Byla 2-30-356/2012
Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, trečiasis asmuo Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant Elonai Mackutei, ieškovei V. G. ir jos atstovui advokatui V. B., atsakovui G. M. ir jo atstovui avokatui S. K., trečiojo asmens Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. G. ieškinį atsakovui G. M. dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, trečiasis asmuo Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius

Nustatė

2Ieškovė V. G. prašė priteisti iš atsakovo nepilnametei dukrai G. E. M., gim. ( - ), išlaikymą už laikotarpį nuo ieškinio padavimo kas mėnesį mokamomis periodinėmis 400 litų dydžio išmokomis iki jos pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, o už laikotarpį nuo 2010 m. liepos iki ieškinio padavimo priteisti išlaikymo įsiskolinimą – 5.470,00 Lt bei visas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ir jos atstovas, prašydami ieškinį patenkinti visiškai, paaiškino, kad būtina priteisti iš atsakovo, kuris yra darbingas, dukrai jos poreikius atitinkantį ieškinyje nurodyto dydžio išlaikymą už laikotarpį nuo 2010 m. liepos mėnesio iki vaiko pilnametystės, nes nuo tada išlaikymo vaikui neteikia, jie gyvena skyrium ir atsakovas pinigus tvarko tik savo nuožiūra, vaikas gyvena kartu su ja ir yra jos bei jos artimųjų paramos dėka pilnai išlaikomas. Prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas G. M. nurodė atsiliepime, o bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka jis ir jo atstovas, prašydami ieškinį patenkinti iš dalies, paaiškino, kad jis pagal turtinę padėtį, nes šiuo yra bedarbis, galėtų, todėl sutinka už visą ieškovės nurodytą laikotarpį mokėti po 200,00 Lt kas mėnesį. Mano, kad ieškovės nurodyto dydžio išlaidos vaikui yra pernelyg didelės, kad tokio amžiaus vaikui tiek lėšų dar nereikia.

5Trečiasis asmuo Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius nurodė atsiliepime, kad su ieškiniu sutinka.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Rašytinis įrodymas – G. E. M., gimusios ( - ), gimimo liudijimas AA Nr. ( - ), išduotas 2009-06-01 Utenos rajono CMS gimimo metrikų knygos 2009-06-01 įrašo Nr. ( - ) pagrindu (10, 69, 74 b.l.), neginčijamai patvirtina, kad ieškovė ir atsakovas yra jos tėvai.

8Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Tai yra turtinė asmeninė (intuitu personae) prievolė, todėl jos negalima atsisakyti arba perleisti kitiems asmenims (LR CK 3.192 straipsnio 1 dalis). Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Tik vaikui sulaukus pilnametystės išnyksta tėvams teisinė pareiga išlaikyti vaiką (LR CK 3.192 str., 3.194 str. 3 d.).

9LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o šio straipsnio 2 d. nustato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. LR CK 3.196 straipsnio 1 dalis numato tris nepilnamečių vaikų išlaikymo būdus, kuriuos gali priteisti teismas: 1) kas mėnesį mokamas periodines išmokas; 2) konkrečią pinigų sumą; 3) priteisiant vaikui tam tikrą turtą.

10Šalių dukrai šįmet sukako 3 metai (10 b.l.), ji lanko vaikų darželį Kaune, nes šiame mieste ieškovė mokosi (96 b.l.), ieškovės teigimu, šiuo periodu vaikas greitai auga, todėl reikalinga daugiau lėšų. Kad šalių dukros poreikiai būtų didesni, nei kitų tokio pat amžiaus vaikų, nenustatyta. Šalių dukrai iki 3 metų amžiaus buvo mokama 52,00 Lt dydžio išmoka.

11Ieškovės paskaičiavimu, vaiko išlaikymo išlaidos mėnesiui nėra didesnės nei minimali mėnesio alga (4, 125 b.l.).

12Atsakovas ieškinį dalyje dėl to, kad jų nepilnametės dukros poreikius labiausiai patenkintų išlaikymas, teikiamas periodinėmis išmokomis, pripažino, sutinka mokėti 200,00 Lt dydžio išlaikymą vaikui už visą ieškovės nurodytą laikotarpį (LR CK 3.196 str. 1d. 1p.).

13Teismų praktikoje orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, yra LR CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA), kuri nuo 2008-01-01 yra 800,00 Lt. Tačiau šis kriterijus yra tik orientacinis ir taikomas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes.

