Byla 1-733-922/2019
Dėl savo elgesio. Civilinį ieškinį pripažįsta iš dalies, nurodė, kad jis yra per didelis

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Rasai Osinskienei, dalyvaujant prokurorei Živilei Gecevičienei, nukentėjusiajai D. M.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje F. M., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, turintis pagrindinį išsilavinimą, vedęs, nedirbantis, registruotas Užimtumo tarnyboje, gyvenantis ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ten pat, neteistas,

3kaltinamas padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalyje.

4Teismas

Nustatė

5F. M. 2019 m. kovo 24 d. 05.00 val. namuose ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 0,91 promil. girtumas) žodinio konflikto metu tyčia sudavė rankomis ir kojomis ne mažiau dešimt smūgių į įvairias kūno vietas savo žmonai D. M., tuo padarydamas kraujosruvas odoje ir poodyje abiejuose žastuose, kairiame dilbyje, kairiame rieše, krūtinės ląstos abiejose pusėse ir juosmens kairėje pusėje, nežymų neurosensorinio tipo klausos netekimą dešine ausimi bei padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą ir sukeldamas fizinį skausmą.

6Apklaustas F. M. teisiamajame posėdyje kaip ir ikiteisminio tyrimo metu kaltu prisipažino ir parodė, kad tą dieną jis buvo namuose, miegojo, kuomet anksti ryte, apie 5 val., jo sutuoktinė atėjo į namus ir norėjo įeiti nusiprausti. Kadangi jis buvo užsirakinęs ir jos neįleido, ji per kitas duris ėjo, jas laužė. Supykęs jis ją sugriebė, abu nukrito ant žemės. Visko nepamena, bet tikrai zmonai sudavė. Gailsi dėl savo elgesio. Civilinį ieškinį pripažįsta iš dalies, nurodė, kad jis yra per didelis.

7Apklausta nukentėjusioji D. M. teisiamajame posėdyje parodė, jog su vyru kurį laiką abu negyvena, nes kaltinamasis susirado kitą moterį, pradėjo vartoti alkoholį. Tą dieną ji grįžo ryte, bet kaltinamasis jos neįleido, užsirakinęs buvo, tuomet ji įėjo per verandą, o vyras ją griebė, jie nukrito ant žemės, po to jis pradėjo muštis. Civilinį ieškinį mažina, prašo priteisti turtinę žalą ir 2000 EUR neturtinės žalos.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273, 291 straipsniais baudžiamoji byla išnagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą. Prokuroras, kaltinamasis ir nukentėjusioji sutiko, kad būtų atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltę taip pat įrodo ir kiti žemiau aptarti teismo ištirti nuosekliai vieni kitus papildantys įrodymai:

9Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusioji D. M. parodė, kad iki 2018 m. lapkričio mėn. ji su vyru F. M.gyveno tvarkingai, tarp jų nebuvo didesnių konfliktų ir jis jos niekada nemušdavo. 2018 m. nuo lapkričio mėn. jos vyras pradėjo dažnai vartoti alkoholinius gėrimus bei į namus negrįždavo po kelias dienas. Tik vėliau iš kaimo gyventojų ji išgirdo, jog jos vyras susirado kitą moterį, t. y., kaimynę R. V., gyvenančią kitoje jų gatvės pusėje ir kad jis su ja dažnai girtauja. Neapsikentusi jo girtavimo bei neištikimybės, 2019-03-04 su dukra išėjo gyventi pas savo motiną, tačiau ji grįždavo į namus nusiprausti bei apžiūrėti ūkio. Namo eidavo tada, kai vyras nebūdavo namuose. 2019-03-24 apie 05 val. ji nutarė nueiti į namus nusiprausti, tačiau pagrindinės namų durys buvo užrakintos iš vidaus. Ji pagalvojo galbūt jos vyras neblaivus miega, todėl nusprendė įeiti į namus pro kitą pusę, pro verandą. Įėjus iš miegamojo išėjo F. M. ir šaukdamas ant jos sugriebė ją už striukės ir pradėjo tempti į kiemą. Ji pradėjo priešintis, nesileido būti išmesta į kiemą, tada jis ją pargriovė ant žemės ir ne mažiau dviejų kartų sudavė jai per veidą, taip sukeldamas jai skausmą veide bei dešinėje ausyje. Ji gulėjo ant grindų susiėmusi už veido, o F. M.atsistojęs dar du kartus koja spyrė jai į pilvą ir dešinę blauzdą, taip sukeldamas skausmą. Kai ji bandė pasikelti nuo grindų, pastebėjo, jog kažkas pro duris greitai išeina, tai buvo moteris, tada ji ir suprato, jog greičiausiai jos vyras į namus buvo parsivedęs meilužę (b. l. 14-20).

