Byla N2-23241-595/2013
Dėl įvaikinimo, dalyvaujant institucijoms išvadai duoti- Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Neringai Zagurskienei, dalyvaujant pareiškėjams G. A. ir G. L. V, jų atstovui advokatui A. K., dalyvaujant institucijoms išvadai duoti: Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei J. T., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei M. K.,

2uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G. A. ir G. L. V pareiškimą dėl įvaikinimo, dalyvaujant institucijoms išvadai duoti- Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui, ir

Nustatė

3pareiškėjai G. A. ir G. L. V, gyvenantys ( - ) prašo leisti įvaikinti D. D., gim. ( - ), V, ir pripažinti pareiškėjus vaiko tėvais, o D. D. jų vaiku bei suteikti įvaikintajam pavardę „V“, vardą „D. L.“, gimimo vietą nurodant Vilniaus m., Lietuvos Respublika. Priimant sprendimą dėl įvaikinimo, taikyti LR CK 3.210 str. 1 d. nurodytą išimtį dėl pareiškėjo G. L. V amžiaus. Prašo leisti skubiai vykdyti teismo sprendimą.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjai palaikė pareiškimą jame išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, jog jokių abejonių dėl įvaikinimo nekyla. Prašė pareiškimą tenkinti ir leisti sprendimą vykdyti skubiai.

5Valstybės institucijos išvadai duoti Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė teismo posėdžio metu palaikė 2013-05-28 išvadą Nr. ( - ) išdėstytais motyvais.

6Valstybės institucijos išvadai duoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu palaikė pareiškėjų prašymą dėl įvaikinimo Vaikų teisių apsaugos tarnybos teismui pateiktoje 2013-05-22 išvadoje Nr. ( - ) nurodytais motyvais.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Iš pareiškėjų paaiškinimų bei rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjai santuoką įregistravo 2006-12-21 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos CMS, akto įrašo Nr. ( - ) (b.1.8), santuokoje vaikų nesusilaukė (b.l. 11-12). G. A. dirba šeimos gydytoja šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose (b.l. 19). G. L. V dirba ( - ) generaliniu inspektoriumi, šiuo metu atlieka ( - ) tarnybą JAV (b.l. 20). Pareiškėjų pajamos yra pakankamos, kad galėtų išlaikyti vaiką (b.l.19-20). Pateiktos medicininės pažymos patvirtina pareiškėjų nurodomą aplinkybę, jog abu yra sveiki, neturintys medicininių kontraindikacijų, trukdančių būti įvaikintojais (b.l. 17-18). Iš Informatikos ir ryšių departamento prie VRM pateiktų duomenų matyti, jog baudžiamojon atsakomybėn pareiškėjai patraukti nebuvo bei teistumo neturi (b.1.14-15). Pareiškėja G. A. nuosavybės teise turi butą, esantį ( - ), kuriame pareiškėjų šeima ir gyvena (b.l. 11-12, 22-23). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvadoje Dėl pasirengimo įvaikinti patvirtinama, jog pareiškėjai psichologiniu ir moraliniu požiūriu yra pasirengę įvaikinti, įvaikinimo procedūra iki teismo atlikta pilnai (b.1. 29-34). Nuo 2012-07-02 yra įtraukti į LR piliečių, norinčių įvaikinti vaiką, sąrašą (b.l. 35).

9Būsimieji įtėviai supranta, kad Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato materialinės pašalpos įvaikintam vaikui skyrimo, kad įvaikintas vaikas įgaus paveldėjimo teises, kaip biologinis vaikas.

10Nustatyta, jog tiek psichologiniu, tiek moraliniu požiūriu pareiškėjai yra pasiruošę įvaikinimui, turi būtinas materialines sąlygas.

11D. D. gimė ( - ), jo tėvas nežinomas, motina D. D., a.k. ( - ) (b.l. 25). 2012-05-31 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. ( - ) D. D. buvo nustatyta laikinoji globa, jo globėjais paskirti pareiškėjai (b.l. 26). 2013-01-25 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi patvirtintas D. D. sutikimas įvaikinti jos sūnų D. D. (b.l. 27). D. D. turi du brolius- D. M., gim. 2006-01-14, ir D. D., gim. 2007-03-29. Teismas, leisdamas pareiškėjams įvaikinti D. D., taiko LR CK 3.209 str. 6 d. išimtį, kadangi vaikas su broliais yra išskirtas nuo pat gimimo, motinai atsisakius vaiką auginti pačiai, nėra galimybės užtikrinti vaikų gyvenimą kartu bei tarp vaikų nėra jokio emocinio ryšio. D. D. 2013-02-08 įrašytas į galimų įvaikinti vaikų sąrašą (b.l. 28). Kitų asmenų prašymų įvaikinti berniuką nėra gauta. D. D. atitinka visus LR CK 3.209 str. įvaikinamam vaikui keliamus reikalavimus. Esant visumai nustatytų aplinkybių, konstatuotina, jog prašomas įvaikinti vaikas yra LR CK 3.209 str. 3 d. numatyto leidžiamo įvaikinti amžiaus.

12Pareiškėjas G. L. V yra 51 metų amžiaus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad pageidaujamas įvaikinti vaikas jau metus globojamas pareiškėjų šeimoje, tarp vaiko ir pareiškėjų užsimezgęs emocinis ryšys, pareiškėjas yra geros sveikatos, keliamus maksimalaus amžiaus reikalavimus viršija neženkliai, teismas daro išimtį ir leidžia pareiškėjui būti įvaikintoju. Iš pateiktų medicininių pažymų matyti, jog pareiškėjai neturi medicininių kontraindikacijų, kurioms esant negalėtų būti įvaikintojais. Biologinė įvaikinamo vaiko motina yra davusi sutikimą įvaikinti, teismo duomenimis sutikimas nėra atšauktas.

13Teismo sprendimu įvaikintam vaikui suteikiama įtėvių pavardė bei keistinas vardas (CK 3.228 str. 1 d.).

14Pažymėtina, jog sutinkamai su LR CK 3.217 str., valstybinės įvaikinimo institucijos atestuoti socialiniai darbuotai išsiaiškino, jog būsimiems įtėviams nėra LR CK trečiojoje knygoje numatytų kliūčių įvaikinti, ištyrė jų gyvenimo sąlygas, būdą, surinko informaciją apie sveikatos būklę ir pateikė teismui išvadą, kuria konstatuoja, jog įvaikinimas LR piliečiams labiausiai atitinka vaiko interesus, jo teisę turėti tėvus, augti šeimoje, gauti tinkamą auklėjimą bei išsilavinimą.

15Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškimas dėl įvaikinimo yra tenkintinas.

16Dėl leidimo sprendimą vykdyti skubiai.

17CPK 283 str. numato galimybę teismui leisti skubiai vykdyti sprendimą, esant ypatingoms aplinkybėms. Teismas mano, kad šiuo atveju yra svarbi aplinkybė leisti sprendimą vykdyti skubiai, nes pareiškėjas G. L. V ( - ) ministro įsakymu terminu iki 2015 m. rugpjūčio 1 d. dirba ( - ) užsienyje. Pareiškėjo G. L. V atostogos baigiasi 2013 m. birželio 28 d. ir jis privalo grįžti į ( - ) tarnybos vietą, esančią ( - ) . Jo šeimos nariai taip pat nori vykti kartu. Todėl teismas leidžia skubiai vykdyti sprendimą.

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 270,279, 283 str., 487 str.,-

Nutarė

19pareiškimą patenkinti.

20Pripažinti įvaikintojus G. A., a.k. ( - ) ir G. L. Veromėjų, a.k. ( - ) vaiko D. D., gim. ( - ), a.k. ( - ) tėvais, o įvaikinamą D. D., a.k. ( - ) G. A., a.k. ( - )ir G. L. Veromėjaus, a.k. ( - ) sūnumi.

21Suteikti įvaikintam vaikui, kurio a.k. ( - ) gimusiam Vilniaus mieste, Lietuvos Respublikoje, įtėvių pavardę „V“, pakeisti vardą į „D. L.“ vaiką vadinti „D. L. V“, paliekant individualybę išsaugantį duomenį: gimimo datą bei vietą.

22Leisti sprendimą vykdyti skubiai.

23Sprendimo kopiją išsiųsti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriui.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų 3. pareiškėjai G. A. ir G. 4. Teismo posėdžio metu pareiškėjai palaikė pareiškimą jame išdėstytais... 5. Valstybės institucijos išvadai duoti Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir... 6. Valstybės institucijos išvadai duoti Vilniaus miesto savivaldybės... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Iš pareiškėjų paaiškinimų bei rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 9. Būsimieji įtėviai supranta, kad Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato... 10. Nustatyta, jog tiek psichologiniu, tiek moraliniu požiūriu pareiškėjai yra... 11. D. D. gimė ( - ), jo tėvas nežinomas, motina 12. Pareiškėjas G. L. V yra 51 metų... 13. Teismo sprendimu įvaikintam vaikui suteikiama įtėvių pavardė bei keistinas... 14. Pažymėtina, jog sutinkamai su LR CK 3.217 str., valstybinės įvaikinimo... 15. Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškimas dėl įvaikinimo yra tenkintinas.... 16. Dėl leidimo sprendimą vykdyti skubiai.... 17. CPK 283 str. numato galimybę teismui leisti skubiai vykdyti sprendimą, esant... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 270,279, 283 str., 487 str.,-... 19. pareiškimą patenkinti.... 20. Pripažinti įvaikintojus G. A., a.k. ( -... 21. Suteikti įvaikintam vaikui, kurio a.k. ( - ) gimusiam... 22. Leisti sprendimą vykdyti skubiai.... 23. Sprendimo kopiją išsiųsti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriui.... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...