Byla e2S-246-855/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Renata Volodko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Centrinis bankroto biuras LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo bankroto administratoriaus UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ skundą dėl bankrutuojančios M. G. 2018 m. spalio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuotieji asmenys - UAB „Būsto paskolų draudimas“, UAB „Alsunga“, M. K., akcinė bendrovė (toliau – AB) „Swedbank“, UAB „Kauno vandenys“ ir UAB „Bitė Lietuva“.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Bankroto administratorius kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti bankrutuojančio fizinio asmens M. G. kreditorių 2018 m. spalio 22 d. susirinkime 2 darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą nepatvirtinti panaudotą 1000,00 Eur lėšų sumą nuo teismo nutarties iškelti M. G. bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos bankroto procedūroms atlikti bei išspręsti klausimą iš esmės, t. y. patvirtinti 1000,00 Eur bankroto administravimo išlaidas nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą M. G. įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

61.1.

7Nurodė, kad teismas 2017 m. birželio 8 d. nutartimi iškėlė M. G. bankroto bylą ir patvirtino 1000,00 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos. 2018 m. spalio 22 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu kreditoriaus UAB „Būsto paskolų draudimas“ balsų dauguma buvo nutarta 2 darbotvarkės klausimu nepatvirtinti nurodytos lėšų sumos. Bankroto administratoriaus mano, jog bankroto administratoriaus nustatytas 25 Eur/val. įkainis nėra per didelis ir tik pats ūkio subjektas, įvertinęs savo sąnaudas, gali jį nustatyti, juo labiau, kad kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“ neteikė pastabų dėl bankroto administratoriaus atliktų darbų ir jų kiekių. Nagrinėjamu atveju nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos praėjo 6 mėnesiai ir 11 dienų, per kurias bankroto administratorius atliko savo pareigas, todėl mano, jog šiuo atveju 157,20 Eur/mėn. įkainis nėra per didelis už atliktą darbą. Taip pat kiti kreditoriai neprieštaravo patvirtintai 1000,00 Eur bankroto administravimo išlaidų sumai.

82.

9Suinteresuotasis asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, kuriame nurodė, jog nesutinka su pareiškėjo skundu.

102.1.

11Pažymėjo, kad jau pirmojo kreditorių susirinkimo metu bankroto administratoriui nurodyta, kad kreditorius spręs dėl patirtų išlaidų būtinumo tik turėdamas jas pagrindžiančius dokumentus. Tvirtino 330,00 Eur bankroto administravimo išlaidų sumą, kurią laiko esant pagrįsta. Per kitus kreditorių susirinkimus bankroto administratorius nepateikdavo patirtas bankroto administravimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų, padidindavo sumą, todėl suinteresuotasis asmuo nesutinka su bankroto administratoriaus reikalavimais.

123.

13Suinteresuotasis asmuo AB „Swedbank“ per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, kuriame nurodė, jog nesutinka su pareiškėjo skundu.

143.1.

15Nurodė, kad abejonių kelia bankroto administratoriaus parengtoje atskaitoje įrašyta darbo trukmė. Bankroto byloje yra 6 kreditoriai, reikalavimų sumos nėra didelės, ne visi iš jų dalyvauja kreditorių susirinkimuose, todėl mano, kad dalis darbų neužtruko tiek laiko, kiek nurodyta. Be to, teismas negalėtų tenkinti antrojo pareiškėjo reikalavimo, kadangi bankroto administravimo išlaidų suma, jos keitimas ir tvirtinimas priklauso kreditorių susirinkimui, o ne teismui.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

174.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 6 d. nutartimi nutarė atmesti pareiškėjo bankroto administratoriaus UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ skundą dėl M. G. 2018 m. spalio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

195.

20Teismas nustatė, kad 2018 m. spalio 22 d. buvo šaukiamas bankrutuojančio asmens M. G. kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo pakartotinai svarstomas klausimas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimo tenkinimo ir fizinio mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, patvirtinimo. Kreditorių susirinkime nutarta nepritarti bankroto administratoriaus pasiūlytam nutarimui antruoju klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių reikalavimo suma yra 57 449,62 Eur, kas sudaro 76,50 proc. visų kreditorių reikalavimų bendros sumos, t. y. kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“. Kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“ balsavimo raštu biuletenyje nesutiko patvirtinti nutarimo projektą dėl 2-ojo darbotvarkės klausimo, tai yra patvirtinti 1 000,00 Eur sumą bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, pateikė rašytines pastabas ir prašymą sušaukti susirinkimą bei įtraukti nutarimo projektą į susirinkimo darbotvarkę, kuriame išdėstė aiškią savo poziciją dėl administravimo išlaidų sąmatos dydžio pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog tokį pasiūlymą UAB „Būsto paskolų draudimas“ teikė jau ne kartą, tačiau bankroto administratorius nė karto tokio siūlymo neįtraukė į susirinkimo darbotvarkę. Teismas taip pat konstatavo, jog nutarimo priėmimo procedūra nebuvo pažeista, nutarimas priimtas teisėtai ir pagrįstai. Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 22 straipsnį bankroto administravimo išlaidų sąmatą tvirtina ir keičia kreditorių susirinkimas, laikė, jog neturi teisės tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatos, todėl bankroto administratoriaus prašymas patvirtinti 1 000,00 Eur bankroto administravimo išlaidas negali būti nagrinėjamas.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

226.

23Apeliantas bankroto administratoriaus UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-06 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti kreditorių 2018-10-22 susirinkimo nutarimą 2-u darbotvarkės klausimu ir patvirtinti 1 000,00 Eur lėšų sumą bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisimo dienos. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

241)

25Kreditoriai AB „Swedbank“, M. K. dar 2018-08-25 vykusiame kreditorių susirinkime pritarė dėl administravimo išlaidų iki teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

262)

27Tiek vykusiems kreditorių susirinkimams, tiek teismui bankroto administratorius pateikė išsamią bankroto procedūrų sąmatą su faktines išlaidas pagrindžiančiais pridedamais dokumentais, todėl kritiškai vertintinas teiginys, kad jis visiškai nepagrindė administravimo veiksmams atlikti patirtų išlaidų būtinumo, išlaidų dydžio.

283)

29Nors FABĮ reglamentavime nėra tiesiogiai nurodyta teismo teisė tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, tačiau, remiantis FABĮ 7 str. 1 d. 7 p., bankroto administravimo išlaidų sąmata, kuri privalomai nurodoma mokumo atkūrimo plane, net tuo atveju, kai kreditorių susirinkimas nepritaria planui, t.y. ir administravimo sąmatai, teisė patvirtinti planą ir jame esančią sąmatą suteikiama teismui (FABĮ 8 str. 3 d., 8 d.).

304)

31Įstatymo leidėjas suteikė kreditorių susirinkimui teisę nustatyti maksimalią (3 MMA) sumą, tačiau nesuteikė kreditorių susirinkimui teisės kvestionuoti Lietuvos Respublikos vardu teismo leistą (FABĮ 6 str. 3 d. 4 p.) bankroto administratoriui naudoti sumą ir ją mažinti. Bankroto bylos iškėlimo stadijoje kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo į bylą buvo pateiktas administratoriaus parengtas 1 000,00 Eur lėšų sumos pagrindimas (FABĮ 4 str. 6 d., 7 d.), kurį teismas vertino kaip pagrįstą.

325)

33Teismas, nutartį priėmęs rašytinio proceso tvarka, pažeidė bankroto administratoriaus procesines teises. Administratorius neturėjo galimybės atsikirsti į rašytinius kreditorių argumentus, kurie yra prieštaringi ir nepagrįsti. Nei vienas iš kreditorių neginčijo, nenurodė ir neįrodė, kad administratorius neatliko pagal FABĮ privalomų darbų/funkcijų organizuojant bankroto procedūras iki plano patvirtinimo.

346)

35Teismo argumentas dėl administratoriaus vengimo sušaukti susirinkimą pagal UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymą yra visiškai nepagrįstas, kadangi byloje nėra FABĮ 25 str. 3 d. reikalavimų atitinkančių UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymų dėl susirinkimų sušaukimo.

367)

37Nuo teismo 2017-06-08 nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2017-06-16) iki teismo nutarties patvirtinti planą įsitesėjimo dienos (2017-12-27) praėjo 6 mėnesių ir 11 dienų laikotarpis, kuriuo bankroto administratorius vykdė privalomas pagal FABĮ bankroto bylos administravimo procedūras ir funkcijas, todėl prašoma patvirtinti suma neviršija 154,64 Eur/mėn. (1 000,00 Eur / 6 mėn. 11 d.), kas akivaizdžiai mažiau nei įstatymo leistina maksimali 3 MMA suma. Skundžiamą nutartį priėmęs teismas neanalizavo šių aplinkybių, nevertino kreditorių 2018-10-22 susirinkimo nutarimo nepatvirtinti 1000,00 Eur lėšų sumą atitikimo protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijams.

387.

39Suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašė netenkinti bankroto administratoriaus skundo ir jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

401)

41Nagrinėjamu atveju bankroto procedūra nebuvo efektyvi, dėl to bankroto administratorius jau yra atstatydintas.

422)

43Visuose vykusiuose kreditorių susirinkimuose, kuriuose buvo svarstomas administravimo išlaidų patvirtinimo klausimas, bankroto administratorius neatsiskaitė kreditoriams už turėtas išlaidas, o tik pateikė lentelę su bankroto administratoriaus nurodytais atliktais darbais ir nurodyti neaišku kuo vadovaujantis paskaičiuoti įkainiai už atliktus darbus. FABĮ 22 str. 3 d. įstatymo leidėjas nustatęs sumą, kuri negali būti didesnė nei 3 MMA, bet tai nereiškia, kad visa suma turi būti išnaudota ir bankroto administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis administravimo išlaidoms padengti bei yra nevaržomas pareigos už turėtas išlaidas atsiskaityti kreditoriams.

443)

45Visuose kreditorių susirinkimuose sutiko tvirtinti aiškiais savo skaičiavimais pagrįstą 330,00 Eur bankroto administravimo išlaidų sumą laikotarpiui nuo bankroto bylos iškėlimo iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo.

464)

47UAB „Būsto paskolų draudimas“, siūlė kreditorių susirinkimo nutarimo projektą: patvirtinti 330,00 Eur sumą bankroto procedūroms atlikti už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti M. G. bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, dėl kurio patvirtinimo kreditorius balsavo „už“. Tačiau bankroto administratorius nesušaukė kreditorių susirinkimo ir nevykdė kreditoriaus prašymo.

488.

49Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nustatytu terminu nepateikė.

509.

51Dabartinis bankrutuojančios M. G. bankroto administratorius UAB „Admivira“ atsiliepime prašė atskirąjį skundą atmesti, kadangi nepateikta įrodymų, jog prašomos patvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatos apimtyje buvo patirtos kokios nors išlaidos, skundas nėra pagrįstas jokiais įrodymais, kreditorių susirinkimas pagrįstai atsisakė tvirtinti bankroto administratoriaus nurodytą sąmatą.

52IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

53Atskirasis skundas atmestinas Dėl prašymo atidėti bylos nagrinėjimą

5410.

552019-03-06 pareiškėjas UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėtas jo prašymas Audito, apskaitos, turto vertinimo nemokumo tarnybai (toliau – Tarnyba) atlikti auditą M. G. bankroto byloje ir pateikti kompetentingą specialisto išvadą, nes naujai paskirtas M. G. bankroto administratorius UAB „Admivira“, pateikęs atsiliepimą, nėra kompetentingas teikti savo išvadas dėl pareiškėjo profesinės veiklos, o teismas, manydamas, kad reikalinga specialisto išvada dėl pareiškėjo veiklos, turėjo pats kreiptis į minėtą Tarnybą.

5611.

57Nagrinėjamu atvejo pareiškėjo prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo negali būti tenkinamas, kadangi: 1) tiek 2019-03-06 prašymas teismui atidėti bylos nagrinėjimą, tiek administratoriaus pridėtas 2019-03-06 prašymas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokymo tarnybai yra pateikti likus tik vienai dienai iki paskirto bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka, ir nėra aišku, kodėl toks prašymas negalėjo būti teismui (tiek pirmosios instancijos teismui, nagrinėjusiam pareiškėjo skundą, tiek apeliacinės instancijos teismui) pateiktas ankščiau, arba kodėl pareiškėjas negalėjo ankščiau kreiptis į Tarnybą dėl prašyme išdėstytų klausimų, susijusių su jo atliktomis funkcijomis administruojant M. G. bankrotą, kurie jam jau seniai yra žinomi, kurie buvo ankstesnių teismo procesų (dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, dėl ankstesnių kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo ir kt.) dalykas; 2) pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų, jog minėtas prašymas Tarnybai apskritai buvo išsiųstas (el. paštu ar paprastu paštu), jos gautas ir priimtas nagrinėti; 3) prašyme Tarnybai prašoma įvertinti naujo M. G. bankroto administratoriaus UAB „Admivira“ veiksmus Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso prasme, o tai apskritai nėra nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas ir niekaip nėra susijęs su skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu; 4) prašyme prašoma Tarnybos pateikti išvadą, ar UAB „Centrinis bankroto biuras“ tinkamai atliko M. G. bankroto administravimo procedūras, tačiau tai taip pat nėra nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas, kadangi byloje spręstina dėl M. G. kreditorių susirinkimo atsisakymo patvirtinti bankroto administravimo išlaidų sumą teisėtumo ir pagrįstumo, o ne dėl buvusio bankroto administratoriaus funkcijų atlikimo tinkamumo apskritai, kas be kita ko, iš dalies jau buvo ankščiau vertinta pirmosios ir apeliacinės instancijų teismams sprendžiant klausimą dėl UAB „Centrinis bankroto biuras“ atstatydinimo iš bankroto administratoriaus pareigų; 5) bylos atidėjimas neproporcingai ir nepagrįstai užvilkintų atskirojo skundo išnagrinėjimą, o tuo pačiu ir tolesnę fizinio asmens bankroto proceso eigą; 6) net jeigu Tarnyba pateiktų vienokią ar kitokią išvadą dėl pareiškėjo kreipimosi ir pareiškėjas galėtų teikti apeliacinės instancijos teismui prašymą dėl jos prijungimo – tai būtų naujas rašytinis įrodymas, kuris nebuvo tirtas ir nagrinėtas pirmosios instancijos teisme, o pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Dėl faktinių bylos aplinkybių

5812.

59Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

6013.

61Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas apelianto bankroto administratoriaus UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ skundas dėl bankrutuojančios M. G. 2018 m. spalio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir 1000,00 Eur administravimo išlaidų patvirtinimo.

6214.

63Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartimi M. G. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ (įsiteisėjo 2017 m. birželio 16 d.) 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios M. G. mokumo atkūrimo planas (įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 27 d.).

6415.

65Bankrutuojančios M. G. bankroto byloje pirmosios instancijos teismas 2017 m. birželio 8 d. nutartimi, kuria nutarė iškelti bankroto bylą M. G., patvirtino 1000,00 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti M. G. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

6616.

672017 m. rugpjūčio 25 d. bankroto administratorius sušaukė pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo fizinio asmens mokumo atkūrimo planui, kuriame darbotvarkės 3.1 klausimu susirinkimui buvo pasiūlyta patvirtinti bankroto administratoriui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-08 nutartimi patvirtintą 1 000,00 Eur lėšų sumą bankroto procedūroms atlikti nuo tesimo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos. Kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“, turintis 76,50 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, balsavo prieš šį siūlymą ir nurodė, kad dėl išlaidų pagrįstumo spręs tik turint šių išlaidų pagrindimą. 2017 m. lapkričio 16 d., 2017 m. gruodžio 11 d., kreditorių susirinkimai vėl nepatvirtino administravimo išlaidų.

6817.

692018 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkimas dar kartą nepatvirtino 1000,00 Eur dydžio administravimo išlaidų, tačiau 2-uoju darbotvarkė klausimu kreditoriaus UAB „Būsto paskolų draudimas“ balsų dauguma nutarta patvirtinti 330,00 Eur sumą, bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisimo dienos. 2018 m. kovo 16 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nutarta bankroto administratoriaus UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ skundą dėl 2018 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto antruoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo tenkinti bei panaikinti 2018 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu ir perduoti klausimą spręsti iš naujo kreditorių susirinkimui. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad 2018 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą 330,00 Eur sumai buvo pažeista susirinkimo sušaukimo ir balsavimo tvarka, taip pat pažymėjo, kad iš bankroto administratoriaus pateiktos atliktų darbų išklotinės matyti atlikti administratoriaus veiksmai, tačiau bankroto administratorius visiškai nepagrindė administravimo veiksmams atlikti patirtų išlaidų būtinumo, išlaidų dydžio, bankroto administratorius tik nurodydamas atliktų darbų trukmę, taikomą valandinį užmokestį bei prašydamas priteisti konkrečią pinigų sumą, nepateikė jokių išlaidas patvirtinančių įrodymų.

7018.

71Vėliau vykusiuose kreditorių susirinkimuose (2018 m. kovo 7 d., 2018 m. gegužės 21 d.) kreditoriaus UAB „Būsto paskolų draudimas“ 76,50 proc. balsų dauguma vėl nebuvo pritarta administravimo išlaidoms, nurodant iš esmės tapačius motyvus. Klausimas dėl siūlomos 330,00 Eur administravimo išlaidų sumos į kreditorių susirinkimo darbotvarkę bankroto administratoriaus nebuvo įtraukiamas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 11 d. nutartimi nutarė administratoriaus prašymą patvirtinti 1000,00 Eur administravimo išlaidas atmesti, kadangi laikė, jog bankroto administratorius turi teisę teikti papildomas faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus kreditorių susirinkimui ir kreditorių susirinkimas turi jas svarstyti.

7219.

732018 m. spalio 22 d. vėl buvo šaukiamas kreditorių susirinkimas, kurio metu dar kartą buvo svarstomas klausimas dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimo tenkinimo ir fizinio mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, patvirtinimo. Kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“ už administratoriaus siūlomą nutarimą patvirtinti 1000,00 Eur lėšų sumą balsavo „prieš“, nurodydamas iš esmės tapačius motyvus kaip ir ankstesniuose kreditorių susirinkimuose. Nesutikdamas su kreditorių susirinkimo pozicija, apeliantas kreipėsi į pirmosios instancijos teismą, kuris priėmė skundžiamą nutartį.

7420.

752018 m. spalio 15 d. nutartimi bankroto byloje buvo tenkintas suinteresuoto asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir nutarta atstatydinti M. G. bankroto proceso vykdymui paskirtą bankroto administratorių UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ bei paskirti bankroto administratoriumi UAB „Admivira“. Nutartimi taip pat nutarta priteisti iš bankrutuojančios M. G. 312,28 Eur bankroto administravimo išlaidų už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 27 d. (nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo diena) iki 2018 m. birželio 11 d. dienos UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ naudai, išieškant šias išlaidas pirmumo tvarka prieš kitus kreditorius.

7621.

772018 m. gruodžio 13 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi nutarta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį, kuria UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ atstatydinta iš bankrutuojančio fizinio asmens M. G. bankroto administratorės pareigų ir paskirta nauja bankroto administratorė, taip pat netenkintas prašymas dėl bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo, palikti nepakeistą. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo

7822.

79FABĮ 22 str. 2 d. numato, jog bankroto administravimo išlaidų sąmatą tvirtina ir keičia kreditorių susirinkimas. Bankroto administravimo išlaidos apmokamos ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Pagal FABĮ 22 str. 3 d., pirmasis kreditorių susirinkimas, pritardamas plano projektui, nustato sumą, kuri turi būti sumokėta bankroto administratoriui už fizinio asmens bankroto procedūrų atlikimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Nustatoma suma laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos negali būti didesnė negu 3 MMA.

8023.

81Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad fizinio asmens bankroto proceso metu bankroto administravimo išlaidų atlyginimas nustatomas dviem etapais: 1) bankroto išlaidos nuo bankroto bylos iškėlimo iki mokumo plano patvirtinimo (FABĮ 22 straipsnio 3 dalis); 2) bankroto išlaidos nuo mokumo plano patvirtinimo iki bankroto procedūros užbaigimo. Taip pat nurodoma, kad kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtas administravimo išlaidų sąmatos keitimas, galimybė nustatyti jų mokėjimo tvarką (FABĮ 22 straipsnio 2 dalis). FABĮ 26 straipsnyje nustatyta, kad, be kitų teisių, kreditorių susirinkimas turi ir teisę tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti šių išlaidų mokėjimo tvarką ir pan. Minėtos nuostatos reiškia, kad kreditorių susirinkimas kompetentingas ne tik kontroliuoti mokumo atkūrimo plano rengimo procese nustatomas administravimo išlaidas, bet ir savo sprendimu jas keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo tvarką. Taigi, būtent kreditorių susirinkimas gali kontroliuoti plano vykdymą, vertindamas pagal susidariusią situaciją administravimo išlaidų dydį, ir, nustatęs pagrindą, spręsti dėl šių išlaidų pakeitimo. Kita vertus, kreditorių susirinkimo sprendimo pakeisti mokumo plane patvirtintų administravimo išlaidų dydį pagrįstumas gali būti įvertinamas teismo, kai fizinis asmuo ar administratorius, nesutikdami su tokiu sprendimu, apskundžia teismui kreditorių susirinkimo nutarimą (FABĮ 17 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Tokiu atveju teismas patikrina, ar administravimo išlaidos iš tiesų esant tam tikroms aplinkybėms yra per didelės ar per mažos, ar kreditorių susirinkimas, pakeisdamas administravimo išlaidų dydį, turėjo tam pagrindą, ar šių išlaidų keitimas geriausiai užtikrins (atitiks) fizinio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos 2017 m. rugsėjo 22 d. apžvalga bylose dėl fizinių asmenų bankroto Nr. AC-46-1 (Teismų praktika. 2017, 46, p. 551-592).

8224.

83Nurodytas teisinis reguliavimas, kasacinio teismo praktika rodo, kad visų pirma kreditorių susirinkimui suteikiama teisė kontroliuoti ir spręsti administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ar netvirtinimo klausimus. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas šio klausimo tinkamai negalėjo spręsti visų pirma dėl paties bankroto administratoriaus veiksmų (neveikimo), kadangi tiek aukščiau nurodytoje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 22 d. nutartyje, tiek šio teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartyje konstatuota, kad bankroto administratorius visiškai nepagrindė administravimo veiksmams atlikti patirtų išlaidų būtinumo, išlaidų dydžio, tik nurodydamas atliktų darbų trukmę, taikomą valandinį užmokestį bei prašydamas priteisti konkrečią pinigų sumą, nepateikė jokių išlaidas patvirtinančių įrodymų, o bylos duomenimis, nei teikdamas vėlesniems kreditorių susirinkimams svarstyti klausimą dėl administravimo išlaidų patvirtinimo, nei teikdamas šioje byloje nagrinėjamą skundą, jokių tokias išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė.

8425.

85Kaip jau buvo minėta, 2018 m. spalio 15 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas nutarė atstatydinti M. G. bankroto proceso vykdymui paskirtą bankroto administratorių UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ (apeliantą) bei paskirti bankrutuojančio asmens M. G. bankroto administratoriumi UAB „Admivira“. Pirmosios instancijos sprendė, kad netinkamas apelianto bendradarbiavimas su kreditoriais, informuojant apie susidariusią bankrutuojančio asmens finansinę situaciją, kreditorių interesų neužtikrinimas, reaguojant ir vykdant jai nustatytas FABĮ pareigas, neatitinka pareiškėjos ir kreditorių interesų pusiausvyros ir kelia grėsmę sklandžiam bei operatyviam bankroto procedūrų vykdymui, konstruktyviam bendradarbiavimui. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartyje, kuria nutarta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą, apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad bankroto administratorius UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ netinkamai vykdė FABĮ nustatytas pareigas. Apygardos teismas nutartyje taip pat pažymėjo, kad „nagrinėjamu atveju byloje pateiktas paties T. D. rašytinis 2018 m. liepos 4 d. prašymas UAB “Centrinis bankroto biuras LT“ jo sumokėtas lėšas (1000 Eur) panaudoti pareiškėjos M. G. bankroto byloje <...>, tačiau bankroto administratorius nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismams aplinkybių dėl nurodytų lėšų sumokėjimo bei jų panaudojimo nepaaiškino, nepateikė tai patvirtinančių įrodymų (nors ir buvo įpareigotas tai padaryti pirmosios instancijos teismo). Pastarosios teismų nustatytos įsiteisėjusiomis nutartimis aplinkybės, teismo vertinimu, rodo netinkamą pareiškėjo, kaip bankroto administratoriaus funkcijų atlikimą, kuris savo ruožtu reiškia, jog bankroto administratorius UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ negali pagrįstai tikėtis pilno jo prašomo ir teismo nutartimi dėl bankroto bylos M. G. iškėlimo administravimo išlaidų dydžio patvirtinimo.

8626.

87Be to, iš bylos duomenų matyti, kad apeliantas kreditorių susirinkimams iš tiesų neteikė pakankamai įrodymų apie savo patirtas administravimo išlaidas, šią aplinkybę net du kartus patvirtino administravimo išlaidų klausimą nagrinėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismas. Teismas laiko, kad kreditorius pagrįstai prašė pagrįsti išlaidas, kadangi, pavyzdžiui, viešojo transporto išlaidų, spausdintuvo nuomos, valandiniai darbo įkainiai ir kita kreditoriams pagrįstai galėjo kelti abejonių dėl išlaidų būtinumo ir pagrįstumo, juolab, kad nagrinėjamu atveju bankrutuoja fizinis asmuo turintis nedidelį skaičių kreditorių, bankroto administravimas negali būti laikomas sudėtingu. Apeliantas, nepagrįsdamas patirtų išlaidų atitinkamais įrodymais administravimo išlaidų lentelėse nuolat nurodydavo vis didesnes administravimo išlaidas, toks apelianto elgesys taip pat negali būti vertinamas kaip sąžiningas ir laikomas tinkamu bankroto administravimu.

8827.

89Teismas pažymi, kad nustatyta, jog bankroto proceso metu UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ netinkamai ar iš dalies netinkamai vykdė savo pareigas, 2018 m. spalio 22 d. kreditorių susirinkimui vėl nepateikė pakankamai duomenų, pagrindžiančių administravimo išlaidas, todėl prašomos priteisti administravimo išlaidos galimai yra visiškai ar iš dalies nepagrįstos.

9028.

91Teismas taip pat pažymi, kad apeliantas nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. spalio 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-391-690/2018, kadangi kasacinis teismas šioje byloje sprendė administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą ne fizinio asmens, o įmonės bankroto byloje, bylų racio decidenti skiriasi.

9229.

93Teismo nuomone, nustačius, kad UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ netinkamai atliko bankroto administratoriaus pareigas ir nauju bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Admivira“, perdavus jam dokumentus, naujasis administratorius galės įvertinti atstatydinto bankroto administratoriaus bankroto byloje atliktus veiksmus ir turės pareigą kreditorių susirinkimui teikti klausimą dėl bankroto administravimo išlaidų tvirtinimo (FABĮ 22 str. 2 d.)

9430.

95Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad bylos duomenimis kreditorius UAB „Būsto paskolų draudimas“ iš esmės pripažįsta ir sutinka, kad administratoriui turi būti atlyginta už jo atliktą darbą ir neneigia tam tikrų veiksmų atlikimo, tačiau akcentuoja jų pagrįstumo ir protingumo kriterijus, kurių šiuo atveju apeliantas neįrodė.

9631.

97Atskirajame skunde bankroto administratorius teigia, kad kreditoriai AB „Swedbank“, M. K. anksčiau vykusiame susirinkime pritarė dėl administravimo išlaidų iki teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju vertinamas 2018 m. spalio 22 d. kreditorių susirinkimas. Be to, ankstesnis tam tikrų kreditorių pritarimas administravimo išlaidų dydžiui nereiškia administravimo išlaidų pagrįstumo.

9832.

99Teismas, vertindamas atskirojo skundo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas nevertino kreditorių 2018 m. spalio 22 d. susirinkimo nutarimo nepatvirtinti 1000,00 Eur lėšų sumą atitikimo protingumo, sąžiningumo, teisingumo kriterijams, taip pat argumentus dėl administravimo išlaidų pagrįstumo, nagrinėjamu atveju laiko, kad būtent kreditorių susirinkimas, esant paskirtam naujam bankroto administratoriui, šiuos klausimas turės galimybę išspręsti vadovaujantis apelianto nurodomais sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, atsižvelgiant į byloje atliktus bankroto administravimo veiksmus ir juos pagrindžiančius įrodymus.

10033.

101Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

10234.

103Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, atskirojo skundo argumentus, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad administratoriaus prašomų patvirtinti bankroto administravimo išlaidų, administratoriaus atlyginimo dydžiai turi būti pagrįsti, atitikti administratoriaus vykdomų funkcijų pobūdį, mastą ir bylos sudėtingumą, daro išvadą, kad naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

104Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

105Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Renata Volodko,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Bankroto administratorius kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas... 6. 1.1.... 7. Nurodė, kad teismas 2017 m. birželio 8 d. nutartimi iškėlė M. G. bankroto... 8. 2.... 9. Suinteresuotasis asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ per teismo... 10. 2.1.... 11. Pažymėjo, kad jau pirmojo kreditorių susirinkimo metu bankroto... 12. 3.... 13. Suinteresuotasis asmuo AB „Swedbank“ per teismo nustatytą terminą... 14. 3.1.... 15. Nurodė, kad abejonių kelia bankroto administratoriaus parengtoje atskaitoje... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 4.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 6 d. nutartimi nutarė... 19. 5.... 20. Teismas nustatė, kad 2018 m. spalio 22 d. buvo šaukiamas bankrutuojančio... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 6.... 23. Apeliantas bankroto administratoriaus UAB „Centrinis bankroto biuras LT“... 24. 1)... 25. Kreditoriai AB „Swedbank“, M. K. dar 2018-08-25 vykusiame kreditorių... 26. 2)... 27. Tiek vykusiems kreditorių susirinkimams, tiek teismui bankroto... 28. 3)... 29. Nors FABĮ reglamentavime nėra tiesiogiai nurodyta teismo teisė tvirtinti... 30. 4)... 31. Įstatymo leidėjas suteikė kreditorių susirinkimui teisę nustatyti... 32. 5)... 33. Teismas, nutartį priėmęs rašytinio proceso tvarka, pažeidė bankroto... 34. 6)... 35. Teismo argumentas dėl administratoriaus vengimo sušaukti susirinkimą pagal... 36. 7)... 37. Nuo teismo 2017-06-08 nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos... 38. 7.... 39. Suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateikė atsiliepimą... 40. 1)... 41. Nagrinėjamu atveju bankroto procedūra nebuvo efektyvi, dėl to bankroto... 42. 2)... 43. Visuose vykusiuose kreditorių susirinkimuose, kuriuose buvo svarstomas... 44. 3)... 45. Visuose kreditorių susirinkimuose sutiko tvirtinti aiškiais savo... 46. 4)... 47. UAB „Būsto paskolų draudimas“, siūlė kreditorių susirinkimo nutarimo... 48. 8.... 49. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nustatytu... 50. 9.... 51. Dabartinis bankrutuojančios M. G. bankroto administratorius UAB „Admivira“... 52. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 53. Atskirasis skundas atmestinas Dėl prašymo atidėti bylos nagrinėjimą... 54. 10.... 55. 2019-03-06 pareiškėjas UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ pateikė... 56. 11.... 57. Nagrinėjamu atvejo pareiškėjo prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo... 58. 12.... 59. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 60. 13.... 61. Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo... 62. 14.... 63. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus miesto... 64. 15.... 65. Bankrutuojančios M. G. bankroto byloje pirmosios instancijos teismas 2017 m.... 66. 16.... 67. 2017 m. rugpjūčio 25 d. bankroto administratorius sušaukė pirmąjį... 68. 17.... 69. 2018 m. sausio 22 d. kreditorių susirinkimas dar kartą nepatvirtino 1000,00... 70. 18.... 71. Vėliau vykusiuose kreditorių susirinkimuose (2018 m. kovo 7 d., 2018 m.... 72. 19.... 73. 2018 m. spalio 22 d. vėl buvo šaukiamas kreditorių susirinkimas, kurio metu... 74. 20.... 75. 2018 m. spalio 15 d. nutartimi bankroto byloje buvo tenkintas suinteresuoto... 76. 21.... 77. 2018 m. gruodžio 13 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi nutarta Vilniaus... 78. 22.... 79. FABĮ 22 str. 2 d. numato, jog bankroto administravimo išlaidų sąmatą... 80. 23.... 81. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad fizinio asmens bankroto proceso metu... 82. 24.... 83. Nurodytas teisinis reguliavimas, kasacinio teismo praktika rodo, kad visų... 84. 25.... 85. Kaip jau buvo minėta, 2018 m. spalio 15 d. nutartimi Vilniaus miesto... 86. 26.... 87. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad apeliantas kreditorių susirinkimams iš... 88. 27.... 89. Teismas pažymi, kad nustatyta, jog bankroto proceso metu UAB „Centrinis... 90. 28.... 91. Teismas taip pat pažymi, kad apeliantas nepagrįstai remiasi Lietuvos... 92. 29.... 93. Teismo nuomone, nustačius, kad UAB „Centrinis bankroto biuras LT“... 94. 30.... 95. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad bylos duomenimis... 96. 31.... 97. Atskirajame skunde bankroto administratorius teigia, kad kreditoriai AB... 98. 32.... 99. Teismas, vertindamas atskirojo skundo argumentus, kad pirmosios instancijos... 100. 33.... 101. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 102. 34.... 103. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus,... 104. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 105. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti...