Byla P2-118-907/2015
Dėl baudos skyrimo vykdymo procese

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Asta Čebatoriūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolės Vaivos Šimkienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims VšĮ “HC Gaivineta”, BUAB “Gaivineta” ir A. P. dėl baudos skyrimo vykdymo procese,

Nustatė

2antstolė Vaiva Šimkienė pateikė teismui pareiškimą vykdymo procese, kuriuo prašo nubausti pinigine bauda VšĮ „HC Gaivineta“ vadovą - direktorių A. P. už kiekvieną antstolio reikalavimo ir patvarkymo nevykdymo dieną ir kliudymą vykdyti vykdomąjį dokumentą. Nurodė, kad antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje vykdomas vykdomasis dokumentas Nr. 2-325-357/2013, kurį išdavė Šiaulių apygardos teismas 2014-04-30 dėl 77816,30 Eur išieškojimo vykdomojoje byloje, kurioje skolininkas A. P., o išieškotojas BUAB „Gaivineta“, atstovaujama administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“. Vykdant vykdomąją bylą, patikrinus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis nustatyta, kad skolininkas A. P. dirba VšĮ „HC Gaivineta“, į. k. 300557625. Todėl 2014-06-18 buvo priimtas ir išsiųstas patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. 2-325-357/2013 vykdomojoje byloje Nr. 0071/14/01348, kuriuo įmonė buvo įpareigota iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį daryti nustatyto dydžio išskaitas jas pervedant į antstolės Vaivos Šimkienės depozitinę sąskaitą. Šis patvarkymas VšĮ „HC Gaivineta“ įteiktas 2014-06-20. Nepaisant įpareigojimų, jokios išskaitos iš A. P. darbo užmokesčio nebuvo daromos ir į antstolės Vaivos Šimkienės depozitinę sąskaitą nebuvo pervedamos. 2015-05-26 VšĮ „HC Gaivineta" išsiųstas patvarkymas dėl informacijos pateikimo, kurio skolininko darbovietė buvo įpareigota per tris dienas pateikti informaciją, kodėl kiekvieną mėnesį nėra atliekamos išskaitos iš A. P. darbo užmokesčio, taip pat kada išskaitos bus atliktos. Tačiau antstolės Vaivos Šimkienės reikalavimai yra nevykdomi, t.y. išskaitos nėra daromos bei nepateikiama informacija apie tokio neveikimo priežastis. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išrašas patvirtina, kad visą laikotarpį nuo 2014-07-01 skolininkui darbo užmokestis buvo mokamas.

3Suinteresuotas asmuo A. P. pateikė atsiliepimą, nurodydamas, jog su prašoma skirti bauda jis nesutinka, nes turi finansinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams, kurie, jo manymu, turi pirmenybę prieš šį kreditorių, o visiems kreditoriams jo darbo užmokesčio nepakanka.

4Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimo nepateikė.

5Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

6Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Antstolis vykdymo procese privalo būti aktyvus ir savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas būtų realiai įvykdytas (LR CPK 634 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste - CPK) 585 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 289,00 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (LR CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (LR CPK 585 straipsnio 3 dalis).

7Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0071/14/01348 matyti, kad joje vykdomas išieškojimas iš skolininko A. P. išieškotojo BUAB „Gaivineta“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“, naudai (1-2 vykd.b.l.) Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą, 2014-06-18 buvo priimtas patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. 2-325-357/2013, kuriuo įmonė buvo įpareigota iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį daryti nustatyto dydžio išskaitas jas pervedant į antstolės Vaivos Šimkienės depozitinę sąskaitą (30 vykd. b.l.). 2015-05-26 VšĮ „HC Gaivineta“ priimtas patvarkymas dėl informacijos pateikimo, kurio skolininko darbovietė buvo įpareigota per tris dienas pateikti informaciją, kodėl kiekvieną mėnesį nėra atliekamos išskaitos iš A. P. darbo užmokesčio, taip pat kada išskaitos bus atliktos (55 vykd. b.l.) Antstoliui išsiuntus VšĮ „HC Gaivineta“ minėtus patvarkymus, bylos duomenys patvirtina, kad jie buvo įteikti juridinio asmens VšĮ „HC Gaivineta“ buveinės adresu, t.y. tinkamai (57-66 vykd.b.l.). Minėti antstolės patvarkymai iki šiol nebuvo vykdomi.

8Juridinių asmenų registro duomenimis A. P. yra VšĮ „HC Gaivineta“ vadovas nuo 2009-03-12 (7-9 b. l.).

9Antstolė nurodo, jog aukščiau nurodyti patvarkymai skolininko darbdaviui UAB VšĮ „HC Gaivineta“ buvo išsiųsti, tačiau atsakymai nebuvo gauti, lėšos iš skolininko darbo užmokesčio į antstolės depozitinę sąskaitą nėra pervedamos, bei antstolės reikalauti duomenys nepateikti, todėl prašo UAB VšĮ „HC Gaivineta“ vadovą nubausti įstatymo nustatyta tvarka. Antstolės patvarkymuose buvo išaiškintos antstolio reikalavimų nevykdymo teisinės pasekmės. Įmonės vadovo elgesys nevykdant antstolės patvarkymus vertintinas kaip pažeidžiantis įstatymų normas, reglamentuojančias antstolio reikalavimų vykdymą. Tiek teismo procesinio sprendimo privalomumas, tiek antstolio teisėtų reikalavimų privalomumas (CPK 585 straipsnis) reiškia tai, kad įstatymas nesuteikia teisės asmeniui, kurio atžvilgiu atitinkami dokumentai yra priimti, pasirinkti, ar jis vykdys atitinkamus teismo ar antstolio reikalavimus, ar nevykdys. A. P. atsiliepime nurodė, jog su prašoma skirti bauda jis nesutinka, nes turi finansinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams, kurie, jo manymu, turi pirmenybę prieš šį kreditorių, o visiems kreditoriams jo darbo užmokesčio nepakanka. A. P. pateikė teismui atsiliepimą, bet jame nurodytas aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikė, nurodydamas, jog pateiks vėliau, nors žino, kad baudos skyrimo klausimas yra sprendžiamas teismo posėdyje, jo datą nurodant jam išsiųstame pranešime, kurį jis gavo. Atkreiptinas dėmesys, jog A. P., kaip jau buvo paminėta aukščiau, negali pasirinkti, vykdys jis teismo sprendimą ar ne, vykdymo procesą reglamentuoja teisės aktai, o išieškojimą vykdo antstoliai, jei asmuo nemoka gera valia. Be to, antstolė jam siuntė du patvarkymus, kuriuos jis gavo, bet kurių nevykdo ir nepraneša antstolei apie jų neįvykdymo priežastis, vykdomojoje byloje tokių duomenų nėra. Konstatavus antstolės patvarkymų 2014-06-18 ir 2015-05-26 nevykdymo faktą be svarbių priežasčių, VšĮ „HC Gaivineta“ vadovui skirtina bauda. UAB VšĮ „HC Gaivineta“ vadovas nevykdė dviejų antstolės patvarkymų, jie nevykdomi pakankamai ilgą laiko tarpą (daugiau kaip metai laiko), byloje duomenų apie galimas antstolės reikalavimų nevykdymo priežastis, apie kitas aplinkybes, turinčias įtakos atsakomybės mastui, nėra, atsižvelgiant į tai, kad asmens atsakomybė dėl antstolio reikalavimų nevykdymo svarstoma pirmą kartą, vadovaujantis protingumo, teisingumo principais VšĮ „HC Gaivineta“ vadovui A. P. skirtina 100,00 Eur bauda, bet ne atitinkama bauda už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo antstolei vykdyti vykdomąjį dokumentą dieną, kaip to prašo antstolė.

10Pažymėtina, kad baudos paskyrimas neatleidžia VšĮ „HC Gaivineta“ vadovo nuo pareigos vykdyti antstolės patvarkymus.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 585 straipsniu, 593 straipsniu, 612 straipsniu, 734 straipsniu, teismas

Nutarė

12pareiškimą tenkinti iš dalies.

13Skirti VšĮ „HC Gaivineta“, į. k. 300557625, vadovui A. P., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieno šimto eurų) baudą, išieškant ją į valstybės biudžetą.

14Kitoje dalyje pareiškimą atmesti.

15Nutarčiai įsiteisėjus, antstolei grąžinti vykdomąją bylą.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai