Byla 1A-2-581/2015
Dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2013-12-20 nuosprendžio, kuriuo A. K. pripažintas kaltu ir nubaustas:

1Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolantos Raščiuvienės, teisėjų Algirdo Gapučio ir Evaldo Vanago,

2sekretoriaujant Neringai Aukštuolienei,

3dalyvaujant prokurorams Robertui Diksai, Aurelijai Gališanskytei,

4nuteistiesiems A. K. ir A. T.,

5nuteistojo A. K. gynėjams advokatams Vytautui Kupcikevičiui, Algimantui Kliunkai, nuteistojo A. T. gynėjui Aivarui Raišučiui,

6atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės K. D. gynėjui Albertui Kručkauskui,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. K., jo gynėjo advokato Vytauto Kupcikevičius ir nuteistojo A. T. gynėjo advokato A. R. apeliacinius skundus dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2013-12-20 nuosprendžio, kuriuo A. K. pripažintas kaltu ir nubaustas:

8- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 225 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233, įsigal. 2007-07-21, redakcija) teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimu 1 (vieneriems) metams. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalimi, konfiskuota 3000 litų vertės A. K. turto;

9- pagal BK 228 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233, įsigal. 2007-07-21, redakcija) 150 MGL (19 500 litų) dydžio bauda;

10Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos visiško sudėjimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė - teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimas vieneriems metams ir 150 MGL (19 500 litų) dydžio bauda, ją sumokant per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalimi, konfiskuota 3000 litų vertės A. K. turto.

11Vadovaujantis BK 66 straipsniu, 65 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytos 9 paros išbūtos laikinajame sulaikyme bei suėmime nuo 2010-12-13 iki 2010-12-21, jas prilyginant 18 MGL (2340Lt) dydžio baudai.

12A. T. pripažintas kaltu pagal BK 228 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233, įsigal. 2007-07-21, redakcija) ir nubaustas 50 MGL (6500) litų dydžio bauda, ją sumokant per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo;

13Vadovaujantis BK 66 straipsniu, 65 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytos 2 paros išbūtos laikinajame sulaikyme nuo 2010-12-13 iki 2010-12-15, jas prilyginant 4 MGL (520Lt) dydžio baudai.

14Tuo pačiu nuosprendžiu K. D. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 184 straipsnio 1 dalį ir BK 227 straipsnio 2 dalį (2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1472, įsigaliojusio 2011 m. liepos 5 d., redakcija) pagal laidavimą, baudžiamoji byla jo atžvilgiu nutraukta. K. D. apeliacinis skundas negautas.

15Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

16A. K. skundžiamu nuosprendžiu nuteistas už tai, kad būdamas valstybės tarnautoju – ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju (paskirtu į vedėjo pareigas 2002 m. balandžio 2 d. ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) ir turėdamas administracinius įgaliojimus žemės ūkio - melioracijos srityje, ( - ) rajone laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 22 d. iki 2010 m. spalio mėnesio savo ir savo sūnaus A. K. naudai netiesiogiai iš UAB „( - ) “ direktoriaus K. D., veikusio per UAB „( - )“ techninį direktorių V. V., kuris nėra kaltas dėl papirkimo, bei per UAB „( - )“ per keturis kartus statybinėmis medžiagomis, paslaugomis ir pinigais priėmė kyšį: 92,82 tonas žvyro mišinio 929,02 Lt vertės, transporto (greiderio ir sunkvežimių) paslaugas 1689,16 Lt vertės ir pinigus – 3000 Lt už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus – už sudarymą išskirtinių sąlygų UAB „( - )“ laimėti 2010 m. birželio 30 d. ( - ) statinių naudotojų asociacijos „( - )“ organizuotą ( - ) rajono ( - ) seniūnijos ( - ) kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbų kartu su techninio darbo projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir viešinimo paslaugomis viešąjį pirkimą, ko pasekoje UAB „( - )“ neteisėtai laimėjo minimą viešąjį pirkimą ir 2010 m. liepos 1 d. melioracijos statinių naudotojų asociacija „( - )“ su UAB „( - )“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. ( - ) dėl minėtų darbų ir paslaugų atlikimo už 1 099 465,24 Lt (su PVM) sumą, o būtent:

172010 m. balandžio 22 d. ( - ) kaime, ( - ) rajone, savo naudai netiesiogiai iš K. D. per UAB „( - )“ priėmė kyšį statybinėmis medžiagomis ir paslaugomis - 37 tonas žvyro mišinio, kurio vertė 370,45 Lt, ir transporto (greiderio ir sunkvežimio) darbų paslaugas, kurių vertė 498,52 Lt.

182010 m. gegužės 12 d. ir 2010 m. liepos 20 d. ( - ) kaime, ( - ) rajone, savo sūnaus A. K. naudai netiesiogiai iš K. D. per UAB „( - )“ priėmė kyšį statybinėmis medžiagomis ir paslaugomis - 55,82 tonas žvyro mišinio, kurio vertė 558,57 Lt, ir transporto (greiderio ir sunkvežimių) darbų paslaugas, kurių vertė 1190,64 Lt.

192010 m. spalio mėnesio nenustatytą dieną darbo metu, savo darbo vietoje -( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) ūkio skyriaus kabinete Nr. ( - ), savo naudai netiesiogiai iš K. D., veikusio per UAB „( - )“ techninį direktorių V. V., priėmė kyšį pinigais – 3 000 litų.

20Kyšį A. K. priėmė už veiksmus, kurių neturėjo teisės atlikti vykdant įgaliojimus, tai yra už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. birželio 11 d., ( - ) raj. savivaldybėje, esančioje ( - ) g. ( - ) m., pažeisdamas tiekėjų lygiateisiškumo principą, išimtinai su vieno potencialaus tiekėjo vadovu K. D. suderino reikalavimus, įtrauktinus į rengiamo minėto viešojo pirkimo konkurso sąlygas, kad šie reikalavimai būtų palankūs UAB „( - )“ laimėti rengiamą konkursą: a) tiekėjams (dalyviams) pateikti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotus sekančių standartų sertifikavimo ar lygiaverčius dokumentus - ( - ) standarto sertifikatą, kad tiekėjas laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standarto, bei ( - ) standarto sertifikatą, kad tiekėjas laikosi aplinkos apsaugos vadybos standarto, bei ( - ) standarto sertifikatą, kad tiekėjas laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standarto; b) tiekėjams (dalyviams) pateikti banko pažymą, kad turi ne mažiau kaip 300 000 Lt sąskaitoje arba turimą kredito liniją/trumpalaikį kreditą, suteikiantį galimybe nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos minėtu kredito limitu; c) tiekėjams (dalyviams) melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus atlikti iki 2010 m. gruodžio 1 d. Laikotarpiu nuo 2010 m. gegužės mėnesio pradžios iki 2010 birželio 11 d., tyrimu metu nenustatytą dieną, ( - ) m., savo pavaldiniui A. T. (( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyresniajam specialistui ir ( - ) statinių naudotųjų asociacijos „( - )“ viešojo pirkimo komisijos nariui) davė žodinį nurodymą į viešojo pirkimo konkurso sąlygas įtraukti su K. D. sutartus aukščiau paminėtus reikalavimus konkurso dalyviams (tiekėjams) ir nurodė visais būdais padėti UAB „( - )“ laimėti minėtą viešąjį melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų ir paslaugų pirkimo konkursą. Vykdydamas A. K. nurodymus, A. T. minėtus reikalavimus įtraukė į šio viešojo pirkimo konkurso sąlygas 2010 m. birželio 11 d. ir dar neįvykus minėtam konkursui 2010 m. birželio 11 – 21 dienomis ( - ) raj. savivaldybėje konkurso dalyvio – UAB „( - )“ atstovui V. V. atskleidė konfidencialią informaciją apie potencialius viešojo pirkimo konkurso dalyvius - konkursu pasidomėjusias įmones, kurios jau atsisiuntė konkurso sąlygas, pavadinimus, tuo sudarant sąlygas UAB „( - )“ direktoriui K. D. 2010 m. birželio 21 – 23 dienomis atlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmus – susitarti su minėtu konkursu susidomėjusiomis įmonėmis UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir ( - ) individualia įmone, kad pastarosios nedalyvautų minėtame viešojo pirkimo konkurse ir 2010 m. birželio 30 d. minėto viešojo pirkimo nugalėtoja būtų pripažinta vienintelė konkurse dalyvavusi įmonė – UAB „( - )“ ir 2010 m. liepos 1 d. sudarytų statybos rangos darbų dėl minėtų darbų ir paslaugų atlikimo už 1 099 465,24 Lt (su PVM) sumą sutartį Nr. ( - ).

21Tuo A. K. pažeidė: 1999-07-08 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 3 straipsnyje įtvirtintus valstybės tarnybos įstatymų viršenybės, teisėtumo ir skaidrumo principus bei valstybės tarnautojo teisingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo etikos principus; 1999 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 3 straipsnyje įtvirtintus įstatymo viršenybės, objektyvumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia viešojo administravimo principus; ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus nuostatų (patvirtintas ( - ) raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ( - )) 3 punktą, reikalaujantį skyriui savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministro įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, bei 17.2 ir 17.3 punktų reikalavimus skyriaus vedėjui kontroliuoti ir užtikrinti, kad skyriaus darbuotojai savo veikloje vadovautųsi Lietuvos Respublikos teisės aktais, rajono savivaldybės sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos ir skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais; ir ( - ) skyriaus vedėjo pareigybes (patvirtintas ( - ) raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ( - )).

22Tuo pačiu A. K. savo veiksmais paskatino savo pavaldinį A. T. pažeisti valstybės tarnautojo veiklą ir viešuosius pirkimus reguliuojančių norminių aktų reikalavimus. Įgyvendinant A. K. nurodymą neteisėtai sudaryti išskirtines sąlygas UAB „( - )“ laimėti minimą viešojo pirkimo konkursą, valstybės tarnautojas A. T. pažeidė 1999-07-08 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 3 straipsnyje įtvirtintus valstybės tarnybos įstatymų viršenybės, teisėtumo ir skaidrumo principus bei valstybės tarnautojo teisingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo etikos principus; 1999 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 3 straipsnyje įtvirtintus įstatymo viršenybės, objektyvumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia viešojo administravimo principus, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje (2005-12-22 įstatymo Nr. X-471 redakcija) įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus bei pirkimų tikslą - racionaliai naudoti viešiesiems pirkimams skirtas lėšas; Viešojo pirkimo komisijos ( - ) seniūnijos Šerių vietovės kadastrinės dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbams kartu su projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir viešinimo paslaugomis pirkti darbo reglamento (patvirtinto ( - ) statinių naudotojų asociacijos „( - )“ valdybos pirmininko 2010 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. ( - ) 10.2 ir 10.3 punktų reikalavimus laikytis Viešųjų pirkimo įstatymo ir kitų teisės aktų vykdant pavestas funkcijas ir neatskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo procedūromis, jeigu tai trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją; ( - ) statinių naudotojų asociacijos „( - )“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos taisyklių (patvirtintų ( - ) statinių naudotojų asociacijos „( - )“ valdybos pirmininko 2010 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. ( - ) ) 5 punkto reikalavimą laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų atliekant supaprastintus viešuosius pirkimus, bei 32 punkto reikalavimą, draudžiantį pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimus, kurie dirbtinai ribotų tiekėjų galimybes dalyvauti supaprastintame pirkime ar sudarytų sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams viešajame pirkime, 2010 m. gegužės 26 d. pasirašytą Viešojo pirkimo komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimą, įpareigojantį saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais naudoti visą su pirkimu susijusią informaciją ir pateiktus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti ir 2010 m. gegužės 26 d. pasirašytą Viešojo pirkimo komisijos nario nešališkumo deklaraciją, reikalaujančią objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaujantis visų tiekėjų (rangovų) lygiateisiškumo principu, atlikti viešojo pirkimo komisijos nario pareigas.

23Taip pat A. K., padėdamas UAB „( - )“ neteisėtai laimėti minimą viešojo pirkimo konkursą ir konkrečiais veiksmais prisidėdamas prie neteisėto išskirtinių sąlygų UAB „( - )“ sudarymo viešojo pirkimo konkurso rengimo ir jo vykdymo metu, paskatino K. D. pažeisti 1999 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį (2004 m. balandžio 15 d. įstatymo Nr. IX-2126 redakcija), kuriame nurodyta, kad konkurenciją ribojantys susitarimai yra draudžiami; 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio reikalavimus bendrovės vadovui laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, UAB „( - )“ įstatų 6.9.1 punkto reikalavimą bendrovės vadovui savo veikloje laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų.

24Dėl neteisėtų A. K. veiksmų( - ) rajono savivaldybės administracija ir valstybė patyrė didelės neturtinės žalos - buvo neteisėtai laimėtas viešasis 1 099 465,24 Lt vertės darbų ir paslaugų pirkimas, paminti viešųjų pirkimų principai, apribotos kitų ūkio subjektų teisės sąžiningai konkuruoti dalyvaujant viešųjų pirkimų konkurse, nebuvo išnaudotos galimybės perkamas paslaugas įsigyti pigiau, sumenkintas valstybės ir ( - ) rajono savivaldybės administracijos prestižas ir diskredituotas valstybės tarnautojo vardas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo sistemą, t. y. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnio 2 dalyje (2007m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233, įsigal. 2007-07-21, redakcija).

252. Be to, A. K. laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio mėnesio ikiteisminio tyrimo metu nenustatytos dienos iki 2010 m. birželio 29 d., ( - ) m., būdamas valstybės tarnautoju - ( - ) (priimtu į šias pareigas 2002 m. balandžio 2 d. ( - ) raj. savivaldybės administracijos direktoriaus), veikdamas bendrininkų grupėje su ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyresniuoju specialistu bei ( - ) statinių naudotojų asociacijos viešojo pirkimo komisijos nariu A. T. ir AB „( - )“ (įmonės kodas ( - )) direktoriumi bei UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )) techniniu direktoriumi B. L. (kuris ( - ) raj. apylinkės teismo 2011-08-16 baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal šį nusikaltimą) piktnaudžiavo tarnybine padėtimi neteisėtai sudarant išskirtines sąlygas jungtinei grupei UAB „( - )“ ir AB „( - )“ laimėti ( - ) rajono ( - ) seniūnijos ( - ) kadastrinės vietovės (buvę K. Š. melioracijos projektai Nr. ( - )) melioracijos statinių rekonstravimo darbų kartu su techniniu projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir viešinimo paslaugomis viešojo pirkimo konkursą ir 2010 m. birželio 29 d. pasirašyti su ( - ) statinių naudotojų asociacija darbų atlikimo už 1 085 900 Lt (su PVM) statybos rangos sutartį Nr. ( - ), dėl ko ( - ) rajono savivaldybės administracija ir valstybė patyrė didelės neturtinės žalos - buvo neteisėtai laimėtas viešasis 1 085 900 litų vertės darbų pirkimas, paminti viešųjų pirkimų principai, apribotos kitų ūkio subjektų teisės sąžiningai konkuruoti dalyvaujant viešųjų pirkimų konkurse, nebuvo išnaudotos galimybės perkamas paslaugas įsigyti pigiau, sumenkintas valstybės ir ( - ) rajono savivaldybės administracijos prestižas ir diskredituotas valstybės tarnautojo vardas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo sistemą, o būtent, laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio mėnesio pradžios iki 2010 m. gegužės mėnesio pabaigos ( - ) m., A. K., pažeisdamas tiekėjų lygiateisiškumo principą, išimtinai su vieno potencialaus tiekėjo vadovu B. L. suderino reikalavimus, įtrauktinus į rengiamo minėto viešojo pirkimo konkurso sąlygas, kad šie reikalavimai būtų palankūs jungtinei grupei - UAB „( - )“ ir AB „( - )“ laimėti rengiamą konkursą: a) tiekėjams (dalyviams) pateikti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotus sekančių standartų sertifikavimo ar lygiaverčius dokumentus - LST ( - ) standarto sertifikatą, kad tiekėjas laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos priemonių standarto; ( - ) standarto sertifikatą, kad tiekėjas laikosi aplinkos apsaugos vadybos priemonių standarto; ( - ) standarto sertifikatą, kad tiekėjas laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standarto; b) tiekėjams (dalyviams) pateikti banko pažymą, kad turi ne mažiau kaip 200 000 Lt sąskaitoje arba turimą kredito liniją/trumpalaikį kreditą, suteikiantį galimybe nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos kredito limitu; c) tiekėjams (dalyviams) melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus atlikti iki 2010 m. gruodžio 1 d.

26Laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio mėnesio pradžios iki 2010 m. birželio 4 d. ( - ) savivaldybėje, esančioje ( - ) m., savo pavaldiniui A. T. davė neteisėtus žodinius nurodymus: a) į ( - ) seniūnijos ( - ) kadastrinės vietovės (buvę K. Š. melioracijos projektai Nr. ( - ) ) melioracijos statinių rekonstravimo darbų kartu su techniniu projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir viešinimo paslaugomis viešojo pirkimo konkurso sąlygas įtraukti su B. L. sutartus aukščiau paminėtus reikalavimus konkurso dalyviams (tiekėjams) ir nurodė visais būdais padėti jungtinei grupei AB „( - )“ ir UAB „( - )“ laimėti minėtą viešąjį melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų ir paslaugų pirkimo konkursą.

27Vykdydamas A. K. nurodymus, A. T. minėtus reikalavimus įtraukė į šio viešojo pirkimo konkurso sąlygas ir dar neįvykus minėtam konkursui – 2010 m. birželio mėnesio pirmoje pusėje, laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 4 d. iki 2010 m. birželio 14 d., ( - ) raj. savivaldybėje A. T. konkurso dalyvio atstovui B. L. atskleidė konfidencialią informaciją apie potencialius viešojo pirkimo konkurso dalyvius - konkursu pasidomėjusias įmones, kurios jau atsisiuntė konkurso sąlygas, pavadinimus, tuo sudarydamas sąlygas B. L. atlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmus – susitarti su minėtu konkursu susidomėjusiomis įmonėmis UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir ( - ) individualia įmone, kad pastarosios nedalyvautų minėtame viešojo pirkimo konkurse.

28Vykdydamas A. K. nurodymus, A. T. tęsdamas nusikalstamą veiką 2010 m. birželio 23 d. apie 9 val. ryto ( - ) raj. savivaldybėje pastebėjęs jungtinės veiklos grupės UAB „( - )“ ir AB „( - )“ 2010 m. birželio 21 d. pateiktame pasiūlyme Nr.10-(02)-217 nurodytą neleistinai per didelę viešinimo paslaugų kainą – 3 000 Lt, jau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui (terminas baigėsi 2010 m. birželio 21 d. 10 val. 00 min.), sugrąžino B. L. minėtą pasiūlymą kartu su visa konkursine medžiaga pataisyti ir 2010 m. birželio 23 d. po pietų, ( - ) raj. savivaldybėje priėmė iš B. L. jau pataisytą pasiūlymą, kuriame galutinė pasiūlymo kaina 1 085 900 Lt su PVM buvo nepakeista, bet pakeista viešinimo paslaugų kaina – iš 3 000 Lt į 1 499 Lt (su PVM).

29Tuo A. K. pažeidė: 1999-07-08 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 3 straipsnyje įtvirtintus valstybės tarnybos įstatymų viršenybės, teisėtumo ir skaidrumo principus bei valstybės tarnautojo teisingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo etikos principus; 1999 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 3 straipsnyje įtvirtintus įstatymo viršenybės, objektyvumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia viešojo administravimo principus; ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus nuostatų (patvirtintas ( - ) raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ( - ) ) 3 punktą, reikalaujantį skyriui savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministro įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, bei 17.2 ir 17.3 punktų reikalavimus skyriaus vedėjui kontroliuoti ir užtikrinti, kad skyriaus darbuotojai savo veikloje vadovautųsi Lietuvos Respublikos teisės aktais, rajono savivaldybės sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos ir skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais; ir ( - ) (patvirtintas ( - ) raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ( - ) .

30Tuo pačiu A. K. savo veiksmais paskatino savo pavaldinį A. T. pažeisti valstybės tarnautojo veiklą ir viešuosius pirkimus reguliuojančių norminių aktų reikalavimus. Įgyvendinant A. K. nurodymą neteisėtai sudaryti išskirtines sąlygas jungtinei grupei UAB „( - ) “ ir AB „( - )“ laimėti minimą viešojo pirkimo konkursą valstybės tarnautojas A. T. pažeidė 1999-07-08 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 3 straipsnyje įtvirtintus valstybės tarnybos įstatymų viršenybės, teisėtumo ir skaidrumo principus bei valstybės tarnautojo teisingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo etikos principus; 1999 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 3 straipsnyje įtvirtintus įstatymo viršenybės, objektyvumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia viešojo administravimo principus, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje (2005-12-22 įstatymo Nr. X-471 redakcija) įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus bei pirkimų tikslą - racionaliai naudoti viešiesiems pirkimams skirtas lėšas; Viešojo pirkimo komisijos( - ) kadastrinės vietovės (buvę K. Š. melioracijos projektai Nr. ( - ) , Nr. 16) melioracijos statinių rekonstravimo darbams kartu su projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir viešinimo paslaugomis pirkti darbo reglamento (patvirtinto ( - ) melioracijos statinių naudotojų asociacijos pirmininkės 2010 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ( - )) 10.2 ir 10.3 punktų reikalavimus laikytis Viešųjų pirkimo įstatymo ir kitų teisės aktų vykdant pavestas funkcijas ir neatskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo procedūromis, jeigu tai trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją; nesivadovavo ( - ) melioracijos statinių naudotojų asociacijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis; bei pažeidė 2010 m. gegužės 22 d. pasirašytu Viešojo pirkimo komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimą, įpareigojantį saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais naudoti visą su pirkimu susijusią informaciją ir pateiktus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti ir 2010 m. gegužės 22 d. pasirašytą Viešojo pirkimo komisijos nario nešališkumo deklaraciją, reikalaujančią objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaujantis visų tiekėjų (rangovų) lygiateisiškumo principu, atlikti viešojo pirkimo komisijos nario pareigas.

31Taip pat A. K., sutikdamas B. L. padėti jo prašomoms įmonėms neteisėtai laimėti minimą viešojo pirkimo konkursą ir konkrečiais veiksmais prisidėdamas prie neteisėto išskirtinių sąlygų šioms įmonėms sudarymo viešojo pirkimo konkurso rengimo ir jo vykdymo metu, paskatino B. L. pažeisti 1999 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį (2004 m. balandžio 15 d. įstatymo Nr. IX-2126 redakcija), kuriame nurodyta, kad konkurenciją ribojantys susitarimai yra draudžiami; 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio reikalavimus bendrovės vadovui laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, bei UAB „( - )“ įstatų 14.5 punkto nuostatą vadovui savo veikloje vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais, t. y. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalyje (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233, įsigal. 2007-07-21, redakcija).

32A. T. skundžiamu nuosprendžiu nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d., ( - ) m., būdamas valstybės tarnautoju - ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) kio skyriaus vyresniuoju specialistu (priimtu į šias pareigas 2009 m. rugsėjo 24 d. ( - ) . savivaldybės administracijos direktoriaus) ir ( - ) statinių naudotojų asociacijos „( - ) “ (kodas ( - )) ( - ) kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbų kartu su techninio darbo projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir viešinimo paslaugomis viešojo pirkimo komisijos nariu (deleguotu ( - ) raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. ( - ) ir paskirtu 2010 m. gegužės 26 d. ( - ) statinių naudotojų asociacijos „( - )“ pirmininko įsakymu Nr. ( - ) ), atlikdamas ( - ) rajono savivaldybės administracijos (valdžios) atstovo funkcijas ( - ) statinių naudotojų asociacijoje „( - )“ ir turėdamas administracinius įgaliojimus jam nepavaldiems asmenims įgyvendinant projektą dėl ( - ) rajono ( - ) seniūnijos ( - ) kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimo, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, neteisėtai sudarydamas išskirtines sąlygas UAB „( - ) “ (kodas ( - ) ) laimėti 2010 m. birželio 30 d. ( - ) statinių naudotojų asociacijoje „( - ) “ suorganizuotą ( - ) rajono ( - ) seniūnijos ( - ) kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbų kartu su techninio darbo projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir viešinimo paslaugomis viešąjį pirkimo konkursą, ko pasekoje UAB „( - )“ neteisėtai laimėjo minimą viešąjį pirkimo konkursą 2010 m. birželio 30 d. ir ( - ) statinių naudotojų asociacija „( - )” su UAB „( - )“ sudarė 2010 m. liepos 1 d. statybos rangos sutartį Nr. ( - ) dėl minėtų darbų ir paslaugų atlikimo už 1 099 465,24 Lt (su PVM) sumą, dėl ko ( - ) rajono savivaldybės administracija ir valstybė patyrė didelės neturtinės žalos - buvo neteisėtai laimėtas viešasis 1 099 465,24 Lt vertės viešasis pirkimas, paminti viešųjų pirkimų principai, apribotos kitų ūkio subjektų teisės sąžiningai konkuruoti dalyvaujant viešųjų pirkimų konkurse, nebuvo išnaudotos galimybės perkamas paslaugas įsigyti pigiau, sumenkintas valstybės ir ( - ) rajono savivaldybės administracijos prestižas ir diskredituotas valstybės tarnautojo vardas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo sistemą, o būtent:

33laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. birželio 11 d. ( - ) raj. savivaldybėje, esančioje ( - ) m., pažeidžiant tiekėjų lygiateisiškumo principą A. K. išimtinai su K. D. suderinus reikalavimus, įtrauktinus į rengiamo minėto viešojo pirkimo konkurso sąlygas, kad šie reikalavimai būtų palankūs UAB „( - )“ laimėti rengiamą konkursą: a) tiekėjams (dalyviams) pateikti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotus sekančių standartų sertifikavimo ar lygiaverčius dokumentus - ( - ) standarto sertifikatą, kad tiekėjas laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standarto, bei ( - ) standarto sertifikatą, kad tiekėjas laikosi aplinkos apsaugos vadybos standarto, bei ( - ) standarto sertifikatą, kad tiekėjas laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standarto; b) tiekėjams (dalyviams) pateikti banko pažymą, kad turi ne mažiau kaip 300 000 Lt sąskaitoje arba apie turimą kredito liniją/trumpalaikį kreditą, suteikiantį galimybe nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos minėtu kredito limitu; c) tiekėjams (dalyviams) melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus atlikti iki 2010 m. gruodžio 1 d., - pagal A. K. žodinį nurodymą A. T. laikotarpiu nuo 2010 m. gegužės mėnesio pradžios iki 2010 m. birželio 11 d. šiuos reikalavimus įtraukė į minėto viešojo pirkimo konkurso sąlygas.

34Tęsdamas nusikalstamą veiką, dar neįvykus minėtam viešojo pirkimo konkursui, laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 11 d. iki 2010 m. birželio 21 d., ( - ) raj. savivaldybėje, pagal A. K. žodinį nurodymą jis konkurso dalyvio – UAB „( - ) “ atstovui V. V., dirbančiam UAB „( - )“ techniniu direktoriumi, atskleidė konfidencialią informaciją apie potencialius šio viešojo pirkimo konkurso dalyvius: UAB „( - )“, UAB „( - ) “ ir ( - ) - konkursu pasidomėjusių įmonių, kurios jau atsisiuntė konkurso sąlygas, pavadinimus, tuo sudarydamas sąlygas UAB „( - ) “ direktoriui K. D. (laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 11 d. iki 2010 m. birželio 21 d. per V. V. iš A. T. sužinojusiam minėtą konfidencialią informaciją) 2010 m. birželio 21 – 23 dienomis atlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmus – susitarti su minėtu konkursu susidomėjusiomis įmonėmis - UAB „( - )“, UAB „( - ) “ ir ( - ) individualia įmone, kad pastarosios įmonės nedalyvautų minėtame viešojo pirkimo konkurse ir 2010 m. birželio 30 d. minėto viešojo pirkimo nugalėtoja būtų pripažinta vienintelė konkurse dalyvavusi įmonė – UAB „( - ) “ ir, kad su ja 2010 m. liepos 1 d. būtų sudaryta statybos rangos sutartis Nr.1 už 1 099 465,24 Lt (su PVM) sumą.

35Tuo A. T. pažeidė 1999 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 3 straipsnyje įtvirtintus pagrindinius valstybės tarnybos įstatymų viršenybės, teisėtumo ir skaidrumo principus bei valstybės tarnautojų teisingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo etikos principus; 1999 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 3 straipsnyje įtvirtintus įstatymo viršenybės, objektyvumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia viešojo administravimo principus, 1996 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 3 straipsnyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus bei pirkimų tikslą - racionaliai naudoti viešiesiems pirkimams skirtas lėšas; Viešojo pirkimo komisijos ( - ) rajono ( - ) vietovės kadastrinės dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbams kartu su projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir viešinimo paslaugomis pirkti darbo reglamento (patvirtinto ( - ) statinių naudotojų asociacijos „( - ) valdybos pirmininko 2010 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. ( - ) 10.2 ir 10.3 punktų reikalavimus laikytis Viešųjų pirkimo įstatymo ir kitų teisės aktų vykdant pavestas funkcijas ir neatskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo procedūromis, jeigu tai trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją; ( - ) statinių naudotojų asociacijos „( - )“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos taisyklių (patvirtintų 2010 m. gegužės 21 d. Melioracijos statinių naudotojų asociacijos „( - )“ valdybos pirmininko įsakymu Nr. ( - ) 5 punkto reikalavimą laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų atliekant supaprastintus viešuosius pirkimus, bei 32 punkto reikalavimą, draudžiantį pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimus, kurie dirbtinai ribotų kitų tiekėjų galimybes dalyvauti supaprastintame pirkime ar sudarytų sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams viešajame pirkime; 2010 m. gegužės 26 d. pasirašytą Viešojo pirkimo komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimą, įpareigojantį saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais naudoti visą su pirkimu susijusią informaciją ir pateiktus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti; 2010 m. gegužės 26 d. pasirašytą Viešojo pirkimo komisijos nario nešališkumo deklaraciją, reikalaujančią objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaujantis visų tiekėjų (rangovų) lygiateisiškumo principu atlikti viešojo pirkimo komisijos nario pareigas; ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyresniojo specialisto pareiginių nuostatų (patvirtintų 2009m. rugsėjo 14 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - )) 6 punkto reikalavimą – savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais; 6.18 punkto reikalavimą – įvykdyti administratoriaus direktoriaus pavestas užduotis ar nurodymus.

36Be to, A. T. laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio mėnesio pradžios iki 2010 m. birželio 29 d., ( - ) m., būdamas valstybės tarnautoju - ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyresniuoju specialistu (priimtu į šias pareigas 2009 m. rugsėjo 24 d. ( - ) raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) ir ( - ) melioracijos statinių naudotojų asociacijos (kodas ( - )) viešojo pirkimo komisijos nariu (deleguotu ( - ) raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. ( - ) ir ( - ) melioracijos statinių naudotojų asociacijos valdybos pirmininkės 2010 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ( - ) įtrauktu į viešojo pirkimo komisiją), veikdamas bendrininkų grupėje kartu su ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju A. K. ir AB „( - )” (įmonės kodas ( - )) direktoriumi bei UAB „( - ) “ (įmonės kodas ( - )) techniniu direktoriumi B. L. (kuris Anykščių raj. apylinkės teismo 2011-08-16 baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal šį nusikaltimą) piktnaudžiavo tarnybine padėtimi neteisėtai sudarant išskirtines sąlygas jungtinei grupei - UAB „( - )“ ir AB „( - )“ laimėti 2010 m. birželio 29 d. ( - ) rajono ( - ) seniūnijos ( - ) kadastrinės vietovės (buvę K. Š. melioracijos projektai Nr. ( - )) melioracijos statinių rekonstravimo darbų kartu su darbo techninio projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir viešinimo paslaugomis viešojo pirkimo konkursą ir 2010 m. birželio 29 d. pasirašyti su ( - ) melioracijos statinių naudotojų asociacija darbų atlikimo už 1 085 900 Lt (su PVM) statybos rangos sutartį Nr. ( - ), dėl ko ( - ) rajono savivaldybės administracija ir valstybė patyrė didelės neturtinės žalos - buvo neteisėtai laimėtas viešasis 1 085 900 litų vertės pirkimas, paminti viešųjų pirkimų principai, apribotos kitų ūkio subjektų teisės sąžiningai konkuruoti dalyvaujant viešųjų pirkimų konkurse, nebuvo išnaudotos galimybės perkamas paslaugas įsigyti pigiau, sumenkintas valstybės ir ( - ) rajono savivaldybės administracijos prestižas ir diskredituotas valstybės tarnautojo vardas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo sistemą, o būtent: laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio mėnesio pradžios iki 2010 m. gegužės mėnesio pabaigos ( - ) raj. savivaldybėje, esančioje ( - ) m., pažeidžiant tiekėjų lygiateisiškumo principą A. K. išimtinai su B. L. suderinus reikalavimus, įtrauktinus į rengiamo minėto viešojo pirkimo konkurso sąlygas, kad šie reikalavimai būtų palankūs jungtinei grupei UAB „( - ) “ ir AB „( - )“ laimėti rengiamą konkursą: a) tiekėjams (dalyviams) pateikti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotus sekančių standartų sertifikavimo ar lygiaverčius dokumentus - ( - ) standarto sertifikatą, kad tiekėjas laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos priemonių standarto, ( - ) sdtandarto sertifikatą, kad tiekėjas laikosi aplinkos apsaugos vadybos priemonių standarto, ( - ) standarto sertifikatą, kad tiekėjas laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standarto; b) tiekėjams (dalyviams) pateikti banko pažymą, kad turi ne mažiau kaip 200 000 Lt sąskaitoje arba turimą kredito liniją/trumpalaikį kreditą, suteikiantį galimybe nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos kredito limitu; c) tiekėjams (dalyviams) melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus atlikti iki 2010 m. gruodžio 1 d., - pagal A. K. žodinį nurodymą jis šiuos reikalavimus įtraukė į minėto viešojo pirkimo konkurso sąlygas laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio mėnesio pradžios iki 2010 m. birželio 4 d. ( - ) raj. savivaldybėje.

37Tęsdamas nusikalstamą veiką, dar neįvykus minėtam viešojo pirkimo konkursui laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 4 d. iki 2010 m. birželio 14 d., ( - ) savivaldybėje, A. K. nurodymu jis konkurso dalyvio atstovui B. L. atskleidė konfidencialią informaciją apie potencialius viešojo pirkimo konkurso dalyvius - konkursu pasidomėjusių įmonių, kurios jau atsisiuntė konkurso sąlygas, pavadinimus - UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir ( - ), tuo sudarydamas sąlygas B. L. atlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmus – 2010 m. birželio 14 – 16 dienomis susitarti su minėtu konkursu susidomėjusiomis įmonėmis UAB „( - )“, UAB „( - )“ ir ( - ) individualia įmone, kad pastarosios nedalyvautų minėtame viešojo pirkimo konkurse ir 2010 m. birželio 29 d. minėto viešojo pirkimo nugalėtoja būtų pripažinta vienintelė konkurse dalyvavusi jungtinė grupė UAB „( - )“ ir AB „( - )“.

38Tęsdamas nusikalstamą veiką 2010 m. birželio 23 d. apie 9 val. ryto ( - ) raj. savivaldybėje pastebėjęs jungtinės veiklos grupės UAB „( - )“ ir AB „( - ) melioracija“ 2010 m. birželio 21 d. pateiktame pasiūlyme Nr. ( - ) nurodytą neleistinai per didelę viešinimo paslaugų kainą – 3 000 Lt, jau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui (terminas baigėsi 2010 m. birželio 21 d. 10 val. 00 min.), sugrąžino B. L. minėtą pasiūlymą kartu su visa konkursine medžiaga pataisyti ir 2010 m. birželio 23 d. po pietų, ( - ) savivaldybėje priėmė iš B. L. jau pataisytą pasiūlymą, kuriame galutinė pasiūlymo kaina 1 085 900 Lt (su PVM) buvo nepakeista, bet pakeista viešinimo paslaugų kaina – iš 3 000 Lt į 1 499 Lt su PVM.

39Tuo A. T. pažeidė 1999 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 3 straipsnyje įtvirtintus pagrindinius valstybės tarnybos įstatymų viršenybės, teisėtumo ir skaidrumo principus bei valstybės tarnautojų teisingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo etikos principus; 1999 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 3 straipsnyje įtvirtintus įstatymo viršenybės, objektyvumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia viešojo administravimo principus, 1996 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (2005 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. X-471, įsigaliojusio 2006 m. sausio 31 d redakcija) 3 straipsnyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus bei pirkimų tikslą - racionaliai naudoti viešiesiems pirkimams skirtas lėšas; Viešojo pirkimo komisijos ( - ) seniūnijos ( - ) kadastrinės vietovės (buvę K. Š. melioracijos projektai Nr. ( - )) melioracijos statinių rekonstravimo darbams kartu su projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir viešinimo paslaugomis pirkti darbo reglamento (patvirtinto ( - ) melioracijos statinių naudotojų asociacijos pirmininkės 2010 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ( - )) 10.2 ir 10.3 punktų reikalavimus laikytis Viešųjų pirkimo įstatymo ir kitų teisės aktų vykdant pavestas funkcijas ir neatskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo procedūromis, jeigu tai trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją; 2010 m. gegužės 22 d. pasirašytą Viešojo pirkimo komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimą, įpareigojantį saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais naudoti visą su pirkimu susijusią informaciją ir pateiktus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti ir pažeidė 2010 m. gegužės 22 d. pasirašytą Viešojo pirkimo komisijos nario nešališkumo deklaraciją, reikalaujančią objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaujantis visų tiekėjų (rangovų) lygiateisiškumo principu, atlikti viešojo pirkimo komisijos nario pareigas, t.y. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalyje (2007m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1233, įsigal. 2007-07-21, redakcija.

40Nuteistojo A. K. gynėjas advokatas Vytautas Kupcikevičius ir nuteistasis A. K. iš esmės analogiškais motyvais skundžia Anykščių rajono apylinkės teismo 2013-12-20 nuosprendį, prašo A. K. atžvilgiu priimti išteisinamąjį nuosprendį. Nurodo, kad skundžiamas nuosprendis nepagrįstas ir neteisėtas, teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatas, netinkamai įvertino įrodymus, padarytos bylos aplinkybių neatitinkančios išvados, netinkamai pritaikyti baudžiamieji įstatymai, nuosprendis surašytas pažeidžiant BPK reikalavimus.

41Dėl BPK pažeidimų, surašant nuosprendį

42Apeliantai teigia, kad visa nuosprendžio nustatomoji dalis mechaniškai perkelta iš kaltinamojo akto, kuris neaiškus ir prieštaringas ir tai varžė kaltinamojo teises į gynybą bylos nagrinėjimo teisme metu.

43A. K. nuteistas dėl nusikalstamo dviejų analogiškų viešųjų pirkimų organizavimo, kuriuos teismo nustatytomis aplinkybėmis vykdė dvi atskiros viešųjų pirkimų komisijos, kurių sudėtyse dirbo A. K. pavaldinys A. T.. Teismo nuomone, A. K. A. T. nurodė į rengiamų konkursų sąlygas įtraukti tariamai kitus potencialius tiekėjus diskriminuojančias sąlygas, atskleidžiant vienam pasirinktam tiekėjui tariamai konfidencialią informaciją apie kitus viešuoju pirkimu besidominčius asmenis ir taip sudarant sąlygas tam tiekėjui susitarti su kitomis bendrovėmis dėl nedalyvavimo viešajame pirkime ir tą konkursą laimėti. Tokiu būdu teismas nurodė, kad A. K. nusikalstamai įtakojo viešuosius pirkimus. Dėl abiejų analogiškų nusikalstamo viešųjų pirkimų organizavimo faktinės veikos aplinkybes turėtų būti dėstomos taip pat, tačiau šiuo atveju matyti, kad jos buvo dėstomos skirtingai. Toks kaltinimo ir teismo nuosprendžio nustatomosios dalies konstravimas painus, sunkiai suprantamas ir nuo tokio kaltinimo sunku gintis. Viename epizode A. K. nusikalstamą veiką kaltinamas padaręs vienas, kitame bendrininkų grupėje su A. T. ir K. D.. Jokie motyvai nuosprendyje dėl skirtingai dėstomų aplinkybių nėra išdėstyti, be to, skundžiamas nuosprendis visiškai nemotyvuotas.

44Kaip matyti iš A. K. inkriminuojamo nusikaltimo pagal BK 225 str. 2 d., kaltinime tokia aplinkybė, kaip veikos padarymo laikas neaiški, nes apibendrintoje dalyje nurodoma, kad nusikalstamą veiką jis padarė laikotarpiu nuo 2010-04-22 iki 2010 spalio mėn., o kyšį tariamai priėmė laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki birželio 11 d. Taigi, galima spręsti, kad A. K. inkriminuojama nusikalstama veika laiko prasme nuosprendžio detalizuojančioje dalyje išplečiama. Tuomet neaišku, kuriuo laikotarpiu A. K. padarė nusikalstamą veiką - ar nuo 2010 m. balandžio 22 d., kaip nurodyta apibendrintoje nuosprendžio nustatomojoje dalyje, ar nuo balandžio 1 d., kaip nurodoma detalizuojančioje dalyje. Tokiu būdu buvo pažeistos BPK 305 str. 1 d. 1 p. nuostatos.

45Nuosprendžio nustatomojoje dalyje nurodyta, kad A. K. tariamai pažeidė „ir Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigybes (patvirtintas ( - ) raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ( - ))“. Tačiau nenurodoma, kokį pareigybių aprašymo straipsnį, dalį ar punktą jis pažeidė ir kuo konkrečiai tas tariamas pažeidimas pasireiškė. Toks nuosprendžio aprašomosios dalies išdėstymas nuosprendį daro nesuprantamu, prieštarauja LAT Senato 2003-06-20 nutarimo Nr. 40 „Dėl teismų praktikos taikant baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 3.1.2 p..

46Skundžiamo nuosprendžio aprašomojoje dalyje (1-6 lapai) nurodytos teismo įrodytomis pripažintos nusikalstamų veikų aplinkybės visiškai nesiskiriančios nuo teisme 2013-04-30 pakeisto nepagrįsto kaltinamo, jį pažodžiui ištisai be jokių pakeitimų perrašius. Nors dalis kaltinime ir nuosprendyje nurodytų aplinkybių teisminio bylos nagrinėjimo metu iš tikrųjų buvo neįrodytos, tačiau nuosprendyje nepagrįstai nurodytos kaip įrodytos. Be to, dalis nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodytų aplinkybių tinkamai neapibūdina konkrečių inkriminuotų nusikalstamų veikų, numatytų BK 225 straipsnio 2 dalyje ir 228 straipsnio 1 dalyje, sudėties požymių, o jų dalis pagal pirmąjį kaltinimo pagal BK 225 straipsnio 2 dalį epizodą išeina už kaltinimo ribų.

47Nuosprendžio aprašomosios dalies pradžioje, dėstant nusikalstamos veikos, numatytos BK 225 straipsnio 2 dalies aplinkybes nurodyta, kad jis paskatino A. T. pažeisti valstybės tarnautojo veiklą ir viešuosius pirkimus reguliuojančių norminių aktų reikalavimus. Be to, padėdamas UAB „( - )“ neteisėtai laimėti viešojo pirkimo konkursą, paskatino K. D. pažeisti teisės aktų reikalavimus. Iš tokio aprašymo seka, kad jis ne tik priėmė kyšį, bet ir piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, be to, šią veiką padarė su bendrininkais - sukurstė piktnaudžiauti tiek A. T., tiek ir K. D., tuo tarpu šiame epizode nei prokuroras, nei teismas piktnaudžiavimo požymių, numatytų BK 228 str. 1 d. neįžvelgė, o nurodytas aplinkybes nepagrįstai inkriminavo pagal BK 225 str. 2 d. Tuo tarpu dėl kito viešojo pirkimo, kuris buvo organizuotas ir vykdomas tuo pačiu metu panašiomis sąlygomis, jis jau nuteistas pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, inkriminavus, kad jis veikė bendrininkų grupėje su A. T. ir B. L..

48Nurodo, kad nuosprendžio motyvuojamoji dalis taip pat išdėstyta tendencingai, nutylint duomenis, kurie paneigia kaltinimui svarbias aplinkybes, neišdėstyti ir nevertinti liudytojų A. J., R. Š. parodymai apie tai, kad nei viena iš A. K. pasiūlytų įtraukti į konkurso sąlygas sąlygų nebuvo išskirtinės, ribojančios kitų tiekėjų galimybes dalyvauti viešajame pirkime. Taip pat nevertintas ir teismo iš Viešųjų pirkimų tarnybos gautas 2012-10-26 raštas Nr. ( - ), kuriame aiškiai nurodoma, kad nei reikalavimas turėti sertifikatus ( - ), nei apyvartinių lėšų, nei galimybes darbus atlikti nurodytu terminu, nelaikytini diskriminuojančiomis kitus tiekėjus sąlygomis. O liudytojų A. K., R. K. ir S. Š. parodymai visai nevertinti vieninteliu teiginiu, kad jie, neobjektyvūs.

49Apeliantai teigia, kad nuosprendyje visiškai neišdėstytos išvados ir motyvai, kaip būtent A. K. savo įgaliojimų ribose neteisėtai vykdė viešuosius pirkimus ir neatsakyta į A. K. apsigynimo argumentą, kad jis savo įgaliojimų ribose niekaip negalėjo įtakoti ne jo organizuojamų viešųjų pirkimų, nes tai nebuvo jo kompetencijoje, o išdėstyti kai kurie A. K. veikos kvalifikavimo motyvai visiškai prieštarauja teismo nuosprendžio nustatomajai daliai. Tai yra motyvuodamas veiką pagal BK 225 str. 2 d. teismas nurodė, kad „ Kaltinamojo A. K. veiksmų neteisėtumas sudarė galimybę jam siekti savanaudiškų tikslų - gauti kyšių iš UAB „( - )“ už pažadėtą viešųjų pirkimų laimėjimą“. Tokiu teiginiu pripažįstama, kad A. K. papirko ne fizinis asmuo - K. D., bet juridinio asmens - UAB „( - )“ vadovas, to juridinio asmens lėšomis ir jo interesais. Tokiu atveju teismas turėtų spręsti ir dėl juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės. Taigi, prokuroro kaltinimas ir nuosprendis jį kaltinant priėmus kyšį už pagalbą juridiniam asmeniui laimėti viešąjį pirkimą ir tuo pačiu nekaltinant to juridinio asmens, yra itin prieštaringas. Tuo tarpu nuosprendis turi būti įtikinamas, nekelti abejonių dėl jame padarytų išvadų pagrįstumo.

50Be to, teismas nuosprendyje išdėstė liudytojų parodymus, kurie visiškai neturi jokios reikšmės byloje inkriminuotos veikoms - nagrinėti. Pavyzdžiui, nukentėjusiojo V. S. parodymai, paremti žiniasklaidos informacija. Liudytojo A. L. parodymai seka iš neįvardinto, neatskleisto ir neaišku ar egzistuojančio anoniminio šaltinio – sąsiuvinio, kuriame jis tariamai matė aprašytus atliktus darbus ir sumokėtas pinigų sumas, nors realiai joks kyšių sąsiuvinis neegzistuoja, niekur rastas nebuvo, priimdamas nuosprendį teismas rėmėsi nepagrįstais gandais. Tai dar kartą patvirtina, kad duomenys buvo tikrinami ir vertinami nesilaikant taisyklių, numatytų BPK 20 straipsnio 4 dalyje.

51Dėl pažeidimų nagrinėjant bylą teisme

52Apeliantai skunduose teigia, kad nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės BPK 255, 256 straipsniu prasme yra kaltinamajame akte nurodytos nusikalstamos veikos padarymo vieta, laikas, būdai, padariniai ir kt. svarbios aplinkybės, kurios individualizuoja kaltinamojo padarytą veiką, sudaro pagrindą ją kvalifikuoti kaip nusikalstamą ar turi reikšmės skiriant bausmę. Nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės laikomos iš esmės skirtingomis nuo kaltinime nurodytųjų, jei jų pakeitimas teisme, iš anksto nepranešus apie tokią galimybę kaltinamajam, suvaržo kaltinamojo teisę į gynybą.

53Šiuo atveju BPK 256 straipsnio 1 ir 3 dalių nustatyta tvarka teisme pakeistame kaltinime buvo nurodytos faktinės aplinkybės, ne tik apibūdinančios konkrečios nusikalstamos veikos sudėties požymius, būtinus nusikalstamų veikų kvalifikavimui pagal BK 225 str. 2 d., bet buvo nurodytos kaip tariamai A. K. padaryto piktnaudžiavimo ir sukurstymo piktnaudžiauti požymiai, ir nebuvo papildomo prokuroro prašymo, pateikto BPK 256 str. 1 d. nustatyta tvarka, dėl kaltinime nurodytos veikos esminių faktinių aplinkybių pakeitimo teisme, inkriminuojant jam pirmame epizode ir piktnaudžiavimą tarnyba. Teismas turėjo patikrinti, ar kaltinamasis aktas atitinka BPK 219 str. 3 p. reikalavimus ir ar nėra pagrindo bylą perduoti prokurorui (BPK 254 str. 3 d.). Tačiau teismas to nepadarė, o neteisėtai, pažeidęs BPK 255 ir 256 straipsnių reikalavimus, pažeidė nagrinėjimo teisme ribas ir A. K. nuteisė dėl nusikalstamų veikų, kurių faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuosprendžio aprašomosios dalies motyvuojančioje dalyje nuo kaltinamajame akte ir pakeistame kaltinime išdėstytų aplinkybių, apie tai jam iš anksto nepranešus. Taip buvo suvaržytos A. K. teisės į gynybą, pažeista teisė žinoti, kuo jis yra kaltinamas.

54Skunduose teigiama, kad A. K. kaltė grindžiama B. L. parodymais, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas be jokios svarbios priežasties buvo atskirtas ir priimtas 2011-08-16 baudžiamasis įsakymas, kuriame buvo pripažinta, kad B. L. su A. K. ir A. T. padarė nusikalstamą veiką. Tokiu būdu baudžiamajame įsakyme nustatytos aplinkybės turėjo būti vertinamos nustatytomis ir A. K. bei A. T. atžvilgiu nagrinėjamoje byloje, nes įsiteisėjęs teismo nuosprendis yra privalomas visoms valstybės įstaigoms (taigi ir teismams - BPK 346 str. 1 d.), t. y. buvo sudarytos prielaidos iš anksto numatomam procesiniam sprendimui kitų bendrininkų atžvilgiu.

55Be to, B. L. teisme apklausiant liudytoju, įspėjus jį dėl baudžiamosios atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą, jis buvo verčiamas duoti parodymus prieš save, apie savo padarytą nusikalstamą veiką, nors LAT Senato 2004-12-30 nutarimu Nr. 51 patvirtintoje BPK normų reglamentuojančių įrodinėjimą taikymo teismų praktikoje apžvalgos išvadų 6 p. nustatyta, kad nagrinėjant bendrininkų bylą dėl tos pačios veikos jau nuteistas asmuo (nuteistasis) į teismo posėdį kviečiams ir apklausiamas pagal liudytojo apklausos taisykles, tačiau toks asmuo neįspėjamas dėl atsakomybės pagal BPK 163 str. ir dėl atsakomybės pagal BK 235 str. už melagingus parodymus ir neprisiekia. Taigi, B. L. parodymai negali būti pripažinti kaip gauti teisėtai, remtis šio asmens parodymais teismas negalėjo.

56A. K. kaltę teismas pagrindė ir jo paties ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad jis prisipažino gavęs iš A. V. K. D. perduotą „dovanėlę“ - 3000 Lt. Teisme A. K. paaiškino, kad toks jo „prisipažinimas“ neteisingas, tokius parodymus jis davė dėl nepakeliamų suėmimo sąlygų, tačiau teismas šių duomenų netikrino, todėl gynyba dėl tokių teismo veiksmų įžvelgia šališkumą.

57Dėl teismo išvadų prieštaravimo bylos aplinkybėms

58Nurodo, kad A. K. neigia priėmęs kyšį, o kiti apklausti asmenys taip pat neigia neatlygintiną medžiagų ir paslaugų jam suteikimą. Byloje esantys buhalteriniai dokumentai patvirtina, kad už visas A. K. ir jo sūnui suteiktas medžiagas bei paslaugas UAB „( - )“ yra apmokėta. Be to byloje nustatyta, kad A. K. domėjosi pigesnių medžiagų įsigijimu, todėl jei jis norėtų minėtų medžiagų gauti neatlygintinai, nebūtų logiška ieškoti tokių medžiagų įsigyti pigiau. Byloje nėra duomenų apie jo susitarimą su K. D. ir V. V. dėl paslaugų ir medžiagų neapmokėjimo. Be to, teisme liudytoju apklaustas V. V. patvirtino, jog telefonu tarėsi su A. K. dėl atsiskaitymo už keliukų remontą, o šią aplinkybę patvirtinantis telefoninių pokalbių įrašas nepridėtas ir galimai nuslėptas, be to, dalis pokalbių pareigūnų buvo ištrinta.

59Tai, kad UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje nėra duomenų apie paslaugų teikimą A. K., neduoda pagrindo manyti, kad paslaugos nebuvo teikiamos, nes A. K. negali atsakyti už buhalterinės apskaitos trūkumus ne jo vadovaujamoje įmonėje. Be to, remontuojami keliukai, kurių remontas inkriminuotas A. K. kaip kyšio priėmimas medžiagomis ir paslaugomis, nei jam, nei jo sūnui nepriklausė. Nėra ir neabejotinų duomenų apie tai, kad A. K. gavo 3000 Lt grynųjų pinigų. Vien K. D. ir liudytojo V. V. parodymų A. K. kaltei pagrįsti nepakanka, nes jų parodymai dėl pinigų perdavimo aplinkybių prieštaringi, be to, dėl anksčiau išvardintų priežasčių K. D. parodymų kaip patikimų ir teisingų vertinti nėra pagrindo. Be to, nėra jokių operatyviniais veiksmais gautų duomenų apie pinigų A. K. perdavimą. A. K. neneigia priėmęs iš V. V. tam tikras vertybes, tačiau ne sau, bet tuo metu organizuotai žemdirbių šventei paremti ir tą aplinkybę patvirtina liudytojo S. Š. parodymai, kurie teismo liko neįvertinti ir atmesti. Atkreipia dėmesį, kad A. K. nebuvo Viešųjų pirkimų komisijos narys, todėl nebuvo už ką jam duoti pinigų. Be to, nelogiška, kad pinigai buvo tariamai perduoti praėjus labai daug laiko po laimėto viešojo pirkimo, todėl teismo teiginys, kad pinigai buvo perduoti už UAB ( - ) laimėtą viešąjį pirkimą yra niekuo nepagrįstas spėjimas, bet nepagrįsta išvada. Be to jokių pinigų kratų metu jo kabinete ar kitur rasta nebuvo.

60A. K. neigia įtakojęs viešąjį pirkimą, jo kaltė nuosprendyje nėra įrodyta. Skunduose teigiama, kad nuteistasis A. T. nenurodė, jog A. K. būtų jam nurodinėjęs padėti laimėti viešąjį pirkimą B. L. atstovaujamai įmonei neteisėtais būdais. Teigė, kad A. K. tikrai pasiūlė įtraukti kai kuriuos reikalavimus į konkurso sąlygas, tačiau jas patikrinusi Nacionalinė Mokėjimų Agentūra visas paliko kaip reikalingas ir pašalino kai kuriuos kitus reikalavimus (8-12 punktų). Be to, A. T. parodė, kad A. K. pageidavo, jog viešąjį pirkimą laimėtų „savi“, tačiau neliepė to siekti kokiais nors neteisėtais būdais. Šį A. K. pasakymą jis suprato kaip konsultavimą, o A. K. paaiškino norėjęs, kad tikrai viešąjį pirkimą laimėtų to pačio rajono įmonė (sava), ir negalvojo, kad A. T. turėtų tai suprasti, kaip neteisėtą nurodymą.

61Be to, nepagrįsta teismo išvada dėl A. K. apkaltinimo duodant neteisėtą nurodymą A. T. grąžinti B. L. pataisyti jo pateiktą pasiūlymą su konkursine medžiaga dėl viešinimo paslaugų kainos sumažinimo, nes pats A. T. parodė, kad šiuos veiksmus jis atliko visiškai savo iniciatyva, be A. K. žinios.

62Vertinant liudytojo B. L. parodymus, apeliantai atkreipia dėmesį į tai, kad B. L. atstovaujama įmonė neturėjo ISO standartus atitinkančio sertifikato, todėl nelogiškas būtų reikalavimas tam, kad B. L. atstovaujamai įmonei laimėti viešąjį pirkimą į sąlygas įtraukti reikalavimą dėl tokio sertifikato turėjimo. Be to, jei B. L. A. K. būtų iš anksto pažadėta laimėti viešąjį pirkimą, jam nebūtų reikalinga informacija apie kitus asmenis, dalyvaujančius konkurse tam, kad galėtų su jais susitarti dėl jų nedalyvavimo.

63

64Dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo

65Skunduose nurodoma, kad A. K. nepagrįstai nuteistas už jam inkriminuotus nusikaltimus. Teigia, kad kyšininkavimas pagal BK 225 straipsnį kvalifikuojamas tik tada, kai valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo priima, pažada ar susitaria priimti kyšį, reikalauja ar provokuoja jį duoti už konkrečių veiksmų atlikimą (ar neatlikimą) vykdant įgaliojimus. Šie tarnybiniai veiksmai už atlygį, turi būti aiškūs tiek kyšio ėmėjui, tiek davėjui.

66Byloje nėra jokių duomenų, kad A. K. buvo suteiktos paslaugos, perduoti pinigai už kokius nors konkrečius jo veiksmus. Nuosprendis pagrįstas tik spėjimais, kad A. K. paslaugas ir pinigus gavo už sudarytas sąlygas UAB „( - )“ laimėti viešąjį pirkimą. K. D. parodė, kad tai, ką jis yra davęs (suteikęs) A. K., jis tai padarė siekdamas nekonkretaus palankumo ateityje. Tokia veika teismų praktikoje neatitinka kyšininkavimo požymių (kasacinės nutartys Nr. 2K-531/2011, 2K-389/2011, 2K-3 8/2012).

67Net jei A. K. iš K. D. ar UAB „( - ) “ gavo materialinės naudos statybinėmis medžiagomis, paslaugomis ar pan., jo atžvilgiu nepagrįstai taikoma baudžiamoji atsakomybė už kyšio priėmimą - BK 225 str., nes šis baudžiamasis įstatymas numato atsakomybę valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, kuris kyšį priima už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. Šiuo atveju A. K. neturėjo įgaliojimų vykdyti viešuosius pirkimus ar įtakoti jų vykdymą. A. K. atžvilgiu galėtų būti taikomas nebent baudžiamasis įstatymas, numatantis atsakomybę už piktnaudžiavimą tarnyba paveikiant pavaldų įgaliotą vykdyti viešąjį pirkimą asmenį, bet tokio kaltinimo A. K. dėl aptariamos veikos nebuvo pareikšta.

68Be to, teigiama, kad A. K. A. T. neįtakojo, o tik davė patarimus jam pačiam prašant ir šie patarimai neturėjo jokios galios ir neinicijavo jokių išskirtinių sąlygų kokiam nors vienam teikėjui. Konfidencialios informacijos niekam neatskleidė, nes jos neturėjo ir nebuvo pasirašęs jokio konfidencialumo pasižadėjimo, todėl nepažeidė nei Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo, nei ( - ) raj. savivaldybės administracijos ( - ) nuostatų, nes jo pavaldinys A. T. savo, kaip Viešųjų pirkimų komisijos nario veikloje, visiškai nebuvo pavaldus A. K.. Vykdydamas savo, kaip sutarties partnerio atstovo pareigas, A. T. buvo tiesiogiai pavaldus jį delegavusio ir jo atstovaujamo subjekto - savivaldybės administracijos - vadovui.

69A. K. negali būti atsakingas ir už kokius nors K. D. padarytus įstatymų pažeidimus, jei tokius šis ir būtų padaręs, nes šių asmenų nesiejo jokie pavaldumo santykiai, jokių nusikalstamų susitarimų tarp šių asmenų nepatvirtino jokie bylos duomenys. Dėl to visai nepagrįstai A. K. inkriminuotoje veikoje atskira dalimi nurodoma, kad jis skatino K. D. pažeisti įstatymus ir kad tai vertintina kaip nusikaltimas valstybės tarnybai.

70Apeliaciniame skunde nuteistasis A. K. papildomai nurodo, kad jo nuteisimas buvo sąlygotas būtent netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo.

71Nurodo, kad nuosprendyje nepagrįsta išvada, kad jis turėjo administracinius įgaliojimus žemės ūkio-melioracijos srityje. Pažymi, kad tokio žodžių darinio nėra nei patvirtintame jo pareigybės aprašyme, nei skyriaus veiklos nuostatuose, nei Vietos savivaldos įstatyme, nei Melioracijos įstatyme. Tokie specialūs įgaliojimai vykdyti ar kontroliuoti privačių juridinių asmenų vykdomus Europinius projektus privačiose valdose jam suteikti nebuvo. Todėl neaišku, apie kokius jam suteiktus įgaliojimus kalbama nuosprendyje.

72Be to, kaltinime nuolat minima apie neva išskirtinių konkurso sąlygų sudarymą UAB „( - )“ viešųjų pirkimų konkursui laimėti, nors visos nurodomos sąlygos nebuvo niekuo išskirtinės. Jis teismui pateikė eilę viešųjų pirkimų pavyzdžių, kuriuose buvo įtraukti tokie patys, ar net kai kur dar griežtesni reikalavimai, nekeliantys jokių klausimų dėl išskirtinumo, tačiau teismas juos vienašališkai atmetė. Be to, liudytojas R. Š. parodė, kad ne A. T. jam, bet jis A. T. davė šį pirkimo sąlygų pavyzdį ir jis yra šių „išskirtinių“ sąlygų autorius. Kad reikalavimas turėti ISO sertifikatus nėra išskirtinė sąlyga, patvirtino teisme apklausti liudytojai - J. P., J. B., R. Ž., V. V., B. L. bei abu Viešųjų pirkimų tarnybos specialistai - A. J. ir R. Z. bei kaltinamieji K. D. ir A. T., tačiau teismas į tuos parodymus visiškai neatsižvelgė ir nuosprendyje jų parodymų net nedėstė. Byloje nėra jokios informacijos apie kieno nors nusiskundimus, kad kažkas buvo diskriminuojamas dėl konkurso sąlygų, nes kiekvienas konkurso dalyvis, susipažinęs su viešųjų pirkimų sąlygomis ir pastebėjęs, kad neatitinka kokio nors reikalavimo ir manantis kad tai yra perteklinis ir diskriminuojantis reikalavimas, gali kreiptis į Viešojo pirkimo komisiją, kuri dėl kreipimosi priima atitinkamą sprendimą. Šiuo atveju viešųjų pirkimų komisijos patvirtino viešųjų pirkimų sąlygas tokias, kokių jiems reikėjo. Komisijos nariai neparodė, kad A. K. su jais būtų bendravęs bei siūlęs, kokias nors išskirtines sąlygas ar protegavęs kokias nors bendroves.

73Nepagrįsta teismo išvada, kad jis 2010 m. balandžio mėn. susitarė su K. D. ir B. L. dėl abiejų projektų pabaigos, t. y. gruodžio 2010 m. gruodžio 1 d., nes būtent Paramos sutartyje, pasirašytoje dar 2009 m. pabaigoje tarp byloje minimų asociacijų ir ( - ), objekto pabaiga yra numatyta būtent 2010 m. gruodžio 1-oji. Ši objektų pabaiga nurodyta ir bendradarbiavimo sutartyse tarp asociacijų ir savivaldybės, kurios pasirašytos dar 2009 metais.

74Nuosprendyje nepagrįstai nurodyta, kad jo nurodymu A. T. atskleidė potencialų dalyvių sąrašą, kas paskatino K. D. ir B. L. skambinti telefonu kitiems galimiems konkurso dalyviams ir atlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmus. Tačiau, kad ne iš A. T. pasklido potencialių dalyvių sąrašas matyti, iš telefoninių pokalbių tarp B. L. ir UAB „( - ) filialo direktoriaus V. P. įrašų, kai pastarasis diktuoja B. L. su kuo reikia perkalbėti. O apklausų STT pareigūnų protokoluose yra nurodyta, kad būtent B. L. buvo atskleistas potencialų dalyvių sąrašas. Be to, A. T. savo vardu niekada nebuvo prisijungęs prie IS portalo.

75Be to, minimi viešieji pirkimai privalomai buvo paskelbti ir „Valstybės žinių" informaciniuose pranešimuose. Rašto prieduose yra pateikta informacija ir apie įmones, atsisiuntusias byloje nagrinėtų viešųjų pirkimų medžiagą. Todėl kaltinimų teiginiai, kad buvo sudarytos sąlygos dalyvauti tik vienam dalyviui bei užkirstas kelias sąžiningai konkurencijai, neatitinka tikrovės, faktiniams bylos duomenims.

76Teigia, kad apie nesąžiningus konkurencijos veiksmus su K. D. ir B. L. niekada nekalbėjo, apie tai jokių duomenų byloje nėra, todėl skatinti juos nusikalsti jis negalėjo.

77Be to, bylos duomenimis, tariamai nesąžiningos konkurencijos veiksmai atlikti po 2010 m. birželio 14 dienos, tačiau tuo metu apeliantas teigia atostogavęs, teismui pateikė tai patvirtinančius duomenis, todėl jokio neteisėto nurodymo dėl konfidencialios informacijos atskleidimo duoti niekam negalėjo.

78Nurodo, kad ( - ) skyriaus nuostatuose įtvirtinta nuostata kontroliuoti pavaldinius. Skundžiamame nuosprendyje nurodyta, kad jis pažeidė šiuos nuostatus, nes nekontroliavo A. T. ir taip paskatino jį nusikalsti. Tačiau nei minimuose nuostatuose, nei jo pareigybinės instrukcijos nenumatė jo pareigos vykdyti privačių juridinių vienetų projektų, tuo pačiu ir viešųjų pirkimų, todėl dėl jų negali būti taikoma jokia atsakomybė. Nors byloje yra savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo A. T. deleguotas į abiejų asociacijų viešojo pirkimo komisijas, tačiau šiuo įsakymu jam (apeliantui) nepavesta jokia kontrolė.

79Neneigia, kad dar neprasidėjus viešajam pirkimui bendravo su K. D. ir B. L., kalbėjo apie vyksiančius viešųjų pirkimų konkursus, siūlė jiems sekti informaciją ir dalyvauti konkursuose, tačiau nieko konkretaus jiems nežadėjo, nes nebuvo Viešųjų pirkimų komisijų narys, nuo jo niekas nepriklausė. Daugiau su šiais asmenimis apie konkursus nieko nekalbėjo, o apie laimėtojus sužinojo tik po paties konkurso. Teigia, kad Valstybės tarnybos įstatymas įpareigoja valstybės tarnautoją kalbėti apie tai, kas yra žinoma, nieko neslepiant, kalbėti apie tai, kas yra neuždrausta yra privalu, tai yra viešumo pagrindas, o viešumas yra skaidrumo pagrindas, konsultuoti Žemės ūkio skyriaus klientus bei pavaldžius darbuotojus buvo ir yra jo, kaip šio skyriaus vedėjo, pareiga.

80Nurodo, kad nuosprendžio aprašomosios dalies motyvuojančioje dalyje prieštaringai teigiama, kad jis savo veiksmais padarė didelę neturtinę žalą ( - ) rajono savivaldybės administracijai ir valstybei, o to paties sakinio pabaigoje jau teigiama, kad didelę neturtinę žalą jis padarė tik valstybei. Teismas tuo žalos padarymu laikė viešųjų pirkimų principų tariamą pamynimą, valstybės ir ( - ) rajono savivaldybės administracijos prestižo sumenkinimą, valstybės tarnautojo vardo diskreditavimą. Tačiau nenurodė jokių objektyvių aplinkybių, kad ta žala tikrai didelė ir kad nurodomi padariniai sukelti būtent jo veiksmais. Teismas, priimdamas skundžiamą apkaltinamąjį nuosprendį, visiškai nevertino jo veiksmų pavojingumo, bei nepasisakė dėl jo kaltės tariamo piktnaudžiavimo veikų padarinių atžvilgiu.

81Mano, kad tiek kaltinimą palaikęs prokuroras, tiek skundžiamą nuosprendį priėmęs teismas buvo šališki. Pats prokuroras 2011 m. neteisėtai išviešino ikiteisminio tyrimo medžiagą, neužtikrindamas jos konfidencialumo - apklausos protokolus bei kitą medžiagą išsiuntė Nacionalinei mokėjimo agentūrai, pastaroji informacija pasidalino su Žemės ūkio ministerija, kuri raštu kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą. Be to, Lietuvos Respublikos šaudmenų ir ginklų kontrolės įstatymas nurodo, kad pradėjus ikiteisminį tyrimą leidimai ginklui laikyti bei patys ginklai laikinai sustabdomi. Nežiūrint į tai, šie reikalavimai skirtingiems proceso šalims buvo taikomi nevienodai. Jo ginklas buvo paimtas kratos metu dar 2010-12-13, iš A. T. ginklas buvo paimtas tik po metų, tuo tarpu iš K. D. ginklai nepaimti iki šiol, nors jau per pirmą apklausą jis nurodė esąs medžiotojas. Mano, kad tokiais visokeriopais veiksmais buvo siekiama kuo daugiau jį sužlugdyti, iš kitų asmenų gauti kuo palankesnius parodymus siekiant jį apkaltinti. Tačiau bylą nagrinėjantis teismas jo prašymus ištirti pareigūnų neteisėtus veiksmus atmetė.

82Prokuroras atmetė jo prašymus pridėti prie bylos konkurso sąlygas, kurių parengimu buvo kaltinamas, tačiau toks prašymas šališkai buvo nepagrįstai atmestas ir tik po ilgo nagrinėjimo teisme šis prašymas buvo patenkintas, tik tuomet turėjo galimybę susipažinti ir vertinti, kuo realiai yra kaltinamas.

83Be to, teismas jo ir gynėjo prašymo nušalinti prokurorą R. Vagrį netenkino. Bylos nagrinėjimo stadijoje yra matęs prokurorą pietaujantį už vieno stalo su kaltinamuoju K. D., jo sūnumi ir gynėju A. K., todėl mano, kad toks neformalus prokuroro ir kaltinamojo bendravimas nesiderina su valstybinį kaltinimą palaikančio prokuroro veiklos skaidrumu, nešališkumu. Dėl šių priežasčių sekančio teismo posėdžio metu vėl pareiškė nušalinimą prokurorui motyvuodamas neformaliu bendravimu su K. D., tačiau teismas vėl šį jo nušalinimą neskundžiama nutartimi atmetė, todėl apelianto manymu, šis klausimas taip pat išspręstas šališkai.

84Atkreipia dėmesį į skundžiamo nuosprendžio rezoliucinę dalį, kurioje priimtas sprendimas „iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti...“, nors ši kardomoji priemonė jau panaikinta to paties teismo 2013-07-25 nutartimi. Tai rodo, kad teismas neatidžiai nagrinėjo ne tik liudytojų parodymus, kitą medžiagą, bet ir savo priimtas nutartis, įtraukdamas aplinkinius į neapibrėžtą situaciją.

85Nuteistojo A. T. gynėjas advokatas A. R. skundžia Anykščių rajono apylinkės teismo 2013-12-20 nuosprendį, prašo jį panaikinti ir A. T. atžvilgiu priimti išteisinamąjį nuosprendį, nes nuteistasis nepadarė jam inkriminuotos nusikalstamos veikos.

86Nurodo, kad skundžiamas nuosprendis neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas pažeidžiant esmines BPK bei BK nuostatas.

87Pažymi, kad nuosprendis neatitinka BPK 305 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kuriame aiškiai išdėstyti nuosprendžio aprašomajai daliai keliami reikalavimai. Šiuo atveju teismas tiesiog perrašė kaltinamąjį aktą, nepateikė jokių motyvų ir išvadų dėl jo ginamojo kaltės. Be to, byloje nėra jokių A. T. kaltę patvirtinančių įrodymų.

88Baudžiamojoje byloje A. T. kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi (BK 228 str. 1 d. (2007-06-28 red.)), o būtent tuo, kad jis neva piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi neteisėtai sudarė išskirtines sąlygas 1. UAB „( - )“ laimėti 2010-06-30 viešąjį pirkimo konkursą, 2. UAB „( - ) “ ir AB „( - ) “ laimėti 2010-06-29 viešąjį pirkimo konkursą.

89Teismas nuosprendyje nurodė, kad A. T. piktnaudžiavimo objektyvioji pusė pasireiškė tuo, kad jis abiejų viešųjų pirkimo konkursų atvejais įtraukė į rengiamų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas reikalavimus, kurie buvo palankūs minėtoms bendrovėms, bei atskleidė konfidencialią informaciją šių minėtų subjektų atstovams apie potencialius viešųjų pirkimų konkurso dalyvius, o pastebėjęs jungtinės grupės UAB „( - )“ ir AB „( - )“ 2010-06-21 pateiktame pasiūlyme nurodytą per didelę viešinimo paslaugų kainą, leido ją ištaisyti iš 3000 Lt į 1499 Lt su PVM nekeičiant galutinės pasiūlymo kainos.

90Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad tokio tipo reikalavimai tiekėjui, kuriuos A. T. įtraukė į sąlygas A. K. nurodymu (tiekėjo atitikimas kokybės vadybos sistemos standartui (LST EN ( - ) standarto sertifikatas), tiekėjo atitikimas aplinkos apsaugos vadybos standartui (( - ) standarto sertifikatas), tiekėjo atitikimas darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartui (( - ) standarto sertifikatas), reikalavimas tiekėjui turėti startinę lėšų sumą darbų finansavimo pradžiai užtikrinti) nėra niekuo ypatingi, o įprastiniai tokio tipo viešuosiuose pirkimų konkursuose. Reikalavimas tiekėjui atlikti rekonstrukcijos darbus iki 2010-12-01 taip pat nebuvo A. K. išgalvotas, o paimtas iš įgyvendintinos programos sąlygų, kurios pagrindu ir buvo skiriamas finansavimas rekonstrukcijos darbams atlikti. Šie reikalavimai negalėjo būti palankūs išimtinai tik minėtoms bendrovėms, galėję padėti laimėti viešuosius pirkimo konkursus, todėl jų įtraukimas į konkursų sąlygas nėra ir negali būti traktuojamas A. T. piktnaudžiavimu BK 228 str. 1 d. prasme.

91Be to, nėra duomenų, kad A. K. kada nors tarėsi su UAB „( - )“ ar jungtinės grupės UAB „( - )“ ir AB „( - )“ atstovais dėl reikalavimų tiekėjams, todėl jo nurodymai A. T. įtraukti į konkurso sąlygas minėtus reikalavimus yra teisėti. Be to, teisme apklausti viešųjų pirkimų tarnybos atstovai ginčo reikalavimus tiekėjams laikė įprastiniais, todėl teigti priešingai teismas neturėjo jokio pagrindo. Šie duomenys duoda pagrindą išvadai, kad A. T., įtraukdamas A. K. nurodytus reikalavimus tiekėjams, jokios nusikalstamos veikos neatliko, nes jo veikoje nėra šio nusikaltimo sudėties.

92Dėl minėtos konfidencialios informacijos atskleidimo nagrinėjant baudžiamąją bylą buvo nustatyta, kad vieningos nuomonės laikytina ar ne konfidencialia informacija duomenys apie potencialius viešųjų pirkimų konkurso dalyvius, kurie atsisiuntę konkursų sąlygas, nėra. A. T. nuteistas už tai, kad minėtos trims bendrovės atstovams atskleidė konfidencialią informaciją apie potencialius viešųjų pirkimų konkurso dalyvius, kurie buvo atsisiuntę konkursų sąlygas. Tačiau šiuo atveju nesant vienareikšmio aiškumo dėl informacijos laikymo konfidencialia, laikyti, kad ji buvo paskleista neteisėtai negalima, todėl kaltinimas A. T. šioje dalyje nepagrįstas. Be to, nėra įrodyta ir subjektyvioji inkriminuojamo nusikaltimo pusė – kaltė - tiesioginė tyčia.

93Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnyje nurodyta, kad „Konfidencialumas“, „<...> Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumu nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visą pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. <...>“. Šiuo atveju apeliantas teigia, kad duomenys apie potencialius viešųjų pirkimų konkurso dalyvius, nepatenka į Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 6 str. 1 d. nurodytos informacijos ribas. Tuo pačiu, A. T. negalėjo suvokti, kad informacija apie pasidomėjusius konkursais asmenis yra konfidenciali.

94Dėl jungtinės grupės UAB „( - )“ ir AB „( - )“ 2010-06-21 pateiktame pasiūlyme padarytų taisymų A. T. nuteistas taip pat nepagrįstai, nes jis supratęs, kad viešajame pirkimo konkurse dalyvaujantis vienintelis dalyvis pasiūlyme padarė techninę skaičiavimo klaidą, tiesiog leido ją ištaisyti be jokių savanaudiškų ar kitų asmeninių motyvų taip elgtis, jis neturėjo jokio tikslo piktnaudžiauti tarnyba ir taip pasielgė nieko neprašomas ar įkalbinėjamas. Be to, jis neturėjo jokios patirties viešųjų pirkimų organizavimo srityje, tai buvo pirmi jo rengiami viešųjų pirkimų konkursai. Dėl pataisymų A. T. veika galėtų būti vertinama tik kaip viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimas, užtraukiantis ATPK 1713 str. numatytą administracinę atsakomybę, tačiau neužtraukiantis jam pačios griežčiausios, t. y. baudžiamosios, atsakomybės. A. T. neleidus jungtinei grupei UAB „( - )“ ir AB „( - )“ keisti pasiūlymo viešinimo paslaugos kainos dalyje, t. y. nebūtų leidęs jos ištaisyti iš 3000 Lt į 1499 Lt su PVM, tai jungtinė grupė UAB „( - )“ ir AB „( - )“ vis tiek būtų buvusi pripažinta konkurso laimėtoja, tik jai vietoj jos numatytos 3000 Lt viešinimo paslaugos kainos būtų išmokėta tik maksimali teisės aktų leistina 1499 Lt su PVM dydžio viešinimo paslaugos kaina.

95Be to, teismas nepagrindė išvados, kad A. T. neva veikė bendrininkų grupėje kartu su A. K. ir B. L. - nepaaiškino, kokiu pagrindu rėmiasi ( - ) rajono apylinkės teismo 2011-08-16 baudžiamuoju įsakymu, priimtu B. L. atžvilgiu, - kodėl niekaip nevertino B. L. šiam teismui duotų parodymų, kuriais jis prisiekęs sakyti tiesą paneigė buvus, kokius nors susitarimus su A. K. ir neigė kokį nors poveikį A. T.. Atitinkamai jokio susitarimo, tuo labiau veikimo bendrininkų grupėje, nepatvirtina jokie tiesioginiai ar netiesioginiai įrodymai byloje, o nagrinėjama išvada - kaltintojo niekuo nepagrįsta prielaida.

96Akivaizdu, kad piktnaudžiauti tarnybine padėtimis galima tik tai aiškiai suvokiant, kad tokia tarnybine padėtimi asmuo piktnaudžiauja, o ne kitaip. Šiuo atveju A. T. tyčia piktnaudžiauti tarnybine padėtimi nebuvo įrodyta. Jokiomis įrodinėjimo priemonėmis nebuvo patvirtintas koks nors A. T. susitarimas su A. K. ir/ar konkursus laimėjusių subjektų atstovais veikti pastarųjų naudai, kurių naudai veikti A. T. neturėjo jokio motyvo ar tikslo. Atitinkamai nesant įrodytiems subjektyviesiems inkriminuojamos nusikalstamos veikos požymiams nėra pagrindo konstatuoti esant padarytam nusikaltimui, todėl A. T. pasak apelianto, turi būti išteisintas.

97Apeliaciniai skundai atmetami.

98Apeliaciniuose skunduose apeliantai tvirtina, jog nusikalstamų veikų, dėl kurių padarymo yra nuteisti, jie nepadarė. Su tokia apeliantų pozicija teisėjų kolegija nesutinka. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais, tinkamai ištyrė ir įvertino byloje surinktus įrodymus (BPK 20 straipsnio 5 dalis), kuriuos išanalizavęs, teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą dėl A. K. ir A. T. kaltės padarius jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas.

99Dėl A. K. nuteisimo pagal BK 225 straipsnio 2 dalį

100Pagal BK 225 straipsnį baudžiamoji atsakomybė kyla valstybės ar jam prilygintam asmeniui, kuris savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai priėmė, pažadėjo ar susitarė priimti kyšį, reikalavo ar provokavo jį duoti už jo veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. Asmuo gali būti pripažintas kaltu tik nustačius visus šio straipsnio dispozicijoje aprašytus veikos požymius bei nustačius jo veiksmuose tiesioginę tyčia.

101Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nustatyti visi būtini šios nusikalstamos veikos požymiai ir A. K. pagal BK 225 straipsnio 2 dalį (2007 m. birželi 28 d. įstatymo Nr. X-1233 redakcija, įsigaliojo 2007-07-21) nuteistas pagrįstai.

102Nagrinėjamu atveju A. K. nuteistas už tai, kad jis turėdamas administracinius įgaliojimus žemės ūkio – melioracijos srityje, už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus – išskirtinių sąlygų sudarymą UAB „( - ) laimėti viešąjį pirkimą - statybinėmis medžiagomis, paslaugomis ir pinigais priėmė kyšį.

103BK 225 straipsnio taikymas siejamas su šios nusikalstamos veikos vykdytojo – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens – įgaliojimais, kuriuos būtina nustatyti ir taip pat būtina nustatyti, kokiais įstatymais ar kitais teisės aktais tie įgaliojimai suteikti. Šioje byloje nustatyta, jog kaltinime nurodytu laikotarpiu A. K. dirbo ( - ) vedėju ir pagal ( - ) pareigybės aprašymą (patvirtintą ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ( - )) įgyvendino valstybės politiką žemės naudojimo ir apsaugos, žemės ūkio produkcijos gamybos ir jos kokybės gerinimo, melioracijos, žemės ūkio teritorijų planavimo srityse, organizavo paraiškų surinkimą išmokoms gauti. Skyriaus darbą organizavo pagal patvirtintus ( - ) savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus nuostatus (patvirtintus ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ( - )), kurių 3 punktas reikalauja skyriui savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministro įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, o 17.2 ir 17.3 punktai įsakmiai nurodo, kad skyriaus vedėjas turi užtikrinti vidaus kontrolės funkcionavimą skyriuje ir kad skyriaus darbuotojai savo veikloje vadovautųsi Lietuvos Respublikos teisės aktais, rajono savivaldybės sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos ir skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais. ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyresniojo specialisto melioracijai pareiginiuose nuostatuose (patvirtintuose ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ( - )) numatyta, kad vyresnysis specialistas melioracijai tiesiogiai pavaldus Žemės ūkio skyriaus vedėjui (5 p.), savo darbe vyresnysis specialistas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Melioracijos įstatymu, Žemės ūkio skyriaus nuostatais, skyriaus vedėjo nurodymais (6 p.), vykdo administracijos direktoriaus ir vedėjo pavestas užduotis bei nurodymus (6.18 p.), už teisės aktų pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn (9 p.). Šie teisės aktai neabejotinai patvirtina, jog BK 230 straipsnio 1 dalyje reglamentuotų atitinkamų administracinių įgaliojimų turėjimas, šioje byloje nustatytas. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta nepagrįstus apeliantų argumentus, jog neaišku, apie kokius A. K. suteiktus įgaliojimus kalbama nuosprendyje. Bylos įrodymai patvirtina, jog A. K. turėjo administracinius įgaliojimus žemės ūkio – melioracijos srityje, nes BK 230 straipsnio prasme administraciniai įgaliojimai apima įgaliojimus, kuriais užtikrinama valstybės institucijos savarankiška veikla, kad ji galėtų tinkamai atlikti savo funkcijas. Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą ir atliekant viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos Teismas yra konstatavęs, kad valstybė savo funkcijas vykdo per atitinkamų institucijų sistemą, apimančią visu pirma valstybės institucijas, kurioms pagal įstatymus yra pavesta (patikėta) vykdyti tam tikras valstybės funkcijas; įstatymu nustatant, kad būtina paisyti Konstitucijos principų ir normų. Apeliacinio skundo argumentas, jog nuosprendžio nustatomojoje dalyje nenurodyta, kokį pareigybių aprašymo straipsnį, dalį ar punktą jis pažeidė ir kuo konkrečiai tas tariamas pažeidimas pasireiškė, pripažįstamas nepagrįstu, nes A. K. nagrinėjamu laikotarpiu dirbo ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ), atitiko valstybės tarnautojo statusą ir jam buvo suteikti administraciniai įgaliojimai.

104Kyšininkavimo veika siejama su konkretaus valstybės tarnautojo ar jam prilyginti asmens – turimų įgaliojimų vykdymu nepriklausomai nuo to, ar minėtų įgaliojimų vykdymas (nevykdymas) yra teisėtas ar neteisėtas. Šioje byloje A. K. nuteistas už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus. Neteisėtas veikimas vykdant įgaliojimus suprantamas kaip veiksmai, kurių valstybės tarnautojas neturi teisės atlikti vykdydamas įgaliojimus (pvz. savo kompetencijos viršijimas, sprendimo priėmimas nesilaikant teisės aktų nustatytų reikalavimų ir t.t.). Inkriminuojant kyšininkavimą, nebūtina, kad veiksmai, už kuriuos duodamas ir paimamas kyšis, būtų tiesiogiai nurodyti norminiame akte, reglamentuojančiame asmens pareigas. Pakanka, kad tokie veiksmai būtų šio asmens tarnybinių galimybių ribose, t. y. kad toks asmuo, nesąžiningai vykdydamas pareigas, galėtų sudaryti palankias sąlygas sprendimui, kuriuo suinteresuotas kyšio davėjas. Kaip minėta, A. K. administraciniai įgaliojimai nustatyti, o apeliacinio skundo argumentai, jog jis nebuvo viešojo konkurso komisijos narys ir savo įgaliojimų ribose niekaip negalėjo įtakoti ne jo organizuojamų viešųjų pirkimų, nes tai nebuvo jo kompetencijoje, taip pat neturėjo pareigą kontroliuoti A. T., kurį įsakymu delegavo savivaldybės administracijos direktorius, niekaip nešalina jo kaltės, įvykdžius nusikaltimą, numatytą BK 225 straipsnio 2 dalyje. Nors apeliaciniuose skunduose nurodoma, kad jis niekaip negalėjo įtakoti viešųjų pirkimų komisijos darbo ir priimamų sprendimų, tačiau A. T. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžio metu neneigė, jog apie ( - ) statinių naudotojų asociacijos „( - )“ organizuotą viešąjį pirkimą bendravo su A. K.. A. T., būdamas pavaldus A. K., dar ikiteisminio tyrimo metu nurodė, jog A. K. pavedė ruošti dokumentus paraiškai dėl paramos skyrimo ( - ) kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos, vėliau paruošęs viešojo pirkimo sąlygas rodė jas A. K., o A. K. jas taisė. ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) melioracijai pareiginiuose nuostatuose (patvirtintuose ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ( - )) numatyta, kad vyresnysis specialistas ( - ) tiesiogiai pavaldus ( - ) skyriaus vedėjui (5 p.), savo darbe vyresnysis specialistas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Melioracijos įstatymu, ( - ) skyriaus nuostatais, skyriaus vedėjo nurodymais (6 p.), vykdo administracijos direktoriaus ir vedėjo pavestas užduotis bei nurodymus (6.18 p.), už teisės aktų pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn (9 p.). Šios pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos įrodymus, teisingai nustatė, jog A. K., priėmė kyšį už veiksmus, kurių neturėjo teisės atlikti vykdant įgaliojimus. Tokią išvadą patvirtina minėti A. T. parodymai, o taip pat ir pirmosios instancijos nuosprendyje aptarti liudytojo V. V., atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės K. D. parodymai, operatyvių veiksmų atlikimo protokolai, o taip pat paties A. K. parodymai ikiteisminio tyrimo teisėjui. Gretinant A. T. parodymus ir liudytojų B. Š., P. Š. parodymus apie tai, jog iš esmės viską organizavo A. T. – rengė viešojo pirkimo konkurso sąlygas, dokumentus, liudytojo A. T. parodymus, jog konkurso sąlygas ruošė A. T., liudytojos A. R. parodymus, jog visą pirkimą organizavo ir pasiūlymus teikė A. T., akivaizdu, jog pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad A. K. vykdė neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, teisinga.

105Nuteistasis A. K. ir jo gynėjas ginčija nuteisimą pagal BK 225 straipsnio dalį, teigdami, jog nesurinkta pakankamai įrodymų tiek dėl paties kyšininkavimo fakto, tiek ir dėl kyšio dydžio. A. K. neigia priėmęs kyšį, neigia neatlygintiną medžiagų ir paslaugų jam suteikimą, tvirtina, jog byloje esantys buhalteriniai dokumentai patvirtina, kad už visas A. K. ir jo sūnui suteiktas medžiagas bei paslaugas UAB „( - )“ yra apmokėta. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apeliacinio skundo argumentais sutikti negali ir pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, jog A. K. savo ir sūnaus naudai netiesiogiai iš UAB „( - )“ direktoriaus K. D. priėmė kyšį už neteisėtą veikimą – išskirtinių sąlygų sudarymą UAB „( - )“ laimėti viešąjį konkursą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi paties A. K. ikiteisminio tyrimo teisėjui duotais parodymais, liudytojo V. V. parodymais, atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės K. D. parodymais, kuriuose detaliai nurodyta kaip buvo daromas nusikaltimas ir kas jame dalyvavo. Liudytojas V. V. dar 2010-12-15 15.10 val. nurodė aplinkybes apie 3000 litų perdavimą A. K. (b. l. 7, 1 tomas). Šio asmens parodymai nekito viso proceso metu. Nustatyta, jog A. K. parodymus apie pinigų iš V. V. priėmimą davė 2010-12-16 apklausos ir 2010-12-17 apklausos įvykusios pas ikiteisminio tyrimo teisėją metu, t. y. aiškiai ir nevienareikšmiškai pats nurodė, jog K. D. paskambino ir pasakė, jog tuoj atvažiuos V. V. ir atveš dovanėlę, o netrukus užėjo V. V. ir perdavė tris tūkstančius litų banknotais po 200 Lt, tuos pinigus pasiėmė ir suprato, kad tais pinigais UAB „( - )“ atsidėkoja už gautus per konkursą melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus (b. l. 30-37, 7 tomas). Taip pat A. K. ikiteisminio tyrimo teisėjui nurodė, jog mokėti už žvyrą ir darbus nebeprašė, todėl suprato, kad tokiu būdu gali būti atsilyginama už tai, kad padėjo UAB „( - )“ dėl ( - ) kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbų pirkimo. A. K. nurodomos aplinkybės apie bylos sufabrikavimą yra deklaratyvios, nes tik pats asmuo, kuris yra susijęs su įvykiais galėjo tiksliai ir konkrečiai atpasakoti su juo susijusius faktus. Nors pirmosios instancijos teisme A. K. pakeitė ankstesnius parodymus, tačiau pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai vertindamas jo parodymus vadovavosi tais jo parodymais, kurie buvo duoti ikiteisminio tyrimo teisėjui, nes jie atitiko kitą byloje surinktą medžiagą. Pripažįstama nepagrįstais apeliantų argumentai, jog teismas neturėjo teisės remtis A. K. parodymais, kuriuos jis davė ikiteisminio tyrimo metu dėl nepakeliamų suėmimo sąlygų. Liudytojo V. V. parodymai, K. D. parodymai atitiko paties A. K. parodymus ir kitas nustatytas faktines bylos aplinkybes. Pas ikiteisminio tyrimo teisėją A. K. parodymus davė dalyvaujant gynėjui, apklausos protokolą pasirašė A. K. ir apklausoje dalyvęs jo gynėjas, jokių prierašų prie apklausos protokolo nei jis, nei gynėjas neatliko, todėl nėra pagrindo manyti, kad A. K. parodymai buvo užfiksuoti netinkamai ar neišsamiai. Minėtos apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją metu A. K. nenurodė apie prieš jį vartojamą psichinę prievartą. Jeigu pareigūnai, būtų vartoję psichinę prievartą ir dirbtinai kūrę baudžiamosios bylos medžiagą, A. K. nebūtų buvę prasmės atsisakyti tai paaiškinti ikiteisminio tyrimo teisėjui. Todėl kolegija neturi pagrindo kitaip, nei pirmosios instancijos teismas vertinti ikiteisminio tyrimo teisėjui duotus A. K. parodymus, juolab, kaip ir minėta, apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją metu dalyvavo gynėjas. Pripažįstami nepagrįstais apeliacinio skundo argumentai, jog nėra jokių duomenų, kad A. K. buvo suteiktos paslaugos, perduoti pinigai už kokius nors konkrečius jo veiksmus ir nuosprendis pagrįstas tik spėjimais, kad A. K. paslaugas ir pinigus gavo už sudarytas sąlygas UAB „( - )“ laimėti viešąjį pirkimą. Iš tiesų, jeigu valstybės tarnautojas gauna turtinių vertybių ar paslaugų, kurias kitas asmuo jam perduoda ar suteikia ne už konkrečių veiksmų atlikimą (ar neatlikimą) vykdant įgaliojimus, tačiau tikėdamasis valstybės tarnautojo palankumo, kokios nors paramos ateityje ar išvengti galimų nemalonumų, BK 225 straipsnis netaikomas. Tačiau šioje byloje paties A. K. parodymais ikiteisminio tyrimo teisėjui, K. D. parodymais yra nustatyta, jog tiek kyšio ėmėjui, tiek davėjui buvo aiškūs už atlygį A. K. atlikti tarnybiniai veiksmai. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi visų įrodymų visetu apie perduoto ir priimto kyšio dydį padarė teisingas išvadas. O liudytojų A. K., R. K. ir S. Š. parodymai padarytų teismo išvadų nepaneigia ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai, jais nesirėmė, priimdamas sprendimą šioje byloje. Tos aplinkybės, kad pinigų kratų metu A. K. kabinete ar kitur rasta nebuvo, nešalina A. K. atsakomybės, kadangi kyšio davimo metu perduotų pinigų neradimas ir nepaėmimas netrukdo daryti išvadų dėl kaltumo padarius BK 225 straipsnio 2 dalyje padarytą veiką (kasacinė nutartis Nr. 2K-P-178/2012)

106Apeliacinio skundo argumentas, kad nuosprendis yra prieštaringas, nurodant, jog A. K. papirko ne fizinis asmuo - K. D., bet juridinio asmens - UAB „( - )“ - vadovas, to juridinio asmens lėšomis ir jo interesais bei nebuvo spręstas juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės klausimas, kad kaltinimas bei nuosprendis A. K., kaltinant priėmus kyšį už pagalbą juridiniam asmeniui laimėti viešąjį pirkimą ir tuo pačiu nekaltinant to juridinio asmens, yra itin prieštaringas, nešalina A. K. kaltės, kadangi byla teisme nagrinėjama tik dėl tų nusikalstamų veikų ir kaltinamųjų, dėl kurių byla yra perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje.

107Apeliacinio skundo argumentai, jog nevertinti liudytojų A. J., R. Š. parodymai apie tai, kad nė viena iš A. K. pasiūlytų įtraukti į konkurso sąlygas sąlygų nebuvo išskirtinės, ribojančios kitų tiekėjų galimybes dalyvauti viešajame pirkime, nevertintas ir teismo iš Viešųjų pirkimų tarnybos gautas 2012-10-26 raštas Nr. ( - ), nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, jog A. K. įvykdė veiką, numatytą BK 225 straipsnio 2 dalyje, kadangi aukščiau aptartais motyvais, apeliacinio teismo išvada ta, jog A. K., būdamas valstybės tarnautoju savo ir savo sūnaus naudai netiesiogiai priėmė kyšį.

108Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, jog teismas neturėjo pagrindo remtis A. L. parodymais, kurie seka iš neįvardinto, neatskleisto, neaišku ar egzistuojančio anoniminio šaltinio. Tačiau apeliacinės instancijos teismas padaryti išvadą, jog nuosprendis yra neteisėtas ir visi kiti šios baudžiamosios bylos įrodymai buvo vertinti nesilaikant taisyklių, numatytų BPK 20 straipsnio 4 dalyje, negali, kadangi visų kitų įrodymų visetas leidžia vienareikšmiškai teigti, kad A. K. nuteistas pagrįstai. Priešingai nei dėl A. L. parodymų, apeliacinės instancijos teismas teigia, jog kiti skundų teiginiai deklaratyvūs. Liudytojas V. Š. dar 2010-12-15 pranešė, jog UAB „( - )“ lėšomis, technika bei medžiagomis nemokamai buvo atlikti A. K. priklausančios sodybos kelio įrengimo darbai, padarant UAB „( - )“ ne mažiau kaip 4000 Lt turtinę žalą, t. y. nesumokant už žvyrą bei atliktus darbus, prekes (b. l. 148-149, 1 tomas). Be to, 2010-12-14 Panevėžio miesto apylinkės teisme svarstant kardomosios priemonės – suėmimo – klausimą, pats A. K. nurodė, jog pinigų už statybines medžiagas ir atliktus darbus nėra sumokėjęs. Duomenys, kuriuos teismas pagrįstai pripažino įrodymais, patvirtina, jog A. K. kaltę, o apeliacinių skundų argumentai bei apeliaciniame teisme apklauso liudytojo R. V. parodymai, jog A. K. domėjosi pigesnių medžiagų įsigijimu, taip pat skundų argumentai, jog kad byloje nėra duomenų apie susitarimą su K. D. ir V. V. dėl paslaugų ir medžiagų neapmokėjimo, jau paminėtų ir aptartų įrodymų visetu pripažįstami nepagrįstai, kadangi visetas bylos įrodymų patvirtina liudytojo V. V., atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės K. D. nupasakotą situaciją, kyšio perdavimo aplinkybes, dalyvavusius asmenis. Tos aplinkybės, jog A. K. nuo 2010 m. birželio 14 dienos atostogavo ir, anot apelianto, jokio neteisėto nurodymo dėl konfidencialios informacijos atskleidimo duoti niekam negalėjo, neleidžia įrodymų visetą vertinti kitaip nei tai padarė pirmosios instancijos teismas, kadangi valstybės tarnautojo statuso dėl buvimo atostogose A. K. nebuvo netekęs.

109Dėl A. K. nuteisimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį

110Pagal BK 228 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo redakcija) baudžiamas valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė. Jeigu BK 228 straipsnio 1 dalyje numatyta veika padaryta siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, nesant kyšininkavimo požymių, ji kvalifikuojama pagal BK 228 straipsnio 2 dalį. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi teismų praktikoje aiškinamas kaip valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktų suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui. Piktnaudžiavimas objektyviai pasireiškia valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimu, jeigu dėl to didelės žalos patiria valstybė, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo. Taigi paprastai piktnaudžiavimas – tai tarnybinės padėties panaudojimas ar pasinaudojimas ja priešingais nei tarnybos interesais. Dažniausiai tą faktą, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo piktnaudžiavo tarnybine padėtimi arba viršijo įgaliojimus, patvirtina tai, kad toks asmuo veikdamas atitinkamu būdu (arba neveikimu) pažeidė teisės aktų nuostatas, įtvirtinančias tam tikrų teisiškai reikšmingų veiksmų atlikimo tvarką, nesilaikė iš teisės aktų jam kylančių teisių ir pareigų (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-64/2013).

111Kolegija konstatuoja, kad pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes baudžiamasis įstatymas A. K. atžvilgiu pritaikytas tinkamai - nuteistojo veika pagal BK 228 straipsnio 1 dalį kvalifikuota teisingai. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, jog A. K., būdamas valstybės tarnautoju –( - ) rajono savivaldybės ( - ) skyriaus vedėju, turėdamas administracinius įgaliojimus žemės ūkio – melioracijos srityje, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, dėl ko ( - ) rajono savivaldybės administracija ir valstybė patyrė didelės neturtinės žalos - buvo paminti viešųjų pirkimų principai, apribota kitų ūkio subjektų teisė sąžiningai konkuruoti, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, sumenkintas valstybės, ( - ) rajono savivaldybės administracijos prestižas, diskredituotas valstybės tarnautojo vardas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo sistemą, nebuvo išnaudotos galimybės perkamas paslaugas įsigyti pigiau, paskatino savo pavaldinį A. T. pažeisti įstatymų reikalavimus.

112Pagal kasacinės instancijos teismo praktiką neturtinio pobūdžio žala paprastai pripažįstama didele, jeigu ji patiriama dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimo, valstybės institucijų autoriteto sumenkinimo, darbo sutrikdymo. Įstatymas nepateikia universalių kriterijų didelės žalos mastui nustatyti, todėl kiekvienu konkrečiu atveju apie jos dydį sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad nuteistasis A. K. piktnaudžiaudama tarnyba diskreditavo valstybės tarnautojo vardą ir taip padarė didelę neturtinę žalą valstybei. Tokia teismo išvada yra grindžiama padarytos veikos pobūdžiu, jos sukeltais padariniais – buvo neteisėtai laimėtas viešasis 1 085 900 litų vertės darbų pirkimas, paminti viešųjų pirkimų principai, apribotos kitų ūkio subjektų teisės sąžiningai konkuruoti dalyvaujant viešųjų pirkimų konkurse, nebuvo išnaudotos galimybės perkamas paslaugas įsigyti pigiau, sumenkintas valstybės ir ( - ) rajono savivaldybės administracijos prestižas ir diskredituotas valstybės tarnautojo vardas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo sistemą. Taigi, pagal pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių visumą nėra pagrindo abejoti teismo išvada, kad A. K., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, padarė didelę neturtinę žalą valstybei.

113Nuteistasis A. T. pas ikiteisminio tyrimo teisėją buvo apklaustas 2010 m. gruodžio 16 d. (b. l. 108-110, 4 tomas). Minėtos apklausos metu A. T. nurodė aplinkybes apie tai, kad jis A. K. pateikė paruoštus viešojo konkurso darbams atlikti dokumentus, o A. K. liepus papildyti konkurso sąlygas – įrašyti, kad konkurso dalyviai turėtų tris europinių standartų sertifikatus (ISO), kad konkurso dalyvis turėtų apie 600 000 litų, kad bendrovė, kuri laimės konkursą, turės melioracijos statinių remonto darbus atlikti iki gruodžio 1 d. ir konkrečiai pasakė, jog konkursą turi laimėti AB „( - )“, nurodė visais būdai padėti šiai bendrovei laimėti konkursą(b. l. 109, 4 tomas). Nuteistasis A. K. pas ikiteisminio tyrimo teisėją dėl aplinkybių susijusių su ( - ) kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstravimo darbų vietojo pirkimo konkurso buvo apklaustas 2010 m. gruodžio 20 d. (b. l. 149-150, 4 tomas) ir teigė, jog norėjo, kad melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų viešąjį konkursą laimėtų ( - ) rajono bendrovė, tokia kaip „( - )“, nes taip lengviau dirbti, bendrauti su vykdytoju. Nuteistasis B. L. taip pat ikiteisminio tyrimo metu tvirtino, jog susitarė su savo geru pažįstamu A. K., kad šis padės neteisėtais būdais įmonių grupei laimėti planuojamą organizuoti ( - ) rajono ( - ) seniūnijos ( - ) kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstravimo darbų vietojo pirkimo konkursą (b. l. 158, 1 tomas).

114Sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, jog B. L. teisiamojo posėdžio metu nepagrįstai buvo įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą, tačiau tvirtinti, kad teismas neturėjo pagrindo remtis B. L. viso proceso metu duotais parodymais, nėra pagrindo, kadangi apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog priimdamas sprendimą šioje byloje, pirmosios instancijos teismas pagrįstai B. L. parodymus vertino kitų įrodymų kontekste. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog baudžiamojo proceso kodekse nėra numatyti draudimai kaip liudytojus apklausti asmenis, baudžiamajame procese turėjusius įtariamojo, kaltinamojo statusą. Kaip liudytojai gali būti apklausti ir kitoje byloje nuteisti asmenys. Toki asmenų apklausa nepažeidžia nei BPK 80 straipsnio 1 punkto, nei kitų Baudžiamojo proceso kodekso nuostatų, nei kitų Baudžiamojo proceso kodekso nuostatų. Teisė atsisakyti duoti parodymus apie savo gal būt padarytą nusikalstamą veiką nereiškia, kad po tokią teisė turinčio asmens veikos teisinio įvertinimo negali vykti jo apklausa. Liudytojų, kurie galėjo būti ar buvo traukiami baudžiamojon atsakomybėn, parodymai turi būti vertinami su kitais baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais (kasacinė nutartis 2K-P-178/2012). Tokio asmens parodymams nesuteikiama jokia išankstinė ar didesnė galia, šiuo atveju B. L. parodymai buvo vertinami kitų įrodymų kontekste, t. y. gretinant su A. T. parodymais, liudytojų R. V., I. B., A. C., G. P. parodymais, rašytiniais bylos įrodymais, paties A. K. parodymais, kuriuos jis davė ikiteisminio tyrimo metu. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog A. K. kartu su B. L. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi neteisėtai sudarant išskirtines sąlygas jungtinei grupei UAB „( - )“ ir AB „( - )“ laimėti viešojo pirkimo konkursą, dėl ko ( - ) rajono savivaldybės administracija ir valstybė patyrė didelės neturtinės žalos. Šių įrodymų kontekste, pagrįstai atmesti A. K. parodymai, jog jis neįtakojo viešojo pirkimo. Pats A. K. ikiteisminio tyrimo metu teigė, jog norėjo, kad viešąjį pirkimą laimėtų būtent „( - )“, prašė A. T. į būsimo konkurso sąlygas įtraukti reikalavimus, kad konkurso dalyvė turėtų Europos standartų sertifikatus, pateikti banko pažymą, kad bankas suteiks jų bendrovei kredito limitą ir reikalavimą melioracijos darbus atlikti iki gruodžio 1 d. A. T. užsiminė, jog reikia padaryti taip, kad minėtą viešąjį konkursą laimėtų savi – rajono įmonė, o A. T. sutiko padėti.

115Vertinant apeliacinių skundų argumentus, jog viešojo konkurso sąlygos nebuvo išskirtinės, akivaizdu, jog visetas bylos įrodymų leidžia teigti, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad viešasis konkursas organizuotas pažeidžiant įstatymų reikalavimus, sudarytos sąlygos dalyvauti tik vienam dalyviui bei užkirstas kelias sąžiningai konkurencijai. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia į Viešųjų pirkimų tarnybos 2012-10-26 raštą Nr. ( - ), kuriame kurioje nurodyta, kad bet kokios informacijos atskleidimas, kuris gali pažeisti viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus yra negalimas (b. l. 47-48, 6 tomas), o šiuo atveju, bylos įrodymai patvirtina, jog reikalavimai, kurie buvo įtraukti į viešojo pirkimo konkurso sąlygas buvo derinti išimtinai tik su vienu dalyviu ir visi reikalavimai buvo palankūs jungtinei grupei - UAB „( - )“ ir AB „( - )“, todėl apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, jog buvo sudarytos sąlygos dalyvauti tik vienam dalyviui bei užkirstas kelias sąžiningai konkurencijai, taip pažeidžiant lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus. O tai, kad minėtame viešųjų pirkimų tarnybos rašte nurodoma, jog atsižvelgiant į įmonių įdiegusių nurodomų standartų skaičių viešojo pirkimo sąlygų tiekėjams turėti sertifikatus nelaikytinas diskriminaciniu ar dirbtinai ribojančių konkurenciją bei tai, kad nelaikytinas diskriminaciniu ar dirbtinai ribojančiu konkurenciją ir reikalavimas turėti tiekėjams ne mažiau kaip 200 000 Lt apyvartinių lėšų, negali būti pagrindu naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kadangi, kaip jau minėta, visetas bylos įrodymų patvirtina, kad viešasis pirkimo konkursas buvo organizuotas pažeidžiant įstatymų reikalavimus, sudarant sąlygas dalyvauti tik vienam dalyviui ir tai nulemia viešojo pirkimo neteisėtumą ir tuo pačiu didelės neturtinės žalos padarymą valstybei.

116Apeliacinės instancijos teismas apelianto A. K. ir jo gynėjo argumentus dėl teismo nuosprendžio painumo, dėl to, jog kaltinimas sunkiai suprantamas ir nuo tokio kaltinimo sunku gintis, vertina kaip deklaratyvius ir pripažįsta, jog nurodyti argumentai negali būti pripažinti esminiais pažeidimais, dėl kurių reikėtų pirmosios instancijos nuosprendį pripažinti neteisėtu. Ta aplinkybė, jog nuosprendyje nurodyta, jog nusikalstamą veiką, numatytą BK 225 straipsnio 2 dalyje, A. K. padarė laikotarpiu nuo 2010-04-22 iki 2010 spalio mėn., o kyšį priėmė laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki birželio 11 d. ir, anot apeliantų, laiko prasme nuosprendžio detalizuojančioje dalyje buvo išplėstas veikos laikas, kolegijos nuomone, negali būti pripažinta esminiu baudžiamojo proceso pažeidimu, suvaržiusiu apelianto teises šio teisminio nagrinėjimo metu, žinoti kuo jis kaltinamas.

117Apeliantai mano, kad tiek kaltinimą palaikęs prokuroras, tiek skundžiamą nuosprendį priėmęs teismas buvo šališki ir išdėstė savo argumentus, tačiau apeliacinės instancijos teismas, ištyręs baudžiamosios bylos medžiagą, pažymi, kad vien tas faktas, jog prokuroras nebuvo nušalintas, nereiškia, jog tai automatiškai suponuoja šališką bylos išnagrinėjimą. A. K. nesutikimas su prokuroro priimtais sprendimais byloje, teismo atliktu įrodymu vertinimu negali būti šališkumą liudijanti aplinkybė. Kitos apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės dėl teismo šališkumo vertinamos kaip deklaratyvios, nes nėra objektyvaus pagrindo pripažinti, jog byloje yra duomenų, kurie liudytų subjektyvųjį teismo šališkumą.

118Dėl A. T. nuteisimo pagal BK 228 straipsnio 1 dalį

119Kolegija konstatuoja, kad pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes baudžiamasis įstatymas A. T. atžvilgiu pritaikytas tinkamai - nuteistojo veika pagal BK 228 straipsnio 1 dalį kvalifikuota teisingai. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, jog A. T. būdamas valstybės tarnautoju - ( - ) rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresniuoju specialistu (priimtu į šias pareigas 2009 m. rugsėjo 24 d. ( - ) rajono savivaldybės administracijos direktoriaus) ir Melioracijos statinių naudotojų asociacijos „( - )“ (kodas ( - ) ) ( - ) kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbų kartu su techninio darbo projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir viešinimo paslaugomis viešojo pirkimo komisijos nariu, atlikdamas ( - ) rajono savivaldybės administracijos (valdžios) atstovo funkcijas ( - ) statinių naudotojų asociacijoje „( - )“ ir turėdamas administracinius įgaliojimus jam nepavaldiems asmenims įgyvendinant projektą dėl ( - ) kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimo, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, neteisėtai sudarydamas išskirtines sąlygas UAB „( - )“ (kodas ( - )) laimėti 2010 m. birželio 30 d. ( - ) statinių naudotojų asociacijoje „( - ) “ suorganizuotą ( - ) kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbų kartu su techninio darbo projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir viešinimo paslaugomis viešąjį pirkimo konkursą, ko pasekoje UAB „( - )“ neteisėtai laimėjo minimą viešąjį pirkimo konkursą 2010 m. birželio 30 d. ir ( - ) statinių naudotojų asociacija „( - )“ su UAB „( - )“ sudarė 2010 m. liepos 1 d. statybos rangos sutartį Nr. ( - ) dėl minėtų darbų ir paslaugų atlikimo už 1 099 465,24 Lt (su PVM) sumą, dėl ko ( - ) rajono savivaldybės administracija ir valstybė patyrė didelės neturtinės žalos - buvo neteisėtai laimėtas viešasis 1 099 465,24 Lt vertės viešasis pirkimas, paminti viešųjų pirkimų principai, apribotos kitų ūkio subjektų teisės sąžiningai konkuruoti dalyvaujant viešųjų pirkimų konkurse, nebuvo išnaudotos galimybės perkamas paslaugas įsigyti pigiau, sumenkintas valstybės ir ( - ) rajono savivaldybės administracijos prestižas ir diskredituotas valstybės tarnautojo vardas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo sistemą, o taip pat laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio mėnesio pradžios iki 2010 m. birželio 29 d., ( - ), būdamas valstybės tarnautoju - ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vyresniuoju specialistu (priimtu į šias pareigas 2009 m. rugsėjo 24 d. ( - ) raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) ir ( - ) vėlės melioracijos statinių naudotojų asociacijos (kodas ( - )) viešojo pirkimo komisijos nariu (deleguotu ( - ) savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. ( - ) ir ( - ) melioracijos statinių naudotojų asociacijos valdybos pirmininkės 2010 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ( - ) įtrauktu į viešojo pirkimo komisiją), veikdamas bendrininkų grupėje kartu su ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) skyriaus vedėju A. K. ir AB „( - )“ (įmonės kodas ( - )) direktoriumi bei UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ) techniniu direktoriumi B. L. (kuris 2011-08-16 ( - ) raj. apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal šį nusikaltimą) piktnaudžiavo tarnybine padėtimi neteisėtai sudarant išskirtines sąlygas jungtinei grupei - UAB „( - )“ ir AB „( - )“ laimėti 2010 m. birželio 29 d. ( - ) kadastrinės vietovės (buvę K. Š. melioracijos projektai Nr. ( - ) melioracijos statinių rekonstravimo darbų kartu su darbo techninio projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir viešinimo paslaugomis viešojo pirkimo konkursą ir 2010 m. birželio 29 d. pasirašyti su ( - ) statinių naudotojų asociacija darbų atlikimo už 1 085 900 Lt (su PVM) statybos rangos sutartį Nr. S-1, dėl ko ( - ) rajono savivaldybės administracija ir valstybė patyrė didelės neturtinės žalos - buvo neteisėtai laimėtas viešasis 1 085 900 litų vertės pirkimas, paminti viešųjų pirkimų principai, apribotos kitų ūkio subjektų teisės sąžiningai konkuruoti dalyvaujant viešųjų pirkimų konkurse, nebuvo išnaudotos galimybės perkamas paslaugas įsigyti pigiau, sumenkintas valstybės ir ( - ) rajono savivaldybės administracijos prestižas ir diskredituotas valstybės tarnautojo vardas, kuriant savivalės, įstatymų nepaisymo ir nebaudžiamumo sistemą.

120Kaip jau minėta anksčiau, visetas bylos įrodymų leidžia teigti, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad abu viešieji konkursai organizuoti pažeidžiant įstatymų reikalavimus, sudarytos sąlygos kiekviename konkurse dalyvauti tik vienam dalyviui bei užkirstas kelias sąžiningai konkurencijai. Nors apeliantas nesutinka, jog abiejų viešųjų pirkimo konkursų atvejais įtraukė į rengiamų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas reikalavimus, kurie buvo palankūs minėtoms bendrovėms; atskleidė konfidencialią informaciją šių minėtų subjektų atstovams apie potencialius viešųjų pirkimų konkurso dalyvius; ir tik jungtinės grupės UAB „( - )“ ir AB „( - )“ pateiktame pasiūlyme leido ištaisyti viešinimo paslaugų kainą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas tais pačiais motyvais kaip ir dėl A. K. kaltės teigia, kad bylos įrodymai patvirtina, jog reikalavimai, kurie buvo įtraukti į abiejų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas buvo derinti išimtinai tik su vienu dalyviu ir visi reikalavimai buvo palankūs atitinkamai - UAB „( - )“ ir jungtinei grupei - UAB „( - )“ ir AB „( - )“, todėl apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, jog buvo sudarytos sąlygos dalyvauti tik vienam dalyviui bei užkirstas kelias sąžiningai konkurencijai. Nors apeliantas teigia, kad tokio tipo reikalavimai tiekėjui, kuriuos A. T. įtraukė į sąlygas A. K. nurodymu (tiekėjo atitikimas kokybės vadybos sistemos standartui (( - ) standarto sertifikatas), tiekėjo atitikimas aplinkos apsaugos vadybos standartui (( - ) standarto sertifikatas), tiekėjo atitikimas darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartui (( - ) standarto sertifikatas), reikalavimas tiekėjui turėti startinę lėšų sumą darbų finansavimo pradžiai užtikrinti) nėra niekuo ypatingi, o įprastiniai tokio tipo viešuosiuose pirkimų konkursuose, tačiau apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog bylos įrodymai patvirtina, jog reikalavimai, kurie buvo įtraukti į viešųjų pirkimų konkurso sąlygas buvo derinti išimtinai tik su atitinkamai vienu dalyviu ir visi reikalavimai buvo palankūs atitinkamai – UAB „( - )“ ir jungtinei grupei - UAB „( - )“ ir AB „( - )“. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, jog buvo sudarytos sąlygos dalyvauti tik vienam dalyviui bei užkirstas kelias sąžiningai konkurencijai ir tai buvo tik viešųjų pirkimų konkursų imitacija. Viešųjų pirkimų tarnybos 2012-10-26 rašte Nr. ( - ), nurodyta, kad bet kokios informacijos atskleidimas, kuris gali pažeisti viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus yra negalimas (b. l. 47-48, 6 tomas) ir tai tik patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, jog viešieji pirkimo konkursai buvo organizuojami pažeidžiant nustatytą tvarką.

121O tai, kad minėtame viešųjų pirkimų tarnybos rašte nurodoma, jog atsižvelgiant į įmonių įdiegusių nurodomų standartų skaičių viešojo pirkimo sąlygų tiekėjams turėti sertifikatus nelaikytinas diskriminaciniu ar dirbtinai ribojančių konkurenciją bei tai, kad nelaikytinas diskriminaciniu ar dirbtinai ribojančiu konkurenciją ir reikalavimas turėti tiekėjams ne mažiau kaip 200 000 Lt apyvartinių lėšų, negali būti pagrindu naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kadangi, kaip jau minėta, visetas bylos įrodymų patvirtina, kad viešieji pirkimo konkursai buvo organizuoti pažeidžiant įstatymų reikalavimus, sudarant sąlygas dalyvauti atitinkamai tik vienam dalyviui.

122Jau anksčiau minėti įrodymai, tame tarpe ir paties A. T. parodymai, kuriuos jis davė ikiteisminio tyrimo metu patvirtina tai, kad A. T. savo veiksmus derino su A. K., todėl pripažįstamas nepagrįstu skundo argumentas, jog nėra duomenų, kad A. K. kada nors tarėsi su UAB „( - )“ ar jungtinės grupės UAB „( - )“ ir AB „( - )“ atstovais dėl reikalavimų tiekėjams, todėl nurodymai A. T. įtraukti į konkurso sąlygas minėtus reikalavimus yra teisėti. Apeliacinio skundo argumentai, jog teisme apklausti viešųjų pirkimų tarnybos atstovai – liudytojai A. J. ir R. Z. - ginčo reikalavimus tiekėjams laikė įprastiniais, niekaip nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų. Kadangi šie liudytojai teisminio nagrinėjimo metu vienareikšmiškai tvirtino, jog perkančiosios organizacijos susitarimai su trečiaisiais asmenimis, būsimais tiekėjais, negalimi ir perkančiosios organizacijos sąlygų derinimas su tiekėjais ribojant konkurenciją, t. y. siekiant, kad kiti tiekėjai negalėtų dalyvauti viešajame pirkime, yra įstatymo pažeidimas (b. l. 124, 127, 7 tomas). Be to, minėti liudytojai nurodė, jog konfidencialumo sąvoka išplaukia iš reikalavimo viešųjų pirkimų komisijos nariams nesidalinti informacija su trečiaisiais asmenimis. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstami nepagrįstais apeliacinio skundo argumentai, jog nesant vienareikšmio aiškumo dėl informacijos laikymo konfidencialia, laikyti, kad ji buvo paskleista neteisėtai negalima, todėl kaltinimas A. T. šioje dalyje nepagrįstas. Priešingai – bylos įrodymai patvirtina, jog nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios pats A. T. aiškiai nurodė, kad A. K. pasakė, jog konkursą turi laimėti savi ir į viešojo konkurso pirkimo konkursines sąlygas įtraukė visus papildomus reikalavimus, kuriuos liepė įrašyti A. K., vėliau kompiuterio monitoriuje leido B. L. pasižiūrėti, kokios įmonės domisi konkursu, parodė, jog pasižiūrėti galima tik turint atitinkamą kodą, o kodo nežinant prie šios informacijos prieiti negalima (b. l. 109, 4 tomas). Iš nors teisme A. T. parodymus davė kitokius parodymus, teigdamas, jog nemanė, kad informacija yra konfidenciali (b. l. 135, 7 tomas), tačiau gretinant A. T. parodymus su visais kitais įrodymais, akivaizdu, jog visiškai nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad nėra įrodyta subjektyvioji inkriminuojamo nusikaltimo pusė – kaltė - tiesioginė tyčia, A. T. tyčia piktnaudžiauti tarnybine padėtimi nebuvo įrodyta ir jokiomis įrodinėjimo priemonėmis nebuvo patvirtintas koks nors A. T. susitarimas su A. K. ir/ar konkursus laimėjusių subjektų atstovais veikti pastarųjų naudai, kurių naudai veikti A. T. neturėjo jokio motyvo ar tikslo.

123Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nustatyta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje van de Hurk v. Netherlands). Atmesdamas apeliacinius skundus, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (1997m.gruodžio 19 sprendimas byloje Helle v. Finland ).

124Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė, tinkamai įvertino bylos įrodymus, todėl priimtas sprendimas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies bei BPK nuostatas.

125Nuteistojo A. K. ir jo gynėjo bei nuteistojo A. T. gynėjo apeliaciniuose skunduose išdėstyti argumentai nepaneigia pirmosios instancijos išvadų ir negali būti vertinami kaip pagrindas naikinti skundžiamą nuosprendį, o apeliantų reiškiamas nesutikimas su teismo padarytomis išvadomis, nenustačius esminių BPK pažeidimų, nėra pagrindas naikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį. Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, pritaria pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvams ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisingą ir išsamiu bylos aplinkybių ištyrimu pagrįstą išvadą dėl nuteistųjų A. K. ir A. T. kaltės jiems atlikus inkriminuotus nusikalstamus veiksmus, ką patvirtina ir visų pirmiau nurodytų aplinkybių bei skundžiamame teismo nuosprendyje aptartų įrodymų visuma. Pirmosios instancijos teismas A. K. ir A. T. atžvilgiu priėmė pagrįstą bei teisingą procesinį sprendimą, dėl ko Anykščių rajono 2013 m. gruodžio 20 d. nuosprendžio apeliaciniame skunde nurodytais motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo.

126Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

127Nuteistojo A. K. ir jo gynėjo advokato Vytauto Kupcikevičiaus, nuteistojo A. T. gynėjo apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. sekretoriaujant Neringai Aukštuolienei,... 3. dalyvaujant prokurorams Robertui Diksai, Aurelijai Gališanskytei,... 4. nuteistiesiems A. K. ir A. T.,... 5. nuteistojo A. K. gynėjams advokatams Vytautui Kupcikevičiui, Algimantui... 6. atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės K. D. gynėjui Albertui Kručkauskui,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 8. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 225 straipsnio 2... 9. - pagal BK 228 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr.... 10. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, paskirtos bausmės... 11. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, 65 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytos... 12. A. T. pripažintas kaltu pagal BK 228 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28... 13. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, 65 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytos... 14. Tuo pačiu nuosprendžiu K. D. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal... 15. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 16. A. K. skundžiamu nuosprendžiu nuteistas už tai, kad būdamas valstybės... 17. 2010 m. balandžio 22 d. ( - ) kaime, ( - ) rajone, savo naudai netiesiogiai... 18. 2010 m. gegužės 12 d. ir 2010 m. liepos 20 d. ( - ) kaime, ( - ) rajone, savo... 19. 2010 m. spalio mėnesio nenustatytą dieną darbo metu, savo darbo vietoje -( -... 20. Kyšį A. K. priėmė už veiksmus, kurių neturėjo teisės atlikti vykdant... 21. Tuo A. K. pažeidė: 1999-07-08 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos... 22. Tuo pačiu A. K. savo veiksmais paskatino savo pavaldinį A. T. pažeisti... 23. Taip pat A. K., padėdamas UAB „( - )“ neteisėtai laimėti minimą... 24. Dėl neteisėtų A. K. veiksmų( - ) rajono savivaldybės administracija ir... 25. 2. Be to, A. K. laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio mėnesio ikiteisminio tyrimo... 26. Laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio mėnesio pradžios iki 2010 m. birželio 4... 27. Vykdydamas A. K. nurodymus, A. T. minėtus reikalavimus įtraukė į šio... 28. Vykdydamas A. K. nurodymus, A. T. tęsdamas nusikalstamą veiką 2010 m.... 29. Tuo A. K. pažeidė: 1999-07-08 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos... 30. Tuo pačiu A. K. savo veiksmais paskatino savo pavaldinį A. T. pažeisti... 31. Taip pat A. K., sutikdamas B. L. padėti jo prašomoms įmonėms neteisėtai... 32. A. T. skundžiamu nuosprendžiu nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m.... 33. laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. birželio 11 d. ( - ) raj.... 34. Tęsdamas nusikalstamą veiką, dar neįvykus minėtam viešojo pirkimo... 35. Tuo A. T. pažeidė 1999 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos valstybės... 36. Be to, A. T. laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio mėnesio pradžios iki 2010 m.... 37. Tęsdamas nusikalstamą veiką, dar neįvykus minėtam viešojo pirkimo... 38. Tęsdamas nusikalstamą veiką 2010 m. birželio 23 d. apie 9 val. ryto ( - )... 39. Tuo A. T. pažeidė 1999 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos valstybės... 40. Nuteistojo A. K. gynėjas advokatas Vytautas Kupcikevičius ir nuteistasis A.... 41. Dėl BPK pažeidimų, surašant nuosprendį... 42. Apeliantai teigia, kad visa nuosprendžio nustatomoji dalis mechaniškai... 43. A. K. nuteistas dėl nusikalstamo dviejų analogiškų viešųjų pirkimų... 44. Kaip matyti iš A. K. inkriminuojamo nusikaltimo pagal BK 225 str. 2 d.,... 45. Nuosprendžio nustatomojoje dalyje nurodyta, kad A. K. tariamai pažeidė „ir... 46. Skundžiamo nuosprendžio aprašomojoje dalyje (1-6 lapai) nurodytos teismo... 47. Nuosprendžio aprašomosios dalies pradžioje, dėstant nusikalstamos veikos,... 48. Nurodo, kad nuosprendžio motyvuojamoji dalis taip pat išdėstyta... 49. Apeliantai teigia, kad nuosprendyje visiškai neišdėstytos išvados ir... 50. Be to, teismas nuosprendyje išdėstė liudytojų parodymus, kurie visiškai... 51. Dėl pažeidimų nagrinėjant bylą teisme... 52. Apeliantai skunduose teigia, kad nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės BPK... 53. Šiuo atveju BPK 256 straipsnio 1 ir 3 dalių nustatyta tvarka teisme... 54. Skunduose teigiama, kad A. K. kaltė grindžiama B. L. parodymais, kurio... 55. Be to, B. L. teisme apklausiant liudytoju, įspėjus jį dėl baudžiamosios... 56. A. K. kaltę teismas pagrindė ir jo paties ikiteisminio tyrimo metu duotais... 57. Dėl teismo išvadų prieštaravimo bylos aplinkybėms... 58. Nurodo, kad A. K. neigia priėmęs kyšį, o kiti apklausti asmenys taip pat... 59. Tai, kad UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje nėra duomenų apie... 60. A. K. neigia įtakojęs viešąjį pirkimą, jo kaltė nuosprendyje nėra... 61. Be to, nepagrįsta teismo išvada dėl A. K. apkaltinimo duodant neteisėtą... 62. Vertinant liudytojo B. L. parodymus, apeliantai atkreipia dėmesį į tai, kad... 63. ... 64. Dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo... 65. Skunduose nurodoma, kad A. K. nepagrįstai nuteistas už jam inkriminuotus... 66. Byloje nėra jokių duomenų, kad A. K. buvo suteiktos paslaugos, perduoti... 67. Net jei A. K. iš K. D. ar UAB „( - ) “ gavo materialinės naudos... 68. Be to, teigiama, kad A. K. A. T. neįtakojo, o tik davė patarimus jam pačiam... 69. A. K. negali būti atsakingas ir už kokius nors K. D. padarytus įstatymų... 70. Apeliaciniame skunde nuteistasis A. K. papildomai nurodo, kad jo nuteisimas... 71. Nurodo, kad nuosprendyje nepagrįsta išvada, kad jis turėjo administracinius... 72. Be to, kaltinime nuolat minima apie neva išskirtinių konkurso sąlygų... 73. Nepagrįsta teismo išvada, kad jis 2010 m. balandžio mėn. susitarė su K. D.... 74. Nuosprendyje nepagrįstai nurodyta, kad jo nurodymu A. T. atskleidė... 75. Be to, minimi viešieji pirkimai privalomai buvo paskelbti ir „Valstybės... 76. Teigia, kad apie nesąžiningus konkurencijos veiksmus su K. D. ir B. L.... 77. Be to, bylos duomenimis, tariamai nesąžiningos konkurencijos veiksmai atlikti... 78. Nurodo, kad ( - ) skyriaus nuostatuose įtvirtinta nuostata kontroliuoti... 79. Neneigia, kad dar neprasidėjus viešajam pirkimui bendravo su K. D. ir B. L.,... 80. Nurodo, kad nuosprendžio aprašomosios dalies motyvuojančioje dalyje... 81. Mano, kad tiek kaltinimą palaikęs prokuroras, tiek skundžiamą nuosprendį... 82. Prokuroras atmetė jo prašymus pridėti prie bylos konkurso sąlygas, kurių... 83. Be to, teismas jo ir gynėjo prašymo nušalinti prokurorą R. Vagrį... 84. Atkreipia dėmesį į skundžiamo nuosprendžio rezoliucinę dalį, kurioje... 85. Nuteistojo A. T. gynėjas advokatas A. R. skundžia Anykščių rajono... 86. Nurodo, kad skundžiamas nuosprendis neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas... 87. Pažymi, kad nuosprendis neatitinka BPK 305 straipsnio 1 dalies reikalavimų,... 88. Baudžiamojoje byloje A. T. kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi (BK... 89. Teismas nuosprendyje nurodė, kad A. T. piktnaudžiavimo objektyvioji pusė... 90. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad tokio tipo reikalavimai tiekėjui,... 91. Be to, nėra duomenų, kad A. K. kada nors tarėsi su UAB „( - )“ ar... 92. Dėl minėtos konfidencialios informacijos atskleidimo nagrinėjant... 93. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnyje nurodyta, kad... 94. Dėl jungtinės grupės UAB „( - )“ ir AB „( - )“ 2010-06-21 pateiktame... 95. Be to, teismas nepagrindė išvados, kad A. T. neva veikė bendrininkų... 96. Akivaizdu, kad piktnaudžiauti tarnybine padėtimis galima tik tai aiškiai... 97. Apeliaciniai skundai atmetami.... 98. Apeliaciniuose skunduose apeliantai tvirtina, jog nusikalstamų veikų, dėl... 99. Dėl A. K. nuteisimo pagal BK 225 straipsnio 2 dalį... 100. Pagal BK 225 straipsnį baudžiamoji atsakomybė kyla valstybės ar jam... 101. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nustatyti visi būtini šios... 102. Nagrinėjamu atveju A. K. nuteistas už tai, kad jis turėdamas... 103. BK 225 straipsnio taikymas siejamas su šios nusikalstamos veikos vykdytojo –... 104. Kyšininkavimo veika siejama su konkretaus valstybės tarnautojo ar jam... 105. Nuteistasis A. K. ir jo gynėjas ginčija nuteisimą pagal BK 225 straipsnio... 106. Apeliacinio skundo argumentas, kad nuosprendis yra prieštaringas, nurodant,... 107. Apeliacinio skundo argumentai, jog nevertinti liudytojų A. J., R. Š.... 108. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, jog teismas... 109. Dėl A. K. nuteisimo pagal BK 228 straipsnio 2 dalį... 110. Pagal BK 228 straipsnio 1 dalį (2007 m. birželio 28 d. įstatymo redakcija)... 111. Kolegija konstatuoja, kad pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes... 112. Pagal kasacinės instancijos teismo praktiką neturtinio pobūdžio žala... 113. Nuteistasis A. T. pas ikiteisminio tyrimo teisėją buvo apklaustas 2010 m.... 114. Sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, jog B. L. teisiamojo posėdžio... 115. Vertinant apeliacinių skundų argumentus, jog viešojo konkurso sąlygos... 116. Apeliacinės instancijos teismas apelianto A. K. ir jo gynėjo argumentus dėl... 117. Apeliantai mano, kad tiek kaltinimą palaikęs prokuroras, tiek skundžiamą... 118. Dėl A. T. nuteisimo pagal BK 228 straipsnio 1 dalį... 119. Kolegija konstatuoja, kad pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes... 120. Kaip jau minėta anksčiau, visetas bylos įrodymų leidžia teigti, kad... 121. O tai, kad minėtame viešųjų pirkimų tarnybos rašte nurodoma, jog... 122. Jau anksčiau minėti įrodymai, tame tarpe ir paties A. T. parodymai, kuriuos... 123. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nustatyta, kad teismo pareiga... 124. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė, tinkamai... 125. Nuteistojo A. K. ir jo gynėjo bei nuteistojo A. T. gynėjo apeliaciniuose... 126. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 127. Nuteistojo A. K. ir jo gynėjo advokato Vytauto Kupcikevičiaus, nuteistojo A....