Byla I-6794-168/2013
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies atstovauja valstybės institucijos, mokėjusios darbo užmokestį

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Sušinskienė, susipažinusi su D. K. skundu,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013-10-03 gautas D. K. skundas, kuriame jis prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, 1 073,78 Lt neišmokėtą darbo užmokesčio dalį.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad skundą atsisakoma priimti, kai byla nepriskirtina tam teismui.

5Pareiškėjas atsakove nurodė Lietuvos valstybę, atstovaujamą Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, ir siekia, kad būtų išmokėta darbo užmokesčio dalis, susidariusi laikotarpiu nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30. Kaip matyti iš pareiškėjo skundo ir pateiktų priedų, jis dirba Visagino priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje, taigi, jam darbo užmokestį mokėjo Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

6Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010-07-07 nutarimo Nr. 992, Lietuvos valstybei (Vyriausybei) bylose dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies atstovauja valstybės institucijos, mokėjusios darbo užmokestį.

7Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnį skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Šiuo atveju atsakovo Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos buveinė yra Dūkšto kel. 19, Karlų k., Visagino sav. Taigi, byla, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 straipsniu, priskirtina Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

8Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, byla priskirtina Panevėžio apygardos administraciniam teismui, todėl pareiškėjo skundą atsisakytina priimti.

9Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 105–106 straipsniais, 149 straipsniu,

Nutarė

10Atsisakyti priimti D. K. skundą, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai.

11Išaiškinti D. K., kad jis turi teisę paduoti skundą Panevėžio apygardos administraciniam teismui pagal atsakovo buveinę.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai