Byla e2-6091-604/2019
Dėl skolos priteisimo

1Šalčininkai

2Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų teisėjas Marjan Gerasimovič dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. V. įmonės „Šoklys“ ieškinį atsakovei B. N. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas G. V. įmonė „Šoklys“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės B. N. 3 180 Eur skolą, 1 017,60 Eur palūkanų, 5 procentų mėnesinių palūkanų už priteistą sumą (4 197,60 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019-06-05) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 47 Eur žyminį mokestį ir 605 Eur advokato pagalbai apmokėti.

5Ieškovas G. V. įmonė „Šoklys“ ieškinyje nurodė, kad 2018 metais pardavė atsakovei B. N. naftos produktų už 3 180 Eur sumą bei išrašė ir pateikė apmokėti atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą SOK0292655, tačiau atsakovė prekių kainos nesumokėjo iki šiol. Be to, už vėlavimą apmokėti prekių kainą atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui 5 procentų mėnesines palūkanas už visą laikotarpį iki sąskaitos-faktūros apmokėjimo dienos, kas 2019-05-17 sudaro 1 017,60 Eur.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Ieškovo G. V. įmonės „Šoklys“ reikalavimai yra piniginio pobūdžio, atsirandantys iš pirkimo-pardavimo sutarties ir grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

8Ieškovo G. V. įmonės „Šoklys“ pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas G. V. įmonė „Šoklys“ ir atsakovė B. N. sudarė susitarimą, pagal kurį ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovei 4 000 l gazolio, o atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovui sutartą kainą. 2018-11-06 ieškovas pristatė ir perdavė atsakovei prekę bei išrašė ir pateikė atsakovei apmokėti PVM sąskaitą – faktūrą (serija SOK Nr. 0292655) 3 180 Eur sumai. 2018-11-06 PVM sąskaitoje – faktūroje nurodyta, jog ji turi būti apmokėta per 5 dienas, tai yra iki 2018-11-11, jei sutartyje nenumatytas kitoks atsiskaitymo terminas. Prekę ir PVM sąskaitą-faktūrą atsakovė gavo 2018-11-06, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovė prekės kainą ieškovui nustatytu laiku visiškai apmokėjo.

9Darytina išvada, kad atsakovė netinkamai vykdė savo sutartinę prievolę, kadangi visiškai neatsikaitė su ieškovu už šio perduotas prekes, ieškovas savo reikalavimą 3 180 Eur skolos sumai pagrindė tinkamais įrodymais, byloje įrodymų apie tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra. Todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai, 3 180 Eur įsiskolinimo suma priteistina ieškovui iš atsakovės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.313-314 straipsniai).

10CK 6.37 straipsnio 1 dalis numato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas (CK 6.314 straipsnio 5 dalis). Nagrinėjamu atveju šalys susitarė, jog pirkėjui (atsakovei) apmokėjus sąskaitą-faktūrą vėliau, negu per penkias dienas nuo gavimo 2018-11-06, jis kartu sumoka pardavėjui (ieškovui) 5 procentų mėnesines palūkanas už visą laikotarpį iki sąskaitos-faktūros apmokėjimo dienos. Kadangi byloje nėra duomenų, kad atsakovė prekių kainą ieškovui nustatytu laiku visiškai apmokėjo, iš atsakovės ieškovui priteistina ir 1 017,60 Eur palūkanų.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kaip minėta anksčiau, nagrinėjamu atveju šalys susitarė dėl 5 procentų mėnesinių palūkanų normos už pradelstus mokėjimus. Todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio procesinės mėnesinės palūkanos nuo priteistos 4 197,60 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019-06-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pareikšdamas ieškinį teisme ieškovas sumokėjo 47 Eur žyminį mokestį (CPK 79 straipsnio 1 dalis), taip pat turėjo 605 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 straipsnis), todėl ieškinį patenkinus visiškai, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės.

13Vadovaudamasis CPK 262 straipsnio 1 dalimi, 424 straipsnio 1 dalimi, 428 straipsniu, teismas,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės B. N., a. k. ( - ) ieškovo G. V. įmonės „Šoklys“, juridinio asmens kodas 175787969, naudai 3 180 (trys tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt) Eur skolą, 1 017,60 (vienas tūkstantis septyniolika Eur 60 ct) Eur palūkanų, 5 procentų mėnesinių palūkanų už priteistą sumą (4 197,60 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2019-06-05 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 47 (keturiasdešimt septyni) Eur žyminį mokestį ir 605 (šeši šimtai penki) Eur advokato pagalbai apmokėti.

16Atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo turi įvykdyti preliminarų sprendimą arba preliminarų sprendimą priėmusiam teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai