Byla T-59-1023/2017
Dėl J. K., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyvenančio (duomenys neskelbtini), priverstinio gydymo ir stebėjimo, kuriuo prašoma nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo J. K

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui, nedalyvaujant nuteistajam J. K., dalyvaujant jo gynėjui advokatui V. A., Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorei Rūtai Šipkauskienei, Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro atstovei A. T.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktą dėl J. K., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), priverstinio gydymo ir stebėjimo, kuriuo prašoma nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo J. K..

3Teismas

Nustatė

4Prienų rajono apylinkės teisme 2017 m. birželio 2 d. gautas Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas dėl J. K. priverstinio gydymo ir stebėjimo, kuriuo prašoma nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo J. K., kadangi pacientas pas psichiatrus lankosi nereguliariai, paskirti vaistai, kuriuos būklei pablogėjus pradeda vartoti savo nuožiūra, nuo 2017 m. kovo 15 d. iki 2017 m. balandžio 18 d. gulėjo Kauno psichiatrinėje ligoninėje, dėl susirgimo yra nedarbingas, nustatytas 30 procentų darbingumas, savo būklei kritika tik dalinė, linkęs vartoti alkoholį, nors šiuo metu tai neigia.

5Į teismo posėdį J. K., nukentėjusioji D. G. neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, prašymų negauta, todėl teismas vadovaudamasis BPK 405 straipsnio 4 dalimi priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratesimo klausimą nagrinėja jiems nedalyvaujant.

6Teismo posėdžio metu J. K. atstovas advokatas V. A. nurodė, kad išklausius medicinos įstaigos duotą išvadą matyti, kad J. K. būklė nepasikeitė, jam reikalingas pastovus stebėjimas, jis vartojo alkoholį, gulėjo psichiatrinėje ligoninėje, todėl ginamajam J. K. reikalinga nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo, klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra.

7Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro atstovė A. T. prašė nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo, nurodydama, kad nuo akto pateikimo teismui dienos aplinkybės dėl J. K. psichinės būklės nepasikeitė, jo būklė nepagerėjo.

8Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė Rūta Šipkauskienė nurodė, kad nenustatyta, jog J. K. pasveiko ar pagerėjo jo psichikos būklė, išnyko jo pavojingumas. Priemonės paskirtos neseniai, tai yra pirmieji 6 mėnesiai. Siūlo teikimą tenkinti ir tęsti priverčiamąsias medicinos priemones.

9Prašymas tenkintinas.

10Pažymėtina, kad taikydamas priverčiamąją medicinos priemonę, teismas nenustato jos taikymo laiko. Jos taikomos, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 98 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 405 straipsnio 1 dalis). Teismas ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą privalo spręsti klausimą dėl priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo (BPK 405 straipsnio 2 dalis ir 3 dalis, BK 98 straipsnio 6 dalis). Nagrinėjamojoje byloje Prienų rajono apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi, priimta baudžiamojoje byloje Nr. M1-191-1023/2016, pripažino, kad baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalies 3 punkte J. K. padarė būdamas nepakaltinamas ir jam taikė priverčiamąsias medicinos priemones – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre (b. l. 120 - 123). Teisme 2017 m. birželio 2 d. gautas Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas dėl J. K. priverstinio gydymo ir stebėjimo, kuriuo prašoma nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo J. K., kadangi pacientas pas psichiatrus lankosi nereguliariai, paskirti vaistai, kuriuos būklei pablogėjus pradeda vartoti savo nuožiūra, nuo 2017 m. kovo 15 d. iki 2017 m. balandžio 18 d. gulėjo Kauno psichiatrinėje ligoninėje, dėl susirgimo yra nedarbingas, nustatytas 30 procentų darbingumas, savo būklei kritika tik dalinė, linkęs vartoti alkoholį, nors šiuo metu tai neigia (b. l. 129 - 130). Išnagrinėjus baudžiamosios bylos dokumentus, gautą Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos aktą, psichologinio tyrimo išvadą, išklausius specialistės išvadą, kitų proceso dalyvių pasisakymus teismo posėdyje, matyti, kad šiuo metu J. K. psichinė būklė nepasikeitė, jis toliau gydomas paskirtais vaistais, nuo 2017 m. kovo 15 d. iki 2017 m. balandžio 18 d. gulėjo Kauno psichiatrinėje ligoninėje su diagnoze F20,0 – paranoidinė šizofrenija. Duomenų, kad jo sveikatos būklė būtų žymiai pagerėjusi nei komisija, nei specialistė teismui nepateikė. Iš komisijos akte nurodytų aplinkybių, iš psichologinio tyrimo išvados ir specialistės išvados teismo posėdžio metu matyti, kad J. K. pastaruoju metu nėra kritiškas savo ligos ir veiksmų atžvilgiu, pas psichiatrus lankosi nereguliariai, vaistus vartoja savo nuožiūra, skundžiasi baime būti tarp žmonių, jam rodosi kad jį seka, pripažįsta esantis nervingas, dirglus, silpnos impulsų kontrolės, lengvai provokuojasi pyktis. Atsižvelgdamas į nurodytų aplinkybių visumą, teismas sprendžia, kad J. K. psichinei sveikatos būklė nepagerėjo, todėl tikslinga pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės taikymą. Pažymėtina, kad įstatymas nenustato priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo laiko. Jos taikomos tol, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja psichikos būklė bei išnyksta pavojingumas, todėl sveikatos priežiūros įstaiga įpareigotina pateikti teismui išvadą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos dėl tolimesnio minėtos priemonės taikymo reikalingumo J. K. (BPK 405 straipsnis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Pratęsti J. K., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ), taikytas priverčiamąsias medicinos priemones – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre.

13Nutarties vykdymą dėl J. K. priverčiamosios medicinos priemonės -ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis - pavesti VšĮ Prienų psichikos sveikatos centrui, įpareigojant laikantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų, pateikti Prienų rajono apylinkės teismui išvadą dėl priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai