Byla 2-1056-374/2013
Dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančia, restitucijos ir daikto dalies išreikalavimo iš neteisėto valdymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. B. ieškinį atsakovams UAB „Intractus“, Bankrutavusios UAB „Sūduvos investiciniai projektai“ bankroto administratoriui UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančia, restitucijos ir daikto dalies išreikalavimo iš neteisėto valdymo, ir

Nustatė

2Šalys pateikė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

3Taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

4Šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos šalių teisių ir interesų nepažeidžia, neprieštarauja viešąjai tvarkai ir gerai moralei, todėl sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 5 p.). Šalims žinomos bylos nutraukimo pasekmės (CPK 294 str.). Teismui patvirtinus taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 proc. žyminio mokesčio, sumokėto paduodant ieškinį (CPK 87 str. 2 d.).

5Iš ieškovo priteistinos eismo pašto išlaidos (CPK 93, 96 str., taikos sutarties 7 p.).

6Vadovaudamasi LR CPK 293-295 str.,

Nutarė

7Patvirtinti taikos sutartį, kuria šalys susitarė:

8„E. B., asmens kodas ( - ) gyvenantis adresu ( - ), (toliau taikos sutartyje vadinamas Ieškovu), ir UAB Intractus, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Per S. S., veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir BUAB „Sūduvos investiciniai projektai", įmonės kodas ( - ), atstovaujama administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras" įgalioto asmens A. V., (toliau taikos sutartyje UAB Intractus vadinamas Atsakovu 1, BUAB „Sūduvos investiciniai projektai" Atsakovu 2, kartu taikos sutartyje vadinami Atsakovais) Atsakovai ir Ieškovas kartu vadinami Šalimis", atsižvelgdami į tai, kad:

9Marijampolės rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1056-374/2013 pagal Ieškovo ieškinį Atsakovams dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančiu, restitucijos ir daikto dalies išreikalavimo iš neteisėto valdymo;

10Siekdami taikiai išspręsti ginčą ir užbaigti civilinę bylą abipusiai priimtinomis sąlygomis, sudaro šią Taikos sutartį:

 1. Ieškovas atsisako visų civilinėje byloje Nr. 2-1056-374/2013 Atsakovams pareikštų reikalavimų.
 2. Šalys pripažįsta, kad 709,80 m2 bendro ploto garažas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso Ieškovui ir Atsakovui 1. Ieškovui bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 39/1000 dalis garažo (dalies plotas - 27,3 m2), unikalus Nr. ( - ),esančio adresu Užtvankos g. 31, Marijampolėje, Atsakovui 1-961/1000 dalis garažo (dalies plotas - 682,5 m2), unikalus Nr. ( - ), esančio adresu Užtvankos g. 31, Marijampolėje,
 3. Ieškovas ir Atsakovas 1 susitaria nustatyti tokią garažo, unikalus Nr. ( - ) esančio adresu Užtvankos g. 31, Marijampolėje, naudojimosi tvarką:
 • Ieškovas savo nuožiūra, atskirai nuo Atsakovo 1 naudojasi garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu Užtvankos g. 31, Marijampolėje, dalimi, pažymėta Nr. 15 prie šios taikos sutarties pridedamame garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu Užtvankos g. 31, Marijampolėje, plane bei dalies plotu, apskaičiuotu Nekilnojamojo turto registre įregistruotų pastatų, statinių, butų dalių plotų paskaičiavimo projekte;
 • Atsakovas 1 savo nuožiūra, atskirai nuo Ieškovo naudojasi visu garažu, unikalus Nr. ( - ), esančiu adresu Užtvankos g. 31, Marijampolėje, išskyrus jo dalį, pažymėtą Nr. 15 prie šios taikos sutarties pridedamame garažo, unikalus Nr. ( - ), (toliau vadinama - Garažas) esančio adresu Užtvankos g. 31, Marijampolėje, plane;
 • Ieškovas ir Atsakovas 1 proporcingai jo daliai įsipareigoja apmokėti visas išlaidas, susijusias su jam nuosavybės teise priklausančio Garažo dalies priežiūra ir eksploatavimu, įskaitant, bet neapsiribojant Garažo priežiūros, eksploatavimo ir kitas galimas bei būtinas išlaidas, atsirasiančias po jos pasirašymo;
 • Ieškovo ir Atsakovo 1 sutarimu, jie atsisako savo pirmumo teisės pirkti kitai šaliai priklausančią Garažo dalį. Ieškovas ir Atsakovas 1 pareiškia, kad ir ateityje neketina pasinaudoti pirmumo teise įsigyti minėtą turtą;
 • Ieškovas ir Atsakovas 1 sutinka, kad kiekviena iš nurodytų šalių, laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, savo laisva nuožiūra parduotų jai priklausančią Garažo dalį bei sudarytų dėl jai priklausančios Garažo dalies bet kokius sandorius (pirkimo- pardavimo, nuomos, įkeitimo ir bet kokius kitus sandorius). Ieškovas ir Atsakovas 1, ketinantis perleisti nuosavybės teises į Garažo dalį, neprivalo pranešti kitai šaliai apie savo ketinimą perleisti nuosavybės teisę į savo Garažo dalį;
 • Ieškovas ir Atsakovas 1 sutinka, kad kiekvienas, laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, savo laisva nuožiūra, valdytų, naudotų ir disponuotų savo Garažo dalimis, jeigu tai neturės neigiamos įtakos kitos šalies teisėms ir teisėtiems interesams. Ieškovas ir Atsakovas 1 susitaria, kad jie turės nevaržomą teisę naudotis kitai šaliai priklausančia Garažo sklypų dalimi tiek, kiek yra būtina kiekvienai šaliai patekti į jai nuosavybės teise priklausančias patalpas bei visa apimtimi įgyvendinti savo kaip patalpų savininkų teises (eiti, važiuoti ir pan.);
 • Ieškovas ir Atsakovas 1 susitaria, kad nei vienai iš šalių nereikia atskiro kitos šalies sutikimo ar leidimo norint nustatyti daiktines (įskaitant, bet neapsiribojant servitutais, uzufruktais, ilgalaike nuoma) ir/ar prievolines teises jos nuosavybės teise valdomai Garažo daliai, jeigu tai neturės neigiamos įtakos kitos šalies teisėms į jai nuosavybės teise priklausančią Garažo dalį.
 1. Atsakovas 2 įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šios taikos sutarties pasirašymo dienos į Atsakovo 1 atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT08 4010 0495 0070 2680, esančią AB DNB banke, banko kodas 40100, pervesti 8 270 Lt ir 21 % PVM 1 736,70 Lt, iš viso 10 006 Lt 70 ct (dešimt tūkstančių šeši Lt 70 ct) kaip kainos dalį, Atsakovo 1 sumokėtą už garažo dalį, pažymėtą Nr. 15, bei sumokėti 89 Lt 81 ct ir 21 % PVM 18 Lt 86 ct, iš viso 108 Lt 67 ct (vienas šimtas aštuoni Lt 67 ct) garažo dalies, pažymėtos Nr. 15, administravimo išlaidų.
 2. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-02-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1056- 374/2013 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti tarp Šalių sudarytą taikos sutartį.
 3. Ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Šalys padengia savo turėtas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovas sumoka pašto išlaidas valstybei.
 1. Šalys prašo Teismo nutraukti civilinę bylą Nr. 2-1056-374/2013 ir patvirtinti šią Taikos sutartį. Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CPK 294 str. 2 d., Šalims išaiškintos ir žinomos.
 2. Ši Taikos sutartis pasirašyta keturiais vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną egzempliorių lieka Ieškovui ir Atsakovams, vienas pateikiamas tvirtinti Marijampolės rajono apylinkės teismui.“

11Panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-02-25 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovui UAB “Intractus“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 26 Vilnius, priklausančio garažo, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį adresu Užtvankos g. 31, Marijampolė, areštą bei draudimą juo disponuoti.

12Grąžinti ieškovui E. B., a/k ( - ) gyv. ( - ), 107,25 Lt žyminio mokesčio, sumokėto paduodant teismui ieškinį 2013-02-18 AB Lietuvos paštas.

13Priteisti iš ieškovo E. B., a/k ( - ) gyv. ( - ), 20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“ AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

14Civilinę bylą pagal ieškovo E. B. ieškinį atsakovams UAB „Intractus“, Bankrutavusiai UAB „Sūduvos investiciniai projektai“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančia, restitucijos ir daikto dalies išreikalavimo iš neteisėto valdymo nutraukti.

15Nutartis per 7 d. nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai