Byla 2K-46/2013
Dėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 28 d. nuosprendžio, kuriuo panaikintas Raseinių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. nuosprendis ir priimtas naujas nuosprendis, kuriuo I. K. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 201 straipsnio 1 dalį išteisintas, neįrodžius, kad jis padarė nusikalstamą veiką

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vytauto Masioko, Jono Prapiesčio ir pranešėjo Gintaro Godos,

2sekretoriaujant Gražinai Pavlenko,

3dalyvaujant prokurorei Vitalijai Songailienei,

4išteisintojo gynėjui advokatui Stasiui Zabitai,

5teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojos Alfredos Sabaliauskienės kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 28 d. nuosprendžio, kuriuo panaikintas Raseinių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. nuosprendis ir priimtas naujas nuosprendis, kuriuo I. K. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 201 straipsnio 1 dalį išteisintas, neįrodžius, kad jis padarė nusikalstamą veiką.

6Raseinių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. nuosprendžiu I. K. buvo nuteistas pagal BK 201 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 dalimis, ši bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su bausme, paskirta Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. nuosprendžiu, ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas vieneriems metams devyniems mėnesiams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose. Iš I. K. priteista valstybei 12,74 Lt proceso išlaidoms atlyginti.

7Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo G. Godos pranešimą, prokurorės, prašiusios skundą tenkinti, gynėjo, prašiusi skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

8I. K. buvo kaltinamas ir pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nuteistas pagal BK 201 straipsnio 1 dalį už tai, kad 2011 m. spalio mėn. pabaigoje, tyrimo metu nenustatytą dieną, miške, esančiame ( - ), pasigamino ir iki 2011 m. spalio 27 d. laikė aparatą namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, kol jį rado ir paėmė Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnai.

9Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija konstatavo, kad apylinkės teismo nuosprendis yra nepagrįstas ir priimtas netinkamai įvertinus byloje esančius įrodymus bei nesivadovavus in dubio pro reo principu. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, jog baudžiamojoje byloje nepakanka įrodymų, patvirtinančių I. K. kaltę padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką. Skundžiamame nuosprendyje nurodyta, kad byloje nustatyta tik tai, jog I. K. įvykio metu buvo įvykio vietoje, vaikščiojo prie ten buvusio aparato, skirto naminei degtinei gaminti, su kibiru iš šalia esančio griovio pylė vandenį į ten buvusią statinę, po kita metaline talpykla buvo užkūręs ugnį. Nė vienas byloje apklaustas liudytojas nenurodė matęs I. K. konstruojant ar kitaip gaminant naminei degtinei gaminti skirtą aparatą ir byloje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad minėtas aparatas priklauso būtent I. K..

10Kasaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 28 d. nuosprendį ir palikti galioti Raseinių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. nuosprendį be pakeitimų. Prokurorė teigia, kad apygardos teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą (BK 201 straipsnio 1 dalį) ir pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 20 straipsnio reikalavimus.

11Skunde, aptardama I. K. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, teisiamajame posėdyje ir apeliacinės instancijos teisme, prokurorė teigia, kad šie parodymai yra prieštaringi ir paneigti apygardos teisme. Be to, skundžiamame nuosprendyje konstatuota, kad liudytojų P. G., A. Ka. ir A. K. parodymai yra nuoseklūs ir iš esmės vienodi. Todėl prokurorė ginčija apeliacinės instancijos teismo išvadas, kad bylos liudytojai nenurodė matę, kad I. K. būtų konstravęs ar kitaip gaminęs naminei degtinei gaminti skirtą aparatą, kad šis aparatas priklauso I. K., ir kad nepaneigta jo versija apie tai, jog jis šį aparatą rado. Kasatorės nuomone, skundžiamame nuosprendyje nepagrįstai teigiama, kad byloje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog I. K. pasigamino ir laikė minėtą aparatą. Be to, apeliacinės instancijos teismas liudytojų P. G., A. Ka. ir A. K. nurodytas aplinkybes, kad, sulaikant I. K., šis prisipažino norėjęs išsivirti sau naminės degtinės, aiškino, koks tai aparatas ir kaip verdama naminė degtinė, siūlė susitarti, nepagrįstai laikė nepakankamais įrodymais pagrįsti I. K. kaltę.

12Prokurorė, nurodydama BK 201 straipsnio 1 dalies dispoziciją, teigia, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino šios nusikalstamos veikos požymius, tai lėmė netinkamą baudžiamojo įstatymo taikymą. Kasatorė pažymi, kad apyvartoje uždrausto daikto laikymui pripažinti nėra būtina sąlyga to daikto priklausymas asmeniui, t. y., kad asmuo tokį daiktą yra įgijęs ar jį pasigaminęs. Aparato namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti laikymu pripažintinas jo buvimas kaltininko žinioje nepriklausomai nuo jo turėjimo laiko trukmės ar buvimo vietos. Juo labiau kad apygardos teismas nustatė, jog I. K. aptariamu aparatu naudojosi (pylė į statinę vandenį ir kūreno ugnį). Prokurorės nuomone, tai patvirtina šio aparato buvimą jo (I. K.) žinioje.

13Apeliacinės instancijos teismas pažeidė ir BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, nes išsamiai neišnagrinėjo nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių, įrodymus vertino atskirai, nešališkai neišnagrinėjo bylą bei priėmė neteisingą sprendimą. Skundžiamame nuosprendyje nepagrįstai nevertinti liudytojų P. G. ir A. Ka. parodymai apie I. K. veiksmus iki jo sulaikymo, liudytojo A. K. bei ikiteisminio tyrimo metu duotų liudytojo K. R. parodymai, įvykio vietos apžiūros metu užfiksuoti duomenys (I. K. automobilio bagažinėje rasta 220 l talpos tuščia plastikinė talpykla ir ant sėdynės plastikiniame maiše nupjautos juodos plastikinės statinės viršutinė dalis, aparato radimo vietoje po metaline talpykla degė ugnis).

14Prokurorė, nurodydama ankstesnį I. K. teistumą, pažymėdama policijos pareigūnų nustatytas aplinkybes I. K. išvykus iš įvykio vietos, jo turėtas priemones ir jo atliktus veiksmus prieš jį sulaikant, teigia, kad jo sistemingas buvimas atokioje vietoje ir prie aparato (jo dalių) namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, patvirtina, kad jis ėmėsi veiksmų pasigaminti stiprų namų gamybos alkoholinį gėrimą ir šį gamino, tuo tikslu jis pasigamino aparatą, kurio atskiras detales sujungė iki jo sulaikymo, atskiras aparato detales bei surinktą aparatą turėjo savo žinioje iki neteisėto namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimo pradžios bei pradėjo gaminimo procesą (pradėjus ugnimi šildyti metalinę talpyklą su vandeniu). Tuoj po sulaikymo I. K. nurodytos aplinkybės taip pat yra svarbūs duomenys, patvirtinantys (ar paneigiantys) jo kaltę, ir šioje dalyje liudytojų duoti parodymai negali būti laikomi išskirtiniais ar mažiau patikimais nei kitų liudytojų duoti parodymai. Apygardos teismas nepagrįstai vertino kaip nepaneigtą I. K. nurodytą versiją, kad jis minėtą aparatą rado pjaudamas malkas, nes tokia išvada prieštarauja byloje surinktiems įrodymams ir nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Be to, įvykio vietos nuotraukose užfiksuota, kad anksčiau minėta plastikinė talpykla užima visą I. K. automobilio bagažinę, todėl malkos į automobilio bagažinę netilptų, o priemonė malkoms pjauti apžiūrint įvykio vietą ir automobilį nebuvo rasta. Reziumuodama prokurorė teigia, kad apylinkės teismo išvados, jog I. K. pasigamino aparatą namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti ir jį laikė, yra teisingos, taip pat teisinga I. K. įvykdytos nusikalstamos veikos kvalifikacija, o jo parodymai turi būti vertinami tik kaip jo pasirinkta gynybine pozicija.

15Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies, byla dėl padarytų esminių BPK pažeidimų perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

16Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiui, kuriuo yra naikinamas pirmosios instancijos teismo nuosprendis ir vadovaujantis BPK 326 straipsnio 4 dalimi, 329 straipsniu priimamas naujas nuosprendis, keliami tokie pat turinio ir formos reikalavimai kaip ir pirmosios instancijos teismo baigiamajam aktui. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis turi būti paremtas išsamiu bylos aplinkybių nustatymu, jame turi būti analizuojami visi bylos įrodymai, turi būti daromos aiškios, neprieštaringos, nustatytas bylos faktines aplinkybes atitinkančios išvados. Nagrinėjamoje byloje šių reikalavimų nesilaikyta.

17Apeliacinės instancijos teismas darė išvadas, kad byloje nustatyta, jog I. K. buvo įvykio vietoje, vaikščiojo prie ten buvusio aparato, skirto naminei degtinei gaminti, su kibiru iš šalia esančio griovio pylė vandenį į ten buvusią statinę, po kita metaline talpykla buvo užkūręs ugnį, tačiau šių I. K. veiksmų nevertino kaip BK 201 straipsnyje numatytų nusikalstamų veikų. Apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad nustatyti I. K. veiksmai dėl įrodymų nepakankamumo (įrodymų nebuvimo apie kitus I. K. veiksmus) ir visų nagrinėjant bylą nepašalintų abejonių vertinimo kaltinamojo naudai negali būti pripažinti kaltinamajame akte nurodytomis nusikalstamomis veikomis. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nemanė, jog nustatyti I. K. veiksmai gali būti kvalifikuojami kaip kitos veikos, už kurias BK 201 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė. Tokios apeliacinės instancijos teismo išvados nelaikytinos nuosekliomis ir logiškomis.

18Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu I. K. nuteistas už dviejų savarankiškų veikų padarymą - aparato namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti pagaminimą ir tokio aparato laikymą. Kiekvienos šių veikų padarymas turi būti įrodinėjamas atskirai. Paprastai tokio aparato pagaminimas vėliau perauga į kitą veiką – aparato laikymą. Vis dėlto už aparato laikymą atsakomybėn gali būti patrauktas ne tik tas asmuo, kuris laikomą aparatą pagamino. Darant išvadą, kad neįrodytas aparato namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti gaminimo faktas, kartu nebūtinai turi būti daroma išvada, kad neįrodyta ir kita veika - aparato laikymas.

19Sutiktina su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad pagal byloje ištirtus įrodymus nėra pagrindo konstatuoti, jog būtent I. K. pagamino surastą aparatą namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti. Atskirų aparato detalių sujungimas paprastai neturėtų būti pripažįstamas tokio aparato pagaminimu. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismo išvados, kuriomis yra paneigtas kitos BK 201 straipsnio 1 dalyje numatyta veikos - aparato namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti laikymo – padarymas laikytinos nenuosekliomis. Pagal apeliacinės instancijos teismo išdėstytus argumentus („nėra objektyvių duomenų, kad minėtas aparatas priklauso būtent I. K.“, „nepaneigta nuteistojo I. K. versija, kad jis aparatą, skirtą naminei degtinei gaminti, rado“) galima spręsti, kad, apeliacinės instancijos teismo nuomone, laikymo konstatavimas galimas tik nustačius, kaip aparatas atsidūrė pas asmenį, kuris tuo aparatu naudojasi, tačiau toks laikymo požymio aiškinimas neatitinka iš BK 201 straipsnio 1 dalies dispozicijos, kurioje laikymo požymis nesusietas su kokiomis nors sąlygomis. Aparato suradimas savaime nereiškia, kad surastas aparatas negali būti laikomas. Nenustatymas, kam aparatas priklauso, irgi nėra pakankamas pagrindas nuspręsti, kad aparatu besinaudojantis asmuo negali būti pripažintas laikęs tokį aparatą.

20Pirmosios instancijos teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, be kitų duomenų, grįstas ir liudytojų parodymais, kuriuose, be kitos reikšmingos bylai informacijos, yra ir duomenys apie I. K. elgesį iš karto po sulaikymo. Iš apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio turinio matyti, kad ir šiuo nuosprendžiu patikimais pripažinti (nuosprendyje nevertinti kritiškai, laikyti nuosekliais ir vienodais) visų liudytojų - policijos pareigūnų parodymai, įskaitant ir jų parodymų dalį apie I. K. iš karto po sulaikymo įvykio vietoje duotus paaiškinimus, išsakytus pasiūlymus. Vis dėlto apeliacinės instancijos teismas šiuos parodymus, kaip ir kitus įrodymus, išsamiau jų neanalizavęs, nevertinęs kartu su visais įrodymais, laikė nepakankamais I. K. kaltės įrodymais. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis motyvuotas ir teiginiu, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis. Iš tikrųjų teismų praktikoje yra ne kartą konstatuota, kad prielaidomis apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas, kad nepašalintos abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai. Kartu pažymėtina ir tai, kad ne kiekvienu atveju, kai kaltinamasis nepripažįsta savo kaltės, kai pateikia įvairias gynybines versijas, gali būti daroma išvada, jog byloje yra nepašalintų ir kaltinamojo naudai vertintinų abejonių. Išvada apie nepašalintas abejones, tik apie prielaidomis grindžiamą kaltinimą, gali būti daromos tik prieš tai išnaudojus visas įrodinėjimo priemones ir atlikus išsamią byloje surinktų įrodymų analizę. Kasacine tvarka apskųstame apeliacines instancijos teismo nuosprendyje apsiribota įrodymų išvardijamu, tačiau išsamūs įrodymų vertinimo motyvai nėra pateikti.

21Dėl nurodytų priežasčių laikytina, kad apeliacinės instancijos teismas padarė BPK 20, 305, 331 straipsnių pažeidimus.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

23Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 28 d. nuosprendį panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant Gražinai Pavlenko,... 3. dalyvaujant prokurorei Vitalijai Songailienei,... 4. išteisintojo gynėjui advokatui Stasiui Zabitai,... 5. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 6. Raseinių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. nuosprendžiu I. K.... 7. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo G. Godos pranešimą, prokurorės,... 8. I. K. buvo kaltinamas ir pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nuteistas... 9. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija... 10. Kasaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro... 11. Skunde, aptardama I. K. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu,... 12. Prokurorė, nurodydama BK 201 straipsnio 1 dalies dispoziciją, teigia, kad... 13. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė ir BPK 20 straipsnio 5 dalies... 14. Prokurorė, nurodydama ankstesnį I. K. teistumą, pažymėdama policijos... 15. Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies, byla dėl padarytų esminių BPK... 16. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiui, kuriuo yra naikinamas pirmosios... 17. Apeliacinės instancijos teismas darė išvadas, kad byloje nustatyta, jog I.... 18. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu I. K. nuteistas už dviejų... 19. Sutiktina su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad pagal byloje... 20. Pirmosios instancijos teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, be kitų... 21. Dėl nurodytų priežasčių laikytina, kad apeliacinės instancijos teismas... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 23. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos...