Byla e2S-215-866/2019
Dėl AB SEB bankas kreditorinio reikalavimo netvirtinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė, rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi apelianto (kreditoriaus) AB SEB banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutarties dalies, dėl AB SEB bankas kreditorinio reikalavimo netvirtinimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė 1.

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. nutartimi E. K. J. iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjusi. 2.

5Bankroto administratorius UAB „Stiprus žmogus“ pateikė prašymą patvirtinti fizinio asmens E. K. J.kreditorių, pateikusių prašymus, finansinius reikalavimus. Nurodė, sutinkantis su AB SEB bankas kreditoriniu reikalavimu dalyje dėl 3 932, 17 Eur (pirmo etapo suma – 2 833, 62 Eur, antrojo etapo suma – 1 098, 55 Eur), tačiau dalyje dėl 12 907, 65 Eur negrąžinto kredito ir 17, 20 Eur einamojo mokėjimo palūkanų, nesutiko, pažymėdamas, kad pirma sutartis nėra nutraukta, antra, vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau FABĮ) 7 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, tik patvirtinus planą, suinteresuoti asmenys informuojami apie sutarčių nutraukimą, ir dėl atsiradę reikalavimai tenkinamai FABĮ 29 straipsnyje nustatyta tvarka. 3.

6Kreditorius AB ,,SEB bankas“ atsiliepimo į administratoriaus prašymą netvirtinti dalies jo nurodomo reikalavimo nepateikė.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 4.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 13 d. nutartimi nutarta patvirtinti E. K. J. kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus, tame tarpe patvirtintas AB SEB bankas 3 932, 17 Eur kreditorinis reikalavimas (pirmo etapo suma – 2 833, 62 Eur, antrojo etapo suma – 1 098, 55 Eur). Prašymas dalyje dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, kurį sudaro 12 907, 65 Eur negrąžinto kredito suma ir 17, 20 Eur einamojo mokėjimo palūkanų suma, netenkintas. 5.

10Teismas sprendė, kad bankroto byloje gali būti vertinami ir tenkinami tik tokie reikalavimai, kurių vykdymo terminas yra suėjęs, t. y. reiškia, kad sutartis, kurios pagrindu yra atsiradę teisiniai santykiai, turi būti nutraukta ir iš fizinio asmens pareikalauta sumokėti visą likusią padengtą, sutartyje numatytą skolą. Nagrinėjamu atveju AB „SEB bankas“ nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, jog sutartiniai santykiai yra nutraukti, t. y. kad skolos mokėjimo terminas yra pasibaigęs. Teismas pažymėjo, kad iš šio kreditoriaus pateikto reikalavimo matyti, kad paskolos mokėjimai yra vykdomi, t. y. apskaičiuotos tik einamojo mėnesio palūkanos. 6.

11Teismas nustatė, kad paskolos sutartis nėra nutraukta (AB ,,SEB bankas“ reikalavimo dalis, susijusi su 2005 m. gruodžio 1d. sudaryta kredito sutartimi Nr. ( - ), sutartinius įsipareigojimus pagal paskolos sutartį vykdo kitos paskolos sutarties šalys ir jos yra suinteresuotos paskolos sutarties tęsimu bei visos skolos išmokėjimu. Teismas vertino, kad finansinis AB „SEB bankas“ reikalavimas, susijęs su paskolos sutartimi, neatitinka finansiniam reikalavimui bankroto byloje keliamų reikalavimų (nėra pasibaigę skolos mokėjimo terminai), todėl negali būti tvirtinamas. 7.

12Teismas nurodė, kad duomenų, jog šiuo atveju paskolos sutartis yra nevykdoma (jau yra nutraukta sutartis), kreditorius nepateikė, todėl jos tolesnė eiga turėtų spręstis tvirtinant mokumo atkūrimo planą, nes šiame bankroto bylos nagrinėjimo etape AB „SEB bankas“ neturi teisinio ir faktinio pagrindo iš jos kildinti finansinių reikalavimų.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

148.

15Atskiruoju skundu AB SEB bankas prašo panaikinti 2018 m. gruodžio 13 d. nutarties dalį dėl AB SEB bankas kreditorinio reikalavimo patvirtinimo 3 932, 17 Eur sumai ir išspręsti klausimą iš esmės priimant naują sprendimą toje dalyje – patvirtinti AB SEB bankas kreditorinį reikalavimą E. K. J. bankroto byloje visai finansinės skolos sumai 16 857, 02 Eur. 9.

