Byla 2A-690/2013
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „MB projektai“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo M. B. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. B2-787-657/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės SEB banko ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „M. B. autocentras“ ir M. B. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „MB projektai“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB SEB bankas prašė priteisti solidariai iš atsakovų M. B. ir UAB „M. B. autocentras“ 50 964 118,80 Lt skolos, 3 866 798,16 Lt palūkanų, 810 180,19 Lt delspinigių, 1 019 282,38 Lt baudos ir 2 708,33 Lt įsipareigojimo mokestį pagal Kreditavimo sutartį Nr.1540711010219-16 ieškovo naudai; priteisti iš atsakovo UAB „M. B. autocentras“ 1 499 979,32 skolos, 115 909,26 Lt palūkanų, 24 451,98 Lt delspinigių, 29 999,59 Lt baudos pagal Kreditavimo sutartį Nr.1540711010218-16 ieškovo naudai; priteisti solidariai iš atsakovų M. B. ir UAB „M. B. autocentras“ ieškovo naudai 8,05 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (pagal Kreditavimo sutartį Nr.1540711010219-16; Kreditavimo sutartį Nr.1540711010218-16) nuo ieškinio padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; nustatyti priverstinę hipoteką, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, jog AB SEB bankas su UAB „MB projektai“ sudarė dvi Kreditavimo sutartis su vėlesniais pakeitimais, pagal kurias UAB „MB projektai“ buvo suteiktas 55 500 000 Lt kreditas. Atsakovas UAB „M. B. autocentras“ ir atsakovai UAB „M. B. autocentras“ ir M. B. kaip solidarūs bendraskoliai laidavimo sutartimis įsipareigojo atsakyti visu jiems nuosavybės teise priklausančiu turtu, jeigu UAB „MB projektai“ neįvykdys visos savo prievolės pagal Kreditavimo sutartis su vėlesniais pakeitimais. UAB „MB projektai“ nevykdant įsipareigojimų, prisiimtų minėtomis Kreditavimo sutartimis, Bankas nuo 2009 m. rugsėjo 16 dienos Kreditavimo sutartį Nr. 15440711010219-16 nutraukė. Skolos grąžinimo terminas pagal Kreditavimo sutartį Nr. 1540711010218-16 suėjo 2009-09-10, tačiau UAB „MB projektai“ kredito iki šiol negrąžino. 2009-08-13 Raštu Nr. 05.07 - 4784 Bankas informavo atsakovus M. B. ir UAB „M. B. autocentras“, kad nustatytu laiku negrąžinus kredito pagal Kreditavimo sutartį Nr. 15440711010219-16, Bankas kreipsis į teismą dėl M. B. ir UAB „M. B. autocentras“ laidavimo sutartimis prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Be to, pažymėjo, kad ginčas dėl kreditavimo sutarties nutraukimo yra išspręstas ir teismo sprendimu yra pripažinta, kad Bankas pagrįstai nutraukė Kreditavimo sutartį. Mano, kad senaties terminas nėra praleistas, o teismui pripažinus, kad jis yra praleistas, prašė praleistą terminą atnaujinti.

6Atsakovas M. B. prašė ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį ieškovo reikalavimams dėl netesybų, t. y. delspinigių ir baudos priteisimo, netenkinti ieškovo reikalavimo dėl priverstinės hipotekos nustatymo, priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 13 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė solidariai iš atsakovų M. B. ir BUAB „M. B. autocentras“ ieškovui AB SEB bankui 50 964 118,80 Lt negrąžinto kredito, 3 826 734,67 Lt palūkanų, 1 019 282,38 Lt baudos, 2 708,33 Lt įsipareigojimo mokesčio ir 344 406,12 Lt delspinigių. Viso pagal 2007-09-11 Kreditavimo sutartį Nr. 1540711010219-16 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais – 56 157 250,03 Lt bei 16 500 Lt bylinėjimosi išlaidų; priteisė iš atsakovo BUAB „M. B. autocentras“ ieškovui AB SEB bankui 1 499 979,32 Lt negrąžinto ilgalaikio kredito, 114 730,10 Lt palūkanų, 29 999,59 Lt baudos, 10 325,71 Lt delspinigių. Viso pagal 2007-09-11 Kreditavimo sutartį Nr. 1540711010218-16 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais - 1 655 034,72 Lt bei 39 203 Lt bylinėjimosi išlaidų; likusią ieškinio dalį atmetė.

9Teismas konstatavo, kad laidavimo sutarčių nėra pagrindo pripažinti pasibaigusiomis CK 6.87 str. 4 d. pagrindu. Nurodė, jog atsakovai teigia, kad 2009-05-12 buvo sudarytas Kreditavimo sutarties Nr. 15440711010219-16 pakeitimas Nr. 4., kuriuo iš esmės pasikeitė prievolė, be laiduotojų sutikimo padidėjo laiduotojų atsakomybė ir atsirado kitos laiduotojams nepalankios pasekmės. Nustatė, kad UAB „MB projektai“ papildomų įsipareigojimų pagal šį pakeitimą, o kartu ir laiduotojai, neįgijo, nes sutarta papildoma 3 000 000 Lt ilgalaikio kredito suma trečiajam asmeniui nebuvo išmokėta. Teismo nuomone, atsakovų valia prisiimti įsipareigojimus buvo išreikšta tiek laidavimo sutartyse, tiek pasirašant papildomus susitarimus (Nr.1, Nr.2, Nr.3) prie laidavimo sutarčių. Teismo vertinimu, byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovų laidavimo sutartys yra galiojančios, nes iš sutarčių pakeitimų matyti, kad atsakovai sutiko su Kreditavimo sutarties pakeitimais bei laidavimo sutarčių pakeitimais, todėl CK 6.87 str. 4 d. netaikytina, o be to, ieškovas prašo iš laiduotojų priteisti tik sumą, kuri yra negrąžinta pagal 2007-09-11 Kreditavimo sutartį Nr. 15440711010219-16 su pakeitimais iki 2009-05-12, t. y. 50 964 118,80 Lt negrąžinto ilgalaikio kredito.

10Aplinkybė, jog pagrindiniam skolininkui UAB „MB projektai“ yra iškelta restruktūrizavimo byla (nutartis neįsiteisėjus) ir sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo, teismo vertinimu, nepanaikina ir nesustabdo su atsakovais M. B. ir BUAB „M. B. autocentras“ sudarytų laidavimo sutarčių galiojimo bei neužkerta kelio kreditoriui realizuoti savo teisių, kylančių iš laidavimo sutarčių. Nurodė, kad teisės aktai nenumato, kad kreditoriaus reikalavimai laiduotojams turi būti nagrinėjami pagrindinio skolininko restruktūrizavimo/bankroto byloje ar kad reikalavimai laiduotojams gali būti reiškiami tik po restruktūrizavimo/bankroto bylos išnagrinėjimo. Pripažino, kad ieškovas, reikšdamas ieškinį laiduotojams, įstatymų nustatyta tvarka realizavo savo teises.

11Teismas išaiškino, CK 6.256 str. numato, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Teismo nuomone, ieškovo pateikta 2011 m. rugsėjo 7 d. pažyma patvirtina pagrindinio skolininko UAB „MB projektai“ įsiskolinimo dydį 2011 m. kovo 7 d. pagal 2011-09-11 Kreditavimo sutartį Nr.1540711010219-16 su vėlesniais pakeitimais ir pagal 2011-09-11 Kreditavimo sutartį Nr.1540711010218-16 su vėlesniais pakeitimais. Be to, kreditorius AB SEB bankas 2011-05-03 rašte Nr. 01.10.02-3107, kurį pateikė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, nurodė, kad skolininko įsiskolinimas Bankui nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dieną, t. y. 2011-07-07, pagal 2007-09-11 Kreditavimo sutartį Nr. 1540711010218-16 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais sudaro 1 499 979,32 Lt, palūkanos - 114 730,10 Lt, bauda – 29 999,59 Lt, ir 23 889,16 Lt delspinigių, o pagal 2007-09-11 Kreditavimo sutartį Nr. 154071101019-16 su vėlesniais pakeitimais paskolos likutis sudaro 50 964 118,80 Lt, palūkanos – 3 826 734,67 Lt, delspinigiai – 791 411,39 Lt, bauda – 1 019 282 38 Lt, ir 2 708,33 Lt įsipareigojimo mokestis. Teismo nuomone, minėtas kreditoriaus raštas yra pakankamas įrodymas įsiskolinimo dydžiui pagal Kreditavimo sutartis pagrįsti, nes nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2011 m. balandžio 7 d. Pažymėjo, kad atsakovai, nesutikdami su paskaičiuotomis įsiskolinimų sumomis, patys nepateikė teismui duomenų ir argumentų, kurių pagrindu būtų galima abejoti byloje pateiktu įsiskolinimo paskaičiavimu.

12Nustatė, kad atsakovui UAB „M. B. autocentras“ bankroto byla iškelta 2011-02-14, nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2011-04-07. Nurodė, kad CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numatytas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl netesybų (baudos delspinigių) išieškojimo. Pažymėjo, kad atsakovai prašė taikyti ieškinio senatį ieškovo prašomiems priteisti delspinigiams. Konstatavo, kad teisė į delspinigių išieškojimą (ieškinio senaties termino pradžia) šioje byloje sietina su Kreditavimo sutarties Nr.1540711010218-16 pasibaigimu (2009-09-10) ir Kreditavimo sutarties Nr.1540711010219-16 nutraukimo diena, t. y. 2009-09-16 (CK 1.127 str. 1 d.). Ieškovas teigė, kad jis inicijavo pagrindiniam skolininkui UAB „MB projektai“ bankroto bylą, ragino laiduotojus įvykdyti prievolę už pagrindinį skolininką, tačiau dėl negrąžinto kredito, palūkanų, delspinigių, baudų išieškojimo iš laiduotojų (atsakovų) į teismą nesikreipė. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas prašė priteisti delspinigius už ilgesnį nei 6 mėnesių terminą, atsakovams prašant taikyti ieškinio dėl netesybų išieškojimo senaties terminą, į tai, kad 2011 m. vasario 14 d. atsakovui BUAB „M. B. autocentras“ yra iškelta bankroto byla, o abiejų atsakovų atsakomybė yra solidarioji, bei ieškovui nenurodžius svarbių priežasčių dėl šio termino praleidimo, teismas sumažino ieškovo prašomas priteisti delspinigių sumas.

13Taigi teismas, nustatęs, kad už kredito grąžinimą pagal Kreditavimo sutartį Nr.1540711010218-16 su vėlesniais pakeitimais yra laidavęs atsakovas BUAB „M. B. autocentras“, iš jo ieškovo naudai priteisė 1 499 979,32 Lt negrąžinto ilgalaikio kredito, 114 730,10 Lt palūkanų, 29 999,59 Lt baudos, 10 325,71 Lt delspinigių (114 730,10 Lt x 0,05 proc. x 180 d.). Viso pagal Kreditavimo sutartį Nr. 1540711010218-16 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais priteisė 1 655 034,72 Lt.

14Taip pat teismas, nustatęs, kad už kredito grąžinimą pagal Kreditavimo sutartį Nr.1540711010219-16 su vėlesniais pakeitimais yra laidavę abu atsakovai, iš jų ieškovo naudai solidariai priteisė 50 964 118,80 Lt negrąžinto kredito, 3 826 734,67 Lt palūkanų, 1 019 282,38 Lt baudos, 2 708,33 Lt įsipareigojimo mokesčio ir 344 406,12 Lt delspinigių (3 826 734,67 Lt x 0,05 proc. x 180 d.). Viso pagal Kreditavimo sutartį Nr. 1540711010219-16 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais priteisė 56 157 250,03 Lt.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

16Atsakovas M. B. pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria teismas patenkino ieškinio reikalavimus atsakovo M. B. atžvilgiu, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Laidavimo sutartis Nr. 15-02-136/07 yra laikytina pasibaigusia ne vėliau kaip nuo 2009 m. gegužės 12 d., kuomet tarp Banko ir UAB „MB projektai“ buvo sudarytas Kreditavimo sutarties Pakeitimas Nr. 4. Laidavimo sutartis Nr. 15-02-136/07 tarp ieškovo ir M. B. buvo sudaryta 2007 m. rugsėjo 26 d. įgyvendinant Kreditavimo sutarties 4.1.p. ir Specialiosios jo dalies 2.3.2.p. 2008 m. rugsėjo 16 d. Kreditavimo sutarties Pakeitimu Nr. 2 ieškovas ir UAB „MB projektai“ susitarė pakeisti Kreditavimo sutarties Specialiąją dalį, I Kredito aprašą „Ilgalaikis kreditas“ bei 1 priedą „Kredito grąžinimo grafikas“. Atsižvelgiant į tai, 2008 m. rugsėjo 16 d. ieškovas ir atsakovas M. B. sudarė „Susitarimą dėl 2007 m. rugsėjo 26 d. Laidavimo sutarties Nr. 15-02-136/07 sąlygų pakeitimo“. Tuo M. B. išreiškė savo, kaip laiduotojo, sutikimą pagal pakeistą Kreditavimo sutartį. Ieškovui ir UAB „MB projektai“ 2009 m. kovo 10 d. sudarius Kreditavimo sutarties Pakeitimą Nr. 3 ir 2009 m. gegužės 12 d. Kreditavimo sutarties Pakeitimą Nr. 4, M. B. nebesutiko laiduoti už UAB „MB projektai“ pagal pakeistą Kreditavimo sutartį, todėl laidavimo sutarties pakeitimai nebuvo sudaryti. UAB „MB projektai“ Pakeitimą Nr. 4 pasirašė ne savo valia, o dėl ieškovo ekonominio spaudimo. Toks Kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimas buvo realiai neįvykdomas ir visiškai neatitiko UAB „MB projektai“ lūkesčių. Pakeitimu Nr. 4 pakeistoje Specialiojoje dalyje bei I Kredito apraše „Ilgalaikis kreditas“ buvo nustatyta eilė papildomų UAB „MB projektai“ įsipareigojimų, kurių šis nebuvo prisiėmęs anksčiau. Kadangi pasirašius šiuos pakeitimus iš esmės pasikeitė prievolė, be laiduotojo sutikimo padidėjo jo atsakomybė ir atsirado kitos laiduotojui nepalankios pasekmės, laikytina, kad laidavimas baigėsi.
  2. Ieškovo pateikta 2011 m. kovo 7 d. pažyma apie UAB „MB projektai“ įsiskolinimą neįrodo nei UAB „MB projektai“ skolos, su ja siejamų palūkanų, delspinigių ir baudos fakto, nei jų dydžių, nes nurodytos sumos nėra pagrįstos nei konkrečiais skaičiavimais, nei buhalterinės apskaitos dokumentais.
  3. Atsakovui prašius taikyti ieškinio senatį AB SEB banko reikalaujamos baudos atžvilgiu, o teismui pripažinus 6 mėnesių ieškinio senaties termino pabaigos iki ieškinio pareiškimo faktą, baudos priteisimas iš atsakovo M. B. reiškia esminį CK 1.126 str. 2 d. ir 1. 131 atr. 1 d. pažeidimą, dėl kurio atitinkama sprendimo dalis turi būti panaikinta, o AB SEB banko reikalavimas dėl 1 019 282,38 Lt dydžio baudos priteisimo iš atsakovo M. B. atmestas.
  4. Šiuo metu UAB „MB projektai“ yra iškelta restruktūrizavimo byla. Tai lemia, kad dėl laiduotojų atsakomybės už UAB „MB projektai“ galės būti sprendžiama tik pasibaigus UAB „MB projektai“ restruktūrizavimui. Atsižvelgiant į tai, apeliantas prašė stabdyti nagrinėjamą bylą CPK 163 str. 3 p. pagrindu, tačiau teismas minėto prašymo netenkino, t. y. padarė esminį procesinį pažeidimą, dėl kurio tikėtina buvo neteisingai išspręsta byla. Atitinkamai tai yra pagrindas naikinti skundžiamą sprendimą.

17Ieškovas AB SEB bankas pateikė atsiliepimą į atsakovo M. B. apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas atsiliepime iš esmės pakartoja argumentus, nurodytus skundžiamame sprendime. Papildomai nurodo, kad apelianto reikalavimas taikyti ieškinio senatį Banko reikalaujamos baudos atžvilgiu negali būti tenkinamas, nes apelianto pareiga sumokėti minėtą baudą yra patvirtinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, o be to, Bankas nėra praleidęs ieškinio senaties, nes ją nutraukė Banko pareiškimas iškelti bankroto bylą trečiajam asmeniui UAB „MB projektai“. Ieškovas pažymi, kad RUAB „MB projektai“ restruktūrizavimo byloje restruktūrizavimo planas nėra patvirtintas, todėl nėra galimas ir laiduotojo prievolės įvykdymo atidėjimas. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas yra didžiausias UAB „MB projektai“ kreditorius, kas lemia, jog be jo sutikimo restruktūrizavimo planas negali būti patvirtintas. Ieškovo nuomone, tai reiškia, kad restruktūrizavimo planas UAB „MB projektai“ restruktūrizavimo byloje yra objektyviai negalimas, todėl negalimas ir laiduotojo prievolės įvykdymo atidėjimas.

18Atsakovas BUAB „M. B. autocentras“ pateikė atsiliepimą į atsakovo M. B. apeliacinį skundą. Atsiliepimu atsakovas nesutinka su skundžiamo teismo sprendimo dalimi, kuria patenkinti ieškovo reikalavimai jo atžvilgiu, nes mano, jog teismas neatsižvelgė į atsakovų byloje išdėstytą poziciją. Taip pat atsakovas nesutinka ir su apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais dėl laidavimo prievolės pasibaigimo pagal Laidavimo sutartį Nr. 15-02-134/07 ir vertina, kad teismas skundžiamu sprendimu teisingai sprendė, jog laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu kai pasibaigia juo užtikrinta prievolė.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas netenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

22Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis įpareigoja nacionalinius teismus išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, tuo aspektu, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui. Sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai ( Hirvisaari v. Finland, no. 4968/99, judgement of 27 September 2001, par. 30). Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 14 d. nutartis P. Š. v. A. D. byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis UAB „Vakarų krova“ v. UAB „Litforina“ byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-52/2011). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports1997-VIII, p. 2930, par. 59-60). Dėl šios priežasties teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl apeliaciniame skunde dėstomų argumentų.

23Apeliantas teigia, kad 2009 m. gegužės 12 d. 2007 m. rugsėjo 11 d. Kreditavimo sutarties Nr. 1540711010219-16 pakeitimu Nr. 4 (toliau – Pakeitimas Nr. 4) buvo nustatyta eilė papildomų UAB „MB projektai“ įsipareigojimų, kurių šis nebuvo prisiėmęs anksčiau. Kadangi pasirašius šiuos pakeitimus iš esmės pasikeitė prievolė, be laiduotojo sutikimo padidėjo jo atsakomybė ir atsirado kitos laiduotojui nepalankios pasekmės, apelianto nuomone, laikytina, kad laidavimas baigėsi pagal CK 6.87 str. 4 d. Iš Pakeitimo Nr. 4 (b. l. 75-90, t. 1) matyti, kad kredito gavėjui UAB „MB projektai“ buvo suteiktas ir išmokėtas 54 000 000 Lt ilgalaikis kreditas, kredito gavėjas kredito davėjui AB „SEB bankui“ grąžino 3 035 881,20 Lt, kas lemia, kad kredito gavėjo negrąžinta ilgalaikio kredito suma yra 50 964 118,80 Lt. Iš susitarimo dėl 2007 m. rugsėjo 26 d. laidavimo sutarties Nr. 15-02-136/07 sąlygų pakeitimo (b. l. 94, t. 1) ir iš susitarimo dėl 2007 m. rugsėjo 26 d. laidavimo sutarties Nr. 15-02-134/07 sąlygų pakeitimo (b. l. 103, t. 1) matyti, kad tiek M. B., tiek UAB „M. B. autocentras“ sutiko laiduoti už UAB „MB projektai“ gautą 54 000 000 Lt kreditą. Pakeitimu Nr. 4 šalys susitarė, kad ilgalaikis kreditas yra didinamas 3 000 000 Lt, t. y. prie 50 964 118,80 Lt pridedant 3 000 000 Lt. Byloje nustatyta, kad minėti 3 000 000 Lt kredito gavėjui nebuvo išmokėti ir kredito davėjas byloje reiškiamu ieškiniu nereikalauja priteisti šios sumos iš laiduotojų. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovai sutiko laiduoti už UAB „MB projektai“ gautą 54 000 000 Lt kreditą, kurio negrąžintas likutis šiai dienai sudaro 50 964 118,80 Lt, o Pakeitimu Nr. 4 laiduotojų prievolė nepasikeitė ir atsakomybė nepadidėjo. Apeliantas mano, kad dėl Pakeitimo Nr. 4 jam atsirado kitos neigiamos pasekmės, tačiau nenurodo kokie konkrečiai pakeitimai ir kokias konkrečias neigiamas pasekmes jie jam sukėlė. Apeliantas apsiribojo abstrakčiu teiginiu, jog pakeitimai lėmė kreditavimo sutarties nutraukimą prieš terminą. Teisėjų kolegija nenustatė, jog kiti Pakeitime Nr. 4 nurodyti pakeitimai būtų sukėlę laiduotojams kokias nors neigiamas pasekmes. Dėl šių priežasčių apelianto argumentas dėl CK 6.87 str. 4 d. taikymo nagrinėjamu atveju vertintinas kaip nepagrįstas.

24Apeliaciniame skunde nurodoma, kad ieškovo pateikta 2011 m. kovo 7 d. pažyma apie UAB „MB projektai“ įsiskolinimą neįrodo nei UAB „MB projektai“ skolos, su ja siejamų palūkanų, delspinigių ir baudos fakto, nei jų dydžių, nes nurodytos sumos nėra pagrįstos nei konkrečiais skaičiavimais, nei buhalterinės apskaitos dokumentais. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas savo sprendimą grindė ne 2011 m. kovo 7 d. pažyma, o 2011 m. rugsėjo 7 d. pažyma, kuri yra pagrįsta išrašu apie atliktas bankines operacijas tarp AB SEB banko ir UAB „MB projektai“ (b. l. 29-44, t. 2), bei 2011 m. gegužės 3 d. raštu Nr. 01.10.02-3107 (b. l. 100-101, t. 2). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog šie rašytiniai įrodymai yra pakankami pagrįsti UAB „MB projektai“ skolos, su ja siejamų palūkanų, delspinigių ir baudos faktą bei dydį.

25Apeliantas mano, jog teismas, nustatęs, kad ieškinio reikalavimui dėl baudos priteisimo taikytina ieškinio senatis, nepagrįstai iš apelianto priteisė 1 019 282,38 Lt dydžio baudą. Atkreiptinas dėmesys, jog pirmosios instancijos teismas nustatė, jog ieškinio senatis yra taikoma delspinigiams, o ne baudai, nes ieškovas reikalavo priteisti delspinigių už ilgesnį nei 6 mėnesiai laikotarpį. Tuo tarpu bauda yra paskaičiuota nuo konkrečios negrąžinto kredito sumos ir nebuvo skaičiuojama už ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį, kas lemia, jog baudos atžvilgiu ieškinio senatis netaikytina.

26Apeliantas nurodo, kad šiuo metu UAB „MB projektai“ yra iškelta restruktūrizavimo byla. Jo nuomone, tai lemia, kad dėl laiduotojų atsakomybės už UAB „MB projektai“ galės būti sprendžiama tik pasibaigus UAB „MB projektai“ restruktūrizavimui arba patvirtinus restruktūrizavimo planą. Atsižvelgiant į tai, apeliantas prašė stabdyti nagrinėjamą bylą CPK 163 str. 3 p. pagrindu, tačiau pirmosios instancijos teismas minėto prašymo netenkino ir, apelianto teigimu, padarė esminį procesinį pažeidimą, kuris lemia, jog skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas. Apeliantas teisingai pastebi, jog įmonės restruktūrizavimo plane yra patvirtinamas kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir tenkinimo terminai. Faktiškai restruktūrizavimo plane numatytais kreditorinių reikalavimų tenkinimo terminais yra atidedamas skolininko prievolės vykdymas kreditoriams. Nagrinėjamoje byloje iš esmės yra sprendžiamas klausimas dėl AB SEB banko kreditorinio reikalavimo dydžio, todėl nei restruktūrizavimo bylos nutraukimas, nei restruktūrizavimo plano patvirtinimas jo nustatymui įtakos neturi. Kaip minėta, restruktūrizavimo bylos nutraukimas ar restruktūrizavimo plano patvirtinimas nulems tik prievolės įvykdymo terminą. Pažymėtina, kad laiduotojų teisės ir teisėti interesai nenukentės, nes, ieškovui patenkinus savo reikalavimą iš laiduotojų, jie įgis visas ieškovo, kaip UAB „MB projektai“ kreditoriaus, teises, kurias galės realizuoti tiek UAB „MB projektai“ restruktūrizavimo byloje, tiek kitais įstatymuose nustatytais būdais.

27Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas ir kad nėra pagrindo jo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais.

28Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju bylos rezultatas yra palankus ieškovui AB SEB bankui, kuris prašo priteisti 9 483,10 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 punktu, ieškovui yra priteistina 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Priteisti iš atsakovo M. B. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) ieškovui akcinei bendrovei SEB bankui (į. k. ( - ), buveinės adresas ( - )) 1 500 Lt (tūkstantį penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB SEB bankas prašė priteisti solidariai iš atsakovų M. B. ir UAB... 5. Nurodė, jog AB SEB bankas su UAB „MB projektai“ sudarė dvi Kreditavimo... 6. Atsakovas M. B. prašė ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį ieškovo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 13 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 9. Teismas konstatavo, kad laidavimo sutarčių nėra pagrindo pripažinti... 10. Aplinkybė, jog pagrindiniam skolininkui UAB „MB projektai“ yra iškelta... 11. Teismas išaiškino, CK 6.256 str. numato, jog kiekvienas asmuo privalo... 12. Nustatė, kad atsakovui UAB „M. B. autocentras“ bankroto byla iškelta... 13. Taigi teismas, nustatęs, kad už kredito grąžinimą pagal Kreditavimo... 14. Taip pat teismas, nustatęs, kad už kredito grąžinimą pagal Kreditavimo... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Atsakovas M. B. pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012... 17. Ieškovas AB SEB bankas pateikė atsiliepimą į atsakovo M. B. apeliacinį... 18. Atsakovas BUAB „M. B. autocentras“ pateikė atsiliepimą į atsakovo M. B.... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad Žmogaus teisių ir... 23. Apeliantas teigia, kad 2009 m. gegužės 12 d. 2007 m. rugsėjo 11 d.... 24. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad ieškovo pateikta 2011 m. kovo 7 d. pažyma... 25. Apeliantas mano, jog teismas, nustatęs, kad ieškinio reikalavimui dėl baudos... 26. Apeliantas nurodo, kad šiuo metu UAB „MB projektai“ yra iškelta... 27. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog skundžiamas pirmosios... 28. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 32. Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 33. Priteisti iš atsakovo M. B. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) ieškovui akcinei...