Byla 2-605/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Ave-Matrox“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3188-803/2014, kuria išduotas liudijimas apie teisę gauti įrodymus Vilniaus komerciniame arbitražo teisme nagrinėjamoje byloje pagal uždarosios akcinės bendrovės „Ina Trade“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ave-Matrox“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Ina Trade“ kreipėsi į teismą, prašydamas padėti susirinkti įrodymus arba išduoti liudijimą dėl teisės pačiam gauti įrodymus, susijusius su atsakovo UAB „Ave-Matrox“ eksportuotomis ir importuotomis prekėmis; pristatytų suskystintų naftos produktų krovinių kiekiu; importuoto dyzelinio kuro kiekiais, kainomis, pardavėjais; apmokestintų prekių apskaitos žurnalu.

5Nurodė, kad Vilniaus komerciniame arbitražo teisme iškelta civilinė byla pagal UAB „Ina Trade“ ieškinį atsakovui UAB „Ave-Matrox“ dėl atlyginimo nuostolių, kildinamų iš tarp šalių sudarytos Terminalo paslaugos sutarties pažeidimo ir atsakovo nesąžiningos konkurencijos veiksmų. Teigė, kad reikalavimams pagrįsti reikalingi įrodymai, kurių savarankiškai gauti negali, kad duomenys apie prekės judėjimą ir kainas yra privalomai deklaruojami viešojo administravimo subjektams bei pateikiami pervežimus vykdantiems subjektams.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 17 d. nutartimi išdavė ieškovui UAB „Ina Trade“ liudijimą apie teisę gauti šiuos įrodymus:

8Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau VMI) turimus akcizų informacinės sistemos duomenis apie UAB „Ave-Matrox“ per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki duomenų pateikimo datos imtinai, į Lietuvos Respubliką importuotas ir iš jos eksportuotas prekes (suskystintus naftos produktus – dyzelinį kurą), įskaitant bet neapsiribojant UAB „Ave-Matrox“ šiuo laikotarpiu pateiktų Intrastat deklaracijų, PVM deklaracijų, Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares, ataskaitų kopijas;

9AB „Lietuvos geležinkeliai“ turimus duomenis apie į UAB „Ave-Matrox“ terminalą Jonavoje Pramonės g. 38, per laikotarpį nuo 2013-10-01 iki duomenų pateikimo datos imtinai, pristatytų suskystintų naftos produktų krovinių kiekį, nurodant kas kiekvienu konkrečiu atveju buvo suskystintos naftos produkcijos krovinių siuntėjas ir gavėjas, pateikiant pristatytų krovinių važtaraščių, bei kitos, krovinį lydėjusios dokumentacijos kopijas;

10Teritorinės muitinės duomenis apie UAB „Ave-Matrox“ per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki duomenų pateikimo datos imtinai, importuoto į Lietuvos Respubliką dyzelinio kuro kiekius, kainas, jo pardavėjus, įskaitant, bet neapsiribojant UAB „Ave-Matrox“ užpildytų importo deklaracijų kopijų pateikimą;

11UAB „Ave-Matrox“ turimo Akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalo (apimančio duomenis, ne vėlesnius kaip nuo 2013 m. gegužės mėn. iki duomenų pateikimo datos imtinai) kopiją.

12Kartu teismas nurodė, jog šie rašytiniai įrodymai reikalingi Vilniaus komercinio arbitražo teisme iškeltos civilinės bylos pagal ieškovo UAB „Ina Trade“ ieškinį atsakovui UAB „Ave-Matrox“ dėl nuostolių atlyginimo nagrinėjimui ir turės būti pateikti teismui.

13Teismas, priimdamas šią nutartį, vadovavosi CPK 199 straipsnio bei Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – Komercinio arbitražo įstatymas, KAĮ) 38 straipsnio, CPK 199 straipsnio nuostatomis. Rėmėsi tuo, kad Vilniaus komerciniame arbitražo teisme iškelta civilinė byla pagal UAB „Ina Trade“ ieškinį atsakovui UAB „Ave-Matrox“ dėl atlyginimo nuostolių, atsiradusių atsakovui pažeidus 2013-03-15 terminalo paslaugos sutarties Nr. 2013/5 sąlygas, kai iki tol didmeninės tarptautinės prekybos naftos produktais veiklos nevykdęs, atsakovas pradėjo pirkti prekes iš ieškovo tiekėjų ir pardavinėti ieškovo pirkėjams, siūlydamas analogiškas arba palankias kainas; kad pareiškėjas įrodė, jog prašomi išreikalauti įrodymai yra susiję su civilinės bylos įrodinėjimo dalyku, tai yra būtini tam, kad būtų galima nustatyti atsakovo atliktus Baltarusijoje pagaminto dyzelinio kuro pirkimus iš ieškovo tiekėjų – Latvijos kompanijų; pirkimo kainas ir kiekius; pirkimo–pardavimo santykių su ieškovo pirkėjais faktą, tokių sandorių kainas ir pardavimo kiekius; dyzelinio kuro kaip akcizinės prekės judėjimą bei kainas, privalomai deklaruojamus viešojo administravimo ir pervežimus vykdantiems subjektams (VMI, AB „Lietuvos geležinkeliai“), Teritorinėje muitinėje kaupiamus duomenis apie atsakovo importuotus suskystintų naftos produktų kiekius, kainas ir kt.

14Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas tokių dokumentų savo žinioje neturi ir pateikti arbitražo teismui negali, tenkino jo prašymą dėl liudijimo išvadavimo apie teisę pačiam gauti šiuos įrodymus.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Ave-Matrox“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjo UAB „Ina Trade“ prašymą dėl liudijimo išvadavimo apie teisę jam pačiam gauti įrodymus iš VMI, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Teritorinės muitinės ir paties atsakovo UAB „Ave-Matrox“. Nurodomi tokie argumentai:

  1. Teismas neteisėtai išdavė ieškovui UAB „Ina Trade“ liudijimą apie teisę gauti įrodymus byloje, kuri užvesta pažeidžiant bylų priskirtinumo teismams principą, kadangi ieškinys dėl 1 269 280,80 Lt nuostolių priteisimo iš UAB „Ave-Matrox“ Vilniaus komercinio arbitražo teismui pateiktas pažeidžiant CPK 23 straipsnio reikalavimus (CPK 24 str.), neteisingai nurodant, jog ginčas dėl nuostolių atlyginimo yra kilęs iš šalių 2013-03-15 sudarytos Terminalo paslaugos sutarties Nr. 2013/5, kurioje susitarta, kad neišsprendus ginčų geruoju, jie sprendžiami šioje nepriklausomoje ginčų sprendimo institucijoje. Faktiškai šis ginčas yra kilęs dėl Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio, numatančio ūkio subjekto teisėtų interesų, pažeidžiamų nesąžiningos konkurencijos veiksmais, gynimą, ir remiamasi ne sutartimi, o šiomis Konkurencijos įstatymo normomis bei CK normomis, reglamentuojančiomis žalos atlyginimą ir CK 1.116 straipsnio nuostatomis. Taigi tokio pobūdžio ginčas sutinkamai su CPK 22 straipsniu yra nagrinėtinas bendros kompetencijos teisme.
  2. Teismas be pagrindo suteikė ieškovui teisę gauti duomenis apie atsakovo importuotas ir eksportuotas prekes už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki jų pateikimo datos imtinai, kai tarp šalių nebuvo jokio teisinio santykio, o ieškovas UAB „Ina Trade“ nebuvo net įsteigtas – pagal Juridinių asmenų registro informaciją ieškovas įregistruotas 2013 m. vasario mėn., licencija veiklai išduota balandžio mėn. gale, sutartis Nr. 2013/5 sudaryta 2013-03-15. Nuo 2013 m. gegužės mėn. iki 2013 m. spalio 18 d. tarp šalių jokių ginčų nebuvo, todėl nepagrįstas reikalavimas dėl to laikotarpio dokumentų. Be to ieškovo UAB „Ina Trade“ nuostoliai, jeigu tokie ir atsirado, galėjo atsirasti ne dėl atsakovo UAB „Ave-Matrox“ veiksmų, o dėl nesąžiningos jo dalyvių (akcininkų) veiklos (A. Tuma, J. Semaška, kurie anksčiau dirbo per UAB „Julidona“, kurią visiškai valdė, kuri pirko dyzelinį kurą iš SIA „L-T Oil“ ir už jį liko skolinga 1 930 576,68 Lt (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1803-232/2014).
  3. Teismas nepagrįstai suteikė ieškovui UAB „Ina Trade“ teisę gauti iš UAB „Ave-Matrox“ akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalo kopiją, nes atsakovas galėtų būti įpareigotas pateikti tik šio žurnalo išrašą, atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir laikotarpį (nuo 2013 m. spalio 18 d.), o ne žurnalo kopiją, kai tokiu būdu gali būti atskleisti kiti atsakovo UAB „Ave-Matrox“ kuro tiekėjai, su kuriais ieškovas neturėjo komercinių santykių, pažeistos trečiųjų asmenų (kuro pirkėjų) teisės ir konfidencialumas.
  4. Teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškovas, būdamas nesąžiningas, neatsiskaitęs su kuro tiekėjais, tokiu būdu – per liudijimą, suteikiantį teisę gauti rašytinius įrodymus, siekia surinkti informaciją, sudarančią komercinę paslaptį apie UAB „Ave-Matrox“ ir kitus trečiuosius asmenis. Tokiu būdu jam suteikta galimybė gauti rašytinius įrodymus, kuriuose yra ne tik atsakovo UAB „Ave-Matrox“, bet ir kitų juridinių asmenų komercinės paslaptys, gauti duomenis apie visus UAB „Ave-Matrox" tiekėjus, pirkėjus, krovinius, jų kiekį, taip pat už laikotarpį nuo 2013-01-01, kas yra visiškai nesusiję su ieškovo pareikštu ieškiniu.

17Ieškovas

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinės instancijos teismas, prieš imdamasis nagrinėti pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo, proceso šiame teisme teisėtumo klausimus, mano, kad yra būtina apžvelgti teisinio reglamentavimo ir aktualios teismų praktikos nuostatas, susijusias su apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos dalyku.

20Kaip yra žinoma, Komercinio arbitražo įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad arbitražinis susitarimas – dviejų ar daugiau šalių susitarimas perduoti spręsti arbitražo teismui visus ar tam tikrus ginčus, kilusius ar galinčius kilti tarp jų dėl kokių nors konkrečių sutartinių ar kitokių teisinių santykių, kurie gali būti arbitražinio nagrinėjimo dalykas. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad arbitražinio susitarimo tikslas – atsisakyti bet kurios valstybės teismų jurisdikcijos ir perduoti ginčą spręsti arbitražui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007; 2010 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2010; etc.). Šiame kontekste pažymėtina, kad kompetencijos–kompetencijos doktrina ne tik suteikia galimybę arbitražo teismui spręsti dėl savo kompetencijos, bet taip pat reiškia, kad bendrosios kompetencijos teismas paprastai negali spręsti arbitražo kompetencijos klausimo, kol arbitrai nepriims sprendimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-612/2004; 2010 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2010). Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja ir nepasisako dėl šalių argumentų, susijusių su ginčo teismingumu (CPK 137 str. 2 d. 6 p.).

21Kaip žinia, ne visus procesinius klausimus pagal savo kompetenciją yra įgalintas išspręsti arbitražo teismas, todėl įstatymų leidėjas yra numatęs mechanizmus, kuriais bendrosios kompetencijos teismai suteikia pagalbą arbitražo procese tiek arbitražo teismui, tiek šalims (KAĮ 9 str.). Lietuvos apeliacinis teismas sprendžia arbitražo teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo klausimus (KAĮ 26 str., 50 str., 51 str.), tuo tarpu Vilniaus apygardos teismas gali teikti pagalbą skiriant arbitrus (KAĮ 14 str.), juos nušalinant nuo arbitražinės bylos nagrinėjimo (KAĮ 16 str.), atstatydinant ad hoc arbitražo arbitrus (KAĮ 17 str.), taikant laikinąsias apsaugos priemones ir užtikrinant įrodymus iki arbitražinio nagrinėjimo pradžios arba iki arbitražo teismo sudarymo (KAĮ 27 str.), išduodant vykdomuosius raštus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (KAĮ 25 str.), apklausiant liudytojus (KAĮ 36 str.) ir renkant įrodymus (KAĮ 38 str.).

22Nagrinėjamoje byloje apeliacine tvarka sprendžiamas vienas iš aukščiau paminėtų klausimų, t. y. ar pagrįsta ir teisėta Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis, kuria, vadovaujantis KAĮ 38 straipsniu ir CPK 199 straipsnio 4 dalimi, patenkintas ieškovo UAB „Ina Trade“ prašymas ir jam išduotas liudijimas apie teisę gauti atitinkamus rašytinius įrodymus iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), AB „Lietuvos geležinkeliai“, Teritorinės muitinės ir atsakovo UAB „Ave-Matrox“, reikalingus Vilniaus komercinio arbitražo teisme iškeltos civilinės bylos pagal ieškovo UAB „Ina Trade“ ieškinį atsakovui UAB „Ave-Matrox“ dėl nuostolių atlyginimo nagrinėjimui, kurie turės būti pateikti šiam teismui.

23Teismas pažymi, kad tiek ieškovas UAB „Ina Trade“ savo prašyme, tiek pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad prašymas padėti surinkti civilinei bylai, nagrinėjamai Vilniaus komercinio arbitražo teisme, reikalingus įrodymus, kildinamas ir grindžiamas ne tik CPK 199 straipsnio, bet ir KAĮ 38 straipsnio nuostatomis.

24Minėtame Komercinio arbitražo įstatymo straipsnyje, reglamentuojančiame teismo pagalbos įrodymams rinkti suteikimo tvarką, aiškiai nurodyta, kad arbitražo teismas ar šalis arbitražo teismo pritarimu turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą ir prašyti padėti surinkti įrodymus. Įrodymams rinkti teisme mutatis mutandis taikomos Civilinio proceso kodekso II dalies XIII skyriaus devintojo skirsnio nuostatos. Arbitrai ir šalys turi teisę dalyvauti bet kuriame pagal šiame straipsnyje numatytą prašymą vykstančiame Vilniaus apygardos teismo posėdyje ir užduoti klausimų, teikti paaiškinimus žodžiu ar raštu ir naudotis kitomis įrodymams surinkti reikalingomis procesinėmis teisėmis.

25Kadangi Komercinio arbitražo įstatymas priimtas remiantis UNCITRAL parengto ir 1985 m. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimto pavyzdinio įstatymo dėl tarptautinio komercinio arbitražo pagrindu, todėl KAĮ 38 straipsnis yra iš esmės identiškas šio pavyzdinio įstatymo 2006 m. redakcijos 27 straipsniui (angl. The arbitral tribunal or a party with the approval of the arbitral tribunal may request from a competent court of this State assistance in taking evidence. The court may execute the request within its competence and according to its rules on taking evidence).

26Įvertinęs minėtas teisės normas, teismas pažymi, kad KAĮ detaliai reglamentuoja įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, kuriomis turi vadovautis arbitražo teismas, nagrinėdamas ginčus. Šis teismas gali pareikalauti, kad šalys pateiktų dokumentus ar kitus įrodymus, susijusius su nagrinėjama byla (KAĮ 33 str. 2 d.); jeigu šalys nesusitaria kitaip, jokie įrodymai arbitražo teismui nėra privalomi (KAĮ 33 str. 4 d.); jeigu šalys nesusitaria dėl arbitražiniam nagrinėjimui taikytinų įrodinėjimo taisyklių, jas nustato arbitražo teismas, tuo tarpu iki arbitražiniam nagrinėjimui taikytinų įrodinėjimo taisyklių nustatymo įrodymams rinkti ir įrodinėjimo pareigai paskirstyti taikomos šio įstatymo nuostatos (KAĮ 33 str. 5 d.). Be to, arbitražo teismas turi teisę nustatyti bet kokių įrodymų leistinumą, pakankamumą ir ryšį su byla (KAĮ 33 str. 7 d.).

27Minėto įstatymo nuostatos iš esmės yra perkeltos į Vilniaus komercinio arbitražo teismo, kuriame nagrinėjamas šalių ginčas, 2013 m. sausio 1 d. Arbitražo procedūros reglamento (2013 m. kovo 1 d. redakcija) (toliau – Reglamentas) 36 straipsnį. Šiame reglamente, be kita ko, nustatyta, kad preliminaraus posėdžio metu sprendžiami klausimai, kurių šalys nėra aptarusios arbitražiniame susitarime – įrodymų rūšys ir jų rinkimo tvarka (29 str. 2 d. 2 p.), patikslinami šalių reikalavimai ir jų atsikirtimai (29 str. 2 d. 4 p.) bei kiti klausimai (29 str. 2 d. 5 p.). Reglamente taip pat pakartota KAĮ nuostata dėl teismo pagalbos renkant įrodymus – arbitražo teismas ar šalis arbitražo teismo pritarimu turi teisę kreiptis į valstybės teismą ir prašyti surinkti įrodymus (36 str. 8 d.).

28Taigi kompleksiškai išnagrinėjus minėtų teisės aktų normas, reglamentuojančias įrodymų pateikimą, tyrimą ir vertinimą arbitražo teisme, sistemiškai jas aiškinant su KAĮ 38 straipsnio nuostatomis dėl bendrosios kompetencijos teismo pagalbos renkant įrodymus, darytina išvada, kad kreipiantis į valstybės teismą dėl tokių įrodymų gavimo yra būtinas arbitražo teismo dalyvavimas, kuris pasireiškia dviem aspektais: visų pirma, padėti surinkti tokius įrodymus savo kompetencijos ribose gali prašyti pats arbitražo teismas, antra – šį prašymą turi teisę teikti arbitražinio proceso šalys, gavusios arbitražo teismo pritarimą.

29Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje KAĮ normoje privalomas arbitražo teismo dalyvavimas/tarpininkavimas kreipiantis į valstybės teismą minėtais klausimais yra įtvirtintas dėl to, kad būtent arbitražo teismo prerogatyva yra spręsti šalių, pasirinkusių bylinėtis tokiame teisme, ginčą (KAĮ 3 str. 5 d.), būtent šio teismo dispozicijoje yra į bylą pateikti įrodymai, būtent šis teismas sprendžia dėl reikalingų įrodymų pateikimo (KAĮ 33 str. 2 d.), jų privalomumo (KAĮ 33 str. 4 d.), leistinumo, pakankamumo, ryšio su byla (KAĮ 33 str. 7 d.) ir įrodinėjimo taisyklių nustatymo (KAĮ 33 str. 5 d.). Todėl tik įvertinęs savo nagrinėjamos bylos visumą, arbitražinis teismas turi teisę spręsti dėl kreipimosi į bendrosios kompetencijos teismą su prašymu gauti įrodymus arba pritarti tokio prašymo teikimui, kai to imasi bylos šalys.

30Šis pritarimas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sietinas ir su KAĮ 8 straipsnyje įtvirtintų arbitražo proceso šalių autonomiškumo, rungimosi, ekonomiškumo, kooperacijos, jų procesinių teisių lygiateisiškumo principų įgyvendinimu, kadangi būtent arbitražo teismo pareiga, visų pirma, yra užkrinti šalių teises ir teisėtus interesus tiek renkant įrodymus, tiek vėliau juos vertinant. Šių principų užtikrinimas tampa ypač aktualus tuomet, kai reikalingi įrodymai turi konfidencialios informacijos, komercinės paslapties požymių (CK 1.116 str.), dėl ko gali būti pažeidžiama šalių ir/ar trečiųjų asmenų sąžiningos konkurencijos laisvė (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 4 d.). Be to, arbitražo teismo pritarimas padėti surinkti įrodymus valstybės teismui gali būti reikšmingas ir dėl to, kad tokiu būdu patikrinama, ar arbitražo teisme civilinė byla iš tiesų yra iškelta, ar besikreipianti į teismą šalis sąžiningai naudojasi savo proceso teisėmis, etc. (CPK 42 str., 95 str.).

31Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Ina Trade“ į Vilniaus apygardos teismą kreipėsi 2014 m. sausio 15 d., t. y. tą pačią dieną, kuomet Vilniaus komercinio arbitražo teismui pateikė ieškinį atsakovui UAB „AVE Matrox“ dėl nuostolių atlyginimo (b. l. 2-10). Pirmosios instancijos nutartis, kaip minėta, rašytinio proceso tvarka priimta 2014 m. sausio 17 d.

32Šiame kontekste pažymėtina, kad minėto Vilniaus komercinio arbitražo teismo reglamento 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu šalys nesusitaria kitaip, arbitražinio nagrinėjimo procedūra laikoma pradėta tą dieną, kurią sekretoriatas gavo ieškinį arba pranešimą apie arbitražą, atitinkančius šio straipsnio ir 4 straipsnio 3 dalies reikalavimus, tuo tarpu 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu pranešimas apie arbitražą ar ieškinys (priešieškinis) neatitinka 9 straipsnio reikalavimų ir/ar nesumokėta registravimo rinkliava, Vilniaus komercinio arbitražo teismo pirmininkas paskiria protingą terminą pašalinti procesinio dokumento trūkumus. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų pranešimas apie arbitražą ar ieškinys (priešieškinis) laikomas nepaduotu. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų apie tai, kad klausimo dėl liudijimo apie teisę gauti įrodymus išdavimo dieną ieškinys Vilniaus komercinio arbitražo teisme apskritai būtų priimtas, todėl, apeliacinės instancijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas apskritai negalėjo imtis nagrinėti tokio prašymo (CPK 178 str., 314 str.).

33Be to, kaip jau ne kartą minėta anksčiau šioje nutartyje, tokiu atveju, jei dėl pagalbos rinkti įrodymus į valstybės teismą kreipiasi ne arbitražo teismas, o šalis, teismui turi būti pateikta informacija, kad tokiems įrodymams rinkti yra gautas arbitražo teismo pritarimas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, duomenų apie tokį pritarimą ieškovas nebuvo pateikęs, todėl pirmosios instancijos teismas, nors ir pats nurodęs, kad toks sutikimas yra būtinas, tačiau nenustatęs pareiškėjui termino šio procesinio dokumento akivaizdiems trūkumams pašalinti, apskritai neturėjo teisės pradėti proceso pagal tokį prašymą (KAĮ 38 str., CPK 115 str., 337 str. 2 d.). Todėl tik gavęs duomenis apie arbitražo teismo pritarimą dėl tokių įrodymų rinkimo, pirmosios instancijos teismas galėjo vertinti, ar prašomi padėti surinkti įrodymai yra susiję su arbitražo bylos nagrinėjimo dalyku, ar jų gavimas nepažeidžia asmenų teisių, sąžiningos konkurencijos, etc. bei tuo pagrindu išduoti arba atsisakyti išduoti ieškovui liudijimą apie teisę gauti prašomus įrodymus (CPK 199 str.).

34Tokiu būdu, atsižvelgdamas į pirmiau paminėtus motyvus, susijusius su įrodymų su įrodinėjimo procesu arbitražo teisme, šio teismo kompetencija, apeliacinės instancijos teismas, išsamiau nenagrinėdamas ir nepasisakydamas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, atskirojo skundo ir atsiliepimo motyvų, panaikina skundžiamą teismo nutartį ir proceso, pradėto pagal ieškovo UAB „Ina Trade“ prašymą dėl pagalbos renkant įrodymus komercinio arbitražo teisme nagrinėjamoje byloje teisėtumo klausimą perduoda spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 337 str. 2 d.).

35Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo motyvais, kad šios nutarties skundimo atskiruoju skundu galimybė yra kvestionuotina (CPK 334 str. 1 d. 2 p.). Tokios praktikos panašiose bylose laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-828/2013).

36Tačiau atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos specifiką, į tai, kad procesas pagal ieškovo prašymą apskritai negalėjo būti pradėtas, į tai, kad minėta nutartimi galėjo būti pažeistos šalių ir kitų asmenų teisės ir sąžininga konkurencija (įrodymų leistinumas, konfidencialios informacijos, komercinės paslapties atskleidimas), į tai, kad negali būti paliekamas galioti akivaizdžiai neteisėtas ir nepagrįstas teismo sprendimas, o taip pat į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str.), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ši nutartis privalėjo būti patikrinta apeliacine tvarka, todėl šio konkrečiu atveju nėra pakankamo teisinio pagrindo nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo UAB „Ave Matrix“ atskirąjį skundą (CK 334 str. 1 d., 338 str.).

37Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 2 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartį panaikinti ir proceso pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ina Trade“ prašymą dėl pagalbos renkant įrodymus Vilniaus komercinio arbitražo teisme nagrinėjamoje byloje teisėtumo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Ina Trade“ kreipėsi į teismą, prašydamas padėti... 5. Nurodė, kad Vilniaus komerciniame arbitražo teisme iškelta civilinė byla... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 17 d. nutartimi išdavė ieškovui... 8. Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau VMI) turimus akcizų informacinės... 9. AB „Lietuvos geležinkeliai“ turimus duomenis apie į UAB „Ave-Matrox“... 10. Teritorinės muitinės duomenis apie UAB „Ave-Matrox“ per laikotarpį nuo... 11. UAB „Ave-Matrox“ turimo Akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalo... 12. Kartu teismas nurodė, jog šie rašytiniai įrodymai reikalingi Vilniaus... 13. Teismas, priimdamas šią nutartį, vadovavosi CPK 199 straipsnio bei Lietuvos... 14. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas tokių dokumentų savo žinioje... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Ave-Matrox“ prašo panaikinti Vilniaus... 17. Ieškovas
...
18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 19. Apeliacinės instancijos teismas, prieš imdamasis nagrinėti pirmosios... 20. Kaip yra žinoma, Komercinio arbitražo įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje... 21. Kaip žinia, ne visus procesinius klausimus pagal savo kompetenciją yra... 22. Nagrinėjamoje byloje apeliacine tvarka sprendžiamas vienas iš aukščiau... 23. Teismas pažymi, kad tiek ieškovas UAB „Ina Trade“ savo prašyme, tiek... 24. Minėtame Komercinio arbitražo įstatymo straipsnyje, reglamentuojančiame... 25. Kadangi Komercinio arbitražo įstatymas priimtas remiantis UNCITRAL parengto... 26. Įvertinęs minėtas teisės normas, teismas pažymi, kad KAĮ detaliai... 27. Minėto įstatymo nuostatos iš esmės yra perkeltos į Vilniaus komercinio... 28. Taigi kompleksiškai išnagrinėjus minėtų teisės aktų normas,... 29. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje KAĮ normoje privalomas... 30. Šis pritarimas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sietinas ir su KAĮ... 31. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Ina Trade“ į Vilniaus apygardos... 32. Šiame kontekste pažymėtina, kad minėto Vilniaus komercinio arbitražo... 33. Be to, kaip jau ne kartą minėta anksčiau šioje nutartyje, tokiu atveju, jei... 34. Tokiu būdu, atsižvelgdamas į pirmiau paminėtus motyvus, susijusius su... 35. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo motyvais,... 36. Tačiau atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos specifiką, į tai, kad procesas... 37. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 2 dalimi, 338 straipsniu,... 38. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartį panaikinti ir proceso...