14LR CK 3.200 str. nustato, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į jį atsiradimo dienos. Ieškovė pareiškė ieškinio reikalavimą priteisti išlaikymą nuo 2010 m. liepos iki vaiko pilnametystės, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, galinčių patvirtinti tai, kad gyvendamas skyrium vaikui teikė išlaikymą, todėl pripažintina, kad reikalavimo teisė atsirado nuo 2010 metų liepos 1d. (LR CK 3.200 str.). Pareigos išlaikyti vaiką nevykdymą motyvavo tuo, kad ieškovė daro įvairias kliūtis jam matytis ir bendrauti su vaiku.

15Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovė imasi aktyvių priemonių įgyvendinti dukros turtines teises ir interesus: betarpiškai jai tenka vaiko priežiūra, nes nepilnametė šalių dukra gyvena kartu su ieškove, teikia jai išlaikymą, už gyvenamojo būsto nuomą Kauno mieste apmoka ieškovės motina bei padeda anūkę išlaikyti, ieškovė taip pat rūpinasi, kad atitinkamai pagal jos gebėjimus dukra būtų lavinama, kad pagal jos sveikatos būklę jai būtų teikiamos medicininės paslaugos, rūpinasi jos poilsiu ir laisvalaikiu. Ieškovė transporto priemonių ir nekilnojamųjų daiktų nuosavybės teise nevaldo (14-15 b.l.), yra darbinga, tačiau šiuo metu nedirba, nes mokosi virėjos specialybės, jai mokama 70 litų dydžio stipendija (95 b.l.), jai taip pat mokama našlaitės pensija – 535 Lt, buvo mokama motinystės pašalpa, nuo 2011 liepos iki rugpjūčio – socialinė pašalpa (11-12, 13, 16, 94 b.l.). Kitų išlaikomų asmenų ieškovė neturi.

16Atsakovas yra darbingo amžiaus ir sveikatos, šiuo metu nedirba (22-24 b.l.), anksčiau yra dirbęs pagal verslo liudijimą, registruotas kaip bedarbis (85 b.l.), iki šių metų liepos jam paskirta mokėti socialinę pašalpą - 350 litų (121-122 b.l.), nuosavybės teise valdomų nekilnojamųjų daiktų neturi, nes į 0,8000 ha ir 2.2700 ha žemės sklypus nuosavybės teises 2010-06-11 dovanojimo sutarties pagrindu perleido savo motinai (18-21, 39 b.l.), nuosavybės teise valdo du 1993 ir 1999 metų gamybos automobilius (38 b.l.), skolų kitiems asmenims, jo teigimu, neturi, jo skola - nesumokėtos PSD įmokos valstybei, jam gyvenamąjį būstą suteikia motina, kitų išlaikomų asmenų neturi.

17Šalių pateikti įrodymai leidžia padaryti išvadą, kad ieškovės turtinė padėtis dėl to, kad ji gauna našlaitės pensiją ir stipendiją, o atsakovas – socialinę pašalpą, nėra geresnė nei atsakovo, kuris yra darbingas ir turi galimybę įsidarbinti, turi turto, nekilnojamuosius daiktus yra neatlygintinai perleidęs savo motinai, todėl pagal LR CK 3.192 str. 2-3 dalių nuostatas ieškovė prie vaiko išlaikymo neprivalo prisidėti didesne dalimi. Atsakovas nėra asmuo, dėl kokių nors priežasčių patekęs į sunkią turtinę padėtį, jis geba dirbti staliaus darbus, anksčiau yra vertęsis individualia veikla pagal verslo liudijimą.

18Atsakovas savo paskaičiavimų kokio dydžio yra jų dukros poreikiai, nepateikė. Pripažintina, kad ieškovės nurodytos išlaidos (250 litų maistui, 150 litų drabužiams ir avalynei, 120 litų mokestis už vaikų darželio lankymą, 30 litų lavinimo priemonėms, 40 litų žaislams, 100 litų higienos priemonėms, 40 litų atostogoms ir pramogoms) vaiko poreikiams tenkinti yra pagrįstos ir racionalios, atitinka protingumo kriterijus, tačiau, pastebėtina, kad ieškovė, jos teigimu, kas mėnesį pati neišgali skirti tokios sumos, ją remia artimieji.

19Ieškovė sutiko su tuo, kad būtų priteistas išlaikymo įsiskolinimas už jos nurodytą laikotarpį po 200 litų mėnesiui, o nuo ieškinio padavimo – po 300 litų.

20Vadovaujantis šalių dukros interesų pirmumu, siekiant, kad iš atsakovo priteisiamo ir ieškovės teikiamo išlaikymo dydis būtų proporcingas jų turtinei padėčiai, iš atsakovo priteistinas išlaikymas, mokamas kas mėnesį 300,00 Lt dydžio periodinėmis išmokomis, dukrai G. E. nuo 2011-08-31 iki jos pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, ieškinys kitoje dalyje atmestinas. Išlaikymo, skirto G. E. M., lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirtina ieškovė (LR CK 3.185 str. 1d.). Išlaikymo skola (po 200 Lt kas mėnesį) už laikotarpį nuo 2010-07-01 iki 2011-08-30 (ieškinio padavimo) yra 2.787,10 Lt

21Sprendimas dalyje dėl priteisto periodinėmis išmokomis išlaikymo už laikotarpį nuo 2011-08-31 nukreiptinas vykdyti skubiai (LR CPK 282 str. 2d. 1p.).

22Pažymėtina, kad prievolė išlaikyti vaikus yra tęstinio pobūdžio, todėl pasikeitus aplinkybėms, gali būti pakeista išlaikymo forma ir dydis ( LR CK 3.196, 3.201 str.).

23Abiems šalims Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2011-08-01 sprendimu Nr. (1.2)-SP1-01642 ir 2011-09-23 sprendimu Nr. (1.2)-SP1-02070 buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, apmokant 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų (7-8, 29 b.l.), todėl žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo neišieškotinos (LR CPK 96 str. 4d.).

24Vadovaudamasis LR CPK 150 str., 259 str., 263 - 265 straipsniais, 268 - 270 straipsniais, 282 str. 2d. 1p., teismas

Nutarė

25Ieškinį patenkinti iš dalies.

26Priteisti iš atsakovo G. M., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nepilnametei dukrai G. E. M., gimusiai ( - ), asmens kodas ( - ) išlaikymą periodinėmis 300,00 Lt dydžio kas mėnesį mokamomis išmokomis nuo 2011-08-31 iki G. E. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymo, skirto G. E. M., lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti V. G., asmens kodas ( - )

27Priteisti iš atsakovo G. M., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nepilnametei dukrai G. E. M., gimusiai ( - ), asmens kodas ( - ) 2.787,10 Lt išlaikymo skolą už laikotarpį nuo 2010-07-01 iki 2011-08-30.

28Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

29Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis nuo 2011-08-31 nukreipti vykdyti skubiai.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė V. G. prašė priteisti iš atsakovo nepilnametei dukrai G. E. M.,... 3. Ieškovė ir jos atstovas, prašydami ieškinį patenkinti visiškai,... 4. Atsakovas G. M. nurodė atsiliepime, o bylą nagrinėjant žodinio proceso... 5. Trečiasis asmuo Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Rašytinis įrodymas – G. E. M., gimusios ( - ), gimimo liudijimas AA Nr. ( -... 8. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir... 9. LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo... 10. Šalių dukrai šįmet sukako 3 metai (10 b.l.), ji lanko vaikų darželį... 11. Ieškovės paskaičiavimu, vaiko išlaikymo išlaidos mėnesiui nėra didesnės... 12. Atsakovas ieškinį dalyje dėl to, kad jų nepilnametės dukros poreikius... 13. Teismų praktikoje orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo... 14. LR CK 3.200 str. nustato, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į jį... 15. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovė imasi aktyvių priemonių... 16. Atsakovas yra darbingo amžiaus ir sveikatos, šiuo metu nedirba (22-24 b.l.),... 17. Šalių pateikti įrodymai leidžia padaryti išvadą, kad ieškovės turtinė... 18. Atsakovas savo paskaičiavimų kokio dydžio yra jų dukros poreikiai,... 19. Ieškovė sutiko su tuo, kad būtų priteistas išlaikymo įsiskolinimas už... 20. Vadovaujantis šalių dukros interesų pirmumu, siekiant, kad iš atsakovo... 21. Sprendimas dalyje dėl priteisto periodinėmis išmokomis išlaikymo už... 22. Pažymėtina, kad prievolė išlaikyti vaikus yra tęstinio pobūdžio, todėl... 23. Abiems šalims Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 24. Vadovaudamasis LR CPK 150 str., 259 str., 263 - 265 straipsniais, 268 - 270... 25. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 26. Priteisti iš atsakovo G. M., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gyv. ( - ),... 27. Priteisti iš atsakovo G. M., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gyv. ( - ),... 28. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 29. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis nuo... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...