Byla 2A-3224-577/2013
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovams T. K. ir E. M., tretieji asmenys byloje – 130-oji daugiabučio namo G. V. g. 9 savininkų bendrija ir V. Š

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Zitos Smirnovienės ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovams T. K. ir E. M., tretieji asmenys byloje – 130-oji daugiabučio namo G. V. g. 9 savininkų bendrija ir V. Š..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas A. M. patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas: 1) įpareigoti bendrasavininkius buto Nr. 33, esančio ( - ), – A. M., E. M., V. Š., už kurią veikia A. Š., kiekvieną iš aukščiau paminėtų bendraturčių kartu su kitais bendraturčiais solidariai, o tai reiškia nepakanka vienam ar keliems bendraturčiams sumokėti savo išnaudotą šalto vandens kiekį pateikto butui, savalaikiai, pilnai apmokėti šalto vandens kiekį pateikto butui; 2) įpareigoti kiekvieną iš bendrasavininkių A. M., E. M., V. Š., už kurią veikia A. Š., pateikti iki dvidešimtos dienos kiekvieno mėnesį dokumentus, patvirtinančius mokesčių už sunaudotą šaltą vandenį, pateikto butui, esančio ( - ), sumokėjimą, už kiekvieną praeitą mėnesį kitiems šio buto bendrasavininkiams; 3) įpareigoti A. Š., kuris veikia už V. Š., suteikti galimybę A. M. ir E. M. kiekvieno mėnesio gale nuskaityti sunaudoto šalto vandens kiekį pagal šalto vandens skaitliuko parodymą, esančio V. Š. kambaryje. Ieškovas nurodė, kad butas, esantis ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso V. Š., A. M., E. M.. Šaltas vanduo tiekiamas į buto bendro naudojimo patalpas ir atskirai į V. Š. kambarį. Ieškovo nuomone, bendraturčiai privalo solidariai, pilnai apmokėti pinigų sumą už visą šalto vandens kiekį, patenkantį į bendro naudojimo patalpas ir į V. Š. kambarį. Ieškovas paaiškino, kad buto bendro naudojimo patalpose įrengtas šalto vandens skaitiklis nefiksuoja šalto vandens kiekio, patenkančio iš rūsio į V. Š. kambarį. Pasak ieškovo, nesant bendraturčių susitarimo ir sutikimo dėl suvartoto energijos kiekio deklaravimo ir atsiskaitymo, būtų pažeisti bendraturčių interesai, nes kiekvienas bendraturtis atsako už visos prievolės įvykdymą.

4Atsakovė E. M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Trečiasis asmuo 130-oji daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija atsiliepimo į ieškinį taip pat nepateikė.

6Atsakovė V. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, nes mokesčius už vandenį moka pagal realiai suvartotą vandens kiekį, kuris apskaitomas pagal įrengto skaitiklio rodmenis.

7Atsakovei V. Š. 2013-04-16 pirkimo – pardavimo sutartimi jai priklausiusią 31/100 dalį buto perleidus T. K., 2013-04-30 nutartimi teismas patvirtino teisių perėmimą (b.l. 132-133), į bylą atsakove vietoj V. Š. įtraukė T. K..

8Atsakovė T. K. pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, jog butą įsigijo jau suremontuotą su visais patogumais: dušas, tualetas, elektrinė viryklė, visi skaitikliai. Bendrijos buhalterė pasakė, kad mokėti reikia pagal bute esančių skaitiklių parodymus. Atsakovė paaiškino, kad bendra virtuve ir vonia nesinaudoja, nes visi patogumai yra bute. 2013-05-30 paaiškinime papildomai nurodė, kad bendrija išrašo mokėjimo pranešimą apmokėti kiekvienam gyventojui atskirai.

9Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, jog nebepalaiko patikslinto ieškinio trečio reikalavimo dėl T. K. įpareigojimo suteikti galimybę A. M. ir E. M. kiekvieno mėnesio gale nuskaityti sunaudoto šalto vandens kiekį pagal šalto vandens skaitiklio, esančio jos kambaryje, parodymus. Ieškovas papildomi paaiškino, kad prašo nustatyti solidarią bendraturčių atsakomybę, nes taip reikalauja įstatymas.

10Atsakovė E. M. paaiškino, kad T. K. nesinaudoja bendra virtuve ir tualetu. Su ieškovu į sąsiuvinį rašo, kiek kas sunaudojo vandens, ir tada susitarę apmoka. Ji mokanti už 1 m3 šalto ir 1 m3 karšto vandens. Mėnesio pabaigoje savo dalį sumoka pagal savo atsiskaitymo knygelę. Atsakovės nuomone, T. K. neturėtų mokėti už bendrose patalpose esantį vandenį, nes juo nesinaudoja ir turi atskirą skaitiklį. Atsakovė nurodė, kad būtų sutikusi su ieškovu pasirašyti taikos sutartį, tačiau ji jai nebuvo pateikta.

11Trečiojo asmens (pradinės atsakovės) V. Š. atstovas prašė atmesti ieškinį T. K. atžvilgiu. Paaiškino, kad pagal bendrijos 2012-09-02 protokolą (b.l. 81) buvo leista prisijungti prie karšto, šalto vandens ir kanalizacijos vamzdyno. A. Š. įsirengė karšto, šalto vandens ir kanalizacijos įvadus. Buvo įrengti ir užplombuoti skaitikliai. Esant tokioms aplinkybėms reikalavimas įpareigoti T. K. mokėti už vandenį, kuriuo ji nesinaudoja, nepagrįstas.

12Trečiojo asmens 130-osios daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos atstovė teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Paaiškino, kad akivaizdu ir logiška, jog T. K. atsiskaito pagal savo skaitiklio parodymus, o pagal bute esantį dar vieną apskaitos prietaisą atsiskaitymas turi būti solidarus A. M. ir E. M..

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 1 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas nutarė įpareigoti su ieškovu pagal vieną šalto vandens apskaitos prietaisą, įrengtą buto ( - ), bendro naudojimo patalpose (sanitariniame mazge) už šaltą vandenį atsiskaitančią atsakovę E. M. iki mėnesio dvidešimtos dienos teikti ieškovui A. M. dokumentus, patvirtinančius mokesčių už kiekvieną praeitą mėnesį sunaudotą šaltą vandenį (apskaitytą buto, esančio ( - ), bendro naudojimo patalpose (sanitariniame mazge) įrengtu apskaitos prietaisu) sumokėjimą. Kitoje dalyje ieškovo ieškinys buvo atmestas. Iš ieškovo A. M. trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, V. Š. naudai buvo priteista 1000 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų, o trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, 130-osios daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos naudai – 250 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad butas su rūsiu, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso trims bendrasavininkiams: ieškovui – 33/100 dalys buto, atsakovei E. M. 36/100 dalys buto, o likusios 31/100 dalys buto nuo 2011-11-05 priklausė trečiajam asmeniui V. Š. (b.l. 25), kuri 2013-04-16 pirkimo-pardavimo sutartimi, patvirtinta notariškai, registro Nr. TPV-1987, jai priklausančią dalį buto su rūsiu ( - ), pardavė atsakovei T. K. (b.l. 118-124). Taip pat iš šalių paaiškinimų, byloje surinktų rašytinių įrodymų pirmos instancijos teismas nustatė, kad gyvenamajame name, esančiame ( - ), yra įsteigta 130-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, kuri skaičiuoja mokesčius už ginčo butui teikiamas paslaugas, išrašo sąskaitas už komunalinius mokesčius, teikia pažymas apie butų savininkų atsiskaitymą už jas, skolos dydį, taip pat prižiūri skaitiklių rodmenų patikimumą (b.l. 12-13, 14, 19, 74, 76, 109, 110, 111); kad ginčo bute yra įrengti du šalto vandens apskaitos prietaisai, iš kurių vienas apskaito bendro naudojimo virtuvės, vonios bei WC patalpose sunaudotą šaltą vandenį. 130-osios daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos valdybos 2012-08-02 protokolu (b.l. 85) nustatyta, kad trečiajam asmeniui V. Š. (atstovaujamai A. Š.) buvo leista prisijungti prie karšto, šalto vandens ir kanalizacijos vamzdynų pagal protokolo priede pateikiamus reikalavimus (b.l. 86-87). 2012-09-01 Šalto vandens skaitiklio bute plombavimo aktas (b.l 88) patvirtina, kad atsakingas už šilumos mazgą asmuo J. Š., dalyvaujant A. Š., patikrino papildomame sanitariniame mazge A. Š. įrengto skaitiklio prijungimą ir jį užplombavo (plombos Nr. B248189). Taigi pirmos instancijos teismas nustatė, kad V. Š. (nuo 2013-04-16 atsakovės T. K.) kambaryje yra įrengtas papildomas funkcionuojantis sanitarinis mazgas su atskirais vandens (tame tarpe ir šalto) skaitikliais, kuris yra nesusietas su buto bendro naudojimo patalpų vamzdynu. Pirmos instancijos teismas nustatė ir tai, jog visas ginčo bute suvartoto šalto vandens kiekis fiksuojamai dviem apskaitos prietaisais, esančiais bendro naudojimo patalpose ir bendrasavininkės V. Š. (dabar T. K. kambaryje). T. K. kambaryje įrengtas papildomas funkcionuojantis sanitarinis mazgas su atskirais skaitikliais nesusietas su buto bendro naudojimo patalpų vamzdynu. Kadangi atsakovės T. K. bute įrengtas šalto vandens vamzdynas nėra susietas su buto bendro naudojimo patalpų vamzdynu, o bendro naudojimo patalpomis atsakovė nesinaudoja, todė pirmos instancijos teismas sprendė, kad T. K. neturi bendros pareigos atsiskaityti už šaltą vandenį pagal bendro naudojimo patalpose esantį prietaisą ir vandens tiekėjo atžvilgiu yra laikytina atskiru subabonentu, atsiskaitančiu pagal jai priklausančio šalto vandens apskaitos prietaiso, įrengto jos kambaryje, rodmenis. Taip pat pirmos instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog įstatyme prievolės, susijusios su paslaugų teikimu, buvimas solidaria pagal įstatymo prezumpciją suteikia tam tikrą prioritetą kreditoriui, bet ne už paslaugas atsiskaitančiam bendraskoliui, ieškovo reikalavimo nustatyti, jog buto bendraturčiai (atsakovė E. M.) būtų įpareigoti „solidariai savalaikiai ir pilnai apmokėti šalto vandens kiekį, patiektą butui“, netenkino. Tuo tarpu, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo A. M. ir E. M. prievolė atsikaitant už bendro naudojimo patalpose suvartotą šaltą vandenį yra solidari, ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovę E. M. iki mėnesio dvidešimtos dienos teikti jam kaip solidarią prievolę turinčiam asmeniui dokumentus, patvirtinančius mokesčių už kiekvieną praeitą mėnesį sunaudotą šaltą vandenį, pateiktą buto, esančio ( - ), bendro naudojimo patalpoms, sumokėjimą, pirmos instancijos teismas tenkino.

14Ieškovas A. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje, kuria buvo atmesti ieškovo reikalavimai atsakovės T. K. atžvilgiu bei reikalavimas įpareigoti buto bendraturčius solidariai, savalaikiai ir pilnai apmokėti šalto vandens kiekį, patiektą butui, bei šioje dalyje bylą perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodo, kad visų pirma, pirmos instancijos teismo sprendime nenurodyta, kokia materialine teisės norma remiantis vienų bendraturčių (E. M. ir A. M.) atžvilgiu nustatyta solidarioji, o T. K. atžvilgiu apskritai ne tik nenurodyta nei prievolė, bet ir jos pagrindas. Apelianto įsitikinimu, teismo išvada, jog T. K. neturinti bendros pareigos atsiskaityti už šaltą vandenį buto bendro naudojimo patalpose, prieštarauja LR CK 6.6. str. 3 dalies nuostatai, taip pat LR Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 str. 1 d., nes daugiabučiame name tiekimo ir vartojimo riba yra kiekvienas butas ar kita patalpa, o ne T. K. kambarys, kuris teismo buvo įvardintas kaip butas. Apeliantas pabrėžia, kad vanduo tiekiamas butui ( - ), kaip vienam abonentui, ir bendraturčiai privalo solidariai apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Pasak apelianto, T. K. negali būti laikoma vandens tiekėjo atžvilgiu atskiru subabonentu. 130-oji daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija yra sudariusi šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo sutartį su UAB „Vilniaus vandenys“, o sudarytos sutarties šalys yra vartotojai fiziniai asmenys E. M., T. K. ir A. M., o ne bendrija, sudaryta sutartis vertinama kaip vartojimo sutartis. Apeliantas pažymi, kad pagal įstatymą, jeigu skolininkų pareiga preziumuojama mokant už šaltą vandenį, vadinasi tą pareigą būtina vykdyti, o kokiu būdu skolininkų pareiga turi būti vykdoma, turi spręsti teismas. Ieškovo nuomone, pirmos instancijos teismas, nepagrįstai atmesdamas tokį reikalavimą, užkirto kelią bendraturčiams vykdyti pagal įstatymą nustatytą solidarią pareigą. Taip pat apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad byloje neginčijamai nustatyta, jog T. K. bendrojo naudojimo patalpomis nesinaudoja. Be to, apeliantas skundžia ir tą pirmos instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo paskirstytos bylinėjimosi išlaidos. Apelianto nuomone, teismas, spręsdamas dėl trečiųjų asmenų patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, neturėjo remtis aplinkybe, kad E. M. sutiko su ieškovo siūlyta taikos sutartimi. Apeliantas paaiškina, kad jis niekada nerengė susitarimo dėl dviejų bendrasavininkių, pozicija dėl taikaus susitarimo buvo pareikšta ir pateikta teismui trijų bendrasavininkių atžvilgiu apmokant už visą pateiktą vandens kiekį butui. Taip pat apeliantas nesutinka ir su 1 000 Lt suma, kuri buvo priteista trečiojo asmens V. Š. naudai, nes V. Š. atstovavo ne advokatas, o advokato padėjėjas, kuris jokių procesinių dokumentų nerengė, specialios žinios nagrinėjamu atveju nebuvo reikalingos, todėl priteista suma, apelianto įsitikinimu, turėtų būti ženkliai sumažinta.

15Trečiasis asmuo 130-oji daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, kad pirmos instancijos teismas teisingai pažymėjo, jog prievolės, susijusios su paslaugų teikimu, buvimas solidaria pagal įstatymo prezumpciją suteikia tam tikrą prioritetą kreditoriui, bet ne už paslaugas atsiskaitančiam bendraskoliui. Taip pat trečiasis asmuo pažymi, kad nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, kad atsakovės T. K. naudojamas šaltas vanduo apskaitomas jos kambaryje esančiu apskaitos prietaisu, o ieškovas ir atsakovė E. M. naudoja šaltą vandenį, apskaitomą bendro naudojimo patalpose įrengtu skaitikliu, kad atsakovės T. K. kambaryje įrengtas papildomas funkcionuojantis sanitarinis mazgas su atskirais skaitikliais yra nesusietas su buto bendro naudojimo patalpų vamzdynu, o į atsakovės T. K. kambarį patiekto ir sunaudoto šalto vandens kiekis nustatomas pagal jame įrengtus apskaitos prietaiso rodmenis. Trečiasis asmuo pritaria pirmos instancijos teismo išvadai, jog T. K. turėtų būti laikoma atskiru subabonentu, kuris atsiskaito pagal jai priklausančio šalto vandens apskaitos prietaiso, įrengto jos kambaryje, rodmenis. Taip pat trečiasis asmuo atkreipia dėmesį, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu tiek ieškovas A. M., tiek atsakovė E. M. patvirtino, jog trečia buto bendrasavininkė nesinaudoja nei bendra virtuve, nei bendromis sanitarinio mazgo patalpomis. Šias aplinkybes savo paaiškinimuose nurodė ir pati T. K.. L. T. K. taip pat parodė, jog atsakovė T. K. bendra virtuve ir tualetu nesinaudoja, o su bendrija už vandenį atsiskaito pagal atskirai įrengtus apskaitos prietaiso rodmenis. Trečiojo asmens nuomone, pirmos instancijos teismas pagrįstai priėjo prie išvados, kad T. K. bendrojo naudojimo patalpomis nesinaudoja. Taip pat atsiliepime į apeliacinį skundą pažymima, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino aplinkybę, jog atsakovė E. M. sutiko su ieškovo A. M. siūlyta taikos sutartimi, tačiau vėliau ieškovas jos nepateikė, todėl toks ieškovo A. M. procesinis elgesys nelaikomas tinkamu ir užtikrinančiu greitą ginčo tarp šalių išsprendimą, todėl pagrįstai į tai buvo atsižvelgta sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Be to, trečiasis asmuo nesutinka ir su tuo apeliacinio skundo argumentu, kad nepagrįstai didelės bylinėjimosi išlaidos buvo priteistos ir V. Š. naudai.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė CPK 329 str. 2 d. nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

18Iš bylos medžiagos matyti, kad ginčo butas su rūsiu, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso trims bendrasavininkiams: ieškovui – 33/100 dalys buto, atsakovei E. M. 36/100 dalys buto, o likusios 31/100 dalys buto nuo 2011-11-05 priklausė trečiajam asmeniui V. Š. (b.l. 25), kuri 2013-04-16 pirkimo-pardavimo sutartimi, patvirtinta notariškai, registro Nr. TPV-1987, jai priklausančią dalį buto su rūsiu ( - ), pardavė atsakovei T. K. (b.l. 118-124). Gyvenamajame name ( - ), yra įsteigta 130-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, kuri skaičiuoja mokesčius už ginčo butui teikiamas paslaugas, išrašo sąskaitas už komunalinius mokesčius, teikia pažymas apie butų savininkų atsiskaitymą už jas, skolos dydį, taip pat prižiūri skaitiklių rodmenų patikimumą (b.l. 12-13, 14, 19, 74, 76, 109, 110, 111). Ginčo bute yra įrengti du šalto vandens apskaitos prietaisai – vienas jų apskaito bendro naudojimo virtuvės, vonios bei WC patalpose sunaudotą šaltą vandenį. 130-osios daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos valdybos 2012-08-02 protokolu (b.l. 85) nustatyta, kad trečiajam asmeniui V. Š. (atstovaujamai A. Š.) buvo leista prisijungti prie karšto, šalto vandens ir kanalizacijos vamzdynų pagal protokolo priede pateikiamus reikalavimus (b.l. 86-87). Šalto vandens skaitiklio bute plombavimo 2012-09-01 aktas (b.l 88) patvirtina, kad atsakingas už šilumos mazgą asmuo J. Š., dalyvaujant A. Š., patikrino papildomame sanitariniame mazge A. Š. įrengto skaitiklio prijungimą ir jį užplombavo (Plombos Nr. B248189). 2012-10-29 protokole užfiksuota, jog 130-osios daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos pirmininko įgalioti asmenys (už šilumos ūkį atsakingas J. Š. ir 3-ios laiptinės įgaliotinis M. M.) buto bendrasavininkės V. Š. atstovo A. Š. prašymu atliko patikrinimą bute ( - ) ir nustatė, jog V. Š. kambaryje įrengtame papildomame sanitariniame mazge esančio šalto vandens skaitiklio Nr.1220032531 rodmuo – 1 m3. V. Š. kambaryje įrengtas sanitarinis mazgas su karšto ir šalto vandens skaitikliais nesusietas su pagrindinio sanitarinio mazgo skaitikliais, atsiskaitymas su bendrija atliekamas pagal skaitiklių parodymus (b.l. 90, fotonuotraukos padarytos patikrinimo metu, b.l. 91-94). Buvusiame V. Š. (nuo 2013-04-16 atsakovės T. K.) kambaryje yra įrengtas papildomas funkcionuojantis sanitarinis mazgas su atskirais vandens (tame tarpe ir šalto) skaitikliais, kuris nesusietas su buto bendro naudojimo patalpų vamzdynu (b.l. 176-180). Ieškovas A. M. prašo teismo nustatyti tvarką, pagal kurią atsiskaitoma už buto bendraturčių suvartotą šaltą vandenį, t.y. reiškia reikalavimą nustatyti tvarką, kuria ieškovas ir atsakovės E. M. bei T. K. būtų įpareigoti „solidariai savalaikiai ir pilnai apmokėti šalto vandens kiekį, patiektą butui“; taip pat, kad buto bendraturčiams būtų teikiama informacija apie ankstesnį mėnesį kitų bendraturčių apmokėtą šalto vandens kiekį bei prašo įpareigoti atsakovę V. Š. (pasikeitus savininkams atsakovę E. K.) suteikti galimybę kitiems bendraturčiams (E. M. ir A. M.) kiekvieno mėnesio pabaigoje nuskaityti sunaudoto šalto vandens kiekį pagal jos kambaryje esančio skaitiklio parodymus. Pirmos instancijos teismas ieškinį tenkino tik iš dalies. Teismas nutarė įpareigoti su ieškovu pagal vieną šalto vandens apskaitos prietaisą, įrengtą buto, ( - ), bendro naudojimo patalpose (sanitariniame mazge) už šaltą vandenį atsiskaitančią atsakovę E. M. iki mėnesio dvidešimtos dienos teikti ieškovui A. M. dokumentus, patvirtinančius mokesčių už kiekvieną praeitą mėnesį sunaudotą šaltą vandenį (apskaitytą buto, esančio ( - ), bendro naudojimo patalpose (sanitariniame mazge) įrengtu apskaitos prietaisu) sumokėjimą. Kitoje dalyje ieškovo ieškinys buvo atmestas. Ieškovas su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka.

19Taigi nagrinėjamu atveju keliamas klausimas dėl atsiskaitymo už šaltą vandenį tvarkos trims bendraturčiams priklausančiame bute.

20Teisėjų kolegijos nuomone, iš bylos medžiagos (b.l. 85, 86-87, 88, 90, 91-94, 176-180, 182) akivaizdžiai matyti, kad atsakovės T. K. naudojamas šaltas vanduo apskaitomas jos kambaryje esančiu apskaitos prietaisu, o ieškovas ir atsakovė E. M. naudoja šaltą vandenį, apskaitomą bendro naudojimo patalpose įrengtu skaitikliu; atsakovės T. K. kambaryje įrengtas papildomas funkcionuojantis sanitarinis mazgas su atskirais skaitikliais nesusietas su buto bendro naudojimo patalpų vamzdynu; T. K. nesinaudoja nei bendra virtuve, nei bendromis sanitarinio mazgo patalpomis. Atkreiptinas dėmesys, kad teismo posėdžio metu ir atsakovė E. M. patvirtino, jog T. K. nesinaudoja bendra virtuve, kad ji turi atskirą vandens skaitliuką (b.l. 182), ir pats ieškovės nurodė, kad nėra matęs, kad T. K. naudotųsi vandeniu bendro naudojimo patalpose. Taigi byloje nustatyta, kad į atsakovės T. K. kambarį patiekto ir sunaudoto šalto vandens kiekis nustatomas pagal jame įrengtus apskaitos prietaiso rodmenis (CK 6.385 str.). Pažymėtina ir tai, kad šias aplinkybes patvirtina: 2012-09-06 bendrijos raštas (b.l. 19), priedai prie 2012-08-02 protokolo ir bendrijos atstovės paaiškinimai (b.l. 183).

21Kadangi atsakovės T. K. bute įrengtas šalto vandens vamzdynas nėra susietas su buto bendro naudojimo patalpų vamzdynu, o bendro naudojimo patalpomis atsakovė nesinaudoja, tai teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo nesutikti su pirmos instancijos teismo išvada, kad atsakovė T. K. neturi bendros pareigos atsiskaityti už šaltą vandenį pagal bendro naudojimo patalpose esantį prietaisą.

22Taip pat teisėjų kolegija neįžvelgia jokio teisinio pagrindo nesutikti ir su pirmos instancijos teismo pozicija, jog CK 6.6 str. 4 d. leidžia tik kreditoriui (šiuo atveju šalto vandens tiekėjui), skolininkų pareigai esant solidariai, reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai (šiuo atveju tiek ieškovas A. M., tiek atsakovė E. M., jei dėl bendro naudojimo patalpose sunaudoto šalto vandens susidarytų skola), tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą, tiek jos dalį. Jeigu solidariosios prievolės visiškai neįvykdo vienas iš skolininkų, kreditorius turi teisę reikalauti, kad likusią prievolės dalį įvykdytų bet kuris iš kitų skolininkų arba visi jie bendrai (CK 6.6 str. 5 d.). Teisė pasirinkti kokios prievolės dalies vykdymo ir iš kurių skolininkų (atsiskaitančių pagal vieną apskaitos prietaisą) reikalauti tenka kreditoriui (vandens tiekėjui), o ne skolininkams (bendraturčiams). Visiškai sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju apeliantas CK 6.6 str. įtvirtintų teisių neturi, todėl negali teigti, jog tokia jo teisė yra pažeista. Pažymėtina, jog bendraskolių tarpusavio atgręžtiniai reikalavimai sureglamentuoti CK 6.9 str. nuostatose.

23Be to, apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip visiškai nepagrįstą apeliacinio skundo motyvą, kad ieškovas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog byloje neginčijamai nustatyta, kad E. M. ir A. M. bei T. K. nurodė, kad T. K. buto bendro naudojimo patalpomis nesinaudoja. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad tiek pats apeliantas, tiek atsakovė E. M. teismui 2013-06-11 teismo posėdžio metu aiškiai nurodė, jog atsakovė T. K. bendro naudojimo patalpomis nesinaudoja (b.l. 182). Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismui nesuprantamas apelianto nesutikimas su byloje nustatyta aplinkybe, kad T. K. nesinaudoja vandeniu, kuris patenka į bendro naudojimo patalpas ir yra atskirai apskaitomas.

24Taip pat teisėjų kolegija sutinka ir su pirmos instancijos teismo sprendimu dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Pagal CPK 93 str. 4 d. teismas gali nukrypti nuo CPK 93 str. 1 d. numatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmos instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, pagrįstai atsižvelgė į tai, kad atsakovė E. M. sutiko su ieškovo siūlyta taikos sutartimi. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad atsakovė E. M. nurodė, jog moka už savo sunaudoto vandens dalį, jokių pretenzijų nekėlė, o pats ieškovas teismo posėdžio metu pripažino, kad su E. M. yra susitarę ir užsirašo į sąsiuvinį, kiek ir kada sumoka už vandenį (b.l. 182, antra pusė). Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmos instancijos teismo išvadai, kad nors ieškinys atsakovės E. M. atžvilgiu ir buvo tenkintas iš dalies, tačiau iš jos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteisti bylinėjimosi išlaidas nagrinėjamu atveju būtų neteisinga.

25Teisėjų kolegija atmeta apelianto reikalavimą sumažinti trečiojo asmens V. Š. naudai priteistas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmos instancijos teismas nenukrypo nuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio bei detaliai pasisakė dėl priteistinų išlaidų dydžio pagrįstumo, atsižvelgė į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas susipažįstant su surinkta medžiaga, rengiant procesinius dokumentus, teismo posėdžių skaičių bei jų trukmę, ir iš ieškovo pagrįstai priteisė 1000 Lt atstovavimo išlaidų V. Š. naudai.

26Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

27Taigi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais, todėl konstatuoja, jog apeliacinio skundo motyvais naikinti ar keisti Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą nėra jokio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

28Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas A. M. patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas: 1)... 4. Atsakovė E. M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Trečiasis asmuo 130-oji daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija... 6. Atsakovė V. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu... 7. Atsakovei V. Š. 2013-04-16 pirkimo – pardavimo sutartimi jai priklausiusią... 8. Atsakovė T. K. pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, jog butą įsigijo jau... 9. Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, jog nebepalaiko patikslinto ieškinio... 10. Atsakovė E. M. paaiškino, kad T. K. nesinaudoja bendra virtuve ir tualetu. Su... 11. Trečiojo asmens (pradinės atsakovės) V. Š. atstovas prašė atmesti... 12. Trečiojo asmens 130-osios daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 1 d. sprendimu ieškinį... 14. Ieškovas A. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos... 15. Trečiasis asmuo 130-oji daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad ginčo butas su rūsiu, esantis ( - ),... 19. Taigi nagrinėjamu atveju keliamas klausimas dėl atsiskaitymo už šaltą... 20. Teisėjų kolegijos nuomone, iš bylos medžiagos (b.l. 85, 86-87, 88, 90,... 21. Kadangi atsakovės T. K. bute įrengtas šalto vandens vamzdynas nėra susietas... 22. Taip pat teisėjų kolegija neįžvelgia jokio teisinio pagrindo nesutikti ir... 23. Be to, apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip visiškai nepagrįstą... 24. Taip pat teisėjų kolegija sutinka ir su pirmos instancijos teismo sprendimu... 25. Teisėjų kolegija atmeta apelianto reikalavimą sumažinti trečiojo asmens V.... 26. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo... 27. Taigi apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos... 28. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimą palikti...