Byla 2S-1508-221/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto G. S. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. S. skundą antstoliui Marekui Petrovskiui, suinteresuotam asmeniui Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl antstolio veiksmų.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas (skolininkas) G. S. kreipėsi į teismą skundu, pareikštu antstoliui Marekui Petrovskiui, suinteresuotam asmeniui Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė: 1) pateikti patvarkymą, nustatantį areštuoto turto kainas; 2) tik nuo šio patvarkymo įteikimo skaičiuoti 5 dienų apskundimo terminą dėl turto įkainojimo. Nurodė, kad neteisingai nustatytas turto arešto mastas – 1723,27 Lt sumai, kadangi pagal Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 m. rugpjūčio 28 d. išduotą nutarimą Nr. AM037477 paskirta 300 Lt bauda, o vykdymo išlaidos 338,57 Lt, t.y. iš viso 638,57 Lt. Antstolis negali areštuoti daugiau turto nei jo reikia skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, tačiau areštuota žymiai daugiau turto (b. l. 3).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 13 d. nutartimi G. S. skundą dėl antstolio veiksmų tenkino iš dalies: įpareigojo antstolį Mareką Petrovskį priimti patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0123/08/02155 areštuoto turto vertei pasikeitus dėl areštuoto turto kainų iki 2012 m. gegužės 13 d. bei jį priėmus, dalinai panaikinti 2010 m. lapkričio 19 d. turto arešto aktą, atsižvelgiant į turto arešto mastą (b. l. 20-24).

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Pareiškėjas G. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti (atmesti) 2012 m. kovo 15 d. patvarkymo dalį dėl atsisakymo tenkinti G. S. 2012 m. vasario 29 d. skundą. Panaikinti antstolio M. Petrovskio 2010 m. lapkričio 19 d. turto arešto aktą vykdomojoje byloje Nr. 0123/08/02155 (b. l. 30-33). Skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad antstolis, gavęs pareiškėjo prašymą 2012 m. kovo 5 d., jį išnagrinėjo pavėluotai tik 2012 m. kovo 15 d., tačiau nenustatė jokių pavėlavimą pateisinančių aplinkybių. Antstolis nepateikė jokių ypatingų įrodymų, o pirmosios instancijos teismas nenustatė jokių aplinkybių, dėl kurių antstolis pagrįstai ir teisėtai galėjo vėluoti. Todėl teismas, konstatavęs praleistą terminą patvarkymui priimti, turto arešto aktą turėjo panaikinti.

102. Antstolis negalės objektyviai įvykdyti teismo įpareigojimo iki 2012 m. gegužės 13 d. ir pateikti areštuoto turto kainą, nes yra prisijungęs prie kitų antstolių. Norint prisijungti prie išieškojimo iš G. S. turto dar kartą areštuoti turto nereikėjo.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t.y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad M. Petrovskio kontoroje pateikti vykdyti: 2010 m. balandžio 7 d. Kauno apygardos teismo vykdomasis raštas Nr. 2-1328-555/2009 dėl 18,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, išieškojimo iš G. S., 2008 m. lapkričio 27 d. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus rajono agentūros nutarimai administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AR-264 AM 037479 dėl 300 Lt baudos išieškojimo ir administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AR-264 AM 037477 dėl 300 Lt baudos išieškojimo iš G. S.. 2010 m. lapkričio 19 d. vykdomojoje byloje Nr. 0123/08/02155 antstolis areštavo skolininko G. S. sutuoktinės R. S. turtą – 6 žemės sklypus ir automobilį, turto arešto aktuose nurodydamas turto arešto mastą – 1723,27 Lt. Nurodė, kad areštuojamo turto kaina nenustatyta, turto vertė bus nustatyta atskiru antstolio patvarkymu. 2012 m. kovo 2 d. ir 2012 m. kovo 5 d. ieškovas kreipėsi į antstolį prašydamas nutraukti vykdomąją bylą ir panaikinti 2010 m. lapkričio 19 d. turto arešto aktą. 2012 m. kovo 15 d. patvarkymu antstolis M. Petrovskis skolininko G. S. prašymo dėl vykdomosios bylos nutraukimo CPK 629 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu ir skundo dėl arešto akto masto, areštuoto turto vertės, turto saugojimo, netenkino.

14Pareiškėjas ginčija 2012 m. kovo 15 d. patvarkymą, kuriuo pareiškėjo prašymai dėl vykdomosios bylos nutraukimo ir turto arešto akto, jo masto, įkainojimo bei saugojimo, netenkinti.

15Bylos ginčo esmė – ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tik iš dalies tenkino G. S. skundą, įpareigodamas antstolį įkainoti areštuotą turtą per Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 13 d. nutartyje numatytą terminą.

16Pareiškėjas skunde, pateiktame antstoliui, nurodė, kad vykdomosios bylos Nr. 0123/08/02155 ir Nr. 0123/08/02157 nutrauktinos, nes vadovaujantis CPK 652 straipsniu išieškotojas nepateikė, o antstolis nepatikrino, ar išieškotojas prieš pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, išsiuntė administracinės teisės pažeidimo nutarimą į skolininko darbovietę išskaitoms atlikti, ar G. S. yra supažindintas su nutarimu.

17Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šis motyvas nėra pagrįstas, nes, kaip teisingai nurodė antstolis 2012 m. kovo 15 d. patvarkyme, po ATPK 314 straipsnio nuostatos pakeitimo – nelikus reikalavimo nutarimą priėmusiam pareigūnui tikrinti, ar pažeidėjas dirba ir jei dirba siųsti nutarimą vykdyti į darbovietę – nutarimą priėmusi institucija įgijo pagrįstą teisę tiesiogiai nutarimus siųsti vykdyti antstoliui. Todėl antstolio M. Petrovskio patvarkymo dalis, kuria atsisakyta nutraukti vykdomąsias bylas, yra pagrįsta.

18Iš skundo antstoliui ir atskirojo skundo turinio suprastina, kad G. S. ginčija 2010 m. lapkričio 19 d. turto arešto aktą, nesutinka su antstolio 2012 m. kovo 15 d. patvarkymu toje dalyje, kurioje pasisakoma dėl turto arešto akto ir jos masto. CPK 512 straipsnyje reglamentuota nuostata, kad skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, kas laikoma naikinamuoju terminu. Pasibaigus CPK 512 straipsnyje nustatytam naikinamajam 90 dienų terminui, suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti teismui skundą dėl antstolio veiksmų. Skundas, paduotas teismui praleidus šį terminą, nenagrinėtinas teisme, todėl tokį skundą teismas turi atsisakyti priimti (CPK 3 straipsnio 6 dalis, 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o tokiai aplinkybei paaiškėjus po skundo priėmimo – bylą nutraukti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

19Pareiškėjas skunde nurodo, kad su turto arešto aktu susipažino 2012 m. vasario 27 d. ir kaip matyti, į antstolį su skundu kreipėsi nepraleidęs 20 dienų termino, tačiau tai nepakankama sąlyga įgyvendinti teisę – kreiptis skundu dėl turto arešto akto panaikinimo. Minėtoje įstatymo normoje reglamentuotas ir 90 dienų terminas, kuris skaičiuotinas nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Skundžiamas turto arešto aktas priimtas 2010 m. lapkričio 19 d., todėl 90 dienų terminas įgyvendinti teisę ir prašyti panaikinti turto arešto aktą skaičiuotinas nuo nurodytos priėmimo datos. Šiuo atveju matyti, kad nuo turto arešto akto priėmimo dienos praėjo daugiau nei 90 dienų, todėl ieškovas, pasibaigus šiam terminui, neteko teisės paduoti teismui skundą dėl antstolio veiksmų, terminas nebegali būti atnaujinamas ir civilinė byla dalyje dėl 2010 m. lapkričio 19 d. turto arešto akto panaikinimo nutrauktina. Pažymėtina, kad apelianto atskirajame skunde nurodyti motyvai dėl turto arešto akto panaikinimo tuo pagrindu, kad antstolis pareiškėjo skundo neišnagrinėjo per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo, nepagrįsti. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, toks patvarkymo priėmimo pažeidimas nepripažintinas esminiu, terminas praleistas nežymiai ir jo praleidimo aspektas vertintinas visų bylos aplinkybių kontekste.

20Pirmosios instancijos teismas 2012 m. balandžio 13 d. nutartimi įpareigojo antstolį iki 2012 m. gegužės 13 d. priimti patvarkymą, įvertinant ieškovo areštuoto turto vertę. G. S. atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo įpareigojimo antstolis iki 2012 m. gegužės 13 d. objektyviai negalės įvykdyti ir negalės pateikti patvarkymo apie ieškovo areštuoto turto kainą. Tačiau iš skundo antstoliui aiškiai matyti, kad ieškovas išreiškė valią ir prašė priimti patvarkymą, nustatantį jo areštuoto turto kainas. Šiuo atveju, vykdomosiose bylose nėra duomenų, kad areštuoto turto vertė buvo nustatyta atskiru antstolio patvarkymu, kuris iki šiol nėra priimtas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad dėl nurodytų aplinkybių ieškovo atskirasis skundas nepagrįstas, kadangi teismas nutarties rezoliucine dalimi – įpareigodamas antstolį M. Petrovskį priimti patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0123/08/02155 ir įvertinti (atsižvelgiant į pasikeitusią areštuoto turto vertę) areštuoto turto kainas – tenkino G. S. skundo antstoliui reikalavimą.

21Antstolio motyvai, kad jis negalėjo įkainoti G. S. areštuoto turto, nes antstolio areštuoti ir skolininkui priklausantys žemės sklypai jau yra įkeisti ir kiti antstoliai vykdo priverstinį išieškojimą iš šių sklypų hipotekos kreditorių naudai, todėl šie sklypai nevertinami ir jų kaina nenustatinėjama, nepagrįsti. Nekvestionuotina, kad CPK 759 straipsnio 1 dalyje numatyta antstolio prisijungimo prie kitų antstolių vykdomo išieškojimo galimybė, t. y. išieškotojo prašymu ar antstolio iniciatyva prisijungimą prie išieškojimo, vykdomo skirtingų antstolių iš to paties skolininko turto ir lėšų, antstolis vykdo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka ir terminais. Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punkte numatyta, kad jeigu turtą areštavo keli antstoliai, areštuotą skolininko turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, – tas antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas.

22Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis pateiktais byloje duomenimis, daro išvadą, kad 2010 m. lapkričio 19 d. turto arešto akto priėmimo metu dar nebuvo priimti 2011 m. gegužės 24 d., 2011 m. gruodžio 20 d. ir 2012 m. gegužės 24 d. patvarkymai dėl prisijungimo prie išieškojimo iš ieškovo turto, t.y. nebuvo sąlygų, atleidžiančių antstolį nuo pareigos vykdyti

23CPK 675 straipsnio nuostatas, todėl M. Petrovskis G. S. areštuoto turto įkainojimą galėjo ir turėjo atlikti dar iki prisijungimo prie išieškojimo momento.

24Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą ir įpareigojo antstolį priimti patvarkymą vykdomoje byloje

25Nr. 0123/08/02155 areštuoto turto vertei pasikeitus areštuoto turto kainų bei jį priėmus, dalinai panaikinti 2010 m. lapkričio 19 d. turto arešto aktą. Apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo, kuriuo M. Petrovskis įpareigotas iki 2012 m. gegužės 13 d. priimti patvarkymą, antstolis neginčijo. Todėl, remiantis nurodytų aplinkybių visetu, atskirojo skundo jame nurodytais argumentais tenkinti nėra pagrindo, o sutinkamai su pirmosios instancijos teismo ginčijama nutartimi, apeliacinės instancijos teismas nustato M. Petrovskiui 1 mėnesio terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos priimti patvarkymą dėl areštuoto turto įkainojimo, t.y. iki 2012 m. rugsėjo 14 d.

26Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 293 straipsnio 1 punktu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

27Netenkinti G. S. atskirojo skundo.

28Bylą dalyje dėl 2010 m. lapkričio 19 d. turto arešto akto panaikinimo, nutraukti.

29Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 13 d. nutartį dėl įpareigojimo antstolį Mareką Petrovskį priimti patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0123/08/02155 areštuoto turto vertei pasikeitus dėl areštuoto turto kainų atsižvelgiant į turto arešto mastą, palikti nepakeistą, nustatant vieno mėnesio terminą nuo nutarties priėmimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, teismo posėdyje... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas (skolininkas) G. S. kreipėsi į teismą skundu, pareikštu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 13 d. nutartimi G. S.... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Pareiškėjas G. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti (atmesti) 2012 m. kovo... 9. 1. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad antstolis, gavęs pareiškėjo... 10. 2. Antstolis negalės objektyviai įvykdyti teismo įpareigojimo iki 2012 m.... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad M. Petrovskio kontoroje pateikti vykdyti: 2010... 14. Pareiškėjas ginčija 2012 m. kovo 15 d. patvarkymą, kuriuo pareiškėjo... 15. Bylos ginčo esmė – ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tik iš... 16. Pareiškėjas skunde, pateiktame antstoliui, nurodė, kad vykdomosios bylos Nr.... 17. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šis motyvas nėra pagrįstas,... 18. Iš skundo antstoliui ir atskirojo skundo turinio suprastina, kad G. S.... 19. Pareiškėjas skunde nurodo, kad su turto arešto aktu susipažino 2012 m.... 20. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. balandžio 13 d. nutartimi įpareigojo... 21. Antstolio motyvai, kad jis negalėjo įkainoti G. S. areštuoto turto, nes... 22. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis pateiktais byloje duomenimis, daro... 23. CPK 675 straipsnio nuostatas, todėl M. Petrovskis G. S. areštuoto turto... 24. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 25. Nr. 0123/08/02155 areštuoto turto vertei pasikeitus areštuoto turto kainų... 26. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 27. Netenkinti G. S. atskirojo skundo.... 28. Bylą dalyje dėl 2010 m. lapkričio 19 d. turto arešto akto panaikinimo,... 29. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 13 d. nutartį dėl...