Byla 2-2710-985/2015
Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams padidinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė, sekretoriaujant J. P., dalyvaujant ieškovei D. K., jos atstovui advokatui R. L., institucijos atstovei L. U., nedalyvaujant atsakovui G. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės D. K. ieškinį atsakovui G. K., institucija teikianti išvadą byloje – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams padidinimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašė pakeisti 2006 m. rugsėjo 28 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1308-571/06 iš atsakovo G. K. nustatytą išlaikymo dydį nepilnamečiams vaikams L. K., gimusiai 2000 m. liepos 18 d., E. K., gimusiai 2003 m. gegužės 13 d., ir M. K., gimusiai 2004 metais kovo 18 d., ir nustatyti, kad atsakovas G. K. nepilnamečiams vaikams L. K., E. K. ir M. K. teiks išlaikymą kiekvienam vaikui po 75 Eur kas mėnesį periodinėmis išmokomis bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ir jos atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad pagrindas pakeisti teismo priteistą išlaikymą yra padidėją dukrų poreikiai, o ieškovės gaunamas darbo užmokestis yra per mažas patenkinti visus būtinus dukrų poreikius.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, prašymo bylos nagrinėjimą atidėti negauta, atsiliepimų teismui atsakovas nepateikė.

5Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą. Institucijos atstovė nurodė, kad tikslinga keisti išlaikymo dydį.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš bylos dokumentų nustatyta, kad 2006 m. rugsėjo 28 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1308-571/06 nutraukta santuoka tarp D. K. ir G. K., sudaryta 2002 m. rugpjūčio 3 d. akto įrašas Nr. 31 Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos CMS, dėl G. K. kaltės ir L. K., gimusiai 2000 m. liepos 18 d., E. K., gimusiai 2003 m. gegužės 13 d., ir M. K., gimusiai 2004 metais kovo 18 d., priteistas išlaikymas iš atsakovo mokamomis periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 125 litus, indeksuojant šią sumą dėl infliacijos LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

8Ieškovė D. K., prašydama padidinti iš atsakovo priteistą nepilnametėms dukroms išlaikymą, savo reikalavimą grindžia tuo, kad po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė (padidėjo) vaikų poreikiai. Mergaitės lanko mokyklą, daugiau lėšų reikia skirti drabužiams, maistui, laisvalaikiui, higienos reikmėms, dukros jau yra paauglės. Dukros lanko nemokamus būrelius, kadangi mokamiems nepakanka pinigų, tačiau vis tiek reikalingos papildomos išlaidos, susijusios su sportinės aprangos pirkimu, nuvykimu į varžybas. Mano, kad prašoma iš atsakovo priteisti 75 Eur suma kas mėnesį kiekvienai dukrai yra protinga ir atitinkanti vaikų poreikius.

9Sprendžiant dėl padidėjusio išlaikymo priteisimo, būtina įvertinti vaiko tėvų turtinę padėtį. Kaip nurodė ieškovė, jos turtinė padėtis nėra gera, mėnesio pajamas sudaro 270 Eur, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi, gyvena pas tėvus kaime (b. l. 11, 14,15).

10Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, nepateikė įrodymų apie savo turtinę padėtį, paneigiančių atsakovo galimybę mokėti prašomo dydžio išlaikymą. Teismas savo iniciatyva (CPK 376 str. 1 d.) išsiaiškino, kad atsakovas VSDFV kaip dirbantis asmuo neregistruotas (b. l. 19), nekilnojamojo turto, transporto priemonių neįgijęs (b. l. 17, 18). Atsakovui nepateikus duomenų apie visas gaunamas pajamas, jo tikrosios turtinės padėties teismas neturi galimybės nustatyti, tačiau akivaizdu tai, kad atsakovas tam tikromis pajamomis disponuoja, iš jų pragyvena, todėl, teismo vertinimu, turi galimybę ir privalo vykdyti nors vieną iš tėvo pareigų – savo vaikui teikti jo poreikius atitinkantį išlaikymą. Be to, vertindamas tėvų turtinę padėtį, teismas turi atsižvelgti į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą (CK 3.3 str. 1 d.), lemiantį, kad visos abejonės dėl išlaikymo priteisimo, jo dydžio, formos nustatymo ir pan. turi būti vertinamos vaiko interesų naudai. Dėl to, jei yra pagrįstų abejonių dėl tikrosios tėvų turtinės padėties, jų gaunamų pajamų ir pan., teismas ją turi vertinti vaiko interesų naudai, t.y. laikyti, kad padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį. Sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką, elgesio standartai reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikui išlaikyti. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, jog jo amžius, sveikatos būklė, ar kitos aplinkybės riboja jo galimybes dirbti ir gauti pajamas, todėl darytina išvada, kad atsakovas yra darbingas, gali imtis priemonių ir gauti teisėtų pajamų, tačiau nepateikė įrodymų, kad ėmėsi tokių priemonių. Įstatymas neleidžia išlaikymo pareigos perkelti tik vienam iš vaiko tėvų. Be to, ir taip didesnė pareigos dalis išlaikyti vaiką tenka vienam iš tėvų su kuriuo gyvena vaikas, nes gyvenant su vaiku atsiranda nenumatytų išlaidų, reikalingų vystymuisi, auklėjimui, ugdymui ir tėvas ar motina, teikiantis išlaikymą, prie tų išlaidų neprisideda.

11Kasacinis teismas yra ne vienoje byloje pasisakęs, kad, vaikams augant, jų poreikiai didėja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. J. K., bylos Nr. 3K-3-528/2011; 2010 m. spalio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. G. Ch., bylos Nr. 2008 m. gegužės 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. L. v. V. L., bylos Nr. 3K-3-303/2008), todėl šiuo konkrečiu atveju įvertinus ieškovės nurodytas aplinkybes dėl išaugusių dukrų poreikių, šios aplinkybės laikytinos teisiškai reikšmingomis, kas sudaro pagrindą padidinti atsakovo nepilnametėms dukroms teikiamą išlaikymo dydį. Atsižvelgiant į tai, kad teismų praktikoje pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, gali būti CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą ( MMA), kuri šiuo metu yra 300 Eur, laikytina, kad ieškovės nurodytas išlaikymo dydis – 75 Eur kas mėnesį kiekvienai dukrai iki jų pilnametystės yra pagrįstas ir realus.

12Išlaikymas indeksuotinas kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

13Priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui tvarkytoja uzufrukto teise skirtina ieškovė (CK 3.190 str.).

14Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų.

16Atsižvelgiant į tai, kad priteisiant iš atsakovo išlaikymą po 75 Eur, skirtumas tarp anksčiau nustatyto ir priteisto išlaikymo dydžio sudaro 39 Eur, nuo kurio ir skaičiuojamas mokėtinas žyminis mokestis (39*3*12*3proc.=42), iš atsakovo priteistina 42 Eur žyminio mokesčio ir 6,30 Eur pašto išlaidų valstybei (CPK 80 str. 1 d., 83 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 3 p., 93 str., 93 str.). Valstybei iš atsakovo taip pat priteistina 191,12 Eur išlaidų už ieškovei suteiktą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą (CPK 96 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Pakeisti 2006 m. rugsėjo 28 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1308-571/06 iš G. K. nustatytą išlaikymo dydį nepilnamečiams vaikams L. K., gimusiai 2000 m. liepos 18 d., E. K., gimusiai 2003 m. gegužės 13 d., ir M. K., gimusiai 2004 metais kovo 18 d., ir nustatyti, kad atsakovas G. K., asmens kodas ( - ) nepilnamečiams vaikams L. K., E. K. ir M. K. teiks materialinį išlaikymą po 75 Eur (septyniasdešimt penkis eurus) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, pradedant skaičiuoti nuo ieškinio padavimo dienos – tai yra nuo 2015-05-04 - iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nustatant ieškovei D. K., asmens kodas ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.

20Priteisti iš atsakovo G. K. 191,12 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt vieną eurą 12 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų valstybei. Šios išlaidas sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5630.

21Priteisti iš atsakovo G. K. 42 Eur žyminio mokesčio ir 6,30 Eur už procesinių dokumentų įteikimą, viso 48,30 (keturiasdešimt aštuonis eurus 30 ct) valstybei. Šios išlaidas sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660.

22Sprendimo dalį dėl išlaikymo vaikams dydžio pakeitimo nukreipti vykdyti skubiai.

23 Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė,... 2. ieškovė ieškiniu prašė pakeisti 2006 m. rugsėjo 28 d. Marijampolės... 3. Ieškovė ir jos atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodė,... 4. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam... 5. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš bylos dokumentų nustatyta, kad 2006 m. rugsėjo 28 d. Marijampolės rajono... 8. Ieškovė D. K., prašydama padidinti iš atsakovo priteistą nepilnametėms... 9. Sprendžiant dėl padidėjusio išlaikymo priteisimo, būtina įvertinti vaiko... 10. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, nepateikė įrodymų apie savo turtinę... 11. Kasacinis teismas yra ne vienoje byloje pasisakęs, kad, vaikams augant, jų... 12. Išlaikymas indeksuotinas kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant... 13. Priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui tvarkytoja uzufrukto teise skirtina... 14. Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 16. Atsižvelgiant į tai, kad priteisiant iš atsakovo išlaikymą po 75 Eur,... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Pakeisti 2006 m. rugsėjo 28 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo... 20. Priteisti iš atsakovo G. K. 191,12 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt vieną... 21. Priteisti iš atsakovo G. K. 42 Eur žyminio mokesčio ir 6,30 Eur už... 22. Sprendimo dalį dėl išlaikymo vaikams dydžio pakeitimo nukreipti vykdyti... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...