Byla TA-438-50-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Romano Klišausko (pranešėjas) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Veratrum Pharma“ prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Veratrum Pharma“ skundą atsakovui Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Veratrum Pharma“ su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministerijos 2008 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. S-548 (b. l. 22) ir įpareigoti atsakovą įtraukti maisto papildus Alochol N24 ir Alochol N50 į Notifikuotų maisto papildų sąrašą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 20 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6II.

7Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gegužės 15 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A756-551/2009 apeliacinį procesą nutraukė.

9Teismas konstatavo, jog pareiškėjo atstovas A.R. apskųsti teismo sprendimą apeliacine tvarka nėra įgalintas, todėl 2008 m. liepos 8 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas A.R. pasirašytas apeliacinis skundas vertintinas kaip paduotas neįgalinto asmens.

10III.

11Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2009 m. gegužės 11 d. pakartotinai pateikė apeliacinį skundą ir prašymą atnaujinti jo padavimo terminą. Prašyme nurodė, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas atnaujinti terminą paduoti apeliacinį skundą, kadangi skundo padavimo terminas praleistas ne dėl apelianto kaltės ir ne dėl nuo jo priklausančių aplinkybių.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą nuo skundo (prašymo). Be to, pagal ABTĮ 101 straipsnio 2 punktą teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą nuo skundo (prašymo). Akcentuotina ir tai, jog, kaip apibrėžta ABTĮ 58 straipsnio 2 dalyje, faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys.

15Iš šių teisės normų turinio matyti, kad vykstant administracinių bylų teisenai ir esant ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5 punkte, 58 straipsnio 2 dalyje ar 101 straipsnio 2 punkte išdėstytoms sąlygoms, administraciniam teismui nėra suteikta teisė bei prerogatyva pakartotinai nagrinėti tuos pačius klausimus bei vertinti analogiškus faktus, kurie jau anksčiau buvo nustatyti ir išnagrinėti įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu.

16Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas anksčiau jau buvo pasinaudojęs savo procesine teise pateikti apeliacinį skundą ir šis jo skundas buvo nagrinėjamas apeliacinės instancijos teisme, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įsiteisėjusia 2009 m. gegužės 15 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A756-551/2009 apeliacinį procesą nutraukė. Dėl šios priežasties nėra jokio teisinio pagrindo pakartotinai inicijuoti pareiškėjo apeliacinio skundo nagrinėjimo procesą ir atitinkamai spręsti šio skundo priėmimo bei padavimo termino atnaujinimo klausimus.

17Kartu atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, jog ABTĮ 153 straipsnio 1 dalis numato, kad bylos, užbaigos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ XXIII skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui išaiškintina, jog siekdamas atnaujinti administracinės bylos Nr. A756-551/2009 bei šioje byloje paduoto apeliacinio skundo nagrinėjimą, jis privalo ABTĮ XXIII skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka pateikti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo. Pažymėtina, jog ABTĮ 159 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas nepraleidus įstatymo nustatytų terminų ir yra pagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, teismas priima nutartį dėl proceso atnaujinimo, kurioje nurodo, koks teismas pakartotinai nagrinės bylą iš esmės.

18Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo prašymas dėl apeliacinio skundo padavimo termino atnaujinimo atmetamas, o jo apeliacinį skundą atsisakoma priimti nagrinėti ir jis grąžinamas skundą padavusiam asmeniui (ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

Nutarė

20atmesti uždarosios akcinės bendrovės „Veratrum Pharma“ prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 20 d. sprendimo padavimo terminą.

21Apeliacinį skundą atsisakyti priimti nagrinėti ir grąžinti jį skundą padavusiam asmeniui.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai