Byla I-1064-624/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rositos Patackienės ir Irenos Paulauskienės, dalyvaujant atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovei Viktorui Ostrovnojui, nedalyvaujant pareiškėjui T. V. K. ir jo atstovei advokatei Astai Astrauskienei, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo T. V. K. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas T. V. K. kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašo panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir MD prie VRM) ( - ) sprendimą Nr. ( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) Respublikos piliečiui T. V. K. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - ) Respubliką“ ir įpareigoti MD prie VRM išnagrinėti jo prašymą iš naujo (b. l. 1-4).

3Pareiškėjas ir jo atstovė į teismo posėdį neatvyko. Pareiškėjo atstovei apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta atidedant ankstesnį teismo posėdį, o pareiškėjui T. V. K., kuris nepranešė apie procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą, teismo šaukimas laikomas įteiktu vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 77 str. 1 d. nuostata.

4Pateiktame atsiliepime atsakovas MD prie VRM prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 15-17).

5Teismo posėdyje atsakovo atstovas dėl skundo palikimo nenagrinėtu prašė spręsti teismo nuožiūra.

6Skundas paliekamas nenagrinėtu.

7Teismas 2012-12-18 nutartimi pripažino pareiškėjo T. V. K. dalyvavimą 2013-01-21 teismo posėdyje būtinu (b. l. 29). Teismo šaukimas pareiškėjui buvo siunčiamas jo skunde nurodytu adresu į Užsieniečių registracijos centrą, esantį Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių rajonas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro Štabo tyrimo skyrius 2013-01-07 raštu Nr. (21/26)-7K-46 informavo, kad T. V. K. šaukimo įteikti negali, kadangi T. V. K. iš Užsieniečių registracijos centro 2012-12-14 pasišalino ir nesugrįžo (b. l. 33). Pareiškėjas, kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, Lietuvos Respublikoje pastovios gyvenamosios vietos neturi, jo buvimo vieta nežinoma, apie adreso pasikeitimą teismui nepranešė.

8Pažymėtina, kad teismas negalėjo apie 2013-01-21 teismo posėdį paskelbti viešo paskelbimo būdu, kadangi administracinė byla nagrinėjama uždarame teismo posėdyje ir skelbti pareiškėjo – vardo ir pavardės – duomenų nėra galima (b. l. 11-12).

9Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 5 d. nustatyta, kad teismas skundą (prašymą) palieka nenagrinėtą, jeigu į posėdį neatvyko pareiškėjas, o teismas nelaiko esant galima išspręsti bylą pagal esančią byloje medžiagą.

10Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, pirminė pareiškėjo apklausa buvo atlikta 2012-09-13. Pareiškėjas skunde nurodo, kad nors apklausa ir buvo vykdoma dalyvaujant vertėjui, jis akivaizdžiai nesuprato, kad turi paaiškinti visas aplinkybes dėl išvykimo iš savo kilmės valstybės ir nurodyti koks pavojus jam gresia, jei būtų grąžintas į savo kilmės valstybę. Kadangi skunde teigiama, kad pareiškėjo apklausa buvo netiksli, neinformatyvi, minėti teiginiai galėtų būti pašalinti tik betarpiškai apklausiant pareiškėją T. V. K. teismo posėdyje, pagal esančią byloje esančią medžiagą, netgi teismo posėdyje dalyvaujant pareiškėjo atstovui, kuriam nėra žinomos minėtos faktinės aplinkybės, teismas tai padaryti negali.

11Atsižvelgiant į tai, kad teismo 2012-12-18 nutartimi pareiškėjo dalyvavimas 2013-01-21 teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu, jam neatvykus į teismo posėdį, skundas paliekamas nenagrinėtas.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 d. 5 p., 104-106 str., 149 str.,

Nutarė

13Pareiškėjo T. V. K. skundą palikti nenagrinėtą.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai