Byla e2-29619-429/2015
Dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos dujos“, juridinio asmens kodas 120059523, ieškinį atsakovams J. K., a.k. ( - ) ir S. K., gim. ( - ), dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus,

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui ieškinį atsakovams J. K. ir S. K., kuriuo prašė įpareigoti atsakovus J. K. ir S. K. įsileisti AB „Lietuvos dujos“ darbuotojus į butą, esantį ( - ), ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės ir dujų apskaitos patikrinimui arba dujų tiekimo nutraukimui; nurodyti, kad šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo, o atsakovams nevykdant teismo įpareigojimo, skirti jiems po 50 eurų baudą; atsakovams J. K. ir S. K. gera valia neįvykdžius teismo įpareigojimo įsileisti AB „Lietuvos dujos“ darbuotojus į butą adresu ( - ) per teismo nustatytą laikotarpį, sprendime nurodyti, kad ieškovo AB „Lietuvos dujos“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į butą adresu ( - ), ir patikrinti dujų apskaitos ir vidaus dujų sistemos techninę būklę arba nutraukti gamtinių dujų tiekimą be atsakovų ir bute gyvenančių asmenų sutikimo.

3Ieškovas nurodė, kad 2011-12-21 atsakovės J. K. pavedimu su jos sūnumi S. K. buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 21187265, pagal kurią atsakovams teikiama gamtinių dujų tiekimo paslauga. Būstas adresu ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovei J. K., o jame gyvenamąją vietą yra deklaravęs jos sūnus S. K..

4Atsakovai su ieškovu geranoriškai nebendradarbiauja, neįsileidžia ieškovo darbuotojų patikrinti dujų apskaitos ir vidaus dujų sistemos. Ieškovo darbuotojai laikotarpyje nuo 2012-09-07 iki 2015-10-14 pas atsakovus vyko 7 kartus, taip pat siuntė pranešimus, tačiau pateikti į butą ir patikrinti dujų apskaitą bei vidaus dujų sistemos būklę nepavyko. Remiantis sudarytos sutarties nuostatomis, taip pat Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 patvirtintomis Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, vartotojas privalo leisti ieškovo įgaliotiems darbuotojams tikrinti dujotiekių, skaitiklių, buitinių dujinių prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, atlikti skaitiklių keitimą, patikrą ir iškėlimą. Kadangi atsakovas geranoriškai neįsileidžia ieškovo darbuotojų, ko pasekoje ieškovas negali užtikrinti, kad į butą tiekiamos dujos yra naudojamos saugiai ir patikimai, ieškovas kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo atsakovams įsileisti AB „Lietuvos dujos“ darbuotojus į savo nuosavybės teise valdomą butą, esantį ( - ), ir sudaryti sąlygas patikrinti dujų apskaitos ir vidaus dujų sistemos techninę būklę arba nutraukti gamtinių dujų tiekimą.

5Atsakovams teismo procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai. Atsakovai per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovams be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: išrašų iš Gyventojų registro tarnybos (b.l. 12, 14), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 10-11), gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 21187265 (b.l. 6-7), buitinių vartotojų dujų apskaitos periodinio patikrinimo užduočių (b.l. 15-16), 2015-10-14 buitinio vartotojo dujų apskaitos patikrinimo (perplombavimo) akto, AB „Lietuvos dujos“ pranešimų buto savininkei (b.l. 9, 18-19), vertinimą ir atsakovams nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jų prievolės, kylančios iš gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 21187265 įvykdymą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti ir priimti ieškovo prašomą sprendimą atsakovams už akių. (CPK 285 str. 2 d.).

8CK 6.200 straipsnio 1 dalyje numatyta šalių pareiga sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai. CK 6.383 straipsnis nurodo, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Sudarytos sutartys šalims turi įstatymo galią.

92011-12-21 šalys sudarė gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 21187265, kurios pagrindu ieškovas tiekia gamtines dujas buitinėms reikmėms atsakovams, adresu ( - ). Sutarties 2 punkte nustatyta, kad šalys, vykdydamos šią sutartį, vadovaujasi taip pat ir Gamtinių dujų įstatymų bei kitais teisės aktais. Sutarties 6 punktu atsakovas S. K., veikdamas kaip įgaliotas asmuo, įsipareigojo leisti ieškovo įgaliotiems darbuotojams tikrinti dujotiekių, skaitiklių, buitinių dujinių prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, apmokėjimų už dujas teisingumą, atlikti skaitiklių keitimą, patikrą ir iškėlimą bei vykdyti kitus įsipareigojimus prisiimtus šia sutartimi. Šios savo pareigos atsakovai nėra įvykdę.

10Pagal CPK 273 straipsnį teismas priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų. Pagal CPK 615 straipsnio 3 dalį teismo sprendimai, kurių negalima įvykdyti antstoliui neįėjus į gyvenamąsias patalpas, suteikia teisę antstoliui įeiti į skolininko gyvenamąsias patalpas be gyvenamojoje patalpoje gyvenančių asmenų sutikimo.

11Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovų proporcingai priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 31 Eur žyminio mokesčio (b. l. 5) (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str.).

12Iš atsakovų valstybei nepriteistina 1,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma yra mažesnė nei 3 Eur (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 273 straipsniu, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti.

15Įpareigoti atsakovus J. K., asmens kodas ( - ) ir S. K., gim. ( - ), įsileisti AB „Lietuvos dujos“, juridinio asmens kodas 120059523, darbuotojus į butą, esantį adresu ( - ), ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės ir dujų apskaitos patikrinimui arba dujų tiekimo nutraukimui. Šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

16Per nustatytą 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą neįvykdžius įpareigojimo įleisti ieškovės AB „Lietuvos dujos“, juridinio asmens kodas 120059523, darbuotojus į butą, esantį adresu ( - ), vidaus dujų sistemos techninės būklės ir dujų apskaitos patikrinimui arba dujų tiekimo nutraukimui, atsakovams J. K., asmens kodas ( - ) ir S. K., gim. ( - ), skirti po 50 Eur (penkiasdešimt eurų) baudą.

17Atsakovams J. K., asmens kodas ( - ) ir S. K., gim. ( - ), gera valia neįvykdžius teismo sprendime nurodyto įpareigojimo įsileisti AB „Lietuvos dujos“, juridinio asmens kodas 120059523, darbuotojus į butą, esantį adresu ( - ), vidaus dujų sistemos techninės būklės ir dujų apskaitos patikrinimui arba dujų tiekimo nutraukimui per teismo nustatytą laikotarpį, ieškovo AB „Lietuvos dujos“, juridinio asmens kodas 120059523, darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į butą adresu ( - ), ir patikrinti dujų apskaitos ir vidaus dujų sistemos techninę būklę arba nutraukti gamtinių dujų tiekimą be atsakovų ir/ (ar) bute gyvenančių asmenų sutikimo.

18Priteisti ieškovo AB „Lietuvos dujos“, juridinio asmens kodas 120059523, naudai iš atsakovų proporcingai:

19iš atsakovės J. K., asmens kodas ( - ) 15,50 Eur (penkiolika eurų 50 ct) žyminio mokesčio;

20iš atsakovo S. K., gim. ( - ), 15,50 Eur (penkiolika eurų 50 ct) žyminio mokesčio.

21Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas pateikė teismui ieškinį atsakovams J. K. ir S. K., kuriuo prašė... 3. Ieškovas nurodė, kad 2011-12-21 atsakovės J. K. pavedimu su jos sūnumi S.... 4. Atsakovai su ieškovu geranoriškai nebendradarbiauja, neįsileidžia ieškovo... 5. Atsakovams teismo procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai. Atsakovai per... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Atlikus formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: išrašų iš... 8. CK 6.200 straipsnio 1 dalyje numatyta šalių pareiga sutartis vykdyti tinkamai... 9. 2011-12-21 šalys sudarė gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... 10. Pagal CPK 273 straipsnį teismas priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas... 11. Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovų proporcingai... 12. Iš atsakovų valstybei nepriteistina 1,16 Eur išlaidų, susijusių su... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 273... 14. Ieškinį patenkinti.... 15. Įpareigoti atsakovus J. K., asmens kodas ( - ) ir S. K., gim. ( - ),... 16. Per nustatytą 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą neįvykdžius... 17. Atsakovams J. K., asmens kodas ( - ) ir S. K., gim. ( - ), gera valia... 18. Priteisti ieškovo AB „Lietuvos dujos“, juridinio asmens kodas 120059523,... 19. iš atsakovės J. K., asmens kodas ( - ) 15,50 Eur (penkiolika eurų 50 ct)... 20. iš atsakovo S. K., gim. ( - ), 15,50 Eur (penkiolika eurų 50 ct) žyminio... 21. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...