Byla e2-10414-854/2017
Dėl žalos atlyginimo subrogacijos tvarka

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Vitai Grušienei, dalyvaujant ieškovo akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui, atsakovo UAB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovėms Anai Daukšienei, Aušrai Kazlauskaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ ieškinį atsakovams AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Lamberta“ dėl žalos atlyginimo subrogacijos tvarka.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašo priteisti solidariai iš atsakovų AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Lamberta“ 6 953,59 Eur, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-05-07 AAS „Gjensidige Baltic“ (2016 m. spalio 31 d. AAS „Gjensidige Baltic“ ir ADB „Gjensidige“ buvo sujungtos) draudėjui VŠĮ „KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖ“ išdavė Įmonių turto draudimo liudijimą Nr. IB 017716, patvirtinantį, kad laikotarpiu nuo 2014-05-16 iki 2015-05-15 buvo apdraustas draudėjo turtas, statiniai ir juose esantis turtas, adresu ( - ) 2014-07-27 dėl sutrikusio elektros energijos tiekimo ir netinkamų katilinės modernizavimo darbų ( - ) kilo gaisras draudėjui priklausančioje katilinėje. Ieškovas 2014-07-27 įvykį pripažino draudiminiu ir draudėjui išmokėjo 6 953,59 Eur draudimo išmoką. Ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgijo teisę į žalos atlyginimą 6 953,59 Eur sumai. Žalos atlyginimo pagrindą sudaro abiejų atsakovų AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Lamberta“ pareigų nevykdymas, dėl to atsakovams kyla solidari pareiga atlyginti padarytą žalą.

5Nurodė, kad atsakovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ pažeidė pareigą užtikrinti kokybišką elektros energijos tiekimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 str. 1 d., 2 d., 6.383 str. 1 d., 6.386 str. 1 d., 3 d.). Gaisras draudėjo katilinėje kilo dėl elektros įrangos gedimo transformatorinėje ir elektros energijos tiekimo sutrikimų. 2014-11-10 ekspertizės akte nurodyta, kad gaisro kilimo priežastis – katilų eksploatacijos technologinio proceso pažeidimas dėl elektros energijos tiekimo trikdžių sekos. Vadovaujantis CK 6.270 straipsnio 1 dalimi AB „Energijos skirstymo operatorius“ (buvęs AB „Lesto“) veikla, kaip asmens tiekiančio elektros energiją, yra susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams ir pagal šį straipsnį toks asmuo privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo. Kaltė nenustatinėtina, nes didesnio pavojaus šaltinio padaryta žala atlyginama visais atvejais, jeigu neįrodoma, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Šiame straipsnyje reglamentuojamas specialus deliktinės civilinės atsakomybės atvejis, jos pagrindas – rizika. Asmuo naudoja pavojingą objektą arba vykdo tokio pavojingumo veiklą, kurių jis nėra pajėgus visiškai kontroliuoti.

6Dėl netinkamo pareigų atlikti katilinės įrenginių modernizavimą įvykdymo už 2014-07-27 draudimo įvykį atsakingas ir atsakovas UAB „Lamberta“. UAB „Lamberta“ pagal 2005-01-19 Šilumos pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 111-04 buvo atsakinga už katilinės įrenginių modernizavimą. Bendradarbiavimo sutarties prie Šilumos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 111-04 4 punkte šalys susitarė, kad UAB „Lamberta“ tinkamai eksploatuoja nurodytose patalpose esančius įrengimus ir įrenginius bei organizuoja jų apsaugą. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2006-01-18 įsakymu Nr. 4-15 patvirtintose Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių 438.8, 440.6, 442.5, 444.3 punktuose nurodyta, kad katiluose turi būti sumontuoti įrenginiai, automatiškai nutraukiantys kuro tiekimą į degiklius „esant apsaugos grandinių gedimams arba nutrūkus elektros energijos tiekimui“. Iš 2014-11-10 ekspertizės akto 8 punkto matyti, kad nagrinėjamu atveju nebuvo sumontuoti įrenginiai, automatiškai nutraukiantys kuro tiekimą, nutrūkus elektros energijos tiekimui ir kurui toliau patenkant į degiklio liepsnos kamerą susikaupė perteklinis skysto kuro kiekis, kuriam užsiliepsnojus galėjo kilti gaisras.

7Atsakovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktame atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ nėra tinkamas atsakovas byloje. Į bylą nepateikta įrodymų, kurie pagrįstų visas atsakovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ civilinės atsakomybės sąlygas. Ieškovas įrodė visas atsakovo UAB ,,Lamberta“ civilinės atsakomybės sąlygas. Ieškovas įrodė, jog UAB ,,Lamberta“ tiesiogiai atsakinga už draudiminį įvykį, todėl ji turėtų atlyginti kilusią žalą.

8Pažymėjo, kad 2014-11-10 Ekspertizės akte nurodyta, kad labiausiai tikėtina, jog gaisras Respublikinės Švėkšnos psichiatrijos ligoninės katilinėje (( - )) galėjo kilti dėl katilų eksploatacijos technologinio proceso pažeidimo. Minėtame akte nurodyta, jog pagrindinė gaisro kilimo priežastis yra ne elektros įrangos gedimas transformatorinėje ar elektros energijos tiekimas, tačiau katilų eksploatacijos technologinio proceso pažeidimas, t. y. katilinės specialioje degiklio kameroje susikaupusio perteklinio skysto kuro kiekio, kuris suveikus uždegimo elektrodams buvo uždegtas. Nurodė, kad ieškinio argumentai dėl nekokybiškos elektros energijos tiekimo yra nepagrįsti, kadangi nėra pateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių ir konstatuojančių faktą apie nekokybišką elektros energiją, taip pat įrodymų, kad atsakovas pažeidė 2012-10-01 Elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties ar teisės aktų reikalavimus.

9Atsakovas UAB ,,Lamberta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu nesutiko, prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Lamberta“ civilinei atsakomybei atsirasti nėra būtinųjų sąlygų, t. y. nėra neteisėtų veiksmų, taip pat nėra priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų bei kilusios žalos. Nenustatyta, kad UAB „Lamberta“ veiksmai ar neveikimas sukėlė gaisrą, kad bendrovės veiksmai buvo neteisėti, ar kad UAB „Lamberta“ elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai. Pagal 2005-01-19 Šilumos pirkimo-pardavimo sutartį UAB „Lamberta“ prižiūrėjo katilinę ir šilumos perdavimo tinklą. Minėtoje sutartyje numatytus įsipareigojimus bendrovė atliko tinkamai ir laiku. Gaisras įvyko ne dėl nuo UAB „Lamberta“ priklausančių aplinkybių. 2014-11-10 ekspertizės akte įvardinta gaisro priežastis - katilų eksploatacijos technologinio proceso pažeidimas dėl elektros energijos tiekimo trikdžių sekos, nurodytas gaisro kilimo mechanizmas, todėl atsakovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, neužtikrinusiam kokybiško elektros energijos tiekimo, tenka pareiga atlyginti ieškovo patirtą žalą.

10Teismo posėdžio metu ieškovo ir atsakovo UAB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai palaikė savo raštu išdėstytus argumentus.

11Atsakovas UAB „Lamberta“ į teismo posėdį neatvyko, byla išnagrinėta UAB „Lamberta“ atstovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 str. 2 d.).

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

142014-07-27 apie 16.10 val. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos ligoninėje ( - ) kilo gaisras.

15VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė turtą buvo apdraudusi ieškovo bendrovėje, tame tarpe ir panaudos pagrindais valdomą valstybės turtą ( - ) (el. b. l. 40-43, 44-48, t. I).

16Apie įvykį draudikui pranešta įvykio dieną, pranešime nurodyta, kad išdužo langai, suskilo siena, aprūko ir apdegė vidaus patalpos, susiraitė stogo danga, sudegė įrenginiai ir įrengimai, buvę katilinėje (el. b. l. 49, t. I).

17Sunaikintas, apgadintas turtas buvo apžiūrėtas 2014-07-30, konkretūs sugadinimai užfiksuoti akte (el. b. l. 50-51, t. I).

182014-08-14 rašte Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nurodė, kad 2014-07-27 gaisras kilo UAB „Lamberta“ priklausančioje katilinėje. Gaisro metu sudegė dviejų katilinių degikliai, katilų šaldymo automatika, kontrolinis matavimo prietaisas, katilinės elektros instaliacija, valdymo automatika, priešgaisrinė signalizacija, vandens minkštinimo įranga, dalis uždaromosios armatūros, vaizdo stebėjimo įranga, išdužo langai, aprūko patalpos. Nurodyta labiausiai tikėtina gaisro kilimo priežastis – avarinis elektros instaliacijos darbo režimas (el.b.l. 52, t. I).

19VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamento inžinierius-energetikas savo paaiškinime nurodė, kad 2014-07-27 apie 14,51 val. buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas, atvykę AB“Lesto“ darbuotojai vykdė remonto darbus, elektros energijos tiekimas atnaujintas 2014-07-27 15.50 val. Po 2-3 minučių atnaujinus elektros tiekimą buvo pastebėti iš katilinės patalpos besiveržiantys juodi dūmai (el. b. l. 53-54, t. I). UAB „Lamberta“ atsakingo darbuotojo paaiškinime nurodyta, kad į katilinę, esančią Psichiatrijos ligoninėje jis buvo iškviestas dėl gaisro, iš karto atjungė elektros įtampą visai katilinei. Nurodė, kad jo nuomone dėl AB „Lesto“ atliktų darbų bei dažnų elektros energijos dingimų ir elektros perkrovų kuro sistemoje gavosi hidrauliniai smūgiai ir pritekėjęs į katilus kuras užsidegė, dėl ko ir kilo gaisras (el. b. l. 139-140, t. I),

20Siekiant nustatyti gaisro priežastis ieškovo užsakymu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centras atlikto teismo ekspertizės statuso neturinčią ekspertizę, jos išvadose nurodyta, kad gaisro židinio zona yra skysto kuro katilų Nr. 1 ir Nr. 2 priekinėje dalyje, išorėje, degiklių įrengimo vietoje, labiausiai tikėtina, kad gaisras galėjo kilti dėl katilų eksploatacijos technologinio proceso pažeidimo (el. b. l. 4-38, t. I). Už ekspertizę draudikas sumokėjo 3512,73 Lt, kas atitinka 1017,36 Eur (el.b. l. 63,65, t. I).

21VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė su AB Lesto (kurios teises ir pareigas perėmęs atsakovas AB „Energijos skirstymo operatorius“) buvo sudariusi elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį (el. B. l. 77-86, t. I).

222014-07-27 įvyko neplaninis tiektos elektros atsijungimas (el. b. l. 87, t. I). AB Lesto 2014-09-12 rašte ieškovui nurodyta, kad 2014-07-27 apie 14.51 val. Gautas pranešimas apie gedimą 10 kV įtampos elektros kabelių linijoje, dėl kurio buvo laikinai nutrauktas elektros energijos tiekimas į transformatorinę Šv-209. Pašalinus gedimą, elektros energijos tiekimas į objektą ( - ), atnaujintas tą pačią dieną 15.50 val.

23VšĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninė (šiuo metu - VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamentas) su UAB „Lamberta“ nuo 2005-01-19 buvo sudariusi sutartį šilumos pirkimo-pardavimo sutartį, kuri galiojo ir gaisro metu (el.b.l. 31-39, t. II).

24Gaisro metu ligoninei padaryti sugadinimai suremontuoti, už darbus draudikas sumokėjo 5936,23 Eur (el. b. l. 60-62, t. I).

252015-12-31 ieškovas pateikė AB „Lesto“ pretenziją dėl žalos atlyginimo (el.b.l. 64, t. I), tačiau ši reikalaujamos sumos nesumokėjo, 2016-02-01 raštu nurodė su pretenzija nesutinkanti (el. b. l. 92-93, t. I).

26Pagal CK 6.1015 str. draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką (šiuo atveju 5936,23 Eur), pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Be to, ieškovas nurodo patyręs nuostolių ir siekdamas nustatyti žalos atsiradimo priežastis, t.y. sumokėjęs 1017,36 Eur už ekspertizės, neturinčios teismo ekspertizės statuso, atlikimą. Byloje nekilo ginčo nei dėl žalos fakto, nei dėl reikalaujamos priteisti žalos dydžio. Byloje ginčas kilo dėl to, kuris iš atsakovų, ar jie abu solidariai, atsakingi už ieškovo, reiškiančio subrogacinį reikalavimą, patirtą žalą.

27Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsakomybės

28Elektros energijos persiuntimo paslaugų sutarties, sudarytos tarp AB Lesto ir VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė, 1 priede nurodyta, kad elektros energija į Psichiatrijos ligoninę adresu ( - ) tiekiama pagal trečią patikimumo kategoriją.

29Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38 (įvykio metu galiojusi 2013-12-04 Nr. 1-231 redakcija), 81.1 punktas nustato: “Trečia (III) patikimumo kategorija užtikrinama vartotojus aprūpinant elektros energija iš vieno elektros energijos šaltinio viena elektros linija. Nutrūkus elektros energijos persiuntimui, aprūpinimas elektros energija ties operatoriaus ir vartotojo elektros tinklų nuosavybės riba turi būti atkurtas ne vėliau kaip per 24 valandas”. Pagal Taisyklių tos pačios redakcijos 152.9 punktą operatorius neatlygina vartotojui patirtų nuostolių, kai vartotojo aprūpinimo elektros energija nutraukimo laikas neviršija sutartyje ar taisyklėse nustatyto laiko.

30Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad laikinas neplanuotas elektros energijos tiekimo į ginčo objektą nutrūkimas 2014-07-27 14.51 val. buvo atstatytas per 1 valandą, t.y. tą pačią dieną 15.50 val.

31Ši aplinkybė lemia vertinimą, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ neatliko jokių neteisėtų veiksmų, todėl civilinė atsakomybė nagrinėjamu atveju šiam atsakovui nekyla (CK 6.245-6.246 str.).

32Dėl UAB „Lamberta“ atsakomybės

33Jau minėtų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38 (įvykio metu galiojusi 2013-12-04 Nr. 1-231 redakcija) 86 nustato, kad vartotojas (išskyrus buitinį vartotoją), nepriklausomai nuo to, kokia patikimumo kategorija jam yra suteikiama, privalo įdiegti technines priemones, reikalingas technologiniams procesams saugiai sustabdyti ir galimiems nuostoliams išvengti ar maksimaliai juos sumažinti. Ligoninės su elektros energijos tiekėju sudarytos sutarties 10. 8 punktu vartotojas įsipareigojo atsižvelgiant į suteiktą aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją, turėti tinkamai įrengtas technines priemones, reikalingas technologiniams procesams saugiai sustabdyti ir galimiems nuostoliams išvengti ar maksimaliai juos sumažinti dėl galimo persiuntimo nutraukimo, apribojimo ar kitokio sutrikdymo, o pastarajam įvykus – imtis priemonių nuostoliams išvengti ar juos sumažinti, taip pat atitinkamai apsaugoti savo elektros tinklus, kitokius įrenginius ir prietaisus atitinkama apsauga.

34Nagrinėjamu atveju šios pareigos buvo perduotos UAB „Lamberta“. Su ligonine sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Lamberta“ įsipareigojo prižiūrėti (eksploatuoti) katilinę ir šilumos perdavimo tinklą, užtikrinti reikiamą jų priežiūrą, modernizuoti katilinės įrangą, sudėvėtus įrenginius ir įrengimus pakeisti naujais ir t.t. (Sutarties 2.1, 2.6, 4.1, 4.3, 4.4.7 punktai).

35Vadovaujantis įvykio metu galiojusių Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių, patvirtintų Ūkio ministro 2006-01-18 įsakymu Nr. 4-15, 436, 438.8, 440.6, 442.5, 444.3 punktais turi būti įrengti įrenginiai, apsaugantys katilus nutrūkus elektros energijos tiekimui.

36Iš priešgaisrinės apsaugos departamento pareigūnų pateiktų duomenų, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė ir UAB „Lamberta“ atsakingų techninių darbuotojų paaiškinimų bei ieškovo pateikto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centras atliktos teismo ekspertizės statuso neturinčios ekspertizės akto išvadų, spręstina, jog labiausiai tikėtina kilusio gaisro priežastis – netinkamas katilų eksploatacijos technologinis procesas, t.y. proceso saugumo neužtikrinimas esant neplanuotam elektros energijos nutrūkimui. Iš esmės su tokia gaisro kilimo priežastimi sutinka ir pati UAB „Lamberta“, atsiliepime į ieškinį pažymėjusi, kad gaisro priežastis - katilų eksploatacijos technologinio proceso pažeidimas dėl elektros energijos tiekimo trikdžių sekos.

37UAB „Lamberta“ būdama didesnio pavojaus šaltinio – katilinių, valdytoja ir turėdama sutartinį įsipareigojimą šiuos įrenginius modernizuoti ir saugiai eksploatuoti vadovaujantis viešųjų teisės aktų reikalavimais, šių veiksmų tinkamai neatlikusi turi pareigą atlyginti dėl to kilusią žalą (CK 6.270 str., 6.246, 6.247, 6.249 str.), todėl ieškovui iš šio atsakovo priteistina visas ieškiniu reikalaujama suma.

38Patenkinus pagrindinį reikalavimą, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo UAB „Lamberta“ priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo reikalavimų iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi ieškovui iš atsakovo UAB „Lamberta“ priteistinas156 Eur žyminis mokestis (el. b. t. I, l. 39), 668,26 Eur už advokato pagalbą (el. b. t. I, l. 66-67, 71, 120-121), iš viso 824,26 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

41Teismas byloje patyrė 4,77 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios priteistinos iš atsakovo UAB „Lamberta“ (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais,

Nutarė

43ieškinį tenkinti iš dalies.

44Priteisti iš atsakovo UAB „Lamberta“, juridinio asmens kodas 163314481, 6 953,59 Eur žalos, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (6 953,59 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-02-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 824,26 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“, juridinio asmens kodas 110057869, naudai.

45Priteisti iš atsakovo UAB „Lamberta“, juridinio asmens kodas 163314481, į valstybės biudžetą 4,77 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

46Atsakovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, pareikštus reikalavimus atmesti.

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašo... 5. Nurodė, kad atsakovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ pažeidė... 6. Dėl netinkamo pareigų atlikti katilinės įrenginių modernizavimą įvykdymo... 7. Atsakovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktame atsiliepime į... 8. Pažymėjo, kad 2014-11-10 Ekspertizės akte nurodyta, kad labiausiai... 9. Atsakovas UAB ,,Lamberta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo ir atsakovo UAB „Energijos skirstymo... 11. Atsakovas UAB „Lamberta“ į teismo posėdį neatvyko, byla išnagrinėta... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 14. 2014-07-27 apie 16.10 val. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės... 15. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė turtą buvo apdraudusi ieškovo... 16. Apie įvykį draudikui pranešta įvykio dieną, pranešime nurodyta, kad... 17. Sunaikintas, apgadintas turtas buvo apžiūrėtas 2014-07-30, konkretūs... 18. 2014-08-14 rašte Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos... 19. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamento... 20. Siekiant nustatyti gaisro priežastis ieškovo užsakymu Priešgaisrinės... 21. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė su AB Lesto (kurios teises ir pareigas... 22. 2014-07-27 įvyko neplaninis tiektos elektros atsijungimas (el. b. l. 87, t.... 23. VšĮ Švėkšnos psichiatrijos ligoninė (šiuo metu - VšĮ Klaipėdos... 24. Gaisro metu ligoninei padaryti sugadinimai suremontuoti, už darbus draudikas... 25. 2015-12-31 ieškovas pateikė AB „Lesto“ pretenziją dėl žalos atlyginimo... 26. Pagal CK 6.1015 str. draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką (šiuo atveju... 27. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsakomybės... 28. Elektros energijos persiuntimo paslaugų sutarties, sudarytos tarp AB Lesto ir... 29. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos... 30. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad laikinas neplanuotas elektros energijos... 31. Ši aplinkybė lemia vertinimą, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“... 32. Dėl UAB „Lamberta“ atsakomybės... 33. Jau minėtų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų... 34. Nagrinėjamu atveju šios pareigos buvo perduotos UAB „Lamberta“. Su... 35. Vadovaujantis įvykio metu galiojusių Katilinių įrenginių įrengimo... 36. Iš priešgaisrinės apsaugos departamento pareigūnų pateiktų duomenų,... 37. UAB „Lamberta“ būdama didesnio pavojaus šaltinio – katilinių,... 38. Patenkinus pagrindinį reikalavimą, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi ieškovui iš atsakovo UAB... 41. Teismas byloje patyrė 4,77 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų,... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 43. ieškinį tenkinti iš dalies.... 44. Priteisti iš atsakovo UAB „Lamberta“, juridinio asmens kodas 163314481, 6... 45. Priteisti iš atsakovo UAB „Lamberta“, juridinio asmens kodas 163314481, į... 46. Atsakovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...