Byla 2S-602-781/2012
Dėl antstolio veiksmų apskundimo, pagal pareiškėjo (skolininko) UAB „Prototechnika“ prašymą, suinteresuoti asmenys: antstolis G. B. ir UAB „Bomba Baltic“ (išieškotojas)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens (išieškotojo) UAB „Bomba Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutarties civilinėje byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, padavus skundą dėl antstolio veiksmų apskundimo, pagal pareiškėjo (skolininko) UAB „Prototechnika“ prašymą, suinteresuoti asmenys: antstolis G. B. ir UAB „Bomba Baltic“ (išieškotojas),

Nustatė

2Skolininkas UAB „Prototechnika“ kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones- sustabdyti vykdymo veiksmus antstolio G. B. vykdomojoje byloje Nr. 0040/11/03505-KP6. Nurodė, kad antstolis vykdo 2011-10-18 Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-5640-590/2011 dėl 3 000 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Prototechnika“ išieškotojui UAB „Bomba Baltic“. Jis 2011-11-18 su skundu kreipėsi į antstolį dėl 2011-11-10 antstolio patvarkymo Nr. 0040/11/03505-KP6 panaikinimo. Skundžiamu patvarkymu antstolis nurodė, kad atsisako vykdyti priešpriešinių reikalavimų įskaitymą vykdomojoje byloje. Nuo skundo dėl antstolio veiksmų apskundimo išnagrinėjimo priklausys vykdomosios bylos baigtis bei vykdymo išlaidų priteisimo klausimai, todėl yra pagrindas stabdyti vykdymo veiksmus, kol bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų apskundimo.

3Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 24 d. nutartimi prašymą tenkino, t. y. sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0040/11/03505-KP6 pagal vykdomąjį dokumentą – Vilniaus apygardos teismo Nr. 2-5640-590/2011, išduotą 2011-10-18 dėl 3 000 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Prototechnika“ išieškotojui UAB „Bomba Baltic“ iki bus išnagrinėtas skolininko UAB „Prototechnika“ 2011-11-18 skundas dėl antstolio G. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0040/11/03505-KP6. Teismas nustatė, jog pareiškėjas skundžia antstolio veiksmus, motyvuodamas tuo, kad vykdomasis dokumentas Nr. 2-5640-590/2011 pateiktas vykdyti jo prievolei esant pasibaigusiai CK 6.130 str. 1 d. pagrindu, kad pareiškėjas nurodė, jog apie įskaitymą įstatymo nustatyta tvarka jis pranešė kitai prievolės šaliai, kad atliktas įskaitymas nėra draudžiamas, kad UAB „Bomba Baltic“ įskaitymo teisme neginčijo. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas tikėtinai pagrindė prašymą, remdamasis proporcingumo principu, taikė laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė vykdymo veiksmus vykdomoje byloje iki skundo išnagrinėjimo, kadangi skundo patenkinimo atveju gali būti pažeistos pareiškėjo teisės, skolininkas gali patirti nepagrįstų išlaidų.

4Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Bomba Baltic“ atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti, skirti skolininkui UAB „Prototechnika“ 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, (50 proc. (10 000 Lt) baudos skirti jo naudai)- nepagrįsto skundo dėl antstolio G. B. veiksmų vykdomoje byloje Nr. 0040/11/03505-KP6 pagal vykdomąjį dokumentą- Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-5640-590-2011 ir prašymo dėl vykdymo veiksmų nurodytoje vykdomojoje byloje sustabdymo pateikimą. Nurodo, kad pareiškėjo (skolininko) skundas tikėtinai nepagrįstas, o pateiktas šiai įmonei piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, todėl teismas nepagrįstai sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje. Skolininkas, net ir žinodamas, kad jo 30 358,90 Lt reikalavimas ginčijamas, vis tiek nesąžiningai, pažeisdamas CK 6.134 str. 1 d. 1 p., bandė įskaityti jo 3 000 Lt reikalavimą 2011-10-17 pranešimu „Dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo“. Šis pranešimas yra aiškiai suklastotas, t. y. jo data surašyta tyčia viena diena iki vykdomojo dokumento dėl nutarties vykdymo perdavimo antstoliui. Be to, priešpriešinių reikalavimų įskaitymas galimas ne nuo pranešimo surašymo, o nuo jo įteikimo datos. Pranešimo apie įskaitymą gavimo metu 2011-11-02 skolininkui jau buvo gerai žinoma apie vykdomojo dokumento perdavimą vykdyti antstoliui. Dėl šios priežasties antstolis pagrįstai atsisakė įskaityti išieškotojo reikalavimą ne tik tuo pagrindu, kad skolininko priešpriešinis reikalavimas yra ginčijamas, bet ir CPK 687 str. 1 d. pagrindu. Dėl skolininko piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis jis patyrė bylinėjimosi išlaidų, be to, jis, antstolis ir teismas gaišo laiką.

5Pareiškėjas (skolininkas) UAB „Prototechnika“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad jo skundas dėl antstolio G. B. veiksmų yra pagrįstas faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, prie jo pridėti šias aplinkybes patvirtinantys dokumentai ir tai leidžia teismui daryti išvadą, kad skundas dėl antstolio veiksmų pagrįstas. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja pateikto skundo iš esmės. Teismui tenkinus jo skundą, būtų konstatuota, kad vykdomasis dokumentas įvykdytas dar iki jo padavimo vykdyti antstoliui, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių- nesustabdžius vykdymo veiksmų, būtų įvykdytas išieškojimas iš skolininko turto, taip pat išspręstas vykdymo išlaidų paskirstymo klausimas, t. y. susidarytų situacija, kai vykdomasis dokumentas būtų įvykdytas du kartus. Priėmus jam palankią nutartį dėl antstolio veiksmų apskundimo, jos vykdymas dėl užbaigtos vykdomosios bylos gali tapti neįmanomas arba iš esmės pasunkėtų, o tai pažeistų proporcingumo ir šalių interesų pusiausvyros principus. Jo teisė skųsti antstolio veiksmus numatyta CPK, todėl naudojimasis šia teise negali būti laikomas skolininko nesąžiningumu. Skundo argumentai dėl pranešimo klastojimo yra nepagrįsti, neatitinantys tikrovės duomenys, paskelbti viešame teismo procese, tuo šiurkščiai pažeidžiant jo dalykinę reputaciją, t. y. tokie išieškotojo veiksmai vertintini kaip šmeižimas BK 154 str. prasme.

6Apeliacinis procesas nutrauktinas.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjas (skolininkas) UAB „Prototechnika“ kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones- sustabdyti vykdymo veiksmus antstolio G. B. vykdomojoje byloje Nr. 0040/11/03505-KP6, kadangi jis padavė skundą dėl antstolio veiksmų apskundimo, t. y. dėl antstolio G. B. 2011-11-10 patvarkymo Nr. 0040/11/03505-KP6 panaikinimo (b. l. 1). Šiuo patvarkymu antstolis G. B. atsisakė įvykdyti priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, t. y. UAB „Bomba Baltic“ 3 000 Lt dydžio reikalavimą UAB „Prototechnika“ pagal 2011-10-18 Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-5640-590/2011 su UAB „Prototechnika“ 30 358,90 Lt reikalavimu pagal 2011-02-25 UAB „Prototechnika“ išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. PR1 0018763 (b. l. 5-6). Pirmosios instancijos teismas, remdamasis proporcingumo principu ir atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas tikėtinai pagrindė prašymą, tenkino pareiškėjo (skolininko) prašymą ir sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0040/11/03505-KP6 pagal vykdomąjį dokumentą – Vilniaus apygardos teismo Nr. 2-5640-590/2011, išduotą 2011-10-18 dėl 3 000 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Prototechnika“ išieškotojui UAB „Bomba Baltic“ iki bus išnagrinėtas skolininko UAB „Prototechnika“ 2011-11-18 skundas dėl antstolio G. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0040/11/03505-KP6. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Bomba Baltic“ su tokia pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka ir prašo teismo nutartį panaikinti, skirti pareiškėjui (skolininkui) UAB „Prototechnika“ 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (50 proc. (10 000 Lt) baudos skirti jo naudai)- nepagrįsto skundo dėl antstolio G. B. veiksmų vykdomoje byloje Nr. 0040/11/03505-KP6 pagal vykdomąjį dokumentą- Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-5640-590-2011 ir prašymo dėl vykdymo veiksmų nurodytoje vykdomojoje byloje sustabdymo pateikimą. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Bomba Baltic“ savo atskirąjį skundą grindžia tuo, kad pareiškėjo (skolininko) skundas tikėtinai nepagrįstas, o pateiktas šiai įmonei piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis, kad pareiškėjas (skolininkas), net ir žinodamas, kad jo 30 358,90 Lt reikalavimas ginčijamas, vis tiek nesąžiningai, pažeisdamas CK 6.134 str. 1 d. 1 p., bandė įskaityti jo 3 000 Lt reikalavimą 2011-10-17 pranešimu „Dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo“, kad pranešimas yra aiškiai suklastotas, kad pranešimo apie įskaitymą gavimo metu 2011-11-02 pareiškėjui (skolininkui) jau buvo gerai žinoma apie vykdomojo dokumento perdavimą vykdyti antstoliui, kad dėl pareiškėjo (skolininko) piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis jis patyrė bylinėjimosi išlaidų, jis, antstolis ir teismas gaišo laiką.

8Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus miesto 3- iasis apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-948-130/2012 dėl antstolio veiksmų apskundimo pagal pareiškėjo UAB „Prototechnika“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui G. B., UAB „Bomba Baltic“, kuriuo buvo prašoma panaikinti 2011-11-10 antstolio G. B. patvarkymą Nr. 0040/11/03505-KP6 dėl atsisakymo įvykdyti priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, ir 2012-01-17 nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Ši nutartis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis yra įsiteisėjusi. Kaip jau minėta, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0040/11/03505-KP6 pagal vykdomąjį dokumentą – Vilniaus apygardos teismo Nr. 2-5640-590/2011, išduotą 2011-10-18 dėl 3 000 Lt išieškojimo skolininko UAB „Prototechnika“ išieškotojui UAB „Bomba Baltic“, iki bus išnagrinėtas pareiškėjo (skolininko) UAB „Prototechnika“ 2011-11-18 skundas dėl antstolio G. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0040/11/03505-KP6. Atsižvelgiant į tai, kad skundas dėl antstolio veiksmų apskundimo yra atmestas įsiteisėjusia teismo nutartimi, o laikinosios apsaugos priemonės pagal skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį yra pritaikytos iki pareiškėjo (skolininko) UAB „Prototechnika“ 2011-11-18 skundo dėl antstolio veiksmų apskundimo išnagrinėjimo, apeliacinės instancijos teismo priimta nutartis nesukels jokių teisinių pasekmių minėtoje civilinėje byloje, nes laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas buvo apibrėžtas terminu iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo. Tai reiškia, jog šioje civilinėje byloje yra išnykęs pagrindas, kuriuo remiantis buvo prašoma išnagrinėti, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra teisėta ir pagrįsta, todėl vadovaujantis protingumo, teisingumo, proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principais, apeliacinis procesas nutrauktinas.

9Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Bomba Baltic“ atskiruoju skundu taip pat prašo pareiškėjui (skolininkui) UAB „Prototechnika“ 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (50 proc. (10 000 Lt) baudos skirti jo naudai), savo prašymą dėl baudos skyrimo grindžia tuo, kad pareiškėjas (skolininkas), net ir žinodamas, kad jo 30 358,90 Lt reikalavimas ginčijamas, vis tiek nesąžiningai, pažeisdamas CK 6.134 str. 1 d. 1 p., bandė įskaityti jo 3 000 Lt reikalavimą 2011-10-17 pranešimu „Dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo“, kad šis pranešimas yra aiškiai suklastotas, kad pranešimo apie įskaitymą gavimo metu 2011-11-02 pareiškėju (skolininkui) jau buvo gerai žinoma apie vykdomojo dokumento perdavimą vykdyti antstoliui, kad dėl pareiškėjo (skolininko) piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis jis patyrė bylinėjimosi išlaidų, jis, antstolis ir teismas gaišo laiką. Apeliacinės instancijos teismas su šiais argumentais nesutinka. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas 2011-11-18 padavė antstoliui skundą dėl antstolio veiksmų apskundimo, siekdamas panaikinti antstolio G. B. patvarkymą Nr. 0040/11/03505-KP 6, taip pat 2011-11-18 (teisme gautas 2011-11-23) kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones- sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje, kurioje buvo priimtas ginčijamas patvarkymas, t. y. pareiškėjas (skolininkas) įgyvendino CPK 510 str. 2 d. jam suteiktas teises. Suinteresuoto asmens (išieškotojo) UAB „Bomba Baltic“ skunde išdėstytos aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo teigti, jog pareiškėjas UAB „Prototechnika“ piktnaudžiauja jam priklausančiomis teisėmis ar elgiasi nesąžiningai, o šioje byloje sprendžiant tik procesinio teisinio pobūdžio klausimą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo, suinteresuoto asmens prašymas skirti baudą pareiškėjui (skolininkui) netenkintinas (CPK 95, 302, 338 str.).

10Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Bomba Baltic“ už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio (b. l. 25). Nutraukus apeliacinį procesą, jam grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

11Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337-339 str.,

Nutarė

12Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal suinteresuoto asmens (išieškotojo) UAB „Bomba Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

13Grąžinti suinteresuotam asmeniui (išieškotojui) UAB „Bomba Baltic“ (juridinio asmens kodas: 302549449) 100 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už atskirąjį skundą (AB „Swedbank“ 2011-12-06 mokėjimo nurodymas).

Proceso dalyviai