Byla 2-1658-413/2011

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Skirmantei Sitkaitei, dalyvaujant atsakovų UAB „Klaipėdos monolitas“ atstovui advokatui T. I., UAB „Kleta“ atstovui advokatui P. M.,

2viešame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Stiklo briauna“ ieškinį atsakovams UAB „Kleta“ ir UAB „Klaipėdos monolitas“, trečiajam asmeniui UAB „Vilniaus doleta“ dėl nuostolių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3ieškovas bankrutuojanti UAB „Stiklo briauna“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų UAB „Klaipėdos monolitas“ ir UAB „Kleta“ solidariai 3 348 054 Lt patirtų nuostolių, procesines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas (t.2, b.l. 4-10).

4Teisme 2011 m. birželio 21 d. gautas ieškovo pareiškimas dėl ieškinio atsiėmimo, pareiškime nurodant, jog ieškovui yra žinomos ieškinio atsiėmimo pasekmės.

5Atsakovų atstovai sutinka, kad ieškovas ieškinį atsiimų ir prašo priteisti atsakovų turėtas bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidas.

6Prašymas tenkintinas.

7Ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė ieškinio nuorašo atsakovui, turi teisę atsiimti pateiktą ieškinį. Vėliau ieškinį atsiimti galima tik turint atsakovo sutikimą. (CPK 139 straipsnio 1 dalis). Ieškinio atsiėmimas yra pagrindas palikti ieškinį nenagrinėtu (CPK 139 straipsnio 2 dalis).

8Paminėtų teisės normų pagrindu konstatuotina, kad yra įstatymu nustatyti pagrindai priimti atsiėmimą nuo ieškinio. Ieškovui ieškinį atsiėmus, ieškinys paliktinas nenagrinėtu (LR CPK 139 str., 296 str. 1 d. 10 p.). Byloje nensutatyta, kad ieškovas atsiėmė ieškinį po to, kai jo reikalavimai buvo patenkinti. Vadinasi, yra pagrindas manyti, kad ieškovas galimai pareiškė nepagrįstą ieškinį. Taigi, atsakovai tokiu atveju įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str. 1 d., 94 str. 1 d., 95 str. 1 d., 98 str. 1 .). CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Tokie dydžiai patvirtinti 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Atsakovų atstovai teismo posėdyje pateikė atstovavimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir prašė priteisti atsakovui UAB „Kleta“ 9 793,90 Lt, atsakovui UAB „Klaipėdos monolitas“ 6 534,92 Lt paminėtų išlaidų.

9Bylos medžiaga patvirtina, kad į bylą buvo pateikti šie atsakovo UAB „Klaipėdos monolitas“ procesiniai dokumentai: 1) 2011-01-28 atsakovo atsiliepimas į ieškinį (t. 1, b. l. 150-154); 2) 2011-05-03 atsakovo atsiliepimas į patikslintą ieškinį (t. 2, b. l. 125-128); 3) išreikalauti ir pateikti teismui keturi dokumentai. Atsakovo atstovas advokatas T. I. dalyvavo 3 teismo posėdžiuose (2011 m. kovo 21 d., 2011 m. gegužės 5 d. ir 2011 m. birželio 21 d.), kurių kurių bendra darbo teisme trukmė sudaro 1 valandą 35 minutes (pagal Rekomendacijas apvalinama iki 2 valandų (teismo posėdžių protokolai t. 2, b.l. 84-89, t. 2, b.l. 145)).

10Atsakovas UAB „Kleta“ pateikė šiuos procesinius dokumentus: 1) 2011-02-02 atsakovo atsiliepimas į ieškinį (t. 1, b. l. 171-177); 2) 2011-05-05 atsakovo atsiliepimas į patikslintą ieškinį (t. 2, b. l. 146-149); 3) išreikalauti ir pateikti teismui 10 vnt. dokumentų. Atsakovo atstovas advokatas P. M. dalyvavo 3 teismo posėdžiuose, kurių trukmė 2 valandos (teismo posėdžių protokolai t. 2, b.l. 84-89, t. 2, b.l. 145).

11Atsižvelgiant į Rekomendacijų 8 punkte įtvirtintus maksimalius teikiamos teisinės pagalbos dydžius, atsakovas UAB „Klaipėdos monolitas“ patyrė tokias išlaidas: už atsiliepimo į ieškinį parengimą - 2 400 Lt (800x3=2 400 Lt) (8.2 punktas), už atsiliepimo į patikslintą ieškinį parengimą - 2 400 Lt (800x3=2 400 Lt) (8.2 punktas), už procesinių dokumentų surinkimą ir pateikimą teismui - 38,40 Lt (4x0,012x800=38,40 Lt), už 2 darbo teisme valandas - 240 Lt (2x0.15x800=240 Lt) (8.18 punktas). Iš viso: 5 078,40 Lt. Atsakovas UAB „Kleta“ pagal analogišką skaičiuotę patyrė 5 136 Lt atstovavimo išlaidų. Tokiu būdu, atsakovų prašomos priteisti išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra didesnės, nei numatyta Rekomedacijose, todėl mažintinos (CPK 98 str. 2 d.). Nuo kitų bylinėjimosi išlaidų ieškovas yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 8 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 139 straipsniu, 296 straipsnio 1 dalies 10 punktu, teisėjas

Nutarė

13priimti ieškovo BUAB „Stiklo briauna“ pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo ir ieškinį palikti nenagrinėtu.

14Priteisti iš ieškovo BUAB „Stiklo briauna“ (įmonės kodas 123070845, adresas Kęstučio g. 40B-7, Kaunas) administravimui skirų lėšų 5 078,40 Lt (penkis tūkstančius septyniasdešimt aštuonis litus 40 ct) atstovavimo išlaidų atsakovui UAB „Klaipėdos monolitas“ (į.k. 140727478, Artojo g. 9, Klaipėda) ir 5 136 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą tridešimt šešis litus ) atstovavimo išlaidų atsakovui UAB „Kleta“ (į.k. 110734730, Žvejų g. 21, Klaipėda).

15Nutarties nuorašą nusiųsti šalims.

16Nutarties dalis dėl ieškinio atsiėmimo neskundžiama.

17Nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai