Byla 2-1621-336/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui A. V., trečiajam asmeniui UAB „Astromeda“ dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu (b. l. 1-2) prašo priteisti iš atsakovo A. V. 744,00 Lt žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-04-20 buvo aplietas vandeniu draudėjui UAB „Astromeda“ priklausantis turtas, esantis ( - ), Kėdainių m., apdraustas AB „Lietuvos draudimas“. Ieškovas, kompensuodamas dėl užpylimo draudėjui padarytus nuostolius, išmokėjo 744,00 Lt dydžio išmoką, apskaičiuotą pagal LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-708 „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus“ patvirtintą „Sistela“ programą sąmatoms sudaryti ir pagal CK 6.1015 str. 1 d. įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingų už padarytą žalą asmenų. Žalą padariusiu asmeniu laikomas asmuo, iš kurio valdomo buto liejosi vanduo. Vanduo liejosi ne iš bendro naudojimo patalpų, bet iš aukščiau esančių patalpų, kurios nuosavybės teise priklauso A. V.. Byloje nėra įrodymų apie tai, kad virš nukentėjusiojo buto yra bendro naudojimo įrenginių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-05-29 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008 yra pasisakęs, kad turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jeigu įrodomas pavojingas, gadinantis poveikis iš atsakovo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Ieškovas tik privalo nurodyti, kad nukentėjęs butas užpiltas iš atsakovo patalpų, o atsakovas privalo paneigti šią aplinkybę. Jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2013 m. liepos 1 d. (b. l. 38), CPK 130 str. numatyta tvarka. Per nustatytą 20 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui (b. l. 1-2), priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Trečiasis asmuo UAB „Astromeda“ pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad žala buvo padaryta iš atsakovui A. V. priklausančio buto. Pastebėjęs skysčių prasisunkimą per lubas, įmonės atstovas nuėjo į kaimyninį A. V. butą. Duris atidarė jo sugyventinė. Pasakius jai apie užlietas lubas, ji patikino nieko nepylusi ir įleido pažiūrėti. Užėjęs į virtuvę pamatė, kad apie unitazą, įrengtą virtuvės nišoje, telkšo balos rudo, dvokiančio skysčio būtent toje vietoje, kur pro pirmo aukšto lubas teka skysčiai. A. V. neigė padaręs žalą, ją atlyginti atsisakė (b. l. 36).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Verslo draudimo liudijimas serija LD Nr. 95154267 patvirtina, kad trečiasis asmuo UAB „Astromeda“ laikotarpiu nuo 2011-06-01 iki 2012-05-31 AB „Lietuvos draudimas“ buvo apdraudęs prekybos patalpas, esančias adresu Janušavos a.1, Kėdainių m. (b.l. 9, 10). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: 2012-04-24 turto sunaikinimo, sugadinimo akto (b. l. 11-14), ir jame esančių duomenų apie sunaikintą, sugadintą turtą bei jo liekanas, pastatus ir statinius nustatyta, kad 2012-04-19 trečiojo asmens UAB „Astromeda“ direktorius, atvykęs į įmonės patalpas, esančias ( - ), Kėdainių m., pastebėjo balą ant grindų. Nuėjęs į viršuje esantį butą Nr. 2 pamatė, kad apie šiame bute esantį WC klozetą telkšo balos. Šias aplinkybes trečiasis asmuo UAB „Astromeda“ patvirtino ir pateiktame atsiliepime į ieškinį (b. l. 36). AB „Lietuvos draudimas“ atstovui apžiūrėjus įvykio vietą buvo nustatyta, kad užliejimas įvyko iš virš šių patalpų esančio buto, ką patvirtina aplietos ir įlinkusios patalpų lubos. Nuostolių ir draudimo išmokos apskaičiavimas (b. l. 15-16) bei lokalinė sąmata (b. l. 24) patvirtina, kad dėl patalpų užliejimo nukentėjusiajam UAB „Astromeda“ buvo padaryta 744,00 Lt dydžio žala, kurią sudaro dėl užliejimo sugadintų patalpų lubų remonto išlaidos. Iš pranešimo apie nuostolių atlyginimą (b. l. 25) bei mokėjimo nurodymo (b. l. 26) matyti, kad nukentėjusiojo UAB „Astromeda“ draudikas, ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ atlygino padarytą žalą, 2012-05-23 išmokėdamas 744,00 Lt dydžio draudimo išmoką. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis butas, esantis ( - )-2, Kėdainių m., priklauso atsakovui A. V. (b. l. 7-8). 2012-07-03 pretenzija Nr. R0001278649 ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į atsakovą A. V., reikalaudamas atlyginti padarytą 744,00 Lt žalą arba nedelsiant pranešti, jeigu yra žinomos kitos pretenzijoje minimo įvykio aplinkybės ir/ar kaltininkai (b. l. 6). Duomenų apie tai, jog atsakovas atlygino padarytą žalą (jos dalį) ar nurodė kitas užliejimo aplinkybes bei pateikė duomenis, jog užliejimas įvyko dėl aplinkybių, už kurias jis nėra atsakingas, byloje nėra.

7Įstatymas numato, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (CK 6.1015 straipsnio 1 dalis). CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas.

8CK 6.263 numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Byloje pateikti ir ištirti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad trečiajam asmeniui UAB „Astromeda“ priklausančios patalpos buvo užlietos iš atsakovui A. V. priklausančio buto. Duomenų, paneigiančių šią aplinkybę, atsakovas nepateikė. Tai, jog vanduo liejosi iš atsakovo buto, leidžia teigti atsakovas, kaip buto ir jame esančio turto savininkas, nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, nesiėmė reikalingų veiksmų, kad valdant ir naudojant turtą nebūtų daroma žala kitiems asmenims, o tai reiškia neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str. 1 d.). Nurodyti neteisėti atsakovo veiksmai sąlygojo žalos atsiradimą ir buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su padaryta žala (CK 6.247 str., 6.249 str.). Nukentėjusiajam asmeniui UAB „Astromeda“ padarytą 744,00 Lt dydžio žalą atlygino ieškovas AB „Lietuvos draudimas“, todėl pastarasis įgijo išmokėtos draudimo išmokos dydžio reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį A. V. (CK 6.1015 str.). Kadangi byloje nėra duomenų, kad atsakovas A. V. padarytą žalą atlygino, ieškovui iš atsakovo priteistina 744,00 Lt žalos atlyginimo.

9CK 6.37 str. 2 d. numato skolininko pareigą mokėti palūkanas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-05-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.).

10Iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 72,00 Lt žyminis mokestis (b. l. 3) - Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.

11Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 10 Lt sumos, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos - CPK 96 str. 6 d.

12Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo A. V., a. k. ( - ) 744,00 Lt (septynis šimtus keturiasdešimt keturis litus) žalos atlyginimo, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2013-05-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio ieškovui AB ,,Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834.

15Atsakovas A. V. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ir trečiasis asmuo UAB „Astromeda“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai