Byla A2.3.-6-477/2015

1Zarasų rajono apylinkės teismo teisėjas Rimvydas Žukauskas,

2sekretoriaujant Jolantai Veličkienei,

3dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. Ž.,

4administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovui P. Z.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs A. Ž., a.k. ( - ) LR piliečio, lietuvio, administracine tvarka nebausto, dirbančio UAB „( - )“ direktoriumi, gyv. ( - ) administracinę bylą,

Nustatė

6Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio vyriausioji specialistė J. B., ( - ) surašė A. Ž. administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal LR ATPK 61 str. 4 d., 621 str. 4 d., už tai, kad 2014 m. rugsėjo 3-12 d. patikrinus miško valdą, priklausančią UAB „( - )“, esančią ( - ) kadastrinis Nr. ( - ), nustatyta, kad vykdant atrankinius kirtimus pagal leidimą miškui kirsti Nr. ( - ) (pratęstas iki 2014-06-30) Zarasų girininkijos kvartale Nr. 26, sklype Nr. 16 a, turėjo būti kertamos eglės. Kirstos eglės be leidimo 7 vnt. ir 4,36 m3 pušų. Sklype Nr. 14 pagal leidimą turėjo būti kertami beržai, kirsta beržai ir be leidimo 17 vnt. eglių bei 139 vnt. pušų. Viso šiame sklype neteisėtai nukirsta 100,94 m3 medienos. Sklype Nr. 6 a turėjo būti kertami beržai, kirsta beržai ir be leidimo 45 vnt. pušų bei 3 eglės. Viso šiame sklype neteisėtai nukirsta 17,72 m3 medienos. Einamieji kirtimai pagal pranešimą apie ketinimus kirsti mišką, gautą 2014-01-07, kirsti 25 kvartale, 23, 26, 11 a, 12, 17a, 17 b sklypuose. Kirsta netolygiai – vietomis medynai išretinti per daug. 11 a sklype medyno skalsumas po kirtimo liko 0,5. Pagal Miško kirtimo taisyklių 6 p., turėjo likti 0,8 valksmai, kai kur platesni nei 4-5 m. Neteisėtai, be leidimo ir nepateikus pranešimo apie ketinimus kirsti mišką neplynu kirtimu, iškirsta 26 kvartale, 24 a sklype – 12 vnt. žalių eglių, 94 vnt. žalių pušų, viso 56,35 m3.. 26 kvartale, 24 a sklype, 17 c sklype iškirsta – 22 vnt. žalių pušų – 10,06 m3.. 25 kvartale, 20 a sklype iškirsta – 34 vnt. žalių eglių ir 439 vnt. žalių pušų. Viso šiame sklype neteisėtai nukirsta 263,92 m3 medienos. Viso šioje valdoje neteisėtai iškirsta ir išvežta 453,38 m3 medienos. Visi kirtimai vykdyti 2014 m. žiemą ar pavasarį. Mediena traukta iš miško valksmomis, didžioji dalis šakų sukrauta į valksmas. Kirtimus vykdė UAB „( - )“ pagal su UAB „( - )“, 2013-11-06 sudarytą sutartį. Šiais veiksmais buvo pažeista LR Miškų įstatymo 9 str. 6 d., Leidimų miškui kirsti išdavimo tvarkos aprašo 3 p., Miško kirtimo taisyklių 56 p., 65 p., ir 6 p., reikalavimai.

7A. Ž. teismo posėdžio metu kaltu neprisipažino, parodė, kad jis yra UAB „( - )“ direktorius. Dėl miško iškirtimo jis buvo sudaręs sutartį su UAB „( - )“. Pagal sutartį UAB „( - )“ turėjo iškirsti mišką priklausantį UAB „( - )“. Iškirtus 500 m3 medienos, įvyko su UAB „( - )“ konfliktas dėl apmokėjimo ir UAB „( - )“ nutraukė miško kirtimą. Sutartis su UAB „( - )“ nuo 2013-12-31 pratęsta nebuvo. Kirtimai miške vyko nuo 2013 m. gruodžio mėnesio vidurio iki 2014 m. sausio vidurio. Kai vyko miško kirtimai, A. Ž. buvo du kartus atvykęs į kirtavietę. Atliekamus miško kirtimo darbus prižiūrėjo UAB „( - )“ vadybininkas T. M.. Kirtimo vietą A. Ž. rodė T. M., po ko A. Ž. rodė savo darbuotojams kurį mišką reikia kirsti. Darbuotojai patys kirto mišką. Miško kirtimo projektą parengė T. M.. Mišką kirto 10 miško kirtėjų. UAB „( - )“ darbuotojai miške dirbo ir po sutarties pasibaigimo vieną savaitę. Darbai vyko pagal žodinius nurodymus, nebuvo jokių darbų priėmimo aktų. UAB „( - )“ iškirto apie 500 m3 medienos. Už šį atliktą darbą 2014-02-03 buvo išrašyta tik viena sąskaita faktūra.

8Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio vyriausioji specialistė J. B. teismo posėdžio metu parodė, kad dirba valstybinėje miškų tarnyboje Miškų kontrolės skyriaus Utenos poskyrio vyr. specialiste. ( - ) ji surašė A. Ž. administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal LR ATPK 61 str. 4 d., 621 str. 4 d., nes UAB „( - )“ priklausančiame miške vykdytų miško kirtimų metu, buvo nustatyti pažeidimai. Ji su specialiste J. L. nuvyko į vietą ir atliko miško kirtimo patikrinimą. Buvo sumatuoti kelmai medžių, kurie buvo nukirsti neturint leidimo kirtimui. Einamuoju kirtimu buvo iškirsta per daug medžių. Buvo kirsta per visą turimą miško valdą. Buvo paskaičiuotas neteisėtai iškirsto miško kiekis. UAB „( - )“ atstovas pateikė paaiškinimą dėl miško kirtimo, taip pat pateikė leidimų kopijas ir sutartį dėl miško kirtimo su UAB „ ( - )“. UAB „( - )“ pranešė, kad kirtimo darbams vadovavo pats įmonės direktorius A. Ž.. Miško kirtimo darbus vykdė UAB „( - )“, todėl jo vadovui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. UAB „( - )“ vadybininkas T. M. kontroliavo atliekamus darbus, jis buvo miško savininko atstovas. A. Ž. yra atsakingas už savo darbuotojų atliktą darbą. Liudytojos nuomone, miško kirtimo darbai galėjo būti atlikti nuo 2014 metų sausio mėnesio pradžios iki kovo mėnesio vidurio.

9Liudytojas Ž. P. teismo posėdžio metu parodė, kad jis yra UAB “( - )” vadovas. Zarasų rajone jo vadovaujama bendrovė įsigijo miško ir ieškojo kirtėjų miškui išpjauti. 2013-11-06 UAB “( - )” sudarė rangos darbų sutartį su A. Ž. vadovaujama bendrove UAB „( - )“. Dėl miško kirtimo su A. Ž. tarėsi UAB “( - )” vadybininkas T. M.. Gavus leidimą miškui kirsti, T. M. aprodė A. Ž. kertamo miško sklypo ribas, perdavė A. Ž. miško kirtimo dokumentus ir leidimą. T. M. dažnai lankėsi kirtavietėje. T. M. turėjo kirtėjams aprodyti sklypo ribas, kertamo miško vietą, kirtavietės ribas. Miško kirtimo ir išvežimo darbus organizavo T. M.. Visus miško kirtimo darbus atliko A. Ž. įmonė UAB “( - )”. UAB “( - )” priklausančiame miške dirbo tik A. Ž. vadovaujamos UAB „( - )“ kirtėjų brigados. Kertant mišką buvo padaryta daug broko, todėl buvo apmokėta tik už 500 m3 iškirstos medienos. Miške dirbo daug UAB „( - )“ darbuotojų. Rangos darbų sutartis su UAB „( - )“ nebuvo nutraukta. Iškirstos medienos broko nustatymo aktas nebuvo surašytas. UAB „( - )“ pradėjo mišką kirsti iš karto po leidimo išdavimo, o baigė kirsti pasibaigus rangos sutarčiai, UAB „( - )“ be sutarties kirto mišką dar apie vieną mėnesį. UAB „( - )“ baigė kirsti mišką galimai ne vėliau kaip 2014 m. sausio mėnesio pabaigoje.

10Liudytojas P. L. teismo posėdžio metu parodė, kad 2013 metų pabaigoje dirbo UAB „( - )“ pagalbiniu darbininku ir kirto mišką Zarasų rajone. Mišką kirto apie savaitę laiko. Kur reikia kirsti mišką rodė direktorius A. Ž. ir brigadininkas. Kitų žmonių miške nebuvo, tik UAB „( - )“ kirtėjai. Į mišką juos atvežė A. Ž. ir parodė vietą kur reikėjo atlikti plyną kirtimą, aprodė kirtimo ribas.

11Liudytojas R. S. teismo posėdžio metu parodė, kad 2013 metų pabaigoje Zarasų rajone kirto mišką. Jis tuo metu dirbo UAB „( - )“ pjovėju. Zarasų rajone dirbo apie 1-2 savaites. Direktorius A. Ž. parodė biržę, kurią jiems reikėjo iškirsti. Medžiai buvo sužymėti. Kur reikia pjauti mišką jiems rodė direktorius. Pašalinių asmenų miške nematė.

12Liudytojas M. V. teismo posėdžio metu parodė, kad 2013 metų pabaigoje Zarasų rajone kirto mišką. Jis tuo metu dirbo UAB „( - )“ darbų vadovu - pjovėju. Zarasų rajone jis miško kirtimo darbams nevadovavo, dirbo pjovėju. Kur reikia kirsti mišką, rodė A. Ž.. Kitų asmenų miške nebuvo. Miške dirbo apie savaitę laiko, tuo metu dirbo viena brigada, apie 6 žmones. Darbus baigė 2013 metais prieš pat Kalėdas.

13Liudytojas T. M. teismo posėdžio metu parodė, kad jis dirba UAB “( - )” vadybininku. UAB “( - )” Zarasų rajone įsigijo mišką ir ieškojo kirtėjų miškui išpjauti. Buvo sudaryta rangos sutartis su UAB „( - )“. Liudytojas šios bendrovės direktoriui A. Ž. pateikė visus reikiamus dokumentus, aprodė kertamo miško sklypo ribas. A. Ž. jokių neaiškumu dėl kirstino miško ribų neiškilo. Miško kirtimo darbus UAB “( - )” atliko 2013 m. gruodžio – 2014 m. sausio mėnesiais.

14ATPK 35 str. 1 d. numatyta, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, – per 6 mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Teismų praktikoje yra suformuluota teisės aiškinimo taisyklė, kurioje nurodoma, kad ATPK 35 str. 1 d. nurodytas 6 mėnesių terminas administracinei nuobaudai skirti taikytinas esant trunkamam teisės pažeidimui, o ne paaiškėjus buvusiam trunkamam teisės pažeidimui, nes priešingu atveju nuobauda už trunkamo administracinio teisės pažeidimo padarymą galėtų būti taikoma faktiškai neribotą laikotarpį, priklausomai nuo to, kada paaiškėtų buvęs pažeidimas. Tai prieštarautų teisės principams, pagal senaties termino trukmę administracinė atsakomybė atskirais atvejais pasidarytų reikšmingesnė už baudžiamąją, tai būtų aiškiai neteisinga. Jei paaiškėja trunkamasis teisės pažeidimas, kuris dar daromas paaiškėjimo metu, tai 6 mėnesių terminas turi būti skaičiuojamas nuo paaiškėjimo dienos, tačiau jeigu gaunama informacija apie jau baigtą daryti trunkamąjį teisės pažeidimą – 6 mėnesių termino eiga prasideda nuo paskutinės trunkamojo teisės pažeidimo darymo dienos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys bylose Nr. N575-956/2009, Nr. N62-970/2012).

15Administracinė nuobauda už ATPK 61 str. 4 d. 621 str. 4 d., numatytus pažeidimus gali būti skiriama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos (ATPK 35 str. 1 d.).

16Iš bylos medžiagos nustatyta, kad A. Ž. administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 61 str. 4 d., 621 str. 4 d., buvo surašytas ( - )/b.l.4-5/. Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. Ž., ir liudytojai Ž. P., P. L., R. S., M. V. ir T. M. nurodė, kad UAB „( - )“ priklausančio miško kirtimo darbai buvo baigti 2014 m. sausio mėnesį. Nors liudytoja J. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad miško kirtimo darbai tikėtinai buvo vykdomi nuo 2014 m. sausio mėnesio iki kovo mėnesio vidurio, tačiau byloje nėra jokių objektyvių duomenų patvirtinančių, kad šiuo atveju, miško kirtimo darbai vyko 2014 m. vasario – kovo mėnesiais, ir šiuos darbus vykdė A. Ž. vadovaujamos bendrovės darbuotojai. A. Ž. ir liudytojų Ž. P., P. L., R. S., M. V. ir T. M. parodymus dėl vykdytų miško darbų laikotarpio, patvirtina rangos darbų sutartis/b.l.14-15/. Šios sutarties p. 2.2. nustatyta, kad UAB „( - )“, UAB „( - )“ priklausančiame miško sklype, miško kirtimo darbus turi atlikti iki 2013-12-31. Nurodytos sutarties p. 6.1. nustatyta, kad sutartis, dalyje dėl miško kirtimo darbų, galioja iki 2013-12-31. A. Ž. ir byloje apklausti Ž. P., P. L., R. S., M. V., T. M. parodė, kad nors rangos darbų sutarties terminas baigėsi 2013-12-31, tačiau sutarties šalių žodiniu susitarimu, sutartiniai santykiai dėl miško kirtimo tarp UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, tęsėsi po 2013-12-31 galimai iki 2014 metų sausio mėnesio pabaigos. Šias aplinkybes iš dalies patvirtina ir UAB „( - )“ pateikta PVM sąskaita faktūra/b.l.78/. Kaip matyti ši sąskaita faktūra surašyta 2014-02-03. Sąskaitoje faktūroje pirkėju nurodyta UAB „( - )“. Taip pat sąskaitoje faktūroje nurodyta, kad UAB „( - )“ yra atlikusi miško kirtimo ir traukimo darbus UAB „Perto medis“. Sąskaitoje faktūroje nurodytas iškirstos medienos kiekis, iš esmės sutampa si administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytu neteisėtai iškirstos medienos kiekiu. Ši aplinkybė patvirtina, kad po 2014-02-03, UAB „( - )“ miško kirtimo darbų nevykdė UAB „( - )“ priklausančiame miško sklype.

17Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad A. Ž. inkriminuojami administraciniai teisės pažeidimai baigti daryti 2014 m. sausio mėnesį. Iš byloje nustatytų aplinkybių negalima nustatyti konkrečios 2014 metų sausio mėnesio dienos kada buvo baigtas UAB „( - )“ priklausančio miško kirtimas, todėl terminas nuobaudai skirti nagrinėjamoje byloje, skaičiuojamas nuo 2014-02-01. Esant šioms aplinkybėms, A. Ž. administracinė nuobauda galėjo būti paskirta ne vėliau kaip 2014-08-01.

18Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio, A. Ž. vykdyto miško kirtimo teisėtumo patikrinimas pradėtas 2014 m. rugsėjo 3 d. ir tęsėsi iki 2014 m. rugsėjo 12 d./b.l.4-5/. Administracinio teisės pažemio protokolas A. Ž. buvo surašytas ( - )/b.l.4/.

19Iš šių aplinkybių matyti, kad administracinės bylos teisena, šiuo atveju buvo pradėta jau pasibaigus įstatyme nustatytam administracinės nuobaudos skyrimo terminui.

20Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui – A. Ž., administracinė nuobauda nepaskirta per šešis mėnesius nuo pažeidimo padarymo dienos. Administracinės nuobaudos skyrimo termino pasibaigimas, administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną daro negalimą. Nustačius byloje tokią aplinkybę, negali būti sprendžiamas pažeidimo padarymo ir/ar nepadarymo klausimas. Tokioje situacijoje bet kokios išvados apie pažeidimo padarymo faktą yra beprasmės, nes asmuo nei gali būti pripažintas kaltu, nei nusprendžiama, kad jis neatliko draudžiamos veiklos.

21Dėl nurodytų priežasčių, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju LR ATPK 61 str. 4 d. 621 str. 4 d., nustatytų administracinių teisės pažeidimų, administracinių nuobaudų skyrimo terminai yra pasibaigę, todėl administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nutrauktina (ATPK 35 str. 1 d., 250 str. 1 d. 7 p.).

22Teismas, vadovaudamasis LR ATPK 224 str., 250 str. 1 d. 7 p., 284 str., 286 str.,

Nutarė

23Administracinę bylą A. Ž. atžvilgiu nutraukti, suėjus administracinių nuobaudų, numatytų LR ATPK 61 str. 4 d. 621 str. 4 d., skyrimo senaties terminui.

24Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Zarasų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Zarasų rajono apylinkės teismo teisėjas Rimvydas Žukauskas,... 2. sekretoriaujant Jolantai Veličkienei,... 3. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. Ž.,... 4. administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovui P. Z.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs A. Ž., a.k. ( - ) LR piliečio,... 6. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio... 7. A. Ž. teismo posėdžio metu kaltu neprisipažino, parodė, kad jis yra UAB... 8. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio... 9. Liudytojas Ž. P. teismo posėdžio metu parodė, kad jis yra UAB “( - )”... 10. Liudytojas P. L. teismo posėdžio metu parodė, kad 2013 metų pabaigoje dirbo... 11. Liudytojas R. S. teismo posėdžio metu parodė, kad 2013 metų pabaigoje... 12. Liudytojas M. V. teismo posėdžio metu parodė, kad 2013 metų pabaigoje... 13. Liudytojas T. M. teismo posėdžio metu parodė, kad jis dirba UAB “( - )”... 14. ATPK 35 str. 1 d. numatyta, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne... 15. Administracinė nuobauda už ATPK 61 str. 4 d. 621 str. 4 d., numatytus... 16. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad A. Ž. administracinio teisės pažeidimo... 17. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad A. Ž. inkriminuojami... 18. Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio, A. Ž.... 19. Iš šių aplinkybių matyti, kad administracinės bylos teisena, šiuo atveju... 20. Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui – A. Ž., administracinė... 21. Dėl nurodytų priežasčių, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju LR... 22. Teismas, vadovaudamasis LR ATPK 224 str., 250 str. 1 d. 7 p., 284 str., 286... 23. Administracinę bylą A. Ž. atžvilgiu nutraukti, suėjus administracinių... 24. Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio...