Byla 2SP-7444-832/2018
Dėl skolos ir delspinigių apmokėjimo tvarkos patvirtinimo

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjas Mindaugas Klemenis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Alsa“ ir D. M. prašymą patvirtinti taikos sutartį dėl skolos ir delspinigių apmokėjimo tvarkos patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

42018 m. lapkričio 29 d. teisme gautas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Alsa“ ir D. M. prašymas patvirtinti taikos sutartį dėl skolos ir delspinigių apmokėjimo tvarkos patvirtinimo. Prašyme šalys nurodė, kad D. M. įsipareigoja dalimis apmokėti skolą ir delspinigius, tai yra 79548,95 Eur iki 2019 m. kovo 29 d. Šalys patvirtino, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo pasekmės, ir prašo taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka.

5Prašymas tenkintinas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Nagrinėjamu atveju, pateikta taikos sutartis atitinka minėto straipsnio nuostatas, t. y. dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra išreikšta abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama, šalims žinomos taikos sutarties sudarymo procesinės pasekmės, todėl taikos sutartis tvirtintina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579-582 straipsniai, CK 6.983 – 6.986 straipsniai).

6Šalims išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983, 6985 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292, 579–582 straipsniais, teismas

Nutarė

7Prašymą patenkinti.

8Patvirtinti pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Alsa“, j. a. k. 166543364, ir D. M., a. k. ( - ) taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

9„Skolininkas D. M., asmens kodas - ( - ) adresas ( - ) (toliau - „Skolininkas“), iš vienos pusės, ir Kreditorius UAB „Alsa“, įmonės kodas 166543364, adresas - Gamyklos g. 33a, LT-89110 Mažeikiai, atstovaujama direktoriaus V. U., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau -„Kreditorius“), iš kitos pusės, toliau Skolininkas ir Kreditorius kartu vadinami „Šalimis“.

101. Šia sutartimi Šalys patvirtina, kad atsiskaitant pagal sutartą tvarką Skolininkas turi pareigą sumokėti Kreditoriui 75760,91 Eur skolą ir 3788,04 Eur delspinigius, viso: 79548,95 Eur (septyniasdešimt devynis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 95 ct).

112. Skolininkas sutinka grąžinti Kreditoriui 79548,95 Eur iki 2019 m. kovo 29 d. tokia tvarka:

122.1. iki 2019 m. sausio 30 d. – 20000,00 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų);

132.2. iki 2019 m. vasario 28 d. – 20000,00 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų);

142.3. iki 2019 m. kovo 29 d. – 39548,95 Eur (trisdešimt devynis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 95 ct).

153. Mokėjimai turi būti atlikti į Kreditoriaus sąskaitą, a. s. Nr. ( - ), esančią banke „Luminor“ arba grynais pinigais į Kreditoriaus kasą. Abipusiu sutarimu atsiskaitymas gali vykti prekėmis arba produkcija įskaitant priešpriešinius reikalavimus.

164. Kreditorius sutinka su skolos grąžinimo tvarka ir terminais.

175. Šalys susitaria, kad taikos sutarties 2 punkte numatyta skolos gražinimo tvarka ir terminai yra esminės sutarties sąlygos.

186. Skolininkas, pažeidęs šios sutarties 2 punkte nustatytus mokėjimo terminus, įsipareigoja Kreditoriui sumokėti 800,00 Eur (aštuonių šimtų eurų) dydžio baudą ir 8 procentų metines palūkanas, skaičiuojant nuo visos likusios nesumokėtos skolos sumos iki visiško atsiskaitymo dienos.

197. Tuo atveju, jeigu Skolininkas nevykdo ar vėluoja įvykdyti šios sutarties 2 punktą (bet kurį iš 2.1. - 2.3. papunkčių), Kreditorius be atskiro perspėjimo Skolininkui įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl visos šios sutarties 2 punkte nurodytos ir nesumokėtos skolos sumos ir šios sutarties 6 punkte nurodytos baudos bei palūkanų išieškojimo.

208. Sudaroma taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems poįstatyminiams teisės aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymo saugomų interesų.

219. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės, Civilinio kodekso 6.985 straipsnio (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas), Civilinio proceso kodekso 584 straipsnio 1 dalies 4 punkto (vykdytini dokumentai yra teismo patvirtintos taikos sutartys) turinys, - vadovaudamiesi Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriaus nuostatomis, Šalys prašo patvirtinti šią taikos sutartį rašytinio proceso tvarka.

2210. Ši taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną – sutarties šalims, vieną teismui taikos sutarties patvirtinimui.“

23Ši teismo nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjas Mindaugas Klemenis,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. 2018 m. lapkričio 29 d. teisme gautas uždarosios akcinės bendrovės (toliau... 5. Prašymas tenkintinas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK)... 6. Šalims išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi... 7. Prašymą patenkinti.... 8. Patvirtinti pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Alsa“, j. a. k.... 9. „Skolininkas D. M., asmens kodas - ( - ) adresas ( - ) (toliau -... 10. 1. Šia sutartimi Šalys patvirtina, kad atsiskaitant pagal sutartą tvarką... 11. 2. Skolininkas sutinka grąžinti Kreditoriui 79548,95 Eur iki 2019 m. kovo 29... 12. 2.1. iki 2019 m. sausio 30 d. – 20000,00 Eur (dvidešimt tūkstančių... 13. 2.2. iki 2019 m. vasario 28 d. – 20000,00 Eur (dvidešimt tūkstančių... 14. 2.3. iki 2019 m. kovo 29 d. – 39548,95 Eur (trisdešimt devynis tūkstančius... 15. 3. Mokėjimai turi būti atlikti į Kreditoriaus sąskaitą, a. s. Nr. ( - ),... 16. 4. Kreditorius sutinka su skolos grąžinimo tvarka ir terminais.... 17. 5. Šalys susitaria, kad taikos sutarties 2 punkte numatyta skolos gražinimo... 18. 6. Skolininkas, pažeidęs šios sutarties 2 punkte nustatytus mokėjimo... 19. 7. Tuo atveju, jeigu Skolininkas nevykdo ar vėluoja įvykdyti šios sutarties... 20. 8. Sudaroma taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir... 21. 9. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir... 22. 10. Ši taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą juridinę galią... 23. Ši teismo nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos....