Byla 2S-386-520/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Danutė Kutrienė, Petras Jaržemskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Stiklo briauna“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Čerleda“ ieškinį atsakovui UAB „Stiklo briauna“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Čerleda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovo UAB „Stiklo briauna“ priteisti 5587 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašė nepranešus atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t.y. areštuoti pareikšto reikalavimo ir bylinėjimosi išlaidų vertės atsakovo UAB „Stiklo briauna“ pinigines lėšas, esančias kredito įstaigų sąskaitose arba pas trečiuosius asmenis ir grynuosius pinigus kasoje, o piniginių lėšų esant nepakankamai, arba jų nesant, areštuoti kitą atsakovo turtą. Nurodė, kad atsakovas piktybiškai nevykdo finansinių įsipareigojimų atsiskaityti su ieškovu, į raginimus įvykdyti prievolę nereaguoja, prievolės įvykdymas nėra užtikrintas CK nustatyta tvarka. Kiti atsakovo kreditoriai yra pradėję vykdymo procesus iš jo turto dėl to, kad atsakovas neatsiskaito su jais, todėl didelė tikimybė, kad ateityje atsakovas gali vengti įvykdyti teismo sprendimą ir, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas arba pasidarytų neįmanomas.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2007 m. vasario 26 d. nutartimi ieškovo UAB „Čerleda“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – areštavo atsakovui UAB „Stiklo briauna“ priklausantį 5587 Lt vertės turtą. Teismas išnagrinėjo ieškovo prašymą nepranešęs atsakovui, kadangi manė, kad pranešimas apie svarstymą sutrukdytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinio suma yra žymi, konstatavo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba tapti negalimas teismo sprendimo įvykdymas.

4Atsakovas UAB „Stiklo briauna“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Teismas neatsižvelgė į jų įmonės vykdomą intensyvią veiklą ir plėtrą, neįvertino, kad ieškovo reikalaujama suma sudaro tik labai nedidelę įmonės apyvartos ir turimo turto dalį, o paminėti vykdymo procesai neatitinka realios situacijos. Ieškovas leistinais įrodymais neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Priešingai, 2008-02-26 jis (atsakovas) atliko dalinį mokėjimą ieškovui, kas įrodo jo geranoriškumą vykdant prisiimtas prievoles. Teismas pažeidė CPK 148 str. 1 d., susiformavusią teismų praktiką, nes nepranešti atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą galima tik išimtiniais atvejais, esant neginčijamiems įrodymams, kad yra reali grėsmė pareiškėjo interesams. Ieškovas pats netinkamai vykdė sutartį, ką įrodo jo pateiktas gaminių perdavimo – priėmimo aktas, o tai ir sąlygojo atsiskaitymo su ieškovu vėlavimą.

5Ieškovas UAB „Čerleda“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai nepranešęs atsakovui areštavo jo turtą, o atsakovo skunde pateikti teiginiai neatitinka tikrovės. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie įmonės gerą finansinę padėtį. Atsakovas jau yra turėjęs daug teisminių ginčų, vykdomi išieškojimai iš jo turto, todėl mano, kad atsakovas UAB „Stiklo briauna“ pastoviai nevykdo finansinių įsipareigojimų kreditoriams ir to priežastis gali būti atsakovo finansinės padėties sunkumai.

6Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo UAB „Čerleda“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos taikymo ir areštavo atsakovo UAB „Stiklo briauna“ 5587 Lt vertės turtą.

8Iš bylos dokumentų matyti, kad yra iškelta civilinė byla dėl 5587 Lt skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisimo pagal ieškovo UAB „Čerleda“ ieškinį atsakovui UAB „Stiklo briauna“.

9Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati padėtis, kuri buvo iki ieškinio padavimo. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t.y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą.

10Pirmosios instancijos teismas, priėmęs ieškovo ieškinį, pagrįstai, vadovaudamasis CPK 144-145 str. nuostatomis, nustatė, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. CPK 306 str. 3 d., nustatyta, kad apeliantas su skundu turi pateikti įrodymus, kuriais grindžia teismo nutarties ar jos dalies neteisėtumą ar nepagrįstumą. Su atskiruoju skundu atsakovas pateikė juridinio asmens registravimo pažymėjimą, įmonės įstatus, generalinio direktoriaus paskyrimo protokolą, 2008-02-26 mokėjimo nurodymą, tačiau šie dokumentai neįrodo, kad atsakovas UAB „Stiklo briauna“, jei teismas priimtų ieškovo reikalavimus tenkinantį sprendimą, turėtų realią galimybę ir galėtų tinkamai įvykdyti teismo sprendimą. Atsakovo išdėstyti argumentai, kad jis vykdo intensyvią veiklą, įmonė auga ir plečiasi, didėja klientų ratas, o prašoma priteisti suma sudaro tik nedidelę įmonės apyvartos ir turimo turto dalį, vertintini kritiškai, kadangi nepagrįsti jokiais dokumentais, ar kitais įrodymais, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo remtis atsakovo UAB „Stiklo briauna“ paaiškinimais ir panaikinti šios laikinosios apsaugos priemonės dėl apelianto nurodomų aplinkybių. Viešajame Turto arešto aktų registre nurodyta, kad atsakovo UAB „Stiklo briauna“ turtui Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008-03-03 nutartimi taikomas areštas 37629,22 Lt sumai, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008-04-02 nutartimi taikomas areštas 2374,85 Lt sumai kitų kreditorių reikalavimų užtikrinimui. Atsakovas leistinais įrodymais neįrodė, kad ieškovo nurodytos aplinkybės apie atsakovo įmonės galimą turtinę padėtį, skolinių įsipareigojimų nevykdymą kitiems kreditoriams ir vykdomus išieškojimus neatitinka tikrovės ir nėra realios grėsmės, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog bylos nagrinėjimo metu nebus užtikrinta ta pati padėtis, kuri buvo iki ieškinio padavimo. Pažymėtina, kad pagal CPK 146 str. 2 d. teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, o pritaikęs jas panaikinti, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama, įkeičiamas turimas turtas. Apeliacinės instancijos teismas nevertina apelianto nurodyto argumento, kad ieškovas pats netinkamai vykdė sutartį, kadangi taikant laikinąsias apsaugos priemones, šalių nurodomos aplinkybės, kuriomis yra grindžiami reikalavimai ir atsikirtimai, nenustatomos ir nevertinamos.

11Pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išnagrinėjo nepranešęs atsakovui, konstatuodamas, kad pranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo nagrinėjimą gali sutrukdyti šių priemonių taikymą. CPK 148 str. 1 d. suteikia teisę teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešus atsakovui, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, buvo nurodęs, kad atsakovas turi skolinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams, yra pradėti išieškojimo veiksmai, jis, sužinojęs apie dar vieną teisminį procesą, gali imtis priemonių sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nagrinėjo ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepranešęs atsakovui apie šio prašymo nagrinėjimą.

12Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

13Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK str. CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

14Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai