Byla 2S-1017-856/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos S. S. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-8845-776/2017, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėja kreipėsi į antstolę V. Š., prašydama panaikinti turto areštą, pritaikytą pareiškėjos gaunamam žemės nuomos mokesčiui už nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomą, išvardinti, už kokius atliktus procesinius veiksmus paskaičiuotos vykdymo išlaidos, ir kodėl reikalaujama jas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą, bei pagrįsti, kodėl gaunama senatvės pensija prilyginta darbo užmokesčiui ir kitoms pajamoms, ir kodėl į ją yra nukreiptas išieškojimas (1 b. l.).
 1. Pareiškėja nurodė, kad vykdomajame rašte įvardinta 71,16 Eur vykdymo išlaidų suma, todėl antstolė be teisinio pagrindo išieško 170,14 Eur vykdymo išlaidas. Pareiškėjos nuomone, antstolė neatliko procesinių veiksmų, už kuriuos apskaičiavo vykdymo išlaidas. Pareiškėjos teigimu, antstolė, vykdydama išieškojimą iš gaunamos senatvės pensijos, neteisėtai nukreipė išieškojimą ir areštavo gaunamą žemės nuomos mokestį už nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomą.
 1. Antstolė V. Š. 2017-07-21 patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino, skundą su vykdomąja byla persiuntė Šiaulių apylinkės teismui (3–5 b. l.). Nurodė, kad vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės, o išieškojimas iš skolininko turto ir piniginių sumų, esančių pas kitus asmenis, yra viena iš priverstinio vykdymo priemonių, kurias antstolė taikė teisėtai. 2017 m. balandžio 6 d. priimtame vykdymo išlaidų apskaičiavime aiškiai ir detaliai nurodyta, kad būtinos vykdymo išlaidos sudaro 28,00 Eur, atlygis antstoliui – 107,54 Eur, papildomos išlaidos – 34,60 Eur, o papildomai pareiškėjai susidaręs vykdymo išlaidų dydis buvo paaiškintas 2017 m. birželio 6 d. rašte. Vykdomajame rašte nurodyta išieškotojui priteista 71,16 Eur žyminio mokesčio suma nėra vykdymo išlaidos.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartimi pareiškėjos S. S. skundą tenkino iš dalies, panaikino antstolės V. Š. 2017 m. balandžio 6 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir 2017 m. balandžio 6 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą tiek, kiek per daug apskaičiuota iš pareiškėjos išieškoti 3,16 Eur vykdymo išlaidų (14–18 b. l.).
 1. Teismas nurodė, kad antstolė 2017 m. balandžio 6 d. patvarkymu nusprendė išieškoti skolą iš pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje Šiaulių skyriuje gaunamų išmokų bei 2017 m. balandžio 6 d. patvarkymu areštavo iš R. žemės ūkio bendrovės gautinas lėšas už nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomą. Tai, jog antstolė vienu metu taiko kelias priverstinio vykdymo priemones, nereiškia, kad yra didinama Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 2 d. išduotame vykdomajame rašte civilinėje byloje Nr. e2-10956-772/2016 nurodyta išieškotina suma. Teismo vertinimu, antstolė nukreipė skolos išieškojimą į pareiškėjos gaunamas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus išmokas nepažeisdama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatų, reglamentuojančių išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarką. Tai, kad antstolė nurodė pervesti sumas į antstolės depozitinę sąskaitą, taip pat nelaikytina pažeidimu.
 1. Teismas konstatavo, kad pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, pareiškėjai nuosavybės teise priklauso žemės sklypai, esantys ( - ) kuriuos pareiškėja pagal 2016 m. rugpjūčio 31 d. nuomos sutartis Nr. S-44-01 ir Nr. S-44-02 išnuomavo R. žemės ūkio bendrovei. Pareiškėjos iš R. žemės ūkio bendrovės gautinos lėšos už minėtų žemės sklypų nuomą laikytinos pinigų suma, priklausančia skolininkui iš kitų asmenų, į kurias gali būti nukreiptas išieškojimas, ir kurios pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 688 straipsnio 3 dalį gali būti areštuojamos.
 1. Teismo vertinimu, per antstolės 2017 m. kovo 20 d. raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą pareiškėja nesumokėjo skolos ir antstolė pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus, už kurių atlikimą antstolė turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoti ir išieškoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 609 straipsnyje nurodytas vykdymo išlaidas iš pareiškėjos.
 1. Teismas konstatavo, kad antstolė nepriėmė patvarkymo patikrinti ir sustabdyti lėšų išmokėjimą panaikinimo, už kurį apskaičiavo 2,00 Eur išlaidų, nepriėmė patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo, todėl negalėjo jo išsiųsti ir apskaičiuoti už jo išsiuntimą 1,16 Eur išlaidų. Visi kiti vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodyti veiksmai yra atlikti ir papildomų vykdymo išlaidų dydžiai antstolės vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodyti teisingai.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja S. S. prašo vykdyti teisingumą, neklausyti antstolės nuomonės (21–22 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Vykdomąjį raštą Šiaulių apylinkės teismas išdavė 2017 m. kovo 2 d. be jokių priedų ir patvirtinimo savo parašu, o taip pat be antspaudo. Elektroninės bylos iškėlimui apeliantė nedavė sutikimo.
  1. Antstolė V. Š. skolos sumą - 736,13 Eur - išieško iš S. S. senatvės pensijos vadovaudamasi CPK 611, 733-743 straipsniais. Šie civilinio proceso kodekso straipsniai yra taikomi areštuotam turtui, o apeliantės turtas nėra areštuotas, antstolė neturi jokios teismo nutarties ar nutarimo, kuriuo remiantis būtų galėjusi taikyti areštą S. S. turtui. Savavališkas arešto taikymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl gaunamų pajamų iš privačios žemės nuomos areštas turi būti panaikintas.
  1. Antstolė V. Š. teismui pateikė melagingą informaciją apie išieškotos iš senatvės pensijos dydį, nurodydama, jog yra išieškota tik 69,41 Eur suma, nors faktiškai per laikotarpį nuo 2017 m. gegužės mėnesio iki 2017 m. rugsėjo mėnesio yra išskaičiuota 347,05 Eur suma.
  1. CPK 510 straipsnis nenumato, kad skundas dėl antstolio veiksmų būtų siunčiamas į apygardos teismą, todėl apeliantė prašo nebevilkinti teisminio proceso, o priimti nutartį, įpareigojančią antstolę panaikinti padarytas klaidas ir nebeleisti antstolei piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė V. Š. prašo netenkinti pareiškėjos S. S. atskirojo skundo. Nurodo, kad antstolei buvo pateiktas elektroninis vykdomasis dokumentas, kuris yra pasirašomas elektroniniu parašu, o vykdomojoje byloje išspausdinta popierinė jo versija, kuri yra be parašo ir antspaudo. Šis apeliantės reikalavimas yra naujas, o apeliaciniame skunde negalima kelti naujų reikalavimų. CPK 624 straipsnio 3 dalis numato, kad vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės. Pareiškėjos turtas nėra areštuotas, išieškojimas nukreiptas į gaunamas lėšas iš nuomojamų žemės sklypų bei iš gaunamos senatvės pensijos. Antstolė sutinka su apeliantės argumentu, kad į antstolės depozitinę sąskaitą VSDFV Šiaulių skyrius nuo 2017 m. gegužės mėnesio pervedė 347,05 Eur. Nėra pagrindo teigti, kad teisėjas E. B. vilkina procesą (35–37 b. l.).
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą išieškotojas UAB „Šiaulių būstas“ prašo netenkinti pareiškėjos atskirojo skundo, palikti galioti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartį kaip teisiškai pagrįstą. Nurodo, kad vykdomąjį raštą išduoda ne antstolė, bet teismas, Šiaulių apylinkės teismo 2017-03-02 išduotas vykdomasis raštas atitinka jam keliamus reikalavimus. CPK 737 straipsnis numato, kad išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės taip pat taikomos ir išieškant iš skolininkui priklausančios pensijos. Antstolis, pradėjęs vykdymo procesą, įgyja teisę išieškoti iš skolininko vykdymo išlaidas (38–39 b. l.).

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliantės S. S. atskirasis skundas atmetamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis)). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 1. Apeliantė atskirąjį skundą grindžia argumentu, kad vykdomąjį raštą Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. kovo 2 d. išdavė be jokių priedų ir patvirtinimo savo parašu, o taip pat be antspaudo. Elektroninės bylos iškėlimui apeliantė nedavė sutikimo.
 1. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, jog antstolė V. Š. 2017 m. kovo 14 d. priėmė vykdyti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 2 d. išduotą vykdomąjį raštą elektroninėje byloje Nr. e2-10956-772/2016 dėl 494,83 Eur skolos, 5 procentų palūkanų bei 71,16 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš S. S. (2–6 v. b. l.).
 1. CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad be pateikto vykdomojo dokumento draudžiama atlikti vykdomuosius veiksmus. CPK 584 straipsnyje išvardyti vykdytini dokumentai. Tarp jų nustatyta, kad pagal CPK VI dalyje išdėstytas taisykles vykdytini teismo ir arbitražo sprendimai, nutartys, nutarimai ir įsakymai civilinėse bylose, taip pat bylose dėl administracinių teisinių santykių.
 1. Pagal bendrąsias CPK normas, paprastai išieškotojui išduodamas popierinės formos vykdomasis dokumentas, kuris įstatymų nustatyta tvarka pateikiamas vykdyti antstoliui. Advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, finansų įstaigoms, draudimo ir audito įmonėms, teismo ekspertams, bankroto administratoriams ir restruktūrizavimo administratoriams teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Kitiems asmenims teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jie šio Kodekso nustatyta tvarka pageidavo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis ir yra nurodę reikalingus kontaktinius duomenis (CPK 6241 straipsnio 9 dalis ir 1751 straipsnio 9 dalis). Elektroninis vykdomasis raštas, kaip ir kiti teismo procesiniai dokumentai, išduodami elektronine forma kai vedama elektroninė byla. Elektroninis vykdomasis dokumentas antstoliui vykdyti gali būti pateikiamas tik elektroninių ryšių priemonėmis kartu su prašymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1R-205 Dėl dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – ir Aprašas) 3 punkte ir Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (Žin., 2005, Nr. 130-4682; 2011, Nr. 137-6495), nustatytus reikalavimus (Aprašo 4 punktas).
 1. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad išieškotojui buvo išduotas elektroninis vykdomasis raštas, išieškotojas elektroninių ryšių priemonėmis 2017-03-14 pateikė prašymą dėl vykdymo proceso pradėjimo, antstolė, patikrinusi, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti CPK 651 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, priėmė vykdyti ir užvedė vykdomąją bylą. Elektroninis vykdomasis dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu, o vykdomojoje byloje atspausdinta popierinė šio rašto versija, kuri yra be parašo ir antspaudo. Taigi, aukščiau nurodyti teismo motyvai ir teisės aktų analizė paneigia pareiškėjos atskirojo skundo argumentą, kad vykdomasis raštas išduotas be parašo ir antspaudo.
 1. Atskirasis skundas grindžiamas argumentu, kad antstolė V. Š. skolos sumą - 736,13 Eur - išieško iš S. S. senatvės pensijos vadovaudamasi CPK 611, 733-743 straipsniais. Apeliantės teigimu, šie civilinio kodekso straipsniai yra taikomi areštuotam turtui, o apeliantės turtas nėra areštuotas, antstolė neturi jokios teismo nutarties ar nutarimo, kuriuo remiantis būtų galėjusi taikyti areštą S. S. turtui.
 1. Pažymėtina, kad apeliantės nurodomas CPK 611 straipsnis reglamentuoja vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarką, o CPK 733-743 straipsniai numato išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų pajamų tvarką. Minėtomis teisės normomis antstolė V. Š. vadovavosi priimdama 2017-04-06 patvarkymą dėl skolos išieškojimo, priverstinį skolos išieškojimą nukreipdama į VSDFV Šiaulių skyriuje gaunamą S. S. senatvės pensiją (v. b. 29 b. l.). Apeliantė nepagrįstai teigia, kad CPK 611, 733-743 straipsniai taikomi areštuojant skolininko turtą, nes skolininko turto areštą reglamentuoja CPK 675-690 straipsnių normos. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantės S. S. turtas nėra areštuotas, tai pripažįsta ir pati apeliantė, atskirajame skunde nurodydama, jog apeliantės turtas nėra areštuotas, antstolė neturi jokios teismo nutarties ar nutarimo, kuriuo remiantis būtų galėjusi taikyti areštą S. S. turtui.
 1. Atskirasis skundas grindžiamas argumentu, kad antstolė V. Š. teismui pateikė melagingą informaciją apie išieškotos skolos dydį, nurodydama, jog yra išieškota tik 69,41 Eur suma, nors faktiškai per laikotarpį nuo 2017 m. gegužės mėnesio iki 2017 m. rugsėjo mėnesio yra išskaičiuota 347,05 Eur suma.
 1. Pažymėtina, kad antstolė V. Š. atsiliepime į pareiškėjos S. S. atskirąjį skundą nurodė, jog nuo 2017 m. gegužės mėnesio yra praėję jau 4 mėnesiai (atsiliepimas rašytas 2017-10-05), ir į antstolės depozitinę sąskaitą per šį laikotarpį VSDFV Šiaulių skyrius pervedė 5 įmokas po 69,41 Eur, iš viso 347,05 Eur. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad antstolė V. Š. pateikė teisingą informaciją apie išieškotos skolos dydį, tik paprasčiausiai skiriasi antstolės ir pareiškėjos nurodomi laikotarpiai.
 1. Atskirąjį skundą apeliantė grindžia argumentu, kad CPK 510 straipsnis nenumato, jog skundas dėl antstolio veiksmų būtų siunčiamas apygardos teismui, todėl apeliantė prašo nebevilkinti teisminio proceso, o priimti nutartį, įpareigojančią antstolę panaikinti padarytas klaidas ir nebeleisti antstolei piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis.
 1. Apeliantė nepagrįstai vadovaujasi CPK 510 straipsnio norma, nurodydama, jog ši teisės norma nenumato skundo nagrinėjimo apygardos teisme. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo tvarką apeliacine tvarka numato CPK 301 straipsnio nuostatos, kurios numato, kad apeliacine tvarka gali būti skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai ir nutartys, išskyrus šiame kodekse numatytus atvejus (CPK 301 straipsnio 1 dalis). Bylas pagal apeliacinius (atskiruosius skundus) dėl neįsiteisėjusio teismo sprendimo, nutarties nagrinėja apygardų teismai (301 straipsnio 3 dalis). Vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, aukščiau nurodytas apeliantės atskirojo skundo argumentas laikytinas nepagrįstu.
 1. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, vadovavosi aktualia kasacinio teismo praktika, todėl priėmė teisiškai pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti remiantis apeliantės atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

14Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai