Byla 2-1031-407/2015
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutarties, kuria patvirtintas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,DMD investment“ finansinis reikalavimas atsakovo bankrutavusios valstybės įmonės ,,Visagino statybininkai“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dalios Kačinskienės, Danguolės Martinavičienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apeliantų uždarosios akcinės bendrovės ,,Eldermonta“ ir bankrutavusios valstybės įmonės ,,Visagino statybininkai“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutarties, kuria patvirtintas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,DMD investment“ finansinis reikalavimas atsakovo bankrutavusios valstybės įmonės ,,Visagino statybininkai“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutartimi atsakovui VĮ ,,Visagino statybininkai“ iškelta bankroto byla. Atsakovo bankroto byloje teismo nutartimis patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, įskaitant ir kreditorių UAB „Eldermonta“, IĮ Seknija, AB „Visagino mechanizacija“ ir UAB „Autorosa“ finansinius reikalavimus. Bendra minėtų kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudaro 329 036,57 Eur, o kreditoriaus UAB „Eldermonta“ – 108 074,87 Eur.

52015 m. kovo 16 d. pareiškėjas UAB ,,DMD Investment“ kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti jo 329 036,57 Eur finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje. Nurodė, kad 2014 m. lapkričio mėn. sudarytomis reikalavimo perleidimo sutartimis iš minėtų kreditorių įsigijo jų patvirtintus finansinius reikalavimus atsakovo bankroto byloje. Pareiškėjas nurodė, kad dėl reikalavimo perleidimo sutartimis įgytų reikalavimų kreipėsi į atsakovo bankroto administratorių, tačiau bankroto administratorius jo prašymo nėra pateikęs teismui, todėl kreipiasi tiesiogiai į teismą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2015 m. kovo 18 d. nutartimi prašymą iš esmės tenkino: patvirtino atsakovo VĮ ,,Visagino statybininkai“ kreditorių IĮ Seknija, AB „Visagino mechanizacija“ UAB „Eldermonta“ ir UAB „Autorosa“ turimų finansinių reikalavimų perleidimą pareiškėjui UAB ,,DMD investment“, įtraukė UAB ,,DMD investment“ į kreditorių sąrašą ir patvirtino jo 329 036,57 Eur finansinį reikalavimą, o minėtus kreditorius išbraukė iš atsakovo kreditorių sąrašo.

8Iš pateiktų reikalavimo perleidimo sutarčių teismas nustatė, kad atsakovo kreditoriai IĮ Seknija, AB „Visagino mechanizacija“, UAB „Eldermonta“ ir UAB „Autorosa“ perleido savo patvirtintus finansinius reikalavimus pareiškėjui UAB ,,DMD investment“, todėl sprendė, kad yra pagrindas įtraukti pareiškėją į atsakovo kreditorių sąrašą su 329 036,57 Eur finansiniu reikalavimu.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

10Atskiraisiais skundais kreditorius UAB ,,Eldermonta“ ir atsakovas BVĮ ,,Visagino statybininkai“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl pareiškėjo UAB ,,DMD investment“ įtraukimo į BVĮ ,,Visagino statybininkai“ kreditorių sąrašą su 373 160,90 Lt (108 074,87 Eur) dydžio finansiniu reikalavimu. Skundus grindžia šiais argumentais:

111. Pareiškėjo pateikta 2014 m. lapkričio 17 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartis, kurioje nurodyta, kad UAB ,,Eldermonta“ perleidžia savo 373 160,90 Lt (108 074,87 Eur) dydžio finansinį reikalavimą pareiškėjui yra pasibaigusi dar 2015 m. vasario 9 d., todėl pareiškėjas neturi galiojančios reikalavimo teisės. Kreditorius nėra gavęs iš pareiškėjo pasirašyto Reikalavimo perleidimo sutarties kopijos, todėl laikytina, kad reikalavimo perleidimo sutartis yra nesudaryta. Antra, net ir laikant, kad sutartis buvo pasirašyta, ji laikoma nutraukta vadovaujantis Reikalavimo perleidimo sutarties 8.2 punktu, kuris numato, kad sutartis gali būti nutraukta vienašališkai bet kurios šalies iniciatyva informavus kitą šalį raštu prieš 15 darbo dienų. Kreditorius 2015 m. sausio 14 d. pranešimu informavo pareiškėją apie vienašališką sutarties nutraukimą, todėl sutartis pasibaigė 2015 m. vasario 9 d. Todėl pareiškėjas neturi įgijęs reikalavimo teisės į 108 074,87 Eur sumą.

122. Teismas, neįtraukdamas kreditoriaus į procesą ir neturėdamas jokios informacijos apie tariamą pareiškėjo reikalavimo teisę, nutartimi patvirtindamas nesamą pareiškėjo reikalavimą bankrutuojančiai įmonei nepagrįstai pasisakė dėl kreditoriaus teisių ir pareigų. Todėl skundžiama nutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

133. Teismas nepagrįstai patvirtino pareiškėjo finansinį reikalavimą, pateiktą tiesiogiai teismui.

14Atsiliepime į atskiruosius skundus pareiškėjas UAB ,,DMD investment“ prašo atskiruosius skundus atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

15Nurodo, kad Reikalavimo perleidimo sutartis yra abiejų šalių pasirašyta, todėl sudaryta. Pasak pareiškėjo, apeliantai nepagrįstai teigia, kad sutartis yra nutraukta. CK 6.217 straipsnio 5 dalis leidžia Sutarties šalims vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais, t. y. aptarus sutartyje konkrečius jos nutraukimo pagrindus. Šiuo atveju sutarties 8.2 punkte reglamentuota sutarties nutraukimo tvarka, bet nenumatyti jos nutraukimo atvejai. Be to, kreditoriaus 2015 m. sausio 14 d. pranešimas dėl sutarties nutraukimo nebuvo tinkamai įteiktas pareiškėjui. Šalys susitarė dėl sutartis nutraukimo tvarkos, t. y. Sutarties 8.1 ir 8.2 punktais nustatė, kad sutarties nutraukimas apima šiuos esminius punktus: informavimą raštu, patirtų išlaidų atlyginimą, papildomo rašytinio abiejų šalių susitarimo sudarymą. Šiuo atveju, kreditorius nesant sutarties nutraukimo pagrindo tik išsiuntė rašytinį neaiškaus turinio pranešimą, tačiau neatlygino pareiškėjo patirtų sutarties vykdymo išlaidų, šalys nesudarė papildomo rašytinio susitarimo dėl reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimo.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliantai skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria BVĮ ,,Visagino statybininkai“ kreditorius UAB ,,Eldermonta“ pakeistas kreditoriumi UAB ,,DMD investment“. Todėl apeliacijos objektą sudaro tik šios teismo nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė.

18Esminis apeliantų argumentas, su kuriuo siejamas skundžiamos nutarties neteisėtumas, yra tas, kad pareiškėjas neturi galiojančios reikalavimo teisės pagal 2014 m. lapkričio 17 d. reikalavimo perleidimo sutartį, nes minėta sutartis yra vienašališkai nutraukta Sutarties 8.2 punkto pagrindu. Minėtas punktas numato, kad sutartis gali būti vienašališkai nutraukta bet kurios iš šalių iniciatyva informavus kitą šalį raštu prieš 15 darbo dienų atlyginant kitos šalies patirtas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu. Tokia sutartinė nuostata atitinka CK 6.217 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą šalių teisę susitarti dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais. Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad minėtu punktu šalys susitarė tik dėl nutraukimo tvarkos, bet ne dėl pagrindų (atvejų, kada gali būti nutraukta sutartis). Sutartimi šalys numatė, kad jos vienašališkam nutraukimui užtenka vienos iš šalių valios nutraukti sutartį, apie tai informuojant kitą šalį nustatytu terminu (Sutarties 8.2 p.). Tai, jog sutartyje šalys numatė vienašališko sutarties nutraukimo galimybę nepriklausomai nuo sutarties pažeidimo fakto, nereiškia, kad šalys nesusitarė dėl sutarties nutraukimo pagrindų.

19CK 2.49 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu, taip pat atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jei juridinis asmuo aiškiai nenurodė kitaip. Reikalavimo perleidimo sutarties 11.1 punkte numatyta šalių pranešimų perdavimo tvarka – pranešimai turi būti siunčiami registruotu laišku arba faksu atitinkamai sutartyje nurodytais adresais arba, jei šalys yra informavusios viena kitą apie tų adresų pasikeitimus, kitais šalių viena kitai nurodytais adresais, taip pat pranešimai gali būti perduodami kitai šaliai pasirašytinai. Iš bylos duomenų matyti, kad kreditorius UAB ,,Eldermonta“ 2015 m. sausio 14 d. pranešimą dėl vienašališko sutarties nutraukimo pareiškėjui išsiuntė jo sutartyje nurodytu buveinės adresu – Etmonų g. 6, Vilnius (7 t., b. l. 17), šis adresas sutampa ir su registruota atsakovo buveine (7 t., b. l. 26-27). Dėl nurodytų aplinkybių laikytina, kad pareiškėjui apie sutarties nutraukimą buvo pranešta tinkamai. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad 2015 m. vasario 25 d. pareiškėjui buvo įteiktas papildomas pranešimas apie tai, jog reikalavimo perleidimo sutartis vienašališkai nutraukta (7 t., b. l. 22-24), tačiau pareiškėjas 2015 m. kovo 16 d. kreipėsi į teismą dėl jo finansinio reikalavimo, kildinamo iš minėtos reikalavimo perleidimo sutarties, patvirtinimo. Remiantis išdėstytu, kolegija sprendžia, kad teismas nepagrįstai kreditorių UAB ,,Eldermonta“ pakeitė kreditoriumi UAB ,,DMD investment“ 2014 m lapkričio 17 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu, kadangi ši sutartis skundžiamos nutarties priėmimo metu buvo nutraukta. Dėl šios priežasties skundžiama nutarties dalis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – netenkinamas pareiškėjo reikalavimas įtraukti jį į BVĮ ,,Visagino statybininkai“ kreditorių sąrašą su 108 074,87 Eur finansiniu reikalavimu. Tenkinus apeliantų skundus šiuo pagrindu, dėl kitų atskirųjų skundų argumentų kolegija plačiau nepasisako.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

21Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutartį.

22Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas bankrutavusios valstybės įmonės ,,Visagino statybininkai“ kreditoriaus UAB ,,Eldermonta“ 108 074,87 Eur finansinio reikalavimo perleidimas pareiškėjui UAB ,,DMD investment“ ir palikti kreditoriumi UAB ,,Eldermonta“.

23Sumažinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutartimi bankrutavusios valstybės įmonės ,,Visagino statybininkai“ kreditoriaus UAB ,,DMD investment“ patvirtintą finansinį reikalavimą nuo 329 036,58 Eur iki 220 961,71 Eur.

24Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutartimi atsakovui VĮ... 5. 2015 m. kovo 16 d. pareiškėjas UAB ,,DMD Investment“ kreipėsi į teismą,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. kovo 18 d. nutartimi prašymą iš esmės... 8. Iš pateiktų reikalavimo perleidimo sutarčių teismas nustatė, kad atsakovo... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 10. Atskiraisiais skundais kreditorius UAB ,,Eldermonta“ ir atsakovas BVĮ... 11. 1. Pareiškėjo pateikta 2014 m. lapkričio 17 d. reikalavimo teisių... 12. 2. Teismas, neįtraukdamas kreditoriaus į procesą ir neturėdamas jokios... 13. 3. Teismas nepagrįstai patvirtino pareiškėjo finansinį reikalavimą,... 14. Atsiliepime į atskiruosius skundus pareiškėjas UAB ,,DMD investment“... 15. Nurodo, kad Reikalavimo perleidimo sutartis yra abiejų šalių pasirašyta,... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliantai skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria BVĮ... 18. Esminis apeliantų argumentas, su kuriuo siejamas skundžiamos nutarties... 19. CK 2.49 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad visas susirašinėjimas su juridiniu... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 21. Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutartį.... 22. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutarties dalį,... 23. Sumažinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. kovo 18 d. nutartimi... 24. Kitą teismo nutarties dalį palikti nepakeistą....