16Nurodo, kad skundžiama nutartimi teismas patvirtino 3 932,17 Eur dydžio banko kreditorinį reikalavimą pagal vartojimo kredito sutartį. Atsisakė patvirtinti reikalavimą pagal sutartį sudarytą kartu su kitais bendraskoliais 2005 m. gruodžio 1 d. Nr. ( - ), kurios prievolių užtikrinimui yra sutartine hipoteka įkeistas nekilnojamasis turtas (žemės sklypas, unik. Nr. ( - )ir pastatas, unik. Nr. ( - ), esantys ( - )). Bankroto bylos iškėlimo dienai pareiškėjos įsipareigojimų dydis pagal šią sutartį sudaro 12 907,65 Eur negrąžinto kredito ir 17,20 Eur einamojo mėnesio palūkanų. 10.

17Nurodė, kad 2012 m. gegužės 30 d. būsto kredito sutarties pakeitimu Nr. 1 į prievolę pagal būsto kredito sutartį solidariaisiais bendraskoliais su pareiškėja E. K. įstojo kiti fiziniai asmenys. Tokiu būdu sutartiniuose santykiuose atsirado skolininkų daugetas, todėl vadovaujantis CK 6.6 straipsnio 5 dalimi, bankas turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo pasirinktinai iš bet kurio skolininko, tame tarpe ir E. K. J.. 11.

18Atsiliepimu E. K. J. bankroto administratorius UAB „Stiprus žmogus“ su skundu nesutinka. Nurodo, kad paskolos sutartis nėra nutraukta, nėra sutarties pažeidimo. Taigi, šiuo atveju bankas neturi reikalavimo teisės į visą paskolos sutarties sumą, t. y. 12 907, 65 Eur negrąžinto kredito bei 17, 20 Eur einamojo mėnesio palūkanų, kadangi sutartis yra vykdoma tinkamai, paskolos sutartis nėra nutraukta pagal įstatyme nustatytą tvarką ir bankas pretenzijų dėl paskolos sutarties netinkamo vykdymo nereiškė. 12.

19Teigia, kad pagal FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto, 8 straipsnio 11 dalies 2 punkto, nuostatas, tik patvirtinus planą, suinteresuoti asmenys informuojami apie sutarčių nutraukimą, ir dėl atsiradę reikalavimai tenkinamai FABĮ 29 straipsnyje nustatyta tvarka.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados 13.

21Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnių nuostatas, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. 14.

22FABĮ 6 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą, draudžiama fiziniam asmeniui vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas šio fizinio asmens iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių mokėjimą, išieškoti skolas iš šio fizinio asmens teismo ar ne ginčo tvarka, išskyrus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, kai toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas. Nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas fizinio asmens prievoles, tarp jų už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą skaičiavimas 15.

23Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau FABĮ) 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisme iškėlus fizinio asmens bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos. 16.

24Kreditorinio reikalavimo tvirtinimo procedūra fizinio asmens bankroto byloje savo teisine prigimtimi atitinka materialinio reikalavimo pareikšto bankrutuojančiam fiziniam asmeniui išnagrinėjimą, t. y. turi būti nustatyta, kad kreditorius turi teisę reikalauti įvykdyti atitinkamo dydžio pinginę prievolę. 17.

25Byloje nustatyta, kad AB SEB bankas kreditorinis reikalavimas dėl 12 907, 65 Eur negrąžinto kredito bei 17, 20 Eur einamojo mėnesio palūkanų, grindžiamas 2005 m. gruodžio 1 d. kredito sutartimi Nr. ( - ), kuriuo bankrutuojančiam fiziniam asmeniui buvo suteiktas 70 000 Lt kreditas, prievolės įvykdymą užtikrinant tretiesiems asmenims R. J. ir J. J. priklausančio turto (žemės sklypo ir nebaigto statyti sodo namo) įkeitimu. 18.

26Aptariama kredito sutartis, 2012 m. gegužės 30 d. Susitarimu Nr. 1, pakeista įtraukiant solidariais bendraskoliais R. J., J. J. ir K. J., kartu susitariant ir dėl Hipotekos sandorio pakeitimo, t. y. įkeičiant tą patį žemės sklypą ir jau pastatytą sodo namą, nuosavybės teise priklausančius R. J. ir J. J.. Atitinkamai Susitarimo Nr. 1, 2 punktu šalys susitarė dėl solidariosios skolininkų prievolės iš esmės atkartojant CK 6.6 straipsnio 4 dalies nuostatas. 19.

27Šiuo atveju byloje nėra ginčo dėl to, kad kreditavimo sutartis yra vykdoma sulygtomis sąlygomis, nėra pradelstų mokėjimų. Kreditorius reikalavimas grindžiamas negrąžinta kredito suma ir einamojo mėnesio palūkanomis, apskaičiuotomis iki bankroto bylos iškėlimo. 20.

28Byloje taip pat nėra ginčo dėl kreditoriaus teisės iš esmės reikšti reikalavimą dėl prievolės įvykdymo vienam iš solidarių skolininkų, tačiau ginčijamasi dėl to ar kreditorius turi teisę reikalauti įvykdyti visą prievolę vieno iš solidarių skolininkų, nesant sutarties pažeidimo, tame tarpe pradelstų mokėjimų. 21.

29Šioje dalyje apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir bankroto administratoriaus pozicija, kad nesant sutarties pažeidimo, t. y. solidariems skolininkas vykdant solidarias pareigas, nesant pradelstų mokėjimų, nėra pagrindo išvadai, jog kreditoriaus materialinis reikalavimas šioje dalyje yra pagrįstas. Be kita ko bankrutuojantis fizinis asmuo nėra užtikrinęs prievolių įvykdymo savo turtu. 22.

30Pažymėtina ir tai, kad pagal CK 6.8 straipsnio 4 dalies nuostatas, dėl vieno iš bendraskolių nemokumo atsirandantys nuostoliai paskirstomi lygiomis dalimis kitiems bendraskoliams, išskyrus atvejus, kai jų prievolės dalys nelygios. 23.

31FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 8 - 9punktusoe nustatyta, kad Mokumo atkūrimo plane be kita ko turi būti nurodyta sudarytų sutarčių (tarp jų nuomos, panaudos ir kitų sutarčių), kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias fizinis asmuo toliau numato vykdyti, sąrašas, bei kurias jis numato nutraukti, sąrašas, taip pat dėl šios priežasties atsirandančių kreditorių reikalavimų sąrašas. Taigi, toliau vykdytinų/nevykdytinų sutarčių sąrašas yra nustatomas Mokumo atkūrimo plane. 24.

32FABĮ 8 straipsnio 11 dalies 2 punkte nustatyta, kad teismui patvirtinus Mokumo atkūrimo planą fizinis asmuo praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad bus nutrauktos fizinio asmens iki bankroto bylos iškėlimo sudarytos sutartys, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias nutraukti numatyta plane. Dėl šios priežasties atsiradę kreditorių reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka. 25.

33Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su bankroto administratoriaus argumentais, kad šiuo atveju aptariamos Kreditavimo sutarties tolimesnis vykdymas/nevykdymas turi būti aptartas Plane ir atitinkamai dėl to atsirandantys kreditoriniai reikalavimai tenkinami FABĮ 29 straipsnyje nustatyta tvarka. Todėl, apeliacinės instancijos teismas sprendžia nesant pagrindo skundžiamos nutarties panaikinimui, atskirajame skunde nurodytais argumentais.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė,... 2. I.... 3. Ginčo esmė 1.... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. nutartimi E. K. J.... 5. Bankroto administratorius UAB „Stiprus žmogus“ pateikė prašymą... 6. Kreditorius AB ,,SEB bankas“ atsiliepimo į administratoriaus prašymą... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 4.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 13 d. nutartimi nutarta... 10. Teismas sprendė, kad bankroto byloje gali būti vertinami ir tenkinami tik... 11. Teismas nustatė, kad paskolos sutartis nėra nutraukta (AB ,,SEB bankas“... 12. Teismas nurodė, kad duomenų, jog šiuo atveju paskolos sutartis yra nevykdoma... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. 8.... 15. Atskiruoju skundu AB SEB bankas prašo panaikinti 2018 m. gruodžio 13 d.... 16. Nurodo, kad skundžiama nutartimi teismas patvirtino 3 932,17 Eur dydžio banko... 17. Nurodė, kad 2012 m. gegužės 30 d. būsto kredito sutarties pakeitimu Nr. 1... 18. Atsiliepimu E. K. J. bankroto administratorius UAB „Stiprus žmogus“ su... 19. Teigia, kad pagal FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 8 punkto, 8 straipsnio 11 dalies... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 21. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir... 22. FABĮ 6 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyta, kad įsiteisėjus teismo... 23. Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau FABĮ) 23 straipsnio 1 dalyje... 24. Kreditorinio reikalavimo tvirtinimo procedūra fizinio asmens bankroto byloje... 25. Byloje nustatyta, kad AB SEB bankas kreditorinis reikalavimas dėl 12 907, 65... 26. Aptariama kredito sutartis, 2012 m. gegužės 30 d. Susitarimu Nr. 1, pakeista... 27. Šiuo atveju byloje nėra ginčo dėl to, kad kreditavimo sutartis yra vykdoma... 28. Byloje taip pat nėra ginčo dėl kreditoriaus teisės iš esmės reikšti... 29. Šioje dalyje apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos... 30. Pažymėtina ir tai, kad pagal CK 6.8 straipsnio 4 dalies nuostatas, dėl vieno... 31. FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 8 - 9punktusoe nustatyta, kad Mokumo atkūrimo... 32. FABĮ 8 straipsnio 11 dalies 2 punkte nustatyta, kad teismui patvirtinus Mokumo... 33. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, apeliacinės instancijos... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti...