Byla I-3086-426/2008
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Raimondo Blauzdžiaus ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Eglei Pajarskienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Jonui Masiokui, atsakovo atstovei Laurai Petrauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Philip Morris Lietuva“ skundą atsakovui Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas UAB „Philip Morris Lietuva“ skunde (b. l. 3-7) prašo panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Tarnyba) 2008 m. vasario 14 d. nutarimą Nr. 3K08/28, kuriuo bendrovei už Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. pažeidimą skirta 5 000 Lt bauda.

4Bendrovė mano, kad Tarnyba nepagrįstai atmetė jos pateiktus argumentus, kad ant „Bond Street“ cigarečių pakelio paviršiaus pateikti užrašai neatitinka Tabako kontrolės įstatyme numatytos reklamos sąvokos. Minėti užrašai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neskatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminių, juose esanti informacija tik apibūdina produktą, jo sudėtinių dalių kokybę. Pažymi, kad ne kiekviena informacija, pateikiama apie produktą, gali būti pripažįstama reklama. Minėtais užrašais ant gaminio pakuotės pareiškėjas siekia ne skatinti vartoti daugiau, bet išskirti produktus iš kitų konkuruojančių produktų. Minėtą informaciją vartotojas pamato tik prekybos vietoje jau nusprendęs pirkti ir paėmęs į rankas tabako gaminį, todėl pakuotė neturi įtakos formuojantis jo apsisprendimui įsigyti tabako gaminį ar neįsigyti. Cigarečių pakeliai parduotuvėse paprastai laikomi prekybinėje įrangoje taip, kad vartotojas matytų pakelio viršų/dugną arba priekį, ant kurių nėra ginčijamų užrašų, o minėta informacija niekur kitur nepateikiama. Bendrovė daro išvadą, kad apie tabako gaminį - „Bond Street“ cigaretes ant jų pakuotės pateikta informacija neatlieka skatinamosios vartoti ar įsigyti gaminį funkcijos.

5Pasak pareiškėjo, ant „Bond Street“ Special Selection cigarečių pakelių apie gaminio savybes pateikiama informacija yra nevieša ir prieinama tik tiems asmenims, kurie jau yra apsisprendę pirkti tabako gaminį. Neteisinga teigti, kad šiuo atveju cigarečių pakeliai, kurie, laikantis visų prekybai tabako gaminiais nustatytų reikalavimų, pateikiami vartotojui įprasta forma ir įprastose prekybos vietose, patys savaime gali reklamuoti tabako gaminius, t. y. juos pačius. Bendrovė nesutinka su išvada, tiesiogiai išplaukiančia iš skundžiamo Tarnybos nutarimo argumentacijos, kad tabako gaminį gali reklamuoti vien jo pakuotė.

6Skundžiamame nutarime, pareiškėjo nuomone, Tarnyba nepagrįstai nurodo, kad „ant cigarečių pakelių pateiktas paties gamintojo subjektyvus jo gaminamos produkcijos vertinimas, šios informacijos turinys yra vienpusis, tendencingas''. „Bond Street“ cigarečių pakeliai, ant kurių buvo pateikti minėti informaciniai užrašai, atitinka privalomus reikalavimus pakuočių ženklinimui, yra teisingi ir neklaidina vartotojo. Lietuvos Respublikoje parduoti skirtų tabako gaminių ženklinimo reikalavimus nustato Tabako kontrolės įstatymo 8 str. Vykdant nustatytus reikalavimus, ant cigarečių pakelių paraleliai pateikiami įspėjamieji užrašai apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, nurodomi dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekiai (Tabako kontrolės įstatymo 8 str. 5 d.). Kitos papildomos informacijos pateikimas ant tabako gaminių pakuočių pagal Tabako kontrolės įstatymą neuždraustas.

7Pareiškėjo teigimu, Tarnyba nepateikia jokių priekaištų dėl „Bond Street“ cigarečių kokybės, o skundžiamame nutarime ir pati sutinka, kad minėtais užrašais ant pakelių siekiama išskirti „Bond Street“ cigaretes iš kitų cigarečių rūšių. Tabako produktai gaminami iš įvairios kokybės bei kilmės žaliavų, todėl natūralu, jog kiekvienas gamintojas turi savo kokybės standartą ir siekia apie jį informuoti savo produkcijos vartotoją.

8Pareiškėjo nuomone, skundžiamas 2008 m. vasario 14 d. nutarimas prieštarauja ilgalaikei pačios Tarnybos praktikai, kai panašūs užrašai ant įvairių gamintojų tabako gaminių pakuočių nebuvo persekiojami kaip pažeidžiantys Tabako kontrolės įstatymą. Panašius užrašus ant pareiškėjo tabako gaminių pakuotės pripažįstant neteisėtais ir taikant už tai ekonomines sankcijas, akivaizdžiai pažeidžiami teisėti ir pagrįsti pareiškėjo lūkesčiai.

9Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsiliepime (b. l. 14-17) paaiškino, kad tekstas „Jūsų vertinama nekintanti Bond Street kokybė - tai kruopščiai atrenkamų tabako lapų, meistriškumo ir 150 metų gamybos tradicijų rezultatas“ bei ant apvalaus figūrinio elemento užrašyti žodžiai „TRADICIJOS/KOKYBĖ/PATIRTIS“, ant kito geriausiai matomo (didžiausio) cigarečių pakelio paviršiaus - žodžiai „SPECIAL SELECTION“, viename cigarečių pakelio šone ant apvalaus figūrinio elemento užrašyti žodžiai „TRADICIJOS/KOKYBĖ/PATIRTIS“ pripažintinas tabako gaminių reklama. Minėta tekstinė informacija atlieka svarbiausią reklamos paskirtį - formuoja palankų gaminių įvaizdį ir tiesiogiai bei netiesiogiai skatina juos vartoti. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nubaustas už Tabako kontrolės įstatymo 17 str. „Reklamos draudimas“ pažeidimą, o ne už 18 str. „Kiti su tabako gaminiais susiję draudimai“ pažeidimą. Užrašuose akcentuojama „Bond Street“ cigarečių kokybė, gaminimo patirtis bei tradicijos tiesiogiai padeda tabako gaminių gamintojui išlaikyti tabako gaminių vartotojo poreikius (norus). Tabako kontrolės įstatyme pateikta tabako gaminių reklamos sąvoka taip pat apima tokius veiksmus, kuriais siekiama išlaikyti esamų vartotojų priklausomybę.

11Pateikta prasminė (loginė) reklamos sąvokos analizė, atsakovo manymu, paneigia pareiškėjo motyvus, jog ant „Bond Street“ cigarečių pakelio pateikta informacija neatitinka reklamos sąvokos, kadangi minėta informacija tik apibūdina tabako gaminį bei jo sudėtinių dalių kokybę. Minėta komercinė informacija skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, todėl, remiantis Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d., yra draudžiama.

12Mano, kad pareiškėjo argumentai, jog pirkėjas pamato užrašus ant „Bond Street“ pakelio tik paėmęs jį į rankas, atmestini. Prekybos vietose tabako gaminių pakeliai išdėliojami specialiuose stenduose, todėl prekybos centrų lankytojai su reklaminiais užrašais susipažįsta dar iki apsisprendimo įsigyti tabako gaminius. Būtent reklamuojantys minėtą cigarečių pakelį užrašai formuoja palankų gaminio įvaizdį bei tiesiogiai ar netiesiogiai skatina jį pasirinkti iš kitų ir įsigyti. Nagrinėjamu atveju ant cigarečių pakelio pateikta informacija yra skatinamojo pobūdžio, t. y. skatina „Bond Street“ cigarečių pirkėjus vartoti būtent šio prekės ženklo tabako gaminius.

13Tvirtina, kad pareiškėjo teiginys, jog informacija ant visiems prieinamo ir matomo „Bond Street“ cigarečių pakelio yra nevieša, neatitinka tikrovės. Pareiškėjas minėtas cigaretes pateikia atvirai, neslaptai, kaip visiems skirtas ir naudotinas, todėl teigtina, kad „Bond Street“ cigaretės pateikiamos viešai. Atsakovas aiškina, kad pareiškėjo nurodomi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai prejudicinės galios neturi, kadangi pareiškėjo cituojamose ir nagrinėjamoje byloje yra skirtingi faktiniai pagrindai ir netapati įstatymo norma, kuri apibrėžia reklamos sąvoką.

14Atsakovo aiškinimu, pareiškėjas nepagrįstai savo teiginius grindžia Vartotojų teisių gynimo įstatymu, kadangi tabako gaminių reklamos draudimą reguliuoja specialus teisės aktas - Tabako kontrolės įstatymas. Atmestini pareiškėjo teiginiai dėl tabako gaminių atitikimo ženklinimo reikalavimams, kadangi pareiškėjas nebaustas už Tabako kontrolės įstatymo 8 str. reikalavimų pažeidimą. Šiuo atveju teisinis ginčas vyksta tarp Tarnybos ir UAB „Philip Morris Lietuva“, o kiti ūkio subjektai šiame teisiniame santykyje nedalyvauja, todėl pateikta informacija apie rinkoje esančias kitų gamintojų cigaretes išeina už ginčo nagrinėjimo ribų.

15Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas skundą palaikė remdamasis jame nurodytais motyvais.

16Atsakovo atstovė teisminio nagrinėjimo metu prašė pareiškėjo skundą atmesti.

17Skundas atmestinas.

18Administracinėje byloje ginčas kilęs dėl administracinio akto, kuriuo bendrovei pagal Tabako kontrolės įstatymo nuostatas pritaikyta ekonominė sankcija, teisėtumo ir pagrįstumo. Bylos naginėjimo dalykas - ar tam tikri pareiškėjo veiksmai laikytini tabako gaminių reklama ar ne.

19Tarnyba 2008 m. sausio 29 d. protokole Nr. 21 (b. l. 19) nustatė, kad UAB „Philip Morris Lietuva“ pagamino 2 246 000 pakelių cigarečių „Bond Street“ Special Selection (mėlynas pakelis). Cigaretes „Bond Street“ Special Selection (mėlynas pakelis) UAB „Philip Morris Lietuva“ pateikė į Lietuvos Respublikos rinką. Ant minėtų cigarečių pakelių pateikta tokia informacija apie tabako gaminius: ant vieno geriausiai matomo (didžiausio) cigarečių pakelio paviršiaus pateiktas tekstas „Jūsų vertinama nekintanti Bond Street kokybė - tai kruopščiai atrenkamų tabako lapų, meistriškumo ir 150 metų gamybos tradicijų rezultatas“ bei ant apvalaus figūrinio elemento užrašyti žodžiai „TRADICIJOS/KOKYBĖ/PATIRTIS“, ant kito geriausiai matomo (didžiausio) cigarečių pakelio paviršiaus - žodžiai „SPECIAL SELECTION“, viename cigarečių pakelio šone ant apvalaus figūrinio elemento užrašyti žodžiai „TRADICIJOS/KOKYBĖ/PATIRTIS“. Tarnyba padarė išvadą, kad minėta komercinė informacija skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, todėl, remiantis Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d., yra draudžiama tabako gaminių reklama. 2008 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 3K08/28 už Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. pažeidimą UAB „Philip Morris Lietuva“ skyrė 5 000 Lt baudą (b. l. 56-57).

20Tabako kontrolės įstatymas reglamentuoja su tabako auginimu, tabako gaminių gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, reklama, vartojimu, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimu bei rėmimu susijusius santykius ir nustato valstybės tabako kontrolės pagrindus Lietuvos Respublikoje. Pagal Tabako kontrolės įstatymo 2 str. 7 d. tabako gaminių reklama - bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Įstatymo 2 str. 10 d. įtvirtinta, kad tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimas - informavimo ir įtikinėjimo veiksmai, įskaitant specialius renginius, akcijas, nuolaidas, dovanas ir panašiai, skatinantys apsispręsti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Lietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama, išskyrus šio straipsnio 2 d. nustatytus atvejus, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama draudžiama (Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d.).

21Pareiškėjas skunde tvirtina, kad paminėti užrašai ant „Bond Street“ cigarečių pakelių nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neskatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminių. Juose esanti informacija tik apibūdina produktą, jo sudėtinių dalių kokybę.

22Su tokia pareiškėjo nuomone teisėjų kolegija nesutinka. Tabako produktai pagal savo savybes iš esmės laikomi sveikatą žalojančiais produktais, galinčiais lemti pripratimą ir priklausomybę nuo jos. Analizuojant užrašus ant cigarečių „Bond Street“ pakelio, akivaizdu, kad pabrėžiama išskirtinė šių tabako gaminių kokybė, ilgalaikis jos nekintamumas, gamybos tradicijų tęstinumas, formuojamas palankus tabako gaminio įvaizdis. Šiuo atveju tokie teiginiai ne tik išskiria tam tikrą produktą iš kitų analogiškų produktų tarpo, bet vertintini ir kaip reklama, nes, išryškinant tam tikras gaminio savybes, iš esmės skatinama įsigyti ir (arba) vartoti būtent šiuos tabako gaminius. Taigi, minėti ant cigarečių pakelio „Bond Street“ esantys užrašai, kurie buvo paminėti atsakovo priimtame nutarime, iš esmės daro poveikį vartotojų pasirinkimui, todėl pripažintini tabako reklama.

23Kolegija nesutinka su pareiškėjo pozicija, kad ant „Bond Street“ cigarečių esanti informacija yra nevieša ir prieinama tik tabako gaminių vartotojams.

24Ant „Bond Street“ cigarečių pakelio esantys užrašas „Jūsų vertinama nekintanti Bond Street kokybė - tai kruopščiai atrenkamų tabako lapų, meistriškumo ir 150 metų gamybos tradicijų rezultatas“ bei kiti užrašai yra aiškūs, gerai matomi. Prekybos vietose cigarečių pakeliai paprastai išdėstomi specialiuose stenduose (jų išdėstymo būdas yra įvairus), kurie prieinami visiems (ne tik tabako gaminių) pirkėjams. Dėl šios priežasties nėra pagrindo teigti, kad pirkėjas pamato atitinkamus užrašus tik paėmęs pakelį cigarečių į rankas.

25Skunde dėstomi argumentai dėl tabako gaminių pakuočių ženklinimo šioje byloje nėra juridiškai reikšmingi, nes bendrovei ekonominė sankcija taikyta ne už produktų ženklinimo pažeidimus.

26Pareiškėjas skunde taip pat rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimis (Nr. A4 - 832-2003, Nr. A5 – 859/2003, Nr. A4-144-2005), tačiau jos šiuo atveju UAB „Philip Morris Lietuva“ skundo pagrįstumo nepatvirtina, kadangi iš esmės skiriasi nagrinėtinos ginčo situacijos.

27Kitos skunde nurodytos aplinkybės taip pat nepagrindžia, kad pareiškėjo pozicija yra teisinga.

28Pareiškėjo veika pagrįstai buvo pripažinta pažeidimu ir jis teisingai kvalifikuotas pagal Tabako kontrolės įstatymo 17 str. 1 d.

29Tabako kontrolės įstatymo 26 str. 9 d. nustatyta, kad už šio įstatymo 17 str. 1 d. nustatyto reklamos draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo 5 000 Lt iki 10 000 Lt bauda. Tarnyba, atsižvelgusi į pareiškėjo atsakomybę lengvinančią aplinkybę (padėjo institucijai pažeidimo tyrimo metu), pagrįstai skyrė minimalią normos sankcijoje numatytą baudą.

30Darytina išvada, kad skundžiamas administracinis sprendimas atitinka teisėtumo ir pagrįstumo kriterijus. Nėra pagrindo jo naikinti ir keisti. Pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 1 p.).

31Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str. 1 d. 1 p., 127 str. 1 d., teisėjų kolegija

Nutarė

32pareiškėjo UAB „Philip Morris Lietuva“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas UAB „Philip Morris Lietuva“ skunde (b. l. 3-7) prašo... 4. Bendrovė mano, kad Tarnyba nepagrįstai atmetė jos pateiktus argumentus, kad... 5. Pasak pareiškėjo, ant „Bond Street“ Special Selection cigarečių... 6. Skundžiamame nutarime, pareiškėjo nuomone, Tarnyba nepagrįstai nurodo, kad... 7. Pareiškėjo teigimu, Tarnyba nepateikia jokių priekaištų dėl „Bond... 8. Pareiškėjo nuomone, skundžiamas 2008 m. vasario 14 d. nutarimas... 9. Atsakovas Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba su pareiškėjo... 10. Atsiliepime (b. l. 14-17) paaiškino, kad tekstas „Jūsų vertinama... 11. Pateikta prasminė (loginė) reklamos sąvokos analizė, atsakovo manymu,... 12. Mano, kad pareiškėjo argumentai, jog pirkėjas pamato užrašus ant „Bond... 13. Tvirtina, kad pareiškėjo teiginys, jog informacija ant visiems prieinamo ir... 14. Atsakovo aiškinimu, pareiškėjas nepagrįstai savo teiginius grindžia... 15. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas skundą palaikė remdamasis jame... 16. Atsakovo atstovė teisminio nagrinėjimo metu prašė pareiškėjo skundą... 17. Skundas atmestinas.... 18. Administracinėje byloje ginčas kilęs dėl administracinio akto, kuriuo... 19. Tarnyba 2008 m. sausio 29 d. protokole Nr. 21 (b. l. 19) nustatė, kad UAB... 20. Tabako kontrolės įstatymas reglamentuoja su tabako auginimu,... 21. Pareiškėjas skunde tvirtina, kad paminėti užrašai ant „Bond Street“... 22. Su tokia pareiškėjo nuomone teisėjų kolegija nesutinka. Tabako produktai... 23. Kolegija nesutinka su pareiškėjo pozicija, kad ant „Bond Street“... 24. Ant „Bond Street“ cigarečių pakelio esantys užrašas „Jūsų vertinama... 25. Skunde dėstomi argumentai dėl tabako gaminių pakuočių ženklinimo šioje... 26. Pareiškėjas skunde taip pat rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio... 27. Kitos skunde nurodytos aplinkybės taip pat nepagrindžia, kad pareiškėjo... 28. Pareiškėjo veika pagrįstai buvo pripažinta pažeidimu ir jis teisingai... 29. Tabako kontrolės įstatymo 26 str. 9 d. nustatyta, kad už šio įstatymo 17... 30. Darytina išvada, kad skundžiamas administracinis sprendimas atitinka... 31. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 32. pareiškėjo UAB „Philip Morris Lietuva“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...