Byla 2-4367-647/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Minibank“ ieškinį atsakovams V. Š., K. Š. ir J. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Minibank“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams V. Š., K. Š. ir J. Š., prašydama atnaujinti terminą ieškiniui pateikti, priteisti iš atsakovų ieškovei 79,84 € skolos, 6,86 € palūkanų, 11,18 € nuostolių, 5 procentų dydžio metines palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad A. Š. 2013-09-14 kreipėsi į ieškovę su prašymu suteikti 289,62 € kreditą 18 mėn. laikotarpiui bei sutiko su Vartojimo kredito sutarties sąlygomis. Ieškovė suteikė A. Š. 289,62 € dydžio kreditą ir mokėjimo pavedimu pervedė jį į nurodytą banko sąskaitą, o jis įsipareigojo kreditą (289,62 €) bei palūkanas (156,37 €) grąžinti iki 2015-03-15. 2014 m. lapkričio mėn. ieškovei paaiškėjo, kad A. Š. mirė, o jo turtą paveldėjo atsakovai. 2014-012-18 ieškovė kreipėsi į atsakovus, informuodama juos apie skolą ir prašydama ją per 14 d. sumokėti. 2014-12-29 atsakovai susisiekė su ieškove ir 2015-03-31 jie pervedė 50,00 € įmoką, 2015-04-23 20,00 €, 2015-05-13 – 30,00 €, 2015-06-08 – 39,00 €, tačiau daugiau mokėti atsisakė, todėl ieškovė įgijo teisę iš atsakovų reikalauti visos kredito sumos su priklausančiomis palūkanomis. Atsakovams neįvykdžius savo procesinių pareigų, prašė priimti sprendimą už akių.

3Atsakovams V. Š., K. Š. ir J. Š. teismo pranešimai ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (( - ) str. 3 d.). Iš jų per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovės prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (( - ) str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5CK 5.63 str. 1 d. numato, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Pagal minėto straipsnio 4 d. teismas gali pratęsti šio straipsnio 1 d. numatytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai.

6Lietuvos A. T. praktikoje laikomasi nuostatos, kad pagal CK 5.63 str. 1 d. kreditorius, pareikšdamas reikalavimus arba reikšdamas teisme ieškinį, informuoja įpėdinius apie savo reikalavimus. Šie veiksmai bet kuriuo iš nurodytų būdų turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Nurodytas trijų mėnesių terminas, priklausomai nuo to, kur turi būti atliekamas teisinę reikšmę turintis veiksmas – teisme ar ne teisme, gali būti procedūrinis (jeigu reikalavimas žodžiu ar raštu pareiškiamas priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojams arba palikimo administratoriui) arba ieškinio senaties (jeigu pareiškiamas ieškinys dėl paveldimo turto). Jeigu trijų mėnesių terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, tai teismas gali jį pratęsti, jeigu nepraėjo daugiau kaip treji metai nuo palikimo atsiradimo dienos (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2006).

7Lietuvos A. T. praktikoje pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimų pareiškimas ar ieškinio pareiškimas CK 5.63 str. 1 d. tvarka yra informavimo veiksmas. Jo teisinė reikšmė svarbi CK 5.63 str. 4 d. taikymui. Kai reikalavimai arba ieškinys pavėluojamas pareikšti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, tai šis terminas dėl svarbių priežasčių teismo gali būti atnaujinamas, jeigu CK 5.63 str. 1 d. nustatytų veiksmų buvo imtasi ne vėliau kaip per trejus metus nuo palikimo atsiradimo dienos, t. y. kreditorius, praėjus trims mėnesiams, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo palikimo atsiradimo dienos, turi atlikti nors vieną iš šių veiksmų: 1) pareikšti reikalavimą įpėdiniams, testamento vykdytojui ar palikimo administratoriui; 2) pareikšti teisme ieškinį. Nustatytas trejų metų terminas yra naikinamasis, jo teismas negali atnaujinti. Aplinkybę, kad naikinamasis trejų metų terminas nepraleistas, kreditorius turi pagrįsti įrodymais (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2006; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-190/2009;Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2010). CK nenustatyta, kokios priežastys laikytinos svarbiomis. Tai kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Teismo nuomone, kiekvienu atveju turėtų būti atsižvelgiama į tai, ar asmuo operatyviai ėmėsi veiksmų savo teisei realizuoti, ar terminas praleistas nežymiai ir pan. Iš bylos duomenų matyti, kad palikėjas A. Š. mirė 2014-07-22, todėl laikytina, kad CK 5.63 str. 1 d. numatytas trijų mėnesių terminas kreditorių reikalavimams pareikšti baigėsi 2014-10-22 Nagrinėjamu atveju pagal ieškinio pateikimo datą akivaizdu, kad nėra praleistas CK 5.63 str. 4 d. numatytas naikinamasis trejų metų terminas.

8Ieškovė, kreipdamasi į teismą ir prašydama atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti palikimą priėmusiems įpėdiniams nurodė, kad ji apie A. Š. mirtį sužinojo tik 2014 m. lapkričio mėn. ir iškarto kreipėsi į Centrinę hipotekos įstaigą su tikslu sužinoti palikėjo teisių ir pareigų perėmėjus. Ieškovė 2014-12-18 informavo atsakovus apie palikėjo skolą ir paprašė ją per 14 d. ją sumokėti, kas rodo, jog ji ėmėsi aktyvių, nuo jos valios priklausančių veiksmų, šie veiksmai buvo atliekami operatyviai. Atitinkamai atsakovai 2014-12-29 susisiekė su ieškove ir 2015-03-31 pervedė 50 €, 2015-04-23 – 20 €, 2015-05-13 – 30 €, 2015-06-08 – 39 €. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) bei aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, jog 3 mėnesių terminas praleistas dėl svarbių priežasčių ir yra pagrindas šį terminą atnaujinti, nes kaip jau minėta aukščiau, ieškovė UAB „Minibank“ ėmėsi aktyvių veiksmų, šie veiksmai buvo atliekami operatyviai.

9Nustačius, jog LR CK 5.63 str. nurodytas terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti praleistas dėl svarbių priežasčių, ir jį atnaujinus, spręstinas klausimas dėl 79,84 € skolos, 6,86 € palūkanų, 11,18 € nuostolių, 5 procentų dydžio metines palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

10Palikėjui mirus, jo turtinės teisės ir pareigos nepasibaigia, bet įvyksta universalus jo turtinių teisių ir pareigų bei kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams. Teisių perėjimo universalumas reiškiasi tuo, kad palikėjo teisės ir pareigos pereina palikimą priėmusiam įpėdiniui nepaisant to, žinojo jis ar nežinojo esant atitinkamas palikėjo teises ar pareigas. Įpėdinis negali atsisakyti dalies palikimo, priimti dalį arba su sąlyga ar išlygomis (CK 5.50 str. 1 d.). Jis priima besąlygiškai visą palikimą, t. y. visas palikėjo reikalavimo teises ir pareigas. Taigi įpėdiniams kartu su paveldėtu turtu pereina ir pareiga atsakyti už palikėjo skolas priklausomai nuo palikimo priėmimo būdo visu savo turtu arba tik paveldėtu turtu (CK 5.1 str. 2 d., 5.52 str.). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad paveldint įvyksta universalus teisių perėmimas, t. y. teisės perimamos nepasikeitusiu pavidalu, visa apimtimi ir tuo pačiu momentu, jeigu nėra kokių nors įstatyme nustatytų išimčių. Palikėjo mirties faktas yra pagrindas teisėms ir pareigoms perimti. Taigi įpėdiniams, priėmusiems palikimą, pereina pareiga atsakyti už palikėjo prievoles (CK 5.1 str. 2 d.) (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2009; išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-190/2009; teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2011; kt.). Tokiu būdu 2014-07-22 mirus A. Š., jo turtinės teisės ir pareigos nepasibaigė, bet įvyko universalus jo turtinių teisių ir pareigų teisių perėjimas jo įpėdiniams, t. y. atsakovams (CK 5.1 str. 2 d.).

11Byloje ieškovė pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą apie sumokėtą žyminį mokestį (b. l. 2), vartojimo kredito sutarties bendrąsias sąlygas (b. l. 12-20), Informaciją apie ,,Pinigine.Lt“ siūlomą vartojimo kreditą (b. l. 21-23); 2013-09-14 mokėjimo nurodymą Nr. 430657 apie 289,62 € paskolos pervedimą A. Š. (b. l. 10), 2014-10-16 raginimą dėl skolos sumokėjimo, siųstą A. Š. (b. l. 11); 2014-12-17 prašymą suteikti duomenis apie A. Š. įpėdinius (b. l. 24), 2014-12-18 Centrinės hipotekos įstaigos testamentų registro išrašą (b. l. 25); 2014-12-18 raginimą, siųstą atsakovams (b. l. 26-27); išrašą iš sutarties su UAB „Teisinių paslaugų grupė“ dėl teisinių paslaugų teikimo ir organizavimo, 2015-08-03 PVM Sąskaitą faktūrą, sąskaitos išrašą (b. l. 28-32) (kopijos).

12Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal ( - ) str. 2 d., nustatyta, kad 2013-09-14 ieškovė A. Š. suteikė 289,62 € kreditą. Palikėjas A. Š. kreditą gavo, įsipareigojo suteiktą kredito sumą (289,62 €) bei palūkanas (156,37 €) grąžinti iki 2015-03-15, tačiau savo prievolių tinkamai neįvykdė, todėl yra pagrindas priteisti ieškovei iš atsakovų 79,84 € negrąžinto kredito ir 6,86 € palūkanų (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.886 str.).

13Be 79,84 € skolos ir 6,86 € palūkanų, remdamasis Sutarties 9.1 punktu ieškovė taip pat reikalauja priteisti 11,18 € nuostolių. Sutarties 9.1. punkte numatyta, kad jeigu pasibaigus kredito grąžinimo terminui, kredito gavėjas negrąžina kredito ar jo dalies ir/ar nesumoka palūkanų ar jų dalies <...>, jis įsipareigoja atlyginti Kredito davėjui nuostolius, kurie patiriami ir skaičiuojami už kiekvieną mokėjimo termino praleidimo dieną ir yra ne mažesni, nei už kreditą mokamų palūkanų norma per dieną (šiuo atveju sutartyje nustatyta metinė 60,00 proc. palūkanų norma) nuo laiku nesumokėtos sumos. Nuostoliai patiriami ir pradedami skaičiuoti kitą kalendorinę dieną po kredito ar jo dalies ir/ar palūkanų ar jų dalies, periodinės įmokos ir/ar jos dalies sumokėjimo pabaigos, todėl be negrąžinto kredito ir palūkanų, iš atsakovų priteistina 11,18 € nuostolių.

14CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas 20,00 € žyminis mokestis, t. y. po 6,67 € iš kiekvieno (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.); kadangi procesinių dokumentų siuntimo ir įteikimo išlaidos kurios turėtų būti priteisiamos į valstybės biudžetą iš atsakovų, neviršija minimalios priteistinos sumos (3,00 €), todėl šios išlaidos nepriteistinos (CPK 96 str. 1 d.).

16Ieškovė taip pat prašo priteisti 245,30 € teisinės pagalbos išlaidų, sumokėtų UAB „Teisinių paslaugų grupė“. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą, įtvirtintas CPK 56 straipsnyje ir jis yra baigtinis. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į CPK 56 straipsnyje nustatytą sąrašą, negali atstovauti civiliniame procese pagal pavedimą. Atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas (Lietuvos A. T. 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte. Atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl tokio pobūdžio išlaidų atlyginimui priteisti CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas netaikytinas (Lietuvos A. T. 2015 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašymas priteisti 245,30 € teisinės pagalbos išlaidų, sumokėtų UAB „Teisinių paslaugų grupė“, netenkintinas.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str.,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19Priteisti solidariai iš atsakovų V. Š. (a. k. ( - ) K. Š. (a. k. ( - ) ir J. Š. (a. k. ( - ) ieškovei UAB ,,Minibank“ (į. k. ( - ), buv. Klaipėda, J. J. g. 17) 79,84 € (septyniasdešimt devynis eurus 84 ct) nesugrąžinto kredito, 6,86 € (šešis eurus 86 ct) palūkanų, 11,18 € (vienuolika eurų 18 ct) nuostolių, viso – 97,88 € (devyniasdešimt septynis eurus 88 ct) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2015-09-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovų V. Š. (a. k. ( - ) K. Š. (a. k. ( - ) ir J. Š. (a. k. ( - ) ieškovei UAB ,,Minibank“ (į. k. 301850677, buv. Klaipėda, J. J. g. 17) po 6,67 € (šešis eurus 67 ct) žyminio mokesčio.

21Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ( - ) str. nustatyta tvarka.

22Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

23Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, rašytinio... 2. Ieškovė UAB „Minibank“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams V.... 3. Atsakovams V. Š., K. Š. ir J. Š. teismo pranešimai ir ieškinys su priedais... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. CK 5.63 str. 1 d. numato, kad palikėjo kreditoriai turi... 6. Lietuvos A. T. praktikoje laikomasi nuostatos, kad pagal CK... 7. Lietuvos A. T. praktikoje pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimų... 8. Ieškovė, kreipdamasi į teismą ir prašydama atnaujinti terminą... 9. Nustačius, jog LR CK 5.63 str. nurodytas terminas... 10. Palikėjui mirus, jo turtinės teisės ir pareigos nepasibaigia, bet įvyksta... 11. Byloje ieškovė pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą apie sumokėtą... 12. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 13. Be 79,84 € skolos ir 6,86 € palūkanų, remdamasis Sutarties 9.1 punktu... 14. CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas... 15. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis... 16. Ieškovė taip pat prašo priteisti 245,30 € teisinės pagalbos išlaidų,... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str.,... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti solidariai iš atsakovų V. Š. (a. k. ( - ) K. Š. (a. k. ( - ) ir... 20. Priteisti iš atsakovų V. Š. (a. k. ( - ) K. Š. (a. k. ( - ) ir J. Š. (a.... 21. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 23. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...