10Teismo medicinos specialisto išvadoje 2019-03-26 Nr. G 270/2019 (06) nurodyta, kad pil. D. M. padaryta kraujosruvos odoje ir poodyje abiejuose žastuose, kairiame dilbyje, kairiame rieše, krūtinės ląstos abiejose pusėse ir juosmens kairėje pusėje, nežymus neurosensorinio tipo klausos netekimas dešine ausimi. Sužalojimai padaryti veikiant kietais bukais žalojančiais daiktais. Sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytu laiku ir galėjo būti padaryti užduotyje nurodytomis aplinkybėmis. Medicininių duomenų, nurodančių į individualias žalojančių daiktų savybes, nėra, tiek koja, tiek ranka gali veikti kaip kieti buki žalojantys daiktai, todėl neatmetama sužalojimų padarymo galimybė smūgiuojant rankomis ar kojomis. Sužalojimai padaryti mažiausiai dešimties trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. Padarytų sužalojimų pasėkoje nukentėjusioji galėjo jausti fizinį skausmą (b. l. 53-54).

11Teismo medicinos specialisto išvadoje 2019-05-23 Nr. pG 460/2019 (06) nurodyta, kad pil. D. M. kraujosruvų odoje ir poodyje abiejuose žastuose, kairiame dilbyje, kairiame rieše, krūtinės ląstos abiejose pusėse, juosmens kairėje pusėje, nežymus neurosensorinio tipo klausos netekimas dešine ausimi padarymo galimybė griūnant ir atsitrenkiant į kėdes ar grindis mažai tikėtina (b. l. 58).

122019-05-08 tarp D. M. ir F. M. buvo atlikta akistata (b. l. 85-88).

13Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja R. V. parodė, kad ji su kaimynu F. M. draugauja apie du metus, žino, kad jis yra vedęs. Jie susipažino darbe, o vėliau jis pradėjo pas ją lankytis. Nuo 2019 m. vasario mėn. pabaigos, kai jos draugo žmona D. M. išėjo gyventi pas motiną, jie vienas pas kitą nakvoja. 2019-03-23 ji su F. M. išgėrė degtinės, ji liko nakvoti pas jį. Vakare apie 22 val. jie atsigulė miegoti. 2019-03-24 ryte, apie 05 val. kažkas pradėjo stipriai belstis į duris. Išlipęs iš lovos F. M.nuėjo pažiūrėti kas beldžiasi ir per langą pamatė savo žmoną D. M., kuri šaukė, jog jis turi ją įsileisti, nes ji atėjo savo daiktų. F. M. jos neįsileido, tada ji jėga išstūmė verandos duris ir įėjo į kambarį. F. M.su savo žmona pradėjo bartis, o ji tuo metu apsirengė ir išėjo pro kitas duris. Kai ji buvo pas F. M. namuose, jokių muštynių tarp F. M. ir jo žmonos nebuvo (b. l. 74-76).

14Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas D. D. parodė, kad dirba Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus tyrėju. 2019-03-24 apie 05 val. 30 min. buvo gautas pranešimas, kad ( - ), neblaivus vyras sumušė pranešėją D. M.. Nuvykus į įvykio vietą, pasitiko D. M., kuri paaiškino, kad su vyru F. M. kartu negyvena. 2019 m. kovo 24 d. ryte atėjo į jų bendrus namus nusiprausti, tačiau vyras jos nenorėjo įsileisti. Jai užėjus į namus, F. M. pradėjo ją mušti, spardė. Tačiau ant pranešėjos D. M. veido jokių sužalojimų nesimatė. F. M. neigė smurtavęs prieš savo žmoną D. M.. F. M. veidas buvo apdraskytas, matėsi kraujosruvos. F. M. paaiškino, kad jo atžvilgiu smurtavo sutuoktinė (b. l. 68-70).

152019-06-06 su įtariamuoju F. M. buvo atliktas parodymų patikrinimas vietoje (b. l. 165-167).

16Vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, teismas nustatė, kad įrodymų visuma pakankama kaltinamojo padarytai nusikalstamai veikai atskleisti ir jo kaltei įrodyti. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu duotus F. M. bei D. M. paaiškinimus bei ištirtus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad visi nurodyti įrodymai įrodo, jog kaltinamojo veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį, t. y., F. M. 2019 m. kovo 24 d. 05.00 val. namuose ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 0,91 promil. girtumas) žodinio konflikto metu tyčia sudavė rankomis ir kojomis ne mažiau dešimt smūgių į įvairias kūno vietas savo žmonai D. M., tuo padarydamas kraujosruvas odoje ir poodyje abiejuose žastuose, kairiame dilbyje, kairiame rieše, krūtinės ląstos abiejose pusėse ir juosmens kairėje pusėje, nežymų neurosensorinio tipo klausos netekimą dešine ausimi bei padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą ir sukeldamas fizinį skausmą.

17Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad F. M. veikdamas tiesiogine tyčia padarė nesunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 3 dalis). Nusikalstama veika padaryta tiesiogine tyčia (BK 11 straipsnio 2 dalis), nusikaltimas baigtas. Teismas taip pat atsižvelgia ir į tai, kad F. M. neteistas (b. l. 128), administracine tvarka baustas (b. l. 126-127), VšĮ Varėnos rajono psichikos sveikatos centre jam paslaugos neteiktos ir priklausomų ligų registre nėra registruotas (b. l. 146), vedęs, nedirbantis, registruotas Užimtumo tarnyboje. F. M. baudžiamąją atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog jis prisipažino ir gailisi padaręs nusikaltimą (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio, kai ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

18Atsižvelgus į visumą nustatytų aplinkybių, remiantis BK 54 str., teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai, numatyti BK 41 str. bus pasiekti F. M. skiriant laisvės apribojimo bausmę, kadangi atsižvelgiant į aplinkybių visumą, kaltinamojo asmenybę, prašoma bausmė neabejotinai sukels kaltinamajam neigiamas pasekmes, dėl kurių jis padarys išvadas ir ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl yra pagrindo išvadai, kad paskirta bausmė užtikrins teisingumo principo įgyvendinimą. Baudžiamoji byla teisme išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamasis visiškai pripažino kaltę, todėl yra pagrindas taikyti BK 641 str. nuostatas ir paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu.

19Dėl civilinių ieškinių.

20Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius pateikė civilinį ieškinį dėl 236,08 EUR turtinės žalos atlyginimo už nukentėjusiosios D. M. gydymą. Ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas pateiktais dokumentais, todėl iš kaltinamojo civiliniam ieškovui priteistina 236,08 EUR turtinė žala.

21Nukentėjusioji D. M. byloje pateikė civilinį ieškinį dėl 550,00 EUR turtinės žalos bei 3500,00 EUR neturtinės žalos atlyginimo. Ieškinys dalyje dėl 300,00 EUR turtinės žalos atlyginimo laikytinas pagrįstu pateiktais duomenimis dėl negautų pajamų, t. y., negavo planuotų pajamų, nes nedirbo, todėl iš kaltinamojo nukentėjusiajai priteistina 300,00 EUR turtinės žalos atlyginimo. Tačiau ieškinio dalis dėl 250,00 EUR turtinės žalos atlyginimo patyrus išlaidas – kelionės išlaidos vykstant pas gydytojus, į policiją, vaistų pirkimas, nepagrįstas jokiais dokumentais ar mokėjimo kvitais, todėl civilinis ieškinys dalyje dėl 250,00 EUR turtinės žalos atlyginimo atmestinas.

22Sprendžiant dėl neturtinės žalos atlyginimo, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.250 straipsnio 2 dalies nuostatomis, nusikaltimu padaryta neturtinė žala turi būti atlyginama visais atvejais, o teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

23Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį, neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.

24Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad dėl kaltinamojo F. M. nusikalstamos veikos nukentėjusiajai D. M. buvo sukeltas fizinis skausmas, nežymus sveikatos sutrikdymas (kraujosruvas odoje ir poodyje abiejuose žastuose, kairiame dilbyje, kairiame rieše, krūtinės ląstos abiejose pusėse ir juosmens kairėje pusėje, nežymų neurosensorinio tipo klausos netekimą dešine ausimi). Nekelia abejonių, kad tokie kaltinamojo tyčiniai veiksmai sukėlė nukentėjusiajai fizinį skausmą, kuris buvo jaučiamas ne tik smūgio sudavimo metu, bet ir vėliau, tačiau nukentėjusioji nesigydė stacionariai. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į paminėtas bei kitas aplinkybes, reikšmingas neturtinės žalos dydžio nustatymui, taip pat suformuotą teismų praktiką dėl neturtinės žalos dydžio nustatymo esant panašiems sužalojimams, padarytiems dėl chuliganiškų paskatų, darytina išvada, kad šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas iš dalies patenkinti nukentėjusiosios reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo ir iš kaltinamojo nukentėjusiosios naudai priteisti 1200,00 EUR neturtinės žalos atlyginimo (CK 6.250 straipsnis; Šiaulių apygardos teismo 2015 m. spalio 26 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-361-332/2015, Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 10 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-98-245/2015, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 6 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-319/2014 ir kt.). Tai atitinka ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo kriterijus. Kitoje dalyje civilinis ieškinys atmestinas.

25Vadovaujantis BPK 140 str. F. M. buvo sulaikytas 2019-03-24 d. 5.50 val. (b. l. 142), paleistas 2019-03-24 d. 21.52 val. (b. l. 152).

26Ikiteisminio tyrimo metu 2019-03-24 nutarimu F. M. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 148-149), nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273, 291, 297, 301-305, 307-308 straipsniais,

Nutarė

28pripažinti F. M., asmens kodas ( - ) kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, ir skirti jam 9 (devynių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant bausmės vykdymo metu 1) dirbti arba registruotis darbo biržoje, 2) būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu, gydymusi ar mokymusi, 3) nevartoti alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Įpareigoti dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, kurį privaloma atlikti per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

29Vadovaujantis BK 641 straipsniu F. M. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant bausmės vykdymo metu 1) dirbti arba registruotis darbo biržoje, 2) būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu, gydymusi ar mokymusi, 3) nevartoti alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Įpareigoti dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, kurį privaloma atlikti per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

30Vadovaujantis BK 66 str. 2 d., į bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo laiką nuo 2019-03-24 d. 05 val. 50 min. iki 2019-03-24 d. 21.52 val. (1 para).

31Nurodyti F. M., kad jis privalo vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus bei nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo įpareigojimus.

32Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti F. M. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

33Išaiškinti, kad vengiant atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė keičiama areštu pagal LR BK 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

34Priteisti iš F. M. (asmens kodas ( - ) civiliniam ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui, juridinio asmens kodas 188677775, 236,08 EUR (du šimtus trisdešimt šešis eurus 08 ct) žalai atlyginti.

35Nukentėjusiosios D. M. (asmens kodas ( - ) civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš F. M. (asmens kodas ( - ) nukentėjusiosios naudai 300,00 EUR (tris šimtus eurų 00 ct) turtinei žalai atlyginti ir 1200,00 EUR (vieną tūkstantį du šimtus eurų 00 ct) neturtinei žalai atlyginti.

36Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje F.... 3. kaltinamas padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 4. Teismas... 5. F. M. 2019 m. kovo 24 d. 05.00 val. namuose ( - ), būdamas apsvaigęs nuo... 6. Apklaustas F. M. teisiamajame posėdyje kaip ir ikiteisminio tyrimo metu kaltu... 7. Apklausta nukentėjusioji D. M. teisiamajame posėdyje parodė, jog su vyru... 8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –... 9. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusioji D. M. parodė, kad iki 2018... 10. Teismo medicinos specialisto išvadoje 2019-03-26 Nr. G 270/2019 (06) nurodyta,... 11. Teismo medicinos specialisto išvadoje 2019-05-23 Nr. pG 460/2019 (06)... 12. 2019-05-08 tarp D. M. ir F. M. buvo atlikta akistata (b. l. 85-88).... 13. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja R. V. parodė, kad ji su kaimynu... 14. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas D. D. parodė, kad dirba Alytaus... 15. 2019-06-06 su įtariamuoju F. M. buvo atliktas parodymų patikrinimas vietoje... 16. Vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal... 17. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad F. M. veikdamas tiesiogine... 18. Atsižvelgus į visumą nustatytų aplinkybių, remiantis BK 54 str., teismas... 19. Dėl civilinių ieškinių.... 20. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius pateikė... 21. Nukentėjusioji D. M. byloje pateikė civilinį ieškinį dėl 550,00 EUR... 22. Sprendžiant dėl neturtinės žalos atlyginimo, pažymėtina, jog Lietuvos... 23. Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį, neturtinė žala yra asmens fizinis... 24. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad dėl kaltinamojo F. M. nusikalstamos veikos... 25. Vadovaujantis BPK 140 str. F. M. buvo sulaikytas 2019-03-24 d. 5.50 val. (b. l.... 26. Ikiteisminio tyrimo metu 2019-03-24 nutarimu F. M. paskirta kardomoji priemonė... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273,... 28. pripažinti F. M., asmens kodas ( - ) kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 29. Vadovaujantis BK 641 straipsniu F. M. paskirtą bausmę sumažinti vienu... 30. Vadovaujantis BK 66 str. 2 d., į bausmės laiką įskaityti laikinojo... 31. Nurodyti F. M., kad jis privalo vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus bei... 32. Nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti F. M. paskirtą kardomąją priemonę... 33. Išaiškinti, kad vengiant atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė... 34. Priteisti iš F. M. (asmens kodas ( - ) civiliniam ieškovui Valstybinio... 35. Nukentėjusiosios D. M. (asmens kodas ( - ) civilinį ieškinį tenkinti iš... 36. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...