Byla 2-433-906/2014
Dėl tėvystės nustatymo, vaiko nuolatinės globos panaikinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir materialinio išlaikymo jam priteisimo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis,

2sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Editai Rimgailienei,

3dalyvaujant ieškovui S. A.,

4atsakovei D. S.,

5atsakovo Skuodo rajono Savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų atstovei direktorei R. K.,

6institucijos teikiančios išvadą Skuodo rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Zitai Lenkienei,

7nedalyvaujant trečiojo asmens Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovui, gautas prašymas nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant,

8parengiamajame teismo posėdyje, civilinėje byloje pagal ieškovo S. A. ieškinį atsakovams D. S., Skuodo rajono Savivaldybės Barstyčių vaikų globos namams, trečiajam asmeniui Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei išvadą teikiančiai institucijai Skuodo rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl tėvystės nustatymo, vaiko nuolatinės globos panaikinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir materialinio išlaikymo jam priteisimo.

9Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

102014-09-25 teisme gautas ieškovo S. A. ieškinys, kuriuo prašo nustatyti, kad jis yra vaiko R. S. gim ( - ) . tėvas, o R. S. jo sūnus, panaikinti vaikui nuolatinė globą, atleisti globėją Barstyčių vaikų globos namus nuo globėjo pareigų, nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su juo, priteisti iš atsakovės D. S. išlaikymą vaikui po 200 Lt.

112014-10-07 teisme gautas ieškovo S. A. pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo. Ieškovas nurodo, kad tinkamai neįvertino savo pasirengimo vienam auginti vaiką, be to ieškinio pareiškimui didelę įtaką turėjo kiti asmenys, kurie žadėjo padėti auginti vaiką.

12Atsakovas Skuodo rajono Savivaldybės Barstyčių vaikų globos namai pateiktame atsiliepime nurodė, kad šiuo metu vyksta R. S. tarptautinio įvaikinimo procedūra. Vaikas buvo susitikęs su galimais įtėviais, vaikas grįžo kupinas įspūdžių, pats domisi kada jau galės išvykti gyventi pas įtėvius, vaikas bijo būti apgautas. Globos namuose vaiko niekas nelankė, apie galimo vaiko tėvo egzistavimą nieko nebuvo žinoma. Vaikas buvo informuotas apie galimai atsiradusį tėvą, žinią priėmė ramiai, sakė nori žinoti, kas jo tėvas, bet gyventi su juo nenori. Atsakovas išreiškia abejones, kad spėjamas vaiko tėvas, po tiek laiko norės susigrąžinti vaiką į šeimą. Mano, kad įvaikinimas geriausiai atitiktų vaiko interesus.

13Trečiasis asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime nurodė, kad jis neturi suinteresuotumo byloje, vaiko interesus turi atstovauti vaiko teisių apsaugos tarnyba, jos skyriai. Prašo nagrinėti byla išimtinai vaiko interesais.

14Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, kad ieškinį pareiškė spaudžiamas, įkalbinėjamas giminių, nors pats nebuvo gerai apsisprendęs. Pats yra bedarbis, turi dar du vaikus, su kuriais negyvena, jiems yra priteistas išlaikymas po 250 Lt/mėn. Išlaikymą teikia tik iš dalies. Giminės kurie žadėjo padėti atsisakė padėti auginti vaiką. Vaiko nematė nuo 3 m. amžiaus, dabar vaikui 11 m. Pradžioje jis norėjo aplankyti vaiką, tačiau vaikų teisės iš karto nedavė sutikimo. Dabar kai apsisprendė atsisakyti ieškinio, teigia nebenorintis aplankyti vaiko, atnaujinti bendravimo. Be to išreiškė abejonių, kad tai gali būti ir ne jo vaikas. Teigia suprantantis ieškinio atsisakymo pasekmes, supranta, kad iš naujo dėl to paties nebegalės kreiptis į teismą, be to supranta, kad vaikas gali būti įvaikintas ir jis nebeturėtų galimybių susirasti vaiką. Tačiau visgi prašo priimti ieškinio atsisakymą ir bylą nutraukti, bei grąžinti žyminį mokestį. Dėl ieškinio atisakymo teigia, kad niekas jam poveikio nedarė, nusprendė pats.

15Atsakovo Skuodo rajono Savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų atstovė sutiko su ieškinio atsisakymu.

16Atsakovė D. S. patvirtino, kad gyveno kurį laiką su ieškovu, jiems gyvenant katu gimė vaikas. Ieškovas atsisakė suteikti vaikui savo pavardę, todėl ginimo liudijime buvo nurodyta jos pavardė. Teigia, kad ieškovas yra jai priekaištavęs, kad tai ne jo vaikas, tačiau ji tvirtina, kad ieškovas yra R. S. tėvas. Po motinos valdžios apribojimo ji nesistengė susigrąžinti vaiką į šeimą.

17Išvadą teikiančios institucijos atstovė nurodė, kad vaikas yra patyręs daug skriaudos, nuo vaikystė motina tinkamai nesirūpino juo. Tėvo vaikas nepažysta. Vaikas buvo globojamas šeimoje, tačiau globėjai atsisakė vaiko globos. Šiuo metu yra pradėta tarptautinė vaiko įvaikinimo procedūra, spėjamas vaiko tėvas neketina vaiko auginti ir neturi tam galimybių, todėl netikslinga vaikui nustatinėti tėvystę. Patikino, kad vaiko teisė žinoti kas jo tėvai bus užtikrinta jei tik vaikas pareikš tokį pageidavimą, tiek kartu su įtėviais, tiek sulaukęs pilnametystės, galės gauti duomenis iš įvaikinimo bylos. Duomenis apie spėjamą vaiko tėvą taip pat nurodomi byloje. Bylos saugomos Vaiko teisių apsaugos tarnyboje neterminuotai. Teigia, kad po ieškinio pareiškimo ieškovas neatliko jokių veiksmų siekiant susigrąžinti vaiką. Neleido vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovui įvertinti jo buities sąlygų, neatsiliepinėjo į telefono skambučius. Iš surinktų duomenų teigia, jog ieškovas neturi galimybė pasirūpinti vaiku. Mano, kad tėvystės nustatymo procesas tik dar labiau traumuotų vaiką ir gali nutrūkti jo įvaikinimo procesas. Kadangi ieškovas atsisako savo ieškinio siūlo priimti jo atsisakymą ir tęsti vaiko įvaikinimą.

18Prašymas tenkintinas.

19Šeimos bylose bei apskritai šeimos teisiniuose santykiuose vienas svarbiausių principų yra prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3). Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (LR CPK 140 str. 1 d.). Šiuo atveju teismas spręsdamas ieškinio atsisakymo priėmimo klausimą, pirmiausia įvertina vaiko interesus. Nekvestionuotina vaiko teisė žinoti savo tėvus. Tačiau šioje situacijoje, teismas taip pat vertina visumą reikšmingų aplinkybių, pažymėtina, kad vaikas maždaug nuo 3 m. amžiaus nieko nėra girdėjęs apie spėjamą tėvą, su juo nėra bendravęs, ryšiai nesusiformavę. Vaikas turi neigiamos patirties su globėjai, kurie atsisakė vaiko globos. Tėvo atsiradimas vaiko gyvenime, gali sukelti vaikui nepagrįstų vilčių. Tačiau spėjamas vaiko tėvas, atsisako ketinimų auginti vaiką ir net bendrauti su juo, pažinti jį. Todėl priverstinis tėvystės nustatymo proceso tęsimas galėtų traumuoti vaiką, sukelti jam neigiamų išgyvenimų. Turint duomenų, kad yra pradėtas vaiko įvaikinimo procesas, vaikui patiko busimi įtėviai, todėl šios informacijos kontekste, netikslinga būtų tęsti tėvystės nustatymo procesą. Teismas įsitikino, kad vaiko teisė žinoti tėvą, gauti informaciją apie spėjamą tėvas, vaikui ir jo galimiems įtėviams bus užtikrinta, jei tik vaikas to norės. Remiantis išdėstytu ieškovo atsisakymas nuo ieškinio priimtinas (CPK 140 str.), todėl civilinė byla šiuo pagrindu nutrauktina (CPK 293 str. 4 p.). Pažymėtina, kad bylos nutraukimas neužkerta kelio vaiko teisių apsaugos tarnybai pareikšti ieškinį ginant viešą interesą, atstovaujant vaiko teises.

20Jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio (LR CPK 87 str. 2 d.). Ieškovas kreipiantis į teismą sumokėjo 145,00 Lt žyminio mokesčio, todėl jam gražintina 109 Lt (145 Lt x 75 %).

21Ieškovo prašymu 2014-09-26 nutartimi buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė - sustabdyta R. S. įvaikinimo procedūra iki kol bus išnagrinėtas ieškovo S. A. ieškinys dėl tėvystės nustatymo. Kadangi iš išnyko aplinkybės, kurios buvo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas, todėl nutarčiai įsiteisėjus, panaikintina laikinoji apsaugos priemonė (LR CPK 150 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 140, 150, 290-292, 293 straipsniais, teismas

Nutarė

23priimti ieškovo S. A. atsisakymą nuo ieškinio dėl R. S., gim. ( - ) tėvystės nustatymo, vaiko nuolatinės globos panaikinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir materialinio išlaikymo priteisimo ir civilinę bylą nutraukti.

24Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Skuodo rajono apylinkės teismo 2014-09-26 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę dėl R. S., gim. ( - ) įvaikinimo procedūros sustabdymo.

25Grąžinti ieškovui S. A. 2014-09-25 AB Šiaulių banke, mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) dalį jo sumokėto žyminio mokesčio t.y. – 109 Lt (šimtą devynis litus). Išaiškinti, kad mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šia nutartimi.

26Išaiškinti ieškovui, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

27Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

28Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Editai Rimgailienei,... 3. dalyvaujant ieškovui S. A.,... 4. atsakovei D. S.,... 5. atsakovo Skuodo rajono Savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų atstovei... 6. institucijos teikiančios išvadą Skuodo rajono savivaldybės administracijos... 7. nedalyvaujant trečiojo asmens Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo... 8. parengiamajame teismo posėdyje, civilinėje byloje pagal ieškovo S. A.... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 10. 2014-09-25 teisme gautas ieškovo S. A. ieškinys, kuriuo prašo nustatyti, kad... 11. 2014-10-07 teisme gautas ieškovo S. A. pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo.... 12. Atsakovas Skuodo rajono Savivaldybės Barstyčių vaikų globos namai... 13. Trečiasis asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie... 14. Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, kad ieškinį pareiškė... 15. Atsakovo Skuodo rajono Savivaldybės Barstyčių vaikų globos namų atstovė... 16. Atsakovė D. S. patvirtino, kad gyveno kurį laiką su ieškovu, jiems gyvenant... 17. Išvadą teikiančios institucijos atstovė nurodė, kad vaikas yra patyręs... 18. Prašymas tenkintinas.... 19. Šeimos bylose bei apskritai šeimos teisiniuose santykiuose vienas... 20. Jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, grąžinama 75 procentai... 21. Ieškovo prašymu 2014-09-26 nutartimi buvo taikyta laikinoji apsaugos... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 140, 150,... 23. priimti ieškovo S. A. atsisakymą nuo ieškinio dėl R. S., gim. ( - )... 24. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Skuodo rajono apylinkės teismo 2014-09-26... 25. Grąžinti ieškovui S. A. 2014-09-25 AB Šiaulių banke, mokėjimo nurodymu... 26. Išaiškinti ieškovui, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl... 27. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 28. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama...