Byla 2-772-400/2014
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rima Šimbelytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio miesto savivaldybės ieškinį atsakovui UAB „VTP Vairavimo menas“, trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 416,60 Lt valstybinės žemės nuomos mokestį, 20,99 Lt delspinigius bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašo jį visiškai tenkinti.

4Atsakovas buvo įpareigotas per 20 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2014-01-17 (b.l. 18). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b.l. 2-3). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (LR CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimtinas sprendimas už akių.

7Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad atsakovas UAB „VTP Vairavimo menas“ buvo patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) Panevėžyje, savininkas (b. l. 6-10). Nors nuomos sutartis dėl valstybinės žemės nuomos nebuvo sudaryta, atsakovas naudojosi 0,0157 ha žemės sklypu, adresu ( - ), Panevėžyje, todėl privalo mokėti žemės mokestį. LR CK 6.552 str. 2 d. nustatyta, kad valstybinės žemės, nuomojamos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka. LR Žemės įstatymo 9 str. 12 d. nustatyta, kad Vyriausybė nustato valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarką. Lietuvos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.4 p. nustatyta, kad konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifą, nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra išnuomojama valstybinė žemė, taryba. To paties nutarimo 1.6 p. nustatyta, kad valstybinės žemės nuomininkai valstybinės žemės nuomos mokestį sumoka į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, biudžetą iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.

8Atsakovas valstybinės žemės nuomos mokesčio nesumokėjo už 2012 m. - 2013 m., kas sudaro 416,60 Lt (b. l. 4-5). Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu patvirtintas Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Panevėžyje tvarkos aprašas, kurio 41 punkte numatyta, kad laiku nesumokėjus žemės nuomos mokesčio, mokėtojams skaičiuojami delspinigiai 0,04 % už kiekvieną uždelstą dieną nuo apskaičiuotos mokesčio sumos, todėl ieškovas atsakovui paskaičiavo delspinigius, kurie sudaro 20,99 Lt (b. l. 4-5).

9Vadovaujantis minėtais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais bei ieškovo į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais darytina išvada, kad žemės nuomos mokestį ieškovas paskaičiavo teisingai ir pagrįstai. Atsakovas nepateikė prieštaravimų ar įrodymų, kad savo prievolę ieškovui visiškai įvykdė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 416,60 Lt valstybinės žemės nuomos mokestį ir 20,99 Lt delspinigius tenkintinas.

10CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovo reikalavimas jas priteisti yra pagrįstas įstatymu. Civilinė byla iškelta 2014-01-14, todėl nuo minėtos dienos iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas iki šiol nėra įvykdęs prievolės atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškinys dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas (LR CK 6.37, 6.38, 6.59, 6.71, 6.210, 6.545, 6.551, 6.552 str.). Iš atsakovo priteistinas 416,60 Lt valstybinės žemės nuomos mokestis, 20,99 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo 2014-01-14 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 79, 80, 93 str.).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis LR CPK 259, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo UAB „VTP Vairavimo menas“, į.k. 148510626, 416,60 Lt (keturių šimtų šešiolikos litų 60 centų) valstybinės žemės nuomos mokestį, 20,99 Lt (dvidešimt litų 99 centus) delspinigių, bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-01-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo - ieškovui Panevėžio miesto savivaldybei, kodas 288724610.

16Priteisti iš atsakovo UAB „VTP Vairavimo menas“, į.k. 148510626, 72 Lt (septyniasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį valstybės naudai, nurodytą sumą sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

17Atsakovas UAB „VTP Vairavimo menas“ negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas Panevėžio miesto savivaldybė, trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai