Byla 2A-921-123/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Virginija Nijolė Griškevičienė, kolegijos teisėjai Žydrūnas Bertašius, Almantas Padvelskis, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Vlantana“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Transekspedicija“ ieškinį atsakovei UAB „Vlantana“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 817,59 Eur (2 822,96 Lt) sumą, kurią sudaro 800 Eur (2 762,24 Lt) skola ir 17,59 Eur (60,72 Lt) delspinigiai, 8,4 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-07-02 ieškovė su atsakove sudarė vienkartinę krovinio pervežimo sutartį Nr. E00067, pagal kurią ieškovė įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis pervežti krovinį į nurodytą paskirties vietą, o atsakovė įsipareigojo sumokėti už ieškovės suteiktas krovinio pervežimo paslaugas sutartyje nustatytą užmokestį per nustatytą terminą. Už suteiktas paslaugas ieškovė atsakovei pateikė 2014-07-31 sąskaitą faktūrą TRE Nr. 211094332, kurią atsakovė apmokėjo ne visiškai ir liko skolinga 800 Eur (2 762,24 Lt), ieškovė nuo 2014-10-24 iki 2014-11-03 apskaičiavo 17,59 Eur (60,72 Lt) delspinigių sumą. Nurodo, kad baudos nustatymas sutartyje už pavėluotą krovinio pristatymą prieštarauja CMR konvencijos nuostatoms. Paaiškino, kad pavėlavo pristatyti krovinį, nes buvo neprotingas pristatymo laikas.

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2015-03-02 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės UAB „Vlantana“ 800 Eur skolą, 8,4 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 800 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2014-11-24 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovei ir 404,50 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Transekspedicija“. Priteisė iš atsakovės UAB „Vlantana“ 5,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas nustatė, kad atsakovė tik nurodo, kad ieškovei nesumokėjo visiškai pagal vienkartinio krovinio vežimo sutartį, nes turėjo nuostolių, tačiau jokių nenuginčijamų rašytinių įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes, nepateikė. Į bylą nebuvo pateikta sutartis, sudaryta atsakovės su krovinio siuntėju – „Euroweg Gigliotti“, todėl nėra galimybės nustatyti, kokia apimtimi ji prisiėmė įsipareigojimus prieš siuntėją. Atsakovė neįrodinėjo aplinkybių, kad ji teisiniame santykyje su krovinio siuntėju buvo prisiėmusi įsipareigojimus kaip krovinio vežėjas, kad ji atlygino krovinio siuntėjui šio patirtus nuostolius, ir kad egzistuoja CMR konvencijos 39 str. 1 d. reglamentuota situacija, kai ieškovė, kaip vienas iš pervežimo santykyje dalyvavusių vežėjų, privalo neginčydamas atlyginti atsakovei šios patirtus nuostolius. Atsakovė galėjo reikšti priešieškinį ieškovei, tačiau to nepadarė. Teismas įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatavo, kad yra pagrindas ieškovės ieškinį tenkinti ir iš atsakovės ieškovei priteisti 800 Eur už krovinio pervežimą. Reikalavimą priteisti 17,59 Eur delspinigių atmetė, nes ieškovė neįrodė, kad su atsakove susitarė dėl delspinigių ir jų dydžio.

4Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Vlantana“ prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-03-02 sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Vlantana“ ieškovei UAB „Transekspedicija“ priteista 800 Eur skola, 8,4 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 800 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2014-11-24 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovei ir 404,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, panaikinti, ir priimti naują sprendimą – netenkinti ieškovės UAB „Transekspedicija“ ieškinio atsakovei UAB „Vlantana“. Atsakovė UAB „Vlantana“ buvo įsipareigojusi „Euroweg Gigliotti“ pervežti krovinį, todėl CMR konvencijos prasme atsako prieš „Euroweg Gigliotti“ kaip krovinio vežėja, nepriklausomai nuo to, jog faktiškai krovinį vežė ieškovė UAB „Transekspedicija“. Atsakovė patyrė 800 Eur nuostolį ir dėl to šia suma sumažino apmokėjimą ieškovei už jos atliktą krovinio pervežimo paslaugą. Mano, kad ieškovės neteisėti veiksmai – pavėluotas krovinio pristatymas akivaizdūs iš CMR važtaraščiuose nurodytų krovinio pristatymo į paskirties vietą terminų ir vienkartinio krovinio pervežimo sutartyje Nr. E00067 nurodytų terminų.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Transekspedicija“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš apeliantės UAB „Vlantana“ visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė nėra pateikusi jokių įrodymų, kurie įrodytų ieškovės tyčinius veiksmus ir apeliantės dėl to patirtus deklaruojamus nuostolius, ir jų dydį. Iš vienkartinės krovinio pervežimo sutarties Nr. E00067 2.2 punkto formuluotės yra matyti, jog šalys tarėsi ne dėl atsakovės nuostolių atlyginimo, bet dėl netesybų (baudos) sumokėjimo. Mano, kad ginčo šalių susitarimas dėl netesybų (baudos) už pavėluotą krovinio pristatymą yra negaliojantis kaip prieštaraujantis CMR konvencijai, tokių susitarimų įgyvendinimas lemtų CMR konvencijoje nenustatytos dvigubos atsakomybės taikymą.

6Apeliacinis skundas tenkintinas.

7Byloje nagrinėjamas teismo sprendimo, kuriuo iš dalies tenkintas ieškovės ieškinys dėl skolos priteisimo pagal vienkartinę krovinio pervežimo sutartį, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

8Nustatyta, kad šalys 2014-07-02 sudarė vienkartinę krovinio pervežimo sutartį Nr. E00067 (b. l. 8), kuri buvo patikslinta 2014-07-03 elektroniniu paštu šalių atstovams suderinus tikslią krovinio pristatymo vietą ir pristatymo kainą (b. l. 69–73). Pagal vienkartinę krovinio pervežimo sutartį ieškovė įsipareigojo į Kazachstano Respubliką krovinį pristatyti 2014-07-22, o atsakovė – sumokėti sutartyje nustatytą sumą, tai yra 1 480 Eur per 30 kalendorinių dienų po originalių CMR ir PVM sąskaitos–faktūros gavimo. Nurodoma, kad krovinio pakrovimo data – 2014-07-04, o krovinio pristatymo data – 2014-07-22 (b. l. 8). Tarptautinių krovinių transportavimo važtaraštyje nurodyta, kad krovinys Kazachstano Respublikoje gautas 2014-08-05 (b. l. 9, 10). Atsakovė 2014-08-01 gavo pretenziją iš krovinio siuntėjo „Euroweg Gigliotti“, kurioje nurodyta, kad krovinys pristatytas pavėluotai ir atsakovei bus sumokėta 800 Eur mažesnė suma (b. l. 49, 50). 2014-08-06 atsakovė pateikė pretenziją Nr. P-2014/30 ieškovei, kurioje nurodė, kad krovinys pristatytas pavėluotai, todėl iš pristatymo užmokesčio bus išskaičiuota 800 Eur suma (b. l. 60). 2014-09-19 ieškovė pateikė atsakymą į pretenziją Nr. 14/397, kuriame nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovės sudarytoje sutartyje nuostata dėl netesybų (baudos) už pavėluotą krovinio pristatymą prieštarauja CMR konvencijai, yra negaliojanti, o pretenzija yra nepagrįsta (b. l. 12). Ieškovė atsakovei pateikė 2014-07-31 išrašytą sąskaitą faktūrą TRE Nr. 211094332, kurioje nurodyta suma apmokėjimui – 1 480 Eur (5 110,14 Lt) (b. l. 11). Ieškovės apskaičiavimu atsakovė liko skolinga 800 Eur (2 762,24 Lt) ir 17,59 Eur

9(60,72 Lt) delspinigių nuo nesumokėtos sumos. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl teismo sprendimo dalies, kuria buvo atmestas ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo.

10Atsakovė UAB „Vlantana“ turėjo prievolę „Euroweg Gigliotti“ pervežti krovinį, todėl ji Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) prasme atsako prieš „Euroweg Gigliotti“ kaip krovinio vežėja, nepriklausomai nuo to, jog faktiškai krovinį vežė ieškovė UAB „Transekspedicija“. Pažymėtina, kad vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus bei klaidas savo agentų ir visų kitų asmenų, kurių paslaugomis vežimo procese jis naudojasi, kai šie agentai ar kiti asmenys vykdo jo įpareigojimus (CMR konvencijos 3 str.). CMR konvencijos 37 straipsnis nustato, kad vežėjas, atlyginęs nuostolius pagal konvencijos reikalavimus, turi regreso teisę kitų vežime dalyvavusių vežėjų atžvilgiu dėl sumokėtos kompensacijos, palūkanų ir kitų išlaidų, susijusių su vežimu, kai vežėjas, dėl kurio kaltės buvo padaryta žala, yra asmeniškai atsakingas dėl nuostolių atlyginimo nepriklausomai nuo to, ar kompensaciją sumokėjo jis pats, ar kitas vežėjas. Taigi atsakovė, būdama atsakinga „Euroweg Gigliotti“ už ieškovės veiksmus, turėjo pareigą atsakyti prieš „Euroweg Gigliotti“ už pavėluotą krovinio pristatymą, kuris įvyko dėl ieškovės kaltės. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas darė nepagrįstą išvadą, jog teisę reikalauti atlyginti nuostolius atsakovė turėtų tik tuo atveju, jeigu tarptautinio pervežimo santykyje atsakovė būtų dalyvavusi kaip vežėja.

11Laikoma, jog krovinys pristatytas ne laiku, kai jis nepristatomas suderintais terminais (CMR konvencijos 19 str.). Kai krovinio pristatymo terminas viršijamas ir pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo įrodo, kad dėl to padaryta žala, vežėjas privalo kompensuoti nuostolius, kurie neturi būti didesni kaip užmokestis už vežimą (CMR konvencijos 23 str. 5 p., 28 str.). Atleidžiančios nuo atsakomybės ar ją ribojančios konvencijos nuostatos netaikomos, jeigu žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl vežėjo, jo agentų ar kitų asmenų, vykdžiusių jiems pavestas užduotis, kaltės, kuri pagal taikytinus bylai įstatymus prilyginama tyčiniams veiksmams (CMR konvencijos 29 str.). Sprendžiant šalių ginčą dėl neprimokėtos ieškovei sumos turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos: neteisėti veiksmai, žalą padariusio asmens kaltė ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žala (CK 6.246–6.249 str.). Nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad krovinys buvo pristatytas pavėluotai, įrodo CMR važtaraščiuose nurodyti krovinio pristatymo į paskirties vietą terminai ir vienkartinio krovinio pervežimo sutartyje Nr. E00067 nurodyti terminai. Ieškovė pavėlavo pristatyti krovinį siuntėjui dvi savaites, dėl šios aplinkybės ginčo byloje nėra, todėl laikytina įrodytu, kad atsakovė patyrė nuostolių, kurie pagrįstai išskaičiuoti iš ieškovės.

12Skolininko kaltė sutartinės civilinės atsakomybės atveju preziumuojama, be to, įmonė (verslininkas) už sutarties pažeidimą atsako ir nesant jos kaltės (CK 6.248 str. 1 d., 6.256 str. 4 d.). Pagal CMR konvenciją vežėjo kaltė suprantama kaip: 1) žalos padarymas tyčia; 2) žalos padarymas veiksmais, kurie pagal bylą nagrinėjančio teismo taikomus įstatymus prilyginami tyčiniams, o tyčinei kaltės formai gali būti prilyginamas didelis neatsargumas (CMR konvencijos 29 str. 1 d.). Tyčiai prilygintu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas – neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-14 nutartis byloje Nr. 3K-3-172/2009; 2013-05-02 nutartis byloje Nr. 3K-3-254/2013; kt.). Iš šalių susirašinėjimo matyti, kad vežimo sutarties terminų pažeidimui turėjo įtakos aplinkybė, kad ieškovė negalėjo surasti tinkamos transporto priemonės krovinio nugabenimui į paskirties vietą, todėl pripažintina, jog ieškovė nebuvo maksimaliai atidi ir rūpestinga, vykdydama savo sutartinius įsipareigojimus pervežti krovinį į paskirties vietą sutartais terminais (CPK 177, 185 str.). Nagrinėjamu atveju patirtų nuostolių dydį patvirtina „Euroweg Gigliotti“ pretenzija bei „Euroweg Gigliotti“ PVM sąskaita faktūra, iš kurių matyti, kad už pervežimo paslaugas „Euroweg Gigliotti“ nesumokėjo atsakovei UAB „Vlantana“ 800 Eur sumos. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymų, tai yra teismo sprendimo ar kitų nenuginčijamų įrodymų, pagrindžiančių jos turėtus 800 Eur nuostolius, laikytina nepagrįsta.

13Nustatyta, kad 2014-08-06 atsakovė pateikė pretenziją Nr. P-2014/30 ieškovei, kurioje nurodė, kad krovinys pristatytas pavėluotai, todėl iš pristatymo užmokesčio bus išskaičiuota 800 Eur suma (b. l. 60). Laikytina, kad nurodyta pretenzija iš esmės buvo įvykdytas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas (CK 6.130 str. 1 d.), kuris laikomas vienu įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 str. 1 d.). Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). Iš esmės nagrinėjamu atveju sumažinant ieškovei išmokamą sumą už vežimo paslaugas buvo atliktas įskaitymas, tačiau ieškovė paduodama ieškinį šio įskaitymo neginčijo, reikalavo priteisti skolą, todėl iš esmės netinkamai įgyvendino teisę į teisminę gynybą.

14Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, todėl apeliacinis skundas tenkintinas visiškai – Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-03-02 sprendimo dalis, kuria tenkintas ieškovės ieškinys, naikintina ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys atmestinas visiškai (CPK 326 str. 1 d. 2 p., 330 str.). Iš ieškovės UAB „Transekspedicija“ priteistina 5,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

15Patenkinus atsakovės apeliacinį skundą, iš ieškovės atsakovei priteistina 24 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už paduodamą apeliacinį skundą (CPK 93 str. 1, 3 d., b. l. 93).

16Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

17Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkintas ieškovės UAB „Transekspedicija“ ieškinys atsakovei UAB „Vlantana“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

18Priteisti iš ieškovės UAB „Transekspedicija“ 5,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

19Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

20Priteisti iš ieškovės UAB „Transekspedicija“ atsakovei UAB „Vlantana“ 24 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už paduodamą apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovės 817,59 Eur... 3. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2015-03-02 sprendimu ieškinį tenkino iš... 4. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Vlantana“ prašo Klaipėdos rajono... 5. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Transekspedicija“ prašo... 6. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 7. Byloje nagrinėjamas teismo sprendimo, kuriuo iš dalies tenkintas ieškovės... 8. Nustatyta, kad šalys 2014-07-02 sudarė vienkartinę krovinio pervežimo... 9. (60,72 Lt) delspinigių nuo nesumokėtos sumos. Apeliacine tvarka... 10. Atsakovė UAB „Vlantana“ turėjo prievolę „Euroweg Gigliotti“... 11. Laikoma, jog krovinys pristatytas ne laiku, kai jis nepristatomas suderintais... 12. Skolininko kaltė sutartinės civilinės atsakomybės atveju preziumuojama, be... 13. Nustatyta, kad 2014-08-06 atsakovė pateikė pretenziją Nr. P-2014/30... 14. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje... 15. Patenkinus atsakovės apeliacinį skundą, iš ieškovės atsakovei priteistina... 16. Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija... 17. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 2 d. sprendimo dalį, kuria... 18. Priteisti iš ieškovės UAB „Transekspedicija“ 5,36 Eur išlaidų,... 19. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 20. Priteisti iš ieškovės UAB „Transekspedicija“ atsakovei UAB...