Byla e2VP-5758-1004/2016
Dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje su skolininku UAB ,,(duomenys neskelbtini)“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo UAB ,,( - )“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje su skolininku UAB ,,( - )“ ir

Nustatė

22016-04-25 teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) patvirtino kreditoriaus UAB ,,( - )“ ir skolininko UAB ,,( - )“ sudarytą taikos sutartį. 2016-05-12 teisme gautas pareiškėjo UAB ,,( - )“ prašymas išduoti vykdomąjį raštą, nes tarp šalių sudaryta ir teismo patvirtinta taikos sutartis nėra įvykdyta.

3Apie prašymo nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka byloje dalyvaujantiems asmenims pranešta teismo pranešimu, prašymų papildyti bylos medžiagą teisme negauta.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 646 str. 3 d. numato, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti.

6Byloje nenustatyta, kad skolininkas UAB ,,( - )“ būtų pateikęs rašytinius įrodymus, jog tinkamai vykdė 2016-04-25 teismo nutartimi tarp šalių patvirtintą taikos sutartį. Remdamasis bylos medžiaga ir atsižvelgęs į pareiškėjo prašymą teismas sprendžia, kad skolininkas UAB ,,( - )“ taikos sutartyje numatyto savo įsipareigojimo dėl dalinių mokėjimų nevykdo. CPK 584 str. 1 d. 4 p. nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra vykdytinas dokumentas, todėl, vienai iš taikos sutarties šalių savo sutartinių prievolių nevykdant geranoriškai, kita šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir pateikti jį vykdyti antstoliui. Teismo nutarties pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas yra pagrindas vykdymo veiksmams atlikti (CPK 586 str., 587 str. 1 p.). Todėl vadovaujantis aukščiau išdėstytu pareiškėjo UAB ,,( - )“ prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkintinas ir išduotinas vykdomasis raštas (CPK 646 str. 3 d.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., teismas

Nutarė

8Prašymą tenkinti.

9Išduoti pareiškėjui UAB ,,( - )“ vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. ( - ), dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016-04-25 nutartimi patvirtintos kreditoriaus UAB ,,( - )“, į.k. ( - ), ir skolininko UAB ,,( - )“, į.k. ( - ), taikos sutarties vykdymo.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai