Byla e2-10201-1004/2016
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Ritai Levickytei, dalyvaujant akcinės bendrovės (toliau – AB) „Energijos skirstymo operatorius“ atstovui Tomui Stašūnui, nedalyvaujant atsakovams M. S. ir R. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovams M. S., R. S. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 87,90 Eur skolą už suvartotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur žyminį mokestį, 0,23 Eur komisinį mokestį, 3,25 Eur išlaidas už teisines paslaugas. Ieškovas prašė atsakovams nepateikus atsiliepimų į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

4Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį 2016-09-22 buvo priimtas sprendimas už akių ir ieškovo ieškinys tenkintas visiškai. Gavus atsakovų pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo 2016-10-14 teismo nutartimi sprendimas už akių buvo panaikintas, byla paskirta nagrinėti teismo posėdyje.

5Atsakovams apie posėdžio vietą ir laiką pranešta, jie į bylos nagrinėjimą neatvyko, todėl esant ieškovo prašymui priimtinas pakartotinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 289 str. 1 d.).

6Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje pateikti įrodymai, jog atsakovams nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), kur ieškovas tiekė elektros energiją (8-10 b.l.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro patvirtintomis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis (2013-12-04 įsakymo Nr. 1-231 redakcija), Elektros energetikos įstatymu, vartotojas turi pareigą atsiskaityti su elektros energijos tiekėju. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 str. 1 d. numatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo - pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 132.17 punktu už elektros energijos atsiskaitymą, tiektą daugiabučio gyvenamojo namo bendroms reikmėms arba daugiabučiam gyvenamajam namui, kai kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo butui nėra įrengti atskiri teisės aktų reikalavimus atitinkantys operatoriui priklausantys elektros apskaitos prietaisai, pagal įvadinių elektros apskaitos prietaisų rodmenis yra atsakingi daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai ir (ar) teisės aktų nustatytais atvejais - nuomininkai, panaudos gavėjai, laikinieji gyventojai, ir kiti teisėti objekto naudotojai.

8Ieškovas tiekė elektros energiją į butą, esantį ( - ), priklausiusį M. S., kuris ( - ), mirė (17-18 b.l.). Rokas ir M. S. 2015-05-22 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu priėmė pagal antstolio Andriaus Liaškovo sudarytą 2015-04-29 turto apyrašą Nr. AN136773 (51-62 b.l.). Iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ raštų nustatyta, kad nuo 2012 m. gruodžio iki ( - ) skolos dydis sudarė – 64,04 Eur, nuo ( - ) iki 2016 m. birželio mėnesio – 23,86 Eur.

9Atsakovai pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad palikimą priėmė pagal apyrašą, apie skolą ieškovui nieko nežinojo, nors dėjo visas pastangas sužinoti mirusio tėvo kreditorius. Ieškovas neprašė pratęsti praleistą terminą pareikšti atsakovo reikalavimams, nenurodė jokių priežasčių, kodėl praleido terminą reikalavimams palikimą priėmusiems įpėdiniams pareikšti. Ieškovas nuo 2015-05-22 galėjo ir turėjo žinoti, kad palikimą priėmė atsakovai, prašyti atnaujinti praleistą terminą, tačiau to nepadarė ir nesielgė kaip rūpestingas ir sąžiningas kreditorius (43-45 b.l.).

10Visų pirma teismas pasisako dėl reikalavimo priteisti skolą, kuri susidarė iki M. S. mirties. Šis ieškovo reikalavimas atmestinas šiais motyvais. Pažymėtina, jog skola susidariusi iki M. S. mirties yra kreditorinis įsiskolinimas, kuris turėjo būti pareikštas per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, taip pat šis terminas gali būti atnaujintas, jei jis praleistas ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip trys metai (CK 5.63 str.). Ieškovas teigia, kad atsakovai priėmę palikimą atsako už palikėjo skolas ir turi padengti susidariusį iki mirties įsiskolinimą. Teismas sutinka, kad palikimą priėmęs įpėdinis atsako už palikėjo skolas (CK 5.52 str.), tačiau pažymi, kad palikėjo kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarką reglamentuojančio CK 5.63 str. 1 d. įtvirtinta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Teismas gali atnaujinti šį terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai (CK 5.63 str. 4 d., Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XII-1928, įsigal. 2015 m. liepos 8 d. redakcija).

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad palikėjo kreditoriaus reikalavimo pareiškimo CK 5.63 str. prasme tikslas yra suteikti įpėdiniui informaciją apie palikėjo kreditorių turtines pretenzijas į palikėjo turtą, nes informacija apie palikėjo kreditorius padeda įpėdiniui apsispręsti, ar jam apskritai priimti palikimą, o jeigu priimti, tai kokiu būdu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009-06-08 nutartis Nr. 3K-7-190/2009). Reikalavimų pareiškimas ar ieškinio pateikimas, atliekami CK 5.63 str. 1 d. nustatyta tvarka, yra tik informavimo veiksmas, kurio atlikimas teisiškai reikšmingas ta prasme, kad informacija apie palikėjo skolas bei galimus jo kreditorius yra lemianti vienokį ar kitokį šią informaciją gaunančio asmens elgesį – įpėdinis gali atsisakyti palikimo arba priimti jį, pateikdamas teismui prašymą sudaryti paveldimo turto apyrašą ir taip apibrėždamas savo atsakomybės pagal kreditoriaus pareikštas turtines pretenzijas dėl jo paveldimų palikėjo skolinių pareigų apimtį, taip pat gali patenkinti kreditoriaus reikalavimą ir kt. Įpėdinio informavimo apie kreditoriaus reikalavimus veiksmo bet kuriuo CK 5.63 str. 1 d. nurodytu būdu – pareiškiant reikalavimą tiesiogiai įpėdiniui arba pateikiant ieškinį teisme – atlikimas per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos siejamas su tuo, kad būtent toks terminas nustatytas įstatyme (CK 5.50 str. 2 d.) nurodytiems palikimo priėmimo veiksmams atlikti. CK 5.63 str. 1 d. nuostatų, įpareigojančių palikėjo kreditorius informuoti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos apie palikėjo skolines pareigas, paskirtis – skatinti kreditorius operatyviai reaguoti dėl savo teisių gynimo ir per protingą terminą informuoti mirusio asmens įpėdinius apie turtinius palikėjo įsipareigojimus, pagal kuriuos atsakomybė po palikėjo mirties pereina jiems, ir taip užtikrinti tiek palikėjo kreditorių, tiek įpėdinių teisių teisinį tikrumą.

12Pagal CK 5.3 str. 1 d. palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklausė M. S., kuris mirė ( - ) (19-22 b.l.). Testamentų registro išrašo duomenimis po M. S. mirties buvo užvesta paveldėjimo byla, o palikimą pagal įstatymą priėmė mirusiojo sūnūs M. S. ir R. S. (17-18 b.l.). Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovas per įstatymo nustatytą terminą bet kokiu CK 5.63 str. 1 d. nurodytu būdu būtų informavęs atsakovus apie savo reikalavimą. Ieškovas praleido įstatymo nustatytą terminą pareikšti reikalavimus tiesiogiai atsakovams arba pateikti ieškinį teisme. Nors ieškinio pareiškime nurodė, kad CK 5.63 str. 1 d. nustatytas terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir prašė jį pratęsti (iki 2015 m. liepos 8 d. galiojusi CK 5.63 str. 4 d. redakcija), tačiau nepateikė į bylą įrodymų, kurių pagrindu būtų galimą nuspręsti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Ieškovas pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos priteisimo iš atsakovo M. S. teisme pareiškė tik 2016 m. birželio 27 d., t.y. jau po daugiau nei metų, kai abu atsakovai buvo priėmę palikimą. Šių duomenų pagrindu teismas sprendžia, kad ieškovas nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas, nes neteikė raginimų atsakovams padengti susidariusį įsiskolinimą nei įstatymų nustatyta tvarka nepareiškė kreditorinio reikalavimo atsakovams, kaip palikimą priėmusiems asmenims. Nežinojimas apie M. S. mirtį iki ieškinio (pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo) pateikimo šioje nagrinėjamoje byloje nelaikytina svarbia priežastimi CK 5.63 str. 1 dalyje numatytam terminui atnaujinti. Todėl nepripažįstant ieškinio dalies dėl 64,04 Eur skolos, susidariusios iki M. S. mirties, šioje reikalavimo dalyje ieškovo ieškinys atmestinas (CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1 d.).

13Dėl skolos priteisimo atsiradusio po M. S. mirties. Pareiškus pas notarą norą priimti palikimą, atsakovams atsiranda pareiga rūpintis turtu, nepriklausomai, ar turtas yra paveldėtas ir įregistruotas. Pareigas bendrosios dalinės nuosavybės turėtojams numato įstatymas ir aplinkybė ar nuosavybės teisės turėtojas nesinaudoja tam tikromis, nepašalina jo pareigos prisidėti prie išlaidų skirtų bendro naudojimo objektų priežiūrai, padengimo. Išlaidos už bendrojo naudojimo reikmėms suvartotą elektros energiją yra susijusios su atsakovų paveldėto turto išsaugojimu. Atsakovų, kaip priėmusių palikimą buto savininkų, pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius kyla iš įstatymo, išimčių dėl šios pareigos vykdymo atsakovams įstatymas nenumato. Pažymėtina, kad butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe (CK 4.82 str. 1 d.) nustatytos CK 4.83 straipsnyje. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pareiga padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu, buto ir kitų patalpų savininkui nustatyta daiktinės teisės normomis, nes jis yra ne tik savininkas, bet ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-10-07 nutartis Nr. 3K-3-425/2013).

14Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Taigi, pagal bendrąją taisyklę bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (dažnumas, intensyvumas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-27 nutartis Nr. 3K-7-515/2009). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro patvirtintomis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis (2013-12-04 įsakymo Nr. 1-231 redakcija), Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymu, vartotojas turi pareigą atsiskaityti su elektros energijos tiekėju. Atsakovai už suvartotą energiją bendro naudojimo reikmėms nesumokėjo 23,86 Eur. Teismas neturi duomenų, kad atsakovai iki teismo sprendimo priėmimo dienos būtų atsiskaitę su ieškovu.

15CK 6.383 str. 1 d. numatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo - pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų netinkamai vykdęs savo prievolę tiekti elektros energiją atsakovo nurodytu adresu, tačiau, kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, atsakovai savo prievolės sumokėti už paslaugas nėra įvykdę iki šiol. Įstatymas nustato kiekvienam asmeniui pareigą tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant kreditoriaus pareikalavimo įvykdyti prievolę per nustatytą terminą neįvykdymą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str. 1 d. 4 p., 6.205 str.). Atsakovas pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, todėl iš atsakovų solidariai ieškovui priteistina 23,86 Eur skola už bendrosioms gyvenamojo namo reikmėms suvartotą elektros energiją.

16Kadangi atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, solidariai iš atsakovų ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 23,86 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016-07-08, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

17Ieškinys patenkintas iš dalies (27 proc.), todėl ieškovui turėtų būti priteistinos 18,48 Eur bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). todėl atsižvelgiant į CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d. nuostatas, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina po 2,50 Eur (5 Eur) bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno (CPK 80 str., 88 str., 93 str. 2 d., 12 b. l.).

18Panaikinus sprendimą už akių iš ieškovo priteistinos 73 proc. atsakovų patirtos 28 Eur bylinėjimosi išlaidos (63 b.l.), kurios sudaro 20 Eur (CPK 80 str. 3 d., 93 str. 2 d.).

19Atlikus bylinėjimosi išlaidų šalims įskaitymą, iš ieškovo atsakovams priteistinos 15 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų.

20Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos, nes jos neviršija įstatyme numatytos 3 Eur minimalios sumos, nes byla vesta elektronine forma.

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti solidariai iš atsakovų M. S., a.k. ( - ) ir R. S., a.k. ( - ) 23,86 Eur (dvidešimt trijų eurų aštuoniasdešimt šešių euro centų) skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2016-07-08 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į.k. ( - ).

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, į.k. ( - ), 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidas atsakovams M. S., a.k. ( - ) ir R. S., a.k. ( - )

25Atsakovai negali šio pakartotinio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

26Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 87,90 Eur skolą už... 4. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį 2016-09-22 buvo priimtas... 5. Atsakovams apie posėdžio vietą ir laiką pranešta, jie į bylos... 6. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš... 7. Byloje pateikti įrodymai, jog atsakovams nuosavybės teise priklauso butas,... 8. Ieškovas tiekė elektros energiją į butą, esantį ( - ), priklausiusį M.... 9. Atsakovai pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad... 10. Visų pirma teismas pasisako dėl reikalavimo priteisti skolą, kuri susidarė... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad palikėjo kreditoriaus... 12. Pagal CK 5.3 str. 1 d. palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties... 13. Dėl skolos priteisimo atsiradusio po M. S. mirties. Pareiškus pas notarą... 14. Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad... 15. CK 6.383 str. 1 d. numatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių)... 16. Kadangi atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, solidariai... 17. Ieškinys patenkintas iš dalies (27 proc.), todėl ieškovui turėtų būti... 18. Panaikinus sprendimą už akių iš ieškovo priteistinos 73 proc. atsakovų... 19. Atlikus bylinėjimosi išlaidų šalims įskaitymą, iš ieškovo atsakovams... 20. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos, nes... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti solidariai iš atsakovų M. S., a.k. ( - ) ir R. S., a.k. ( - ) 23,86... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, į.k. ( - ),... 25. Atsakovai negali šio pakartotinio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine... 26. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...