Byla T-820-957/2014
Dėl priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio priverstinio gydymo termino pratęsimo R. J., asmens kodas (duomenys neskelbtini) nuolatinai gyvenančiam (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus Kursevičius, sekretoriaujant Evelinai Vėgelytei, dalyvaujant prokurorui Žanetai Žalėnaitei, asmens, kuriam pritaikytos priverčiamosios medicinos priemonės – R. J., gynėjui advokatui Valdui Burneikiui, Prūdiškių socialinės globos namų socialiniam darbuotojui I. J., VšĮ „Naujininkų poliklinika“ atstovei Rūtai Fabijonavičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs VšĮ „Naujininkų poliklinika“ teikimą dėl priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio priverstinio gydymo termino pratęsimo R. J., asmens kodas ( - ) nuolatinai gyvenančiam ( - ),

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 1997 m. balandžio 30 d. nutartimi R. J. pripažintas padariusiu baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (1961 m. redakcija) 105 straipsnio 1 punkte ir jam buvo paskirta priverstinio pobūdžio medicininė priemonė – atidavimas į psichiatrijos ligoninę bendro stebėjimo sąlygomis. Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 1997 m. spalio 28 d. nutartimi priverstinio pobūdžio medicininė priemonė buvo pakeista, paskiriant priverstinį gydymą sustiprinto stebėjimo sąlygomis Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje. Panevėžio apygardos teismo 2003 m. vasario 19 d. nutartimi R. J. vėl pakeista priverstinio pobūdžio medicininės priemonės rūšis - pritaikytas atidavimas į psichiatrijos ligoninę bendro stebėjimo sąlygomis. Rokiškio rajono teismo nutartimis priverčiamosios medicinos priemonės taikymas buvo tęsiamas, kol Rokiškio rajono apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi taikomos priverčiamosios medicinos priemonės pobūdis pakeistas į ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis. Vykdant 2012 m. liepos 25 d. Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo nutartį, R. J. toliau taikoma priverstinio pobūdžio medicininė priemonė – ambulatorinis stebėjimas pirminės sveikatos priežiūros sąlygomis. Pastaroji priverstinio pobūdžio medicininė priemonė pratęstina kas puse metų.

3VšĮ Naujininkų poliklinika teikimu prašo pratęsti R. J. priverstinio pobūdžio medicininių priemonių taikymą.

4Teikime nurodoma, kad įvertinus turimus objektyvius duomenis, R. J. serga lėtine psichine liga – šizofrenija, paranoidine forma, klinikoje stabilus, šizofrenijos proceso eigoje susiformavęs asmenybės defektas emocijų, valios sferoje. Todėl VšĮ „Naujininkų poliklinika“ komisija mano, kad R. J. pavojingumas visuomenei nėra išnykęs.

5Teismo posėdyje prokuroras ir VšĮ „Naujininkų poliklinika“ atstovė prašė teikimą tenkinti.

6Prūdiškių socialinės globos namų socialinė darbuotoja I. J. paaiškino, kad R. J. globos namuose elgiasi gerai, tačiau yra išlikę požymių, kad jis dar pavojingas visuomenei, todėl prašė teikimą tenkinti.

7R. J. gynėjas advokatas V. Burneikis teismo posėdyje pirmiau išsakytoms nuomonėms neprieštaravo.

8Priverčiamosios medicinos priemonės taikymas tęstinas.

9Iš teismui pateikto 2014 m. spalio 17 d. VšĮ „Naujininkų poliklinika“ ambulatorinio priverstinio gydymo akto matyti, kad R. J. psichinė liga – šizofrenija, diagnozuota 1985 m. Jis daug kartų gydytas psichiatriniuose stacionaruose. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 1993 m. vasario 11 d. sprendimu jis pripažintas neveiksniu. Globėja buvo paskirta jo motina, kurią jis 1996 m. iš liguistų pergyvenimų nužudė. Nuo 2011 m. spalio 3 d. gyvena ( - ). R. J. nustatytas 35 procentų darbingumo lygis neterminuotai. Paskutinius šešis mėnesius pacientas stebimas medicinos ir personalo darbuotojų, fiksuojami jo sveikatos būklės pasikeitimai ir elgesys. Pacientas periodiškai apžiūrimas psichiatro, dalyvauja globos namų užimtumo veikloje, bendrauja su kitais gyventojais ir darbuotojais, laikosi vidaus tvarkos taisyklių. Vengia kalbėti apie padarytą nusikaltimą (aiškina nenorintis sugadinti nuomonės apie save). Psichologo išvadoje nurodoma, jog R. J. dėmesio koncentracija netolygi. Trumpalaikė atmintis klinikinės normos ribose, bet silpna ilgalaikė atmintis. Mąstymas konkretus, stokojantis adekvatumo, nuoseklumo. Asmenybė primityvi, ženklus defektas. Ryški vidinė įtampa. Tikėtina, kad išgyvenamas nesaugumas, slopinamas priešiškumas. Impulsų emocijų kontrolė nepakankama. Ryškūs šizofreninio pobūdžio mąstymo, emocijų, motyvacinės sferos, asmenybės pakitimai. Įvertinusi psichologinį tyrimą, VŠĮ „Naujininkų poliklinika“ Psichikos sveikatos centro komisija prašo tęsti medicinos priemonių taikymą R. J..

10Teismas, įvertinęs pirmiau minėtus duomenis, daro išvadą, kad yra pagrindas pratęsti R. J. priverčiamosios medicininės priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, taikymą.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 440 straipsniu,

Nutarė

12Pratęsti R. J. priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis – taikymą.

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai