamentuotas butinu ir pagristu išlaidu, susijusios su liudytoju apklausa, priteisimo pagrindas iš atsakovo. CPK 90 str.4 d. nustatyta, kad šaliai, kurios iniciatyva iškviestas liudytojas dave parodymus, neturincius reikšmes bylai, turetos išlaidos del jo iškvietimo iš kitos šalies nepriteisiamos. Šioje byloje pasiruošimas bylos nagrinejimui vyko paruošiamuju dokumentu budu, todel iš atsakoves atsiliepimo i ieškini bei tripliko buvo galima nustatyti, jog atsakove pripažista aplinkybe, jog i Vokietija buvo pristatytas pakaitinis automobilis, t.y. ne tas, kurio kebulo numeris ir nuotraukos buvo išsiustos ieškovei, todel ieškoves paminetu liudytoju apklausa neturejo reikšmes bylai, nes byloje nebuvo ginco del panaudos teisiniu santykiu, o atsakove pripažino aplinkybe, jog pristate i Vokietija kita automobili, todel ju turetos keliones bei gyvenamosios patalpos išlaidos nepriteistinos iš atsakoves. Ieškovui atstovavo i pamineta posedi atvykes advokatas F. H. ir adv. padejeja J. Z., taciau atsižvelgiant i bylos sudetinguma išlaidos susijusios su ieškoves advokato atvykimu iš Vokietijos, nera butinos, todel iš šios prašomos sumos priteistina tik ieškoves atstovo atvykimui išleista pinigu suma - 1723,34 Lt.

25Iš atsakoves ieškovei priteistini 3 119 Lt žyminio mokescio paduodant ieškini bei 101,95 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu valstybei ( CPK 88 str. 1d.3p., 93 str.1d.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str., 307 str. 1d., teismas

Nutarė

27ieškini patenkinti. Priteisti Vokietijos imonei R. H. F. GmbH, imones kodas ( - ) iš UAB ,,Gralis‘‘, imones kodas ( - ), ( - ), 103 584 Lt skolos, 1 070,37 Lt palukanu, 1 291,87 Lt nuostoliu bei 6 procentus metiniu palukanu nuo priteistu sumu nuo bylos iškelimo teisme (2009-12-18) iki sprendimo visiško ivykdymo bei 9 639,72 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi, 1723,34 Lt bylinejimosi išlaidu ir 3 119 Lt žyminio mokescio paduodant ieškini.

28Priteisti iš UAB ,,Gralis‘‘101,95 Lt bylinejimosi išlaidu valstybei.

29Priešieškini atmesti.

30Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipedos apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Erika Misiuniene,... 2. n u s t a t e :... 3. ieškove praše priteisti iš atsakoves UAB „Gralis" 103 584 Lt skolos, 1... 4. Atsakove atsiliepimu prašo ieškini atmesti kaip nepagrista; iš ieškoves... 5. Treciasis asmuo M. Ž. atsiliepimu i ieškini su ieškovo... 6. Ieškove dubliku nurodo, kad ieškinys pagristas ir tenkintinas, nesutinka su... 7. Atsakove tripliku prašo atmesti ieškoves reikalavimus kaip nepagristus.... 8. Atsakove priešieškiniu prašo patvirtinti automobilio „MITSUBISHI EVO IX",... 9. Ieškove atsiliepimu i priešieškini prašo priešieškini atmesti. Nurode,... 10. Treciasis asmuo UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepimu i priešieškini... 11. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 12. UAB ,,Vaišvydava‘‘ pašalinta iš treciuju asmenu, nes iš treciojo asmens... 13. Sutarciu teiseje visu pirma galioja sutarties laisves principas, kuris reiškia... 14. Bylos medžiaga irodo, kad šalys nebuvo sudariusios sutarties rašytine forma,... 15. Todel darytina išvada, kad šaliu gincas kilo del pirkimo–pardavimo... 16. Pardavejo pareiga perduoti pirkejui sutarto asortimento daiktus (CK 6.331... 17. CK 6.331 str.1 d. nustato jo pareiga perduoti sutarto asortimento daiktus -... 18. Ieškinio dalis del 1070,37 Lt palukanu, apskaiciuotu už laikotarpi nuo... 19. Del 1 291,87 Lt nuostoliu, susijusiu su skolos išieškojimu ne teismo tvarka.... 20. CK 6.249 str. 4d. 3p. numatyta, jog i nuostolius iskaiciuojamos protingos... 21. Del ieškoves bylinejimosi išlaidu.... 22. Ieškove pateike teismui 839,72 Lt išlaidu, susijusiu su bylos nagrinejimu... 23. LR CPK 98 str. 2 d. numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 24. Del 6 893,37 Lt išlaidu , susijusiu su liudytoju apklausa, t.y. ju atvykimu i... 25. Iš atsakoves ieškovei priteistini 3 119 Lt žyminio mokescio paduodant... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str., 307 str. 1d., teismas... 27. ieškini patenkinti. Priteisti Vokietijos imonei R. H. F.... 28. Priteisti iš UAB ,,Gralis‘‘101,95 Lt bylinejimosi išlaidu valstybei.... 29. Priešieškini atmesti.... 30. Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali buti...