Byla I-76-279/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo išmokėti neišmokėtą senatvės pensijos dalį

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolės Čekanauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Irenos Varžinskienės ir Dalios Pranckienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos A.L. skundą atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo išmokėti neišmokėtą senatvės pensijos dalį.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3bylos proceso dalyviai į teismo posėdį neatvyko, jiems apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėja ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė prašymus nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant (b. l. 16-18, 41.).

4Pareiškėja A. L. skundu (b. l. 2-3 ) kreipėsi į teismą, prašė: 1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014-10-21 sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – Fondo valdyba); 2) įpareigoti atsakovą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrių (toliau – VSDFV Utenos skyrius) išmokėti jai laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 neišmokėtos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dalį.

5Pareiškėja skunde nurodė, kad nuo 2009 m. iki gyvos galvos jai paskirta 834,09 Lt valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija (toliau – senatvės pensija), kuri nuo 2011 m. ją perskaičiavus, yra 869,30 Lt. Laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinojo įstatymo) nuostatomis, jai, kaip dirbančiai pensininkei, senatvės pensija buvo sumažinta du kartus, dėl to jai neišmokėta dalis priklausančios senatvės pensijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas (toliau – Konstitucinis Teismas) 2012-02-06 nutarimu pripažino, kad Laikinojo įstatymo nuostatos, kuriomis dirbantiems ar tam tikru verslu užsiimantiems pensijų gavėjams pensijos buvo sumažintos daugiau vien dėl to, kad jie dirba tam tikrą darbą, yra prieštaraujančios Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Pareiškėja dėl pažeistos teisės 2012-11-30 prašymu kreipėsi į VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyrių, prašydama grąžinti neišmokėtą senatvės pensijos dalį už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014-09-29 administracinėje byloje Nr. I-4003-643/2014 konstatavo, jog pareiškėja kreipėsi į nekompetentingą instituciją dėl senatvės pensijos neišmokėtos dalies išmokėjimo, bei perdavė pareiškėjos prašymą Fondo valdybai. Taip pat pažymėjo, jog nebuvo praleistas 3 metų terminas. Atsakovė Fondo valdyba, išnagrinėjusi pareiškėjos prašymą, 2014-10-21 priėmė sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) prašymo netenkinti. Nurodė, kad išmokėti pareiškėjai negautą pensijos dalį nėra teisinio pagrindo, kadangi laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 ne viso dydžio pensija pareiškėjai buvo mokama teisėtai ir pagrįstai, vadovaujantis tuo metu galiojusio Laikinojo įstatymo nuostatomis. Pareiškėja mano, kad VSDFV Utenos skyriaus atsisakymas išmokėti jai senatvės pensijos nepriemoką, susidariusią dėl Laikinojo įstatymo 8 str. taikymo, bei Fondo valdybos sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

6Atsakovų atstovai į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta teisės aktų nustatyta tvarka.

7Atsakovas VSDFV Utenos skyrius atsiliepime su skundu nesutinka ir prašo atmesti jį kaip nepagrįstą (b.1.25-28). Nurodė, kad socialinio draudimo pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (toliau – Pensijų įstatymas), Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (toliau – Nuostatai) ir nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. galiojusiu Laikinuoju įstatymu. Laikinasis įstatymas nustatė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių nukentėjusių asmenų pensijų perskaičiavimo ir šių išmokų mokėjimo asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų, tvarką. Pareiškėja dėl sumažintos pensijos dalies išmokėjimo 2012-11-30 prašymu kreipėsi į VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyrių. Tačiau VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyrius 2012-12-20 sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) atsisakė išmokėti pareiškėjai senatvės pensijos dalį. Atsiliepime paaiškino, kad dėl to, jog pareiškėja neskundė 2012-12-20 sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl neišmokėtos pensijos dirbusiems pensijų gavėjams ir pažymos apie 2010-2011 m. neišmokėtos pensijos sumą“, šis sprendimas negali būti ginčijamas. Pareiškėjai nuo 2009 m. gruodžio mėn. buvo paskirta 834,09 dydžio pensija. Tačiau atsižvelgus į Pensijų įstatymo 42 straipsnio 1 dalies nuostatą bei į pareiškėjos prašymą, pensija buvo paskirta iš naujo pagal naujus duomenis. Nuo 2010 m. vasario 17 d. pareiškėjai paskirta 869,30 Lt dydžio pensija, o nuo 2011 m. kovo 1 d. paskirta 902,16 Lt dydžio pensija. Pareiškėjai paskirtos senatvės pensijos dydis viršijo Laikinojo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą 650 Lt ribinį pensijos dydį, todėl pensija buvo perskaičiuota šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja nuo 2010-01-01 turėjo draudžiamųjų pajamų, jai, remiantis Laikinojo įstatymo 8 straipsniu, nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31, kaip turėjusiai draudžiamųjų pajamų minėtu laikotarpiu, buvo mokama senatvės pensijos dalis, apskaičiuota taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal įstatyme nurodytą formulę, atsižvelgiant į draudžiamųjų pajamų dydį. Pareiškėjai senatvės pensijos nepriemoka nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 dėl turėtų draudžiamųjų pajamų sudaro 13446,81 Lt. Pirmoji pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažinta pensija pareiškėjai buvo išmokėta 2010 m. sausio mėnesį pagal VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyriaus priimtą valinį aktą. Mano, kad pareiškėjai per laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo ne viso dydžio pensija, vadovaujantis tuo metu galiojusio Laikinojo įstatymo nuostatomis, buvo mokama teisėtai ir pagrįstai. Atsakovas prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, tačiau jeigu teismas skundo reikalavimus tenkintų pilnai ar iš dalies, prašo nustatyti teismo sprendimo įvykdymo terminą iki 2016-12-31, atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimo įvykdymas šioje byloje reikalauja papildomų piniginių lėšų, taip pat įvertinus valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką bei procedūras.

8Atsakovė Fondo valdyba atsiliepime su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 16-18). Nurodė, kad socialinio draudimo pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Pensijų įstatymu, Nuostatais ir nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. galiojusiu Laikinuoju įstatymu. Kadangi pareiškėjai paskirtos senatvės pensijos dydis viršijo Laikinojo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą 650 Lt ribinį pensijos dydį, todėl pensija buvo perskaičiuota šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Pareiškėjai, kaip turėjusiai draudžiamųjų pajamų minėtu laikotarpiu, buvo mokama senatvės pensijos dalis, apskaičiuota taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal įstatyme nurodytą formulę, atsižvelgiant į draudžiamųjų pajamų dydį. Įvykdžius Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-09-29 sprendimą administracinėje byloje Nr. I-4003-643/2014, buvo priimtas Fondo valdybos 2014-10-21 sprendimas Nr. (duomenys neskelbtini). Fondo valdyba šiuo sprendimu nustatė, kad pareiškėjai pagrįstai buvo perskaičiuota ir mokama senatvės pensija laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31. Pirmoji pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažinta pensija pareiškėjai buvo išmokėta 2010 m. sausio mėnesį pagal VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyriaus priimtą valinį aktą. Mano, kad pareiškėjai per laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo ne viso dydžio pensija, vadovaujantis tuo metu galiojusio Laikinojo įstatymo nuostatomis, buvo mokama teisėtai ir pagrįstai. Atsakovas prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Jeigu teismas pareiškėjos skundo reikalavimus tenkintų, prašo teismo sprendimo įvykdymo terminą atidėti iki 2017 m. sausio 1 d., kadangi neišmokėtos pensijos dalies priteisimas sukeltų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui papildomą finansinę naštą.

9Skundas tenkintinas iš dalies.

10Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjai A. L. VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyriaus 2009-02-04 sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl Valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimo A. L. “ paskirta 834,09 Lt dydžio senatvės pensija nuo 2009-01-01 iki gyvos galvos (b. l. 30). VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyriaus 2011-02-18 sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl Valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimo A. L.“ paskirta 869,30 Lt dydžio senatvės pensija nuo 2010-02-17 iki gyvos galvos (b.l.31). VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyriaus 2011-09-13 sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl Valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimo A. L.“ paskirta 902,16 Lt dydžio senatvės pensija nuo 2011-03-01 iki gyvos galvos (b.l.32).

11Pareiškėjai paskirtos pensijos dydis viršijo Laikinojo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą 650 Lt dydį, todėl pensija jai buvo perskaičiuojama Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Pareiškėja nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31, t.y. per visą Laikinojo įstatymo galiojimo laikotarpį, turėjo draudžiamųjų pajamų, todėl, remiantis Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjai buvo mokama pensijos dalis apskaičiuota taikant koeficientą, paskaičiuotą pagal įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgiant į jos praeito mėnesio draudžiamąsias pajamas. Teismui pateiktoje VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyriaus 2013-05-29 pažymoje Nr. (duomenys neskelbtini) nurodyti 2010 m. sausio – 2011 m. gruodžio mėn. pareiškėjai apskaičiuoti ir išmokėti senatvės pensijos dydžiai. Pareiškėjai senatvės pensijos nepriemoka nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31, taikant Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl turėtų draudžiamųjų pajamų, sudaro 13446,81 Lt (b. l. 29 ).

12Pareiškėja dėl pažeistos teisės 2012-11-30 prašymu (b. l. 33) kreipėsi į VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyrių, prašė grąžinti neišmokėtą senatvės pensijos dalį už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31. VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyrius 2012-12-20 sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) (b.l. 34-35) atsisakė išmokėti pareiškėjai senatvės pensijos dalį. Pareiškėja, nesutikdama su minėtu sprendimu, 2013-04-15 prašymu (b. l. 19) kreipėsi į Fondo valdybą, prašė išmokėti neišmokėtą senatvės pensijos dalį už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31. Papildomai paaiškino, kad šiuo klausimu ji kreipėsi į VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyrių. Fondo valdyba, išnagrinėjusi pareiškėjos prašymą, 2013-04-25 sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl praleisto termino skundui paduoti“ atsisakė nagrinėti 2013-04-15 pareiškėjos prašymą, kadangi praleistas iki 2012-12-31 galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytas 3 metų terminas (b. l. 20-21). Pareiškėja, nesutikdama nei su VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyriaus 2012-12-20 sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini), nei su Fondo valdybos 2013-04-25 sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini), padavė skundą Panevėžio apygardos administraciniam teismui, kuris 2013-11-08 nutartimi perdavė šią administracinę bylą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (b.l.12-13). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014-09-29 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-4003-643/2014 panaikino 2013-04-25 Fondo valdybos sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) ir įpareigojo Fondo valdybą pareiškėjos prašymą dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo išnagrinėti iš esmės, atsižvelgiant į tai, jog pareiškėja A. L. nepraleido 3 metų kreipimosi termino (b.l.5-7). Vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-09-29 sprendimą administracinėje byloje Nr. I-4003-643/2014, Fondo valdyba 2014-10-21 sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) išnagrinėjo pareiškėjos 2012-11-30 prašymą, adresuotą VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyriui, bei 2013-04-15 prašymą, adresuotą Fondo valdybai. Šiuo sprendimu pareiškėjai paaiškino, kad, remiantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalies ir 2014-09-11 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-555 patvirtintų „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinio socialinio fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ 11 punkto nuostatomis, pareiškėjos 2012-11-30 prašymas negalėjo būti nagrinėjamas VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyriuje ir turėjo būti persiųstas nagrinėti Fondo valdybai. Tokiu būdu VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyrius viršijo savo kompetencijos ribas, todėl Fondo valdyba 2012-12-20 sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) panaikino. Dėl pareiškėjos 2012-11-30 prašymo Fondo valdyba sprendime paaiškino, kad VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyrius vadovavosi tuo metu galiojusio Laikinojo įstatymo nuostatomis, todėl pripažinti VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyriaus 2010 m. sausio mėnesio sprendimą (valinį aktą, veiksmą), kuriuo nuspręsta pareiškėjai mokėti perskaičiuotą pagal Laikinojo įstatymo nuostatas senatvės pensiją, neteisėtu ir tuo pagrindu įpareigoti VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyrių išmokėti pareiškėjai nuo 2010-01-01 iki 2011-12-3 negautą senatvės pensijos dalį, nėra teisinio pagrindo (b. l. 8-10). Pareiškėja, nesutikdama su šiuo sprendimu, jį skundžia teismui.

13Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjai A. L. neišmokėtos valstybinio socialinio draudimo pensijos už 2010–2011 metus dalies, susidariusios dėl 2009 m. gruodžio 9 d. priimto Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatyto valstybinio socialinio draudimo pensijos dydžio sumažinimo asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų.

14Valstybinių socialinio draudimo pensijų, inter alia senatvės pensijų, skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Pensijų įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156 patvirtinti Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau – Nuostatai), be to, 2010-2011 metais šiuos santykius taip pat reglamentavo ir Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (toliau - Laikinasis įstatymas).

15Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjos A. L. gaunama valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 buvo perskaičiuota vadovaujantis Laikinojo įstatymo nuostatomis.

16Laikinojo įstatymo 6 str. 1 d. nustatyta, kad valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, paskirta iki šio įstatymo įsigaliojimo, perskaičiuojama padidinant pagrindinę senatvės pensijos dalį iki 120 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos, kai asmuo turi būtinąjį senatvės pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, ir taikant Vyriausybės patvirtintą šio įstatymo taikymui einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį. Vyriausybės 2009-12-23 nutarimu Nr. 1783 Nuostatai buvo papildyti XIV skyriumi, kurio 146 punkte taip pat įtvirtinta, jog jeigu asmeniui paskirtos senatvės pensijos dydis viršija ribinį valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį, pensija perskaičiuojama Laikinojo įstatymo 6 straipsnyje nustatyta tvarka. Laikinojo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribinis valstybinės socialinio draudimo pensijos dydis – 650 Lt.

17Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje (2009-12-09 redakcija Nr. XI-537) buvo nustatyta, kad valstybinių socialinio draudimo senatvės, ištarnauto laiko pensijų, perskaičiuotų pagal šio įstatymo 6 ir 7 straipsnius, ir kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas gavėjams (toliau šiame straipsnyje – pensijų gavėjai), kurie po pensijos paskyrimo draudžiami privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, išskyrus draudžiamus privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktus asmenis, ir turi draudžiamųjų pajamų, mokama pensijos dalis, apskaičiuota taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgiant į praėjusio kalendorinio mėnesio draudžiamųjų pajamų dydį. Iš esmės analogiškos nuostatos išliko ir vėlesnėje šios normos redakcijoje (2010-10-26 redakcija Nr. XI-1072).

18Nagrinėjamai bylai aktualus Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas, kuriame, be kita ko, buvo vertinama Laikinojo įstatymo 6 str. ir 8 str. nuostatų atitiktis Konstitucijai bei konstituciniam teisinės valstybės principui. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 6 str. 1 d. įtvirtintas teisinis reguliavimas, kuriuo sudarytos prielaidos perskaičiuojant paskirtas senatvės pensijas jas sumažinti, buvo nustatytas valstybėje susidarius ypatingai situacijai, kai dėl itin sunkios ekonominės, finansinės padėties neįmanoma sukaupti tiek lėšų, kiek yra būtina senatvės pensijoms mokėti, jis nustatytas laikantis iš konstitucinių proporcingumo, lygiateisiškumo principų kylančių reikalavimų ir taikytas laikinai, buvo numatyta kompensuoti dėl šių pensijų sumažinimo atsiradusius praradimus, todėl neprieštaravo Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime pažymėjo, kad Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu buvo sukurta tokia teisinė situacija, kai asmeniui teko rinktis, ar dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikru verslu ir gauti daugiau sumažintą senatvės pensiją, ar nedirbti jokio darbo ir neužsiimti jokiu verslu ir gauti tokią senatvės pensiją, kokia mokama visiems nedirbantiems ir jokiu verslu neužsiimantiems senatvės pensijų gavėjams. Įstatymų leidėjas, ginčijamu teisiniu reguliavimu sudaręs prielaidas dirbantiems tam tikrą darbą ar užsiimantiems tam tikru verslu senatvės pensijų gavėjams senatvės pensijas sumažinti daugiau nei nedirbantiems ir jokiu verslu neužsiimantiems senatvės pensijų gavėjams būtent dėl to, kad jie dirba tam tikrą darbą ar užsiima tam tikru verslu, suvaržė Konstitucijos 48 str. 1 d. įtvirtintą jų teisę laisvai pasirinkti darbą arba užsiimti tam tikru verslu, nes įgyvendinus šią jų teisę jiems paskirta senatvės pensija vien dėl to, kad jie dirbo tam tikrą darbą ar užsiėmė tam tikru verslu, buvo mažinama daugiau nei nedirbantiems ir jokiu verslu neužsiimantiems senatvės pensijų gavėjams.

19Pirmoji pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažinta pensija pareiškėjai buvo išmokėta 2010 m. sausio mėnesį. Atsakovas VDSFV Utenos skyrius savo atsiliepime į skundą nurodė, kad rašytinio sprendimo mokėti pagal laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuotas pensijas VSDFV Utenos skyrius nepriiminėjo, o sprendimu šiuo atveju laikytinas VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyriaus priimtas valinis aktas – perskaičiuotos pagal laikinojo įstatymo nuostatas senatvės pensijos išmokėjimas.

20Konstitucinis Teismas pripažino, kad iš esmės neteisėtas buvo paskirtų pensijų perskaičiavimas, vadovaujantis Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. nuostatomis. Todėl pareiškėjai A. L. paskirtos senatvės pensijos dydis negalėjo būti ribojamas Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. 2013 m. gegužės 29 d. pažymoje Nr. (duomenys neskelbtini) (b.l. 29 ), kuri pasirašyta atsakovo VSDFV Utenos skyriaus Anykščių skyriaus vedėjo J. R., pateikti duomenys patvirtina, jog laikotarpiu nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2011 m. gruodžio mėn. (įskaitytinai) dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatyto apribojimo taikymo pareiškėjai neišmokėta 13446,81 Lt suma. Kadangi šalys pažymoje pateiktų duomenų tikrumo neginčija ir nėra pagrindo abejoti minėtoje pažymoje pateiktu apskaičiavimu, teisėjų kolegija sprendžia, kad iš atsakovo VSDFV Utenos skyriaus minėta suma - 13446,81 Lt pareiškėjai priteistina kaip neišmokėta senatvės pensijos dalis, susidariusi pritaikius Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

21Fondo valdyba, kaip privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-09-29 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-4003-643/2014 nustatytu įpareigojimu išnagrinėjusi pareiškėjos 2012-11-30 ir 2013-04-15 prašymus, 2014 m. spalio 21 d. priėmė sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriame yra pateikta informacija apie pareiškėjai mokamos pensijos dydį bei teisės aktus, kuriais remiantis, ši pensija buvo apskaičiuojama, tačiau iš šio sprendimo turinio matyti, jog pastaruoju aktu Fondo valdyba taip pat išreiškė savo valią atsisakyti įpareigoti VSDFV Utenos skyrių išmokėti pareiškėjai susidariusią nepriemoką.

22Kaip 2013 m. kovo 12 d. nutartyje yra pažymėjusi išplėstinė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija (administracinė byla Nr. A552-519/2013), kad teisėtumo principui prieštarautų tokia situacija, kai administracinis sprendimas, priimtas jau po Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo, t.y. po 2012 m. rugsėjo 21 d., kurio priėmimo teisinis pagrindas yra aukščiausiajai teisei - Konstitucijai- prieštaraujanti įstatymo nuostata, ir kuris ginčijamas jam teisines pasekmes sukėlusio asmens, nebūtų pašalintas iš teisės sistemos.

23Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 88 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad teismas, priimdamas sprendimą, gali skundžiamą aktą panaikinti visą arba jo dalį. Reikia pažymėti, kad skundžiamų aktų panaikinimo pagrindai reglamentuoti ABTĮ 89 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, skundžiamas aktas ar jo dalis turi būti panaikinti, jeigu jis yra neteisėtas iš esmės, t.y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Minėta nuostata yra imperatyvi, todėl teismas, nustatęs skundžiamo akto ar jo dalies neteisėtumą, vienareikšmiškai privalo šį aktą ar jo dalį panaikinti.

24Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos teisių pažeidimas iš esmės kilo dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo, todėl yra pagrindas panaikinti VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014-10-21 sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) dalį, kurioje atsisakyta pareiškėjos pensijos apskaičiavimui netaikyti Laikinojo įstatymo 8 str.1 d. nuostatų. Analogiškos pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėse bylose Nr. A756-992/2013 ir Nr. A756-984/2013).

25Teismo priimtas sprendimas turi būti toks, kurį būtų galima realiai įvykdyti, tuo pačiu nesukeliant neproporcingų ir reikšmingų visuomenei ar jos daliai sunkumų. Administracinių bylų teisenos įstatymo 851 straipsnis (2013 m. gruodžio 3 d. įstatymo Nr. XII-632 redakcija) nustato, kad teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimas sprendžiamas vadovaujantis Civilinio proceso kodekso normomis. Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis (2013 m. gruodžio 3 d. įstatymo Nr. XII-633 redakcija) nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo įvykdymo tvarką; jeigu teismo sprendimui, kuriuo iš Lietuvos valstybės priteistinos mokėtinos sumos, įvykdyti reikalingos sumos nenumatytos patvirtintame valstybės biudžete, šio sprendimo įvykdymas atsakovo prašymu gali būti atidėtas kitiems biudžetiniams metams. Atsakovė Fondo valdyba atsiliepime į pareiškėjos skundą prašo nustatyti teismo sprendimo įvykdymo terminą iki 2017 m. sausio 1 d. Atsakovas VSDFV Utenos skyrius atsiliepime į pareiškėjos skundą prašo nustatyti teismo sprendimo įvykdymo terminą iki 2016 m. gruodžio 31 d.

26Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, į tai, kad teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas reikalauja papildomų piniginių lėšų, taip pat įvertinusi valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką bei procedūras, į priteistiną pareiškėjai iš atsakovo sumą (neišmokėtos senatvės pensijos dalis - 13446,81 Lt), teisėjų kolegija sprendžia, kad yra būtinybė atidėti šio teismo sprendimo vykdymą ir nustatyti, kad teismo sprendimas turi būti įvykdytas iki 2016 m. liepos 1 d.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44, 45, 85, 86 ir 87 straipsniais, 88 str. 1 ir 2 p., 127 str. ir 129 str.,

Nutarė

28pareiškėjos A. L. skundą tenkinti iš dalies.

29Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014-10-21 sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) dalį, kuria atsisakyta pareiškėjos pensijos apskaičiavimui netaikyti Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų.

30Įpareigoti atsakovą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrių išmokėti A. L. 3894,47 Eur (trijų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt keturių eurų ir 47 euro ct) (13446,81 Lt) socialinio draudimo senatvės pensijos dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

31Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

32Atidėti šio sprendimo vykdymą ir nustatyti, kad teismo sprendimas turi būti įvykdytas iki 2016 m. liepos 1 d.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Panevėžio apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti... 2. Teisėjų kolegija... 3. bylos proceso dalyviai į teismo posėdį neatvyko, jiems apie teismo... 4. Pareiškėja A. L. skundu (b. l. 2-3 ) kreipėsi į teismą, prašė: 1)... 5. Pareiškėja skunde nurodė, kad nuo 2009 m. iki gyvos galvos jai paskirta... 6. Atsakovų atstovai į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie teismo posėdžio... 7. Atsakovas VSDFV Utenos skyrius atsiliepime su skundu nesutinka ir prašo... 8. Atsakovė Fondo valdyba atsiliepime su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti... 9. Skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjai A. L. VSDFV Utenos skyriaus... 11. Pareiškėjai paskirtos pensijos dydis viršijo Laikinojo įstatymo 3... 12. Pareiškėja dėl pažeistos teisės 2012-11-30 prašymu (b. l. 33) kreipėsi... 13. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjai A. L. neišmokėtos... 14. Valstybinių socialinio draudimo pensijų, inter alia senatvės pensijų,... 15. Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjos A. L. gaunama... 16. Laikinojo įstatymo 6 str. 1 d. nustatyta, kad valstybinė socialinio draudimo... 17. Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje (2009-12-09 redakcija Nr. XI-537)... 18. Nagrinėjamai bylai aktualus Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas,... 19. Pirmoji pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažinta pensija pareiškėjai... 20. Konstitucinis Teismas pripažino, kad iš esmės neteisėtas buvo paskirtų... 21. Fondo valdyba, kaip privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo... 22. Kaip 2013 m. kovo 12 d. nutartyje yra pažymėjusi išplėstinė Lietuvos... 23. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 88 straipsnio 1... 24. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos teisių pažeidimas iš... 25. Teismo priimtas sprendimas turi būti toks, kurį būtų galima realiai... 26. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, į tai, kad teismo sprendimo šioje... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 28. pareiškėjos A. L. skundą tenkinti iš dalies.... 29. Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės... 30. Įpareigoti atsakovą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos... 31. Kitą pareiškėjos skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 32. Atidėti šio sprendimo vykdymą ir nustatyti, kad teismo sprendimas turi būti... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...