Byla 2-4607-160/2013
Dėl UAB „Grafko“ finansinio reikalavimo tvirtinimo UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje (restruktūrizavimo administratorius UAB „Ius positivum“)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Laisvidai Versekienei, dalyvaujant ieškovo atstovui V. V., atsakovo atstovui adv. pad. V. V., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ginčą dėl UAB „Grafko“ finansinio reikalavimo tvirtinimo UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje (restruktūrizavimo administratorius UAB „Ius positivum“).

2Išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartimi UAB „Vėtrūna“ iškelta restruktūrizavimo byla, nustatytas 45 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas UAB „Vėtrūna“ kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pareikšti. Nutartis įsiteisėjo 2013-02-26.

4UAB „Grafko“ 2013-03-21 pateikė restruktūrizavimo administratoriui prašymą įtraukti ją į UAB „Vėtrūna“ kreditorių sąrašą su 49885,66 Lt finansiniu reikalavimu (b. l. 2-4). Paaiškino, kad atsakovas už savo darbuotojų apgyvendinimą viešbutyje „Aukštaitija“ laiku (iki 2010-03-24) nepamokėjo sąskaitų-faktūrų bendrai 118815,95 Lt sumai. Šalims nesusitarus dėl skolos dydžio buvo kreiptasi į teismą. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-06-14 nutartimi skolą sumažino iki 94809,55 Lt. 2012-06-19 atsakovas apmokėjo šią skolą, o taip pat teismo priteistas procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Tačiau atsakovui laiku iki 2010-03-24 nesumokėjus skolos, jam atsirado civilinė atsakomybė atlyginti padarytus nuostolius: dėl pablogėjusios finansinės padėties ir vėlavimų vykdyti įsipareigojimus AB DnB NORD bankui ieškovas 2010-07-30 buvo privestas pasirašyti su banku susitarimą Nr. K.-1700-2007-6/3 dėl 2007-02-12 kreditavimo sutarties Nr. K-1700-2007-6 sąlygų pakeitimo. Už susitarimo dokumentų parengimą bankas apskaičiavo ieškovui 7300 Lt dydžio mokestį bei pagal kreditavimo sutartį nuo 2010-07-30 iki 2012-08-31 padidino palūkanų normą nuo 6,5% iki 8%, dėl ko ieškovas permokėjo bankui 42585,66 Lt palūkanų pagal kreditavimo sutartį. Taigi iš viso dėl atsakovo delsimo atsiskaityti ieškovas patyrė 49885,66 Lt nuostolių. Apie tai, jog ieškovui teks kreiptis į banką, jei atsakovas nepadengs bent dalį įsiskolinimo, atsakovui buvo pranešta 2010-06-11, tačiau atsakovas sąmoningai skolos nepadengė. UAB „Grafko“ nesutinka su administratoriaus pareiškimu dėl 49885,66 Lt reikalavimo netvirtinimo. Tai, jog pagrindinė skola sumokėta, neatima teisės reikalauti nuostolių atlyginimo, atsiradusių dėl atsakovo delsimo atsiskaityti. Neturi reikšmės, jog įsiskolinimas nėra apskaitytas UAB „Vėtrūna“ buhalterinėje apskaitoje, bei kad UAB „Grafko“ nesikreipė į teismą dėl nuostolių atlyginimo, kadangi pareikštas reikalavimas restruktūrizavimo byloje yra tolygus ieškinio pareiškimui. Reikalavimas yra pagrįstas, todėl turi būti patvirtintas (b. l. 20).

5Atstovas teismo posėdžio metu pareikštą reikalavimą palaikė. Papildomai paaiškino, kad nuostolių dydis yra paskaičiuotas įvertinus AB DNB bankui sumokėtų palūkanų dydį nuo skolos neapmokėjimo pradžios (2010-07-30) iki atsiskaitymo pagal teismo sprendimą (2012-08-31), viso 6577,50 Lt. Kadangi dėl atsakovo vėlavimo atsiskaityti bankas palūkanų dydį padidino iki 8 procentų fiksuotų palūkanų, todėl ieškovo nuostoliai, susiję su atsakovo uždelsimu atsiskaityti, nuo visos palūkanų sumos sudaro padidinta procentų dalis ir yra 49885,66 Lt. Atsakovo uždelstų sumokėti sumų būtų pilnai užtekę susimokėti bankui. Perkant atsakovui išnuomotą viešbutį ieškovas tiksliai paskaičiavo, kad nuompinigių užtenka paskolai ir palūkanoms dengti, todėl atsakovui laiku neatsiskaičius ieškovas buvo priverstas susiderėti su banku dėl tarpinių kredito grąžinimo terminų pakeitimo ir palūkanų padidinimo. Nors viešbučio patalpos iš dalies buvo nuomojamos ir kitiems asmenims, tačiau didžioji dalis patalpų buvo išnuomota atsakovui, todėl nuostoliai susidarė būtent dėl atsakovo skolos negrąžinimo laiku.

6Restruktūrizavimo administratorius 49885,66 Lt finansinio reikalavimo sumą ginčija. Paaiškino, kad UAB „Vėtrūna“ su ieškovu tinkamai atsiskaitė 2012-06-19. Dėl nuostolių atlyginimo ieškovas į teismą nesikreipė, todėl menamas reikalavimas negali būti tvirtinamas (b. l. 1).

7Atstovas teismo posėdžio metu reikalavimą prašė atmesti. Paaiškino, kad teismo sprendimu buvo pripažinta, kad atsakovo skola buvo ne 118815,95 Lt, kaip kad reikalavo ieškovas, o 94809,55 Lt. Priteista suma ir palūkanos už tą patį laikotarpį, už kurį ieškovas prašo priteisti nuostolius, yra sumokėta ir priteistos procesinės palūkanos pilnai padengė ieškovo turėtus nuostolius. Didesnės 49885,66 Lt nuostolių sumos ieškovas reikalauja nepagrįstai. Viešbutis buvo nuomojamas ne tik atsakovui, bet ir kitiems asmenims, kurie taip pat neatsiskaitė laiku. Aplinkybė, kad ieškovas viešbutį pirko už skolintus pinigus ir nuomodamas viešbutį siekė atlyginti skolą ir sumokėti palūkanas už skolą, bet kaip suplanuota nepasisekė, tėra ieškovo ūkinės rizikos rezultatas. Dėl ieškovo ūkinės rizikos pasekmių atsakovas neturi būti atsakingas.

8Faktinės aplinkybės.

9Šiaulių apygardos teismas 2010-11-25 sprendimu patenkino UAB „Grafko“ ieškinį ir priteisė šios bendrovės naudai iš UAB „Vėtrūna“ 118815,95 Lt skolos, bylinėjimosi išlaidas ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo visos priteistos 122191,95 Lt sumos nuo 2010-05-18 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškinio dalį dėl galimų nuostolių dėl skolos bankui atlyginimo, atmetė motyvu, kad nuostolių atlyginimo prašoma priteisti į priekį (b. l. 185-188). Lietuvos apeliacinis teismas 2012-06-14 nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2010-11-25 sprendimą pakeitė iš dalies, priteistą sumą sumažino iki 94809,55 Lt, bylinėjimosi išlaidas iki 2133 Lt (b. l. 47-53). Šalių paaiškinimai, banko pavedimo kopija (b. l. 146) tvirtina, kad atsakovas su ieškovu už priteistą skolą ir palūkanas atsiskaitė 2012-06-19.

10Kreditavimo sutarties Nr. K-1700-2007-6, sudarytos 2007-02-12 tarp AB DnB NORD banko ir UAB „Grafko“ specialiosios dalies 5 punktu šalys susitarė, jog palūkanos pagal sutartį susideda iš 2 procentų banko maržos ir trijų mėnesių termino litų VILIBOR (keičiamo kovo 1 d., birželio 1 d., rugsėjo 1 d. ir gruodžio 1 d.), imant antros darbo dienos prieš palūkanų keitimą dydį (b. l. 158). 2007-08-31 susitarimu pakeitė palūkanų normą į 6,5 procento metinių palūkanų, kuri keičiama 2012-09-01 į 1,8 procento palūkanų dydžio banko maržą plius trijų mėnesių termino eurų LIBOR (keičiamo kovo 1 d., birželio 1 d., rugsėjo 1 d. ir gruodžio 1 d.), imant antros darbo dienos prieš palūkanų keitimą dydį (b. l. 169). 2010-07-31 susitarimu palūkanų skaičiavimas nuo 2010-07-31 iki 2012-08-01 buvo pakeistas į fiksuotas palūkanas – 8 procentų metinę palūkanų normą (b. l. 178-181).

11AB DnB NORD banko raštas (b. l. 132) tvirtina, kad nuo 2010-07-30 iki 2012-08-31 už UAB „Grafko“ turimą kreditą priskaičiuotos 65779,50 EUR palūkanos bankui sumokėtos (b. l. 54). Pagal ieškovo reikalavimą priteisti 1,5 procento nuostolius nuo 8 procentų sumokėtų bankui palūkanų nuostolių dydis sudaro 12333,66 Lt EUR arba 42585,66 Lt. Prie šios sumos ieškovas prideda 7300 Lt, kuriuos sumokėjo bankui keičiant susitarimą dėl palūkanų (b. l. 180), viso reikalaujamų nuostolių suma dokumentais patvirtinama 49885,66 Lt.

12Dėl reikalavimo pagrįstumo.

13Pagal CK 6.261 str. praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę į jų atlyginimą. Taigi ieškovo prašomi atlyginti nuostoliai gali būti priteisiami tik tuomet, kai jie viršija minimalius nuostolius, kurie nustatyti įstatymo. Šiaulių apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis nustatyta, kad atsakovas ieškovui buvo skolingas 94809,55 Lt. Todėl ieškovas gali reikalauti nuostolių, kuriuos sąlygojo ieškovo skolos dydis, tai yra negalima laikyti, kad nuostoliai kilo vien dėl to, kad atsakovas nesumokėjo skolos. Pagal 2007-08-31sudarytą atsiskaitymo už kreditą grafiką UAB „Grafko“ nuo 2010-07-30 iki 2012-06-29 bankui turėjo sumokėti 111704 Lt skolos ir papildomai 6,5 procento metines palūkanas nuo visos kredito sumos, kurios faktiškai sumokėtų palūkanų dydį sumažinus 1,5 metinių palūkanų procentu sudarė 53445,84 EUR arba 184537,80 Lt. Taigi akivaizdu, kad atsakovas yra atsakingas tik dėl nuostolių dydžio, susidariusio dėl 94809,55 Lt skolos nesumokėjimo. Per laikotarpį, kai atsakovas neatsiskaitė su ieškovu, ieškovas bankui pagal ankstesnius susitarimus turėjo sumokėti 111704 Lt skolos ir 184537,80 Lt palūkanų, viso 296241,80 Lt. Atsakovo neatsiskaitymas laiku su ieškovu lėmė tik 0,32 dalį mokėjimų. Todėl atsakovo atsakomybė turi ribotis šia bankui daugiau sumokėtų palūkanų dalimi, jei jos viršija iš atsakovo išieškotus minimalius nuostolius. Imant nuo visos 49885,66 Lt ieškovo nurodytų nuostolių sumos 0,32 dalis sudaro 15963,41 Lt. Atsiskaitydamas už priteistą skolą atsakovas ieškovui sumokėjo 11891,36 Lt palūkanų (b. l. 146). Todėl minimalius nuostolius ieškovo patirtų nuostolių dalis dėl neatsiskaitymo laiku ir dėl to padidėjusių banko palūkanų viršija tik 4072,05 Lt. Šiai sumai UAB „Grafko įtrauktina į restruktūrizuojamos UAB „Vėtrūna“ kreditorių sąrašą. Kiti ieškovo nuostoliai yra jo paties ūkinė rizika, nes laiku sumokėtos atsakovo skolos nebūtų užtekę visoms įmokoms dengti.

14Vadovaudamasi CPK 290-292 str.,

Nutarė

15UAB „Grafko“ reikalavimą įtraukti ją į UAB „Vėtrūna“ kreditorių sąrašą su 49885,66 Lt finansiniu reikalavimu tenkinti iš dalies.

16Įtraukti UAB „Grafko“ į restruktūrizuojamos UAB „Vėtrūna“ kreditorinių reikalavimų trečiąją eilę su 4072,05 Lt finansinio reikalavimo suma.

17Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai