Byla 2-2733/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 22 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Detarna“ atsisakyta iškelti bankroto bylą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,BMT Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 22 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Detarna“ atsisakyta iškelti bankroto bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „BMT Baltic“ kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui UAB „Detarna“ iškelti bankroto bylą dėl įmonės nemokumo. Nurodė, kad 2012 m. gruodžio 6 d. ieškovas sudarė su UAB „Molesta“ reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią UAB „Molesta“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovo 1 432 907,62 Lt dydžio skolą, kylančią iš tarp UAB „Molesta“ ir UAB „Detarna“ sudarytos 2011 m. spalio 10 d. statybos rangos sutarties ir jos pagrindu išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų. Ieškovas nurodė, kad 2012 m. gruodžio 17 d. pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą, atsakovas skolos nepadengė. Ieškovo teigimu, atsakovas yra nemokus, negali atsiskaityti su kreditoriais, pradelsti jo įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovui keltina bankroto byla.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2012 m. gruodžio 14 d. atsakovas informavo UAB „Molesta“, kad vienašališkai nutraukia Rangos sutartį dėl UAB „Molesta“ kaltės ir dėl to vienašališkai įskaito 427 667,73 Lt sumą dėl UAB „Molesta“ sutartinių įsipareigojimų pažeidimo ir sulaiko bendrą 666 763,28 Lt sumą. Pasak atsakovo, dėl nurodytų aplinkybių jo prievolė atsiskaityti su UAB „Molesta“ pagal rangos sutartį negali būti laikoma vykdytina, todėl ieškovas neturi pagrindo reikalauti iškelti atsakovui bankroto bylą. Atsakovas yra moki įmonė, neturi pradelstų įsipareigojimų, todėl jam bankroto byla neturėtų būti keliama. Už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis reiškiant nepagrįstą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovas prašė ieškovui skirti baudą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 22 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Detarna“ atsisakė iškelti bankroto bylą; atsakovo prašymo dėl baudos paskyrimo ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkino.

8Iš atsakovo balanso už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. teismas nustatė, kad atsakovas turi turto už 2 785 966 Lt (502 045 Lt ilgalaikis turtas ir 2 283 921 Lt trumpalaikis turtas, iš kurio – 1 649 653 Lt per vienerius metus gautinos sumos), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2 136 333 Lt (iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 2 136 333 Lt). Iš atsakovo pelno (nuostolių) ataskaitos teismas nustatė, kad laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. atsakovas uždirbo 218 953 Lt pelno; 2012 m. atsakovas gavo 21 060 Lt grynojo pelno. Iš atsakovo pateikto UAB ,,Detarna“ kreditorių sąrašo teismas nustatė, kad bendra atsakovo įsiskolinimų kreditoriams suma 2013 m. spalio 16 d. sudarė 1 731 395 Lt (iš kurių – 481 549,11 Lt įsipareigojimas UAB „Molesta“), o pradelstų įsipareigojimų kreditoriams atsakovas neturi.

9Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3744-653/2013 pagal UAB „Detarna“ ieškinį, pareikštą UAB „Molesta“, kuriuo UAB „Detarna“ prašo pripažinti negaliojančiais UAB ,,Molesta“ vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus, pagal kuriuos ginčijamų darbų vertė pagal UAB „Molesta“ 2012 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. MOL002947 yra 282 327,66 Lt. Teismo vertinimu, kadangi UAB „Molesta“ 282 327,66 Lt dydžio reikalavimas yra ginčijamas teisme, jis nepriskirtinas prie pradelstų atsakovo įsipareigojimų. Kartu teismas pažymėjo, kad ieškovas Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi neperėmė reikalavimo teisės pagal minėtą 2012 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. MOL002947.

10Spręsdamas, ar yra pagrindas ieškovo pareikštą 1 432 907,62 Lt dydžio reikalavimą priskirti prie pradelstų atsakovo įsipareigojimų, teismas nurodė, kad atsakovas 2012 m. gruodžio 14 d. pranešimu įskaitė bendrą 427 667,73 Lt sumą dėl rangovo padaryto sutarties pažeidimo ir sulaikė 666 763,28 Lt sumą. Teismo vertinimu, byloje nesant duomenų apie atsakovo atlikto įskaitymo, kaip vienašalio sandorio, ginčijimą, 427 667,73 Lt suma nelaikytina pradelsta.

11Teismo vertinimu, preliminariai pagrįstas ieškovo reikalavimas sudaro 1 005 239,89 Lt sumą (1 432 907,62 Lt - 427 667,73 Lt). Atsižvelgęs į tai, kad atsakovas turi didelės vertės turto (2 785 966 Lt), atsakovo pradelsti įsipareigojimai neviršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, taip pat valstybės, savivaldybių biudžetams įsiskolinimų neturi, teismas sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti atsakovo nemokumo. Kitų įmonės bankroto bylos iškėlimo pagrindų teismas taip pat nenustatė, todėl sprendė, kad nėra pagrindo atsakovui iškelti bankroto bylą.

12Nenustatęs aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, teismas atsakovo prašymo dėl baudos skyrimo ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis neskyrė.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,BMT Baltic“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti atsakovui UAB ,,Detarna“ bankroto bylą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas yra moki įmonė. Teismui konstatavus, kad 1 005 239,89 Lt ieškovo reikalavimas yra pradelstas, vien šis reikalavimas sudaro beveik pusę atsakovo balanse nurodyto turto. Visi atsakovo trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie sudaro 2 136 333 Lt, viršija pusę į balanso įrašyto turto vertės (2 785 966 Lt), juo labiau, kad atsakovo balanse įrašyto turto vertė neatitinka realios situacijos. Be to, teismas neįvertino, kad visa atsakovo pradelsta skola ieškovui sudaro 1 432 907,62 Lt, kadangi PVM sąskaitų-faktūrų, išrašytų šiai sumai, mokėjimo terminai yra suėję. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tą faktą, kad pats atsakovas nurodo, kad 481 549,11 Lt įsiskolinimo mokėjimo terminas yra suėjęs. Faktas, kad atsakovas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir valstybės biudžetui, neturi įtakos atsakovo mokumui konstatuoti, nes atsakovo pradelsti įsiskolinimai kitiems kreditoriams viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.

162. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nenuginčijus įskaitymo, atsakovo įskaityta 427 667,73 Lt skola nėra laikoma pradelsta. Nei UAB ,,Molesta“, nei ieškovas niekada nesutiko su atsakovo atliktu įskaitymu, todėl ginčijamas įskaitymas negalėjo būti atliekamas ir yra neteisėtas (CK 6.130 str.). Be to, atsakovas įskaitymo metu neturėjo reikalavimo teisės UAB ,,Molesta“, nes įskaitymą atliko jau po reikalavimo teisės perleidimo ieškovui ir atsakovui žinant apie perleidimą, todėl ir dėl šios priežasties įskaitymas yra neteisėtas. Atsakovas, nurodydamas, kad įskaitytą sumą sudaro 227 667,37 Lt nuostolių ir 200 000 Lt negautų pajamų, nepateikė jokių nuostolių skaičiavimų ar įrodymų, pagrindžiančių nuostolių atsiradimą. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovo įskaitymas buvo atliktas neteisėtai, jis prieštarauja imperatyvioms teisės normoms (CK 1.80 str.), todėl toks sandoris yra niekinis ir negalioja bei jo nereikia ginčyti teismine tvarka.

173. Atsakovo balanse nurodytas turtas neatitinka realios jo vertės, nes atsakovas į apskaitą įtraukė žymiai padidintas nekilnojamojo turto vertes. Atsakovui priklauso žemės sklypas, esantis bendrojoje dalinėje nuosavybėje su kitais asmenimis, todėl realizuoti minėto sklypo praktiškai nebūtų jokių galimybių. Atsakovui priklausančių inžinerinių tinklų taip pat nebūtų galimybės realizuoti už turto vertę, nurodytą balanse. Jei turtas būtų nustatytas realiomis rinkos vertėmis, tai bendras atsakovo turtas sudarytų žymiai mažesnę sumą nei trumpalaikiai įsipareigojimai ir viršytų visą turimą turtą, kas reikštų, jog įmonė yra nemoki. Atsakovo turto vertinimas nėra atliktas, todėl negalima nustatyti realios atsakovo finansinės situacijos. Teismas nenustatė įmonės tikrosios finansinės padėties, nepagrįstai rėmėsi vien tik atsakovo pateiktais dokumentais, kuriuose nurodyta neteisinga atsakovo turto vertė.

18Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Detarna“ nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, skundžiamą nutartį prašo palikti nepakeistą, ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti 20 000 Lt baudą ir priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas 2012 m. gruodžio 14 d. pranešimu, nutraukdamas rangos sutartį, informavo UAB ,,Molesta“ apie vienašalį 427 667,73 Lt įskaitymą ir 666 763,28 Lt sumos sulaikymą, be to, į antstolės depozitinę sąskaitą įmokėjo 437 600 Lt sumą. Todėl atsakovo prievolė atsiskaityti su UAB ,,Molesta“ negali būti vykdoma, o atlikto įskaitymo dalyje laikytina pasibaigusia. Pažymi, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas yra moki įmonė, neturinti pradelstų vykdytinų įsipareigojimų nei savo kreditoriams, nei darbuotojams, nei viešiesiems biudžetams. Apelianto 1 432 907,62 Lt dydžio reikalavimas, net nevertinant jo pagrįstumo, negali būti laikomas pradelstu pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, nes vien reikalavimo nepripažinimo faktas, jau pats savaime sudaro pagrindą atitinkamo reikalavimo nepripažinti pradelstu ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme. Be to, reikalavimo perleidimo sutartis, iš kurios ieškovas kildina savo 1 432 907,62 Lt reikalavimą šiuo metu yra ginčijama teisme. Apeliantas teisiniu požiūriu net neturi teisės į 1 432 907,62 Lt sumą, kadangi reikalavimo teisių perleidimo sutartis yra niekinė ir negaliojanti, nepriklausomai nuo to, ar yra teismo sprendimas pripažinti ją negaliojančia, nes pagal rangos sutartį rangovas (UAB ,,Molesta“) negali perleisti teisių ir pareigų, kylančių iš rangos sutarties, negavęs rašytinio užsakovo sutikimo. Apeliantas sistemingai ir sąmoningai per vienerius mokėtinas sumas tapatina atsakovo pradelstiems įsipareigojimams. Atsakovo teigimu, jo finansinė padėtis yra stabili ir gera. Pasak atsakovo, apeliantas savo procesinėmis teisėmis piktnaudžiauja ne tik pateikdamas ieškinį pirmosios instancijos teismui, bet ir piktnaudžiauja apeliacijos teise teikdamas atskirąjį skundą. Atsakovo teigimu, šį faktą patvirtina tai, kad kaip pagrindu iškelti bankroto bylą atsakovas remiasi aplinkybėmis, kurios yra laikytinos išimtinai ginčo objektu; atskirasis skundas surašytas visiškai neįsigilinus į bylos aplinkybes, nes trumpalaikiai įsipareigojimai prilyginami pradelstiems įsipareigojimams. Pasak atsakovo, apelianto nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad jis 2012 m. gruodžio 21 d. rašte informuodamas apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, nieko nepasisakė dėl atsakovo argumentų, išdėstytų 2012 m. gruodžio 19 d. rašte. Be to, UAB ,,Molesta“ ir apeliantas yra glaudžiai susijusios įmonės, kurios galimai vykdo vieną nesąžiningą planą keliose bylose.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkinamas.

21Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovui UAB ,,Detarna“ atsisakyta iškelti bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

22Dėl ginčo esmės

23Pirmosios instancijos teismas atsakovui atsisakė iškelti bankroto bylą, nenustatęs įmonės nemokumo ir kitų įstatyme numatytų bankroto bylos iškėlimo pagrindų (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1-2 p.).

24Vertindamas atsakovo (ne)mokumą, teismas nustatė, kad atsakovo balansinio turto vertė sudaro 2 785 966 Lt (1 t., b. l. 115), o atsakovo pradelstas reikalavimas ieškovui sudaro 1 005 239,89 Lt; kitų atsakovo pradelstų įsipareigojimų teismas nenustatė, todėl sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti atsakovo nemokumo (ĮBĮ 8 str. 2 d.). Atskiruoju skundu įrodinėjama, kad teismas netinkamai nustatė atsakovo pradelstus įsipareigojimus ir nenustatė realios atsakovo turto vertės, todėl nepagrįstai nekonstatavo atsakovo nemokumo.

25Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas neįrodė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai yra didesni nei nustatė pirmosios instancijos teismas. Visų pirma, apeliantas nepagrįstai tapatina atsakovo balanse nurodytas per vienerius metus mokėtinas sumas ir pradelstus įmonės įsipareigojimus. Atsakovo balanse nurodyti 2 136 333 Lt dydžio per vienerius metus mokėtini įsipareigojimai nereiškia, kad šie įsipareigojimai yra padelsti.

26Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas pateikė teismui aktualius įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, įskaitant ir įmonės kreditorių sąrašą (1 t., b. l. 206-209). Minėtame kreditorių sąraše atsakovas nurodė turintis 481 549,11 Lt dydžio įsipareigojimą pagal PVM sąskaitas-faktūras Nr. MOL0022897 ir Nr. MOL 0022945 kreditoriui UAB ,,Molesta“, kurio įvykdymo terminas yra suėjęs. Reikalavimo teisę, kildinamą iš minėtų PVM sąskaitų-faktūrų, iš kreditoriaus UAB ,,Molesta“ yra perėmęs apeliantas 2012 m. gruodžio 6 d. reikalavimo perleidimo sutartimi (1 t., b. l. 10-14). Skundžiamos nutarties turinys patvirtina, kad teismas iš apelianto pareikšto 1 432 907,62 Lt reikalavimo neišskaitė minėtos sumos, todėl atskirojo skundo teiginys, kad teismas nepagrįstai į atsakovo pradelstų įsipareigojimų sąrašą neįtraukė 481 549,11 Lt sumos, prieštarauja bylos faktinėms aplinkybėms (CPK 185 str.). Apeliantas, teigdamas, kad atsakovas turi daugiau pradelstų įsipareigojimų kitiems kreditoriams, šios aplinkybės neįrodė (CPK 178 str.). Kaip minėta, įmonės balanse nurodyti trumpalaikiai įsipareigojimai nereiškia, kad šie įsipareigojimai yra pradelsti, todėl apelianto teiginys, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai kitiems kreditoriam sudaro 2 136 333 Lt sumą, yra nepagrįstas. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad atsakovas neturi įsiskolinimų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, valstybės ir savivaldybių biudžetams (1 t., b. l. 110, 163), šios aplinkybės neginčijo ir apeliantas.

27Be to, apelianto teigimu, teismas nepagrįstai nustatė, kad atsakovo pradelstas įsipareigojimas apeliantui sudaro 1 005 239,89 Lt, o ne 1 432 907,62 Lt. Su tokiu teiginiu apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

28Kaip minėta, teikdamas ieškinį dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, apeliantas nurodė turintis 1 432 907,62 Lt dydžio reikalavimą. Teismas, spręsdamas dėl atsakovo nemokumo, į apelianto reiškiamą reikalavimą neįtraukė atsakovo 2012 m. gruodžio 14 d. pranešimu įskaitytos 427 667,73 Lt sumos (1 t., b. l. 103-105). Byloje nustatyta, kad apeliantas savo, kaip kreditoriaus, reikalavimo teisę atsakovui grindė reikalavimo perleidimo sutartimi. Minėta sutartimi apeliantas iš pirminio kreditoriaus UAB ,,Molesta“ perėmė 1 432 907,62 Lt dydžio reikalavimo teisę, atsiradusią iš statybos rangos sutarties, sudarytos tarp UAB ,,Molesta ir atsakovo. Bylos duomenys patvirtina, kad tarp atsakovo ir UAB ,,Molesta“ vyksta ginčai dėl priešpriešinių įsipareigojimų pagal minėtą rangos sutartį vykdymo.Vertindamas atsakovo pradelstą reikalavimą ieškovui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad vien reikalavimo ginčijimas savaime nesudaro pagrindo neįtraukti ginčijamos pradelstos skolos į pradelstų įsipareigojimų sąrašą; tas pats pasakytina ir apie ieškovo atliktą įskaitymą, su kuriuo nesutinka apeliantas. Todėl nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad preliminarus atsakovo pradelstas įsiskolinimas ieškovui sudaro 1 005 239,89 Lt sumą.

29Atskiruoju skundu taip pat įrodinėjama, kad teismas netinkamai nustatė atsakovo nekilnojamojo turto vertę, kuri, apelianto teigimu, yra mažesnė, nei nurodyta įmonės balanse. Įrodinėdamas turto sudėtį atsakovas pirmosios instancijos teismui pateikė VĮ Registrų centras išrašus (1 t., 124-136) ir pažymą apie ilgalaikio turto sudėtį ir vertę (1 t., b. l. 155). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškinio reikalavimus pagrįsti yra ieškovo, o ne teismo pareiga (CPK 12 str., 178 str., 135 str. 1 d. 3 p.). Teismo aktyvumas bankroto bylose nereiškia, kad teismas turi teisę vykdyti įrodinėjimo pareigą už šalis. Apeliantas pirmosios instancijos teisme nekvestionavo ieškovo balanse nurodytos turto vertės, neteikė prašymo atlikti turto vertinimą. Dėl šios priežasties nepagrįstas apelianto teiginys, kad teismas be pagrindo vadovavosi atsakovo balanse nurodyta turto verte (CPK 185 str.).

30Kartu apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, jog bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo. Nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršytų pusę į įmonės balansą įtraukto turto vertės. Be to, apeliantas yra vienintelis kreditorius, kuriam atsakovas turi pradelstų įsipareigojimų, kurie yra atsakovo ginčijami. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šias aplinkybes, taip pat atsižvelgęs į tai, kad atsakovas moka mokesčius valstybei, atsakovo veikla 2012 ir 2013 metais yra pelninga (1 t., b. l. 65, 114) sprendžia, kad skundžiama nutartimi teismas pagrįstai atsisakė iškelti atsakovui bankroto bylą ((ĮBĮ 2 str. 8 p.; 9 str. 7 d. 1-2 p; CPK 185 str.).

31Remiantis išdėstytu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

32Dėl baudos skyrimo

33Apeliacinės instancijos teismas netenkina atsakovo prašymo skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis reiškiant nepagrįstą ieškinį ir atskirąjį skundą (CPK 95 str.). Pagal teismų praktiką įstatyme nustatytos procesinės teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005).

34Galima sutikti su atsakovu, kad apeliantas, žinodamas apie tai, kad atsakovas nepripažįsta reikalavimo apmokėti ginčo PVM sąskaitas-faktūras, savo pažeistas teises galėjo ginti reikšdamas ieškinį ginčo teisenos tvarka. Kita vertus, sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad ieškovas, reikšdamas ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, turėjo galiojančią ir nenuginčytą reikalavimo teisę, todėl nėra pagrindo spręsti, kad apeliantas, teikdamas ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Tas pats pasakytina ir dėl apelianto teisės pasinaudoti procesine teise reikšti atskirąjį skundą dėl jam nepalankaus procesinio sprendimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kiti atsakovo nurodyti motyvai taip pat nėra pakankami konstatuoti apelianto piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir skirti jam baudą.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „BMT Baltic“ kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui UAB... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2012 m. gruodžio 14 d. atsakovas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 22 d. nutartimi atsakovui UAB... 8. Iš atsakovo balanso už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m.... 9. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų teismas nustatė,... 10. Spręsdamas, ar yra pagrindas ieškovo pareikštą 1 432 907,62 Lt dydžio... 11. Teismo vertinimu, preliminariai pagrįstas ieškovo reikalavimas sudaro 1 005... 12. Nenustatęs aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,BMT Baltic“ prašo panaikinti Vilniaus... 15. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas yra moki įmonė. Teismui... 16. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nenuginčijus įskaitymo, atsakovo... 17. 3. Atsakovo balanse nurodytas turtas neatitinka realios jo vertės, nes... 18. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Detarna“ nurodo, kad su... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 20. Atskirasis skundas netenkinamas.... 21. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovui UAB ,,Detarna“... 22. Dėl ginčo esmės... 23. Pirmosios instancijos teismas atsakovui atsisakė iškelti bankroto bylą,... 24. Vertindamas atsakovo (ne)mokumą, teismas nustatė, kad atsakovo balansinio... 25. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas neįrodė, kad atsakovo... 26. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas pateikė teismui aktualius įmonės... 27. Be to, apelianto teigimu, teismas nepagrįstai nustatė, kad atsakovo... 28. Kaip minėta, teikdamas ieškinį dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo,... 29. Atskiruoju skundu taip pat įrodinėjama, kad teismas netinkamai nustatė... 30. Kartu apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, jog bankroto byla įmonei... 31. Remiantis išdėstytu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis... 32. Dėl baudos skyrimo... 33. Apeliacinės instancijos teismas netenkina atsakovo prašymo skirti apeliantui... 34. Galima sutikti su atsakovu, kad apeliantas, žinodamas apie tai, kad atsakovas... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 36. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 22 d. nutartį palikti nepakeistą....