Byla 1-50-100/2012
Dėl patirtų sužalojimų 2009-04-24 mirė VšĮ Panevėžio apskrities ligoninėje, o būtent:

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Pocevičienė, sekretoriaujant Vidai Suslikienei, dalyvaujant prokurorėms Inai Zabielienei, Virginijai Kliaugienei, advokatui Sigitui Lukauskui, nukentėjusiesiems D. M., E. M., G. Č., jų atstovui advokatui Žygimantui Rutkauskui, civilinio atsakovo atstovei Neringai Laužikienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje J. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, išsilavinimas aukštasis, dirbantis UAB ( - ), generaliniu direktoriumi, gyvenantis ( - ), neteistas,

2kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 176 straipsnio 1 dalį.

3Teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

4J. K., eidamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registracijos adresas: ( - ), generalinio direktoriaus pareigas, tai yra būdamas darbdavį UAB ( - ) atstovaujančiu asmeniu ir pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (2003-07-01 įstatymo Nr. IX-1672 redakcija) 11 straipsnio reikalavimus privalėdamas užtikrinti darbų saugos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, neįvykdė savo pareigų dėl to 2009m. kovo 25 d., 14:45 val. UAB ( - ) durpių perdirbimo ceche įvyko nelaimingas atsitikimas, ko pasekoje UAB ( - ) durpyno darbininkas A. M. buvo sunkiai sužalotas ir dėl patirtų sužalojimų 2009-04-24 mirė VšĮ Panevėžio apskrities ligoninėje, o būtent:

5- pažeisdamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (2003-07-01 įstatymo Nr. IX-1672 redakcija) 30 straipsnio reikalavimus UAB ( - ) durpių perdirbimo ceche Vokietijos firmai „Warnking“ „Schulz Systemtechnik GmbH“ atliekant durpių perdirbimo ceche durpių gamybos įrengimų, durpių sijojimo linijų elektrinės dalies paleidimo derinimo darbus, šių darbų atlikimo laikotarpiu neorganizavo darbų taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų darbų sauga ir sveikata, t.y., nepaskyrė darbdaviui atstovaujančio asmens (koordinatoriaus), kuris praneštų Vokietijos firmos „Warnking“ „Schulz Systemtechnik GmbH“ atstovui apie galimus pavojus, riziką, atliekant gamybos įrenginių derinimo darbus durpių perdirbimo ceche, dėl to Vokietijos firmos atstovui 2009-03-25 14:30 val., sustabdžius durpių gamybos įrengimų ir durpių sijojimo liniją, jis nebuvo informuotas apie tai, kad įmonės darbininkai, sustabdžius durpių sijojimo liniją, atliks transporterio sandarinimo darbus, dėl ko 2009-03-25 14:45 val. Kupiškio r., UAB ( - ), esančios ( - ), durpių perdirbimo ceche UAB ( - ) durpyno darbininkui A. M. atliekant transporterio juostos sandarinimo detalės prijungimą, jos montavimo metu, detalei išslydus iš jo rankų, bei jam nugara atsigulus ir galva atsirėmus į durpių numetimo aulą ant išilginio transporterio ir bandant ranka pasiekti detalę, tuo metu Vokietijos firmos atstovui atlikus linijos derinimo darbus, įsijungė išilginis transporteris, kuris prirėmė A. M. galvą prie aulo, ko pasėkoje A. M. buvo sunkiai sužalotas ir 2009-03-25 paguldytas į VšĮ Panevėžio apskrities ligoninę, kur 2009-04-24 mirė dėl stipraus nugaros sumušimo ir suspaudimo, pasireiškusio stuburo IV-V-VI-to krūtininių slankstelių lūžiais su nugaros smegenų kanalo susiaurėjimu, širdies sumušimu, kas komplikavosi trauminiu nugaros smegenų mielitu, kvėpavimo funkcijos ir širdies veiklos nepakankamumu, kraujo susikaupimu krūtinplėvės ertmėje.

6Kaltinamasis J. K. kaltu neprisipažino. Paaiškino, kad su Vokiečių kompanija „Warnking“ buvo sudaryta sutartis pasiekus atitinkamą našumą pirkti durpių sijojimo liniją. Nauja linija buvo montuojama pagal įmonės poreikius. Montuojant naują liniją dirbo kelios kompanijos, todėl liniją montuojančių kompanijų ir įmonės darbuotojų darbai buvo koordinuojami: jei montavimo darbai vyko dieną, tai įmonės darbuotojai dirbo po darbo, arba atvirkščiai, kad šie darbai nesipintų. Linijos valdymo kompiuterinė programa buvo įrašoma palaipsniui. Naujai sumontuota linija bendrovėje jau dirbo 2 savaites, buvo beveik pasiektas norimas darbo našumas, tačiau bedirbant išlindo įvairūs trūkumai. Tai trąšos nebyra, tai tikslumas netinkamas. Sureguliuoti pasitaikančius trūkumus į įmonę iš „Warnking“ kompanijos atvyko elektronikos specialistas O. D.. O. D. dirbo kartu su jų bendrovės darbuotoju M. S. Patalpa, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas yra 3500kv.m ploto ir šioje patalpoje yra 2 darbo vietos, tai Volvo auto krautuvo vairuotojas ir maišytojas, kuris sėdi vagonėlyje, kuriame yra valdymo pultas. Volvo krautuvo vairuotojas dirbo atskirai, žiūrėdamas į degančias lemputes, kada užsidega jam reikia pilti durpes, jo darbas su sėdinčiu prie pulto nesusijęs. Jis nemano, kad buvo tikslinga darbų koordinatorių, kuris koordinuoti tik dviejų žmonių darbą. Prie pulto nelaimingo atsitikimo dieną dirbo O. D. ir elektrikas M. S., kurį įmonė ruošė būti maišytoju ir kuris turėjo mokytis iš vokiečio O. D.. Kadangi 2009-03-25 buvo pastebėti įrangoje trūkumai ir tuos trūkumus turėjo šalinti O. D., kuris buvo komunikabilus žmogus ir gerai kalbėjo rusiškai, ir visiems sakė, kad jis liniją stabdys pusvalandžiui. Jis tai pasakė ir jam, kaltinamajam, sakė, kad linijos stabdymas gali užtrukti ir trumpiau. O. D. neakcentavo, kad stabdo kažkokiems tai darbams atlikti, jis darė savo darbą, dėjo naują valdymo relę, todėl turėjo ją išbandyti. Linija buvo stabdoma ne dėl mechaninio remonto, bet dėl programos derinimo. Dėl to įrengimai neturėjo stovėti pusę valandos, kad kažkas dar galėtų atlikti papildomus darbus. Nelaimės metu jis, kaltinamasis, su V. B. buvo vagonėlyje, kur aptarinėjo darbus ir matė, kad vokietis O. kalba telefonu, o linija kompiuteriu valdoma Vokietijos firmos darbuotojų, kurie tą programą tikslina. Kaip jam yra žinoma, V. B., tiesioginiam cecho viršininkui, nebuvo pranešta, kad tuo momentu bus atliekami darbai, todėl ir nebuvo paruošta darbo vieta kitiems, ne šio cecho darbuotojams, t.y. M. S. ir O. D.. Tokio darbų organizavimo ir pasiruošimo nebuvo, tačiau čia pasireiškė nukentėjusiojo A. M. stropumas, kuo greičiau pašalinti esančius nesklandumus. Remonto baro darbuotojams buvo tik pasakyta, kad visi dirba ir gal būt 14:30 val. linija bus sustabdyta. Šį pasakymą darbuotojai palaikė leidimu dirbti, tačiau jis yra įsitikinęs, kad tokio leidimo - eiti dirbti, kai bus sustabdyta linija, niekas jiems nedavė. A. M. buvo pavaldus S. Č., o apie linijos sustabdymą darbininkai išgirdo iš V. B.. Dėl linijos remonto darbų pirmiausiai turėjo susiderinti cechų viršininkai, o šiuo atveju S. Č. darbininkų nepasiuntė, o V. B. nebuvo informuotas, kad bus šalinamas gedimas, atėję darbininkai jam neprisistatė, todėl ir darbo vieta buvo neparuošta. Ta vieta, kurioje dirbo A. M. iš niekur nesimatė, ji pasislėpusi tarp bunkerių. Liudytojai nurodė, kad jie pradėjo dirbti, kai M. S. gestais parodė, kad elektra išjungta, tačiau M. S. nebuvo įgaliotas šio darbo organizuoti, o atėję darbininkai neturėjo valdingo nurodymo tuo laiku remontuoti liniją. Du žmonės M. S. ir O. D., turintys elektriko kvalifikaciją, galėjo liniją įjungti ir išjungti. O. D. sustabdė liniją ir bet kada galėjo ją paleisti, nes tokia buvo jo darbo specifika. Elektros srovė absoliučiai nebuvo išjungta o transporterį, prie kurio dirbo A. M., valdė vokiečiai per kompiuterį distanciniu būdu, nes jie šalino savo problemas ir įjungė, kai jiems tai buvo reikalinga. Įmonėje daug dėmesio skiriama darbų saugai, tam samdoma įmonė „Zigmantera“, kuri turi rūpintis darbų sauga įmonėje ir juos konsultuoti įvairiais klausimais. Tačiau nors pusę metu buvo statomas pastatas ši firma dėl naujų darbų jų nekonsultavo, nesiūlė pasirūpinti darbų koordinatoriumi. Bendrovėje taip yra etatinis saugos inžinierius A. A.. Bendrovė perka tokią įrangą, kuri atitinka ES saugumo technikos reikalavimus. A. M. buvo patyręs darbuotojas ir supažindintas su instrukcijomis, kurias dirbdamas tiek metų mintinai žinojo, tačiau lipo ant transporterio. Prie transporterio, ant kurio užlipo A. M., buvo išjungimo troselis, todėl sunku įsivaizduoti, kaip įvyko ši nelaimė, nes įmonėje buvo panaudotos visos priemonės, užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams darbe. Garsinis signalas prie judančių įrengimų dalių įrengtas nebuvo, nes tai duotų mažai naudos, tik dėl nuolatinio klarksėjimo žmonės turėtų dirbti su ausinėmis. Dėl nelaimingo atsitikimo bendrovė neteko gero darbuotojo. Įmonė, atlygindama neturtinę žalą, stengėsi šeimai nors kiek kompensuoti patirtą žalą.

7Kaltinamojo kaltė įrodyta šiais ištirtais įrodymais:

8Nukentėjusioji D. M. parodė, kad 2009-03-25 apie 16 val. sūnus pranešė apie nelaimę, pasakė, kad vyras A. M. nuvežtas į Panevėžio ligoninę. Ji apie 17 val. nuvyko į ligoninę ir liko budėti prie vyro. Ligoninėje vyras buvo sąmoningas ir kalbėjo. Vyras pasakė, kad jis dirbo ne toje vietoje kur visada dirba. Toje vietoje, kur įvyko nelaimė, reikėjo uždėti apsukas ir jis nuėjo padėti R. P.. Bedirbant nukrito detalė ir R. P. norėjo lipti ir ją paimti, tačiau vyras pasakė, kad jo rankos ilgesnės ir užlipo ant transporterio, kuris jam užlipus įsijungė. Po operacijos vyras jau nebekalbėjo ir nebeatsigavo. Ji palaiko civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos priteisimo, tačiau sutinka, kad iš prašomos jai priteisti 80000 Lt sumos būtų minusuota 40000 litų suma, tokio dydžio pašalpą jai po vyro mirties paskyrė UAB ( - ) direktorius. Taip pat UAB ( - ) padengė visas laidotuvių išlaidas. Taip pat dėl vyro netekties 140000 litų jai sumokėjo Sodra. Neturtinę žalą, patirtą dėl vyro netekties, sudaro tai, kad su vyru pragyveno 36 m, kartu užaugino vaikus, šeimoje santykiai buvo geri, artimi. Jai, nukentėjusiajai, buvo nustatyta daug ligų, buvo operuota. Iki nelaimės su vyru sveikata buvo pagerėjusi, o po nelaimės viskas atsinaujino, atsirado naujų onkologinių ligų. Vyro netektis apvertė visą jos gyvenimą. Jos vyras buvo geras darbuotojas, ji mano, kad nelaimė su juo atsitiko dėl to, kad bendrovėje nepakankama darbų sauga.

9Nukentėjusysis E. M. parodė, kad jis nelaimingo atsitikimo darbe su jo tėvu A. M. metu dirbo UAB ( - ) presavimo ceche, autokrautuvo vairuotoju. Apie 15 val. Pas jį atėjo vadybininkas ir pranešė, kad įvyko nedidelė nelaimė, liepė jam nuteiti į substratų cechą. Kai jis nuėjo į substratų cechą, tėvas jau buvo išvežtas greitosios medicinos pagalbos. Jį išleido iš darbo, ir jis, sužinojęs, kad tėvas nuvežtas į Panevėžio ligoninę, į šią ligoninę nuvažiavo kartu su motina. Ligoninėje su tėvu bendravo trumpai. Tėvas pasakė, kad darbui prie transporterio davė pusvalandį, tačiau transporteris įjungė praėjus pusei to laiko. Kas davė tokius nurodymus tėvas neminėjo. Kai jis, liudytojas, dirbo įmonėje jam yra tekę girdėti apie darbo saugos taisyklių nesilaikymą remontinėje brigadoje. Presavimo ceche, kur jis dirbo, mechanikai, meistrai atsakingiau žiūrėjo į darbų saugos taisykles: cechų viršininkai suderindavo darbus, lenteles pakabindavo, darbo vietas paruošdavo, elektrines dalis atjungdavo, šaltkalvius darbui paruošdavo. Tėvas buvo pareigingas darbuotojas: eidavo ten, kur jam liepdavo. Kad darbo vieta substratų ceche nebuvo paruošta, tėvas to negalėjo matyti. Elektra turėjo būti atjungta, o lentelės, tikriausiai, nebuvo iškabintos, nebuvo pajungta garsinė signalizacija. Dėl tėvo netekties jis patyrė neturtinę žalą, nes su tėvu jo santykiai buvo artimi. Jie pastoviai bendraudavo, jis gyveno tėvo namuose. Neturinei žalai atlyginti jis prašo iš UAB ( - ) priteisti 80000 Lt. UAB ( - ) po tėvo netekties jam neturtinės, moralinės žalos neatlygino. Įmonėje po tėvo mirties jis jautė kai kurių darbuotojų jam daromą moralinį spaudimą: buvo padidintas darbo krūvis, sumažintas darbo atlygis. Po nelaimės su tėvu jam gimė sūnus, ir jis per tėvystės atostogas pralankė tėvą iki jo mirties. Po tėvystės atostogų grįžo į darbą, tačiau įmonėje dirbo nebeilgai.

10Nukentėjusioji G. Č. parodė, kad apie nelaimingą atsitikimą sužinojo kovo 25 d. 18 val., kai paskambino mama ir pasakė, kad jie yra Panevėžio ligoninėje. Jai atvykus į ligoninę tėvelis buvo sąmoningas ir pasakojo apie įvykį. Pasakojo, kad buvo pasiųsti užsandarinti transporterius ir jiems buvo pasakyta, kad pusvalandžiui viskas bus išjunta. Tėvas atsigulė ant transporterio paimti nukritusią detalę, kurią bandė pasiekti ranka, transporteris įsijungė. Tėvelis dar pasakė, kad laimei ranką spėjo ištraukti, o tai būtų be rankos likęs. Ji pati dalyvavo darbų saugos pirminiame tyrime, yra susipažinusi su instrukcija dėl darbo prie transporterių ir mano, kad tas instrukcijos punktas, kuriame nurodyta, kad draudžiama vaikščioti transporterio juosta, nereiškia, kad draudžiama ant transporterio užlipti, todėl vargu ar galima laikyti, kad jos tėvas šį punktą pažeidė, nes sąvokų „užlipti“ ir „vaikščioti“ negalima sutapatinti. Tuo labiau, kad remontui buvo skirtas ribotas laikas, o tėvas visiškai pasitikėjo tuo žmogumi, kuris buvo atsakingas už elektros atjungimą. Tėvelis nėra pasakojęs, kad jis kada nors neklausė darbdavio, ar būtų baustas drausminėmis nuobaudomis. Tėvelis visose gyvenimo srityse buvo didelės širdies žmogus, visada skubėdavo padėti pagelbėti, jei pagalba būdavo reikalinga, pasitikėdavo tuo žmogumi, kuris prašydavo padėti. Ji civilinį ieškinį palaiko ir prašo iš UAB ( - ) priteisti 80000 litų neturtinės žalos. Jos tėvo ir jos šeimos santykiai buvo labai artimi. Nors su tėveliu gyveno atskirai, tačiau beveik kiekvieną savaitgalį ji su šeima pas tėvus atvykdavo. Tėvai vertėsi ūkiškai, todėl padėjo tėvams, o šie juos remdavo materialiai, anūkus priimdavo, atostogauti. Po tėvelio mirties mamos sveikata ženkliai pablogėjo, jos pačios savijauta po tėvelio netekties irgi pablogėjo. Kol buvo tėvelis komoje buvo nervinė įtampa, teko pas medikus kreiptis, iki šiol tęsia gydymą. Jokių piniginių išmokų ji nei iš Sodros, nei iš tėvo darbdavio nėra gavusi.

11Liudytojas V. B. parodė, kad šiuo metu dirba UAB ( - ) komercijos skyriuje, o nelaimingo atsitikimo metu dirbo durpių perdirbimo cecho, kuriame įvyko nelaimingas atsitikimas, viršininku. Ceche buvo montuojama vokiečių firmos „Warnking“ įranga, ji buvo nebaigta, neperduota eksploatacijai, padedant firmos atstovui O. D. buvo mokomasi dirbti su nauja įranga. Tą dieną O. D. pasakė, kad reiks išjungti įrangą ir kažką patvarkyti. Jis pasiūlė O. D. tai padaryti apie 14:30 val., kai keičiasi pamainos, kad nenutruktų gamybos procesas. Po šio pokalbio jis ceche sutiko N. Č., A. M. ir R. P., kurie nešėsi metalinius daiktus ir paklausė ar bus sustabdyta linija, nes reikia kažką tvarkyti. Jis šiems darbininkams pasakė, kad O. D. liniją stabdys tik apie 14:30 val. ir tada būtų galima kažką daryti. Šio pokalbio metu jis darbininkams perdavė tik preliminarią informaciją, o ne leidimą tuo laiku kažką tvarkyti, apie remonto darbus nežinojo ir O. D.. Jis, liudytojas, dirba kitoje patalpoje ir ta vieta, kur įvyko nelaimingas atsitikimas, iš jos nesimato. Tačiau iš bylos aplinkybių žino, kad 14:30 val. O. D. išjungė liniją, nuspausdamas avarinį sustojimo mygtuką- grybą, ir pradėjo kažką tvarkyti, o tuo metu atėję darbininkai ir pamatę M. S. kažkokius ženklus nusprendė, kad galima pradėti dirbti. N. Č., A. M. ir R. P., neinformavę savo cecho viršininko ir jo, remonto darbus pradėjo keliose vietose. O. D. kažką padaręs ėjo įjungti linijos, ir pamatęs prie malūno dirbantį N. Č., jį nuvijo ir neįsitikinęs, kad saugu padarė taip, kad linija pajudėtų. Linija pajudėjo ir mirtinai sužalojo A. M.. Jis tuo metu buvo geltonoje budelėje, kur buvo kalbama apie gamybos vykdymą, išgirdęs riksmus, nuėjo prie linijos ir pamatė ant transporterio gulintį sužeistą A. M.. Buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba. Kas buvo atsakingas dėl linijos išjungimo, pasakyti negali. Tuo metu durpių sijojimo linija priklausė vokiečiams, o O. D. buvo jos savininkų atstovas, todėl jis liniją išjungė ir įjungė. Bendrovėje buvo tokia praktika, kad prioritetas yra teikiamas tiems darbams, kuriuos atlieka „Warnking“ firmos atstovai. Jis mano, kad O. D. neturėjo su juo derinti linijos išjungimo, nes tokios praktikos dirbant vokiečių specialistams bendrovėje nebuvo. Su O. D. bendravimas buvo geranoriškas, jie mokėsi iš O. D. dirbti, su juo bendraudavo rusų kalba. Darbininkų, atėjusių į durpių perdirbimo cecho atlikti remonto darbų, tiesioginis viršininkas S. Č.. Kai šie darbininkai su juo kalbėjosi dėl linijos stabdymo, tai jie nesakė konkrečiai kokioje vietoje jie dirbs. Darbininkai nešėsi gelžgalius, todėl jis suprato, kad darbai susiję su metalu ir su montavimu. Kiek anksčiau darbininkai buvo atėję su cecho viršininku S. Č., jie pasimatavo detales, bet kada pradės vykdyti tos darbus, nesakė. Kaip vėliau paaiškėjo, N. Č. dirbo prie malūno, o A. M. linijoje kažką bandė tvarkyti ar remontuoti. A. M. negalėjo savavališkai nueiti ir remontuoti, tokie dalykai būna iš anksto aptarti. Darbininkus pristatyti turėjo jų viršininkas S. Č., arba atėję dirbti darbininkai turėjo prisistatyti jam, liudytojui. Tačiau jis atėjusių atlikti remonto darbus darbininkų nematė. Rašytinės remonto atlikimo darbų derinimo tvarkios nėra, tačiau tai buvo galima padaryti žodžiu. Nelaimingo įvykio vieta buvo ceche, prie galinės sienos esančio transporterio, kuris yra už bunkerio, todėl O. D., eidamas paspausti grybo, specialiai nežiūrėdamas negalėjo pamatyti A. M., jis pamatė tik N. Č.. A. M. buvo susipažinęs su instrukcija, kurioje nurodyta, kad jis neturi teisės lipti ant transporterio veikia jis ar ne. Be to, visiems darbininkams yra žinoma, pirmiausia prieš pradedant darbą būtina išjungti jungiklį, išjungti elektrą, kad tas mechanizmas nepajudėtų. Tai pirma apsisaugojimo priemonė, kuri būtų padėjusi išvengti nelaimės jei darbininkai būtų išjungę elektrą. Darbininkai patys išjungia išjungimo mygtuką užtikrindami sau saugumą.

12Liudytojas R. P. parodė, kad 2009 metais dirbo suvirintoju UAB ( - ). 20009m. kovo 25 d. Jo pagrindinė darbo vieta mechaniniame ceche, kurio vadovas buvo S. Č., tačiau dirbti reikėdavo eiti per visus cechus. Eidavo dirbti ten, kur būdavo pasakyta, o ne savavališkai. Darbus jiems skirdavo S. Č.. S. Č. paskyrė jį, A. M. ir N. Č. nueiti į substratų cechą užsandarinti transporterio juostą. Pirmiausia į substratų cechą nuėjo su mechaniku P. J., kuris parodė, ką reikia padaryti. Sugrįžę į mechanines dirbtuve jis, N. Č. ir A. M. pasidarė sandarinimo juostas. Substratų cecho vadovas V. B. pasakė, kad jie gali ateiti atlikti darbų 14:30 val., kai vokietis pusei valandos atjungs liniją. Jie apie linijos sustabdyma pasakė S. Č., kuris pasakė, kad kai ateis laikas, tai ir eikite. Jie, visi trys, nuėjo nurodytu laiku į substratų cechą. V. B. ceche nebuvo. Ar išeidami į substratų cechą jie pasakė S. Č., kad išeina sandarinti transporterio, jis nepamena. Jis mano, cechų vadovai susitardavo, kada ir kokio cecho darbininkai ateis į kitą cechą dirbti. Jiems buvo pasakyta, kad kiekvieną kartą nuėjus į kitą cechą reikia prisistatyti cecho vadovui. Jie nuėję V. B. nebeieškojo, nes remonto laiką su juo jau buvo suderinę. Nuėjus į substratų cechą elektrikas M. S., kuris sėdi valdymo pulto kabinoje, jiems liepė dar palaukti. Jie palaukė apie 10 min. ir tada M. S. ženklais parodė, kad viskas išjungta ir jie gali dirbti. N. Č. nuėjo dirbti prie malūno, o jis, liudytojas, su A. M. nuėjo dirbti prie transporterio. Iš apačios transporterio nepasisekė užsandarinti, A. M. negalėjo susukti varžtų. Jis, liudytojas, pasakė, kad aš užlips ant transporterio ir iš apačios paduos varžtus pritvirtinimui, bet A. M. pasakė, kad jis yra aukštesnis, jo rankos ilgesnės, todėl geriau jis lips ant transporterio. A. M. užlipo ant transporterio, atsigulė šonu ir tuo metu įsijungė transporteris. Jis bandė A. M. laikyti, atplėšti už rūbų, šaukė, tampė išjungimo troselį. Paskui pamatė M. S. išėjusį iš pulto kabinos ir gal praėjus minutei ar mažiau laiko liniją kažkas išjungė. Jis mano, kad tai padarė M. S.. Vokietis jų dirbančių prie transporterio nematė, nes buvo viršuje, iš kur neįmanoma to matyti. Nors saugumo technikos taisyklėse parašyta, kad negalima lipti ant transporterio, tačiau jis įmonėje išdirbo 7 metus ir žino, kad neužlipus ant transporterio daug gedimų nepašalinsi. Įmonėje yra daug transporterių ir jie remontuodami transporterius išjungdavo patys, anksčiau technika nebuvo tokia sudėtinga, atsijungi pats, pakabini lentelę ir dirbi. Ir į bunkerius lįsdavo, po transporteriu, bet tada pakabindavo lentelę. Jų atveju lenteles elektrikai turėjo palabinti, nes jie lentelių neturėjo ir atjungti linijos patys neturėjo teisės. Jis matė, kaip A. M. lipdamas nuspaudė prie transporterio avarinį grybą ir trosą, nes kitaip neįmanoma užlipti, bet matyt jie nesuveikė.

13Liudytojas N. Č. parodė, kad 2012-03-25 jis dirbo UAB ( - ) suvirintoju mechaninėse dirbtuvėse, tačiau būdavo siunčiamas dirbti ir į kitus įmonės cechus. Tą dieną iš ryto dirbtuvių vedėjas S. Č. pasakė, kad substratų ceche reikia užtaisyti transporterio plyšius. Į substratų cechą nuėjo S. Č., A. M., R. P. ir jis Išsimatavę detalę grįžo į mechanines dirbtuves ir pasigamino šią detalę. Po to nuėjo į substratų cechą jos uždėti, nes suprato, kad paskirtą darbą turi padaryti per dieną. Sutikę V. B., pasakė, kad jie nori uždėti detalę, tačiau V. B. pasakė, kad dabar linijos nestabdys, nes vyko bandymai, liepė ateiti 14:30 val., kai stabdys cechą Jie grįžo į mechanines dirbtuves ir į substratų cechą nuėjo prieš 14:30 val. Nuėję sutiko M. S., kuris jiems liepė dar palaukti. V. B. jie nebeieškojo, nes jiems jau buvo nurodyta, kada ateiti dirbti. Laukdami išgirdo, kad stoja mechanizmai, ir M. S. rankų gestais taip pat parodė, kad linija stoja. Jis vienas nuėjo tvirtinti detalės, o R. P. su A. M. nuėjo į kitą vietą. Iš savo darbo vietos jis dirbančių A. M. ir R. P. nematė, nors žinojo, kur jie dirba. Jam būnant prie įrenginio pro šalį bėgdamas O. D. rusiškai pasakė “atsargiai, nekišk rankų, paliesiu”. Po šio įspėjimo jis nulipo žemyn ir nulipdamas išgirdo, kad R. P. šaukia; „stabdykit“. Kai nubėgo į tą vietą, kur dirbo R. P. ir A. M., nelaimingas atsitikimas jau buvo įvykęs. Jiems tą dieną reikėjo atlikti sandarinimo darbus ir kai dirba įrenginiai, jie tokių darbų nedaro. Tą kartą transporterius matyt atjungė M. S., tačiau ar buvo pakabintos įspėjamosios lentelės, neprisimena. Jie patys tokių lentelių nesineša, nes turėjo pasirūpinti elektrikas. Jie buvo įsitikinę, kad galima atlikti darbus iš M. S. parodyto ženklo - rankų sukryžiavimo ir iš to, kad V. B. jiems buvo sakęs, kad 14:30 val. stabdys liniją. Jis, atlikdamas remonto darbus, nėra lipęs ant transporterio, tačiau gyvenime visko gali pasitaikyti, gal būt šiuo atveju, kitaip darbo nebuvo įmanoma atlikti. Jie buvo supažindinti su darbų saugos taisyklėmis, kuriose kalbama ir apie užlipimą ant transporterio.

14Liudytojas S. Č. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) remonto baro vedėju. Tą dieną – 2009-03-25, kai įvyko nelaimingas atsitikimas, jis ryte paskirstė darbus. Suvirintojams N. Č., R. P. ir A. M. liepė pagaminti sandariklius, kuriuos padaryti buvo nurodęs technikos direktorius P. J., kad nebyrėtų durpės. Jis pats su N. Č., R. P. ir A. M. nuėjo į substratų cechą kur buvo montuojama ir derinama įranga. Jis konkrečiai žinojo dvi vietas, kur reikia sandariklių. Kai buvo nuėję matuoti, įrenginiai nesisuko. Jie apžiūrėję ir išsimatavę abi vietas grįžo į dirbtuves, kur vyrai gaminosi reikalingas detales ir kitus gaminius. Dėl laiko, kada bus montuojamos pagamintos detalės, jie nesitarė. Jis, liudytojas, patvirtina, kad jo parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu 2009-04-21 (4t., b.l.96), kuriuose nurodyta, kad „... A. M.,, N. Č. ir R. P. pasakė, kad buvo sutikę V. B., kuris jiems pasakė, kad sistema bus atjungta 14:30 val., pusei valandos, todėl jis nebeieškojo V. B. tam, pasakytų, jog reikalinga atjungti sistemą tam, kad galėtų dirbti jo darbininkai, nes jie patys su V. B. kalbėjo...“ yra teisingi. Jis pats su O. D. nebendravo dėl linijos stabdymo. Darbininkai yra supažindinti su 67 instrukcija ir žino, kad negalima lipti ant transporterio. Darbų saugos taisyklėse, instrukcijos 67 3.2, 3.2.2 punktuose nurodyta, kad, jei atliekant darbus, įkrenta detalės ir negalima pašalinti kliūties, darbininkas turi apie tai pranešti savo tiesioginiam viršininkui, šiuo atveju turėjo būti pranešta jam, liudytojui.

15Liudytojas Z. F. parodė, kad jis atstovauja UAB ( - ) atstovauja konsultacinę darbų saugos įmonę „Zigmantera“. Pagal valstybės numatytus nuostatus įmonėse steigiamos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas gali atstovauti pats darbdavys arba skirti įgaliotą asmenį ar samdyti kitą įmonę. Pagal sudarytą sutartį, vadovaujantis Darbo kodeksu ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu įmonėje buvo tikrinami visi darbų barai, tikrinama darbuotojų kompetencija, atestacijos pažymėjimai, instruktavimo žurnalai, kontroliuojama, kad visi darbuotojai pasirašytinai būtų supažindinti su darbų saugos ir sveikatos instrukcijomis, kad būtų parengtos įrenginių eksploatavimo instrukcijos. Kad įmonėje buvo statomas naujas cechas jis žinojo, tačiau, kad darbus atlieka Vokietijos įmonės jų firmai nebuvo žinoma. Kai cechas yra nepriduotas reikia laikytis saugos taisyklių, ir jų firma tai kontroliuoja, tačiau firma teikia konsultacijas tais klausimais, dėl kurių kreipiasi įmonės darbuotojai, cechų viršininkai. Apie naują liniją įmonėje jie sužinojo po nelaimingo atsitikimo ir paruošė naujas instrukcijas. Dėl statomo naujo cecho konsultacijų V. B. jis neteikė, jų firma statybos koordinavimo funkcijų neatlieka, nes su statybomis nieko bendro neturi. Jie įmonėje tikrino kokius darbus atlieka šaltkalviai ir su kokomis instrukcijomis jie supažindinti. Konkrečiu nelaimingo įvykio atveju, kai trys darbininkai atliko darbus nepriduotoje linijoje prie naujai pastatyto transporterio, jie dėl šio darbo pobūdžio buvo tinkamai instruktuoti ir papildomo instruktažo jiems nereikėjo. Kokius darbus atlikti darbininkams paskiria tiesioginis jų viršininkas, kuris yra atsakingas apie dirbusio asmens elgseną gamyboje, nes savavališkai darbininkai darbų atlikti neina. Jų firma nesiaiškino kaip šioje įmonėje ir kokiu būdu turi būti atjungiamas energijos tiekimas į agregatus, kokios turi būti pakabinamos įspėjamosios priemonės.

16Liudytojas A. J. parodė, kad 2009-03-25, kai įvyko nelaimingas atsitikimas, jis dirbo įmonėje vyr. energetiku ir pagal savo pareigas buvo atsakingas už elektros ir šilumos ūkį. Jis žino, kad substratų ceche, kur įvyko nelaimė, Warnking firma paleidinėjo liniją. Tame ceche elektriku dirbo M. S., tačiau M. S. buvo pavaldus ne jam, o cecho viršininkui V. B.. Jis, kaip vyr. energetikas, neturėjo pavaldžių žmonių, elektrikai tuo metu buvo pavaldūs cecho viršininkams. Apie šaltkalvių-suvirintojų atliekamus darbus tame ceche jam nebuvo žinoma. Vykstant derinimo darbams sunku pasakyti, kas turėjo teisę įjungti ir išjungti transporterį. Linija jų įmonei tuo metu buvo nepriduota, prie linijos pulto dirbo vokietis, todėl gal įmonės žmonės neturėjo teisės linijos išjungti ir įjungti. Jis žino, kad vokietis O. D. įmonėje vykdė montavimo darbus, tačiau ar O. D. turėjo elektriko kvalifikaciją, jis nežino. Taip pat nežino, kas įmonėje buvo atsakingas už O. D. veiksmus. Paprastai, vykstant darbams, būdavo gaunamas nurodydamas, kad reikia atjungti įtampą. Tuomet į nurodytą vietą nusiųstas elektrikas atjungdavo saugiklį, kirtiklį ir pakabdavo lentelę „nejungti“. Jis 2009m. kovo 25 d., nelaimingo atsitikimo dieną, nurodymo ar pranešimo dėl įtampos atjungimo negavo. Iki sumontuojant transporterius substratų ceche, įmonėje buvo transporterių, todėl mano, kad darbų saugos instrukcijos galiojo ir naujiems transporteriams, nors tuo metu jų įmonei buvo neperduoti. Prie transporterio pavaros yra jungiklis ir jį gali atjungti kvalifikuotas elektrikas, nes šaltkalvis to padaryti negali. Saugią darbo vietą šaltkalviams-suvirintojams turėjo paruošti elektrikai.

17Liudytojas A. A. parodė, kad jis UAB ( - ) dirba inžinieriumi. Jis pradedantiems dirbti įmonėje darbuotojams praveda įvadinį instruktažą. Nors pradėjo dirbti vėliau už A. M., tačiau pradėjęs dirbti, visus darbuotojus instruktavo. Kai UAB ( - ) įvyko nelaimingas įvykis tuo metu įmonėje dirbo vokiečių firma, kuri paleidinėjo naują liniją. Jis vokiečių firmos darbuotojų pagal mūsų valstybėje galiojančius aktus neinstruktavo ir kokios buvo O. D. pareigos jis nežino. Į jo pareigas darbų sauga su prietaisais ir įrenginiais neįeina. Jam priklauso aplinkosauga ir darbų sauga - priimtų darbuotojų instruktavimas. Jis, atlikdamas savo pareigas, bendrauja su konsultuojančia įmone „Zigmantera“, kurios darbuotojas atvyksta maždaug kartą per mėnesį ir apžiūri įmonės cechus duoda nurodymus kaip pašalinti pastebėtus trūkumus. Kad įmonėje paleidžiamas naujas cechas konsultacinės firmos atstovai žinojo, tačiau įmonė „Zigmantera“ raštu apie tai nebuvo informuota ir konsultacinės įmonės atstovai jokių nurodymų raštu dėl naujo cecho nedavė. Naujas instrukcijas „Zigmantera“ parengė po nelaimingo atsitikimo. Iki nelaimingo įvykio linija nebuvo priduota, nebuvo aiškios darbo, todėl darbuotojai buvo instruktuoti pagal esamas instrukcijas.

18Liudytoja A. I. parodė, kad ji UAB ( - ) dirba personalo skyriuje. Jos darbo funkcijos yra šios: darbuotojų priėmimų, atleidimų įforminimas, įsakymų rašymas. Ji taip pat yra atsakinga už pareiginių nuostatų administracijos darbuotojams paruošimą. Cechų darbuotojams pareiginius nuostatus, instrukcijas rengia cechų vedėjai, kurie savo darbuotojus su parengtomis instrukcijomis supažindina. Vokietis O. nebuvo jų įmonės darbuotojas. Gal jis įmonėje dirbo pagal kitokią sutartį, bet ne pagal darbo sutartį. Ji nurodymo iš įmonės vadovo dėl O. D. buvimo įmonėje įforminimo, dėl jo instruktavimo pagal Lietuvoje galiojančius norminius aktus, nurodymo negavo.

19Liudytojas V. A. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) substratų ceche, ten pat dirbo ir nelaimingo atsitikimo metu. Jo darbo vieta yra kitoje patalpoje, todėl jis nelaimingo atsitikimo nematė. Jo darbas su ta vieta, kur įvyko nelaimingas atsitikimas, nesusijęs. Jis dirba prie automatinių linijų kur gaminami substratai ir nors cechas tas pats, tačiau baras - kitas. Jo bare pasitaikančių gedimų šalinimas priklauso nuo gedimo pobūdžio. Kai kuriuos gedimus tvarko jie patys, o kur negali patys sutvarkyti, tvarko kiti specialistai. Pagal darbo pobūdį linijas valdo operatorius, ir kai yra gedimas linija sustabdoma ir panešama cecho viršininkui ar meistrui, savarankiškai gedimai nešalinami. Šalinant gedimus laikomasi darbų saugos: kabinamo, lentelės su užrašu „nejungti“, jei reikia, statomos užtvaros. Tuo rūpinasi tas asmuo, kuris vadovauja gedimo šalinimui. Kai šalinti gedimų ateina žmonės iš kito cecho, tai gedimų šalinimą koordinuoja cecho vadovai.

20Liudytojas G. Š. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) gamybos direktoriumi. Jis tiksliai neprisimena, kas jam pranešė apie nelaimingą atsitikimą. Jis su A. A. nuėjo į įvykio vietą, matė nukentėjusįjį A. M. gulintį ant transporterio. Ką darbininkai turėjo remontuoti substratų ceche jam iki įvykio nebuvo žinoma. Jo kaip, gamybos direktoriaus, funkcijos - darbų organizavimas, tačiau vokiečių montuojamos linijos paleidimas ir tų darbų derinimas jam, kaip gamybos direktoriui, nepriklausė. Kad gamyba bus stabdoma, jis nežinojo. Jam būna žinoma, kai gamyba stabdoma ilgesniam laikui.

21Liudytojas P. J. parodė, kad nelaimingo atsitikimo metu jis dirbo UAB ( - ) technikos direktoriumi. Maždaug 2 ar 3 savaitės iki šio įvykio jis dirbtuvių vedėjo S. Č. prašė atlikti sandarinimo darbus substratų ceche ant apatinės transporterio dalies, kuri vadinama skersiniu transporteriu ir kuris užpila durpes ant pagrindinio transporterio. Jis kartu su S. Č. apžiūrėjo sandarinimo vietas. Gamintojo buvo palikta prisukimo briauna, todėl reikėjo apsaugos, prisukamos 4 varžtais, tai buvo nesudėtingas trumpalaikis darbas. Nukentėjusysis A. M. buvo pačios aukščiausios kvalifikacijos darbuotojas, transporterių konstrukciją jis žinojo geriau nei bet kuris cecho vadovas įmonėje, nes ne kartą juos yra remontavęs, todėl būdamas stropus žmogus ir norėdamas greičiau atlikti darbą užlipo ant transporterio. Dabar sunku suprasti, kaip jis lipdamas nesustabdė transporterio, nes jo pusėje buvo avarinis atjungėjas. Praktikoje, kai sugenda transporteris, tai be cecho viršininko transporterio stabdymo darbų niekas neatlieka. Įmonėje buvo tokia tvarka, kad bet kas negalėjo bet kur eiti dirbti. Tai pat buvo derinamas įrengimų sustojimas, nes vykstant gamybai bet kada sustabdyti cechą negalima, nes sutrikdysi užsakymų vykdymą. Kai žmogus siunčiamas atlikti remonto darbus, tada ir yra derinamas stabdymas. Šiuo atveju vokiečiui O. D., gal būt, nebuvo pranešta, kad toje linijoje bus atliekami sandarinimo darbai, todėl jis ir paspaudė linijos paleidimo mygtuką.

22Liudytojas M. S. (parodymai pagarsinti BPK 276 str. 5d.tvarka) parodė, kad nelaimingo atsitikimo metu jis dirbo kartu su O. D. ir dalyvavo įrenginių atjungime. Elektros skydinė yra pirmame aukšte, kurioje atjungus įrenginius paprastai automatiškai jų nepaleisi. Tą dieną buvo pasakyta, kad įrenginiai bus atjungti 14:30 val. pusei valandos, tokį laiką, reikalingą linijos derinimui, nurodė O. D.. Į jų cechą prieš pietus atėjo A. M., N. Č. ir R. P., kuriuos jis nusiuntė pas V. B. pasiklausti, kada galima bus atjungti liniją. Atjungimą buvo nutarta daryti 14:30 val., kai keičiasi pamainos, ir tuo laiku skydinėje jie su O. D. atjungė liniją. Atėję vyrai laukė prie durų, ir jis, liudytojas, jiems pamojo, kad linija atjungta. Atėję vyrai jam konkrečiai nepasakė, kurioje jie vietoje dirbs. Kai jis vyrams pamojo, kad linija atjungta, jie stovėjo prie malūno, todėl jis manė, kad A. M., N. Č. ir R. P. dirbs prie malūno, nes matė, kad jie ten anksčiau kažką matavo, taip pat matavo ir kitose vietose. Jis iš savo darbo vietos nematė, kas yra ant transporterio. Atjungus liniją O. D. žiūrinėjo įrenginius, o jis, liudytojas užlipo į antro aukšto aikštelę. Po kiek laiko atėjo ir O. D., atsisėdo prie telefono ir pradėjo kalbėtis ir po kelių minučių įsijungė įrenginiai. Jis išgirdo šauksmus ir nubėgęs į pirmą aukštą išjungė įrenginius. Jo pareigos buvo elektrikas-šaltkalvis ir jam buvo duotas nurodymas išjunginėti elektros įrangą. Elektrikams taip pat priklauso išdėlioti perspėjimo lenteles, tačiau jis tą dieną aš nežinojo kurioje vietoje ir kokie darbai vyks, jei būtų žinojęs, būtų perspėjimo plakatus pakabinęs. Jo viršininkas V. B. buvo pasakęs, kad liniją atjungs 14:30 val., tačiau nepasakė kokie darbai bus atliekami ir kad reikia užtikrinti darbų saugumą. Jo ir O. D. darbo V. B. netikrindavo. Pagal saugos darbe taisykles jis ir O. D. įjungdami liniją turi įsitikinti linijos saugumu. Tas kas paleido, arba tas kas įjungė turėjo įsitikinti linijos saugumu. Prieš paleidžiant liniją turi būti duodamas garso ar šviesos signalas, tačiau įvykio dieną šie signalai dar nebuvo pastatyti. Ar jis O. D. pasakė, kad linijoje dirbs žmonės, neprisimena. Liniją, neįsitikęs jos saugumu, galėjo įjungti O. D., nors anksčiau prieš įjungdamas liniją O. D. visada įspėdavo. Jungiklis yra pirmame aukšte, o kompiuteris, prie kurio dirbo O. D., - antrame aukšte. Įjungus liniją iš karto įrenginiai neveikia, pradžioje kompiuterio programoje parodomos klaidos. Jis girdėjo kaip O. D. vokiškai kalbėjo telefonu su kolega vokiečiu, kuris buvo prisijungęs per serverį. Tačiau linija galėjo įsijungti ir automatiniu būdu, nes, kai jie su O. D. tvarkė skydinėje įrenginius, O. D. įstatė platą, kurią tuo metu turėjo įdiegti. Ją įdiegus linija buvo automatiniame režime ir galėjo savaime įsijungti. Kai N. Č., A. M. ir R. P. buvo atėję išsimatuoti, kokių detalių jiems reikia, transporteris buvo sustabdytas. Tada jis šiems darbininkams buvo parodė avarinį troselį prie transporterio ir paaiškino, kad jie gali patraukti šį troselį ir tada bus žinoma, kad atliekami darbai. Taip pat buvo pranešta ir S. Č., kad yra avarinis trosas, kirtiklis, kurių pagalba galima sustabdyt liniją.

232009-03-25 įvykio vietos apžiūros protokolais, kuriuose užfiksuota įvykio, įvykusio 2009-03-25, kuomet buvo sužalotas UAB ( - ) darbuojas A. M., vieta – UAB ( - ) durpių perdirbimo cecho esantis juostinis transporteris ( 2 t. b.l. 1-17).

24Durpių padavimo, įmaišymo transporterio veikimo paleidimo mechanizmo 2011-10-06 apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad transporterį galima sustabdyti paspaudus avarinį išjungimo lyną. Paspaudus šį lyną valdymo pulte esančio kompiuterio monitoriuje matomas mirksintis raudonas signalas, nurodant kurį linijos vieta neveikia ( 2 t. b.l. 18-25).

252009-05-05 specialisto išvada Nr. M194/09(05), kurioje nurodyta, kad A. M. mirė nuo stipraus nugaros sumušimo ir suspaudimo, pasireiškusio stuburo IV-V-VI-to krūtininių slankstelių lūžiais su nugaros smegenų kanalo susiaurėjimu, širdies sumušimu, kas komplikavosi trauminiu nugaros smegenų mielitu, kvėpavimo funkcijos ir širdies veiklos nepakankamumu, kraujo susikaupimu krūtinplėvės ertmėje. A. M. 2009-04-24 mirė VšĮ Panevėžio apskrities ligoninėje. Sužalojimai A. M. padaryti prieš mirtį vienu metu, kieto buko daikto poveikyje, galimai aplinkybėse nurodytu laiku, t.y. 2009-03-25, sužalojant nugarą tarp judančių gamybinio mechanizmo dalių ( 2 t. b.l. 30-31).

262009-07-03 specialisto išvada Nr. T-A 1615/09 (01)-R1324/09, iš kurios matyti, kad A. M. kraujyje etilo alkoholio nerasta (2 t. b.l. 35).

272009-06-03 Nelaimingo atsitikimo darbe aktu Nr. 10, kuriame nurodyta, kad pažeistas LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, patvirtinto 2003-07-01 nutarimu Nr. IX-1672, 30 str. 1 d. sakantis „Du ir daugiau darbdavių, atlikdami darbus toje pačioje įmonėje, įmonės padalinyje ar darbo vietoje, organizuoja darbą taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir sveikata, neatsižvelgiant į tai, kurio darbdavio žinioje darbuotojas dirba“ – to nebuvo padaryta . Firmos „Schulz Systemtechnik GmbH“ atstovas nebuvo informuotas , kad prie juostinio transporterio darbuosis UAB ( - ) darbuotojai. 2. Pažeistas to paties įstatymo 30 str. 2d. sakanti, kad „Darbdaviams atstovaujantys asmenys organizuodami darbus toje pačioje įmonėje ar darbo vietoje ir siekdami apsaugoti darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, paskiria darbdaviui atstovaujantį asmenį, kurio vadovaujamoje įmonėje atliekami darbai kitai darbdavių veiklai sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas koordinuoti. Darbdaviams atstovaujantys asmenys praneša vienas kitam bei darbuotojams apie galimus pavojus, riziką atliekant darbus toje pačioje įmonėje, įmonės padalinyje ar darbo vietoje“ – koordinatorius įsakymu nebuvo paskirtas. 3.pažeistas to paties įstatymo 25 str. 13 p. sakantis „kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, įmonėje nustatyta tvarka nušalina nuo darbo darbuotojus, kurie nesilaiko darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų“ - darbuotojų atliekančių transporterio sandarinimo darbus , niekas nekontroliavo kaip jie laikosi saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimų 4. Pažeista „Aptarnaujančio juostinius griebtuvus sraigtinius transporterius bei separatorius ir vibrosietus saugos ir sveikatos instrukcija „ Nr. 67 , 4.1.5. p. sakantis „ Draužiama vaikščioti transporterio juosta nežiūrint to ar transporteris veikia ar yra išjungtas“ - buvo atliekami darbai ant jo atsiguslus5. pažeista tų pačiū instrukcijų 46 4,1,8, p. sakantis „ draudžiama remontuoti visus juostinius, griebtuvus , sraigtinius transporterius bei separatorius ir vibrosietus , jeigu ant paleidimo mygtuko nėra pakabinto užrašo „NEJUNGTI DIRBA ŽMONĖS“- to linijos sustabdymo metu nebuvo padaryta ( 2 t. b.l. 68-69) .

28Darbo sutartimi ir jos pakeitimais, kurioje nurodyta, kad A. M. UAB ( - ) dirba nuo 1993-09-20, jo pareigos: remonto baro suvirintojas dujomis ir elektra, šaltkalvis, durpyno darbininkas IV kat. (2t., b.l. 85-88).

29Šaltkalvio remontininko saugos ir sveikatos instrukcija(toliau Instrukcija), Nr.73 kurios 1.4 ir 1.5 punktuose nurodyta pranešimo apie pastebėtus trūkumus ir darbuotojo atsisakymą dirbti esant nesaugiai darbo vietai (2t., b.l.96-100).

30Aptarnaujančio juostinius griebtuvus sraigtinius transporterius bei separatorius ir vibrosietus saugos ir sveikatos instrukcija (toliau Instrukcija), Nr. 67, 4-ta šios instrukcijos dalimi „Darbuotojo veiksmai darbo metu) (2 t. b.l. 101-105).

31Warnking GmbH&CoKG 2009-04-15 raštu, kuriame nurodyta, kad nuo 2009-03-16 iki 2009-03-26 UAB ( - ) dirbo D. kaip montavimo darbų vadovas ir superveizeris pagal firmo pavedimą (2t., b.l.119,120).

322006-10-31 UAB ( - ) gen. direktoriaus patvirtintomis UAB ( - ) vidaus darbo taisyklėmis, kurių VI d. „PAGRINDINĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGOS“ 31.2 p. nurodyta, kad „ bendrovės administracija privalo laiku iki pavedamo darbo pradžios supažindina darbuotojus su užduotimi, kad būtų saugios ir sveikos darbo sąlygos, sutvarkyti įrengimai ir kitos darbo priemonės... „ .Tų pačių taisyklių VI d. 31.6. p. nurodyta, kad bendrovės administracija privalo „ gerinti darbo sąlygas, laikytis darbo įstatymų, užtikrinti, kad būtų tinkamai techniškai įrengtos darbo vietos ir kad jose būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos, atitinkančios saugaus darbo, darbo higienos normas bei taisykles....“ tų pačių taisyklių 31. 10 p. reikalavimais, kurie nurodo, kad bendrovės administracija privalo nuolat kontroliuoti, kaip darbuotojai lai kosi visų sugaus ir sveikatos instrukcijų, gamybinės sanitarijos ir darbo higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimų „ (3 t. b.l. 119-125 ).

332011-04-15 Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės aktu Nr. 11-195 (11), kuriame nurodyta, kad nelaimingo atsitikimo, įvykusio 2009-03-25 UAB ( - ) durpių perdirbimo ceche techninė priežastimi yra tai, kad prieš atliekant įrengimo remontą (juostinio transporterio sandarinimo darbus) įrenginys nebuvo tinkamai išjungtas iš elektros tinklo. Organizaciniu požiūriu įtakos nelaimingam atsitikimui turėjo tai, kad nebuvo paskirtas darbdaviui atstovaujantis asmuo (koordinatorius) ir darbuotojai nebuvo informuoti apie pavojus, atliekant darbus toje pačioje darbo vietoje tuo pačiu metu bei nebuvo pasirinktas saugus sandarinimo juostos montavimo būdas; A. M. veiksmai, kad jis prieš pradedant įrenginio remonto darbus, neįsitikino, ar įrenginys tinkamai atjungtas nuo elektros įtampos ir ar tinkamai paruošta darbo vieta, tai organizaciniu požiūriu turėjo įtakos nelaimingo atsitikimo kilimui; A. M. darbas šaltkalvio pareigose (juostinio transporterio techninis aptarnavimas) nepriskiriamas prie pavojingų darbų. ( 2 t. b.l. 160-164).

342009-04-22, 2009-05-05 UAB ( - ) turto įvedimo į eksploataciją aktais, iš kurių matyti, kad firmos Warnking sumontuoti transporteriai perduoti naudoti ūkinėje veikloje nuo 2009-04-22 ( 4 t. b. l. 40-42).

352008-08-22 -2009-01-20 gamybos pastato ir sandėliavimo statybos leidimu, sutartimis ir turto įvedimo į eksploataciją aktu, iš kurių matyti, kad pastatas, kuriame įvyko nelaimingas atsitikimas perduoti naudoti ūkinėje veikloje nuo 2009-01-20 ( 4 t. b. l. 43-58).

362012-02-01 UAB ( - ) raštu Nr.201, kuriame nurodyta, kad 2009 m. kovo mėnesį durpių perdirbimo ceche buvo derinami sumontuoti įrengimai. Derinimo darbus atliko firmos „Warnking“ ( įrengimų gamintojas) atstovai. Kartu su firma „Warnking“, paleidinėjant – derinant įrengimus dalyvavo tik UAB ( - ) elektrošaltkalvis M. S., kuris vėliau ir dirbo minimų įrengimų operatoriumi. Žodiniu sutarimu buvo sutarta, kad bet kokie prie įrengimų atliekami darbai ( jei jie bus reikalingi) bus atliekami UAB ( - ) darbuotojų nedarbo laiku ar per išeigines dienas. Kartu su raštu buvo pateikta įsakymas dėl darbo laiko įmonėje, iš kurio matyti, kad įsakymas priimtas 2006-09-26, šiuo įsakymu UAB ( - ) direktorius patvirtino darbo grafiką (4 t. b.l. 60, 61, 62 ).

37Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad UAB ( - ) direktorius nuo 1994-04-28 J. K. (3t., 81-95).

38Konsultacinės darbų saugos IĮ “Zigmantera” nuostatais, kuriuose nurodyta, kad įmonės veiklos sritys - darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos konsultacijos ir atstovavimas įmonėse, elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas, elektros įrenginių remontas ir 2005-12-01 sutartimi Nr.04-05, kurioje nurodyta, kad vykdytojas - IĮ “Zigmantera” įsipareigojo vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas užsakovo - UAB ( - ) įmonėje, o užsakovas įsipareigojo sudaryti visas sąlygas vykdytojui atilikti jam prisiimtas funkcijas, tame tarpe ir pradedant eksploatuoti naują įrengimą ar objektą, nedelsiant pranešti vykdytojui ; UAB ( - ) generelinio direktorisu 2005-12-22 įsakymu “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo bendrovėje” (3t., b.l.134-139).

39UAB ( - ) remonto baro vedėjo pareiginiais nuostatais, kurių 4.2 punkte nurodyta, kad jis atsako už saugos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkos saugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi vadovaujamame padalinyje (3t., b.l.103-105).

40UAB ( - ) durpių perdirbimo cecho viršininko pareiginiais nuostatais, kurių 2.8 punkte nurodyta, kad jis organizuoja saugų ir higienos normas atitinkantį padalinio darbuotojų darbą, kontroliuoja kaip laikomasi saugos darbe taisyklių, vykdomos darbų saugos instrukcijos, įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Instruktuoja padalinio darbuotojus darbo vietoje (3t., b.l.106-108).

41Generalinio direktoriaus pareiginiais nuostatais, kurių 3.5 punkte nurodyta, kad jis turi teisę dalį teisių ir pareigų saugos darbe, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos klausimais perduoti kompetentingam darbuotojui (darbuotojams). (Darbdavio teisių ir pareigų saugos darbe klausimais perdavimas įgaliotam asmeniui neatleidžia darbdavio nuo atsakomybės užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas įmonėje, jos padaliniuose, darbo vietose) (3t., b.l.128-131).

42Warking Maschinenbau firmos 2008-05-05 pavedimo patvirtinimo ištraukomis, iš kurių matyti, kad šiai firmai montuojant įrenginius UAB ( - ) dirbs šios firmos darbuotojas – supervizorius, elektros montuotojas (3t., b.l.151,152).

43Įrodymų vertinimas ir veikos kvalifikavimas

44Rašytiniais įrodymais: įvykio vietos apžiūros protokolais (2t.,1-17), Nelaimingo atsitikimo darbe aktu Nr. 10 (2t.,68-69), UAB ( - ) turto įvedimo į eksploataciją aktu ( 4 t. b. l. 40-42), gamybos pastato ir sandėliavimo statybos leidimo, sutarčių, turto įvedimo į eksploataciją aktu ( 4 t. b. l. 43-58), Warking Maschinenbau firmos 2008-05-05 pavedimo patvirtinimo ištraukomis (3t., b.l.151,152). Warnking GmbH&CoKG 2009-04-15 raštu (2t., b.l.119,120), ekspertizės aktu Nr.11-195 (11), ( 2 t. b.l. 160-164) bei liudytojų: V. B., S. Č., G. Š., M. S., N. Č., R. P., A. A., P. J., A. I. ir paties kaltinamojo parodymais nustatyta, kad nelaimingo atsitikimo, kuris įvyko 2009-03-25 14:45 val. UAB ( - ) durpių perdirbimo ceche, metu šiame ceche dirbo UAB ( - ) darbuotojai ir Vokietijos firmos „Warnking“ „Schulz Systemtechnik GmbH“ atstovas, kuris nebuvo darbo santykiuose su UAB ( - ), nebuvo supažindintas su įmonėje galiojančiomis instrukcijomis ir kuris atliko naujai įdiegtos ir jau veikiančios gamybos linijos elektrinės dalies paleidimo derinimo darbus bei turėjo teisę derinimo tikslais šios linijos įrenginius išjungti (sustabdyti) ir įjungti su niekuo šio klausimo nederindamas. Nurodytais įrodymais taip pat nustatyta, kad Vokietijos firmos atstovui nebuvo pranešta, kad sustabdžius gamybos liniją, UAB ( - ) darbininkai atliks šios linijos įrenginių remonto darbus, kadangi nebuvo paskirtas UAB ( - ) atstovaujantis asmuo, kuris praneštų Vokietijos firmos atstovui apie riziką ir pavojus UAB ( - ) darbininkams atliekant darbus prie šios linijos. Šie įrodymai paneigia kaltinamojo teiginius, kad koordinatoriaus paskyrimas įmonės durpių perdirbimo ceche, kuriame tik 2 darbo vietos, buvo netikslingas. Darbų koordinavimas buvo reikalingas darbams koordinuoti ne tarp durpių perdirbimo cecho darbuotojų, o tarp Vokietijos firmos darbuotojų ir UAB ( - ) darbuotojų. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 30 str.1d. (2003-07-01 įstatymo Nr. IX-1672 redakcija) nurodyta, kad du ir daugiau darbdavių, atlikdami darbus toje pačioje įmonėje, įmonės padalinyje ar darbo vietoje, organizuoja darbą taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir sveikata, neatsižvelgiant į tai, kurio darbdavio žinioje darbuotojas dirba, šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad darbdaviui atstovaujančio asmens paskyrimas įforminamas raštišku darbdaviams atstovaujančių asmenų susitarimu.

45Kaip matyti iš rašytinių įrodymų: Konsultacinės darbų saugos IĮ “Zigmantera” nuostatų, 2005-12-01 sutarties Nr.04-05, UAB ( - ) generalinio direktoriaus 2005-12-22 įsakymo “Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo bendrovėje” (3t., b.l.134-139), Generalinio direktoriaus pareiginių nuostatų (3t.,b.l.128-131), liudytojų Z. F., A. A. parodymų J. K. perdavė IĮ “Zigmantera” dalį darbdavio teisių ir pareigų saugos darbe klausimais, tačiau šiai įmonei nepranešė, kad UAB ( - ) įmonėje darbus atlieka ne tik šios įmonės darbuotojai, bei ir kitų įmonių darbuotojai. Tai rodo, kad kaltinamasis J. K. įmonei “Zigmantera” neperdavė pareigos paskirti darbų koordinatorių Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 30 straipsnyje nustatyta tvarka ir pats jo nepaskyrė.

46Ekspertizės akto išvadose nurodyta techninė nelaimingo atsitikimo priežastis – įrenginys nebuvo tinkamai išjungtas iš elektros tinklo ir keli pažeidimai, įvardinti kaip organizacinės priemonės, tai: nebuvo paskirtas darbdaviui atstovaujantis asmuo (koordinatorius) ir nukentėjusiojo A. M., kuris buvo supažindintas su Instrukcijų Nr.67 ir Nr.73 reikalavimais, tačiau neįsitikinęs ar tinkamai paruošta vieta, ar įrenginys yra atjungtas nuo elektros grandinės, ar yra iškabinti draudžiamieji ženklai, nepasirinkęs saugaus sandarinimo juostos būdo, pradėjo vykdyti darbus neparuoštoje darbo vietoje, padaryti pažeidimai. Taip pat šiame akte nurodyta, kad, jeigu transporteris būtų tinkamai atjungtas, tai jis negalėtų būti įjungtas atsitiktinai, programiniu būdu paleidžiant visą durpių sijojimo liniją. ( 2 t. b.l. 160-164).

47Ištirtų įrodymų visuma nustatyta, kad nelaimingo atsitikimo pagrindinė kilimo ir jo padarinių atsiradimo priežastis yra Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 30 straipsnio reikalavimų pažeidimas, nes kaltinamasis, kuris pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 straipsnio reikalavimus, Generalinio direktoriaus pareiginių nuostatų 3.5 punktą turėdamas pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, - paskirti UAB ( - ) atstovaujantį asmenį koordinuoti darbus, atliekamus įmonės darbuotojų ir Vokietijos firmos atstovo, tokio asmens nepaskyrė. Tarp koordinatoriaus nepaskyrimo ir nelaimingo atsitikimo padarinių yra tiesioginis ryšis, nes jei Vokietijos firmos atstovui būtų pranešta, kad jam sustabdžius liniją derinimo darbams, sustabdytoje linijoje atlieka darbus ir įmonės darbininkai, transporteris nebūtų atsitiktinai įjungtas. Nukentėjusiojo A. M. neatsargumas ir darbo saugos reikalavimų nesilaikymas, atliekant transporterio sandarinimo darbus, nebuvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su nelaimingo atsitikimo kilimu ir jo padariniais, nes jei transporteris nebūtų atsitiktinai įsijungęs, A. M. nebūtų patyręs sužalojimų nurodytų specialisto išvadoje ( 2 t. b.l. 30-31).

48Kaltinamojo J. K. veika teisingai kvalifikuota, nes pagal BK 176 straipsnio 1 dalį atsako darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių.

49Iš kaltinimo šalintinos šios aplinkybės: tai, kad J. K. neperdavė įgaliotiems asmenims dalies darbdavio teisių ir pareigų saugos darbe klausimais, nes tai paneigia su IĮ “Zigmantera” 2005-12-01 sudaryta sutartis Nr.04-05, liudytojų Z. F. ir A. A. parodymai, šalintina ir tai, kad J. K., būdamas įmonės generaliniu direktoriumi, pats neorganizavo darbų ir nekontroliavo darbuotojų atliekančių transporterio sandarinimo darbus, nes kaip matyti iš remonto baro vedėjo ir durpių perdirbimo cecho viršininko pareiginius nuostatų (3t., b.l.103-108), nukentėjusiojo E. M., liudytojų V. A., V. B., S. Č., Z. F. parodymų, tai yra ne įmonės vadovo, o padalinių vadovų pareiga.

50Kaltinamasis nurodė, kad viena iš nelaimingo atsitikimo priežasčių yra tai, kad remonto baro darbininkai, tame tarpe ir nukentėjusysis A. M., transporterio remonto darbus vykdė be reikalingo leidimo, nepranešę cechų viršininkams. Teismas laiko, kad ši, kaltinamojo nurodyta nelaimingo atsitikimo priežastis, yra paneigta liudytojų R. P., N. Č., M. S., S. Č. ir iš dalies liudytojo V. B. parodymais, kurie patvirtino, kad darbininkai 2009-03-25 į durpių perdirbimo cechą atėjo cecho viršininko V. B. nurodytu laiku ir žinant jų tiesioginiam vadovui S. Č., kada jie šiuos darbus atliks. Pats kaltinamasis, liudytojas P. J. taip pat nurodė, kad diegiant naują gamybos liniją reikėjo atlikti ne tik naujo linijos valdymo derimo veiksmus, bet reikėjo pašalinti ir durpių sijojimo linijos įrenginiuose esančius mechaninius trūkumus, o kaip matyti iš Warnking GmbH&CoKG 2009-04-15 rašto šios firmos darbų vadovo ir superveizerio O. D. darbas UAB ( - ) baigėsi 2009-03-26 (2t., b.l.119,120). Nurodytos aplinkybės, teismo nuomone, patvirtina, kad remonto baro darbininkai darbus vykdė ne savavališkai, o žinant durpių perdirbimo cecho viršininkui ir remonto baro vedėjui.

51Bausmės skyrimo motyvai

52Skiriant bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos BK 54 str. numatytais bausmės skyrimo pagrindais.

53Kaltinamojo J. K. atsakomybę lengvinančių ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

54Kaltinamasis J. K. padarė neatsargų nusikaltimą (BK 11 str.2d., 176 str.3d.). J. K. nuo 1994m. dirba UAB ( - ) generaliniu direktoriumi, yra neteistas, neturi galiojančių administracinių nuobaudų, Kupiškio rajono savivaldybės Kupiškio seniūnijos yra gerai charakterizuojamas, neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų stebimų ligonių įskaitas (4t., b.l.176-182). Po nelaimingo atsitikimo įvykio J. K. ėmėsi priemonių, kad nukentėjusiajai A. M. įmonė suteiktų materialinę paramą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei nusikalstamos veikos padarinius J. K. skirtina bauda, kurios dydis nustatytinas didesnis nei šios bausmės vidurkis (BK 47 str.2d.5p.).

55Civilinis ieškinys

56Nukentėjusieji G. Č., D. M. ir E. M. civiliniame ieškinyje prašo iš civilinio atsakovo UAB ( - ) priteisti kiekvienam po 80000 litų neturtinei žalai, patirtai dėl A. M. mirties, įvykusios atsakovo įmonėje dėl darbų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų pažeidimų ir išieškoti iš kaltinamojo visas proceso išlaidas (5t., b.l.42-44). Teisminio nagrinėjimo metu nukentėjusioji D. M. prašomos priteisti neturtinės žalos dydį sumažino iki 40000 litų, nurodydama, kad atsakovas po vyro mirties jai atlygino turtinę žalą ir sumokėjo 40000 litų, kaip neturtinės žalos atlyginimą.

57Civilinio atsakovo atstovė Neringa Laužikienė ieškinį pripažino iš dalies. Paaiškino, kad civilinių ieškovų reikalaujamos sumos yra pernelyg didelės, įmonė po nelaimingo atsitikimo padengė visas laidojimo išlaidas ir atlygino nukentėjusiajai D. M. neturtinę žalą.

58Civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies.

59CK 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais. Pagal to paties straipsnio 2 dalį neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. CK 6.284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinio asmens mirties atveju teisę į žalos atlyginimą turi asmenys, kurie buvo mirusiojo išlaikomi arba jo mirties dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą (nepilnamečiai vaikai, sutuoktinis, nedarbingi tėvai ar kiti faktiniai nedarbingi išlaikytiniai), taip pat mirusiojo vaikas, gimęs po jo mirties; šie asmenys taip pat turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą. Tačiau formuojama teismų praktika, kad teisę į neturtinės žalos atlyginimą turi ir pilnamečiai vaikai, nepaisant jų darbingumo, jeigu santykiai su žuvusiuoju buvo gana artimi ir glaudūs.

60Nukentėjusiųjų nurodytos aplinkybės, pateikti įrodymai patvirtina, kad nukentėjusieji G. Č. ir E. M. dėl tėvo, o nukentėjusioji D. M. dėl vyro mirties patyrė neturtinę žalą. Nukentėjusieji prarado artimą žmogų, su kuriuo juos siejo pastovūs artimi ir glaudus ryšiai, šilti santykiai ir kurio netikėta mirtis sukėlė ne tik dvasinį sukrėtimą ir skausmą bei dvasinius išgyvenimus, tačiau nukentėjusieji patyrė ir nepatogumus slaugydami A. M. ligoninėje, prarado tėvo ir vyro nuolatinį rūpestį bei paramą, nukentėjusiesiems G. Č. ir E. M. atsirado papildomų rūpesčių – padėti vienai likusiai motinai D. M..

61Iš 2012-06-14 medicininio pažymėjimo (5t., b.l.115) matyti, kad G. Č. 2009m. kovo mėn. kreipėsi į gydymo įstaigas dėl sveikatos pablogėjimo po patirto streso ir kuriai dėl nerimo sutrikimo iki šiolei skiriami medicininiai preparatai. Nukentėjusysis E. M. gyveno kartu su tėvu, dirbo kartu atsakovo įmonėje, su kuria po tėvo mirties nutraukė darbo santykius, nes savo atžvilgiu jautė nepalankią darbo atmosferą. Iš 2009-12-30 išrašo iš medicininių dokumentų, Kupiškio rajono savivaldybės Socialinio paramos skyriaus 2010-09-28 sprendimo Nr.40, išvados dėl darbo pobūdžio ir sąlygų (5t., b.l.116-118) matyti, kad D. M. buvo gydoma po patirto streso, jai 2009-01-10 nustatytas 40 procentų darbingumo lygis, kurio trukmė buvo nustatyta iki senatvės pensijos amžiaus, o vidutinių specialių poreikių lygis nustatytas neterminuotai.

62Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos padarinius, į civilinio atsakovo, kaip juridinio asmens, turtinę padėtį, į tai, kad A. M. šioje įmonėje dirbo nuo 1993-09-20 (2t., b.l.85-88) ir įmonės darbuotojų (kalinamojo, liudytojų) charakterizuojamas kaip darbštus ir stropus darbuotojas bei į tai, kad A. M. neatsargumas taip pat susijęs su nelaimingo atsitikimo kilimu bei vadovaujasi sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais. Visus nukentėjusiuosius su A. M. siejo nuolatiniai glaudūs ir artimi santykiai, tačiau teismas laiko, kad ne visiems nukentėjusiems dėl A. M. mirties atsirado vienodi padariniai. Nustatant nukentėjusiesiems G. Č. ir E. M. padarytos neturtinės žalos dydį, atsižvelgiama į tai, kad jie nebuvo A. M. išlaikomi, yra jauni, darbingi asmenys, todėl kiekvienam jų padarytos neturtinės žalos dydį teismas įvertina 10000 litų. Nustatant nukentėjusiajai D. M. padarytos turtinės, atsižvelgiama, kad ji A. M. mirties metu buvo iš dalies nedarbinga, šiuo metu yra senatvės pensininkė, kuriai neterminuotai nustatytas vidutinių specialių poreikių lygis, ji neteko sutuoktinio, prarado sutuoktinio paramą, kuri jai labai reikalinga. Taip pat atsižvelgiama į tai, kad civilinis atsakovas nukentėjusiajai jau yra atlyginęs 40000 litų neturtinės žalos, todėl jai priteistina 20000 litų padarytos neturtinės žalos.

63Proceso išlaidos. Iš kaltinamojo nukentėjusiosios G. Č. naudai priteistinos jos turėtos atstovavimo išlaidos (5t.,b.l.114) (BPK 105 str.1d.). Priteistinos atstovavimo išlaidos mažintinos, atsižvelgiant į nukentėjusiosios atstovo sugaištą darbo laiką nagrinėjant bylą, atstovo dalyvavimą teismo posėdžiuose.

64Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-303 str., teismas

Nutarė

65J. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 176 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam 40 MGL - 5200,00 Lt (penkių tūkstančių dviejų šimtų litų) dydžio baudą.

66Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš UAB ( - ), j.a.k. 164791927 D. M. 20000 (dvidešimt tūkstančių) litų, G. Č. ir E. M. kiekvienam po 10000 (dešimt tūkstančių) litų neturtinei žalai atlyginti. Likusioje dalyje civilinį ieškinį atmesti.

67Priteisti iš J. K. G. Č. 700 (septynis šimtus) litų atstovavimo išlaidų.

68Nuteistajam kardomosios priemonės - rašytinio pasižadėjimo neišvykti iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeisti, nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikinti.

69Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Kupiškio rajono apylinkės teismui.

70Išaiškinti, kad nuosprendžiu paskirta bauda turi būti sumokėta per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT42 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke “Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 6801. Pinigų įnešimo kvitas, patvirtinantis baudos sumokėjimą, turi būti pateiktas Kupiškio rajono apylinkės teismo raštinei adresu L. Stuokos Gucevičiaus a. 10 Kupiškyje. Laiku nesumokėta bauda bus išieškota priverstinai per teismo antstolį.

71Jei asmuo vengia savo noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją išieškoti, teismas gali pakeisti baudą areštu.

Proceso dalyviai
1. Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Pocevičienė,... 2. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 176 straipsnio 1 dalį.... 3. Teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 4. J. K., eidamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registracijos adresas: ( - ),... 5. - pažeisdamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo... 6. Kaltinamasis J. K. kaltu neprisipažino. Paaiškino, kad su Vokiečių... 7. Kaltinamojo kaltė įrodyta šiais ištirtais įrodymais:... 8. Nukentėjusioji D. M. parodė, kad 2009-03-25 apie 16 val. sūnus pranešė... 9. Nukentėjusysis E. M. parodė, kad jis nelaimingo atsitikimo darbe su jo tėvu... 10. Nukentėjusioji G. Č. parodė, kad apie nelaimingą atsitikimą sužinojo kovo... 11. Liudytojas V. B. parodė, kad šiuo metu dirba UAB ( - ) komercijos skyriuje, o... 12. Liudytojas R. P. parodė, kad 2009 metais dirbo suvirintoju UAB ( - ). 20009m.... 13. Liudytojas N. Č. parodė, kad 2012-03-25 jis dirbo UAB ( - ) suvirintoju... 14. Liudytojas S. Č. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) remonto baro vedėju. Tą... 15. Liudytojas Z. F. parodė, kad jis atstovauja UAB ( - ) atstovauja konsultacinę... 16. Liudytojas A. J. parodė, kad 2009-03-25, kai įvyko nelaimingas atsitikimas,... 17. Liudytojas A. A. parodė, kad jis UAB ( - ) dirba inžinieriumi. Jis... 18. Liudytoja A. I. parodė, kad ji UAB ( - ) dirba personalo skyriuje. Jos darbo... 19. Liudytojas V. A. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) substratų ceche, ten pat... 20. Liudytojas G. Š. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) gamybos direktoriumi. Jis... 21. Liudytojas P. J. parodė, kad nelaimingo atsitikimo metu jis dirbo UAB ( - )... 22. Liudytojas M. S. (parodymai pagarsinti BPK 276 str. 5d.tvarka) parodė, kad... 23. 2009-03-25 įvykio vietos apžiūros protokolais, kuriuose užfiksuota įvykio,... 24. Durpių padavimo, įmaišymo transporterio veikimo paleidimo mechanizmo... 25. 2009-05-05 specialisto išvada Nr. M194/09(05), kurioje nurodyta, kad A. M.... 26. 2009-07-03 specialisto išvada Nr. T-A 1615/09 (01)-R1324/09, iš kurios... 27. 2009-06-03 Nelaimingo atsitikimo darbe aktu Nr. 10, kuriame nurodyta, kad... 28. Darbo sutartimi ir jos pakeitimais, kurioje nurodyta, kad A. M. UAB ( - ) dirba... 29. Šaltkalvio remontininko saugos ir sveikatos instrukcija(toliau Instrukcija),... 30. Aptarnaujančio juostinius griebtuvus sraigtinius transporterius bei... 31. Warnking GmbH&CoKG 2009-04-15 raštu, kuriame nurodyta, kad nuo 2009-03-16... 32. 2006-10-31 UAB ( - ) gen. direktoriaus patvirtintomis UAB ( - ) vidaus darbo... 33. 2011-04-15 Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės aktu Nr. 11-195... 34. 2009-04-22, 2009-05-05 UAB ( - ) turto įvedimo į eksploataciją aktais, iš... 35. 2008-08-22 -2009-01-20 gamybos pastato ir sandėliavimo statybos leidimu,... 36. 2012-02-01 UAB ( - ) raštu Nr.201, kuriame nurodyta, kad 2009 m. kovo mėnesį... 37. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad UAB ( - ) direktorius nuo... 38. Konsultacinės darbų saugos IĮ “Zigmantera” nuostatais, kuriuose... 39. UAB ( - ) remonto baro vedėjo pareiginiais nuostatais, kurių 4.2 punkte... 40. UAB ( - ) durpių perdirbimo cecho viršininko pareiginiais nuostatais, kurių... 41. Generalinio direktoriaus pareiginiais nuostatais, kurių 3.5 punkte nurodyta,... 42. Warking Maschinenbau firmos 2008-05-05 pavedimo patvirtinimo ištraukomis, iš... 43. Įrodymų vertinimas ir veikos kvalifikavimas... 44. Rašytiniais įrodymais: įvykio vietos apžiūros protokolais (2t.,1-17),... 45. Kaip matyti iš rašytinių įrodymų: Konsultacinės darbų saugos IĮ... 46. Ekspertizės akto išvadose nurodyta techninė nelaimingo atsitikimo... 47. Ištirtų įrodymų visuma nustatyta, kad nelaimingo atsitikimo pagrindinė... 48. Kaltinamojo J. K. veika teisingai kvalifikuota, nes pagal BK 176 straipsnio 1... 49. Iš kaltinimo šalintinos šios aplinkybės: tai, kad J. K. neperdavė... 50. Kaltinamasis nurodė, kad viena iš nelaimingo atsitikimo priežasčių yra... 51. Bausmės skyrimo motyvai... 52. Skiriant bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos BK 54... 53. Kaltinamojo J. K. atsakomybę lengvinančių ir atsakomybę sunkinančių... 54. Kaltinamasis J. K. padarė neatsargų nusikaltimą (BK 11 str.2d., 176... 55. Civilinis ieškinys... 56. Nukentėjusieji G. Č., D. M. ir E. M. civiliniame ieškinyje prašo iš... 57. Civilinio atsakovo atstovė Neringa Laužikienė ieškinį pripažino iš... 58. Civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies.... 59. CK 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis... 60. Nukentėjusiųjų nurodytos aplinkybės, pateikti įrodymai patvirtina, kad... 61. Iš 2012-06-14 medicininio pažymėjimo (5t., b.l.115) matyti, kad G. Č.... 62. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos padarinius,... 63. Proceso išlaidos. Iš kaltinamojo nukentėjusiosios G. Č. naudai priteistinos... 64. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK... 65. J. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 176... 66. Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš UAB ( - ), j.a.k.... 67. Priteisti iš J. K. G. Č. 700 (septynis šimtus) litų atstovavimo išlaidų.... 68. Nuteistajam kardomosios priemonės - rašytinio pasižadėjimo neišvykti iki... 69. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti... 70. Išaiškinti, kad nuosprendžiu paskirta bauda turi būti sumokėta per du... 71. Jei asmuo vengia savo noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją...