Byla e2-9054-872/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei Anželai Batiuškovai dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad 2012-11-21 tarp ieškovo, valdančio sistemą Vivus.lt, ir atsakovės buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu atsakovei ieškovas suteikė 72,41 Eur dydžio paskolą. Paskolos sutarties terminas – 24 mėnesiai, atsakovė turėjo paskolą grąžinti iki 2015-01-21. Ieškovas pažymi, kad paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovei buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus trims mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos, t.y. nuo 2013-02-21. Vadovaujantis sutarties 2.10 punktu, 2013-01-11, gavus atsakovės prašymą padidinti paskolos sumą, ieškovas atsakovei papildomai paskolino 43,44 Eur sumą, 2013-01-12 – 28,96 Eur, 2013-02-21 – 28,96 Eur sumas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos, ji privalo mokėti paskolos davėjui sutartines palūkanas, kurios už laikotarpį nuo 2013-04-14 iki 2014-05-06 sudaro 291,96 Eur. Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 173,77 Eur skolos, 34,60 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 291,96 Eur palūkanų už naudojimąsi suteiktu kreditu po sutarties įvykdymo termino praleidimo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinys teisme priimtas 2016 m. sausio 28 d. A. A. Batiuškovai apie ieškinio priėmimą teisme pranešta viešo paskelbimo būdu (Civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalis). Pranešime išaiškinta atsakovės pareiga pateikti atsiliepimą į ieškinį bei atsiliepimo nepateikimo pasekmės, nustatytas keturiolikos dienų terminas šiam procesiniam veiksmui atlikti. Atsakovė įstatymo nustatyta tvarka atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui, byloje priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2012-11-21 tarp ieškovo UAB „4finance“, valdančio sistemą Vivus.lt, ir atsakovės Anželos Batiuškovos buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovei ieškovas suteikė 72,41 Eur dydžio paskolą 24 dienų terminui. Atsakovė paskolą privalėjo grąžinti iki 2015-01-21. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu, 2013-01-11 atsakovė pateikė prašymą dėl papildomos 43,44 kredito sumos suteikimo, 2013-01-12 – 28,96 Eur, 2013-02-21 – 28,96 Eur. Ieškovo teigimu, atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu paskolos bei palūkanų negrąžino, todėl ieškovas 2013-04-13 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį. Atsakovė liko skolingas 173,77 Eur negrąžintos paskolos, 34,60 Eur palūkanų už naudojimąsi paskolos suma, 291,96 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2013-04-14 iki 2014-05-06, apskaičiuotų taikant 119,30 proc. metinę palūkanų normą, skaičiuojant nuo negrąžintos paskolos sumos už pradelstas sumokėti dienas (Sutarties Bendrosios dalies 7.1 p.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu (CPK 178 straipsnis).

7Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Vadovaujantis CK 6.881 straipsnio 1 dalimi, kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis, iš jos priteistina 173,77 Eur paskolos ir 34,60 Eur palūkanų už naudojimąsi paskolos suma, iš viso 208,37 Eur.

8Ieškovas prašo priteisti sutartines palūkanas, kurios yra paskaičiuotos taikant sutartyje numatytą bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą – 119,30 proc. Ieškovo paskaičiavimu, palūkanos už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo sudaro 291,96 Eur. Savo reikalavimą ieškovas grindžia Vartojimo kredito sutarties 4.1., 7.1. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Palūkanų, kaip ir netesybų, mažinimo pagrindai yra įtvirtinti įstatyme. CK 6.37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Šalių susitarimo dėl palūkanų dydžio nebuvimas yra pagrindas taikyti įstatymų nustatytą palūkanų dydį. Šios nuostatos reiškia, kad, pirma, teismas gali mažinti tik susitarimu nustatytas didesnes negu įstatymines palūkanas, antra, sutartinės palūkanos mažinamos tik esant dviem pagrindams: kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja įstatymams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis) arba kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis, 1.5 straipsnis). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju, ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Remiantis tuo, kas išdėstyta bei vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika, sutartimi šalių sulygta (Sutarties 4.1., 7.1. punktais) 119,30 procentų dydžio metinė palūkanų norma yra laikytina aiškiai per didele. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, metinė palūkanų norma mažintina iki 60 procentų. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės priteistina 146,84 Eur palūkanos (291,96 Eur / 119,30 x 60), kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų priteisimo laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas (CK 6.71 straipsnis, 6.72 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis).

9CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog terminą įvykdyti praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pagal CK 6. 37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 5 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškovui iš atsakovės, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis 2 dalis). Teismas patenkino 71 procento ieškovo reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 10,64 Eur žyminio mokesčio.

11Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (2,45 Eur), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 (nauja redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta minimali 3 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

12Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „4finance“, į.k. 301881644, iš atsakovės Anželos Batiuškovos , a.k. ( - ) 208,37 Eur skolos, 146,84 Eur palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-01-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 10,64 Eur bylinėjimosi išlaidų.

15Ieškinį kitoje dalyje atmesti.

16Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai